ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder"

Transkript

1 NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder løs Foto: Scanpix ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S 1. HALVÅR 2006 ET VIGTIGT SPRING FREMAD Alm. Brand tog et vigtigt spring fremad mod et af koncernens vigtigste mål vækst i hele forretningen. Samtidig er resultatet bedre end forventet. Alle koncernens forretningsområder bidrog til det flotte resultat herunder særligt skadeforsikringsaktiviteterne. Derfor opjusterer koncernen atter forventningerne til resultatet for hele Resultatet Alm. Brand A/S resultat for første halvår 2006 blev et overskud på 473 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet i samme periode i 2005 var 307 mio.kr. Det gode resultat er en følge af et positivt forløb i alle koncernens forretningsområder ikke mindst i koncernens skadeforsikringsaktiviteter. Resultatet for første halvår 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 21% p.a. Forventninger Som følge af den positive udvikling i koncernens skadeforsikringsaktiviteter opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2006 med 150 mio.kr. til 820 mio.kr. før skat. Omsætningen forventes at blive i niveauet 6,6 mia.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig meget tilfredsstillende og er positivt påvirket af godt vejrlig, få storskader, et generelt godt skadeforløb i koncernens portefølje samt et tilfredsstillende investeringsresultat. Modsat virker et afløbstab vedrørende arbejdsskade. Præmieindtægterne voksede med 3,4%. For hele 2006 forventes præmierne at stige med 4-5%, hvilket er tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, koncernen har igangsat med henblik på at øge væksten. Det er koncernens mål at øge præmieindtægterne fra 2005 til 2010 med 50%, og udviklingen i salget følger fortsat forventningerne. Omkostningsprocenten blev på 21,4 mod 19,7 i samme periode i 2005, hvilket svarer til forventningerne. Omkostningsprocenten forventes for hele 2006 at ligge i niveauet 20. De effektivitetsforbedringer, koncernen opnår i 2006, vil blive investeret i øgede ressourcer til salgs- og servicekorpset. Combined Ratio blev i første halvår 2006 på 89,9 mod 92,8 i samme periode i Endelig er resultatet positivt påvirket af et tilfredsstillende investeringsresultat. Derfor opjusteres forventningerne til koncernens skadeforsikringsaktiviteter for hele 2006 med 150 mio.kr. til 590 mio.kr. Banken Alm. Brand Banks resultat udgjorde 81 mio. kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet er tilfredsstillende givet markedsforholdene og betydelige investeringer i detailbanken samt i koncernens børsaktiviteter. Der har i første halvår været en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. Således er udlånet steget 20% i forhold til ultimo første halvår Dog har aktivitetsniveauet i koncernens børsaktiviteter været lavere end i samme periode sidste år, da fokus i perioden har været rettet mod at genopbygge organisationen. Ligeledes er resultatet påvirket af investeringer i udbygning af detailbanken samt af et faldende behov for hensættelser til tab. Forventningerne til hele 2006 for bankaktiviteterne fastholdes på 150 mio.kr. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 1. halvår 1. halvår Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 91,3 92,8 89,9 Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Koncern Resultat før skat eksklusive minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,34 1,26 1,39 Liv og Pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter bidrog i første halvår 2006 til koncernens resultat med 25 mio.kr. I livselskabet var udviklingen i præmierne og i de forretningsmæssige aktiviteter som forventet. Salget af koncernens ikke-garanterede pensionsprodukter, der udbydes i banken, udviklede sig positivt. Ultimo første halvår 2006 udgjorde bonusgrad i liv- og pensionsselskabet 3,2% af de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket er en mindre stigning i forhold til ultimo Investeringsresultatet blev minus 3,6% og afspejler det stigende renteniveau og udviklingen på aktiemarkederne. Kurstabet på obligationsbeholdningen blev stort set modsvaret af et tilsvarende fald i hensættelsesbehovet. Der er i første halvår 2006 overført 14 mio.kr. til skyggekontoen, som forventes at blive indtægtsført ultimo Forventningerne til hele 2006 for liv- og pensionsaktiviteterne fastholdes på 70 mio.kr. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i første halvår blev et overskud på 11 mio.kr. fordelt med et overskud i Kjøbenhavnske Re på 32 mio.kr. og holdingomkostninger på 21 mio.kr. Samlet forventes resultatet for hele 2006 for øvrige aktiviteter fortsat at blive et overskud på 10 mio.kr. Øvrigt Resultatet pr. aktie blev 16 kr. i første halvår, og ultimo første halvår 2006 var indre værdi pr. aktie 211 kr. Egenkapitalen var 5,0 mia.kr. ultimo første halvår 2006 mod 4,9 mia.kr. ultimo Aktien Alm. Brand-aktien steg fra 267 kr. ultimo 2005 til 292 kr. ultimo første halvår Søren Boe Mortensen, adm. direktør og Henrik Nordam, viceadm. direktør i Alm. Brand A/S. Koncernens aktietilbagekøbsprogram forløber som forventet, og ultimo første halvår 2006 havde koncernen tilbagekøbt cirka 160 mio.kr. egne aktier. Således har Alm. Brand købt omkring 40% af de forventede maksimalt 400 mio.kr. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 ALM. BRAND BELØNNER Tusindvis af Alm. Brands mest loyale kunder fik en check på op til kroner med på ferie i år. LOYALE KUNDER Alm. Brand belønner for tredje år i træk de mest loyale kunder. Op til sommerferien dumpede en check på op til kroner ind ad brevsprækken hos tusindvis af danskere. Koncernen udbetaler et to-cifret millionbeløb på landsplan alene i år. I kampen om kunderne på det finansielle marked har Alm. Brand valgt at knytte de loyale kunder endnu tættere til sig ved at give dem en helt håndgribelig økonomisk belønning. En belønning som kunderne modtog med posten op til sommerferien. Det drejer sig om tusindvis af checks på op til kroner, som kunderne kunne indløse og forsøde ferien med. Størrelsen af beløbet på checken afhænger af, hvor mange bank- forsikrings- og pensionsforretninger den enkelte kunde har samlet i koncernen. Det er nemlig kun koncernens såkaldte dobbeltkunder, der belønnes. Det vil sige kunder, som udover at have deres familieforsikring i koncernen - er kunde i mindst et af koncernens øvrige to ben: bank og pension. Fortjener hver en krone Det beløb, vi udbetaler i år, er næsten 35% større end sidste år. Det er mange penge, men jeg synes, at vores dobbeltkunder fortjener hver en krone. De er vores bedste og mest loyale kunder, og dobbeltkunderabatten er vores måde at sige tak for den tillid, de viser os, siger viceadministrerende direktør Henrik Nordam og forklarer, at dobbeltkunde-konceptet ikke bare er en rabatsats eller et færdigpakket produkt. Det er et begreb, som rummer hele den ånd, vi gerne vil møde vores kunder med. Det kan betale sig at være på tværs hos os det er på én gang en gulerod og en belønning for et fælles engagement, siger Henrik Nordam. Hånd om kunderne I slutningen af 2005 lancerede Alm. Brand vores nye Strategi En ambitiøs strategi, som skal sikre koncernen vokseværk på alle områder. Og udgangspunktet for væksten er kunderne. Derfor er en af de vigtigste pointer og ambitioner i strategien, at vi hele tiden skal blive bedre til at tage hånd om vores kunder. De skal simpelthen føle, at der ikke findes et reelt alternativ til den oplevelse, de får af at være kunder hos os. Vi skal være det selskab, som giver dem den bedste, mest professionelle, venlige og økonomisk mest rentable løsning, siger Henrik Nordam. 850 ambassadører Internt i Alm. Brand har dobbeltkunde-konceptet allerede vundet terræn. Halvdelen af alle ansatte har tilmeldt sig som dobbelt- KUNDE. Alle de medarbejdere, der har tilmeldt sig, sender et vigtigt signal til vores kunder og omverden i øvrigt. Nemlig at vi selv tror på det, vi gør i Alm. Brand. dobbeltkunde-medarbejderne er vores fornemste ambassadører, og jeg er både glad og stolt over, at vi har hele 850 af slagsen, siger Henrik Nordam. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 NYE ØJNE GIVER TILFREDSE KUNDER I dag er Alm. Brand blandt forsikringsbranchens dukse med færrest klager fra kunderne. Kundernes tilfredshed har højeste prioritet, for kun med meget tilfredse kunder kan Alm. Brand nå sine mål om vækst. Kommunikationen med kunderne er uhyre vigtig i forsikringsbranchen, hvor ordlyden i forsikringsaftalerne er formuleret, så alle de lovmæssige detaljer er på plads men til tider på bekostning af forståeligheden. Normalt giver forsikringsselskabernes jargon ikke anledning til problemer. Men sker det, er det ofte forårsaget af dårlig kommunikation parterne imellem. I 2003 fik Alm. Brand 359 sager behandlet i Ankenævnet for Forsikring. Og selvom det kun er få promille af de skader, der behandles om året, ønskede koncernen at få dette tal ned. Klagerne mere end halveret Derfor arbejder Alm. Brand målrettet på at forbedre dialogen med kunderne. En indsats, som nu efter tre år giver sig udslag i, at kundetilfredsheden er steget markant, og at sager indbragt for Ankenævnet for Forsikring er reduceret til langt under halvdelen. Det bringer ikke blot Alm. Brand langt under niveau for branchen, men sikrer selskabet en komfortabel placering blandt forsikringsselskabernes dukse. - Vi kan ikke sikre os 100% imod, at der er kunder, som føler sig uretmæssigt behandlet, men vi arbejder intensivt med at forbedre kundetilfredsheden. Det har betydet et markant fald af sager, der bliver indbragt for Ankenævnet for Forsikring. Samtidig har vi fået reduceret antallet af tabte sager betydeligt. Sidste år tabte vi 14 sager. Og selv om vi gerne så det være nul, så er vi rigtig tilfredse med denne udvikling, fremhæver Jesper Mørch Sørensen, der er direktør i Alm. Brand Forsikring. Nye øjne er kundens garanti Et af de nye redskaber, der har vist sig effektivt, er konceptet Nye øjne. Det garanterer Alm. Brands kunder, at hvis der opstår uenighed i en forsikringssag, så bliver sagen sendt videre til en ny medarbejder, som kigger på sagen med friske øjne. - Der er en masse jura i forsikringer, men der er også mennesker. Derfor betyder kemien mellem parterne nogle gange, at der opstår uenigheder, hvor det er svært at adskille fakta og følelser. Meget af det handler om kommunikation. Hvis en kunde ikke har fået forklaret en afgørelse på en måde, der er forståelig for kunden, så er der stor sandsynlighed for, at kunden vil være utilfreds med afgørelsen. Og i forhold til kundetilfredsheden kan det være ligegyldigt om forsikringskonsulenten har ret eller ej. Omvendt kan kunden som regel godt forstå, hvis et skadet vindue kun bliver dækket med 50%, hvis vi får forklaret godt nok, at det er fordi, vinduets levetid alligevel var ved at være udløbet, fortæller Jesper Mørch Sørensen. Slut med paragrafferne Det er ofte i skadessituationen, at dialogen med kunderne er mest kritisk. Derfor har Alm. Brand sat ind med flere medarbejdere for at nedbringe ekspeditionstiden. Væsentlig flere sager bliver ordnet over telefonen. Og den skriftlige kommunikation til kunderne er blevet gennemgået og gennemskrevet, så kunderne i dag oplever forklaringer i et hverdagssprog uden kryptiske paragraffer. En af de kunder, der har nydt godt af den smidigere sagsbehandling, er Per Sørensen, der driver et landbrug med 250 hektar jord og grise i Nordjylland. Da vinterstormen i januar 2005 rasede, fik Alm. Brand på en dag skadesanmeldelser. Per Sørensens var én af dem. Det satte skadeskonsulenterne under pres. Men efterfølgende tilfredshedsmålinger viser, at 92% af kunderne var meget tilfredse med behandlingen. Og godt ni ud af ti fik udbetalt det beløb, de forventede. Alm. Brand arbejder målrettet på at forbedre dialogen med kunderne og få bragt antallet af klager ned. En indsats som nu tre år efter giver sig udslag i, at kundetilfredsheden er steget markant, og at sager indbragt for Ankenævnet for Forsikring er reduceret til langt under halvdelen. - Indtil videre må jeg sige, at jeg har været godt tilfreds med behandlingen. Selv om det var en skade på en kvart million, så har der ikke været nogen problemer. Jeg har altid haft mine private forsikringer i Alm. Brand, og gården, som jeg overtog i et generationsskifte for tre år siden, har været forsikret hos Alm. Brand i over 20 år. Når der tidligere har været problemer, har vi løst dem ved en køkkenbordssnak. Så helhedsindtrykket må siges at være godt, fortæller Per Sørensen. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 Foto: Scanpix Da fyrværkerieksplosionen ramte Seest, søgte de kunder, der var hårdest ramt, til Alm. Brands butik i Kolding. Mange af dem havde kun det tøj, de var blevet evakueret i. Det krævede naturligvis en helt ekstraordinær indsats fra Alm. Brands side. NÅR HELVEDE BRYDER LØS Når katastrofen pludselig opstår eller vejrguderne raser, har de ramte akut brug for hjælp. Det er i sådanne situationer et forsikringsselskab for alvor står sin prøve. Et skybrud hærgede uafbrudt i otte timer Aalborg tirsdag den 15. august. Adskillige villahaver stod under vand, og der blev slæbt sandsække i læssevis for at dæmme op for de enorme mængder vand og skærme boligerne. Bilerne havde svært ved at komme frem i vandmasser. Og flere bilister blev tvunget til at forlade deres biler, der blev fanget, da vandet stod som fontæner op gennem kloakkerne og oversvømmede hele området. Aalborg oplevede en regnmængde, som ikke er set i de sidste 125 år, med nedbør på op til 100 mm. I sådan en situation får mange mennesker brug for deres forsikringsselskab. Nogle skal genhuses og helst i nærheden af deres oversvømmede hjem, så de stadig kan få hverdagen til at fungere. Andre skal have deres huse tømt for vand, gulvene brækket op og nye lagt. Det er en katastrofe for de mennesker, der er ramt. Men for Alm. Brand er det ikke en katastrofe. Det er en situation, vi er gearet til at klare. Særligt de seneste år har budt på mange og endnu voldsommere begivenheder, og dermed forsikringsopgaver. Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004, Tsunamien i Sydøstasien den 25. december samme år. Og stormen, der hærgede især Nordjylland, den 8. og 9. januar I den slags voldsomme og pludseligt opståede situationer bliver vores kunder ramt hårdt. Nogle gange er det hele deres dagligdag, som de kender den, der bliver afgørende ændret. Og det kræver naturligvis en helt ekstraordinær indsats fra Alm. Brands side. Alt relevant personale i koncernen bliver sat i det nødvendige beredskab. Andre opgaver bliver skubbet til side, og ingen tænker på at holde weekend, fordi det er altafgørende at hjælpe de ramte kunder så hurtigt som overhovedet muligt. Både dem, der selv henvender sig, og dem Alm. Brand selv skal i gang med at opspore for at kunne hjælpe. Da fyrværkerieksplosionen ramte Seest, søgte de kunder, der var hårdest ramt, til Alm. Brands butik i Kolding. Mange af dem havde kun det tøj, de var blevet evakueret i, og de fik på stedet et acontobeløb til mad, tøj og andre fornødenheder. En sådan situation er en stor udfordring for Alm. Brands personale. Når alle kunderne er meget påvirkede nogle utrøstelige bliver opgaven meget personlig. Så er det ikke længere kun et spørgsmål om akut økonomisk hjælp og at gøre skaden korrekt op, men lige så meget om at give sig tid til at lytte og informere. Som en skademedarbejder efterfølgende udtrykte det: Jeg tror næsten, det værste var, at jeg ikke kunne være alle steder på en gang. Og at jeg dybest set ikke kunne hjælpe dem med det, der tyngede dem mest chokket og følelsen af at være blevet berøvet alt. Derfor er det af stor betydning for både ledelse og medarbejdere i Alm. Brand, at undersøgelser efterfølgende viser os, at kunderne har følt sig godt behandlet i den kritiske situation. Da stormen havde lagt sig i Nordjylland, svarede 92% af de ramte kunder, at de var tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de havde fået af Alm. Brand. Og det på trods af, at medarbejderne arbejdede under stort pres med at håndtere de skadesanmeldelser, der kom ind på blot én dag lige så mange som kontoret normalt modtager på et helt år. Den viden betyder meget for medarbejderne. Samtidig er den vigtig for ledelsen. For kun på dén måde, kan ledelse og medarbejdere vide, hvorvidt de svære situationer gribes bedst muligt an. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

7 EN TILSTANDSRAPPORT DU KAN REGNE MED Kritikken er haglet ned over boligmarkedets tilstandsrapporter de seneste år. Derfor har Alm. Brand forbedret og udvidet rapporterne, håndplukket 30 af landets absolut bedste bygningssagkyndige og intensiveret rådgivningen. Nu er kundernes tilfredshed steget markant. En huskøber skal kunne stole på, at den tilstandsrapport han får i hånden, når han køber hus, er en dækkende og præcis beskrivelse af husets tilstand. Samtidig er det uhyre vigtigt, at køberen forstår, hvad en tilstandsrapport er, og hvad den dækker. Hidtil har det ikke altid været tilfældet. Medierne har løbende bragt kritiske historier om utilstrækkelige tilstandsrapporter. Og tidligere på året offentliggjorde Realdania Fonden en kritisk rapport om den eksisterende huseftersynsordning. Ordningen består af en tilstandsrapport samt et tilbud om tegning af en ejerskifteforsikring. Og intentionerne har været at skabe et godt aftalegrundlag og realistiske forventninger til dækning af skjulte fejl og mangler mellem forsikringsselskab, huskøber og sælger. Samtidig skulle de mange tvister mellem køber og sælger, der belastede landets domstole, undgås. Utilstrækkelige tilstandsrapporter Men rapporten fra Realdania pegede på, at huseftersynsordningen er utilstrækkelig. Husejerne forstår ikke helt, hvad en tilstandsrapport er, og hvad den dækker. Men ligeså væsentligt hvad den ikke dækker. Typisk har husejerne forventninger til rapporten, den ikke er i stand til at indfri. Realdania Fonden peger på, at tilstandsrapporterne bør udvides, og kunderne informeres bedre. Det har Alm. Brand allerede gjort. Alm. Brand på forkant Siden maj 2004 har Alm. Brand håndplukket 30 af landets mest kompetente og erfarne beskikkede bygningssagkyndige. Og som landets eneste forsikringsselskab har Alm. Brand opbygget egen intern byggeteknisk afdeling. Koncernens eget korps af bygningssagkyndige har fået en grundig efteruddannelse baseret på Alm. Brands erfaringer med, hvilke typiske erstatningskrav, der hidtil er opstået ved ejerskifteforsikringer. Udvidede tilstandsrapporter Samtidig har Alm. Brand udvidet og forbedret kvaliteten af tilstandsrapporten. Der er udarbejdet et særligt tillæg, der samtidig danner grundlag for en udvidet forsikringsdækning på ejerskifteforsikringen. Alm. Brand har især fokus på, at rapporterne skal være let forståelige og præcise. Og kvaliteten kontrolleres løbende ved stikprøveundersøgelser. Samtidig opsamles erfaringerne fra de ganske få klager og tilbagemeldinger, der har været på rapporterne. Desuden er kvaliteten af det informationsmateriale, der udleveres til både køber og sælger gennem koncernens samarbejdspartner EDC, betydeligt forbedret. Og koncernens bygningssagkyndige udmærker sig ved at bruge meget tid på at sikre, at kunden forstår tilstandsrapporten, og hvad der ligger til grund for vurderingen af deres ejendom. Høj kvalitet af tilstandsrapporter - i alles interesse Med et eget korps af bygningssagkyndige sikrer Alm. Brand både en høj kvalitet i tilstandsrapporterne og mere realistiske forventninger fra kommende køberes side. De kan regne med, at de ved nøjagtigt, hvordan tilstanden er for den ejendom, Alm. Brands bygningssagkyndige har besigtiget Både mæglere, sælgere og efterfølgende købere giver udtryk for, at de oplever en god dialog med Alm. Brand. Men vigtigst af alt: Kundernes tilfredshed med rapporterne er steget markant. Det kommer tydeligst til udtryk ved, at der stort set ikke bliver klaget over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af en bygningssagkyndig i AB-Byggeteknik. I 2005 blev der kun indgivet to 2 klager til Ankenævnet for Huseftersyn. Den ene frafaldt kunden efterfølgende, da han fik forklaret, hvorfor huset var vurderet, som det var. I den anden sag fik Alm. Brand medhold. Tilstandsrapporten var, som den skulle være. De få klager skal ses i forhold til, at koncernens korps af bygningssagkyndige udarbejdede tilstandsrapporter i Bestilling af tilstandsrapporter: Alm. Brand Byggeteknik Midtermolen 7 Tlf.: Kunderne er blevet mere tilfredse med tilstandsrapporterne efter Alm. Brand har oprettet eget korps af bygningssagkyndige og forbedret tilstandsrapporterne. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

8 v Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde-fordele v Jeg er ikke kunde i Alm. Brand v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. SUND FORNUFT

9 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. SUND FORNUFT

10 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Pia Rosager Sommer, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR 400 Alm. Brand vs. OMXC20 Alm. Brand vs. OMXC Alm. Brand OMXC20 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul 02 SE, OMXC20Index, PriceReturn[rebase =ALM BRAND 04 ORD] Copenhagen SE, OMXC20 Index, Price Return (rebase 2002 = Alm. Brand) Alm. Brand Source: Reuters EcoWin Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Øvrige 26,2 % Ikke navnenoterede 7,9 % Udenlandske aktionærer 5,8 % EJERFORHOLD pr. 31. december 2005 Alm. Brand af 1792 fmba 60,1 % Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere