ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder"

Transkript

1 NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder løs Foto: Scanpix ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S 1. HALVÅR 2006 ET VIGTIGT SPRING FREMAD Alm. Brand tog et vigtigt spring fremad mod et af koncernens vigtigste mål vækst i hele forretningen. Samtidig er resultatet bedre end forventet. Alle koncernens forretningsområder bidrog til det flotte resultat herunder særligt skadeforsikringsaktiviteterne. Derfor opjusterer koncernen atter forventningerne til resultatet for hele Resultatet Alm. Brand A/S resultat for første halvår 2006 blev et overskud på 473 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet i samme periode i 2005 var 307 mio.kr. Det gode resultat er en følge af et positivt forløb i alle koncernens forretningsområder ikke mindst i koncernens skadeforsikringsaktiviteter. Resultatet for første halvår 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 21% p.a. Forventninger Som følge af den positive udvikling i koncernens skadeforsikringsaktiviteter opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2006 med 150 mio.kr. til 820 mio.kr. før skat. Omsætningen forventes at blive i niveauet 6,6 mia.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig meget tilfredsstillende og er positivt påvirket af godt vejrlig, få storskader, et generelt godt skadeforløb i koncernens portefølje samt et tilfredsstillende investeringsresultat. Modsat virker et afløbstab vedrørende arbejdsskade. Præmieindtægterne voksede med 3,4%. For hele 2006 forventes præmierne at stige med 4-5%, hvilket er tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, koncernen har igangsat med henblik på at øge væksten. Det er koncernens mål at øge præmieindtægterne fra 2005 til 2010 med 50%, og udviklingen i salget følger fortsat forventningerne. Omkostningsprocenten blev på 21,4 mod 19,7 i samme periode i 2005, hvilket svarer til forventningerne. Omkostningsprocenten forventes for hele 2006 at ligge i niveauet 20. De effektivitetsforbedringer, koncernen opnår i 2006, vil blive investeret i øgede ressourcer til salgs- og servicekorpset. Combined Ratio blev i første halvår 2006 på 89,9 mod 92,8 i samme periode i Endelig er resultatet positivt påvirket af et tilfredsstillende investeringsresultat. Derfor opjusteres forventningerne til koncernens skadeforsikringsaktiviteter for hele 2006 med 150 mio.kr. til 590 mio.kr. Banken Alm. Brand Banks resultat udgjorde 81 mio. kr. før skat og eksklusive minoriteter. Resultatet er tilfredsstillende givet markedsforholdene og betydelige investeringer i detailbanken samt i koncernens børsaktiviteter. Der har i første halvår været en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. Således er udlånet steget 20% i forhold til ultimo første halvår Dog har aktivitetsniveauet i koncernens børsaktiviteter været lavere end i samme periode sidste år, da fokus i perioden har været rettet mod at genopbygge organisationen. Ligeledes er resultatet påvirket af investeringer i udbygning af detailbanken samt af et faldende behov for hensættelser til tab. Forventningerne til hele 2006 for bankaktiviteterne fastholdes på 150 mio.kr. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 1. halvår 1. halvår Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 91,3 92,8 89,9 Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Koncern Resultat før skat eksklusive minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,34 1,26 1,39 Liv og Pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter bidrog i første halvår 2006 til koncernens resultat med 25 mio.kr. I livselskabet var udviklingen i præmierne og i de forretningsmæssige aktiviteter som forventet. Salget af koncernens ikke-garanterede pensionsprodukter, der udbydes i banken, udviklede sig positivt. Ultimo første halvår 2006 udgjorde bonusgrad i liv- og pensionsselskabet 3,2% af de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket er en mindre stigning i forhold til ultimo Investeringsresultatet blev minus 3,6% og afspejler det stigende renteniveau og udviklingen på aktiemarkederne. Kurstabet på obligationsbeholdningen blev stort set modsvaret af et tilsvarende fald i hensættelsesbehovet. Der er i første halvår 2006 overført 14 mio.kr. til skyggekontoen, som forventes at blive indtægtsført ultimo Forventningerne til hele 2006 for liv- og pensionsaktiviteterne fastholdes på 70 mio.kr. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i første halvår blev et overskud på 11 mio.kr. fordelt med et overskud i Kjøbenhavnske Re på 32 mio.kr. og holdingomkostninger på 21 mio.kr. Samlet forventes resultatet for hele 2006 for øvrige aktiviteter fortsat at blive et overskud på 10 mio.kr. Øvrigt Resultatet pr. aktie blev 16 kr. i første halvår, og ultimo første halvår 2006 var indre værdi pr. aktie 211 kr. Egenkapitalen var 5,0 mia.kr. ultimo første halvår 2006 mod 4,9 mia.kr. ultimo Aktien Alm. Brand-aktien steg fra 267 kr. ultimo 2005 til 292 kr. ultimo første halvår Søren Boe Mortensen, adm. direktør og Henrik Nordam, viceadm. direktør i Alm. Brand A/S. Koncernens aktietilbagekøbsprogram forløber som forventet, og ultimo første halvår 2006 havde koncernen tilbagekøbt cirka 160 mio.kr. egne aktier. Således har Alm. Brand købt omkring 40% af de forventede maksimalt 400 mio.kr. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 ALM. BRAND BELØNNER Tusindvis af Alm. Brands mest loyale kunder fik en check på op til kroner med på ferie i år. LOYALE KUNDER Alm. Brand belønner for tredje år i træk de mest loyale kunder. Op til sommerferien dumpede en check på op til kroner ind ad brevsprækken hos tusindvis af danskere. Koncernen udbetaler et to-cifret millionbeløb på landsplan alene i år. I kampen om kunderne på det finansielle marked har Alm. Brand valgt at knytte de loyale kunder endnu tættere til sig ved at give dem en helt håndgribelig økonomisk belønning. En belønning som kunderne modtog med posten op til sommerferien. Det drejer sig om tusindvis af checks på op til kroner, som kunderne kunne indløse og forsøde ferien med. Størrelsen af beløbet på checken afhænger af, hvor mange bank- forsikrings- og pensionsforretninger den enkelte kunde har samlet i koncernen. Det er nemlig kun koncernens såkaldte dobbeltkunder, der belønnes. Det vil sige kunder, som udover at have deres familieforsikring i koncernen - er kunde i mindst et af koncernens øvrige to ben: bank og pension. Fortjener hver en krone Det beløb, vi udbetaler i år, er næsten 35% større end sidste år. Det er mange penge, men jeg synes, at vores dobbeltkunder fortjener hver en krone. De er vores bedste og mest loyale kunder, og dobbeltkunderabatten er vores måde at sige tak for den tillid, de viser os, siger viceadministrerende direktør Henrik Nordam og forklarer, at dobbeltkunde-konceptet ikke bare er en rabatsats eller et færdigpakket produkt. Det er et begreb, som rummer hele den ånd, vi gerne vil møde vores kunder med. Det kan betale sig at være på tværs hos os det er på én gang en gulerod og en belønning for et fælles engagement, siger Henrik Nordam. Hånd om kunderne I slutningen af 2005 lancerede Alm. Brand vores nye Strategi En ambitiøs strategi, som skal sikre koncernen vokseværk på alle områder. Og udgangspunktet for væksten er kunderne. Derfor er en af de vigtigste pointer og ambitioner i strategien, at vi hele tiden skal blive bedre til at tage hånd om vores kunder. De skal simpelthen føle, at der ikke findes et reelt alternativ til den oplevelse, de får af at være kunder hos os. Vi skal være det selskab, som giver dem den bedste, mest professionelle, venlige og økonomisk mest rentable løsning, siger Henrik Nordam. 850 ambassadører Internt i Alm. Brand har dobbeltkunde-konceptet allerede vundet terræn. Halvdelen af alle ansatte har tilmeldt sig som dobbelt- KUNDE. Alle de medarbejdere, der har tilmeldt sig, sender et vigtigt signal til vores kunder og omverden i øvrigt. Nemlig at vi selv tror på det, vi gør i Alm. Brand. dobbeltkunde-medarbejderne er vores fornemste ambassadører, og jeg er både glad og stolt over, at vi har hele 850 af slagsen, siger Henrik Nordam. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 NYE ØJNE GIVER TILFREDSE KUNDER I dag er Alm. Brand blandt forsikringsbranchens dukse med færrest klager fra kunderne. Kundernes tilfredshed har højeste prioritet, for kun med meget tilfredse kunder kan Alm. Brand nå sine mål om vækst. Kommunikationen med kunderne er uhyre vigtig i forsikringsbranchen, hvor ordlyden i forsikringsaftalerne er formuleret, så alle de lovmæssige detaljer er på plads men til tider på bekostning af forståeligheden. Normalt giver forsikringsselskabernes jargon ikke anledning til problemer. Men sker det, er det ofte forårsaget af dårlig kommunikation parterne imellem. I 2003 fik Alm. Brand 359 sager behandlet i Ankenævnet for Forsikring. Og selvom det kun er få promille af de skader, der behandles om året, ønskede koncernen at få dette tal ned. Klagerne mere end halveret Derfor arbejder Alm. Brand målrettet på at forbedre dialogen med kunderne. En indsats, som nu efter tre år giver sig udslag i, at kundetilfredsheden er steget markant, og at sager indbragt for Ankenævnet for Forsikring er reduceret til langt under halvdelen. Det bringer ikke blot Alm. Brand langt under niveau for branchen, men sikrer selskabet en komfortabel placering blandt forsikringsselskabernes dukse. - Vi kan ikke sikre os 100% imod, at der er kunder, som føler sig uretmæssigt behandlet, men vi arbejder intensivt med at forbedre kundetilfredsheden. Det har betydet et markant fald af sager, der bliver indbragt for Ankenævnet for Forsikring. Samtidig har vi fået reduceret antallet af tabte sager betydeligt. Sidste år tabte vi 14 sager. Og selv om vi gerne så det være nul, så er vi rigtig tilfredse med denne udvikling, fremhæver Jesper Mørch Sørensen, der er direktør i Alm. Brand Forsikring. Nye øjne er kundens garanti Et af de nye redskaber, der har vist sig effektivt, er konceptet Nye øjne. Det garanterer Alm. Brands kunder, at hvis der opstår uenighed i en forsikringssag, så bliver sagen sendt videre til en ny medarbejder, som kigger på sagen med friske øjne. - Der er en masse jura i forsikringer, men der er også mennesker. Derfor betyder kemien mellem parterne nogle gange, at der opstår uenigheder, hvor det er svært at adskille fakta og følelser. Meget af det handler om kommunikation. Hvis en kunde ikke har fået forklaret en afgørelse på en måde, der er forståelig for kunden, så er der stor sandsynlighed for, at kunden vil være utilfreds med afgørelsen. Og i forhold til kundetilfredsheden kan det være ligegyldigt om forsikringskonsulenten har ret eller ej. Omvendt kan kunden som regel godt forstå, hvis et skadet vindue kun bliver dækket med 50%, hvis vi får forklaret godt nok, at det er fordi, vinduets levetid alligevel var ved at være udløbet, fortæller Jesper Mørch Sørensen. Slut med paragrafferne Det er ofte i skadessituationen, at dialogen med kunderne er mest kritisk. Derfor har Alm. Brand sat ind med flere medarbejdere for at nedbringe ekspeditionstiden. Væsentlig flere sager bliver ordnet over telefonen. Og den skriftlige kommunikation til kunderne er blevet gennemgået og gennemskrevet, så kunderne i dag oplever forklaringer i et hverdagssprog uden kryptiske paragraffer. En af de kunder, der har nydt godt af den smidigere sagsbehandling, er Per Sørensen, der driver et landbrug med 250 hektar jord og grise i Nordjylland. Da vinterstormen i januar 2005 rasede, fik Alm. Brand på en dag skadesanmeldelser. Per Sørensens var én af dem. Det satte skadeskonsulenterne under pres. Men efterfølgende tilfredshedsmålinger viser, at 92% af kunderne var meget tilfredse med behandlingen. Og godt ni ud af ti fik udbetalt det beløb, de forventede. Alm. Brand arbejder målrettet på at forbedre dialogen med kunderne og få bragt antallet af klager ned. En indsats som nu tre år efter giver sig udslag i, at kundetilfredsheden er steget markant, og at sager indbragt for Ankenævnet for Forsikring er reduceret til langt under halvdelen. - Indtil videre må jeg sige, at jeg har været godt tilfreds med behandlingen. Selv om det var en skade på en kvart million, så har der ikke været nogen problemer. Jeg har altid haft mine private forsikringer i Alm. Brand, og gården, som jeg overtog i et generationsskifte for tre år siden, har været forsikret hos Alm. Brand i over 20 år. Når der tidligere har været problemer, har vi løst dem ved en køkkenbordssnak. Så helhedsindtrykket må siges at være godt, fortæller Per Sørensen. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 Foto: Scanpix Da fyrværkerieksplosionen ramte Seest, søgte de kunder, der var hårdest ramt, til Alm. Brands butik i Kolding. Mange af dem havde kun det tøj, de var blevet evakueret i. Det krævede naturligvis en helt ekstraordinær indsats fra Alm. Brands side. NÅR HELVEDE BRYDER LØS Når katastrofen pludselig opstår eller vejrguderne raser, har de ramte akut brug for hjælp. Det er i sådanne situationer et forsikringsselskab for alvor står sin prøve. Et skybrud hærgede uafbrudt i otte timer Aalborg tirsdag den 15. august. Adskillige villahaver stod under vand, og der blev slæbt sandsække i læssevis for at dæmme op for de enorme mængder vand og skærme boligerne. Bilerne havde svært ved at komme frem i vandmasser. Og flere bilister blev tvunget til at forlade deres biler, der blev fanget, da vandet stod som fontæner op gennem kloakkerne og oversvømmede hele området. Aalborg oplevede en regnmængde, som ikke er set i de sidste 125 år, med nedbør på op til 100 mm. I sådan en situation får mange mennesker brug for deres forsikringsselskab. Nogle skal genhuses og helst i nærheden af deres oversvømmede hjem, så de stadig kan få hverdagen til at fungere. Andre skal have deres huse tømt for vand, gulvene brækket op og nye lagt. Det er en katastrofe for de mennesker, der er ramt. Men for Alm. Brand er det ikke en katastrofe. Det er en situation, vi er gearet til at klare. Særligt de seneste år har budt på mange og endnu voldsommere begivenheder, og dermed forsikringsopgaver. Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004, Tsunamien i Sydøstasien den 25. december samme år. Og stormen, der hærgede især Nordjylland, den 8. og 9. januar I den slags voldsomme og pludseligt opståede situationer bliver vores kunder ramt hårdt. Nogle gange er det hele deres dagligdag, som de kender den, der bliver afgørende ændret. Og det kræver naturligvis en helt ekstraordinær indsats fra Alm. Brands side. Alt relevant personale i koncernen bliver sat i det nødvendige beredskab. Andre opgaver bliver skubbet til side, og ingen tænker på at holde weekend, fordi det er altafgørende at hjælpe de ramte kunder så hurtigt som overhovedet muligt. Både dem, der selv henvender sig, og dem Alm. Brand selv skal i gang med at opspore for at kunne hjælpe. Da fyrværkerieksplosionen ramte Seest, søgte de kunder, der var hårdest ramt, til Alm. Brands butik i Kolding. Mange af dem havde kun det tøj, de var blevet evakueret i, og de fik på stedet et acontobeløb til mad, tøj og andre fornødenheder. En sådan situation er en stor udfordring for Alm. Brands personale. Når alle kunderne er meget påvirkede nogle utrøstelige bliver opgaven meget personlig. Så er det ikke længere kun et spørgsmål om akut økonomisk hjælp og at gøre skaden korrekt op, men lige så meget om at give sig tid til at lytte og informere. Som en skademedarbejder efterfølgende udtrykte det: Jeg tror næsten, det værste var, at jeg ikke kunne være alle steder på en gang. Og at jeg dybest set ikke kunne hjælpe dem med det, der tyngede dem mest chokket og følelsen af at være blevet berøvet alt. Derfor er det af stor betydning for både ledelse og medarbejdere i Alm. Brand, at undersøgelser efterfølgende viser os, at kunderne har følt sig godt behandlet i den kritiske situation. Da stormen havde lagt sig i Nordjylland, svarede 92% af de ramte kunder, at de var tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de havde fået af Alm. Brand. Og det på trods af, at medarbejderne arbejdede under stort pres med at håndtere de skadesanmeldelser, der kom ind på blot én dag lige så mange som kontoret normalt modtager på et helt år. Den viden betyder meget for medarbejderne. Samtidig er den vigtig for ledelsen. For kun på dén måde, kan ledelse og medarbejdere vide, hvorvidt de svære situationer gribes bedst muligt an. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

7 EN TILSTANDSRAPPORT DU KAN REGNE MED Kritikken er haglet ned over boligmarkedets tilstandsrapporter de seneste år. Derfor har Alm. Brand forbedret og udvidet rapporterne, håndplukket 30 af landets absolut bedste bygningssagkyndige og intensiveret rådgivningen. Nu er kundernes tilfredshed steget markant. En huskøber skal kunne stole på, at den tilstandsrapport han får i hånden, når han køber hus, er en dækkende og præcis beskrivelse af husets tilstand. Samtidig er det uhyre vigtigt, at køberen forstår, hvad en tilstandsrapport er, og hvad den dækker. Hidtil har det ikke altid været tilfældet. Medierne har løbende bragt kritiske historier om utilstrækkelige tilstandsrapporter. Og tidligere på året offentliggjorde Realdania Fonden en kritisk rapport om den eksisterende huseftersynsordning. Ordningen består af en tilstandsrapport samt et tilbud om tegning af en ejerskifteforsikring. Og intentionerne har været at skabe et godt aftalegrundlag og realistiske forventninger til dækning af skjulte fejl og mangler mellem forsikringsselskab, huskøber og sælger. Samtidig skulle de mange tvister mellem køber og sælger, der belastede landets domstole, undgås. Utilstrækkelige tilstandsrapporter Men rapporten fra Realdania pegede på, at huseftersynsordningen er utilstrækkelig. Husejerne forstår ikke helt, hvad en tilstandsrapport er, og hvad den dækker. Men ligeså væsentligt hvad den ikke dækker. Typisk har husejerne forventninger til rapporten, den ikke er i stand til at indfri. Realdania Fonden peger på, at tilstandsrapporterne bør udvides, og kunderne informeres bedre. Det har Alm. Brand allerede gjort. Alm. Brand på forkant Siden maj 2004 har Alm. Brand håndplukket 30 af landets mest kompetente og erfarne beskikkede bygningssagkyndige. Og som landets eneste forsikringsselskab har Alm. Brand opbygget egen intern byggeteknisk afdeling. Koncernens eget korps af bygningssagkyndige har fået en grundig efteruddannelse baseret på Alm. Brands erfaringer med, hvilke typiske erstatningskrav, der hidtil er opstået ved ejerskifteforsikringer. Udvidede tilstandsrapporter Samtidig har Alm. Brand udvidet og forbedret kvaliteten af tilstandsrapporten. Der er udarbejdet et særligt tillæg, der samtidig danner grundlag for en udvidet forsikringsdækning på ejerskifteforsikringen. Alm. Brand har især fokus på, at rapporterne skal være let forståelige og præcise. Og kvaliteten kontrolleres løbende ved stikprøveundersøgelser. Samtidig opsamles erfaringerne fra de ganske få klager og tilbagemeldinger, der har været på rapporterne. Desuden er kvaliteten af det informationsmateriale, der udleveres til både køber og sælger gennem koncernens samarbejdspartner EDC, betydeligt forbedret. Og koncernens bygningssagkyndige udmærker sig ved at bruge meget tid på at sikre, at kunden forstår tilstandsrapporten, og hvad der ligger til grund for vurderingen af deres ejendom. Høj kvalitet af tilstandsrapporter - i alles interesse Med et eget korps af bygningssagkyndige sikrer Alm. Brand både en høj kvalitet i tilstandsrapporterne og mere realistiske forventninger fra kommende køberes side. De kan regne med, at de ved nøjagtigt, hvordan tilstanden er for den ejendom, Alm. Brands bygningssagkyndige har besigtiget Både mæglere, sælgere og efterfølgende købere giver udtryk for, at de oplever en god dialog med Alm. Brand. Men vigtigst af alt: Kundernes tilfredshed med rapporterne er steget markant. Det kommer tydeligst til udtryk ved, at der stort set ikke bliver klaget over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af en bygningssagkyndig i AB-Byggeteknik. I 2005 blev der kun indgivet to 2 klager til Ankenævnet for Huseftersyn. Den ene frafaldt kunden efterfølgende, da han fik forklaret, hvorfor huset var vurderet, som det var. I den anden sag fik Alm. Brand medhold. Tilstandsrapporten var, som den skulle være. De få klager skal ses i forhold til, at koncernens korps af bygningssagkyndige udarbejdede tilstandsrapporter i Bestilling af tilstandsrapporter: Alm. Brand Byggeteknik Midtermolen 7 Tlf.: Kunderne er blevet mere tilfredse med tilstandsrapporterne efter Alm. Brand har oprettet eget korps af bygningssagkyndige og forbedret tilstandsrapporterne. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

8 v Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde-fordele v Jeg er ikke kunde i Alm. Brand v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank v Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. SUND FORNUFT

9 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. SUND FORNUFT

10 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Pia Rosager Sommer, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR 400 Alm. Brand vs. OMXC20 Alm. Brand vs. OMXC Alm. Brand OMXC20 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul 02 SE, OMXC20Index, PriceReturn[rebase =ALM BRAND 04 ORD] Copenhagen SE, OMXC20 Index, Price Return (rebase 2002 = Alm. Brand) Alm. Brand Source: Reuters EcoWin Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Øvrige 26,2 % Ikke navnenoterede 7,9 % Udenlandske aktionærer 5,8 % EJERFORHOLD pr. 31. december 2005 Alm. Brand af 1792 fmba 60,1 % Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater. Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det

ALM. BRAND BLADET. Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater. Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det NR. 2 - MAJ 2007 ALM. BRAND BLADET Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det Pædagog blev den største aktiehaj Alm. Brand

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport det bedste resultat nogensinde. Rentefald i andet halvår af 2007?

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport det bedste resultat nogensinde. Rentefald i andet halvår af 2007? NR. 1 - FEBRUAR 2007 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2006 - det bedste resultat nogensinde Rentefald i andet halvår af 2007? Passat Variant 2.0 TDI på højkant i årets store aktiespil Alm. Brand har fået 12

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere