Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Skive Kommune"

Transkript

1 Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune

2 My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse. Vi skifter Tupperwares plastik behldere ud med temaer sm: Energivurdering af bligen, Arkitektniske løsningsmuligheder, Øknmisk beregning, Finansieringsmuligheder, Krdinering af renveringsarbejdet, Rabatter gennem fælles indkøb g Ttalentreprise. Til et My New Hme - Party repræsenterer knsulenten/sælgeren et firma, sm står fr ttalentreprisen. Firmaet leverer rådgivning, etablerer fællesindkøb g ttalløsningerne i samarbejde med underleverandører, banker, arkitekter, energiselskaber, fjernvarmeselskaber, håndværkere etc. Hme Parties eller møderne hldes hs en vært, sm tilbydes en gratis rådgivningspakke md at lægge hjem til et party, samle 10 interesserede bligejere g stille det færdige renverede prdukt - i frm af eget hjem - til rådighed fr fremtidige demnstratiner - indenfr en fastlagt ramme g begrænsning. Ideen beskrives, frmidles g markedsføres til samtlige bligejere i kmmunen, g vi frventer dermed at bligejere med tiden vil blive inspireret til at iværksætte nye parties, så energirenveringen vil brede sig til hele kmmunen evt. gså ud ver kmmunens grænser. Frmål Det verrdnede frmål med prjektet er at sætte fkus på energireduktin i bligpvarmningen samt at skabe arkitektniske smukke g attraktive bliger. I den frbindelse vil vi gerne skabe grundlag fr prettelse af kurser g uddannelser i Skive, sm uddanner håndværkere til at varetage ttalentrepriser inden fr energirenvering af bliger. Sekundært frventer vi, at prjektet danner mdrejningspunkt fr brgerinddragelse i Klima & Energi Strategi Tilblivelse g histrie Skive Kmmune har en visin m at blive CO2-neutral senest i Klima & Energi Strategi 2029 er en helhedsstrategi, der beskriver vejen til dette ambitiøse mål. Først skridt på vejen er at stppe stigningen i energifrbruget ved at spare. Besparelsen skal først g fremmest ske ved at energirenvere vre bliger. Ifølge strategien skal vi spare 40 % på energifrbruget i bligerne. Skive Kmmune har i 30 år fkuseret på bligpvarmning. Det blev så tidlig sm i indledt med tre lavenergi byggeudstillinger. Siden har kmmunen iværksat en række energibesparende franstaltninger på skler g institutiner. Det nye rådhus er et symbl på kmmunens seneste stre anstrengelse på at spare mest mulig på energi, anvende vedvarende energikilder g beskytte miljøet. Med de mange års erfaring er der skabt en traditin fr at tænke øknmi i samspil med alternative energikilder. Beregningerne viser, at i periden frem til 2007 har kmmunen investeret 38 mi. g tjent 54 mi. krner på energibesparende franstaltninger, g den gde traditin frtsætter. De mange års erfaringer med energibesparende franstaltninger i kmmunens egen virksmhed skal nu udbredes til resten af kmmunen. Kmmunens initiativer g ikke mindst udnæv- 2

3 nelsen til energiby har skærpet brgernes bevidsthed m klima, energi g en bæredygtig udvikling. Finanskrisen har begrænset brgernes investeringslyst i egen blig, men alt tyder nu på at krisen letter. Desuden viser en undersøgelse gennemført af EDC mæglerne, at danskerne er parate til at investere i lavenergirenvering Varmeregningen er vigtigere end køkkenvalg siger en artikel fra EDC. Tiden er derfr inde til at iværksætte et prjekt, sm befrdrer bligejernes spirende lyst til energirenvering. Målet er, at Skive Kmmune bliver førende inden fr energirenveringer af enfamiliehuse. Kmmunen har flere tusinde enfamiliehuse, hvr ejerne generelt har en interesse i at lave energirenvering. Her er et nyt marked fr virksmheder, sm kan skabe arbejdspladser, der rækker langt ud i fremtiden. Det er hensigten, at dette ptentiale skal udnyttes lkalt ved at samle lkale teams af rådgivere, entreprenører, håndværkere g finansieringsinstitutter sm kan sælge, prjektere g udføre energirenveringer. Dermed kan de nye frretningsmråder udvikles i lkalmrådet g sikre lkal vækst g arbejdspladser. Det gælder gså kmmunens uddannelsesinstitutiner, der i en spin-ff effekt til prjektet kan udvikle g tilbyde undervisning, sm kan understøtte håndværkere g rådgivere i arbejdet med ttalentrepriser i energirenvering. Prjektindhld g aktiviteter Prjektideen er at transfrmere den metde, sm Tupperware markedsfører g sælger deres prdukter på gennem hme parties. Vi vil skifte plastikbøtterne ud med en sammensat vare, der består af energirenvering af enfamiliehuse. Læs m principperne i Tupperware Hme Parties her: Tupperware Hme Parties er et kncept med direkte salg gennem Hme Parties, sm i Nrden kaldes Tupperware-demnstratiner, blev udviklet g pbygget af en af Tupperwares første frhandlere, en enlig mr ved navn Brwnie Wise. Hun gjrde sig bemærket ved at være en særdeles dygtig knsulent g i 1951 rekrutterede Earl Tupper hende til at udvikle g pbygge Tupperware-demnstratinens salgs- g marketingkncept. Med hendes naturlige talent fr at arbejde med mennesker g flair fr markedsføring udviklede hun dette med fkus på respekt g anerkendelse fr den enkelte knsulent. Det blev en kæmpe succes g gjrde, at Tupperware-demnstratinen næsten er lige så berømt sm prdukterne. Princippet er at prdukterne markedsføres g sælges direkte til frbrugeren af knsulenter ver hele Jrden. Tupperware-prdukterne bliver slgt ved private sammenkmster af knsulenter/ sælgere, sm er medlemmer af rganisatinen. Ved en demnstratin samler en vært venner, familie, kllegaer g naber til en demnstratin af varerne. Knsulenten / sælgeren viser Tupperware prdukterne frem, kmmer med pskrifter g giver andre inspirerende indslag. I sidste ende handler det selvfølgelig fr knsulenten / sælgeren at sælge prdukterne, men ideen er at dette salg bliver befrdret gennem hyggelige sammenkmster, hvr der udveksles ideer g skabes nye relatiner. I en verført situatin, hvr Tupperware-prduktet er skiftet ud med energirenvering, vil knsulenten/sælgeren demnstrere prdukter sm f.eks.: Råd g vejledning, herunder Energivurdering af bligen Arkitektniske løsningsmuligheder Øknmisk beregning Finansieringsmuligheder Krdinering af renveringsarbejdet 3

4 Rabatter gennem fælles indkøb Ttalentreprise. Knsulenten/sælgeren repræsenterer et firma, sm skal stå fr ttalentreprisen. Firmaet skal i samarbejde med underleverandører, banker, revisrer, arkitekter, energiselskaber, fjernvarmeselskaber, håndværkere etc. kunne levere rådgivningen, rabatten g ttalløsningerne. Parties eller møder hldes hs en vært, sm tilbydes en gratis rådgivningspakke i frm af samlet rapprt med analyser g vurderinger af eget hus md at lægge hjem til et party, samle 10 interesserede bligejere g stille det færdige renverede prdukt - i frm af eget hjem - til rådighed fr fremtidige demnstratiner - indenfr en fastlagt ramme g begrænsning. Prjektet skal startes p i 2011 med tre værter, der hver samler ti interesserede bligejere. Samlet taler vi hermed m ca. 30 ptentielle renverede bliger i løbet af året. Vi frventer en mindre rate f.eks. på 20 bliger, da ngle bligejere muligvis falder fra af øknmiske, finansielle eller andre grunde. I løbet af 2011 iværksættes næste runde af bligejere. Kmmunen infrmerer g markedsfører ideen med det mål at samle 40 nye interesserede værter, sm vil starte et tilsvarende prjekt p i Disse bligejere kan blive inspireret af besøg i det igangværende arbejde med de første bliger. De nye værter samler hver 10 nye interesserede, det giver et samlet antal på ca. 400 ptentielle energirenveringsegnede bliger, hvr det endelige renverede antal bliger vil lige mkring 350. Med denne rate af energirenverede bliger kan vi nå p ca energirenverede bliger inden 2029, sm er målet i Klima & Energi Strategi Siderdnet med Prjekt My New Hme - Party vil vi udvikle de kmpetencer, sm er nødvendige fr succes med prjektet dvs. Kmpetencer inden fr håndværk Viden m alternative energikilder Viden m materialer g knstruktin Ledelse g frmidling af ttale løsningsfrslag sv. Denne udviklingspgave beskrives sm et andet prjekt, men sm figuren i bilaget viser, er der verlap i de t prjekter. Vi vil benytte s af erfaringerne fra prjekt My New Hme - Party til at prduktudvikle lavenergirenveringen i en prjektfrm, sm bedst beskrives sm aktinsfrskning. Se beskrivelsen her: Aktinsfrskning er frskning, sm udføres, uden at man frsøger at hlde afstand til g adskille sig fra det, man undersøger. Traditinel frskning er karakteriseret ved udelukkende at være beskuende at sidde udenfr buret/akvariet/mediet g bservere. Aktinsfrskning adskiller sig netp ved at ønske en direkte g umiddelbar påvirkning af frskningsmrådet. Ved at påvirke sker der erkendelser hs de mennesker, der er aktive i det undersøgte samtidig med, at de bidrager med resultater til frskningen. Prduktudvikling af lavenergirenvering - prjektet har ngle indledende faser før den egentlige aktinsfrskning sættes i værk. Disse faser er: 1. Opsamling af erfaringer g viden fra gruppen af håndværkere, rådgivere, pengeinstitutter m.v. med hensyn afdækning af manglende kmpetencer i energirenveringsarbejdet 2. Analyse af undersøgelser g beskrivelse af kmpetencer 4

5 3. På baggrund af beskrivelse sammensættes et prgram fr læring af de manglende kmpetencer. Det kan f.eks. handle m On the jb training, supervisin, wrkshps, temadage, kurser, uddannelser etc. Læringsprgrammet (de uddannelser g kurser sm frskningen åbenbarer) er den plan, sm indgår i aktinsfrskningen g sm er det prdukt, der revideres g udvikles i en padgående prces. Aktinsfrskningen har følgende faser, der gentages til vi har pnået tilstrækkelig succes. 1. Læringsprgrammet gennemføres. 2. Læringsprgrammet evaluering g erfaringer fra prjekt Tupperware Hme Parties psamles. 3. Evalueringen g de nye erfaringer danner grundlag fr revidering af læringsprgrammet. 4. Det nye læringsprgram iværksættes. Evalueringen fregår i umiddelbar tilknytning til læringsfrløbets afslutning, hvr vi vil benytte s af spørgeskema g/eller fkusgruppeinterview. Opsamling af erfaringer vil ske sm kvalitative frskningsinterview. Hele prjektet Prduktudvikling af lavenergirenvering afvikles i tæt samarbejde med brancherganisatinerne, Arkitektsklen, Bygningsknstruktør uddannelsen på Vitus Bering Hrsens g Skive Tekniske Skle. Første prjektmål er i 2011 at afhlde tre My New Hme - Party, sm vil bevirke energirenvering af ca. 20 enfamilieshuse. De næste prjektmål vil være afledt heraf. De nyrenverede huse skal danne inspiratin fr nye deltagere g en bølge af energirenvatiner vil brede sig gennem nye My New Hme - Parties. Målet er 40 hme parties m året, sm samlet bevirker ca. 350 nyrenverede bliger m året de næste år, hvrved vi vil nå målet m energirenvering af bliger inden 2029, sm det fremgår af Klima & Energi Strategi Prjektets andet prjektmål er desuden at medvirke til, at der bliver prettet en uddannelse fr håndværkere i Skive, der kan udruste dem til at tilbyde ttalenergirenvering af bliger. Prjektets tredje prjektmål er, at skabe pmærksmhed g frmidle infrmatin m energirenvering til samtlige bligejere i Skive Kmmune, samt at denne pmærksmhed g infrmatin giver anledning diskussin g vervejelser m, hvrdan Skive Kmmune sm helhed når visinen m at blive CO2 neutral senest i De innvative g nytænkende elementer i prjektet Det har ikke skrtet på infrmatin, prpagander g kampagner m det øknmisk frnuftige g frmålstjenlige i lavenergirenvering. Offentlige institutiner g brancherganisatiner har i artikler g Tv-udsendelser frsøgt at skabe interesse fr sagen, men reaktinen er udeblevet. Der er frtsat en ringe investeringslyst i lavenergirenvering hs private bligejere. Tilsyneladende er der en frm en barriere, der er vanskelig at frcere. Mange bligejere vil vide hvrdan de griber investering i et nyt køkken an, men hvrdan griber man investering i lavenergirenvering an. Hvem henvender man sig til? Hvem har den frnødne kmpetence? Prjektet giver et bud på, hvrdan vi bryder denne barriere g hvad der skal til fr at fremme ttalløsningerne i lavenergirenveringer. Det nytænkende g innvative i prjektet er fr det første, at prjektet tilbyder bligejer et frum, hvr de i fællesskab med andre bligejere under betryggende frhld kan pdyrke et 5

6 eventyr i lavenergiløsninger. Et fællesskab der kan byde på indtryk, indsigt g indlevelse, hvr der skabes bevidsthed g virketrang g hvr muligheden fr billige fællesindkøb befrdrer lysten til investeringer. Fr det andet skaber prjektets del m prduktudvikling af lavenergirenvering unikke muligheder fr psamling af viden m de frnødne kmpetencer, når pgaven lyder på at finde ttale lavenergiløsninger fr enfamiliehuse. Der findes ikke i øjeblikket en uddannelse i Danmark, der samler g viderefrmidler indsigten g evnerne til at varetage en samlet rådgivning. En rådgivning der på den ene side tilbyder frmålstjenlige bygningsmæssige tiltag g på den anden side rådgivning i de mest frnuftige valg af energikilde. Prjektet rummer desuden en række muligheder fr erhvervsudvikling. Fr det første vil der umiddelbart blive brug fr investeringsselskaber, rådgivere, håndværkere g undervisere i selve prjektet, men på sigt kan de nye tiltag desuden højne kvalitets- g uddannelsesniveauet generelt i lkalmrådet g hermed fremme efterspørgsel g tilstrømningen af kmpetent arbejdskraft. Prjektets rganisatin g de invlverede partneres rlle i prjektet Skive Kmmune er initiativtager g krdinater på prjektet samt varetager infrmatin g markedsføring. Prjektleder af de enkelte parties varetages af en ttalentreprenør, sm krdinerer indsatsen g tilbuddene fra underleverandørerne, sm er Lkale banker, der varetager rllen sm investeringsselskaber g skaber attraktive lånemuligheder f.eks. i frm af grønne lån Arkitekter sm skal sikre tidssvarende løsninger, hensigtsmæssig materialeanvendelse g bæredygtige knstruktiner Energiselskaber g fjernvarmeselskaber sm skal yde pdateret energirådgivning g tilbyde øknmisk vurdering Håndværker, der udfører bygningsarbejdet Leverandører af energianlæg sm f.eks. slceller, slfanger, jrdvarme, styringsteknlgi sv. Skive Tekniske Skle varetager prjektlederrllen på uddannelsesdelen. Kmmunen rlle i prjektet Skive Kmmune har en visin m at blive CO2-neutral senest i Klima & Energi Strategi 2029 beskriver vejen til dette ambitiøse mål. Først skridt på vejen er at stppe stigningen i energifrbruget ved at spare. Besparelsen skal først g fremmest ske ved at energirenvere vre bliger. Prjektet finansiering Skive Kmmune finansierer udgifter i frbindelse med prjektledelsen, infrmatin, markedsføring g mødeaktivitet. Herudver er prjektet selvfinansieret frstået på den måde, at de individuelle energirenveringer vil blive finansieret gennem lavtfrrentede lån, sm bligejeren ptager. De besparelser, 6

7 sm bligejeren pnår på energimrådet, finansierer lånet. Ttalentreprenøren sikrer egen indtjening samt indtjening til underleverandørerne. Skive Tekniske Skle udvikler nye kurser g uddannelser, sm de udbyder til håndværkere m.fl., der er mtiveret til at deltage i kurserne/uddannelserne, da det er måden på at få andel i den msiggribende energirenvering. Prjektet udvikling g resultater i årene fremver Prjektet iværksættes i 2011 med tre værter, der hver samler ti interesserede bligejere. Samlet taler vi hermed m ca. 30 ptentielle renverede bliger i løbet af året. Vi frventer en mindre rate f.eks. på 20 bliger, da ngle bligejere muligvis falder fra af øknmiske, finansielle eller andre. I løbet af 2011 iværksættes næste runde af bligejere. Kmmunen infrmerer g markedsfører ideen med det mål at samle 40 nye interesserede værter, sm vil starte et tilsvarende prjekt p i Disse bligejere kan blive inspireret af besøg i det igangværende arbejde med de første bliger. De nye værter samler hver 10 nye interesserede, det giver et samlet antal på ca. 400 ptentielle energirenveringsegnede bliger, hvr det endelige renverede antal bliger vil lige mkring 350. Med denne rate af energirenverede bliger kan vi nå p ca energirenverede bliger inden 2029, sm er målet i Klima & Energi Strategi Samlet vil prjektet give anledning til etablering af et strt antal grønne jbs svarende til den frventede msætning på ca. 2 mia. kr. fr hele periden frem til Hertil kmmer afledte jbs sm den generelle erhvervsudvikling vil føre med sig, når kvalitets- g uddannelsesniveauet generelt højnes i lkalmrådet. 7

8 Bilag: Figur: Illustratin af prjekt My New Hme - Party 8

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi /

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi / Sandt eller falsk? Fa styr pa myterne m lastvgnsdaek g braendstfknmi / Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand, France R.C.S. 855 200 507 08/2012 www.prinfhbr.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere