VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen påvirke børsens virksomhed med sine helt enestående ressourcer og beføjelser. Denne tekst giver instruktøren et overblik. Først beskrives Børsens og børschefens grundlæggende funktioner kortfattet. Derefter følger en oversigt over spildagens forløb. Fjerde afsnit drejer sig om introduktionen af spillerne. Herefter følger nogle uddybende forklaringer på nøglebegreber som terminskontrakter, handelskurs mv.. Sidst følger en oversigt over funktionerne i arbejdsstationerne på Børsen. Det er en god idé at gå ind på arbejdsstationen på forhånd for at få en idé om, hvordan den fungerer. Adressen er og log ind med kode DEA23 (plus navn og telefonnummer). Bemærk at dette er en demonstrationsversion, og ikke identisk med den kopi af spillet, som skal bruges, når det virkelig gælder. Der er to bilag til instruktørens vejledning; 1) Den skriftlige vejledning, som findes bag på børsdealernes lodkort. Og 2) Powerpointen til brug for introduktionen BØRSENS GRUNDLÆGGENDE FUNKTION Børsen er en råvarebørs, der handler med kaffe, te, majs og ris. Kun prisen på kaffe har direkte betydning for spillere uden for Børsen. Børsen skaffer risikovillig kapital, der finansierer handlen med råvarer. Det sker ved at købe og sælge terminskontrakter. Samtidig beskytter børshandlen med terminskontrakter eksportfirmaet mod kraftige prisfald og mærkevarefirmaer mod kraftige prisstigninger, der kunne true deres forretning. Børshandlen danner en global kurs på kaffe, som er udgangspunkt for de prisforhandlinger, der foregår mellem alle andre aktører. Prisen bestemmes af udbud og efterspørgsel på terminskontrakterne, der igen påvirkes af bøndernes høst mm.. Men udbud og efterspørgsel påvirkes også af store begivenheder, som indtræffer i spillet og som indimellem popper op på skærmen som Børsnyheder stigende oliepriser, lavere rente, tyfoner etc.. Børsen består af en række børsdealere, der ideelt set er placeret i rundkreds med front mod hinanden og en computer hver især, som de benytter til så godt som al interaktion med resten af spillet. Der handles ud fra først-til-mølle princippet. En terminskontrakt sættes til salg til en given pris, og den første, der køber til denne pris, vinder kontrakten. Dealerne handler på vegne af deres investorer en investor er enten en bank eller et mærkevarefirma, der hver runde stiller ny risikovillig kapital til rådighed. 1

2 De har et mandat fastlagt på lodkortet, men der sker også en mere eller mindre løbende chat-dialog mellem dealeren og investoren bagved. Man holder identiteten af sin investor hemmeligt for de andre dealere. Alle handler sker anonymt. BØRSCHEFENS OPGAVER Børschefens tre grundlæggende opgaver handler om: Børsnyt dvs. forprogrammerede nyheder, der popper op på dealernes skærme. Nyhederne kan påvirke kursen på de forskellige råvarer og væksten generelt. Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris f.eks. stige og det gælder om at købe ris-terminskontrakter, før alle gør det. I visse tilfælde er effekterne kodet ind på forhånd i handelssystemet, hvor de så evt. kan forstærkes af dealernes egen handel. Børschef kan nyheder et par runder frem i spillet, og kan ledsage dem af en bemærkning eller et spørgsmål, der giver dealerne lidt at tænke over. Instruktøren kan også selv skrive nyheder - det fremgår af arbejdsstationen hvordan. Kurspleje - Børschefen har en betydelig likviditet og kan gribe ind i kursudviklingen ved at købe og sælge terminskontrakter. Meningen er stimulere handel og modvirke pludselige og tilfældige kursudsving på kaffe på over 15 procentpoint i en runde, der kan få spillet til at gå i stå eller slå uhensigtsmæssigt mange ud af spillet. Instruktion - Aktiviteterne på Børsen er ukendte og meget abstrakte: I første omgang skal dealerne hjælpes i gang med arbejdsstationerne og de grundlæggende begreber og principper for køb og salg. Dernæst og sværere skal de helst også have en ide om, hvad børshandel overhovedet er og hvordan den påvirker livet uden for Børsen. EN DAG PÅ TOUGHROAD-BØRSEN Dagen begynder med fællesintroduktionen, hvor du også er med. Her udvælges børsdealerne ved lodtrækning. Hver spiller trækker et såkaldt lodkortmed personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger for at komme ind på sin arbejdsstation og få adgang til at købe og sælge m.m. Du får et kort med Børschefens login og spillets adresse. Når I har fået jeres lodkort, tager du dealerne med til Børslokalet og placerer jer ved borde, der er sat om i rundkreds eller hestesko. Det må godt gå lidt hurtigt - man skal helst være i gang højest 20 min efter at velkomsten begyndte. Det er et større pensum, dealerne skal igennem. Begynd med alle computere slukket. Herefter skal dealerne introduceres jf næste afsnit. Det har I ca. 40 minutter til før spillet sættes i gang. Under spillet vil der sandsynligvis være dealere, der har brug for hjælp. De gør måske selv opmærksom på det, men du kan også se på den arbejdsstation under Performance om nogle har problemer. Du kan også se, om dealerne har likviditet at købe for. Hvis ikke skal du måske købe noget for at få handlen i gang. I det hele taget er der sikkert brug for at hjælpe handlen lidt, så den kører og helst ude at kaffeprisen svinger meget voldsomt og på den måde skaber ravage i resten af spillet. 2

3 Der er ikke egentlige pauser. De enkelte dealere kan jo holde nogle, hvis de tør eller I kan bede cafeer og handelsfolk om at holde jer forsynet. Midt på dagen holdes 30 min pause der bekendtgøres på forhånd, og meget gerne må bruges i ToughRoads egne cafeer. Det er supervigtigt at alle er tilbage, når spillet begynder igen!! Børsen lukker efter spillerunde 9. Så kårer I en intern vinder måske med lidt godt fra én af cafeerne - og taler om dagens forløb indtil I skal mødes med de andre til afslutningen og kåre hele spillets vinder. Du kan se på din arbejdsstation, hvilken dealer der har vundet børsens interne konkurrence. Desuden indgår dealeren i team med sin investor og vinder, hvis investoren gør det. INTRODUKTIONEN Vi foreslår følgende forløb af introduktionen: 1. Giv dealerne 10 min. til læse deres lodkort og vejledningen bag på. Det er klogt at sige, at vi godt ved, at det ikke er hverdagskost, men at de nok finder ud af det hele efterhånden. 2. Vis dem herefter Powerpointen og lad dem stille spørgsmål. Sørg især for, for at alle ved, hvem deres investor er og af de får nogenlunde ide om de svære begreber handelskurs og terminskontrakt, før I går videre. De er uddybet nedenfor. Brug helst ikke mere end 15 min. 3. Bed herefter to dealere (ikke flere) om at gå ind på computeren og lad de andre kigge med. De skal gå ind på toughroad.dk spil ToughRoad og klikke ned til børsdealer og gå forbi tutorialen. Giv dem en hurtig rundtur på børsens arbejdsstation, og især i hvordan køb og salg foregår 10 min.. 4. Nå I er færdige så lad dem logge sig ind på spillet med den adresse og det spilnummer, de har på deres lodkort og gå igennem webtutorialen. Har de tid til overs, kan der være mange penge at tjene ved at læse vejledningen en gang til. NØGLEBEGREBER: NOGLE UDDYBNINGER INVESTORER Dealerne handler for hver sin investor. Det er også afgørende at være helt klar over, hvem man handler for og får en fornemmelse af deres interesse. Hvis ens investor er en bank i syd, skal man sørge for at få solgt de kaffekontrakter, som banken har overført til ens depot før indløsningstidspunktet. Hvis banken ikke får solgt kontrakten, vil dens værdi efter indløsningen være 0, da banken ikke kan sælge kaffen. Det giver banken et kæmpetab. Hvis ens investor er et mærkevarefirma er problemet det modsatte. Man skal så have købt de kontrakter, som firmaet skal bruge før indløsningstidspunktet (leveringsrunden). Ellers kan firmaets konkurrenter ende med at få kaffen og firmaet kan ikke levere til sine kunder og taber penge og prestige hos caféerne. Det betyder også, at man skal være helt skarp på hvornår de enkelte kontrakter indløses. 3

4 TERMINSKONTRAKTER der også kaldes Futures, bruges som en form for forsikring imod fremtidige prisændringer. Terminskontrakter bruges meget i den finansielle sektor. Den måde, de bruges på i spillet, er selvsagt forenklet. I Toughroad er det eksportørerne, der får en bank til at udstede kontrakter på varer, der først skal leveres engang i fremtiden. Eksportøren får så finansieret sin handel med sikkerhed i en fremtidig leverance - og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling. Banken sælger så kontrakten, og dermed sin risiko, videre på Børsen. Risikoen for prisændringer afspejles i kontraktens kurs, når kontrakten handles på Børsen. Terminskontrakterne er rent virtuelle. De fastslår hvilken vare, der er tale om, og hvilken pris varen skal leveres til, af hvem og hvornår. Man kan købe terminskontrakter for den igangværende runde eller for næste runde. Kontrakter i den igangværende runde indløses efter det kommende rundeskift de bliver til likviditet hos dealeren og investoren og samtidig skal de faktisk varer leveres til den, der skal bruge varen. I ToughRoad er det kun kaffe, der skal leveres fysisk ris, majs og te er virtuelle og findes kun på Børsen. Køberen af kontrakten er i sidste ende én, der skal bruge råvaren. Hvis råvaren er kaffe, er køberen et firma, der rister og sælger et bestemt kaffemærke. Men før den havner hos mærkevarefirmaet, kan den være handlet mange gange. Købere kan være andre dealere, der satser på at kursen vil stige, inden de sælger den videre, så de tjener penge. Udover de forskellige kaffer handler dealerne med en række andre varer. De er her oppe imod nogle virtuelle børsagenter, der er indbygget i spillet. De terminskontrakter, Børsen handler med, er: Etiopisk kaffe, Nicaraguansk kaffe, Java kaffe, Te fra Indien, majs fra USA og ris fra Indien i alle tilfælde kan der købes med indløsning efter indeværende og næstfølgende runde. HANDELSKURSEN Handelskursen eller bare kursen - er det, som en terminskontrakt handles til på Børsen. To økonomiske faktorer er med til at bestemme den kurs som kontrakterne udbydes til fra starten, nemlig renten og risikopræmien. Renten skyldes, at køberen betaler for noget, der først leveres senere han giver reelt sælgeren et lån. Det skal han have en rente for jo mere jo længere vi er fra det tidspunkt, hvor varen skal leveres. Renten betales i form af en lavere kurs på terminskontrakten, jo længere man er fra indløsningstidspunktet i slutningen af dette eller næste år. Risikopræmien beregnes efter om markedet vurderer, at prisen på den pågældende vare vil stige eller falde. Hvis du tror, at den falder, så har køberen fordel i at vente med at købe, og den fordel bliver opvejet ved at trække en risikopræmie fra kursen. 4

5 Når terminskontrakten rammer Børsen, er det her kursen fastsættes. Det sker især dels ud fra udbud og efterspørgsel internt på Børsen, dels ud fra eksterne faktorer. Den interne prisdannelse bestemmes af dealernes vurdering af risikoen for tab og gevinst: Tror de at priserne vil stige eller falde? Det spiller også ind om de skal bruge den pågældende vare. Det sidste er kun interessant, når der handles kaffe, som bankerne ikke må sidde med, når kontrakten skal indløses, og som mærkevarefirmaerne til gengæld har brug for. 1 Der sker dog også ting uden for Børsen, der påvirker kursen. Fra tid til anden popper børsnyheder op på din og dealernes skærme om f.eks. naturkatastrofer mv... Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris stige fordi udbuddet falder. Det er derfor en god ide at købe terminskontrakter for ris før alle gør det. Alt andet lige vil kursen ligge lavt i begyndelsen af en runde, hvor der netop er udbudt nye kontrakter. Den kan også svinge meget, fordi handlen ikke er kommet rigtigt i gang. Kursen vil så typisk stige jo tættere vi kommer til det tidspunkt, da kontrakten skal indløses. Man kan dog ikke gå ud fra at alt andet er lige. Der kan være dealere, der spekulerer kursen op eller der kan ske ydre begivenheder, som påvirker udbud eller efterspørgsel. Samtidig er der en tendens til, at kraftige stigninger eller fald på én vare også påvirker kursen på andre varer. Det skyldes delvis at likviditeten er konstant, men der er også en tendens til at majs kan erstatte ris og kaffe kan erstatte te og omvendt. Nogle af disse sammenhænge kan være ret indirekte: Når olieprisen stiger, stiger majs også, fordi stigende oliepriser øger efterspørgslen efter biobrændsler) Dealerne opfordres også til at prøve at forudse udviklingen i kursen og til at handle på det rigtige tidspunkt. Det kræver at de følger godt med i kurser og børsnyheder og holder øje med chatten og mobilen: En gang imellem vil der komme en SMS eller en chatbesked, som det kan være dyrt at overhøre. Desuden tjener man mest, hvis man handler meget og ofte. Det kan sommetider være en fordel at have is i maven og vente på at en kontrakt har fået den rigtige kurs, før man køber eller sælger. Men generelt gælder det om at få investeret hele sin likviditet hver runde, så der bliver tjent penge til dealerne og deres investorer. KØB OG SALG Dealerne sælger/køber via arbejdsstationen. Derved ændres kursen løbende, idet spillets server opdaterer kursen på kontrakter efter hver handel. Når spillet begynder har dealerne et antal terminskontrakter i Dit depot, som de kan sætte til salg. De skal beslutte, hvor mange de vil udbyde og sætte en pris på dem. 1 Teknisk set dannes en kurs som et gennemsnit af indeværende rundes handel med en type terminskontrakt (råvare, land). Kursen er som udgangspunkt slutkursen for forrige runde, men vægtet således, at de første handler ikke giver helt tilfældige udsving i kursen. Kurserne justeres endvidere direkte på spillets server som følge af begivenheder i spillet (Børsnyt) 5

6 Et udgangspunkt er markedsprisen hvad betales der pt. for tilsvarende kontrakter. Under knappen Marked ser du de kontrakter, som andre har sat til salg. Prisen på kontrakten, er den gennemsnitlige markedspris for de seneste handler. Der kan gå lidt tid efter runden er startet, før der kommer kontrakter på markedet. Kursen er også ofte usikker i begyndelsen af runden og typisk lavere end den kurs, som sidste runde sluttede på. Der kan sagtens være nogen, der udbyder kontrakter under markedsprisen for at få dem solgt hurtigt. Man kan så prøve at købe til lidt under markedsprisen. En anden mulighed er klikke på luppen under Markedet. Her kan man se, hvad hver enkelt kontrakt er udbudt til og evt. købe dem enkeltvis. LIKVIDITET I hver runde får dealeren automatisk overført et beløb fra sin investor. Dette er lig med dealerens likviditet. Ved spillets start har dealeren dog også en mængde terminskontrakter, i sit depot. Værdien af disse terminskontrakter er fratrukket likviditeten ved spilstart. Ved rundeskift tilbageføres uinvesteret likviditet til investoren og et nyt beløb overføres, så der ved hver runde altid er den samlet likviditet for hver dealer, der er fastsat for den pågældende spilrolle. Hvis investor er en sydbank, sker der løbende en overførsel af nyudstedte terminskontrakter på kaffe, og bankens omkostning ved udstedelsen (=det beløb, der er udbetalt til eksportøren) fratrækkes i dealernes likviditet. Ved rundeskift omsættes terminskontrakter, der skal indløses og har nået deres leveringsrunde, til likviditet. Beløbet kaldes indløsningsværdien og tilfalder investoren. INDLØSNINGSVÆRDI OG PROVISION Når terminskontrakten indløses, og ikke længere kan handles, bliver den omregnet til likviditet (svarende til at den reelle vare bliver solgt videre). Serveren beregner indløsningsværdien for råvarerne te, ris og majs efter en formel, der giver dem interesse i at handle. Samtidig holder serveren holder øje med priserne på den kaffe, der handles mellem Mærkevarefirmaer og Caféer og beregner en indløsningsværdi for kaffen. Serveren beregner derefter hvor meget dealeren har tjent ( Performance ) og derpå en Provision til dealeren! Den dealer der får højest provision i gennemsnit sammenholdt med den likviditet dealeren har haft til rådighed - vinder konkurrencen internt på Børsen i runde 9. BØRSENS ARBEJDSSTATION Du koordinerer alle opgaver via din computer. Når du kommer ind på børssiden, ser du øverst til venstre et felt med felterne: Kaffeindex, som du kan åbne, hvis du vil se udviklingen i kaffeprisen i det lange perspektiv 6

7 Markedsrente, som viser, hvad den aktuelle indlånsrente er Din Likviditet, som du kan købe for Depotværdi af de kontrakter, du kan sælge I menuen til højre har du fem knapper, der åbner hver sin underside: Dit Depot, Marked, Råvareindeks, Performance, Børsnyt og Opret Børsnyt. Dit Depot indeholder alle dine terminskontrakter. Ud for hver kan du trykke sælg og pris, her kan du sætte din pris eller evt. justere den ned, hvis du har sat den så højt, at den ikke bliver solgt. Marked indeholder alle de terminskontrakter, der er til salg i spillet. Du kan trykke Køb ved hver enkelt og terminskontrakten flyttes så til dit depot, og prisen trækkes i din likviditet. Råvareindeks gør det muligt at se kursudviklingen på alle de papirer, du kan købe f.eks. udviklingen for en bestemt råvare eller et bestemt land. Børsnyt indeholder en liste over begivenheder, der er hændt i spillets løb og som har påvirket kursen (ved starten står der naturligvis meget lidt.) Performance viser, hvor stor provision de forskellige dealere har tjent ved deres handler og hvor meget likviditet de har til at købe for. Det hjælper dig til at se, om der er dealere, som har brug for hjælp eller som du måske kan fyre lidt op under. Opret Børsnyt findes kun på din arbejdsstation. Her kan du dels se nyheder i vente, dels kan du selv oprette nyheder, der kan påvirke spillet, hvis der er brug for, at der sker noget.. BILAG 1 SPILVEJLEDNING FOR BØRSDEALERE Tjen kassen på børsen Børsen er en verden for sig med egne regler og begreber, som man først kommer rigtigt ind i efterhånden. Men læs det følgende, så er du allerede godt i gang. Næste skridt er at lære din arbejdsstation at kende, som du kommer ind på med spillernummeret på dit lodkort. Du tjener penge på børsen ved at handle med en form for værdipapirer, som hedder terminskontrakter (eller futures). Værdipapirerne ligger i dit depot på arbejdsstationen. Når spillet starter har du et antal kontrakter, som du kan sælge plus penge, som du selv kan købe for. Når du sælger, kan du købe andre terminskontrakter, som du kan tjene mere på. Det gælder altså om at blive god til at forudse, hvordan prisen (kursen) udvikler sig. Dealerne handler på vegne af en investor. I ToughRoad er investoren enten en bank eller et mærkevarefirma, der handler med kaffe. Din investor er en hemmelighed for andre (navnet står i dit lodkort). Her kan du også se, om du har chancen for at gøre en ekstra god forretning allerede fra starten og dermed få et forspring. 7

8 Du får en andel af de penge, du tjener hjem til din investor. Det sker automatisk og kaldes provision. Hvis du tjener nok, kan du vinde hele spillet. Hvad er Terminskontrakter? En terminskontrakt giver ejeren ret til at nogle bestemte råvarer på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Kontrakten skal indløses lige efter, at kontraktens indløsningsrunde er færdig. Terminskontrakterne er udstedt af forskellige banker. Når den er udstedt, får en eksportør penge på hånden mod at levere den råvare senere, som kontrakten lyder på. Når banken har udstedt kontrakten, overføres den til bankens børsdealer. Dealeren skal sælge den så dyrt som muligt på børsen. Kontrakter kan handles frem til slutningen af indløsningsrunden. Det kan enten være udgangen af den runde, der er i gang eller den næste runde. Efter indløsningsrunden er handlen med denne terminskontrakt slut og den forsvinder fra børsen. Når dine kontrakter indløses, får din investor penge. Jo højere kurs på kontrakten, jo mere får din investor. I ToughRoad handles med kaffekontrakter fra forskellige lande og til forskellig pris. Der handles også terminskontrakter for ris, majs og te. Handlen er med til at presse kursen op - og dermed øge din investors og din egen fortjeneste. Terminskontrakterne er virtuelle og findes altså kun på skærmen. Du kan se indløsningsrunden og hvilken råvare, der er tale om. Du kan også se, hvad du/din investor har betalt for kontrakten og hvor meget andre tager for den samme slags kontrakt lige nu. Det er dealere for mærkevarefirmaer, der skal bruge varen. Før de får fat i kontrakten, kan den være handlet mange gange. Andre dealere har måske købt den, fordi de regner med at kursen vil stige. Eller måske har et firma købt for mange eller for dyre kontrakter og prøver at slippe af med nogle af dem. Kend din investor Investorer er forskellige og det er vigtigt at forstå sin investors interesser. Hvis din investor f.eks. er en bank i syd, så vil du løbende få nye kaffekontrakter overført til dit depot. Hvis kaffekontrakterne ikke er solgt, når indløsningsrunden slutter, så hænger banken selv på kaffen. Så får både banken og du et kæmpe tab. Hvis du handler for et mærkevarefirma, gælder det omvendt om at få fat i de kontrakter, som firmaet skal bruge før indløsningsrunden. Også selvom prisen er blevet pebret. Ellers kan firmaets konkurrenter ende med at få kaffen og firmaet kan ikke levere til sine kunder og taber penge og prestige. Dealerne kan chatte med deres investor løbende. Se chatten på arbejdsstationen i nederste højre hjørne. Vov og vind Du har altid 40 mia. ToughRoad Kroner ved begyndelsen af hver runde. Du kan se dem enten som terminskontrakter i Mit depot eller som penge at købe for ( likviditet ). 8

9 Når du sælger noget, vokser din likviditet. Når du køber noget (eller hvis din investor overfører kaffekontrakter til dit depot) falder likviditeten. Ens likviditet er kun interessant, fordi man så har råd til at købe kontrakter, som kan blive mere værd. Man tjener meget ved at handle meget. Det kan sommetider være en fordel at have is i maven og vente på den rigtige kurs. Men generelt er det en taberstrategi at vente på den store gevinst. Prøv at få investeret hele din likviditet i hver runde, så der bliver tjent penge til din investor - og til dig selv. Sådan handler man Bestem hvilke kontrakter du vil udbyde og sæt en pris på dem. Husk at holde øje med, hvad du sælger og hvad andre betaler for de samme kontrakter, så du kan justere kursen og evt. udbyde flere eller færre. Hvis ingen f.eks. byder på dine kontrakter, har du måske sat prisen for højt. Hvis du omvendt kan se, at prisen er ved at stige, kan du måske få endnu mere for dem, end du forlanger lige nu. Så skal prisen måske have et nøk opad. Under Marked ser du de kontrakter, som andre dealere har sat til salg og som du kan købe. Du ser også den gennemsnitlige udbudspris lige nu. Igen skal du være opmærksom på, om kurserne er ved at stige eller falde. Hvis de stiger er det en fordel at købe hurtigt, før alle opdager at prisen er på vej op. Så kan du evt. sælge kontrakterne senere til en højere kurs. Falder de skal man overveje at sælge sine egne hurtigt, hvis man har nogle og ikke tror at kursen kommer op igen. Det er også en fordel i at være obs på, om nogle kontrakter har været til salg længe til samme kurs. Det vil nemlig normalt få dealeren til at sænke prisen for at trække købere til. Hvis du opdager det først, kan du købe til en lav pris, før kursen evt. stiger igen. En mulighed her er klikke på luppen under Markedet. Så kan du se, hvad hver enkelt kontrakt er udbudt til og evt. købe dem enkeltvis. Du kan også bare prøve at købe nogle få kontrakter til lidt under markedsprisen, og se om det lykkes. Forudse kursen Når runden skifter, begynder de enkelte kontrakter altid med den kurs, som den sluttede på i sidste runde. Men i starten ved ingen, om den bliver lige så meget værd i den nye runde. Usikkerheden skyldes, at der ikke handlet særlig mange kontrakter endnu. I begyndelsen af en runde vil der også tit komme mange nye kontrakter i udbud. Det vil være med til at trykke kursen i starten. Omvendt er der tendens til, at kursen stiger mod slutningen af en runde. Dels fordi nogen skal bruge kontrakten. Dels fordi der ikke er så stor risiko for prisfald, hvis kontrakten snart skal indløses. Ydre begivenheder kan også påvirke udbud eller efterspørgsel og dermed kursen. Fra tid til anden popper børsnyheder op på skærmen om f.eks. naturkatastrofer mv.. Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris stige fordi udbuddet falder. Det er derfor en god ide at købe terminskontrakter for ris, før alle gør det. 9

10 Så hold øje med børsnyhederne. Og glem ikke chatten og mobilen: En gang imellem vil der komme en SMS eller en besked, som det koster dyrt at overhøre. Bliv superspekulant Når du har fået nogenlunde tjek på det grundlæggende er der et par fif mere, hvis du får alvor skal tjene kassen. Frem for alt: Hold øje med de andre dealere. Prøv at regn ud, hvordan de andre vil reagere på Børsnyheder. Der er tit en tendens til at kraftige stigninger/fald på én vare får kursen på lignende varer til at gå modsat. Når ris stiger, falder majs og omvendt. Du kan også prøve spekulere kursen op eller ned ved at lægge dine køb og salg på en måde, der får andre til at tro, at de kan tjene penge, hvis de er hurtige. Det kan f.eks. ske ved at købe massivt til en højere kurs end markedskursen. Når det lykkes, styrer du hele spillet. Men stop mens legen er god! Og husk: De andre dealere prøver nok det samme! 10

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 7 OM FORFATTEREN OG TALLET 9 8 INDLEDNING 10 DE EN-ØJEDE ER KONGER I DE BLINDES RIGE 11 DOM SCRIPTING - WEBSHOPS SVAR PÅ GAFFA-TAPE 13 VI SKAL LIGE

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere