VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen påvirke børsens virksomhed med sine helt enestående ressourcer og beføjelser. Denne tekst giver instruktøren et overblik. Først beskrives Børsens og børschefens grundlæggende funktioner kortfattet. Derefter følger en oversigt over spildagens forløb. Fjerde afsnit drejer sig om introduktionen af spillerne. Herefter følger nogle uddybende forklaringer på nøglebegreber som terminskontrakter, handelskurs mv.. Sidst følger en oversigt over funktionerne i arbejdsstationerne på Børsen. Det er en god idé at gå ind på arbejdsstationen på forhånd for at få en idé om, hvordan den fungerer. Adressen er og log ind med kode DEA23 (plus navn og telefonnummer). Bemærk at dette er en demonstrationsversion, og ikke identisk med den kopi af spillet, som skal bruges, når det virkelig gælder. Der er to bilag til instruktørens vejledning; 1) Den skriftlige vejledning, som findes bag på børsdealernes lodkort. Og 2) Powerpointen til brug for introduktionen BØRSENS GRUNDLÆGGENDE FUNKTION Børsen er en råvarebørs, der handler med kaffe, te, majs og ris. Kun prisen på kaffe har direkte betydning for spillere uden for Børsen. Børsen skaffer risikovillig kapital, der finansierer handlen med råvarer. Det sker ved at købe og sælge terminskontrakter. Samtidig beskytter børshandlen med terminskontrakter eksportfirmaet mod kraftige prisfald og mærkevarefirmaer mod kraftige prisstigninger, der kunne true deres forretning. Børshandlen danner en global kurs på kaffe, som er udgangspunkt for de prisforhandlinger, der foregår mellem alle andre aktører. Prisen bestemmes af udbud og efterspørgsel på terminskontrakterne, der igen påvirkes af bøndernes høst mm.. Men udbud og efterspørgsel påvirkes også af store begivenheder, som indtræffer i spillet og som indimellem popper op på skærmen som Børsnyheder stigende oliepriser, lavere rente, tyfoner etc.. Børsen består af en række børsdealere, der ideelt set er placeret i rundkreds med front mod hinanden og en computer hver især, som de benytter til så godt som al interaktion med resten af spillet. Der handles ud fra først-til-mølle princippet. En terminskontrakt sættes til salg til en given pris, og den første, der køber til denne pris, vinder kontrakten. Dealerne handler på vegne af deres investorer en investor er enten en bank eller et mærkevarefirma, der hver runde stiller ny risikovillig kapital til rådighed. 1

2 De har et mandat fastlagt på lodkortet, men der sker også en mere eller mindre løbende chat-dialog mellem dealeren og investoren bagved. Man holder identiteten af sin investor hemmeligt for de andre dealere. Alle handler sker anonymt. BØRSCHEFENS OPGAVER Børschefens tre grundlæggende opgaver handler om: Børsnyt dvs. forprogrammerede nyheder, der popper op på dealernes skærme. Nyhederne kan påvirke kursen på de forskellige råvarer og væksten generelt. Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris f.eks. stige og det gælder om at købe ris-terminskontrakter, før alle gør det. I visse tilfælde er effekterne kodet ind på forhånd i handelssystemet, hvor de så evt. kan forstærkes af dealernes egen handel. Børschef kan nyheder et par runder frem i spillet, og kan ledsage dem af en bemærkning eller et spørgsmål, der giver dealerne lidt at tænke over. Instruktøren kan også selv skrive nyheder - det fremgår af arbejdsstationen hvordan. Kurspleje - Børschefen har en betydelig likviditet og kan gribe ind i kursudviklingen ved at købe og sælge terminskontrakter. Meningen er stimulere handel og modvirke pludselige og tilfældige kursudsving på kaffe på over 15 procentpoint i en runde, der kan få spillet til at gå i stå eller slå uhensigtsmæssigt mange ud af spillet. Instruktion - Aktiviteterne på Børsen er ukendte og meget abstrakte: I første omgang skal dealerne hjælpes i gang med arbejdsstationerne og de grundlæggende begreber og principper for køb og salg. Dernæst og sværere skal de helst også have en ide om, hvad børshandel overhovedet er og hvordan den påvirker livet uden for Børsen. EN DAG PÅ TOUGHROAD-BØRSEN Dagen begynder med fællesintroduktionen, hvor du også er med. Her udvælges børsdealerne ved lodtrækning. Hver spiller trækker et såkaldt lodkortmed personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger for at komme ind på sin arbejdsstation og få adgang til at købe og sælge m.m. Du får et kort med Børschefens login og spillets adresse. Når I har fået jeres lodkort, tager du dealerne med til Børslokalet og placerer jer ved borde, der er sat om i rundkreds eller hestesko. Det må godt gå lidt hurtigt - man skal helst være i gang højest 20 min efter at velkomsten begyndte. Det er et større pensum, dealerne skal igennem. Begynd med alle computere slukket. Herefter skal dealerne introduceres jf næste afsnit. Det har I ca. 40 minutter til før spillet sættes i gang. Under spillet vil der sandsynligvis være dealere, der har brug for hjælp. De gør måske selv opmærksom på det, men du kan også se på den arbejdsstation under Performance om nogle har problemer. Du kan også se, om dealerne har likviditet at købe for. Hvis ikke skal du måske købe noget for at få handlen i gang. I det hele taget er der sikkert brug for at hjælpe handlen lidt, så den kører og helst ude at kaffeprisen svinger meget voldsomt og på den måde skaber ravage i resten af spillet. 2

3 Der er ikke egentlige pauser. De enkelte dealere kan jo holde nogle, hvis de tør eller I kan bede cafeer og handelsfolk om at holde jer forsynet. Midt på dagen holdes 30 min pause der bekendtgøres på forhånd, og meget gerne må bruges i ToughRoads egne cafeer. Det er supervigtigt at alle er tilbage, når spillet begynder igen!! Børsen lukker efter spillerunde 9. Så kårer I en intern vinder måske med lidt godt fra én af cafeerne - og taler om dagens forløb indtil I skal mødes med de andre til afslutningen og kåre hele spillets vinder. Du kan se på din arbejdsstation, hvilken dealer der har vundet børsens interne konkurrence. Desuden indgår dealeren i team med sin investor og vinder, hvis investoren gør det. INTRODUKTIONEN Vi foreslår følgende forløb af introduktionen: 1. Giv dealerne 10 min. til læse deres lodkort og vejledningen bag på. Det er klogt at sige, at vi godt ved, at det ikke er hverdagskost, men at de nok finder ud af det hele efterhånden. 2. Vis dem herefter Powerpointen og lad dem stille spørgsmål. Sørg især for, for at alle ved, hvem deres investor er og af de får nogenlunde ide om de svære begreber handelskurs og terminskontrakt, før I går videre. De er uddybet nedenfor. Brug helst ikke mere end 15 min. 3. Bed herefter to dealere (ikke flere) om at gå ind på computeren og lad de andre kigge med. De skal gå ind på toughroad.dk spil ToughRoad og klikke ned til børsdealer og gå forbi tutorialen. Giv dem en hurtig rundtur på børsens arbejdsstation, og især i hvordan køb og salg foregår 10 min.. 4. Nå I er færdige så lad dem logge sig ind på spillet med den adresse og det spilnummer, de har på deres lodkort og gå igennem webtutorialen. Har de tid til overs, kan der være mange penge at tjene ved at læse vejledningen en gang til. NØGLEBEGREBER: NOGLE UDDYBNINGER INVESTORER Dealerne handler for hver sin investor. Det er også afgørende at være helt klar over, hvem man handler for og får en fornemmelse af deres interesse. Hvis ens investor er en bank i syd, skal man sørge for at få solgt de kaffekontrakter, som banken har overført til ens depot før indløsningstidspunktet. Hvis banken ikke får solgt kontrakten, vil dens værdi efter indløsningen være 0, da banken ikke kan sælge kaffen. Det giver banken et kæmpetab. Hvis ens investor er et mærkevarefirma er problemet det modsatte. Man skal så have købt de kontrakter, som firmaet skal bruge før indløsningstidspunktet (leveringsrunden). Ellers kan firmaets konkurrenter ende med at få kaffen og firmaet kan ikke levere til sine kunder og taber penge og prestige hos caféerne. Det betyder også, at man skal være helt skarp på hvornår de enkelte kontrakter indløses. 3

4 TERMINSKONTRAKTER der også kaldes Futures, bruges som en form for forsikring imod fremtidige prisændringer. Terminskontrakter bruges meget i den finansielle sektor. Den måde, de bruges på i spillet, er selvsagt forenklet. I Toughroad er det eksportørerne, der får en bank til at udstede kontrakter på varer, der først skal leveres engang i fremtiden. Eksportøren får så finansieret sin handel med sikkerhed i en fremtidig leverance - og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling. Banken sælger så kontrakten, og dermed sin risiko, videre på Børsen. Risikoen for prisændringer afspejles i kontraktens kurs, når kontrakten handles på Børsen. Terminskontrakterne er rent virtuelle. De fastslår hvilken vare, der er tale om, og hvilken pris varen skal leveres til, af hvem og hvornår. Man kan købe terminskontrakter for den igangværende runde eller for næste runde. Kontrakter i den igangværende runde indløses efter det kommende rundeskift de bliver til likviditet hos dealeren og investoren og samtidig skal de faktisk varer leveres til den, der skal bruge varen. I ToughRoad er det kun kaffe, der skal leveres fysisk ris, majs og te er virtuelle og findes kun på Børsen. Køberen af kontrakten er i sidste ende én, der skal bruge råvaren. Hvis råvaren er kaffe, er køberen et firma, der rister og sælger et bestemt kaffemærke. Men før den havner hos mærkevarefirmaet, kan den være handlet mange gange. Købere kan være andre dealere, der satser på at kursen vil stige, inden de sælger den videre, så de tjener penge. Udover de forskellige kaffer handler dealerne med en række andre varer. De er her oppe imod nogle virtuelle børsagenter, der er indbygget i spillet. De terminskontrakter, Børsen handler med, er: Etiopisk kaffe, Nicaraguansk kaffe, Java kaffe, Te fra Indien, majs fra USA og ris fra Indien i alle tilfælde kan der købes med indløsning efter indeværende og næstfølgende runde. HANDELSKURSEN Handelskursen eller bare kursen - er det, som en terminskontrakt handles til på Børsen. To økonomiske faktorer er med til at bestemme den kurs som kontrakterne udbydes til fra starten, nemlig renten og risikopræmien. Renten skyldes, at køberen betaler for noget, der først leveres senere han giver reelt sælgeren et lån. Det skal han have en rente for jo mere jo længere vi er fra det tidspunkt, hvor varen skal leveres. Renten betales i form af en lavere kurs på terminskontrakten, jo længere man er fra indløsningstidspunktet i slutningen af dette eller næste år. Risikopræmien beregnes efter om markedet vurderer, at prisen på den pågældende vare vil stige eller falde. Hvis du tror, at den falder, så har køberen fordel i at vente med at købe, og den fordel bliver opvejet ved at trække en risikopræmie fra kursen. 4

5 Når terminskontrakten rammer Børsen, er det her kursen fastsættes. Det sker især dels ud fra udbud og efterspørgsel internt på Børsen, dels ud fra eksterne faktorer. Den interne prisdannelse bestemmes af dealernes vurdering af risikoen for tab og gevinst: Tror de at priserne vil stige eller falde? Det spiller også ind om de skal bruge den pågældende vare. Det sidste er kun interessant, når der handles kaffe, som bankerne ikke må sidde med, når kontrakten skal indløses, og som mærkevarefirmaerne til gengæld har brug for. 1 Der sker dog også ting uden for Børsen, der påvirker kursen. Fra tid til anden popper børsnyheder op på din og dealernes skærme om f.eks. naturkatastrofer mv... Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris stige fordi udbuddet falder. Det er derfor en god ide at købe terminskontrakter for ris før alle gør det. Alt andet lige vil kursen ligge lavt i begyndelsen af en runde, hvor der netop er udbudt nye kontrakter. Den kan også svinge meget, fordi handlen ikke er kommet rigtigt i gang. Kursen vil så typisk stige jo tættere vi kommer til det tidspunkt, da kontrakten skal indløses. Man kan dog ikke gå ud fra at alt andet er lige. Der kan være dealere, der spekulerer kursen op eller der kan ske ydre begivenheder, som påvirker udbud eller efterspørgsel. Samtidig er der en tendens til, at kraftige stigninger eller fald på én vare også påvirker kursen på andre varer. Det skyldes delvis at likviditeten er konstant, men der er også en tendens til at majs kan erstatte ris og kaffe kan erstatte te og omvendt. Nogle af disse sammenhænge kan være ret indirekte: Når olieprisen stiger, stiger majs også, fordi stigende oliepriser øger efterspørgslen efter biobrændsler) Dealerne opfordres også til at prøve at forudse udviklingen i kursen og til at handle på det rigtige tidspunkt. Det kræver at de følger godt med i kurser og børsnyheder og holder øje med chatten og mobilen: En gang imellem vil der komme en SMS eller en chatbesked, som det kan være dyrt at overhøre. Desuden tjener man mest, hvis man handler meget og ofte. Det kan sommetider være en fordel at have is i maven og vente på at en kontrakt har fået den rigtige kurs, før man køber eller sælger. Men generelt gælder det om at få investeret hele sin likviditet hver runde, så der bliver tjent penge til dealerne og deres investorer. KØB OG SALG Dealerne sælger/køber via arbejdsstationen. Derved ændres kursen løbende, idet spillets server opdaterer kursen på kontrakter efter hver handel. Når spillet begynder har dealerne et antal terminskontrakter i Dit depot, som de kan sætte til salg. De skal beslutte, hvor mange de vil udbyde og sætte en pris på dem. 1 Teknisk set dannes en kurs som et gennemsnit af indeværende rundes handel med en type terminskontrakt (råvare, land). Kursen er som udgangspunkt slutkursen for forrige runde, men vægtet således, at de første handler ikke giver helt tilfældige udsving i kursen. Kurserne justeres endvidere direkte på spillets server som følge af begivenheder i spillet (Børsnyt) 5

6 Et udgangspunkt er markedsprisen hvad betales der pt. for tilsvarende kontrakter. Under knappen Marked ser du de kontrakter, som andre har sat til salg. Prisen på kontrakten, er den gennemsnitlige markedspris for de seneste handler. Der kan gå lidt tid efter runden er startet, før der kommer kontrakter på markedet. Kursen er også ofte usikker i begyndelsen af runden og typisk lavere end den kurs, som sidste runde sluttede på. Der kan sagtens være nogen, der udbyder kontrakter under markedsprisen for at få dem solgt hurtigt. Man kan så prøve at købe til lidt under markedsprisen. En anden mulighed er klikke på luppen under Markedet. Her kan man se, hvad hver enkelt kontrakt er udbudt til og evt. købe dem enkeltvis. LIKVIDITET I hver runde får dealeren automatisk overført et beløb fra sin investor. Dette er lig med dealerens likviditet. Ved spillets start har dealeren dog også en mængde terminskontrakter, i sit depot. Værdien af disse terminskontrakter er fratrukket likviditeten ved spilstart. Ved rundeskift tilbageføres uinvesteret likviditet til investoren og et nyt beløb overføres, så der ved hver runde altid er den samlet likviditet for hver dealer, der er fastsat for den pågældende spilrolle. Hvis investor er en sydbank, sker der løbende en overførsel af nyudstedte terminskontrakter på kaffe, og bankens omkostning ved udstedelsen (=det beløb, der er udbetalt til eksportøren) fratrækkes i dealernes likviditet. Ved rundeskift omsættes terminskontrakter, der skal indløses og har nået deres leveringsrunde, til likviditet. Beløbet kaldes indløsningsværdien og tilfalder investoren. INDLØSNINGSVÆRDI OG PROVISION Når terminskontrakten indløses, og ikke længere kan handles, bliver den omregnet til likviditet (svarende til at den reelle vare bliver solgt videre). Serveren beregner indløsningsværdien for råvarerne te, ris og majs efter en formel, der giver dem interesse i at handle. Samtidig holder serveren holder øje med priserne på den kaffe, der handles mellem Mærkevarefirmaer og Caféer og beregner en indløsningsværdi for kaffen. Serveren beregner derefter hvor meget dealeren har tjent ( Performance ) og derpå en Provision til dealeren! Den dealer der får højest provision i gennemsnit sammenholdt med den likviditet dealeren har haft til rådighed - vinder konkurrencen internt på Børsen i runde 9. BØRSENS ARBEJDSSTATION Du koordinerer alle opgaver via din computer. Når du kommer ind på børssiden, ser du øverst til venstre et felt med felterne: Kaffeindex, som du kan åbne, hvis du vil se udviklingen i kaffeprisen i det lange perspektiv 6

7 Markedsrente, som viser, hvad den aktuelle indlånsrente er Din Likviditet, som du kan købe for Depotværdi af de kontrakter, du kan sælge I menuen til højre har du fem knapper, der åbner hver sin underside: Dit Depot, Marked, Råvareindeks, Performance, Børsnyt og Opret Børsnyt. Dit Depot indeholder alle dine terminskontrakter. Ud for hver kan du trykke sælg og pris, her kan du sætte din pris eller evt. justere den ned, hvis du har sat den så højt, at den ikke bliver solgt. Marked indeholder alle de terminskontrakter, der er til salg i spillet. Du kan trykke Køb ved hver enkelt og terminskontrakten flyttes så til dit depot, og prisen trækkes i din likviditet. Råvareindeks gør det muligt at se kursudviklingen på alle de papirer, du kan købe f.eks. udviklingen for en bestemt råvare eller et bestemt land. Børsnyt indeholder en liste over begivenheder, der er hændt i spillets løb og som har påvirket kursen (ved starten står der naturligvis meget lidt.) Performance viser, hvor stor provision de forskellige dealere har tjent ved deres handler og hvor meget likviditet de har til at købe for. Det hjælper dig til at se, om der er dealere, som har brug for hjælp eller som du måske kan fyre lidt op under. Opret Børsnyt findes kun på din arbejdsstation. Her kan du dels se nyheder i vente, dels kan du selv oprette nyheder, der kan påvirke spillet, hvis der er brug for, at der sker noget.. BILAG 1 SPILVEJLEDNING FOR BØRSDEALERE Tjen kassen på børsen Børsen er en verden for sig med egne regler og begreber, som man først kommer rigtigt ind i efterhånden. Men læs det følgende, så er du allerede godt i gang. Næste skridt er at lære din arbejdsstation at kende, som du kommer ind på med spillernummeret på dit lodkort. Du tjener penge på børsen ved at handle med en form for værdipapirer, som hedder terminskontrakter (eller futures). Værdipapirerne ligger i dit depot på arbejdsstationen. Når spillet starter har du et antal kontrakter, som du kan sælge plus penge, som du selv kan købe for. Når du sælger, kan du købe andre terminskontrakter, som du kan tjene mere på. Det gælder altså om at blive god til at forudse, hvordan prisen (kursen) udvikler sig. Dealerne handler på vegne af en investor. I ToughRoad er investoren enten en bank eller et mærkevarefirma, der handler med kaffe. Din investor er en hemmelighed for andre (navnet står i dit lodkort). Her kan du også se, om du har chancen for at gøre en ekstra god forretning allerede fra starten og dermed få et forspring. 7

8 Du får en andel af de penge, du tjener hjem til din investor. Det sker automatisk og kaldes provision. Hvis du tjener nok, kan du vinde hele spillet. Hvad er Terminskontrakter? En terminskontrakt giver ejeren ret til at nogle bestemte råvarer på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Kontrakten skal indløses lige efter, at kontraktens indløsningsrunde er færdig. Terminskontrakterne er udstedt af forskellige banker. Når den er udstedt, får en eksportør penge på hånden mod at levere den råvare senere, som kontrakten lyder på. Når banken har udstedt kontrakten, overføres den til bankens børsdealer. Dealeren skal sælge den så dyrt som muligt på børsen. Kontrakter kan handles frem til slutningen af indløsningsrunden. Det kan enten være udgangen af den runde, der er i gang eller den næste runde. Efter indløsningsrunden er handlen med denne terminskontrakt slut og den forsvinder fra børsen. Når dine kontrakter indløses, får din investor penge. Jo højere kurs på kontrakten, jo mere får din investor. I ToughRoad handles med kaffekontrakter fra forskellige lande og til forskellig pris. Der handles også terminskontrakter for ris, majs og te. Handlen er med til at presse kursen op - og dermed øge din investors og din egen fortjeneste. Terminskontrakterne er virtuelle og findes altså kun på skærmen. Du kan se indløsningsrunden og hvilken råvare, der er tale om. Du kan også se, hvad du/din investor har betalt for kontrakten og hvor meget andre tager for den samme slags kontrakt lige nu. Det er dealere for mærkevarefirmaer, der skal bruge varen. Før de får fat i kontrakten, kan den være handlet mange gange. Andre dealere har måske købt den, fordi de regner med at kursen vil stige. Eller måske har et firma købt for mange eller for dyre kontrakter og prøver at slippe af med nogle af dem. Kend din investor Investorer er forskellige og det er vigtigt at forstå sin investors interesser. Hvis din investor f.eks. er en bank i syd, så vil du løbende få nye kaffekontrakter overført til dit depot. Hvis kaffekontrakterne ikke er solgt, når indløsningsrunden slutter, så hænger banken selv på kaffen. Så får både banken og du et kæmpe tab. Hvis du handler for et mærkevarefirma, gælder det omvendt om at få fat i de kontrakter, som firmaet skal bruge før indløsningsrunden. Også selvom prisen er blevet pebret. Ellers kan firmaets konkurrenter ende med at få kaffen og firmaet kan ikke levere til sine kunder og taber penge og prestige. Dealerne kan chatte med deres investor løbende. Se chatten på arbejdsstationen i nederste højre hjørne. Vov og vind Du har altid 40 mia. ToughRoad Kroner ved begyndelsen af hver runde. Du kan se dem enten som terminskontrakter i Mit depot eller som penge at købe for ( likviditet ). 8

9 Når du sælger noget, vokser din likviditet. Når du køber noget (eller hvis din investor overfører kaffekontrakter til dit depot) falder likviditeten. Ens likviditet er kun interessant, fordi man så har råd til at købe kontrakter, som kan blive mere værd. Man tjener meget ved at handle meget. Det kan sommetider være en fordel at have is i maven og vente på den rigtige kurs. Men generelt er det en taberstrategi at vente på den store gevinst. Prøv at få investeret hele din likviditet i hver runde, så der bliver tjent penge til din investor - og til dig selv. Sådan handler man Bestem hvilke kontrakter du vil udbyde og sæt en pris på dem. Husk at holde øje med, hvad du sælger og hvad andre betaler for de samme kontrakter, så du kan justere kursen og evt. udbyde flere eller færre. Hvis ingen f.eks. byder på dine kontrakter, har du måske sat prisen for højt. Hvis du omvendt kan se, at prisen er ved at stige, kan du måske få endnu mere for dem, end du forlanger lige nu. Så skal prisen måske have et nøk opad. Under Marked ser du de kontrakter, som andre dealere har sat til salg og som du kan købe. Du ser også den gennemsnitlige udbudspris lige nu. Igen skal du være opmærksom på, om kurserne er ved at stige eller falde. Hvis de stiger er det en fordel at købe hurtigt, før alle opdager at prisen er på vej op. Så kan du evt. sælge kontrakterne senere til en højere kurs. Falder de skal man overveje at sælge sine egne hurtigt, hvis man har nogle og ikke tror at kursen kommer op igen. Det er også en fordel i at være obs på, om nogle kontrakter har været til salg længe til samme kurs. Det vil nemlig normalt få dealeren til at sænke prisen for at trække købere til. Hvis du opdager det først, kan du købe til en lav pris, før kursen evt. stiger igen. En mulighed her er klikke på luppen under Markedet. Så kan du se, hvad hver enkelt kontrakt er udbudt til og evt. købe dem enkeltvis. Du kan også bare prøve at købe nogle få kontrakter til lidt under markedsprisen, og se om det lykkes. Forudse kursen Når runden skifter, begynder de enkelte kontrakter altid med den kurs, som den sluttede på i sidste runde. Men i starten ved ingen, om den bliver lige så meget værd i den nye runde. Usikkerheden skyldes, at der ikke handlet særlig mange kontrakter endnu. I begyndelsen af en runde vil der også tit komme mange nye kontrakter i udbud. Det vil være med til at trykke kursen i starten. Omvendt er der tendens til, at kursen stiger mod slutningen af en runde. Dels fordi nogen skal bruge kontrakten. Dels fordi der ikke er så stor risiko for prisfald, hvis kontrakten snart skal indløses. Ydre begivenheder kan også påvirke udbud eller efterspørgsel og dermed kursen. Fra tid til anden popper børsnyheder op på skærmen om f.eks. naturkatastrofer mv.. Hvis tørke i Indien ødelægger 1/3 af landets rishøst, så vil prisen på ris stige fordi udbuddet falder. Det er derfor en god ide at købe terminskontrakter for ris, før alle gør det. 9

10 Så hold øje med børsnyhederne. Og glem ikke chatten og mobilen: En gang imellem vil der komme en SMS eller en besked, som det koster dyrt at overhøre. Bliv superspekulant Når du har fået nogenlunde tjek på det grundlæggende er der et par fif mere, hvis du får alvor skal tjene kassen. Frem for alt: Hold øje med de andre dealere. Prøv at regn ud, hvordan de andre vil reagere på Børsnyheder. Der er tit en tendens til at kraftige stigninger/fald på én vare får kursen på lignende varer til at gå modsat. Når ris stiger, falder majs og omvendt. Du kan også prøve spekulere kursen op eller ned ved at lægge dine køb og salg på en måde, der får andre til at tro, at de kan tjene penge, hvis de er hurtige. Det kan f.eks. ske ved at købe massivt til en højere kurs end markedskursen. Når det lykkes, styrer du hele spillet. Men stop mens legen er god! Og husk: De andre dealere prøver nok det samme! 10

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad. Derfor er det vigtigt, at de elever, der får rollen som børsdealere, forstår, hvad de skal gøre. Det er instruktørens opgave. Instruktøren

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Tjekliste til spillederen

Tjekliste til spillederen Tjekliste til spillederen Denne liste er en tjekliste til spillederen til at sikre at intet bliver glemt. Listen er lavet i den rækkefølge som tingene bør udføres. Efter selve tjeklisten følger en guide

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede.

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede. Tilmelding til Spillet For at kunne deltage i Spil For Livet, skal skolen være tilmeldt både selve Spil For Livet og Matematikkens Univers, idet spillet kun kan tilgås fra Spil menuen i Matematikkens Univers.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING INTRODUKTION TIL TOUGHROAD FORBEMÆRKNING De følgende sider præsenterer læringsspillet ToughRoad, hvor ca. 100 unge eller voksne over mindst 7 timer spiller de forskellige aktører i den handelskæde, der

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information ***

Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information *** Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information *** Denne bog omhandler handel, brugen af VirtuChats Bot's og chat funktion. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4 INTRODUKTION TIL 1. Spillets målgruppe...3. Det er sådan, vi spiller......4. De enkelte roller/ aktørtyper...5.3 Spillets valuta og symbolkort...7.4. Arbejdsstationerne...8 1 1. Spillets målgruppe...3

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FORBEREDELSE INDEN SPILLET Lokalet: Der skal være Wifi og projektor i lokalet, hvor arrangementet skal afholdes. Forberedelse: Medbring en computer til at facilitere

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN (Sidst revideret 13.11.2013) Indholdsfortegnelse Fase 1 Du får opgaven overdraget Sæt dit team Kontakten til spilstedet MAIL 1 og MATERIALEKASSE SIDSTE TJEK PÅ SPILSTEDET

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk ZOPIM CHAT Et Zopim chatmodul gør det muligt at chatte direkte med besøgende på din hjemmeside, og er især ideelt for webshops, tandlæger, frisører og andre servicefag. Dertil er Zopim chat også relevant

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder.

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. Sådan fungerer det Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. For at deltage, skal du oprette dig som bruger og kan herefter byde på de

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation - 1 Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Terminskontrakter herunder kurssikring er et emne, der bør overvejes i enhver virksomhed, hvor prisudviklingen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel riskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel eller overskudsudbud på markedet. Eksempel maksimalpris på maks : Overskudsefterspørgsel maks

Læs mere

Kom i gang på BBO på dansk

Kom i gang på BBO på dansk Kom i gang på BBO på dansk 1: Klik her 2: Bliv medlem 3: Udfyld 4: Du vil med det samme få at vide, hvis dit valgte brugernavn ikke kan bruges. Her er det valgte lilli ikke ledigt 5: Her er et brugernavn

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere