Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017

2 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser og rådgivning målrettet medlemsbaserede organisationer. I dag er vi derfor blandt de foretrukne samarbejdspartnere for medlemsbaserede organisationer. Læs mere om, hvilke løsninger vi tilbyder medlemsorganisationer på 2

3 Gør forandringen konkret Foran dig har du rapporten for Bibliotekarforbundets medlemstilfredshedsundersøgelse I rapporten præsenterer vi de vigtigste resultater fra årets undersøgelse, og mit håb er, at den vil fungere som et pejlemærke for en værdiskabende udvikling hos Bibliotekarforbundet. Et stærkt værktøj Som medlemsorganisation er det essentielt at sikre tilfredse og loyale medlemmer. Men det kan være svært at vide hvilke indsatser, der virker. Skal rådgivningen forbedres? Eller skal der indføres nye, attraktive medlemsrabatter? Det er forskelligt fra organisation til organisation, og medlemmernes behov ændrer sig med tiden. Hos MSI Research tror vi på, at de bedste svar fås ved at spørge dem, det handler om: medlemmerne. Med dette som udgangspunkt har vi udviklet MSImodellen (side 17), der bruges til at svare på, hvad der skal til for at forbedre lige netop jeres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Opsæt mål for udviklingen Når man arbejder med udvikling og forandring, er det nemt at forfalde til hensigtserklæringer som vores image skal blive bedre eller vi skal udvikle vores medlemstilbud. Mens disse hensigter kan være velbegrundede, gælder det for dem begge, at det er svært at estimere, hvor mange ressourcer udviklingen kræver, og det er svært senere at evaluere, om jeres image eller medlemstilbuddene nu også blev bedre. For at kunne ressourcefordele og evaluere på en meningsfuld måde, er der brug for mere konkrete, målbare mål. Og det er netop konkretiseringen og målbarheden af målene, der gør denne undersøgelse til et nyttigt værktøj. Med undersøgelsen får I tal på jeres medlemmers tilfredshed, loyalitet og vurderinger af en række indsatsområder heriblandt jeres image og medlemstilbuddene. Med tallene er det lettere for jer at sætte klare, konkrete mål; for eksempel at forbedre jeres image med to indekspoint inden for to år og at følge op på, om målet nås. Mål Bibliotekarforbundets fremskridt Vi anbefaler, at I lægger en handleplan for, hvordan Bibliotekarforbundet når de opsatte mål, og at både handlingsplan og strategiske mål tager udgangspunkt i rapportens resultater. Med handlingsplanen og konkrete mål kan I nemt evaluere jeres indsats, når I næste gang måler medlemstilfredsheden og loyaliteten. Hvis I har spørgsmål til rapporten, ønsker yderligere analyser eller anden sparring, er I altid velkomne til at kontakte os. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Head of MSI Research MSI Research 3

4 Overblik Strategiske resultater Side 11 Operationelt fokus Side 21 Analyse af segmenter Side 51 Her får I status på medlemmernes tilfredshed og loyalitet, samt overordnede strategiske anbefalinger til, hvor I bør sætte ind. Her kan I orientere jer om årets resultater brudt ned på de enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet. I forlængelse af de strategiske anbefalinger får I her anbefalinger til, hvilke konkrete spørgsmål I med fordel kan arbejde med. Her findes årets resultater opdelt på forskellige medlemssegmenter. I dette afsnit får I indblik i, om nogle medlemsgrupper er mere tilfredse og loyale end andre. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvor tilfredse og loyale jeres medlemmer er. Hvordan de syv indsatsområder påvirker medlemstilfredsheden. Hvor meget jeres image og rådgivning påvirker medlemsloyaliteten. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvordan medlemmerne vurderer de enkelte spørgsmål. Hvilke spørgsmål I bør fokusere på. Om I opfylder medlemmernes forventninger. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvilke medlemsgrupper, der vurderer Bibliotekarforbundet højest. 4

5 Overblik Indhold 7 Centrale resultater 9 Metode og anvendelse 11 Strategiske resultater Operationelle resultater 51 Segmentanalyser 87 Homogenitetsmål 5

6 Overordnede resultater Bag om rapporten MSI-modellen er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet og testet på medlemsorganisationer mere end 100 gange. Scorerne er sammenlignelige med tilfredshedsmålinger på tværs af brancher og over hele kloden. Prioriteringskort viser jer, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Medlemmernes vurderinger af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet findes i afsnittet Operationelle resultater. Forstå resultaterne Læsere, som ikke er bekendt med MSI Researchs prioriteringskort og sammenhængen mellem de syv indsatsområder og to resultatområder, anbefales at læse guiden på side 17. 6

7 Medlemstilfredshed Centrale resultater Årets tilfredshed og loyalitet I årets måling ligger medlemstilfredsheden på indeks 64, hvilket kan kategoriseres som et middel niveau. Sammenlignet med målingen i 2011 er tilfredsheden med Bibliotekarforbundet hævet med to indekspoint. Sammenlignes årets score med de øvrige AC-organisationer, MSI Research har målt de seneste to år, ligger Bibliotekarforbundets medlemstilfredshed ét point over gennemsnittet. Scoren ligger dog også 10 point under den højest målte tilfredshedsscore. Kigger vi på medlemsloyaliteten scorer Bibliotekarforbundet 72, hvilket er fire point over gennemsnittet og, ligesom tilfredsheden, 10 point under den højest målte score. Interessevaretagelsen driver forbedringer I årets måling er det indsatsområdet Interessevaretagelse, der viser sig vigtigst for at øge medlemstilfredsheden. For medlemmerne, er Bibliotekarforbundets interessevaretagelse ansvarlig for 34 procent af tilfredshedsskabelsen, og er dermed det område, der betyder mest for medlemmernes tilfredshed. Samtidig er interessevaretagelsen det område, der vurderes næstlavest af medlemmerne. Den store betydning og den relativt lave vurdering bevirker, at indsatsområdet Interessevaretagelse er det område, MSI Research anbefaler, at Bibliotekarforbundet primært fokuserer på at forbedre. Også indsatsområdet Udbytte, som dækker over, om medlemmerne føler, de får værdi for deres kontingent, vurderes lavt sammenholdt med områdets relativt store betydning for medlemstilfredsheden. Det specielle ved Udbytte er imidlertid, at det også påvirkes af de øvrige indsatsområder. Området Interessevaretagelse påvirker således Udbytte med en faktor på 0,42. Det vil sige, at hvis Interessevaretagelse forbedres med ét point, vil Udbytte automatisk forbedres med knap et halvt point. Forbedring af Interessevaretagelse For at forbedre medlemmernes opfattelse af interessevaretagelsen bør Bibliotekarforbundet særligt være opmærksomme på punkterne: Bibliotekarforbundet har en god prioritering af politiske mærkesager Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet Bibliotekarforbundet sikrer udvikling af og kvalitet i faget. Brug succeserne fra rådgivning Med en score på 76 indekspoint er indsatsområdet Rådgivning det område, der modtager den højeste vurdering. Scoren ligger to point over den gennemsnitlige score for AC-organisationerne og kun tre point under den højest målet score. Dette kan udnyttes, så rådgivningen får større indflydelse med medlemstilfredsheden. I årets måling påvirker rådgivningen både tilfredsheden og loyaliteten med 20 procent. Hvis Bibliotekarforbundet formår at gøre rådgivningen mere betydningsfuld for medlemmerne, vil det grundet rådgivningens høje vurdering, bidrage til at medlemmerne oplever større tilfredshed. Rådgivningens indflydelse på medlemstilfredsheden kan blandt andet påvirkes ved at bruge succeshistorierne mere aktivt, så medlemmerne i højere grad forbinder Bibliotekarforbundet med god rådgivning. På trods af Udbyttes lave vurdering, er det derfor fortsat interessevaretagelsen, Bibliotekarforbundet bør have i fokus. 7

8 Bag om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen % ±1,3 medlemmer fra Bibliotekarforbundet er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. medlemmer har afgivet en brugbar besvarelse. af de inviterede medlemmer indgår i undersøgelsen er den statistiske usikkerhed, der er forbundet med resultaterne i årets måling. De overordnede resultater kan altså variere med 1,3 indekspoint. 8

9 Bag om undersøgelsen Metode Medlemstilfredshedsundersøgelsen bygger på et spørgeskema udsendt i april 2017 til Bibliotekarforbundets medlemmer. Resultaterne i denne rapport er baseret på vurderinger fra de 826 medlemmer, der valgte at deltage i undersøgelsen. Besvarelserne er blevet vægtet, så de repræsenterer den demografiske sammensætning af Bibliotekarforbundets medlemmer. Bemærk, at undersøgelsen ikke inkluderer studerende, pensionister, tillidsvalgte og fagpolitisk engagerede.. I spørgeskemaet vurderer medlemmerne organisationen på en skala fra 1 til 10, hvor vurderingen 10 er højest. For at lette resultatfortolkningen er vurderingerne i denne rapport indekseret og afrapporteret på en skala fra 0 til 100. Besvarelsen 1 giver således indeks 0, og besvarelsen 10 giver indeks 100. Bemærk også, at tallene i rapporten er afrundet til nærmeste hele tal. Medlemmerne bliver bedt om at evaluere Bibliotekarforbundet ud fra blandt andet deres forventninger, erfaringer og samlede tilfredshed. Bedømmelserne i medlemstilfredshedsundersøgelsen giver derfor et øjebliksbillede af medlemmernes faktiske vurdering af Bibliotekarforbundet. Spørgsmålene i spørgeskemaet refererer til ét af de to resultatområder eller syv indsatsområder i MSI-modellen (side 17). De syv indsatsområder i rapporten er: Organisationens Image, Forventninger, Medlemstilbud, Interessevaretagelse, Rådgivning, Identitet og fællesskab og Udbytte. Tilsammen påvirker indsatsområderne resultaterne for Tilfredshed og Loyalitet. Du kan læse mere om de syv indsatsområder på side 15. Undersøgelsen er funderet på de årsagssammenhænge, der estimeres mellem indsats- og resultatområderne. I får både svar på, hvad der har størst indflydelse på medlemstilfredsheden, og hvordan medlemmerne vurderer jeres ydelser. Ved at kombinere denne viden dannes rapportens prioriteringskort, der giver jer svar på, hvad I bør forbedre for at øge medlemstilfredsheden. For at sikre respondenternes anonymitet bliver der ikke udleveret besvarelser fra enkeltpersoner, og det vil heller ikke være muligt at identificere enkeltpersoner med afsæt i denne rapport. Anvendelse Denne rapport er udviklet til at give indsigt i, hvordan Bibliotekarforbundet kan prioritere sine medlemsrettede tiltag for effektivt at gøre medlemmerne tilfredse og loyale. Fokus i læsningen bør specielt rettes mod de indsatsområder, som MSI Research anbefaler, at Bibliotekarforbundet opprioriterer. Bemærk, at rapportens anbefalinger ikke tager højde for Bibliotekarforbundets kompetencer, ressourcer eller strategi. Læsevejledning: 1. Bliv bekendt med de vigtigste resultater fra undersøgelsen (side 7). 2. Identificér de strategiske indsatsområder, der har stor effekt på medlemstilfredsheden (side 16). 3. Find frem til de specifikke spørgsmål, I bør forbedre vurderingen af, under de anbefalede indsatsområder (side 22-46). 4. Bemærk, at de orange sider i rapporten opsummerer de vigtigste pointer. 9

10 Strategiske resultater 10

11 Strategiske resultater Strategiske resultater I dette afsnit kan I orientere jer om, hvilke af de syv indsatsområder, Bibliotekarforbundet bør tillægge størst opmærksomhed for at øge medlemstilfredsheden. Afsnittet indeholder: s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Overordnede vurderinger af indsatsområderne Indsatsområdernes betydning Det strategiske prioriteringskort

12 Strategiske resultater Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Årets scorer Den samlede score for medlemmers tilfredshed med Bibliotekarforbundet ligger på indeks 64. Scoren betragtes som middel. Loyalitetsscoren ligger i år på indeks 72. Loyalitet Scoren for resultatområdet Loyalitet er udtryk for, hvor loyale medlemmerne af Bibliotekarforbundet er Specifikke spørgsmål Vurdering Bibliotekarforbundet 74 Vil du anbefale Bibliotekarforbundet til kolleger eller andre, hvor det er relevant? Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Bibliotekarforbundet Jeg kan se mange gode grunde til at fortsætte med at være medlem af Bibliotekarforbundet? Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low

13 Strategiske resultater Tilfredshed Scoren for resultatområdet Tilfredshed er udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne af Bibliotekarforbundet er Specifikke spørgsmål Vurdering Bibliotekarforbundet 61 Hvor langt fra eller hvor tæt på idealet om den perfekte faglige organisation er Bibliotekarforbundet? Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Bibliotekarforbundet 64 Hvordan synes du, at Bibliotekarforbundet lever op til dine samlede forventninger? Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Bibliotekarforbundet 69 På baggrund af dine samlede erfaringer med Bibliotekarforbundet, hvor tilfreds er du så alt i alt? Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Vidste du? Resultatområderne Loyalitet og Tilfredshed er både påvirket af spørgsmålene angivet ovenfor og af de syv indsatsområder, der er afrapporteret på side 14 og 15. Indsatsområdernes og spørgsmålenes indflydelse på tilfredsheds- og loyalitetsscoren er estimeret ud fra MSI-modellen. Læs mere på side 16 og 17. Det er altså forskelligt fra organisation til organisation, hvor stor en effekt spørgsmålene og indsatsområderne har på Tilfredshed og Loyalitet. 13

14 Strategiske resultater Overordnede vurderinger af indsatsområderne Årets scorer Indsatsområdet Rådgivning scorer i årets måling den højeste vurdering fra medlemmerne. Rådgivningen vurderes til indeks 76, hvilket anses som værende en høj vurdering. I modsat ende finder vi indsatsområdet Udbytte, som i år scorer 58, hvilket anses som værende et lavt niveau. Scoren ligger dog 3 point over Udbyttes vurdering i målingen fra Indsatsområderne Interessevaretagelse og Identitet og fællesskab er nye indsatsområder fra i år, og relativt nye områder for MSI Research, hvorfor der ikke er nogle benchmarktal for områderne. 100 Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet 2011 MSI Best Practice MSI Average MSI Low

15 Strategiske resultater Definition af indsatsområder Image Medlemstilbud Forventninger Dækker over, hvordan medlemmerne opfatter Bibliotekarforbundet, dvs. hvordan I fremstår. Rådgivning Dækker over den personlige rådgivning, medlemmerne har modtaget fra Bibliotekarforbundet. Dette gælder både telefonisk og ved personligt fremmøde. Interessevaretagelse Dækker over, om medlemmerne mener, at I arbejde for at fremme deres interesser. Dækker over de medlemsydelser og -tilbud, Bibliotekarforbundet tilbyder. Herunder både kollektive og individuelle ydelser. Udbytte Er udtryk for, om medlemmerne oplever, de får værdi for deres medlemskab i forhold til prisen på kontingentet. Værdier og fællesskab Dækker over, om medlemmerne oplever, at I styrker fællesskabet blandt medlemmerne. Dækker over, hvilke forventninger medlemmerne har til blandt andet medlemsydelser og rådgivning. Det særlige ved Forventninger er, at det som det eneste indsatsområde kan have en negativ effekt på medlemmernes tilfredshed. Det ses, hvis I ikke indfrier medlemmernes forventninger. Vidste du? Indsatsområdernes scorer er udregnet på baggrund af medlemmernes besvarelser af spørgeskemaet. Scorerne er vægtede gennemsnit af de bagvedliggende spørgsmål. Spørgsmålene bag indsatsområderne er udviklet af MSI Research i samarbejde med Bibliotekarforbundet. Hvert indsatsområde bidrager til de overordnede scorer for resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. Indsatsområdernes indflydelse på resultatområderne kan aflæses af de statistisk udregnede effekter på de næste to sider. De udregnede effekter er forskellige fra organisation til organisation og varierer også fra år til år. Effekterne er udregnet på baggrund af MSI-modellen, som gennemgås mere detaljeret på side

16 Strategiske resultater Indsatsområdernes betydning Årets effekter Indsatsområdet Interessevaretagelse har i år størst effekt (indflydelse) på medlemmernes tilfredshed og står for 34 procent af skabelsen af tilfredshed. Området er altså vigtigt for medlemmerne. Interessevaretagelse og Identitet og fællesskab har desuden størst indflydelse på medlemmernes loyalitet og står tilsammen for 47 procent af skabelsen af medlemsloyalitet. MSI-modellen på næste side viser de årsagssammenhænge, der findes mellem resultat- og indsatsområderne. Sammenhængene er udregnet specifikt til Bibliotekarforbundet og illustrerer derfor, hvor vigtige de forskellige indsatsområder er for netop jeres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Bemærk, at medlemmernes loyalitet forbedres med 0,76 indekspoint, hvis den samlede tilfredshed forbedres med ét point. I tolkningen af indsatsområdernes effekt på resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet skal I være opmærksomme på, at Udbytte, som det eneste indsatsområde, udover at kunne påvirkes direkte også påvirkes af de øvrige indsatsområder. Indsatsområdet Udbytte er udtryk for, om medlemmerne føler, de får værdi for deres kontingent. Denne værdi kan påvirkes via en ændring i kontingentet eller ved at forbedre de øvrige indsatsområder (fx de ydelser og rådgivningstilbud, som er en del af medlemskabet). De øvrige områders effekt på Udbytte kan aflæses af MSI-modellen. Image Forventninger Medlemstilbud Interessevaretagelse Rådgivning Identitet og fællesskab Udbytte Relative effekter på Tilfredshed 24% 2% 8% 34% 20% 0% 11% Relative effekter på Loyalitet 17% 1% 6% 24% 20% 23% 8% 16

17 Strategiske resultater MSI-modellen 0,13-0,27 0,02-0,42 0,04 0,42 0,11 0,14 0,36 0,23 0,76 0,08 0,30 Bag om MSI-modellen MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index) er den bagvedliggende model, der giver jer årsagssammenhængene mellem indsatsområderne og resultatområderne. MSI-modellen er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet og gør jeres resultater sammenlignelige med tilfredshedsmålinger over hele kloden og på tværs af forskellige brancher. Resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet bliver påvirket af indsatsområderne som illustreret i modellen. Størrelsen af påvirkningen afrapporteres som decimaltal på pilene. Tallene viser udfaldet på resultatområdet, hvis indsatsområdet forbedres med ét indekspoint (ud af 100). Bemærk, at indsatsområdet Udbytte er specielt, fordi det også påvirkes af de fire øvrige indsatsområder. En for- bedring af Interessevaretagelse med ét indekspoint vil forbedre scoren for Udbytte med 0,42 indekspoint, forudsat at vurderingen af de andre indsatsområder er uændret. Effekterne er statistisk estimerede ud fra jeres egne medlemmers besvarelser og er derfor unikke for jeres organisation og for denne måling. Effekterne fra MSI-modellen giver mulighed for at bestemme vigtigheden af indsatsområderne set fra medlemmernes synspunkt. De kan holdes op imod, hvordan medlemmerne vurderer områderne (se side 14). Sammenligningen giver indsigt i, hvor Bibliotekarforbundet får mest ud af at placere sine ressourcer, og den danner derfor udgangspunktet for hovedkonklusionerne i denne rapport. 17

18 Strategiske resultater Det strategiske prioriteringskort 2017 Det strategiske prioriteringskort er dannet ved at sammenholde medlemmernes vurderinger af indsatsområderne med den indflydelse, områderne har på den overordnede tilfredshed (se næste side). Ved at sammenholde de to parametre viser prioriteringskortet, hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet med fordel kan fokusere på at forbedre. Læs her, hvilket indsatsområde MSI Research anbefaler, at I arbejder med. 1. prioritet: Interessevaretagelse Bibliotekarforbundets Interessevaretagelse vurderes i dette års måling relativt lavt sammenlignet med den store indflydelse interessevaretagelsen har på medlemmernes tilfredshed. Indsatsområdet befinder sig derfor i kvadranten Prioritér. MSI Research anbefaler derfor, at Bibliotekarforbundet forbedrer indsatsområdet Interessevaretagelsen og således øger medlemstilfredsheden. Udbytte Indsatsområdet Udbytte er i årets måling vurderet lavest blandt områderne. Området befinder sig i kvadranten Observér. Det særlige ved Udbytte er, at området er påvirket af de øvrige indsatsområder (se side 18). Når Udbytte skal forbedres, er det derfor vigtigt at kigge på både de underliggende spørgsmål og de indsatsområder, der påvirker Udbyttes vurdering. For Bibliotekarforbundet er det særligt Interessevaretagelse og Medlemstilbud, der er interessante. En forbedring af disse områder med ét point vil alt andet lige medføre en forbedring af Udbytte med hhv. 0,42 og 0,41 point. Vurdering Tilpas Ændring siden 2011 Også i medlemsundersøgelsern fra 2011 blev Udbytte vurderes laves blandt indsatsområderne. Siden 2011 er medlemmernes oplevede udbytte dog forbedret med tre indekspoint. Siden 2011 er indsatsområdet Interessevaretagelse blevet tilføjet. Området er konstrueret af spørgsmål, er tidligere har ligget under Medlemstilbud, samt nye spørgsmål som omhandler Bibliotekarforbundets kollektive og individuelle interessevaretagelse. Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Image Vedligehold Interessevaretagelse Udbytte 55 Observér Prioritér 18 Effekt på tilfredsheden

19 Strategiske resultater Læs prioriteringskortet rigtigt Prioriteringskortets opbygning Prioriteringskortet er bygget op om medlemmernes gennemsnitlige vurderinger af de syv indsatsområder (side 14) og den statistisk estimerede effekt (indflydelse), områderne har på medlemmernes tilfredshed (side 16). Høj Tilpas Vedligehold Ved at sammenholde effekterne med vurderingerne har I mulighed for at se, hvilke indsatsområder der bør forbedres for at øge medlemstilfredsheden. Fokus bør rettes mod de områder, der har stor indflydelse på medlemmernes tilfredshed, og som samtidig vurderes lavt. Ergo, områder der placerer sig i kvadranten Prioritér. Medlemmernes vurderinger Observér Prioritér Kvadranterne er adskilt af en vandret og lodret gennemsnitslinje, der angiver indsatsområdernes gennemsnitlige vurdering og effekt. Lav Høj Områdernes effekt på tilfredsheden Forstå de fire kvadranter Tilpas Lav betydning + Høj vurdering Brug succeserne aktivt! I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i denne kvadrant, har mindre betydning for medlemmerne, men I kan udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I nogle tilfælde kan I også omfordele ressourcer fra disse områder til områderne, der ligger i kvadranten Prioritér. Vedligehold Høj betydning + Høj vurdering Bevar fokus! I opnår høje vurderinger på indsatsområderne, samtidig med at områderne i denne kvadrant betyder meget for medlemmernes tilfredshed. Som minimum skal I derfor fastholde områdernes vurdering. Enhver yderligere forbedring vil have stor indflydelse på, hvor tilfredse medlemmerne samlet set er med Bibliotekarforbundet. Observér Lav betydning + Lav vurdering Hold øje med indsatsområderne i denne kvadrant! Områderne her vurderes lavt, og selvom de ikke betyder så meget for medlemmerne, kan vurderingen alligevel blive for lav. Som hovedregel kan områder, der vurderes under 50, betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre altså arbejde med områder, som nemt kan forbedres. Prioritér Høj betydning + Lav vurdering I bør forbedre disse områder! Områdernes lave vurdering modsvarer ikke den høje betydning, medlemmerne tillægger dem. Det vil altså have en stor effekt på medlemmernes samlede tilfredshed, hvis indsatsområder i denne kvadrant forbedres. I kan med fordel også arbejde med områder, der ligger i umiddelbar nærhed til kvadranten Prioritér. 19

20 Operationelle resultater 20

21 Operationelle resultater Operationelle resultater Her præsenteres medlemmernes vurderinger af de enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet. Spørgsmålene er opstillet i operationelle prioriteringskort under hvert indsatsområde, så I får handlingsorienterede svar på, hvad I præcist skal arbejde med for at forbedre indsatsområdernes scorer. Vær opmærksom på, at prioriteringen af jeres indsatser stadig bør tage udgangspunkt i det strategiske prioriteringskort. I eksemplet nedenfor bør fokus altså rettes mod spørgsmålene i nederste højre kvadrant under indsatsområde 2. Afsnittet indeholder: s.22 s.26 s.30 s.34 s.38 s.42 s.46 Prioriteringskort og vurderinger for Image Prioriteringskort og vurderinger for Forventninger Prioriteringskort og vurderinger for Medlemstilbud Prioriteringskort og vurderinger for Interessevaretagelse Prioriteringskort og vurderinger for Rådgivning Prioriteringskort og vurderinger for Identitet og fællesskab Prioriteringskort og vurderinger for Udbytte 21

22 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Image Indsatsområdet Image er placeret i kvadranten Vedligehold i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 24 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. Det vigtigste at holde øje med under Image er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 1.4. Anses som en faglig organisation, der er nytænkende? 1.7. Anses som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? 22

23 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Image Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Image fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Image. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas 1.2. Anses som en faglig organisation, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? 1.9. Anses som en faglig organisation, hvor medlemmerne har indflydelse? Vedligehold 1.1. Anses som en faglig organisation, der kæmper for medlemmernes interesser? 1.3. Anses som en faglig organisation, hvor den faglige viden er høj? 1.5. Anses som en faglig organisation, der følger med tiden og fagets udvikling? 1.6. Anses som en faglig organisation, der yder professionel rådgivning og vejledning? 1.8. Anses som en faglig organisation, som er der, når man har brug for den? Observér Anses som en faglig organisation, som er synlig i den offentlige debat? Prioritér 1.4. Anses som en faglig organisation, der er nytænkende? 1.7. Anses som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? 23

24 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Image Bibliotekarforbundet 69 Spørgsmål Vurdering 1.1. Anses som en faglig organisation, der kæmper for medlemmernes interesser? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, hvor den faglige viden er høj? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, der er nytænkende? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, der følger med tiden og fagets udvikling? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, der yder professionel rådgivning og vejledning? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, som er der, når man har brug for den? Bibliotekarforbundet 71 24

25 Operationelle resultater Spørgsmål Vurdering 1.9. Anses som en faglig organisation, hvor medlemmerne har indflydelse? Bibliotekarforbundet Anses som en faglig organisation, som er synlig i den offentlige debat? Bibliotekarforbundet Alt i alt anses som en god faglig organisation? Bibliotekarforbundet 70 25

26 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Forventninger Indsatsområdet Forventninger er placeret i kvadranten Tilpas i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 2 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. Det vigtigste at holde øje med under Forventninger er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 2.7. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet er med til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? 26

27 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Forventninger Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Forventninger fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Forventninger. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas 2.8 Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas 2.1. Dine forventninger til Bibliotekarforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? Vedligehold 2.2. Dine forventninger til at kunne modtage kompetent individuel service og rådgivning i forbindelse med karriere og kompetenceafklaring? 2.3. Dine forventninger til at kunne modtage service og rådgivning i forbindelse med løn og ansættelse? 2.4. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder faglige aktiviteter, netværk og efteruddannelser? 2.5. Dine forventninger til Bibliotekarforbundets indsats for at sikre udvikling af og kvalitet i faget? 2.6. Dine forventninger til Bibliotekarforbundet som fagligt fællesskab? Observér 2.8. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder relevante medlemstilbud (arrangementer, fagmagasinet Perspektiv, websiden, rabatordninger mv.)? 2.9. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder forsikringer? Prioritér 2.7. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet er med til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? 27

28 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Forventninger Bibliotekarforbundet 72 Spørgsmål Vurdering 2.1. Dine forventninger til Bibliotekarforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til at kunne modtage kompetent individuel service og rådgivning i forbindelse med karriere og kompetenceafklaring? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til at kunne modtage service og rådgivning i forbindelse med løn og ansættelse? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder faglige aktiviteter, netværk og efteruddannelser? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til Bibliotekarforbundets indsats for at sikre udvikling af og kvalitet i faget? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til Bibliotekarforbundet som fagligt fællesskab? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet er med til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? Bibliotekarforbundet 70 28

29 Operationelle resultater Spørgsmål Vurdering 2.8. Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder relevante medlemstilbud (arrangementer, fagmagasinet Perspektiv, websiden, rabatordninger mv.)? Bibliotekarforbundet Dine forventninger til, at Bibliotekarforbundet tilbyder forsikringer? Bibliotekarforbundet Dine samlede forventninger til Bibliotekarforbundet? Bibliotekarforbundet 75 29

30 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Medlemstilbud Indsatsområdet Medlemstilbud er placeret i kvadranten Observér i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 8 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. 30

31 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Medlemstilbud Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Medlemstilbud fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Medlemstilbud. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas 3.1. Kvaliteten af hjemmesiden ( Kvaliteten af fagmagasinet Perspektiv? Vedligehold 3.2. Kvaliteten af BF s nyhedsbrev? 3.4. Relevansen af faglige aktiviteter (arrangementer og Fagligt landsmøde)? 3.5. Relevansen af Bibliotekarforbundets netværksskabende aktiviteter (netværk, såsom fag- og ansættelsesgrupper)? 3.6. Relevansen af faglig efteruddannelse (onlinekurser, webinarer, miniuddannelser)? Observér 3.7. Relevansen af Bibliotekarforbundets rabatordninger? 3.8. Relevansen af Bibliotekarforbundets forsikringer? Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 31

32 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Medlemstilbud Bibliotekarforbundet 66 Spørgsmål Vurdering 3.1. Kvaliteten af hjemmesiden ( Bibliotekarforbundet Kvaliteten af BF s nyhedsbrev? Bibliotekarforbundet Kvaliteten af fagmagasinet Perspektiv? Bibliotekarforbundet Relevansen af faglige aktiviteter (arrangementer og Fagligt landsmøde)? Bibliotekarforbundet Relevansen af Bibliotekarforbundets netværksskabende aktiviteter (netværk, såsom fag- og ansættelsesgrupper)? Bibliotekarforbundet Relevansen af faglig efteruddannelse (onlinekurser, webinarer, miniuddannelser)? Bibliotekarforbundet Relevansen af Bibliotekarforbundets rabatordninger? Bibliotekarforbundet 49 32

33 Operationelle resultater Spørgsmål Vurdering 3.8. Relevansen af Bibliotekarforbundets forsikringer? Bibliotekarforbundet Den samlede kvalitet af Bibliotekarforbundets medlemstilbud og - ydelser? Bibliotekarforbundet 68 33

34 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Interessevaretagelse Indsatsområdet Interessevaretagelse er placeret i kvadranten Prioritér i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 34 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. Det vigtigste at holde øje med under Interessevaretagelse er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 4.3. Bibliotekarforbundet har en god prioritering af politiske mærkesager? 4.4. Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv? 4.5. Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet? 4.6. Bibliotekarforbundet sikrer udvikling af og kvalitet i faget? 34

35 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Interessevaretagelse Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Interessevaretagelse fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Interessevaretagelse. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas Vedligehold 4.2. Bibliotekarforbundet forhandler en god pensionsaftale for offentligt ansatte? 4.1. Bibliotekarforbundet bidrager til at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår? 4.7. Tillidsrepræsentanten er en vigtig aktør på arbejdspladsen? Observér Ingen spørgsmål i denne kvadrant Prioritér 4.3. Bibliotekarforbundet har en god prioritering af politiske mærkesager? 4.4. Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv? 4.5. Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet? 4.6. Bibliotekarforbundet sikrer udvikling af og kvalitet i faget? 35

36 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Interessevaretagelse Bibliotekarforbundet 66 Spørgsmål Vurdering 4.1. Bibliotekarforbundet bidrager til at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår? Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet forhandler en god pensionsaftale for offentligt ansatte? Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet har en god prioritering af politiske mærkesager? Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv? Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet? Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet sikrer udvikling af og kvalitet i faget? Bibliotekarforbundet Tillidsrepræsentanten er en vigtig aktør på arbejdspladsen? Bibliotekarforbundet Alt i alt varetager Bibliotekarforbundet effektivt mine og fagets interesser? Bibliotekarforbundet 66 36

37 Operationelle resultater 37

38 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Rådgivning Indsatsområdet Rådgivning er placeret i kvadranten Vedligehold i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 20 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. Det vigtigste at holde øje med under Rådgivning er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 5.2. Kvaliteten af Bibliotekarforbundets rådgivning om karriere og kompetence? 5.3. Kvaliteten af Bibliotekarforbundet rådgivning om løn og ansættelsesvilkår? 5.4. Rådgivningen fra Bibliotekarforbundet er generelt faglig kompetent. 38

39 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Rådgivning Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Rådgivning fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Rådgivning. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér 5.2 Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas 5.1. Muligheden for at komme i kontakt med Bibliotekarforbundet (hvor let er det at komme i kontakt med de ansatte, åbningstider mv.)? Vedligehold Ingen spørgsmål i denne kvadrant 5.5. Rådgiverne fra Bibliotekarforbundet er generelt venlige og imødekommende. Observér Ingen spørgsmål i denne kvadrant Prioritér 5.2. Kvaliteten af Bibliotekarforbundets rådgivning om karriere og kompetence? 5.3. Kvaliteten af Bibliotekarforbundet rådgivning om løn og ansættelsesvilkår? 5.4. Rådgivningen fra Bibliotekarforbundet er generelt faglig kompetent. 39

40 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Rådgivning Bibliotekarforbundet 76 Spørgsmål Vurdering 5.1. Muligheden for at komme i kontakt med Bibliotekarforbundet (hvor let er det at komme i kontakt med de ansatte, åbningstider mv.)? Bibliotekarforbundet Kvaliteten af Bibliotekarforbundets rådgivning om karriere og kompetence? Bibliotekarforbundet Kvaliteten af Bibliotekarforbundet rådgivning om løn og ansættelsesvilkår? Bibliotekarforbundet Rådgivningen fra Bibliotekarforbundet er generelt faglig kompetent. Bibliotekarforbundet Rådgiverne fra Bibliotekarforbundet er generelt venlige og imødekommende. Bibliotekarforbundet Rådgivningen fra Bibliotekarforbundet er overordnet set god. Bibliotekarforbundet 76 40

41 Operationelle resultater 41

42 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Identitet og fællesskab Det vigtigste at holde øje med under Identitet og fællesskab er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 6.3. Bibliotekarforbundet bidrager positivt til at skabe meningsdannere for medlemmernes fag. 42

43 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Identitet og fællesskab Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Identitet og fællesskab fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Identitet og fællesskab. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas 6.1. Der er et stærkt fællesskab i Bibliotekarforbundet. Vedligehold Ingen spørgsmål i denne kvadrant 6.4. Bibliotekarforbundet inddrager medlemmerne i forbundets arbejde. Observér 6.2. Jeg føler en stærk tilknytning til Bibliotekarforbundet. Prioritér 6.3. Bibliotekarforbundet bidrager positivt til at skabe meningsdannere for medlemmernes fag. 43

44 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Identitet og fællesskab Bibliotekarforbundet 62 Spørgsmål Vurdering 6.1. Der er et stærkt fællesskab i Bibliotekarforbundet. Bibliotekarforbundet Jeg føler en stærk tilknytning til Bibliotekarforbundet. Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet bidrager positivt til at skabe meningsdannere for medlemmernes fag. Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet inddrager medlemmerne i forbundets arbejde. Bibliotekarforbundet Alt i alt styrker Bibliotekarforbundet fællesskabet blandt mine fagfæller. Bibliotekarforbundet 63 44

45 Operationelle resultater 45

46 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Udbytte Indsatsområdet Udbytte er placeret i kvadranten Observér i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdets effekt på medlemmernes tilfredshed udgør 11 procent af de 7 indsatsområders samlede betydning for Tilfredshed. 46

47 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Udbytte Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Udbytte fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Udbytte. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér. Vurdering Tilpas Vedligehold Observér Prioritér Effekt af en forbedring Tilpas Ingen spørgsmål i denne kvadrant Vedligehold 7.1. Dit udbytte af rådgivning og vejledning fra Bibliotekarforbundet? 7.2. Dit udbytte af fagmagasinet Perspektiv, website og nyhedsbreve? 7.5. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? 7.6. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets bidrag til et fagligt fællesskab? 7.7. Dit udbytte af faglige og netværksskabende aktiviteter (f.eks. debatarrangementer, kurser, netværk og mentorordning)? 7.8. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets indsats for at sætte den biblioteksfaglige dagsorden? Observér 7.3. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets rabatordninger? 7.4. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets forsikringer? Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 47

48 Operationelle resultater Vurdering Indsatsområdet Udbytte Bibliotekarforbundet 58 Spørgsmål Vurdering 7.1. Dit udbytte af rådgivning og vejledning fra Bibliotekarforbundet? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af fagmagasinet Perspektiv, website og nyhedsbreve? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af Bibliotekarforbundets rabatordninger? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af Bibliotekarforbundets forsikringer? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af Bibliotekarforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af Bibliotekarforbundets bidrag til et fagligt fællesskab? Bibliotekarforbundet Dit udbytte af faglige og netværksskabende aktiviteter (f.eks. debatarrangementer, kurser, netværk og mentorordning)? Bibliotekarforbundet 55 48

49 Operationelle resultater Spørgsmål Vurdering 7.8. Dit udbytte af Bibliotekarforbundets indsats for at sætte den biblioteksfaglige dagsorden? Bibliotekarforbundet Dit samlede udbytte af de ydelser, du får - eller har mulighed for at få - som medlem af Bibliotekarforbundet? Bibliotekarforbundet 61 49

50 Demografi 50

51 Demografi Segmentanalyser Segmentanalyserne giver jer årets resultater opdelt på forskellige baggrundsinformationer om medlemmerne. Opdelingen kan bidrage til jeres viden om, hvilke medlemsgrupper I bør have særligt fokus på. Afsnittet indeholder: s.52 Centrale resultater opdelt på Køn Centrale s.53 resultater Centrale opdelt resultater på opdelt på Alder s.54 Centrale resultater opdelt på Region s.55 Centrale resultater opdelt på Jobsituation s.56 Centrale resultater opdelt på Primær årsag til medlemskab s.58 Centrale resultater opdelt på Ansættelsesform s.60 Centrale resultater opdelt på Uddannelsesgruppe 51

52 Demografi Vurderinger på tværs af Køn Fordeling 22% 78% Mand Kvinde Vurdering Tilfredshed Loyalitet 52

53 Demografi Vurderinger på tværs af Køn Indsatsområde Vurdering Mand 65 Image Kvinde 70 Mand 67 Forventninger Kvinde 74 Mand 61 Medlemstilbud Kvinde 68 Mand 61 Interessevaretagelse Kvinde 68 Mand 74 Rådgivning Kvinde 77 Identitet og fællesskab Mand Kvinde Udbytte Mand Kvinde

54 Demografi Vurderinger på tværs af Alder Fordeling 3% 16% 29% 29% 22% Under 30 år år år år 60 år eller derover Vurdering Tilfredshed Loyalitet 54

55 Demografi Vurderinger på tværs af Alder Indsatsområde Vurdering Image Under 30 år år år år 60 år eller derover Forventninger Under 30 år år år år 60 år eller derover Medlemstilbud Under 30 år år år år 60 år eller derover Interessevaretagelse Under 30 år år år år 60 år eller derover Rådgivning Under 30 år år år år 60 år eller derover Identitet og fællesskab Under 30 år år år år 60 år eller derover Udbytte Under 30 år år år år 60 år eller derover

56 Demografi Vurderinger på tværs af Region Fordeling 17% 16% 46% 11% 9% 1% 0,2% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr. Vurdering Tilfredshed 65 For få besvarelser Loyalitet For få besvarelser 56

57 Demografi Vurderinger på tværs af Region Indsatsområde Vurdering Image Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Forventninger Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Medlemstilbud Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Interessevaretagelse Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Rådgivning Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Identitet og fællesskab Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr Udbytte Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Udland Ingen postnr

58 Demografi Vurderinger på tværs af Jobsituation Fordeling 60% 24% 5% 0% 8% 0,5% 2% Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Vurdering For få besvarelser Tilfredshed For få besvarelser Loyalitet

59 Demografi Vurderinger på tværs af Jobsituation Indsatsområde Vurdering Image Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Forventninger Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Medlemstilbud Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Interessevaretagelse Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Rådgivning Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Identitet og fællesskab Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet Udbytte Kommune/region Stat Jobsøgende Studerende Privat arbejdsmarked Ønsker ikke at besvare Andet

60 Demografi Vurderinger på tværs af Primær årsag til medlemskab Fordeling 11% 26% 19% 0,1% 2% 0,5% 40% 2% For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Vurdering For få besvarelser Tilfredshed Loyalitet For få besvarelser

61 Demografi Vurderinger på tværs af Primær årsag til medlemskab Indsatsområde Vurdering Image For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Forventninger For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Medlemstilbud For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Interessevaretagelse For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet

62 Demografi Vurderinger på tværs af Primær årsag til medlemskab Indsatsområde Vurdering Rådgivning For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Identitet og fællesskab For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet Udbytte For at følge og kunne være en del af fagets udvikling For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning og vejledning (løn, ansættelse, karriere mv.) For at modtage fagmagasinet Perspektiv For at kunne deltage i kurser og arrangementer De kontante fordele (rabatordninger og forsikringer) Det er naturligt for mig, at være medlem af Bibliotekarforbundet Andet

63 Demografi Vurderinger på tværs af Ansættelsesform Fordeling Vurdering % 10% 5% 0% 2% 5% 2% 4% 0% 0,8% 0% 0% 0,4% Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre For få besvarelser For få besvarelser 53 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Tilfredshed Loyalitet 58 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser 63

64 Demografi Vurderinger på tværs af Ansættelsesform Indsatsområde Vurdering Image Forventninger Medlemstilbud Interessevaretagelse Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre

65 Demografi Vurderinger på tværs af Ansættelsesform Indsatsområde Vurdering Rådgivning Identitet og fællesskab Udbytte Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre Off. ansat, overenskomst Off. ansat, tjenestemand Privat ansat, overenskomst Passiv Off. ansat, tjenestemandslign. Ledig, max-/individuel sats Flexjob Privat ansat, kontrakt Job med løntilskud Ledig, dimittendsats Studerende Timelønnet Andre

66 Demografi Vurderinger på tværs af Uddannelsesgruppe Fordeling 19% 1% 79% 1% Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Vurdering Tilfredshed Loyalitet 66

67 Demografi Vurderinger på tværs af Uddannelsesgruppe Indsatsområde Vurdering Image Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Forventninger Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Medlemstilbud Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Interessevaretagelse Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Rådgivning Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Identitet og fællesskab Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse Udbytte Kandidat Bachelor Bibliotekar, DB Anden uddannelse

68 Temaanalyser 68

69 Temaanalyser Temaanalyser Temaanalyserne belyser aspekter af Bibliotekarforbundet, som ikke er inkluderet i MSImodellen. Temaanalyserne er udvalgt af Bibliotekarforbundet i samarbejde med MSI Research. Afsnittet indeholder: s.70 Temaanalyse: Kendskab s Temaanalyse: Vikariat, Freelance el.lign s.75 Temaanalyse: Kommunikation s.81 Temaanalyse: Deltagelse i BF arrangementer s.84 Temaanalyse: Udmeldelse 69

70 Temaanalyser Temaanalyse Kendskab Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i analysemodellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger. 70

71 Temaanalyser Tema Kendskab Vurdering Kendskab Hvor godt er dit kendskab generelt til Bibliotekarforbundets muligheder for personlig rådgivning? Hvor godt er dit kendskab til Bibliotekarforbundets medlemstilbud og -ydelser? 71

72 Temaanalyser Temaanalyse Vikariat, freelance el. lign Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i analysemodellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger. 72

73 Temaanalyser Vurdering Tema Vikariat, Freelance el.lign Fordeling Er du, eller har du inden for de sidste tre år, været ansat i vikariat, freelance/selvstændig eller lignende? 100% 80% 60% 90% Ja, i vikariat Ja, som freelance/selvstændig Ja, men på anden vis 40% Nej 20% 0% 7% 2% 2% 0% Ved ikke Er du, eller har du inden for 100 de sidste tre år, været ansat i vikariat, 80 freelance/selvstændig eller lignende? Tilfredshed Loyalitet 73

74 Temaanalyser Tema Vikariat, Freelance el.lign Fordeling Forventer du inden for de kommende tre år at være ansat i vikariat, freelance/selvstændig eller lignende? 100% Ja, i vikariat 80% 60% 85% Ja, som freelance/selvstændig på fuld tid 40% 20% 0% 5% 1% 3% 8% Ja, som freelance/selvstændig ved siden af et fast lønmodtagerjob Nej, jeg forventer at være fast lønmodtager Fordeling Angiv den primære årsag til dit svar om dine forventninger 59% 3% 21% 16% Fordi det er svært at få et fast lønmodtagerjob Fordi jeg gerne vil arbejde i forskellige vikariater Fordi jeg gerne vil afprøve drømmen om at blive selvstændig Andet 74

75 Temaanalyser Temaanalyse Kommunikation Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i analysemodellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger. 75

76 Temaanalyser Tema Kommunikation Fordeling Gennem hvilke kanaler foretrækker du at få din information fra Bibliotekarforbundet 100% 80% 60% 74% 70% 40% 20% 24% 0% Perspektiv Nyhedsbreve Sociale medier Fordeling Gennem hvilke kanaler foretrækker du at få din information fra Bibliotekarforbundet 100% 80% 60% 40% 37% 20% 0% 26% Hjemmeside Direct mails Ved ikke 2% 76

77 Temaanalyser Tema Kommunikation Fordeling BF s politiske arbejde 100% % 60% 40% 20% 0% 11% 10% 11% 11% 20% 9% 14% 14% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt Fordeling Løn og ansættelsesforhold 100% % 60% 69% 40% 20% 0% 7% 5% 15% 3% 2% 1% 1% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt 77

78 Temaanalyser Tema Kommunikation Fordeling Pension 100% % 60% 40% 20% 0% 3% 40% 9% 9% 10% 7% 17% 6% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt Fordeling Arrangementer 100% % 60% 40% 20% 0% 3% 6% 9% 13% 16% 19% 22% 11% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt 78

79 Temaanalyser Tema Kommunikation Fordeling Fag- og ansættelsesgrupper 100% % 60% 40% 20% 0% 2% 5% 10% 13% 20% 24% 19% 8% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt Fordeling Kompetenceudvikling 100% % 60% 40% 20% 0% 8% 11% 20% 23% 17% 14% 6% 2% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt 79

80 Temaanalyser Tema Kommunikation Fordeling Karriere og jobsøgning 100% % 60% 40% 20% 0% 5% 10% 14% 18% 15% 13% 16% 10% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt Fordeling Medlemmernes egne historier og erfaringer 100% % 60% 40% 52% 20% 0% 9% 3% 2% 4% 5% 8% 17% Prioritert efter interesse 1 er vigtigst 8 er mindst vigtigt 80

81 Temaanalyser Temaanalyse Deltagelse i BF arrangementer Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i analysemodellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger. 81

82 Temaanalyser Tema Deltagelse i BF arrangementer Fordeling Har du deltaget i arrangementer, kurser eller konferencer i Bibliotekarforbundet inden for de seneste tre år? 56% Ja 39% Nej 5% Ved ikke Vurdering Har du deltaget i arrangementer, kurser eller konferencer i Bibliotekarforbundet inden for de seneste tre år? Tilfredshed Loyalitet 82

83 Temaanalyser Tema Deltagelse i BF arrangementer Vurdering Kvaliteten af Bibliotekarforbundets tilbud Jeg er tilfreds med kvaliteten af Bibliotekarforbundets kompetenceudviklingstilbud. Jeg er tilfreds med kvaliteten af de faglige arrangementer, kurser, konferencer m.v., som jeg har deltaget i hos BF inden for de sidste tre år. 83

84 Temaanalyser Temaanalyse Udmeldelse Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i analysemodellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger. 84

85 Temaanalyser Tema Udmeldelse Fordeling Årsager til lav loyalitet 6% 0% 1% 2% 9% 15% 1% 24% 18% 1% 22% Jeg har skiftet branche Jeg har afbrudt min uddannelse Jeg er blevet selvstændig Af privatøkonomiske årsager Jeg har oplevet dårlig service Jeg bruger ikke mit medlemskab Jeg går på pension Kontingentet er for højt Jeg overvejer at skifte til en anden faglig organisation Jeg overvejer helt at undlade at være medlem af en faglig organisation Andet 85

86 Homogenitet 86

87 Homogenitet Homogenitetsmål Vurderinger af de enkelte spørgsmål under hvert indsatsområde bygger på gennemsnit af medlemmernes besvarelser. Da gennemsnitsvurderinger kan dække over forskellige spredninger i de afgivne svar, kan det derfor også være relevant at inddrage homogenitetsmålet. De tre nedenstående figurer illustrerer tre situationer, hvor gennemsnittet er ens (60), men fordelingen af besvarelser forskellig. Mindst mulig spredning Stor spredning Jævn spredning Til trods for samme gennemsnit er det altså ikke ensbetydende med, at der er enighed blandt medlemmerne. Homogenitetsmålet kan tage en værdi fra 0 til 100 og giver indblik i, hvor stor spredningen i svarene er. Hvis homogenitetsmålet er 0, har medlemmerne besvaret spørgsmålet så forskelligt som overhovedet muligt, hvorimod spørgsmål, som alle medlemmer har besvaret helt ens, vil have et homogenitetsmål på 100. Ergo, jo tættere tallet er på 100, desto større enighed er der omkring den gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet (indeksværdien). Hvis der ses en stor spredning i vurderingerne af et spørgsmål (lav homogenitet), kan I med fordel undersøge årsagerne til dette. Hvorfor giver nogle medlemmer en lav vurdering, og hvem er de? Hvorfor giver andre medlemmer en høj vurdering, og kan I udnytte denne viden til at forbedre forholdene for alle medlemmer? 87

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden?

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? Landbrug & Fødevarer 2015 Stå stærkt lokalt Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? LOKAL- RAPPORT Jeres egne resultater Som et led i Landbrug & Fødevarers medlemstilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf 2014 Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Djøf Hvem er MSI Research? Mere end 50 fagforeninger og a-kasser harr gennem tiden samarbejdet med os om at øgee deres medlemmers tilfredshed

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere