It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv"

Transkript

1 It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

2 Rapportens anbefalinger at skolerne med afsæt i Fælles Mål II retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og på udviklingen af en it-baseret fagdidaktik.

3 Rapportens anbefalinger at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet. at der sikres adgang til oplæsningsprogrammer med syntetisk tale fra alle computere på skolerne. at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen, når de anvender træningsprogrammer. at it-lokalet udfases på skolerne og at skolerne i stedet satser på mobilt fleksibelt it-udstyr. at skolerne får en klar strategi for, hvordan man får interaktive tavler i alle lokaler og tager dem i brug. at skolerne i højere grad fokuserer på elevernes anvendelse af tavlerne i undervisningen og i frikvartererne. at tavlerne er tændt hele skoledagen.

4 It i skolen -status 1. fase: teknologi på skolerne 2. fase: it-integration i undervisningen Fokus på 3. fase: it i den faglige undervisning it-baseret fagdidaktik

5 Forskning i it i skolen viser/peger på, at it medvirker til elevernes engagement eleverne arbejder selvstændigt nye relationer mellem lærere og elever videndeling samarbejde styrkelse af fagligheden

6 Forskningsprojekt It, faglig læring og videnledelse It s betydning for den faglige læring i udvalgte fag: Dansk og it Sprogfag og it Natur/teknik og it Fysik-kemi og it /dokumenter/rapport_pil_2008.pdf

7 It og læring som resultat Bliver det faglige læringsresultatet bedre, når eleverne anvender it?

8 It og læring som proces Faciliterer it de faglige læreprocesser?

9 JA

10 JA..men helt afhængig af det didaktiske design for læreprocesserne elevernes aktiviteter undervisningen lærerens funktion og aktiviteter It s multimodalitet giver mange læringstilgange

11 It og faglighed fokus på DIDAKTIK Fagdidaktik - traditioner for undervisning med bogen It i faglige undervisning og læring - digitale medier udfordrer fagdidaktikkerne

12 Web 2.0 Anden generation af web-services tilgængelige på internettet, som giver mulighed for at samarbejde og dele informationer, ideer, billeder, tekster Fra centralt defineret indhold og statiske websider til brugerdrevent indhold Brugergenereret Netværksorienteret Fra modtager til producent

13 Web 2.0 aktualiserer Deltagelse Socialitet Kollaboration Produktion Publicering Multimodalitet Kreativitet Globalisering Forandringspotentiale for didaktisk tænkning sæt of didaktiske begreber

14 Fælles Mål II Ekspertpanel om it- og mediekompetencer i folkeskolen Tværgående faghæfte med udgangspunkt i Web 2.0: 4 temaer i faglige læseplaner og undervisningsvejledninger Informationssøgning & -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling & samarbejde

15 Teknologiske udvikling - gentænke fag og didaktik David Bolter: Remediering digitaliseringen ændrer de tidligere analoge medier og giver dem nye fremtrædelsesformer Nye teknologiers læringspotentiale nye måder at tænke fag og didaktik på: Re-didaktisering og Ny-didaktisering

16 Redidaktisering En lærer udtaler: Jeg bruger næsten udelukkende nettet til forberedelse. Jeg henter meget på EMU en og så omformer jeg det til brug for mine elever. Det er sjældent, jeg direkte kan bruge det.

17 Didaktik traditionelt lærerens domæne Den traditionelle didaktik tager ikke højde for den lærende som den, der målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører og evaluerer Arbejde med projekter og it betyder, at eleven i højere grad selv målsætter, planlægger og tilrettelægger deres læreprocesser Læreren som didaktisk designer Eleven som didaktisk designer

18 Didaktisk Design It-baseret didaktisk design Hvorfor dukker design op i relation til det pædagogiske område? Begrebet design giver aktøren en mere aktiv rolle og tilskriver aktøren en mere betydningsfuld rolle, en større magt til at forandre og påvirke end tidligere fra central og autoritetsstyret samfund mod et mere komplekst samfund, hvor flere ses som handlende aktører (Kress 2008).

19 Design begrebet Eng. tegning, plan, af lat. designare aftegne, gøre udkast, planlægge. (Gyldendals DVD leksikon 2006) Oprindeligt inden for arkitektur, kunsthåndværk, industriel design, grafisk design mv.: funktionalitet og æstetik I dag et bredt begreb: et interdisciplinæt område, der samler information fra flere discipliner og dækker over mange ekspertiser i formgivning, udformning af

20 Industrisamfunds skole Matrix skole Vidensamfunds skole Didaktik Didaktikken Flere didaktikker Didaktisk design læring Formel, individuel Formel, individuel/ social Formel/uformel individuel/social Skolen Statisk Statisk og foranderlig Åben og foranderlig

21 Didaktisk design Didaktisk tre niveauer Et teoretisk niveau Et organisations- og planlægningsniveau Et praktisk niveau (Dale 1989, 2000)

22 Web 2.0 som Didaktisk potentiale og udfordring Hvilke læringspotentialer ligger der fx i brugen af: Blogs Chat Online spil Game Maker Skype YouTube Flickr Wikipedia Google Earth

23 Web 2.0 som Didaktisk potentiale og udfordring Hvilke undervisnings- og læringskvaliteter og faciliteter ligger der i forhold til : De enkelte fag Tværfaglige forløb projekter Globalt orienterede projekter med skoler i andre lande?

24 Web 2.0 som Didaktisk potentiale og udfordring Etabler udviklingsgrupper med elever og lærere, hvor man sammen undersøger og vurderer, hvad der kan bruges og hvilke læringmuligheder og kvaliteter, der kan være i brugen i skolen Udnyt elevernes erfaringer

25 Nogle af de ældste børn/unge Power Users har omfattende og avanceret brug af de digitale medier integreret i deres hverdagsliv har digitale kompetencer på et højt niveau

26 De ældste Power Users kompetencer online kommunikation etablere og bruge online netværk samarbejde online forhandle online online ledelse engelsk som on-line-hverdagssprog Centrale kompetencer i et vidensamfundsperspektiv Resultat af uformel læring!

27 Hvordan kan disse Power Users bruges konstruktivt i skolen? Hvordan kan skolen bruge deres kompetencer? og Hvordan kan skolen medvirke til at alle elever udvikler disse kompetencer?

28 Elevernes svage kompetencer - nyt læringsindhold informationssøgning webetik sikkerhed

29 Hvordan kan it-baseret fagdidaktisk udvikling organiseres?

30 Organisationsmodel baseret på Brugerdreven innovation Videndeling Kollaborativ læring Læring i netværk Praksisfællesskaber

31 Etablere faggrupper i: dansk, naturfag, sprog, matematik mv Med fokus på: udvikling af it-fagdidaktiske design Ledet af: en innovator med kompetencer i it og fag

32 Kickoff-seminar for faggrupper og it-faglig innovator Starte uv-forløb & online konference Miniseminar fremlæggelse, refleksion, videreudvikling Arbejde med uv-forløb Miniseminar fremlæggelse, refleksion, videreudvikling Arbejde med uv-forløb Miniseminar fremlæggelse, refleksion, videreudvikling Arbejde med uv-forløb Miniseminar fremlæggelse, refleksion, videreudvikling Formidlingsseminar for andre lærere

33 It-fagdidaktisk Innovator * motiverer til nytænkning * tager udgangspunkt i konteksten (læreres og elevers erfaringer) for udvikling af itfagdidaktiske design * ser potentialerne * styrer forandringsprocessernes faser * går ind i processen og arbejder sammen med lærerne

34 Udnyttelse af eksisterende ressource- personer på skolen Kortlægning af ressourcepersoner

35 Skoleledelsens rolle igangsætter it-didaktiske fagprojekter følger op på projekterne sikrer at it-kompetence indgår i undervisernes kompetenceudvikling sikrer særlig kompetenceudvikling for itfagdidaktisk innovatorer arrangerer spredningsseminarer for lærere på skolen sikrer at it indgår i lærernes årsplaner

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse It, faglig læring og pædagogisk videnledelse Rapport vedr. Projekt It Læring 2006-2007 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen GENTOFTE KOMMUNE 1 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Forskningsprojektets

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler Store idedag Svendborg 21. marts 2012 God didaktik: læringsformer og læringsmidler Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere