Årsplan for C. Skoleåret Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -"

Transkript

1 Årsplan for C - 1 -

2 Status Årsplan for C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse. Kendetegnet for eleverne er, at de er meget lærevillige og interesseret i skolearbejdet. De har brug for ro, faste rutiner, genkendelighed i de materialer, som de arbejder med. De virker glade for at komme i skole hver dag. Der er et tæt samarbejde med 7. C. og D. To af eleverne kører med bussen, tre går eller cykler i skole og en elev tager toget i skole Skoledagen Elevernes skoledag er: mandag fra 8.15 til tirsdag fra 8.15 til onsdag fra 8.15 til torsdag fra 8.15 til fredag fra 8.15 til Eleverne har i alt 28 lektioner pr. uge. Disse fordeler sig som følgende: Skema C C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag HS /EL/ Matematik Hjemkundskab Valgfag Svømning/årgangstimer Matematik HS Hjemkundskab /EL/ Valgfag Svømning/årgangstimer / /matematik EL Engelsk Matematik Matematik HS Hjemkundskab HS Hjemkundskab EL Engelsk EL Engelsk Matematik Fysik Orientering Orientering /CH/LL Idræt /CH//LL Idræt - 2 -

3 Følgende underviser klassen: Gitta Ølgård - klasselærer, dansk, orientering, valgfag, svømning og idræt Carl Åge Brunsvig matematik, fysik og valgfag Henrik Schneider - hjemkundskab Eva Lademann - engelsk og musik Lise Lotte Kallesø idræt Carsten Hansen - idræt Ovenstående grundskema ændres løbende. Information herom via månedsbrev. Det tilstræbes, at eleverne ikke sidder stille mere end 30 min. af gangen. Eleverne er på biblioteket en gang hver uge (onsdag) og må låne max 5 bøger. Undervisningen Vi tage udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling og behov. Derfor arbejder eleverne det meste af tiden med individuelle materialer og med individuelle emner. Se evt. elevplaner for en nærmere beskrivelse af status og mål for den enkelte elev i fagene dansk, matematik, engelsk, idræt og orientering. Hver elev har deres individuelle arbejdsplads, hvor de kan arbejde uforstyrret og koncentreret. Herudover har vi mulighed for at anvende et lille lokale ved siden af klassens stamlokale med fællesbord i midten samt tre computere. Undervisningen veksler mellem individuel undervisning, fælles undervisning og to og to samt emneorienteret, tværfaglige emner/projekter og faglig undervisning. Vi går flere gange om ugen en tur fælles for at få frisk luft og motion. I dette skoleår cykler vi også ture. Vi spiser madpakker hver dag kl , hvor vi sidder omkring et fælles bord og hygger, læreren læser højt og vi taler med hinanden om oplevelser. (Klassens tid). Mål for gruppen At den enkelte elev oplever glæde og tryghed ved at komme i skole hver dag At den enkelte elev lærer, at de har et ansvar for, at andre oplever en positiv skoledag. At den enkelte elev oplever, at det er muligt at have indflydelse og påvirke skoledagen. At eleverne lærer hverdagens og skoleårets rutiner at kende

4 At eleverne lærer opmærksomhed. At eleverne og deres lærere sammen giver hverdagen et indhold, hvor nysgerrighed og lysten til at lære bevares. At elevernes sproglige udvikling og lysten til at lære at læse, regne og få større viden om verden styrkes. At eleverne kan samarbejde to og to eller indgå i en gruppe om en fælles opgave. At hele gruppen føler sig som en klasse At hele gruppen kan samarbejde med 7. C og D Socialt øves eleverne i At alle tør sige noget At alle kan lytte til hinanden At overholde kendte normer for samvær At jeg kan gøre en forskel At lytte til og handle efter en kollektiv besked At løse konflikter på en konstruktiv måde At bliver tillidsfulde i forholdet til hinanden og at kende hinandens styrkesider At eleverne opøves i at udarbejde regler og normer for samværet og omgangstonen i klassen At være en del af et lille og et stort fællesskab, herunder oplæring i demokratiske grundprincipper og blive bevidst om egen deltagelses betydning. At være bevidst om egne stærke og svage sider., matematik, engelsk og orientering Se individuelle elevplaner Idræt Lise Lotte Kallesøe, Carsten Guldborg Hansen og Gitta Ølgård Eleverne skal gennem arbejdet med forskellige idrætsdiscipliner stifte bekendtskab med forskellige fysiske færdigheder, som kan overføres fra disciplin til disciplin, så eleverne på den måde opnår alsidig dygtiggørelse. Et vigtigt og bærende element i faget er motivation. I den forbindelse skal eleverne lære, at tage ansvar for at de selv og andre oplever glæde, fremgang, flow m.m. i undervisningen. I praksis betyder dette: - 4 -

5 Eleven skal lære at deltage aktivt i fælles aktiviteter, så disse fungerer for alle. Eleven skal lære, at den enkelte ikke kan være i centrum for opmærksomhed hele tiden, men også skal give plads til andre for at aktiviteterne og dermed undervisningen fungerer. Eleven skal kunne arbejde sammen med en hvilken som helst partner og i større grupper om at løse en given opgave. Eleven skal lære at være opmærksom og lytte aktivt, så forklaringer og instrukser kun skal gives én gang. Eleverne skal have mulighed for at vælge og dygtiggøre sig i discipliner, der har deres specielle interesse. Eleverne skal lære sammenhængen mellem bevægelse motion kost sundhed Eleverne skal forberede opvarmningsprogrammer og udføre dem. Eleverne skal være med til at evaluere undervisningen, deres og andres præstationer. Idrætstimens struktur: Samling med kort orientering om timens forløb. Opvarmning Temaer Afsluttende samling, udstrækning og evaluering af timens forløb. Vi forventer at eleverne har tøj med til timerne, som passer til aktiviteter ude som inde. Vi forventer en god opbakning fra forældrene. Svømning Klassen har svømning torsdag morgen. Vi vil bl.a. arbejde med følgende discipliner brystsvømning, træde vande og crawl. Herudover vil der være fokus på selvredning og livredning af andre. Én gang om måneden har vi fri leg i vandet. Bibliotekstime - Gitta Ølgård Den overordnede målsætning for bibliotekstimen er, at eleverne udvikler læse- og lærelyst, samt at eleverne bliver trygge biblioteksbrugere. Eleverne skal præsenteres for skolebibliotekets indretning, bøger og øvrige materialer samt deres placering, låne og opstillingsregler, kendskab til forskellige litterære genrer samt at kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket. Eleverne skal blive selvhjulpne i aflevering af materialer. Eleverne afprøver simple øvelser i at søge efter materialer. Eleverne skal opleve biblioteket som et fristed, hvor man kan læse, spille spil, slappe af og høre en historie. Udstillinger og tilbud fra biblioteket inddrages naturligt i undervisningen

6 Den enkelte elev må låne 5 bøger af gangen. Valgfag /EL/ Eleverne kan vælge mellem musik, sløjd og smykker Musikken er jo en del af vores kultur, og den indtager en betydelig plads i børns hverdag. Det er derfor naturligt, at jeg bl.a. tager udgangspunkt i vor tids musik. Vi hører hver time et stykke musik, som enten eleverne eller jeg har medbragt. Eleverne skal lære at lytte til hinandens musik. En anden vigtig del af en musiktime er sangen, vi leger og synger. Vi vil så småt begynde på sammenspil, hvor eleverne skal spille på forskellige instrumenter (Trommer, bas, keyboard og perkussion ). Det vil være korte, lette sange med en eller to akkorder. Smykkefremstilling er blevet en yderst populær hobby i de senere år i Danmark. I dette fag har eleverne muligheden for at lave deres helt egne unikke smykker. Lav selv smykker - det er en sjov og hyggelig hobby. Vi laver øreringe, halskæder, armbånd, ankelkæder i alle mulige forskellige designs. Vi hygger også med andre ting efter elevernes ønsker. Hjemkundskab Henrik Schneider Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i de for faget opstillede fælles mål. Mad, måltider og livskvalitet Vælge, sammensætte og tilberede enkle og forskellige typer af måltider. Sætte ord på sansemæssige oplevelser af måltidet. Vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier. Fødevarer og håndværk Sætte navne på almindeligt anvendte fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne. Tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og metoder. Bruge og vedligeholde redskaber, udstyr og tekniske hjælpemidler. Forbrug, miljø og ressourcer - 6 -

7 Vurdere en vare ud fra en varedeklaration. Forstå, at forbrugsvalg har miljø- og ressourcemæssige konsekvenser. Tage kritisk stilling som forbruger. Hygiejne og sundhed Håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne. Opbevare fødevarer korrekt. Forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask. Forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed. Emner der arbejdes med: Gærdej Kager madkultur Traditionsrige måltider Krydderier og smag Ernæringsforbedring Fremmed mad Hygiejne I det omfang det kan lade sig gøre vil eleverne være medbestemmende i undervisningen, i valg af den mad der skal arbejdes med. Teamsamarbejde Gitta og Carl Åge omkring C torsdage efter aftale Teammøder for mellemgruppen Afdelingsmøder i specialklasserne Diverse fagteam Evaluering Formålet med evaluering er at informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har været gavnligt for eleven, og på hvilken måde den videre undervisning skal planlægges og gennemføres. Herudover informeres der om elevens generelle trilsel. Evalueringen sker gennem: Teammøder Elevgennemgang med FagU og Bur konsulent samt afdelingsleder Egne refleksioner Løbende samtaler med eleverne i hverdagen - 7 -

8 Elevsamtaler inden skole/hjemsamtaler Skole/hjemsamtaler Forskellige faglige tests Forventninger til forældrene Vi forventer, at eleverne hver dag møder: Udhvilede i skole og med deres ting i orden, f. eks penalhus, gymnastiktøj, biblioteksbøger, madpakke m.m. Vi forventer, at forældre deltager i arrangementer på skolen og deltager i skole/hjem samtaler. Vi forventer, at forældrene anvender forældreintra. Vi forventer, at forældrene tager et medansvar for børnenes udvikling i skolen. Kalender Uge Tidspunkt Aktivitet 37 Torsdag den 16. september Fælles forældremøde med D, 7. C. 38 Hele ugen Emneuge/høst 38 Torsdag 23. september Høstfest 41 Fredag den 15.oktober Skolernes motionsdag 43 Torsdag den 28. oktober Skole/hjem samtaler 46 Fredag den 19. november Kaiser Tanz 48 Hele ugen Emneuge december Julearrangement 4 Fredag den 28. januar Skøjtedag 6 Hele ugen Emneuge 10 Tirsdag den 8. marts Fælles forældremøde 20 Hele ugen Emneuge 21 Onsdag den 25. maj Udflugt til Egeskov Hele ugen Emneuge - 8 -

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere