UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30"

Transkript

1 UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING 1 af 30

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Ungdomsafdelingens målsætning... Side 3 Klubbens struktur... Side 4 Styregruppe/ungdomsudvalg... Side 5 Cheftræneren... Side 6 Træneren... Side 7 Holdlederen... Side 8 En rigtig B.I.F.'er... Side 9 Kommentarer til En rigtig B.I.F.'er... Side 10 2 af 30

3 UNGDOMSAFDELINGENS MÅLSÆTNING Afdelingens mål er at give ALLE BØRN mulighed for at spille fodbold og i trygge rammer bibringe dem en sund og positiv udvikling, såvel på det fodboldmæssige som på det menneskelige plan. Gennem skabelse af en POSITIV KLUBFØLELSE hos ungdommen at knytte hver enkelt tættere til klubben. Derved søges skabt et SOCIALT SAMVÆR til glæde for alle i klubben. DELMÅL: op til 10-års alderen (til og med miniput) tilstræbes der ikke-resultatorienteret fodbold. Der satses på at bibeholde interessen for fodboldspillet, således at så få som muligt forlader afdelingen. Såfremt en enkelt årgang udviser særlige anlæg for en mere resultatorienteret træning, kan dette tillades. fra 11-års alderen (lilleput) gives der mulighed for at deltage på forskellige niveauer, således at alle kan spille fodbold ud fra de færdigheder, de måtte besidde. Der opstilles veldefinerede mål for de enkelte aldersgrupper, for hvad spillerne bør lære inden oprykning i ny aldersgruppe. Der skal være mindst en træner samt en holdleder pr. hold. Eller to trænere som deler hvervet i mellem sig. Gennem en effektiv træner- og lederuddannelse skal forældre/spillere og andre interesserede motiveres til at gøre en indsats i afdelingen. 3 af 30

4 UNGDOMSUDVALGET UNGDOMSUDVALG/UNGDOMSKONSULENT Ungdomsudvalget tager sig af de sociale rammer vedrørende de sportslige aktiviteter for piger og drenge i ungdomsafdelingen og har ansvaret for udvalgte aktiviteter. Ungdomskonceptet for BIF Kontakt til naboklubber (spillerflytning, trænersamarbejde, kurser, stævner og lignende). Være behjælpelig med løbende rekruttering af ledere/trænere/holdledere fra kredsen af tidlige aktive - forældre - tilflyttere med flere. Fælles arrangementer for ungdomsspillere. Evt. sammen med forældregrupper. I et samarbejde med kampfordeler og herreseniorudvalget at udarbejde prioriteringsliste for kampe og træning (hvem skal være hvor) Fastlægger træningstider I et samarbejde med kampfordeler fastlægge en månedsplan for træning og kampe på henholdsvis Nyvej og Damengen. Tilmelding af hold i et samarbejde med kampfordeler Finde trænere og holdledere til ungdomsafdelingen i samarbejde med ungdomskonsulenten Trænerkurser for ungdomstrænere Træningsdragter til ungdomsspillerne Nedsættelse af et Pige dame udvalg?? Vildbjerg Cup Idrætsuge Rekvisitter til ungdommen UNGDOMSKONSULENTEN Ungdomskonsulenten har ansvaret for at trænerne i ungdomsafdelingen er opmærksom på ungdomskonceptet for BIF, og at der arbejdes efter disse principper i træningen. U 21 i et samarbejde med seniortræneren Finder trænere og holdledere i et samarbejde med ungdomsudvalget Ungdomskonceptet Inspirere og motivere trænerne til at til at bruge ungdomskonceptet for Brovst Idrætsforening. Stå til rådighed for de trænere der søger råd og vejledning om det fodboldfaglige i træningen. I den udstrækning det ønskes at følge med i såvel træning som kampe for de enkelte hold med henblik på assistance, justering, tilretning m.v.. Være problemløser når noget ikke fungerer. Arrangere træneruddannelse lokalt 4 af 30

5 TRÆNEREN Trænerne skal primært have fokus på det fodboldmæssige. De skal tage initiativer som gør at forældrene bliver inddraget i de forskellige aktiviteter i Brovst Idrætsforening. TRÆNING: Ansvarlig for at det til årgangen hørende målsætninger samt træningsprogram gennemføres. Deltager i arrangementer som klubben arrangerer vedrørende træneruddannelse. Laver registrering af årgangens spillerstab til brug for fodboldafdelingens administration. Afleverer spillerliste ved turneringsstarten til kontingentkassereren. Finder interesserede forældre til årgangens forældreudvalg og forældrekreds Gennemgår og drøfter "En rigtig B.I.F.'er" med årgangen. Finde dommere til 7 mandshold, der ikke kræver sort dommer Flytning af kampe skal altid igennem kampfordeleren KAMP: Sætter hold og informerer spillere, holdleder og forældre (specielt i de yngre årgange) om tid, sted, transport og hjemkomst. Modtager afbud og indkalder reserver. Sammen med holdlederen ansvarlig for at holde truppen samlet såvel til ude- som hjemmekampe. Ansvarlig for opvarmning før kampene. Leder "Slagets gang" med ind- og udskiftning, taktisk styring, førstehjælp og disciplin. SOCIALE OPGAVER: Tager sig af alle personkonflikter mellem spillere indbyrdes samt udadtil (hertil trækkes på holdlederen). Uddeler ris og ros efter hver kamp og efter hver træningstime. Virker motiverende for en fortsat udvikling såvel for den enkelte spiller som for holdet som helhed. Tager initiativ til at inddrage forældre i arrangementer til styrkelse af det sociale sammenhold i årgangen. 5 af 30

6 HOLDLEDER/TRÆNER PRAKTISKE OPGAVER: Arrangere forældrekørsel til udekampe (evt. sammen med træneren). Sørge for at spilledragten er klar til hver kamp (indsamling, arrangere vask samt opbevaring). Være træneren behjælpelig med alle praktiske gøremål i forbindelse med kampene. Gennemgå og drøfte sammen med truppen "En rigtig B.I.F.'er". SOCIALE OPGAVER: Er medansvarlig for en god stemning i truppen. Påtaler dårlig opførsel, mobning og lignende konflikter. Være forbillede med godt humør og sportslig indstilling. Aftaler retningslinier vedrørende sprogbrug,"tak for kampen", kammeratskab, forhold til modspillere, dommere, øvrige ledere, forældreog holdets træner. Kontrollere at de aftalte retningslinier overholdes. Deltage i forældrekontakten sammen med træner og cheftræner. FORÆLDREGRUPPER: Det er vigtigt, at der gøres en stor indsats for at få disse forældregrupper op at stå. Såvel i forhold til de enkelte hold og årgange som i forhold til ungdomsudvalget og diverse aktiviteter. En kreds af forældre der tager sig af arbejdet for det enkelte hold og den enkelte årgang En forældrerepræsentant fra hver hold/årgang til ungdomsudvalget Kørsel til kamp Tøjvask på skift hos spillernes forældre FORÆLDREKREDS: Forældre fra de enkelte ungdomshold, som deltager i diverse arrangementer Idrætsuge Baller og andre arrangementer Cafeteria Osv. 6 af 30

7 EN RIGTIG B.I.F.'er 1. Retter sig efter trænerens og holdlederens anvisninger. 2. Er altid i godt humør, når han eller hun er i klubben. 3. Er en god kammerat med alle i afdelingen. 4. HJÆLPER en holdkammerat i stedet for at råbe eller skælde ud. 5. Betragter modspillere og dommere som sportslige kammerater. 6. Siger ALTID tak for kampen. 7. Møder altid til tiden - både til træning og kamp. 8. Er med til at bevare materiel og lokaler i god stand. 9. Er stolt af at bære klubdragten. 7 af 30

8 KOMMENTARER TIL "EN RIGTIG B.I.F.'er". Som træner og holdleder er du ansvarlig for, at alle spillere bliver gjort bekendt med klubbens forventninger til dem - nedfældet i afsnittet: "En rigtig B.I.F.'er". Til støtte for dig kan du nedenfor se, hvilke ting klubben forventer, at du drøfter med spillerne under de enkelte punkter. 1. Almen opførsel, udtagelse af hold m.v. 2. Medvirke til at alle har det rart i klubben. Vær positiv. Omverdenen må gerne erfare, at rigtige B.I.F. ere er gode sportsfolk. 3. Kun TRÆNER uddeler ris, ALLE uddeler ros. Vær opmærksom på, at ingen bliver mobbet. Enhver er ansvarlig for, at sidekammeraten også har det godt i klubben. 4. Holdet er ikke stærkere end det svageste led. Opgaven er derfor at gør dette stærkere. 5. Træneren og holdlederen skal omgå modspillere, trænere, ledere og dommere på en værdig og sportslig måde, og derigennem være et godt eksempel for spillerne. HUSK: Uden dommer og modspiller ingen kampe. 6. I skal som B.I.F. 'er vise, at I er gode til både at vinde og tabe. Glæden over en sejr skal deles i omklædningsrummet. En for voldsom sejrsmarkering på banen kan opfattes som en hån af modspillerne. Og håne gør "En rigtig B.I.F.'er" ALDRIG. 7. Lær spillerne fra starten, at alle tidspunkter i forbindelse med træning og kampe overholdes nøje. Vis selv et eksempel ved altid at være præcis. 8. Gennemgå ordensregler. Jo flere penge, der skal bruges til reparation, des færre penge til fornøjelse. 9. Forklar spillerne, at klubdragten kun bæres af rigtige B.I.F. ere, og at dragten forpligter til på alle måder at være en god sportsmand. 8 af 30

9 MICROPUT DRENGE/PIGER ALDERSGRUPPE 6-8 år. MÅL: Det overordnede formål er, at børnene i et trygt og gunstigt indlæringsmiljø bliver fortrolige med fodbold, træneren og de øvrige spillere, klubben og omgivelserne i det hele taget. DELMÅL: Børnenes naturlige bevægelsestrang skal udnyttes. Man skal tage udgangspunkt i det de kan og acceptere, at der kan være stor forskel i børnenes individuelle færdigheder. Det centrale fodbold gennem leg, og træneren skal i høj grad fungere som "hyggeonkel". Træneren skal på omgængelig og venlig måde skabe regler for det samvær, der skal herske i afdelingen. Her tænkes på opførsel og omgangstone. Konkurrencen om at blive godt placeret må ikke overskygge glæden ved spillet. TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonlængde: April - September Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: 1-2 gange pr. uge 60 min. Arrangeres selv. 9 af 30

10 TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: Alle skal være med. TEKNIK: Grundlæggende teknik: Sparke, løbe med bold og efter bold, stoppe bold. Sparkeformer: Vrist- og indersidespark. Driblinger: Retningsbestemt. Tæmninger: Indersidetæmning, fodsålstæmning Headning: Almindelige elementære. Brug plasticbold. Målmand: Gribeteknik. Indkast: Bolden over hovedet. Der trænes efter følgende principper: forklaring og demonstration. formel træning - mange gentagelser - hyppige, men korte intervaller. det er meget vigtigt at man lære at bruge begge ben. mange spilleopgaver og mange forskellige pladser på holdet. arbejde i små grupper (2-10 stk.). 10 af 30

11 TAKTIK: Indførelse i minifodboldregler. Orientere sig på banen (se op - hvor er jeg - bolden - de andre). FYSIK: Intet specielt program. ØVELSESVALG: Introduktions- og tilvænningsøvelser (at behandle bolden d.v.s. at løbe med den - modtage den - aflevere den - skyde på mål). Masser af boldlege og mange berøringer. Husk at anvende begge ben. ANDET: Lære at koncentrere sig. Følge trænerens anvisninger. Møde til træning. Lære at melde afbud til træning og kamp. Lære god tone overfor modspillere, dommer, medspillere,træner og leder. Klubaftener, venskabsklubber, sommeraktiviteter og stævner. Forældrekontakt. Tur og weekend arrangementer. Ind- og oplæring skal forme sig som leg. Kritik skal være venlig og positiv. Husk: Børn forstår ikke altid det hele første gang. 11 af 30

12 MINIPUT DRENGE OG LILLEPUT PIGER ALDERSGRUPPE 8-10 år (miniputdrenge) og (lilleputpiger) MÅL: Der skal i denne afdeling ske en videreudvikling af de færdigheder, børnene har tilegnet sig i microputafdelingen. Træningen skal efterhånden målrettes mere mod fodbold, med vægten lagt på indlæring af spillets tekniske elementer. DELMÅL: Man skal til stadighed udnytte børnenes naturlige bevægelsestrang, samt udnytte børnenes lyst og evne til i denne alder at lære nye ting. Hovedvægten lægges på teknisk træning, og det er vigtigt, at man gør sig klart, hvilket teknisk element man vil træne. Træneren skal fortsat bestræbe sig på, at der hersker en god tone/god opførsel i afdelingen. Konkurrencen om at blive den/de bedste skal ikke være det centrale og dermed overskygge glæden ved spillet. Tab og vind med samme sind. Muligheden for at dele afdelingen i hold, udtaget efter evner og færdigheder, bør være tilstede - hvis spillematerialet berettiger til det, med andre ord, begyndende resultatorienteret fodbold kan accepteres. Dette skal dog ikke medvirke til, at afdelingen bliver splittet mellem "de gode"og "de dårlige". TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonlængde: Marts - oktober Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: 2 pr. uge 60 min. JBU's træningsturnering. 12 af 30

13 TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: På tværs af kvalifikationer. Træningen organiseres så vidt muligt årgangsvis. TEKNIK: Sparkeformer: Inderside, yderside, vrist - samt halvtliggende vristspark. Dribling: Have bolden under kontrol, dække bold, se op, retningsændring, finter. Tæmning: Fodsål, inderside, lår, dæmpe/stoppe bold, retningsbestemt Tackling: Inderside. Headning: Stående, svævende i luften, fremad, til siden. Løbeteknik: Små skridt. Indkast: Indøves Målmand: Gribeteknik, faldeteknik. Der trænes efter følgende principper: forklaring og demonstration. formel træning. begyndende funktionel træning. brug af begge ben. mange spilleopgaver (forskellige pladser på holdet). 13 af 30

14 en evt. start på specialisering af spilleopgaver. varieret træningsprogram. TAKTIK: Orientering på banen - hvor er vi/de bolden. Når vi har bolden, er vi alle angribere Når vi har bolden, er vi alle forsvarere. Arbejde med bold - bevægelse efter aflevering, nærme sig og fjerne sig for at skabe afleveringsmuligheder, bredde og dybde i spillet. Arbejde uden bold - bevægelse efter aflevering, nærme sig og fjerne sig for at skabe afleveringsmuligheder, bredde og dybde i spillet. Opdækning og markering (mand til mand). Dødboldsituationer - enkle anvisninger ved indkast, hjørnespark og frispark (husk både forsvar og angreb). Kendskab til de forskellige pladser på holdet. Al praktisk træning bør foregå i praksis i form af rettelser på banen. Ingen taktikbrædt. Målmand - placering i mål, igangsætter af spillet. FYSIK: Intet specielt program. Opvarmning før træning og kamp. Strækøvelser introduceres. ØVELSESVALG: Masser af spil - især angrebsspil. Spil i mindre grupper kan praktiseres med hovedvægt på teknik og taktik (funktionelt). Husk at anvende begge ben. 14 af 30

15 Kombinationsspil og holdspil i små og l større grupper. ANDET: Ind- og oplæring skal i det væsentlige forme sig som leg. Kritikken bør være venlig og positiv, og en stadig gentagelse og oplæring af fejl må ikke blot være en dyd ved træneren, men et krav til ham, idet spillerne trods alt fortsat er børn, der ikke altid forstår det hele første gang. Klubaftener. Venskabsklubber. Sommeraktiviteter og stævner. Forældrekontakt. Tur- og weekendarrangementer. Lære god tone overfor med- og modspillere, dommer og leder. Følge træner/leders anvisninger. Møde til træning og kamp, samt huske at melde afbud. 15 af 30

16 LILLEPUT DRENGE OG PIGER ALDERSGRUPPE år (drenge) OG ÅR (piger) MÅL: Pigerne og drengene har nu - i bedste fald - flere års fodboldopdragelse bag sig, og man bør nu begynde at kræve en del af dem m.h.t. teknik og tildels også taktisk kunnen. Det er stadig det tekniske område, træningen skal centreres om, og dette på en sådan måde, at der bliver tale om en naturlig udvikling af de færdigheder, man har opøvet som miniput. Man bør tilstræbe en begyndende taktisk forståelse, der munder ud i, at børnene bliver fortrolige med, at der eksisterer flere forskellige spillesystemer, som kan bruges i forbindelse med at opbygge en spillestil. Men udgangspunktet skal altid tages udfra de fodboldfærdigheder (stærke/svage sider), som spillerne er i besiddelse af. Let fysisk træning bør påbegyndes - helst i form af leg og med bold. DELMÅL: Man skal til stadighed udnytte børnenes lyst til at lære nye ting. Hovedvægten lægges på teknisk træning. Skærp børnenes interesse for spillet - motiver dem til den indsats der er nødvendig, for at de kan udfylde deres rolle/plads på holdet. Lær dem, at det er konkurrence. Det er sjovest at vinde, men lær dem at være en god taber, og ikke mindst en god vinder. Træneren skal fortsat bestræbe sig på, at der hersker en god tone/god opførsel i afdelingen. Indskærpe vigtigheden af at møde til kamp og træning. Funktionel træning prioriteres højest. Man skal variere sit program mest muligt og rette med venlig hånd. Afdelingen deles i hold, udtaget efter evner og færdigheder, under hensyntagen til, at "de mindst dygtige" ikke tabes på gulvet. 16 af 30

17 TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonlængde: Marts - oktober Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: Kamp 2 pr. uge 60 min - 90 min. JBU's træningsturnering. 11 mands fodbold TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: Holdene stilles stærkest muligt. TEKNIK: Sparkeformer: Inderside, yderside, vrist- samt halvtliggende vristspark, direkte flugtning, Tæmning: Fodsål, inderside, lår, dæmpe/stoppe bold, bryst, hoved, retningsbestemte tæmninger. Tackling: Inderside, pres på boldholder, prikke bolden fra modstander. Driblinger: Vendinger, finter, tempo. Headning: Stående, svævende i luften, fremad/til siden. Løbeteknik: Små skridt, hurtighedstræning. Målmand: Gribe-, spring-, og faldteknik. Der trænes efter følgende principper: 17 af 30

18 Forklaring, demonstration. Om nødvendigt formel træning, men primært funktionel. Brug af begge ben. Specialisering af spilleropgaver. Varieret træningsprogram. Vægt på fart, retning og præcision. Hovedvægt på afleveringer i fart og retningsbestemte tæmninger i fart. TAKTIK: Kendskab til forskellige spillesystemer og opbygning af spillestil og herunder: Faste opstillinger og kendskab til pladsernes betydning. Angrebsteknik: Skabe frit område, pladsskifte, bandespil. Spilleren med bold - udnytte dribling og afslutte. Spilleren uden bold - skabe afleveringsmuligheder (fjerne sig - nærme sig - gå i hullerne). Bredde og dybde i spillet. Forsvarsprincip: Opdækningsformer, mandsopdækning, opbakning. Samarbejde mellem målmand og bagerste kæde. Samarbejde mellem de tre kæder. Målmand: Placering i mål og felt. 1-1 situationer indøves. Dødboldssituationer indøves m.h.t. angreb og forsvar. Fodboldregler: Igangsætning af - frispark - målspark -hjørnespark - dommerkast - straffespark og indkast. Off-side reglen uddybes. Anførerjobbet 18 af 30

19 Nødvendigheden af "god tone" overfor med/modspillere, trænere og dommer. FYSIK: Begyndende fysisk træning, især konditionstræning, der er tilpasset aldersgruppen, helst med bold. Nøje kendskab til opvarmning. Hurtighedstræning. Især prioriteres løbeteknik højt. Forståelse af strækøvelser efter træning og kamp. ØVELSESVALG: Funktionel træningsprincip med anvendelse af småspil. Øvelser/spil der træner alm. tekniske og taktiske færdigheder og som træner specielle grupper (forsvar, midtbane, angreb) 7 mod 7 og 11 mod 11. Øvelser der træner afslutninger og målmand i kampsituationer. Vægt på angrebsspil, scoring o.s.v. Tekniske færdigheder skal til stadighed vedligeholdes. ANDET: Klubaftener. Forældreengament via forskellige aktiviteter, forældrekontakt - orienterende møder vedrørende BIF, træning, kampe, stævner o.s.v. Forældreopdragelse. Ture- og weekendarrangementer. Møde i god tid, så man får leget af inden træning. Møde præcist til kampe og andre aftaler. Samlet optræden, transport. Eksemplarisk opførsel før, under og efter kamp. 19 af 30

20 Følge træners og leders anvisninger. Leder og træner skal fremstå som eksempler på god opf rsel og adfærd overfor hinanden, dommere m.fl.. 20 af 30

21 DRENGE OG DAME JUNIOR ALDERSSGRUPPE: år (drenge) og år (damejunior) (se også skema for junior og ynglinge afdelingen). MÅL: I denne aldersgruppe finder en opdeling efter kvalifikationer sted, idet det tilstræbes at stille med stærkest mulige hold, som 1. hold og næst stærkest muligt hold som 2. hold o.s.v. Hovedvægten skal fortsat lægges på den tekniske træning, men nu med mere alvor end før. Det skal dog til stadighed tilstræbes, at der er indbygget leg i forbindelse med den daglige træning.. Den taktiske træning udbygges således, at den omhandler en bred indføring i det at opbygge en spillestil, samt træning i forhold til de forskellige spilfaser i en spillestil. Den fysiske træning intensiveres, men dog altid udført med så meget bold som muligt. Vigtigheden af opvarmning og strækøvelser forklares. DELMÅL: Brug legen i spillet så meget som muligt. Forklar spillet som holdspil, om nødvendigheden af, at alle deltager i både træning og kamp, idet holdet er afhængig af den enkelte. Instruer i vigtigheden af alle pladser og spilleopgaver i. Det er lige så vigtigt at forhindre modstanderne i at score som selv at score. Udbyg kammeratskabet på holdet evt. ved alternative udfoldelser. Lær spillerne at træning og kamp er både sjov og alvor. Indskærp, at det er god takt og tone at behandle dommer, modspiller, medspiller o.s.v. på en god og ærlig måde. Anvend såvel funktionel som formel træning med hovedvægten på det første. Analyser kampene og planlæg træningen derefter. Afdelingen er delvis inddelt i elite og bredde. Indret træning, samvær og klubliv efter dette. Begge dele skal være tilstede. 21 af 30

22 TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonstart: Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: Marts - oktober. 2 pr. uge 90 min. JBU's træningsturnering. TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: Det tilstræbes at stille med de bedste spillere. Teknik: Sparkeformer: Inderside, yderside, vrist, halvliggende vristspark, halvflugtning samt helflugtning. Sparkene indøves ved såvel formel som funktionel træning. Dribling: Krobsfinte samt sparkefinte. Tæmning: Underside, inderside, yderside af fod, lår samt bryst. Tackling: Inderside, glidende Headning: Stående, springende fremad og til siden. Boldovertagelse: Se taktiske øvelser. Målmand: Gribe - falde, boksning, udspark samt udkast. Funtionel/formel TAKTIK: Spillestil indøves og træningen målrettes i forhold til de forskellige spilfaser i den valgte spillestil (se model). 22 af 30

23 Orientering på banen - hvor er vi/de og bolden. Når vi har bolden, er vi alle angribere. Når de har bolden, er vi alle forsvarere. Arbejdet uden bold - bevægelse efter at have afleveret, nærme sig og fjerne sig for at skabe afleveringsmuligheder, bredde og dybde i spillet, overlapning. Opdækning - markering. Dødboldsituationer - enkle anvisninger ved indkast, hjørnespark, målspark samt frispark. Kendskab til eget hold samt til modstanderne. Kendskab til fodboldreglerne. FYSIK: Konditionstræning med bold. Opvarmning før træning og kamp. Med bold så vidt det er muligt. Smidighedstræning - strækøvelser under/efter træning og før/efter kamp. ANDET: Opførsel - med/modspillere, ledere og dommer. Behandling af faciliteter som f.eks. omklædningsrum, baderum og cafeteria samt baner. Socialt samvær: klubaftener, venskabsklubber, sommeraktiviteter, Weekendophold, forældrekontakt samt ture. 23 af 30

24 JUNIORAFDELINGEN ALDERSGRUPPE: år. MÅL: Seriøsiteten intensiveres med denne aldersgruppe. Spillerne skal opdrages til at træningsindsats og indstilling til sporten er væsentlige ingredienser, når holdene sættes. Der er stadig den tekniske træning, som skal prioriteres h jest. Spillerne har nu et godt taktisk kendskab til de forskellige elementer i en spillestil og i den forbindelse de grundlæggende spilsystemer (4:4:3, 4:4:2, 3:5:2) o.s.v. Find en spillestil, som passer til de spillerne, du har og udbyg spillestilen løbende. Den fysiske træning udbygges. Det er nødvendigt med mere konditionstræning. Styrketræning kan så småt få indpas i træningen, men pas på, idet der kan være stor forskel på spillerne rent fysisk og udviklingsmæssigt. DELMÅL: Brug bold så meget som muligt i træningen. Legen er stadig et vigtigt element i den daglige træning. Oplys spillerne om vigtigheden i at melde afbud til både kamp og træning, da det er et holdspil, og at det derfof har stor betydning for holdet, at alle deltager så meget som muligt. Forklar spillerne, at alle pladser og type spillere er lige vigtige i den valgte spillestil. Udbyg det sociale indbyrdes forhold mellem spillerne, også uden for banen bl.a. ved andre indendørs aktiviteter. Lær spillerne, at god takt og tone overfor alle ikke koster noget. Anvend primært funktionel træning. Tilrettelæg træningen efter de spillede kampe. 24 af 30

25 TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonlængde: Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: Februar - oktober 2-3 pr. uge. 90 min. JBU's træningsturnering. TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: Det skal tilstræbes af stille stærkeste hold. TEKNIK: Sparkeformer: Inderside-, yderside-, vrist-, halvliggende vristspark, halvflugtning samt helflugtning. Headning: Stående, springende fremad og til siden. Tæmning: Underside-, inderside-, yderside af fod, lår, knæ, bryst og vrist i luften samt hoved. Dribling: Krobsfinte, sparkefinte samt hælfinte. Boldovertagelse: Se taktiske øvelser. Tackling: Inderside, glidende Målmand: Gribe, falde boksning, vipning, udspark, udkast samt placering. Generelt: Den tekniske træning indøves ved funktionel træning, undtagelsesvis også som formel træning. 25 af 30

26 TAKTIK: Spillestil indøves og træningen målrettes i forhold til de forskellige spilfaser i den valgte spillestil (se model). Hvis spillermaterialet er tilstede udbygges kravene til opgaverne i den valgte spillestil. Introducer presfodbold, forklar og indskærp spillerne at f.eks. angriberne også har defensive pligter, såvel som forsvarerne har offensive og spilleopbyggende pligter. Oplys om vigtigheden i bevægelsen i spillet (ingen må stå stille under opbygning af spillet). Brug taktikbrædt flittigt. FYSIK: Konditionstræning med bold såvidt det er muligt. Indeholdende distanceløb - intervaltræning - ryktræning. Muskeltræning indeholdende styrketræning - udholdenhedstræning og reaktionstræning. Husk opvarmning før træning og kamp med bold, hvis muligt. Benyt smidighedstræning - strækkeøvelser under/efter træning og før/efter kamp. ANDET: Opførsel i forhold til med/modspillere, ledere, tilskuere, dommer og ellers andre, som har direkte eller indirekte tilknytning til spillerne. Behandling af faciliteter som f.eks. omklædningsrum, baderum,cafeteria samt baner. Socialt samvær: Klubaftener, venskabsklubber, træningshold, samt evt. rejser. 26 af 30

27 27 af 30

28 YNGLINGEAFDELINGEN ALDERSGRUPPE: år. MÅL: Spillerne skal forberedes til overgangen til seniorfodbold, på en sådan måde at denne overgang bliver så let som muligt. Dette opnås bedst ved, at spillerne gennem ungdomstræningen (6-18) får en god fodboldopdragelse, hvor de kommer rundt om alle de facetter, der omgir fodboldspillet. Spillerne skal fortsat opdrages til at træningsindsats og indstilling til sporten er væsentlige ingredienser, når holdene sættes. Den tekniske træning skal stadig prioriteres højt. Spillerne har nu et godt taktisk kendskab til de forskellige elementer i en spillestil og i den forbindelse de grundlæggende spilsystemer (4:4:3, 4:4:2, 3:5:2) o.s.v. Find den spillestil, som passer til dine spiller, udbyg og juster spillestilen løbende. Der lægges mere vægt på den fysiske træning. Spillerne skal opnå kendskab til, hvilke træningsmetoder der betyder hvad for kroppen konditionelt. DELMÅL: Brug bold så meget som muligt i træningen. Legen er fortsat et vigtigt element i den daglige træning. Spillerne skal behandles således, at ingen føler sig udenfor. Forklar spillerne, at alle pladser og type spillere er lige vigtige i den valgte spillestil. Der skal opbygges et godt kammeratskab, hvilket også kan gøres gennem andre aktiviteter end fodbold. Lær spillerne, at god takt og tone overfor alle ikke koster noget. Anvend primært funktionel træning. Tilrettelæg træningen efter de spillede kampe. 28 af 30

29 TRÆNINGENS OMFANG: Sæsonlængde: Lektioner: Lektionstid: Træningskampe: Februar - oktober 2-3 pr. uge. 90 min. JBU's træningsturnering. TRÆNINGENS INDHOLD: Organisering: Det skal tilstræbes af stille stærkeste hold. TEKNIK: Sparkeformer: Inderside-, yderside-, vrist-, halvliggende vristspark, halvflugtning samt helflugtning. Headning: Stående, springende fremad og til siden. Tæmning: Underside-, inderside-, yderside af fod, lår, knæ, bryst og vrist i luften samt hoved. Dribling: Krobsfinte, sparkefinte samt hælfinte. Boldovertagelse: Se taktiske øvelser. Tackling: Inderside, glidende Målmand: Gribe, falde boksning, vipning, udspark, udkast samt placering. Generelt: Anvend primært funktionel træning. TAKTIK: 29 af 30

30 Spillestil indøves og træningen målrettes i forhold til de forskellige spilfaser i den valgte spillestil (se model). Kravene til spillerne udbygges gradvist jf. opgaverne i den valgte spillestil. Brug taktikbrædt flittigt. FYSIK: Konditionstræning med bold såvidt det er muligt. Indeholdende distanceløb - intervaltræning - ryktræning. Muskeltræning indeholdende styrketræning - udholdenhedstræning og reaktionstræning. Husk opvarmning før træning og kamp med bold, hvis muligt. Benyt smidighedstræning - strækkeøvelser under/efter træning og før/efter kamp. ANDET: Opførsel i forhold til med/modspillere, ledere, tilskuere, dommer og ellers andre, som har direkte eller indirekte tilknytning til spillerne. Behandling af faciliteter som f.eks. omklædningsrum, baderum,cafeteria samt baner. Socialt samvær: Klubaftener, venskabsklubber, træningshold, samt evt. rejser. 30 af 30

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960

SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960 SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960 DEN BLÅ TRÅD i SHI s ungdomsafdeling i fodbold FODBOLD FOR ALLE Formålet med ungdomsfodbold i SHI er: - at give alle mulighed for at spille fodbold,

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Træner manual SUB 88

Træner manual SUB 88 Træner manual SUB 88 3. revideret udgave, februar 2011 Velkommen som træner i SUB 88. Vi i SUB 88 udvalget ønsker jer en god og fremgangsrig sæson. For at træningen i de respektive klubber kan foregå på

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold.

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. HIF s Røde tråd U10 Drenge og Piger: Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Gribning af bold i brysthøjde Holde bolden rigtigt Alm. stødkast

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Form ålet m ed den stribede... tråd 3 3.0 Styrkelse af sportsligt niveau... 3 3.1

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Sunds Idrætsforening. Ungdomsafdelingen

Sunds Idrætsforening. Ungdomsafdelingen "Den Røde Tråd" Sunds Idrætsforening Ungdomsafdelingen gældende fra den 22. februar 2006 I Sunds I. F. har vi ca. 350 medlemmer og er derfor et vigtigt opholdssted for unge mennesker fra 5 år og op til

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE

DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE DEN GRÅ TRÅD HURTIGHED OG BEVÆGELSE Henvendelse om hæftet sker til ens kontaktperson (eller ved direkte kontakt til Lenia). Konstruktiv kritik, nye forslag eller ændringer modtages gerne løbende, så kan

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 2.

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Velkommen til forældremødet

Velkommen til forældremødet Velkommen til forældremødet Disse spillere er tilmeldt & registeret i DBU s licens-system, og dermed spilleberettiget for Langebæk Alliancen for 2014. Spillertrup Årg. 03 Navn Emil Patrick Jacob Christian

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere