Tilfredshedsundersøgelse 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse 2017"

Transkript

1 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i perioden den 26. januar til den 21. februar Rapporten gengiver medlemmernes generelle tilfredshed med foreningen og dens medlemsydelser.

2 Indhold Sammenfatning... 2 Indledning... 4 Formål... 4 Metode... 4 Periode for dataindsamling... 5 Frafaldsanalyse og repræsentativitet... 5 Tilfredshedsskala og indeks... 7 Opbygning af undersøgelsen... 8 Sammenligning af resultater fra de tre undersøgelser... 9 Opbygning af rapporten Den generelle tilfredshed med medlemskabet af Dansk Psykolog Forening Tilfredshed omregnet til indeks Indekstal sammenlignet med andre organisationer Anvendelse af og tilfredshed med de enkelte serviceydelser Forhandling Tillidsrepræsentant Rådgivning via mail, telefon eller fysisk møde Kontraktgennemgang Arbejdsgiverrådgivning Karrieresparring Hjemmesiden P Psykologernes Fagmagasin Nyhedsbreve og Facebook-side Arrangementer Arrangement med fokus på karriere Forskelle på tilfredshed med forskellige typer af serviceydelser og blandt forskellige medlemsgrupper Sammenligning af generel tilfredshed og tilfredshed med enkelte ydelser Tilfredshed på baggrund af samlede erfaringer og oplevelser i 2015, 2016 og Gør TR-hvervet, den politiske aktivitet og inddragelsen en forskel for tilfredsheden?

3 Sammenfatning Rapporten Tilfredshedsundersøgelse 2017 er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden den 26. januar til den 21. februar 2017, og gengiver medlemmernes generelle tilfredshed med foreningen og dens medlemsydelser medlemmer valgte at gennemføre undersøgelsen. Dermed har medlemsundersøgelsen en svarprocent på 19 procent. Det er tredje år i træk, at Dansk Psykolog Forening undersøger medlemmernes tilfredshed med foreningen og dens specifikke serviceydelser. Foreningen gennemførte for første gang en lignende undersøgelse i 2015 og igen i I denne rapport ser vi på udviklingen af medlemmernes tilfredshed ved at sammenligne undersøgelsens resultater med resultater fra foreningens medlemsundersøgelser i henholdsvis 2016 og Fremhævede resultater Medlemmernes generelle tilfredshed er steget Vores undersøgelse viser, at den generelle tilfredshed med medlemskabet af Dansk Psykolog Forening er steget fra 2016 til På spørgsmålet Hvor tilfreds er du generelt med Dansk Psykolog Forening. Du bedes angive din tilfredshed på en skala fra 1-10 fordeler medlemmerne sig over hele tilfredshedsspektret. Der er altså både meget utilfredse og meget tilfredse medlemmer. Dog er der flest medlemmer, der angiver en middel tilfredshedsværdi. Omregner vi medlemmernes svar og således angivelsen af deres generelle til tilfredshed i indeks ser vi, at den generelle tilfredshed med medlemskabet af Dansk Psykolog Forening fra 2015 til 2017 er steget med 6 indekspoint: Fra 52 i 2015 til 56 i 2016 og til i På trods af stigningen, ligger indekstallet for den generelle tilfredshed fortsat i kategorien Lav tilfredshed. 35 procent af medlemmerne har en høj generel tilfredshed med deres medlemskab af foreningen. Det er 7 procentpoint flere end i Samlet er gruppen med middel tilfredshed tilsvarende faldet med 7 procentpoint i forhold til procent af medlemmerne har en lav generel tilfredshed med deres medlemskab af foreningen. Det er uændret i forhold til i Vores analyse viser, at den generelle tilfredshed er markant lavere blandt de yngre medlemmer. Særligt aldersgruppen år undtaget studerende og pensionister- ser vi har en generel meget lav tilfredshed målt i indeks på 49. Derfor har vi valgt at udarbejde en tillægsrapport om tilfredshed blandt denne gruppe (se bilag 3). Den generelle tilfredshed med medlemskabet i DP er fortsat lavere end i andre faglige ACmedlemsorganisationer, hvor man har foretaget lignende undersøgelser. Tilfredshed med specifikke serviceydelser er større end den generelle tilfredshed Medlemmerne har en højere tilfredshed, når de bliver spurgt til de enkelte serviceydelser, end når de bliver spurgt til deres generelle tilfredshed. Dette var også tilfældet i de tidligere års undersøgelser. Fra 2016 til 2017 har der været en stigning i medlemmernes tilfredshed med en række serviceydelser. Vi angiver stigning i tilfredshed i indeks siden sidste år, og angivelser også, hvor mange respondenter de bygger på. Vi har sat en stjerne (*) ud for de resultater, hvor vi mener, der er tale om et lavt antal respondenter. Stigning i tilfredshed med følgende fem konkrete serviceydelser: - Hjælp til forhandling (+ 2 indekspoint, pba. 332 respondenter) - Informationer på hjemmeside (+ 5 indekspoint, pba respondenter) - Psykologfagligt kursus (+7 indekspoint, pba. 404 respondenter) - Kontraktgennemgang (+ 2 indekspoint, pba. 26 respondenter*) - Arbejdsgiverrådgivning (+8 indekspoint, pba. 46 respondenter*) 2

4 Fra 2016 til 2017 har der ydermere været en meget lille stigning i tilfredsheden med følgende ydelser: - Svar på spørgsmål fra rådgivning (+ 1 indekspoint, pba. 714 respondenter) - Psykologernes fagmagasin (+ 1 indekspoint pba respondenter) Fald i tilfredshed med følgende to konkrete serviceydelser Fra 2016 til 2017 har der været et fald i medlemmernes tilfredshed med følgende to konkrete serviceydelser: - Individuel Karrieresparring (- 9 indekspoint, pba. 26 respondenter*) - Hjælp fra tillidsrepræsentant (- 5 indekspoint, pba. 9 respondenter) Generel tilfredshed på baggrund af samlede tilfredshed er større end generel tilfredshed som indgangsspørgsmål Medlemmerne har en højere tilfredshed, når de bliver spurgt til deres samlede erfaringer og oplevelser med foreningen i 2016 (indeks ), end når de bliver spurgt til deres generelle tilfredshed med medlemskabet af foreningen (indeks ). Når vores medlemmer angiver deres generelle tilfredshed på baggrund af deres brug af foreningens serviceydelser er medlemstilfredsheden mål i indeks således, som er lig en middel tilfredshed. Medlemmer, som er involverede eller aktive i foreningen som tillidsrepræsentanter eller politisk aktive, er generelt mest tilfredse med deres forening. 3

5 Indledning Dansk Psykolog Forening har i perioden 26. januar til 21. februar 2017 gennemført en kvantitativ undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med Dansk Psykolog Forening, herunder anvendelse af og tilfredshed med de kerneydelser, som vi tilbyder vores medlemmer. Undersøgelsen er led i foreningens ambition om at højne medlemstilfredsheden. Det er tredje år i træk at Dansk Psykolog Forening måler på medlemmernes generelle tilfredshed med foreningen og dens specifikke ydelser. I denne rapport gengives resultaterne af undersøgelsen. Formål Formålet med foreningens årlige medlemsundersøgelser, er at få et øjebliksbillede af medlemmernes tilfredshed med Dansk Psykolog Forening i Tilfredshedsmålingen giver os pejlinger på, hvad medlemmerne på et generelt plan synes om foreningen og dens specifikke serviceydelser og tilbud. Hermed får vi i foreningen pejlinger på, hvad der skal prioriteres at arbejde med. De årlige målinger gør os i stand til at måle udvikling i tilfredshed fra år til år. Samtidig har vi mulighed for at sammenligne os og medlemmernes tilfredshed med andre faglige organisationer, der har lignende årlige tilfredshedsundersøgelser. Metode Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ survey, hvor medlemmer af Dansk Psykolog Forening er inviteret til at deltage via med et link til et elektronisk spørgeskema. I undersøgelsen har respondenterne afgivet deres tilfredshed på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 den højeste rangering. OBS!: Som noget nyt i forhold til tidligere år er der i 2017 tilføjet svarmulighed Ved ikke. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i beregningerne af medlemmernes tilfredshed. I undersøgelserne i 2015 og 2016, var der ikke mulighed for at svare Ved ikke. Vores antagelse har derfor været, at enkelte af medlemmerne som svarede 5 (neutral) ville have svaret Ved ikke hvis dette havde været muligt. Som konsekvens af denne ændring i 2017 har vi i rapporten valgt, at præsentere resultaterne for 2017 i særskilte figurer. Spørgeskemaundersøgelsen gør også brug af fritekstfelter, hvor det enkelte medlem har mulighed for at give sine holdninger til kende. Mange af vores medlemmer har via fritekstfelter beriget datamaterialet. En analyse af det kvalitative materiale har givet os mulighed for at se, hvor det kvalitative data er tykt. Dvs. hvad er det i sær, som fylder i de kvalitative udsagn? Og hvad er det i sær vores respondenter vælger at kommentere på? Vigtigt er det at understrege, at de kvalitative udsagn ikke er udtømmende som forklaringer på, hvad medlemmernes tilfredshed og utilfredshed evt. skyldes, og langt fra alle respondenter har valgt at skrive kommentarer. Men vi bruger vores kvalitative materiale, som et nysgerrigt afsæt for bagvedliggende årsager til henholdsvis utilfredshed og tilfredshed med foreningen og dens service. Og i vores 2017 rapport lader vi som noget nyt kvalitative udsagn fungere som indgange til de forskellige afsnit i rapporten. 4

6 Periode for dataindsamling Besvarelserne er indsamlet i en periode på 26 dage fra d. 26. januar til d. 21. februar Tabel 1 nedenfor viser periodens forløb. Tabel 1. Perioden for dataindsamling. Dato Begivenhed 26. januar 2017 Invitation til at deltage i undersøgelsen sendes til 9533 medlemmer Påmindelse om at deltage i undersøgelse sendes til de 8643 medlemmer, der endnu ikke har 02. februar 2017 svaret Påmindelse om at deltage i undersøgelse sendes til de 8074 medlemmer, der endnu ikke har 07. Februar 2017 svaret Undersøgelsen afsluttes med gennemførelse af 1852 respondenter, hvilket giver en svarprocent 21. februar 2017 på 19%. Frafaldsanalyse og repræsentativitet medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som står registreret med en privat adresse i vores medlemssystem, har fået tilsendt en mail med invitation til at deltage i undersøgelsen. Der er tale om medlemmer. I forbindelse med, at vi har udsendt invitationer til at deltage i undersøgelsen, har vi modtaget mange returmails, blandt andet med information om, at det ikke er muligt at levere til de pågældende mailadresser. Der er tale om i alt 806 returmails. Tabel 2 nedenfor viser, at medlemmer har gennemført undersøgelsen, og dermed har medlemsundersøgelsen en svarprocent på 19%. Herfra refererer vi til de medlemmer som undersøgelsens respondenter. Tabel 2. Deltagelse i undersøgelsen. Antal Inviteret til at deltage i undersøgelsen Gennemført besvarelse Delvis besvarelse 89 1 Ingen besvarelse Procent Tabel 3 viser svarprocenter i forbindelse med medlemsundersøgelser, som andre faglige medlemsorganisationer har gennemført. Tabellen viser, at Dansk Psykolog Forenings svarprocent ligger mellem de øvrige organisationer. Det er dog værd at bemærke, at der har været et fald i svarprocenten i forhold til den seneste kvantitative undersøgelse, hvor 22 procent af medlemmerne svarede. Tabel 3. Svarprocenter i andre organisationers medlemsundersøgelser 1. 1 Svarprocenter i andre organisationers medlemsundersøgelse: - MSI Research (2016). Dansk Journalistforbund Medlemsundersøgelsen 2016: 5

7 Organisation Svarprocent Dansk Journalistforbund 21 DJØF 17 DP 19 For at få et billede af, hvorvidt respondenterne er repræsentative for den samlede gruppe af medlemmer af Dansk Psykolog Forening, har vi i lighed med tidligere år foretaget en frafaldsanalyse på beskæftigelsessituationen, altså om respondenten er selvstændig, offentlig ansat, pensionist eller andet. Tabel 4 sammenligner antal og fordeling af respondenter i undersøgelsen med antal og fordeling af medlemmer i vores medlemssystem efter beskæftigelsesstatus. Ved en gennemgang af tabel 4 får vi et overblik over, hvilke beskæftigelsesgrupper, der er hhv. over- og underrepræsenterede i undersøgelsen. Tabel 4. Sammenligning af fordeling efter beskæftigelsessituation blandt undersøgelsens respondenter og i vores medlemssystem i Antal respondenter Procentan del Antal medlemmer Procentandel Over/underrepræsenteret 2 Selvstændig med ydernummer , ,83 5,94 Selvstændig uden ydernummer , ,00 3,47 Offentlig ansat uden ledelsesansvar , ,03-2,40 Privat ansat uden ledelsesansvar 128 6,91 6 6,53 0,38 Offentlig ansat med ledelsesansvar 96 5, ,46 2,72 Privat ansat med ledelsesansvar 32 1, ,49 1, , ,34-7, , , -2,82 3, ,96-0,34 I alt , ,00 0,00 Tabel 4 viser, at respondenterne i store træk er repræsentative for vores medlemmer hvad angår beskæftigelsessituation. Der er dog nogle grupper, der skiller sig ud ved i højere grad at være hhv. overeller underrepræsenterede, og herunder gennemgår vi mulige forklaringer på disse udsving. Tabel 4 viser, at især selvstændige med ydernummer, selvstændige uden ydernummer og offentlig ansatte med ledelsesansvar er overrepræsenterede med hhv. 5,94, 3,47 og 2,72 procent. Vi lægger den antagelse til grund, at medlemmer, der i forvejen har hyppig kontakt med foreningen, er mere tilbøjelige til at deltage i undersøgelsen end de, der sjældent er i kontakt med foreningen. Den adfærdsantagelse kan bidrage til at - MSI Research (2016). DJØF Medlemsundersøgelsen 2016: 2 Denne kolonne viser, hvorvidt den enkelte medlemsgruppe er under- eller overrepræsenterede blandt respondenterne i forhold til vores medlemmer. 6

8 forklare, hvorfor to af de ovennævnte grupper især er overrepræsenterede. Selvstændige psykologer med ydernummer er forholdsvis hyppigt i kontakt med foreningen, da de har spørgsmål eller sager i forbindelse med praksisoverenskomsten. Vi antager, at de offentlig ansatte med ledelsesansvar er overrepræsenterede dels fordi, det ikke i alle tilfælde fremgår af medlemssystemet, at medlemmerne har et ledelsesansvar. Gruppen, der i højest grad er underrepræsenteret, er de studerende, med -7,43. Det antager vi, at der er særligt to grunde til: Dels har de studerende, for de flestes vedkommende, endnu ikke gjort brug af eller været i kontakt med foreningen endnu. Og dels er der grund til at tro, at de studerende er overrepræsenterede i medlemssystemet, da vores erfaring tilsiger, at det især er i forbindelse med overgangen fra studieliv til arbejdsliv, at medlemmerne ikke opdaterer deres oplysninger i medlemssystemet. erne er den næstmest underrepræsenterede medlemsgruppe med 2,82 procent. Vi antager, at det skyldes især to ting: Dels gør pensionisterne kun i lav grad brug af foreningen, og dels gør de i lavere grad brug af deres . Korrektheden af beskæftigelsesoplysningerne i medlemssystemet afhænger i mange tilfælde af, at vores medlemmer aktivt logger sig ind i medlemssystemet og foretager ændringer i forbindelse med, at deres beskæftigelsessituation ændrer sig. Vi ved fra vores kontakt med medlemmerne, at de ofte ikke får dette gjort, og når vi opdager det, opfodrer vi dem til at ændre informationerne, eller vi gør det for dem. Vores tidligere nævnte antagelse om, at medlemmer, der hyppigt er i kontakt med foreningen, er overrepræsenterede blandt respondenterne, er også relevante at have in mente, for så vidt angår medlemmer, der er politisk aktive og medlemmer, der har været involverede i løbet af Vi forventer derfor, at begge grupper er overrepræsenterede. Det er svært at sige, hvilke og hvor store implikationer, der kan være af, at nogle grupper er henholdsvis over- og underrepræsenterede. Dette afhænger mestendels af, om tilfredshedsniveau (til dels) er et resultat af, hvilken medlemsgruppe man tilhører. Hvorvidt det er tilfældet, vil rapporternes analyser gøre os klogere på. Tilfredshedsskala og indeks I undersøgelsen har respondenterne angivet deres tilfredshed på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Som noget nyt har der i den seneste undersøgelse været svarmulighed Ved ikke. Afgivne besvarelser i ved ikke indgår ikke i tilfredshedsberegningen. I rapporten opstiller vi tre typer af opgørelser på baggrund af tilfredshedsskalaen: Den første type opgørelse viser, hvor mange procent af respondenterne, der har angivet forskellige tilfredshedsniveauer. I den anden type opgørelse grupperer vi tilfredshedsniveauerne i tre grupper, hvor værdierne 1-3 udgør gruppen Lav tilfredshed, værdierne 4-7 udgør gruppen Middel tilfredshed, og værdierne 8-10 udgør gruppen Høj tilfredshed. Ved at gruppere værdierne i tre grupper, reducerer vi kompleksiteten i besvarelserne og får et lettere overblik over resultaterne (som derfor naturligvis også mister nuancer). I den tredje type opgørelse er svarene blevet omregnet til en skala fra 0 til 100, i det følgende kaldet indeks. Hvis et medlem har angivet 1 på en tilfredshedsskala, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11. Tabel 5 nedenfor viser den fulde omregningstabel. 7

9 Tabel 5. Omregning fra tilfredshedsskala til indeks Værdi på tilfredshedsskala Værdi i indeks 1 0, , , , , ,55 7, 8 77, , ,00 Omregningen gør det muligt, at udregne indeksværdier på en skala fra indekspoint. Indekstallene er hensigtsmæssige af flere grunde. Dels bliver det muligt at registrere mindre udsving i tilfredsheden. Dels hjælper indekstallet med at reducere kompleksiteten og hjælper med at frembringe overskuelige og ikke mindst sammenlignelige resultater. Ved at bruge indeksskalaen har vi således mulighed for, på en overskuelig måde, at sammenligne tilfredshedsniveauer både ydelsestyper og medlemsgrupper imellem. Skalaen anvendes desuden af MSI Research, der gennemfører medlemsundersøgelser for en række andre faglige medlemsorganisationer i AC-familien. Eksempelvis DJØF og DJ. Ved at anvende skalaen har vi mulighed for at sammenligne vores medlemmers generelle tilfredshedsniveau med det generelle tilfredshedsniveau blandt lignende organisationers medlemmer 4. I forbindelse med tolkning af indeksværdierne anvender MSI en kategorisering, som fremgår af tabel 6 nedenfor. Tabel 6. Tolkning af resultaterne Point Meget høj tilfredshed Point Høj tilfredshed - Point Middel tilfredshed Point Lav tilfredshed Under 50 Point Meget lav tilfredshed Opbygning af undersøgelsen Respondenterne er indledningsvist blevet bedt om at angive deres generelle tilfredshed med deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. Dette har vi spurgt til, da det er væsentligt at få information om, hvordan medlemmerne generelt opfatter foreningens ydelser. Spørgsmålet afdækker holdninger om os - eller vores renommé, kan man sige. 3 MSI Research (2016). DJØF Medlemsundersøgelse Dog med enkelte metodiske forbehold, som beskrives i afsnit MSI Research (2016). DJØF Medlemsundersøgelse

10 Herefter er respondenterne blevet bedt om at angive deres beskæftigelsessituation. Respondenter, der er hhv. offentlige eller privat ansatte uden ledelsesansvar, er herefter blevet spurgt om, hvorvidt de har en tillidsrepræsentant, samt om, hvorvidt de selv er tillidsrepræsentant eller suppleant til tillidsrepræsentant. Herefter er respondenterne blevet bedt om at angive hvorvidt de i løbet af 2016 har gjort brug af en række serviceydelser. De serviceydelser, som respondenterne er blevet præsenteret for, udgør tilsammen langt størstedelen af de serviceydelser, man som medlem tilbydes af Dansk Psykolog Forening. Når respondenterne i undersøgelsen har svaret ja til, at de har gjort brug af en serviceydelse, er de blevet bedt om at angive deres tilfredshed med serviceydelsen på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavest mulige tilfredshed, og 10 er højest mulige tilfredshed. Efterfølgende er respondenterne blevet bedt om at angive, hvorvidt de i løbet af 2016 har været fagligt eller politisk aktive i foreningen, samt om de har været involveret i udvikling eller gennemførsel af arbejde i foreningen, og i hvor høj grad respondenten mener, sidstnævnte har givet værdi for dennes medlemskab. Til sidst er respondenterne blevet bedt om at angive deres tilfredshed på baggrund af deres samlede erfaringer og oplevelser med Dansk Psykolog Forening i 2016 på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavest mulige tilfredshed, og 10 er højest mulige tilfredshed. Det har været muligt at skrive kommentarer i forbindelse med alle spørgsmål i undersøgelsen. Dels med det formål at åbne for ventilen, så respondenten har fået mulighed for at komme af med kommentarer hele vejen igennem undersøgelsen. Og dels for at supplere talmaterialet med mere kvalitative data, der kan bidrage til forklaringen af medlemmernes tilfredshed eller utilfredshed. I rapporten har vi ladet et udsnit af kvalitative udsagn fungere som indgange til de forskellige afsnit i rapporten. De enkelte medlemsgrupper er kun blevet bedt om at forholde sig til de serviceydelser, som de har haft adgang til i løbet af Eksempelvis er det kun de selvstændige medlemmer, der har haft adgang til arbejdsgiverrådgivning, og kun de privatansatte, der har haft adgang til kontraktgennemgang. gruppen er blevet bedt om at forholde sig til alle serviceydelser for at indfange vurderinger fra de, der er gået på pension i løbet af Der er en risiko for, at der er forskel på vores forståelse af afgrænsningen af de enkelte serviceydelser og respondentens opfattelse af afgrænsning af de enkelte serviceydelser. Det kan altså være, at respondenten svarer på en anden serviceoplevelse, end den vi ønsker at måle på. Se alle spørgsmålsformuleringer i rapportens appendiks. Sammenligning af resultater fra de tre undersøgelser Hovedfokus i rapporten vil ligge på udviklingen i resultaterne fra 2015 til Vi vurderer at resultaterne fra de tre undersøgelser er sammenlignelige, da vi har anvendt samme spørgsmålsformuleringer, samme indsamlingsmetode og da respondenterne i alle undersøgelser er repræsentative for vores medlemmer, hvad angår beskæftigelsesstatus. 9

11 Opbygning af rapporten Rapporten starter med et afsnit om respondenternes generelle tilfredshed med Dansk Psykolog Forening og en række afsnit om respondenternes brug af og tilfredshed med de enkelte serviceydelser. Derefter ser vi nærmere på forskellene mellem tilfredshedsniveauer. Dels forskellene mellem de enkelte serviceydelser og dels forskellene på de enkelte medlemsgrupper. Derefter sammenligner vi den generelle medlemstilfredshed med tilfredsheden med de enkelte ydelser, og vi ser på medlemmernes tilfredshed på baggrund af samlede erfaringer og oplevelser med foreningen i Til sidst sætter vi fokus på medlemmer, der har været aktive eller er blevet inddraget i foreningens arbejde. Det meste af rapportens indhold er af beskrivende karakter, men i nogle tilfælde præsenterer rapporten også mulige forklaringer på eksempelvis forskelligheder i tilfredshedsniveauer. Igennem hele rapporten beskriver vi overvejende udviklingen i resultater fra 2016 til 2017 og opgør på den baggrund hvorvidt medlemmerne eksempelvis er blevet mere eller mindre tilfredse med deres medlemskab eller konkrete serviceydelser i løbet af det seneste år. 10

12 1. Den generelle tilfredshed med medlemskabet af Dansk Psykolog Forening I dette afsnit gengiver vi resultaterne for respondenternes generelle tilfredshed med deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. Respondenterne er blevet bedt om at angive deres tilfredshed på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds, og 10 er meget tilfreds. 1.3 Tilfredshed omregnet til indeks I dette afsnit omregner vi 10-punkts tilfredshedsskalaen til indekset, der går fra 0 til 100. Vi sammenligner indekstallet for generel tilfredshed med medlemskab de forskellige medlemsgrupper og år imellem. Figur 7a. Generel tilfredshed med medlemskab i indekstal for 2017 opdelt efter beskæftigelsessituation. respondenter Figur 7b. Generel tilfredshed med medlemskab i indekstal for 2015 og 2016 opdelt efter beskæftigelsessituation. respondenter

13 Figur 8a. Generel tilfredshed for medlemskab i indekstal, fordelt i aldersgrupper Figur 8b. Generel tilfredshed for medlemskab i indekstal, fordelt i aldersgrupper og uden de studerende og de pensionerede år år år år Indekstal sammenlignet med andre organisationer I dette afsnit sammenligner vi indekstallet for den generelle tilfredshed blandt respondenterne i vores egen medlemsundersøgelse med indekstallene for generelt tilfredshed blandt respondenterne i en række lignende organisationers medlemsundersøgelser. Figur 9. Indeks for tilfredshed i forskellige organisationer, Tilfredshedsindekstal i andre organisationer - MSI Research (2016). Dansk Journalistforbund Medlemsundersøgelsen 2016: - MSI Research (2016). DJØF Medlemsundersøgelsen 2016:: ashx?la=da 12

14 DJØF Dansk Journalistforbund MSI Low 52 MSI Average, AC organisationer 62 MSI Best practice 74 Dansk Psykolog Forening Anvendelse af og tilfredshed med de enkelte serviceydelser I dette afsnit gengives resultaterne for respondenternes anvendelse af og tilfredshed med de enkelte serviceydelser, som de gør brug af gennem deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. For hver af serviceydelserne er respondenterne blevet bedt om at angive, hvorvidt de har gjort brug af ydelsen i løbet af kalenderåret De, der svarer, at de har gjort brug af ydelsen, er blevet bedt om at angive deres tilfredshed med ydelsen på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds. Undersøgelsen giver os ikke viden om, hvor mange gange respondenterne i løbet af hhv. 2014, 2015 og 2016 har gjort brug af de enkelte serviceydelser. 2.1 Forhandling Respondenterne er blevet spurgt, om de i løbet af 2016 har fået hjælp i forbindelse med en forhandling, eksempelvis i forbindelse med fratrædelse eller lønforhandling. De der har svaret ja, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. De selvstændige psykologer med og uden ydernummer har ikke skullet forholde sig til denne serviceydelse. I undersøgelsen er der særskilt spurgt ind til, om respondenterne har fået hjælp fra deres tillidsrepræsentant, hvilket afsnit 2.2 omhandler. Der er dog alligevel en mulighed for, at de respondenter, der angiver, at de har fået hjælp til forhandling, refererer til hjælp fra en tillidsrepræsentant og ikke fra en medarbejder i sekretariatet. Figur 13a. Tilfredshed med hjælp til forhandling i indekstal for 2017 opdelt efter beskæftigelsessituation. 13

15 respondenter Figur 13b. Tilfredshed med hjælp til forhandling i indekstal for 2015 og 2016 opdelt efter beskæftigelsessituation. respondenter Arbedssøgende Tillidsrepræsentant De offentlig ansatte og privat ansatte respondenter uden ledelsesansvar er blevet spurgt, hvorvidt de har en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. De respondenter, der har svaret ja, er desuden blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af det forgangne år har gjort brug af deres tillidsrepræsentant, eksempelvis i forbindelse med sparring om arbejdsforhold, hjælp til forhandling af løn eller hjælp til forhandling af andre vilkår. De, der har gjort brug af deres tillidsrepræsentant, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. Figur 18a. Tilfredshed med hjælp fra tillidsrepræsentant i indekstal for 2017 opdelt efter beskæftigelsessituation. 14

16 76 68 Figur 18b. Tilfredshed med hjælp fra tillidsrepræsentant i indekstal for 2015 og 2016 opdelt efter beskæftigelsessituation Rådgivning via mail, telefon eller fysisk møde medlemsgrupper er blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af det forgangne år har fået svar på spørgsmål eller rådgivning fra en af foreningens ansatte via mail, telefon eller fysisk møde. Eksempelvis inden for følgende emner: løn- og ansættelsesforhold, aktindsigt, klagevejledning, tavshedspligt, sygdom, barsel eller selvstændig virksomhed. De, der har gjort brug af rådgivningen, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. Figur 22a. Tilfredshed med svar på spørgsmål eller rådgivning i indekstal i 2017 opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 22b. Tilfredshed med svar på spørgsmål eller rådgivning i indekstal i 2015 og 2016 opdelt efter beskæftigelsessituation. 15

17 Kommentar: De store ændringer i gruppen privat ansat med ledelsesansvar kommer af det lille respondenttal. I 2017 var der kun 16 respondenter. 2.4 Kontraktgennemgang De privat ansatte respondenter med og uden ledelsesansvar er blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af det forgange år har fået foretaget en kontraktgennemgang i forbindelse med deres ansættelse. De, der har fået foretaget en kontraktgennemgang, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. Figur 26a. Tilfredshed med kontraktgennemgang ved ansættelse i indekstal i 2017 opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 26b. Tilfredshed med kontraktgennemgang ved ansættelse i indekstal i 2015 og 2016 opdelt efter beskæftigelsessituation. 16

18 Kommentar: bemærk, at der kun var 9 respondenter i kategorien privat ansatte med ledelsesansvar i 2017, 3 i 2016 og 5 i Arbejdsgiverrådgivning De selvstændige respondenter med og uden ydernummer er blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af 2015 har modtaget rådgivning pr. mail eller via telefon fra foreningens arbejdsgiverrådgivning til selvstændige psykologer med ansatte. De, der har gjort brug af arbejdsgiverrådgivningen, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. Figur 30a. Tilfredshed med arbejdsgiverrådgivning i indekstal opdelt efter beskæftigelsessituation, Figur 30b. Tilfredshed med arbejdsgiverrådgivning i indekstal opdelt efter beskæftigelsessituation, 2015 og

19 Kommentar: Kun 42 respondenter i alt i 2017 havde benyttet og derfor vurderede arbejdsgiverrådgivningen. 2.6 Karrieresparring grupper af respondenter er blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af 2016 har benyttet sig af foreningens individuelle karrieresparring. De, der har gjort brug af karrieresparring, er blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med den hjælp, de fik i situationen. Figur 34a. Tilfredshed med individuel karrieresparring i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 34b. Tilfredshed med individuel karrieresparring i 2015 og 2016, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation

20 Kommentar: Ujævn fordeling i 2017 grundet kun 26 respondenter, hvor 9 er i gruppen arbejdssøgende og 9 er i gruppen offentlig ansat uden ledelsesansvar. 2.7 Hjemmesiden respondenter er blevet spurgt om, hvorvidt de i løbet af året har benyttet sig af informationer på foreningens hjemmeside. Figur 38a. Tilfredshed med information på foreningens hjemmeside i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 38b. Tilfredshed med information på foreningens hjemmeside i 2015 og 2016, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation P Psykologernes Fagmagasin respondenter i undersøgelsen i 2017 blev spurgt om, hvorvidt de i løbet af 2016 har læst magasinet P Psykologernes fagmagasin. 19

21 I de følgende afsnit sammenligner vi derfor brugen af og tilfredsheden med hhv. Psykolog Nyt i 2014 og P Psykologernes Fagmagasin i perioden august til december Figur 42a. Tilfredshed med P Psykologernes fagmagasin i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 42b. Tilfredshed med Psykolog Nyt i 2014-midt 2015 sammenlignet med tilfredshed med magasinet P Psykologernes fagmagasin i august til december 2015, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Nyhedsbreve og Facebook-side respondenter er blevet spurgt om, hvorvidt de i 2015, 2016 og 2017 har læst nyheder eller artikler i foreningens nyhedsbreve eller gennem foreningens Facebook-side. 20

22 Figur 47a. Tilfredshed med nyheder eller artikler i foreningens nyhedsbreve i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Figur 47b. Tilfredshed med nyheder eller artikler gennem foreningens Facebook-side i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Kommentar: 43 procent af respondenterne i spørgsmålet om tilfredsheden med foreningens Facebook-side valgte svarmuligheden Ved Ikke Arrangementer Afsnit 2.10 omhandler respondenternes deltagelse i og tilfredshed med arrangementer, som de kan deltage i gennem deres medlemskab af Dansk Psykolog Forening. Vi ser på tre typer af kurser; de psykologfaglige arrangementer, arrangementer med fokus på karriere og arrangementer med fokus på udvikling af virksomhed. Figur 51a. Tilfredshed med psykologfagligt kursus i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation. 21

23 Figur 51b. Tilfredshed med psykologfagligt kursus i 2015 og 2016, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation. er Arrangement med fokus på karriere respondenter er blevet spurgt om, hvorvidt de i 2015, 2016 og 2017 har deltaget i et arrangement med fokus på karriere i Dansk Psykolog Forening. 22

24 Figur 55. Tilfredshed med fyraftensmøder i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Forskelle på tilfredshed med forskellige typer af serviceydelser og blandt forskellige medlemsgrupper I dette afsnit sammenligner vi de samlede indekstal for de enkelte serviceydelser for at se, hvilke serviceydelser, respondenterne har den hhv. højeste og laveste tilfredshed med. Vi sammenligner også gennemsnittet for de enkelte medlemsgruppers medlemstal. Vi kommer også med mulige forklaringer på niveauer og forskelle i de tilfælde, hvor forklaringer synes at ligge lige for. Figur 56a. Sammenligning af indekstal for de enkelte ydelser i Fyraftensmøde Psykologfagligt kursus Facebook-siden Nyhedsbreve P - Psykologersfagmagasinet Informationer på hjemmesiden Individuel karriersparring Arbejdsgiverrådgivning Kontraktgennemgang ved ansættelse Svar på spørgsmål eller rådgivning Hjælp fra tillidsrepræsentant Hjælp med forhandling Figur 56b. Sammenligning af indekstal for de enkelte ydelser i 2015 og

25 Virksomhedsarrangement Karrierearrangement Psykologfagligt kursus Nyhedsbreve og Facebook-side Psykolog Nyt (2015) og P - Psykologersfagmagasinet Informationer på hjemmesiden Individuel karrieresparring Arbejdsgiverrådgivning Kontraktgennemgang ved ansættelse Svar på spørgsmål eller rådgivning Hjælp fra tillidsrepræsentant Hjælp til forhandling Figur 57a. Sammenligning af gennemsnittet for de enkelte medlemsgruppers indekstal i Figur 57b. Sammenligning af gennemsnittet for de enkelte medlemsgruppers indekstal i 2015 og

26 er Privat ansatte med lederansvar Offentlig ansatte med lederansvar Privat ansatte uden lederansvar Offentligt ansatte uden lederansvar Selvstændige uden ydernummer Selvstændige med ydernummer Sammenligning af generel tilfredshed og tilfredshed med enkelte ydelser I dette afsnit sammenligner vi den generelle tilfredshed med tilfredsheden med serviceydelserne. Både for alle medlemmer og for de enkelte medlemsgrupper. Tabel 7a. Sammenligning af generel tilfredshed og tilfredshed med enkelte ydelser i Indekstal. ÅR 2017 Gennemsnittet af de enkelte medlemsgruppers indekstal for alle serviceydelser Generel tilfredshed Difference mellem ydelsestilfreds-hed og generel tilfredshed Selvstændig uden ydernummer Offentlig ansat uden ledelsesansvar 56 7 Privat ansat uden ledelsesansvar Offentlig ansat med ledelsesansvar Privat ansat med ledelsesansvar Tabel 7b. Sammenligning af generel tilfredshed og tilfredshed med enkelte ydelser i 2015 og Indekstal. 25

27 Gennemsnittet af de enkelte medlemsgruppers indekstal for alle serviceydelser Generel tilfredshed Difference mellem ydelsestilfredshed og generel tilfredshed ÅR 2015 ÅR 2016 Gennemsnittet af de enkelte medlemsgruppers indekstal for alle serviceydelser Generel tilfredshed Difference mellem ydelsestilfredshed og generel tilfredshed Selvstændig med ydernummer Selvstændig uden ydernummer Offentlig ansat uden ledelsesansvar Privat ansat uden ledelsesansvar Offentlig ansat med ledelsesansvar Privat ansat med ledelsesansvar Tilfredshed på baggrund af samlede erfaringer og oplevelser i 2015, 2016 og 2017 I dette afsnit gengiver vi resultaterne for respondenternes tilfredshed på baggrund af deres samlede erfaringer og oplevelser med Dansk Psykolog Forening i 2015, 2016 og Vi bad vores respondenter angive, hvor tilfredse de alt i alt er med deres samlede erfaringer og oplevelser med Dansk Psykolog Forening. De blev bedt om at angive det på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds. Vi har en antagelse om, at respondenterne angiver et højere tilfredshedsniveau, når de bliver spurgt mere konkret til tilfredshed på baggrund af erfaringer fra 2015, 2016 og Ved dette spørgsmål tager de udgangspunkt i konkrete oplevelser frem for den generelle opfattelse, som de indledningsvis blev spurgt til. Figur 59a. Tilfredshed pba. samlede erfaringer og oplevelser med Dansk Psykolog Forening i 2017, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation. 26

28 Figur 59b. Tilfredshed pba. samlede erfaringer og oplevelser med Dansk Psykolog Forening i 2015 og 2016, indekstal, opdelt efter beskæftigelsessituation Tabel 8a. Difference mellem tilfredshed pba. Erfaringer og oplevelser med Foreningen i 2017 og generel tilfredshed. Indekstal. Tilfredshed pba. erfaringer Generel tilfredshed Difference

29 Tabel 8b. Difference mellem tilfredshed pba. Erfaringer og oplevelser med Foreningen i 2015 og 2016 og generel tilfredshed. Indekstal. Tilfredshed pba. erfaringer Generel tilfredshed Difference Tilfredshed pba. erfaringer Generel tilfredshed Difference Selvstændig med ydernummer Selvstændig uden ydernummer Offentlig ansat uden ledelsesansvar Privat ansat uden ledelsesansvar Offentlig ansat med ledelsesansvar Privat ansat med ledelsesansvar Gør TR-hvervet, den politiske aktivitet og inddragelsen en forskel for tilfredsheden? I dette afsnit ser vi på, hvorvidt det gør en forskel for den generelle tilfredshed med medlemskab af foreningen, at respondenten i højere grad end øvrige medlemmer er involveret eller aktive i foreningen respondenter Tillidsrepræsentanter 59 Politisk aktive Involverede

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv AFRAPPORTERING AF UNDERSØGELSER FORETAGET I FORBINDELSE MED DANSK PSYKOLOG FORENINGS ARBEJDSPROGRAMOPGAVE OM INTERESSEVARETAGELSE FOR PSYKOLOGER I

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evaluering af telefonrådgivningen i. Dansk Psykolog Forening

Evaluering af telefonrådgivningen i. Dansk Psykolog Forening Evaluering af telefonrådgivningen i Dansk Psykolog Forening Indholdsfortegnelse Kort fortalt... 2 Tak til... 2 Etik... 2 Udarbejdet af... 2 For yderligere information... 2 Resume & hovedkonklusioner...

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere