Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 15. januar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent) Afbud Erik Eriksen Forkortelser BHSIR FKFU FKU FOU BRK BSU SSP AKT LOA KB IF IP Bornholms Idrætsråd Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget Fritids- og Kulturudvalget nyt navn fra 2014 til FKFU Folkeoplysningsudvalget Bornholms Regions Kommune Børne- og skoleudvalget Lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi Adfærd, Kontakt og Trivsel Lokale og AnlægsFonden Kommunalbestyrelse Idrætsforening Idrætspolitikken (for Bornholm) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Gensidig orientering a. Dagens gæst - Erik Lund Hansen Erik Lund Hansen takkede for invitationen. Han fortsatte: Jeg vil gerne øge samarbejdet. Budgettet er på i april første gang. Så vi skal nok øge dialogen og samarbejdet allerede på det tidspunkt. Carsten Hæstrup vi vil gerne være med til at løfte ansvaret men det skal ikke trækkes hurtigt ned over os. F.eks. havde det været mere fair at lave en nedtrapning af vores budget over nogle år, frem for pludselig at beskære det med 75 %. Så havde der været bedre tid til at finde en løsning på at klare os uden ansat konsulent. Erik Lund Hansen - Den åbne budgetproces kommer i pressen og så virker det jo allerede som om det er vedtaget. Bjarne Kruse det er svært for os at se, hvornår BHSIR skal være på. Side 1 af 7

2 Erik Lund Hansen FKFU regner med at fortsætte dialogmøder. Dem sætter jeg stor pris på. Men I kan jo også bare ringe, hvis der er noget. Carsten Hæstrup + Marian Lundh det er godt - borgerinddragelse er da vigtigt. Bjarne Kruse spurgte til ændring i BRK s organisation kontakt til foreninger vil muligvis ændre sig. Bjarne Westerdahl har efter mødet oplyst hvordan den nye organisation bliver: Idrætsområderne er lagt under ejendomsservice Fritid og Kultur er lagt under Børn og Skole. FKFU udvalget hedder nu Fritid og Kultur FKU, forebyggelse er udgået. Carsten Hæstrup - jeg kan godt se drift af grønne områder under BRK ejendomsservice. Men struktur og ledelsesmæssigt kan det knibe med at se fornuften. Bjarne Westerdahl synd hvis området spredes ud over mange afdelinger med lokaletilskud et sted, tilskud til udvikling uddannelse m.m. et andet og tredje sted. Så kommer der til at mangle overblik og koordinering. Erik Lund Hansen Lukning af fodboldbaner - FKU vil invitere til Tejn IF og Årsballe. Der er brug for en snak med dem. Carsten Hæstrup hvis Tejn IF kan overtage og drive (hvilket er godt) hvorfor så ikke andre steder? den tanke er lidt risikabel! Erik Lund Hansen - der er Kim Bjelstrands forslag om partnerskabsaftale. Han fik lov at præsentere den for det gamle udvalg. Det er Sport og Event, der byder ind. Bjarne Kruse - vi skal nok lave ensretning, men også turde lave nye ting. Erik Lund Hansen - foreningerne er allerede splittede. Det gamle udvalg så helst, at alle har samme aftale. Carsten Hæstrup en aftale skal jo helst være sikker. Marian Lundh - ideen er jo god kan man gøre noget med priser og samarbejde Bjarne Kruse - men den skal være bæredygtig. Carsten Hæstrup hvis vi viste, hvad der er i budgettet til opgaven i kr. og øre så kunne de tre golfbaner måske byde på det. Maskinerne er der allerede. Måske kan det betale sig at ansætte en ekstra mand. Bjarne Westerdahl de enkelte foreninger skal have stor indflydelse. Det kunne være de enkelte foreninger, der finder ud af det om det er Sport og Event eller Golfbaner eller noget tredje. Bjarne Kruse klubberne kunne godt tænke sig at få elimineret denne usikkerhed. Side 2 af 7

3 Erik Lund Hansen Carsten Clemmensen har ikke kunnet give tal. Torneværksvej 20, 3700 Rønne Kai Dahl Andersen - vi vil gerne have en oversigt over, hvad det koster at drive. Erik Lund Hansen der er nogen gennemsnits tal men det viser ikke budget for vedligehold på niveau a, b og c. Carsten Hæstrup - De kommunale områder er lidt dyrere end selvejende. Erik Lund Hansen Vi skal nok afvente den nye organisation det kommer vist på mandag. Bjarne Westerdahl - vi kan også første komme med noget, når vi ved det. Kai Dahl Andersen tilskud til de selvejende organisationer størrelsen af dette hvem bestemmer det? Kai Dahl Andersen jeg synes, det er problematisk med en udmelding om, at der hvor det kører godt de skal ikke have noget. Der hvor de kniber, skal de have. Det straffer alle de, der gør sig umage med at få tingene til at virke. Carsten Hæstrup AAkirkebyhallerne drives jo mere kommercielt og proffessionelt. Skal det straffes? Bjarne Kruse det er samme snak med haller oplever vi i foreninger nedsættelse af tilskud. Kai Dahl Andersen - opgørelse viser, at de kommunale er dyrere end de selvejende. Skal der skæres? Carsten Hæstrup - skøjtebane drives med Idrætspenge. Og skøjtebanen søger sponsorer i konkurrence med Idrætsklubberne. Så jeg ser det som et rent tilskud til de handlende og lokale borgere i Rønne. Skøjtebanen er fantastisk men det er et stort tilskud til Rønne. Bjarne Kruse Der er brugt kr. til vedligehold af svømmebadet på Søndermarksskolen og nu lukkes det. Bjarne Westerdahl - Der er skåret i lokaletilskud. Derfor skærer det i øjnene, at man bruger kr til skøjtebanen samtidig. Erik Lund Hansen Vi skal også se på egenindtægt til haller. Der er en arbejdsgruppe om åbne haller det giver er en mulighed for en indtægt for hallerne. Skøjtebanen gadeidræt kan være gode som indgange til IF. Flere medlemmer i IF er en god ide. Viborg har præsenteret Fitt-deal hvor nye kan shoppe rundt til og afprøve forskellige idrætsgrene en n y hver uge. Kai Dahl Andersen Viborg er jo fremme i skoene der er 4 ansatte som skaffer nye aktiviteter til Viborg - herunder Idræt i Viborg. Bjarne Westerdahl vi skal bruge kræfterne på skolereformen den skal vi dyrke, for så får vi en god fødekæde. Bjarne Kruse - er skolereformen ikke sat på stand-by? Efter mødet på Snorrebakken? Side 3 af 7

4 Bjarne Westerdahl Nej den kommer nok - vi skal fra idrættens side gøre os klar. Marian Lundh men til hvilken pris. Vi har mange tilbud men hvad vil de give for det? Erik Lund Hansen Skolereformen her er det jo lærerne, der står med lærerplanen. Så det er dem, der planlægger. Bjarne Kruse det skal gerne være i samarbejde med IF. Marian Lundh kan IF ikke gå direkte til skolerne? Carsten Hæstrup Det har været et problem at holde møde et ½ år før det skal i gang. Ingen ved noget. Ingen har tænkt endnu. Bjarne Kruse- Alle 98 kommuner sidder og planlægger, hvordan det skal køre i deres kommuner. I Viborg ofres der penge det sker nok ikke her i BRK. Marian Lundh - der er jo kommet penge med men udspillet ligger på skolerne Erik Lund Hansen jo flere til bud, IF kommer med og jo mere attraktive, IF gør sig stille forslag om f.eks. et forløb op om kroppen jo nemmere vil det være for skolerne at takke ja. Bjarne Kruse I BRK er der store organisationsændringer på vej. Der fjernes to ledelseslag. Erik Lund Hansen Fremover vil de være en leder på hver skole. Carsten Hæstrup Det vigtig at BRK melder ud hvad de vil så skolerne ikke tager al energi fra ungerne om eftermiddagen. Bjarne Kruse - Elever i overbygning kan ikke nå hjem til Idræt, når overbygning samles. FKFU og BSU skal mere på banen om dette emne Kai Dahl Andersen Marian Lundh sagde det - mødet på Snorrebakken var ikke for IF. Bjarne Kruse DGI er mere aktivitetsorienteret Marian Lundh - Hvad skal BHSIR anbefale? At IF tager kontakt til lokale skoler? Bjarne Westerdahl - Det er nok den rette vej. Og FOU kan foreslå, at der afsættes ekstra midler til uddannelse af ledere. Man binder sig nok ikke til en aktivitet i et helt år. Marian Lundh BRK efterlyser ideer, men jeg sender ikke vores ideer ind uden at vide hvad der sker med dem. Carsten Hæstrup BSU opfordres til at melde ud om dette og inddrage FKFU i dette så det bliver mere klart for IF, hvad de kan gøre for at skubbe det i gang. Erik Lund Hansen IF kan være med til at skubbe det i gang måske at inspirere lærerne. Side 4 af 7

5 Carsten Hæstrup Det kan også blive et spørgsmål om lønnet og ulønnet indsats. Mange IFledere er også skolelærere. De vil sikkert hellere gøre det som lønnet lærer end som ulønnet leder i IF. Bjarne Westerdahl Det store ryk-ind til idræt starter kl Marian Lundh - Trænerne skal nå hjem fra gymnasiet. Hvor mange timer skal de være i skole? Erik Lund Hansen Det skal nok opfattes som et projekt fra skolens side. Så dette er ikke idræt fra kl i et helt år. Carsten Hæstrup Vi har jævnligt inviteret Ole Sig til Idrætsrådets møder. Det vil vi gerne fortsætte med. Vi har også haft møde med Carsten Clemmensen samt Jørgen Dreyer. Erik Lund Hansen - Johannes Nielsson er direktør for betjening af flere udvalg. Det er endnu ikke afklaret om Ole Sig fortsætter, som deltager i udvalgets møder. Ved DBU-festen fremlagde Brøndby IF et samfundsregnskab for Idrættens indsats. Det var rigtig spændende. Carsten Hæstrup hver kr. i tilskud til idræt kommer igen med 4 kr. i forebyggelse. Bjarne Westerdahl Det er vigtigt at idrætten og BHSIR er med på linjen hele tiden Erik Lund Hansen Enig og vi skal ikke i nærheden af den situation, vi var i lige før valget. Carsten Hæstrup takkede Erik Lund Hansen for at deltage og glædede sig til dialogmøder med FKFU samt møder i Idrætsrådet. b. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget Bjarne Westerdahl orienterede Sidste møde i FOU inden valg afholdes den 22/ Lokaletilskud og tilskud til uddannelse FOU vil formentlig foretage en budgetomplacering sådan, at fra lokaletilskud omplaceres til uddannelse af trænere og ledere. Forbruget til uddannelse af trænere og ledere har de seneste to år været på omkring kr. Men i budgettet for 2014 er der blot afsat kr. Der er behov for uddannelse til uddannelse af instruktører BRK s afdeling for Økonomi og analyse sidder og regner på modeller for hvordan budget for lokaletilskud kan tilpasses. Tilskuddet til lokaler er i dag over lovens minimum. Revision af regnskaber for 2012 Der er udtrukket IF til at få gennemgået og revideret deres regnskaber. Der er bemærkninger til to IF s regnskaber. En IF har fået udbetalt for meget a conto. De kan ikke redegøre for deres timer. De burde nok selv have vidst, at de fik for meget a conto udbetalt. Vi har også opdaget en aktivitet, som de ikke har søgt om tilskud til. Det kan de få så det udligner sig. c. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper Side 5 af 7

6 Bjarne Westerdahl deltog i Fodboldaward. Det var et flot arrangement og godt afviklet. Carsten Hæstrup BHSIR er inviteret til at deltage i Sportsprisfesten fredag den 17/1 med Bornholms Tidende. Kai Dahl Andersen orienterede om priser i forbindelse med Bornholms Tidende, DGI BHSIR m.m. til leder-talent og ungdomspris. BHSIR uddeler lederpris. DGI uddeler talentpris. Der uddeles også en Sportspris/Ungdomspris. Fra næste år i 2015 vil der også være en seniorpris. 3. Udkast til regnskab og budget Bjarne Kruse havde udsendt udkast til regnskab. Han orienterede - Regnskab er næsten afsluttet. Der var brugt færre penge til møder med andre Idrætsråd samt medlemmer m.m., så regnskabet lander med et større overskud. Bjarne Kruse undersøger om det er hensigtsmæssigt med hensættelser. Budget 2014 er OK. 4. Generalforsamling Status for medlemmer af bestyrelsen Bjarne Kruse på valg genopstiller ikke Bjarne Westerdahl på valg genopstiller Cæsar Funch på valg genopstiller ikke Marian Lundh på valg Genopstiller formentlig Carsten Hæstrup Ikke på valg Valgt i 2013 Kai Dahl Andersen Ikke på valg Valgt i 2013 Erik Eriksen Ikke på valg Valgt i 2013 Der er brug for nye ansigter til bestyrelsen for BHSIR. Der mangler 1-2 personer. Gerne en fra Rønneområdet. Forslag til nye ansigter blev drøftet, og Carsten Hæstrup kontakter ud fra forslagslisten bl.a. til kassererposten. Kai Dahl Andersen har spurgt en mulig kandidat, som bor i Rønne. Vedkommende vil også gerne bidrage med sekretær-funktioner. Deltager muligvis som observatør på næste møde den 20/2. Forskellige temaer og emner som indlæg på generalforsamlingen blev drøftet. Bjarne Kruse kontakter i første omgang den nye formand for BSU Margrethe Kjellberg om hendes mulighed for at holde et indlæg om Skolereformen idræt foreningslivet. Side 6 af 7

7 5. Priser Der er ind til dato kommet to indstillinger til Gør en forskel -prisen. Frist for indsendelse af forslag ændres til 19/2 af hensyn til næste møde, der er aftalt til 20/2. Gitte Goldschmidt sender en reminder sendes ud med den ændrede frist. 6. Nyhedsbrev - Presse - hjemmeside - indhold og redaktør Indhold: Indkaldelse til GF Reminder til priser Godt nytår Møde med Erik Lund Hansen Marian Lundh og Bjarne Westerdahl holder møde med Gitte Goldschmidt om hvordan nyhedsbrevet genereres og udsendes. 7. Eventuelt Hjemmeside Marian Lundh orienterede om, at Kim gerne vil bidrage med vedligehold af BHSIR.dk. Han foreslår, at domænenavnet - BHSIR.dk ændres fra Torben Kjøller som ejer til at være den til enhver tid siddende formand. Side 7 af 7

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej Deltagere Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Marian Lundh,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 13. februar 2012 kl. 16:00 20:00 i Åkirkebyhallerne Deltagere Carsten Hæstrup, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl,

Læs mere

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent)

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent) Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej i Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch

Læs mere

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent)

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent) Referat for Temamøde for bestyrelsen i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 29. maj 2012 kl. 16:00 20:00 i Nordlandshallen Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd

Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 i Knudsker Idrætsforenings Klubhus, Åkirkebyvej 138, 3700 Rønne I forbindelse med generalforsamlingen blev der uddelt

Læs mere

Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne

Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Kai Dahl

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 17. maj 2010 kl. 17:00 i Idrættens Hus Deltagere: Torben Kjøller, Kim Bjelstrand, Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Niels Tue Pedersen,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd 14.april 2015 kl 16.00-18.00 Torneværksvej 20, 3700 Rønne

Referat - bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd 14.april 2015 kl 16.00-18.00 Torneværksvej 20, 3700 Rønne Referat - bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd 14.april 2015 kl 16.00-18.00 Torneværksvej 20, 3700 Rønne Deltagere: Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Marian Lundh, John Stanislaw

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 17. april 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætdråd

Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætdråd Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætdråd Onsdag den 25. april 2012 kl. 19:00 i Nexøhallen I forbindelse med generalforsamlingen blev der uddelt to priser: Yvonne Dam, Klemensker IF, modtog Bornholms

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Referater Opgaver for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Rebekka Kjempff Referent: Heidi Jørgensen Forslag/ide/input fremført af Morten DBU Jesper Nyvest Hans Jørgen, Gudhjem Sv.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011 Referat torsdag den 27. januar 2011 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 10. februar 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 10. februar 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 10. februar 2016 Hollænderhallen kl. 18.30 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Sports- og Kulturpris... 4 4. Opfølgning på informationsmøde

Læs mere

Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Tid: Den 12. december 2018, Kl. 9.30-12.30. Sted: Helsingør Rådhus, Skt. Anna Gade 5A, 3000 Helsingør. Lokale:

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd Mandag den 11. april 2011 i Aakirkeby-Hallerne Der var 52 fremmødte inklusive gæster. Heraf var der 28 idrætsforeninger repræsenteret med tilsammen 32

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18. Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen) Else Søjmark

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Torsdag den 14. februar 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem) (Medlem) Peter Rasmussen

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 09.00 Til kl.: 09.45 Mødested: Horsens Mødenr.: 4 Fraværende: Mette Nielsen;Flemming Lund;Hans Feddern Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser og gensidig orientering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010 Referat onsdag den 17. november 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - s lederpris - nedsættelse af et bedømmelsesudvalg...4

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub Til medlemmerne. Rødovre, den 16. februar 2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub tirsdag den 7. marts 2016 kl. 19.00 22.00. i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssal, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 22. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 23. Nyt fra formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslag til revision af Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslaget er udarbejdet af Bornholms Idrætsråd 20-01-2013 1 Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune Det er Bornholms Regionskommunes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Kredsrådsmøde. Mandag den 6. juni 2016

Referat Kredsrådsmøde. Mandag den 6. juni 2016 Til: Lokalforeningerne, 06-06-2016 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat Kredsrådsmøde. Mandag den 6. juni 2016 1. Orientering fra kredsformanden v. Susanne Kjær Vi har pt. ikke en kredseftersøger,

Læs mere

Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012:

Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012: Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012: Bestyrelsens sammensætning/arbejdsbetingelser: Et år er gået, år 1 efter Torben Kjøller & Kim Bjelstrand, en tung arv skal

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09.2017 Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Formand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Formand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 72 48 65 00 Fax 72 48 65 10 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 25.3.2019 Venlig hilsen Lisbeth Schou Formand Dagsorden

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 10. januar 2019 Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Mødeleder: Ole Referent: Ann Donark-Jensen Dato: 18/02-2019 Varighed: Start kl. 19.00 Slut kl. Tilstedeværende: Ejnar, Asmus, Alex, Ole, John og Ann Fraværende: Louise Dagsordenspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDE: Generalforsamling DATO: torsdag 23. marts 2017 TIDSPUNKT: 19:30 REFERENT: DELTAGERE: AFBUD: Henrik Møller Hansen Per Madsen Michael Ryding Marcus Gøgsig Henrik Møller Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

JTU bestyrelsesmøde. Referat: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 18 i Vejle Tennisklub

JTU bestyrelsesmøde. Referat: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 18 i Vejle Tennisklub JTU bestyrelsesmøde Tirsdag 19. juni 2018 kl. 18 i Vejle Tennisklub Deltagere Fra sekretariatet Afbud Hans Martin Brøndum Charlotte Weiss Benjamin Ejlersen Frits Rasmussen (referent) Pelle Lindahl Camilla

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Michael Dam Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Nils Pedersen Klaus

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato 1.februar 2018 Kl. 16.30-20.30 i Personalerummet 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Godkendt Ansvarlig Tid Referat Afbud: Lone, Mogens, Birgitte, Søren Riemer Pernille

Læs mere

Kredsgeneralforsamling d. 15/ kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsgeneralforsamling d. 15/ kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsgeneralforsamling d. 15/02 2017 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat 1. Valg af Dirigent 2. Beretning John Bermann, DcH Hjørring foreslået og valgt. Dirigenten afklarede

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Referat af Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmøde Dato: 27. februar 2019 Tid: Kl. 15.00 15.45 (eller med start i umiddelbar forlængelse efter fællesmødet med KL s direktion). Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. februar 2009 kl. 17.30 i mødelokalet 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen Peter

Læs mere

Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. Referatet fra mødet i forretningsudvalget d. 9. december 2016 blev godkendt.

Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. Referatet fra mødet i forretningsudvalget d. 9. december 2016 blev godkendt. FK Odsherred Forretningsudvalget Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 13. februar 2017 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen i Vig. Tilstede: Torben Møller. Pia Sanggaard. Henrik Søborg. Lone Nielsen.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden

Afbud: Mette Bøge Henriksen Bente Lyngsøe. Punkt B/O* Tema Forberedelse Referat Ansvarlig/opfølgning Gennemgang af dagsorden SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: onsdag d. 28.10.2015 Tid: kl. 17-19 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Henrik Olesen Johan Beck Marianne Nielsen Mette Hager Petermann Vibeke Kamp Jensen Søren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Lørdag 1. december kl i DGI Huset Herning (i forlængelse af bestyrelsesseminar)

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Lørdag 1. december kl i DGI Huset Herning (i forlængelse af bestyrelsesseminar) DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 27. november 2018 Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Lørdag 1. december kl. 12.45-14.30 i DGI Huset

Læs mere

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden:

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden: Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: mandag 20/8 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret Skakkesholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 19.02.2015 kl. 16.30 i Hjallerup Idrætscenter.

Referat af bestyrelsesmøde den 19.02.2015 kl. 16.30 i Hjallerup Idrætscenter. Referat af bestyrelsesmøde den 19.02.2015 kl. 16.30 i Hjallerup Idrætscenter. Deltagere: Fraværende: Poul Lønbro, Svend Erik Trudslev, Peter Jensen, Thomas Krog og Jens Vejby Gurli Nielsen og Søren Krogh.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 18:00-18:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører

Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører Bestyrelsesmøde tirsdag den 13.01.2015, klokken 12.00 Mødedeltagere: Afbud: Referent: André Bjørn Nielsen, Janne Mosbak, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen.

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 7. april 2016 Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen DamgårdsLunden 1

Grundejerforeningen DamgårdsLunden 1 Grundejerforeningen DamgårdsLunden 1 Næste bestyrelsesmøde (jf. GFvedtægter 5 stk.1) Tirsdag d. 29.8.2017 kl. 19.00 i Abildgården Dagsorden: 1. Grøn tur 2. Godkendelse af referat 3. Siden sidst 4. Opfølgning

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 1 BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K., Tina, Sandra, Bo Røse AFBUD Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Generalforsamling (afdelingsmøde) i AAIG Atletik, Tri og Motion (forkortet ATM) Torsdag den 30. marts 2017 kl

Generalforsamling (afdelingsmøde) i AAIG Atletik, Tri og Motion (forkortet ATM) Torsdag den 30. marts 2017 kl Generalforsamling (afdelingsmøde) i AAIG Atletik, Tri og Motion (forkortet ATM) Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30 19.45 Deltagere: Der deltog 30 medlemmer i afdelingsmødet. 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere