1-5, ved ikke EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, 4.Flere leverandører, 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-5, ved ikke EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, 4.Flere leverandører, 5."

Transkript

1 Bilag 9 Punkt 13 Målepunkt Emne Spm. # Udsagn Svar type Svarmuligheder Kommentar Hjælpetekst Bedre betingelser for datadeling Nytteværdi 1 Den fælleskommunale rammearkitektur skaber bedre muligheder for sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af faglige områder internt i kommunen. Bedre betingelser for datadeling Nytteværdi 2 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det enklere at dele sager, dokumenter og data på tværs af kommunale grænser. Rammearkitekturens evne til at Nytteværdi 3 Den fælleskommunale rammearkitektur stimulerer innovation og stimulere innovation og nytænkning nytænkning i kommunale it-løsninger. Nytteværdi 3,1 Hvor og hvordan stimuleres innovation? 3,2 Hvorfor mener du ikke, innovation stimuleres? Hjælpetekst eller eksempler Åbnet konkurrence på kommunale Nytteværdi 4 Den fælleskommunale rammearkitektur øger konkurrencen / åbnet markedet på det kommunale. Åbnet konkurrence på kommunale Nytteværdi 5 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for leverandører at komme ind på det kommunale. Nytteværdi 5,1 Hvordan er det kommunale blevet åbnet op? Kendskab til s Eksistens/kendskab 6 Jeg kender til visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale rammearkitektur (det konceptuelle lag). EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, 4.Flere leverandører, 5.Driftsstabilitet Kendskab til s Kendskab til s Kendskab til s Eksistens/kendskab 7 Jeg kender til styringselementerne i den fælleskommunale rammearkitektur (arkitekturprincipper og -rapporter). Eksistens/kendskab 8 Jeg kender til de logiske produkter i den fælleskommunale rammearkitektur (fx Forretningsprocesser og Byggeblokke). Eksistens/kendskab 9 Jeg kender til det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur til realisering af it i kommunen (implementering af logiske byggeblokke i fysiske løsninger)? Arkitekturstyring er basalt set den løbende planlægning og vedligehold af kommunens it-landskab. Styring foregår både på langt sigt ved at se på kommunens samlede it-understøttelse, og på kort sigt ved kvalitetssikring af it-projekter. Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring. Rammearkitekturen skitserer den logiske løsning af kommunens hovedopgaver via forretningsprocesser der består af oplysninger og procestrin fra de enkelte byggeblokke. Rammearkitekturen er derfor en måde fysisk at: - strukturere den it, som skal understøtte forretningen. - sikre at de udviklede it-systemer kan kommunikere på tværs af leverandører. - sikre en styret migrering fra gammelt til nyt. Eksistens/kendskab 10 Hvordan har du fået kendskab til et i den fælleskommunale rammearkitektur? Eksistens/kendskab 11 Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den Flere svar Baseline V_0.1, KL.dk, Eksistens/kendskab 11,1 Har du forbedringsforslag? (per kilde) Baseline V_0.1, KL.dk, Eksistens/kendskab 11,2 Hvordan vedligeholder du din viden om og dets? Videns- og informationssøgning om 12 Jeg er i stand til at finde den information, jeg eller min organisation har behov for i forbindelse med. Indhold i Eksistens/kendskab 13 Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige i forhold (per kilde) til min organisations behov. Indhold i Anvendelse / værdi 14 Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg (per kilde) eller min organisation kan anvende det. Anvendelse af s Eksistens/kendskab 15 Jeg eller min organisation ved, hvordan man succesfuldt anvender til at opnå sammenhænge og genbrug i it-løsninger. spm. #6-9 Matrice (åben / kilde, spm. #11) spm. #6 Bruges til senere kategorisering Anvendelse af s Anvendelse af s Anvendelse / værdi 16 Jeg eller min organisation ved, hvor man kan finde hjælp til brugen af. Anvendelse / værdi 17 Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i EA-reolen. Anvendelse / værdi 17,1 Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? Vælg ud af flere Se "Svarmuligheder"-ark Matrice, ang. kendskabs- / anvendelsesgrad Flere svar 3 mål fra resultatkontrakt Matrice med de produkter, der har + åbent kommentarfelt været anvendt ( / "andet" produkter, spm. #17) Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. s Anvendelse / værdi 17,2 Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den 18 Pipeline giver mig et tilstrækkeligt overblik over, hvad der er er på vej i. Alle svar, bortset fra 'Anvender ved alle projekter' i spm. #17 Hjælpetekst + link s s Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra Anvendelse / værdi 18,1 Hvilke produkter har du brug for fremadrettet? 19 Det er gennemskueligt, hvordan et af styres og vedligeholdes. 20 De mekanismer, der sikrer vedligehold af og kontrol med de udstillede løsninger/byggeblokke, er tilstrækkelige. 21 Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som principper, rapporter og tjeklister - fra. Anvendelse / værdi 21,1 Hvilke styringselementer anvender du? Afhængighed til anvendelse, spm. #21 Anvendelse / værdi 21,2 Hvilke styringselementer savner du? Afhængighed til anvendelse, spm. #21,1

2 Bidrag til i rammearkitektur Anvendelse / værdi 22 Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke i henhold til. Bidrag til i rammearkitektur Anvendelse / værdi 23 Vi oplever, at andre bruger vores løsninger / byggeblokke med succes. Hvad kommer kommuner/leverandører til at kunne udstille? Logiske og fysiske byggeblokke? Andet? Anvendelse / værdi 23,1 Hvad har I udstillet til fælles genbrug? Afhængighed, spm. #22-'Ja- Anvendelse / værdi 23,2 Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug? Anvendelse / værdi 23,3 Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan benytte? Nytteværdi 24 Når vi selv i kommunen skal anskaffe nye it-løsninger, er processen mindre ressourcekrævende som resultat af. Nytteværdi 25 Kvaliteten af de anskaffede it-løsninger er højere som resultat af anvendelse af. 26 Vi har en anskaffelsesstrategi, hvor vi forholder os til hvorvidt er relevant ved et givent projekt. Nytteværdi 27 Min kommunes væsentligste it-leverandører anvender og refererer til et den fælleskommunale rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale. Nytteværdi 28 Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større genbrug af løsninger og komponenter på tværs af kommuner. Nytteværdi 29 Rammearkitekturen har fremmet understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog og deling af information. Nytteværdi 30 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere at integrere nye løsninger med eksisterende internt i kommunen. Nytteværdi 31 Rammearkitekturen skaber bedre på tværs af kommuner og andre myndigheder, fx understøttelse af tværkommunale samarbejder. Afhængighed, spm. #22 - 'Nej Nytteværdi 32 Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at få implementeret i det kommunale it-landskab. 33 Hvilken betydning har for dig i dag? 34 Hvilken betydning forventer du, at har for dig om tre år? 35 Hvad er de største udfordringer ved brug af? Liste med svarmulighed 36 Hvad er de største muligheder i brug af? Liste med svarmulighed Testimonials 37 Har du en god historie, du gerne vil dele? Et kryds + åbent kommentarfelt Testimonials 38 Kan du give eksempler på konkrete it-mæssige tiltag, hvor har understøttet arbejdet. t Sæt kryds, hvis vi må kontakte dig for at høre mere om din historie

3 Målepunkt Emne Spm. # Udsagn Svar type Svarmuligheder Kommentar Hjælpetekst Bedre betingelser for datadeling Nytteværdi 1 Den fælleskommunale rammearkitektur skaber bedre muligheder for sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af faglige områder internt i kommunen. Bedre betingelser for datadeling 1b Den fælleskommunale rammearkitektur betyder at vores produkter/løsninger bidrager til sammenhæng i sagsbehandlingen indenfor og på tværs af faglige områder internt i kommunen. Bedre betingelser for datadeling Nytteværdi 2 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det enklere at dele sager, dokumenter og data på tværs af kommunale grænser. Bedre betingelser for datadeling 2b Den fælleskommunale rammearkitektur skaber rammerne for at vores produkter/løsninger bidrager til deling af sager, dokumenter og data på tværs af kommunale grænser. Rammearkitekturens evne til at Nytteværdi 3 Den fælleskommunale rammearkitektur stimulerer innovation og stimulere innovation og nytænkning nytænkning i kommunale it-løsninger. Nytteværdi 3,1 Hvor og hvordan stimuleres innovation? Hjælpetekst eller eksempler 3,2 Hvorfor mener du ikke, innovation stimuleres? Åbnet konkurrence på kommunale Nytteværdi 4 Den fælleskommunale rammearkitektur øger konkurrencen / åbnet markedet på det kommunale. 4,1 Hvordan kunne åbne markedet endnu mere? Åbnet konkurrence på kommunale Åbnet konkurrence på kommunale Kendskab til s Nytteværdi 5 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for leverandører at komme ind på det kommunale. Nytteværdi 5,1 Hvordan er det kommunale blevet åbnet op? Nytteværdi 5b Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere og mere overskueligt at udvikle løsninger til det kommunale marked. Eksistens/kendskab 6 Jeg kender til visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, rammearkitektur (det konceptuelle lag). 4.Flere leverandører, 5.Driftsstabilitet Kendskab til s Kendskab til s Kendskab til s Eksistens/kendskab 7 Jeg kender til styringselementerne i den fælleskommunale rammearkitektur (arkitekturprincipper og -rapporter). Eksistens/kendskab 8 Jeg kender til de logiske produkter i den fælleskommunale rammearkitektur (fx Forretningsprocesser og Byggeblokke). Eksistens/kendskab 9 Jeg kender til det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur til realisering af it i kommunen (implementering af logiske byggeblokke i fysiske løsninger)? Arkitekturstyring er basalt set den løbende planlægning og vedligehold af kommunens it-landskab. Styring foregår både på langt sigt ved at se på kommunens samlede itunderstøttelse, og på kort sigt ved kvalitetssikring af itprojekter. Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring. Rammearkitekturen skitserer den logiske løsning af kommunens hovedopgaver via forretningsprocesser der består af oplysninger og procestrin fra de enkelte byggeblokke. Rammearkitekturen er derfor en måde fysisk at: - strukturere den it, som skal understøtte forretningen. - sikre at de udviklede it-systemer kan kommunikere på tværs af leverandører. - sikre en styret migrering fra gammelt til nyt. Eksistens/kendskab 10 Hvordan har du fået kendskab til et i den fælleskommunale rammearkitektur? 10,1b Hvem hos jer har størst indsigt i, og hvem kan sikre overholdelse af principper osv. Eksistens/kendskab 11 Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den Flere svar Baseline V_0.1, KL.dk, Eksistens/kendskab 11,1 Har du forbedringsforslag? (per kilde) Baseline V_0.1, KL.dk, Eksistens/kendskab 11,2 Hvordan vedligeholder du din viden om og dets? Videns- og informationssøgning om 12 Jeg er i stand til at finde den information, jeg eller min organisation har behov for i forbindelse med. Indhold i Eksistens/kendskab 13 Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige i forhold (per kilde) til min organisations behov. Indhold i Anvendelse / værdi 14 Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg (per kilde) eller min organisation kan anvende det. Anvendelse af s Eksistens/kendskab 15 Jeg eller min organisation ved, hvordan man succesfuldt anvender til at opnå sammenhænge og genbrug i it-løsninger. spm. #6-9 Matrice (åben / kilde, spm. #11) spm. #6 Bruges til senere kategorisering Anvendelse af s Anvendelse af s Anvendelse / værdi 16 Jeg eller min organisation ved, hvor man kan finde hjælp til brugen af. Anvendelse / værdi 17 Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i EA-reolen. Anvendelse / værdi 17,1 Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? Vælg ud af flere Se "Svarmuligheder"-ark Matrice, ang. kendskabs- / anvendelsesgrad Flere svar 3 mål fra resultatkontrakt Matrice med de produkter, der har + åbent kommentarfelt været anvendt ( / "andet" produkter, spm. #17) Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. Udvikling af s s Anvendelse / værdi 17,2 Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den Alle svar, bortset fra 'Anvender ved alle projekter' i spm. #17 18 Pipeline giver mig et tilstrækkeligt overblik over, hvad der er er på vej i Hjælpetekst + link. Anvendelse / værdi 18,1 Hvilke produkter har du brug for fremadrettet? 19 Det er gennemskueligt, hvordan et af styres og vedligeholdes.

4 s Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra 20 De mekanismer, der sikrer vedligehold af og kontrol med de udstillede løsninger/byggeblokke, er tilstrækkelige. 21 Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som principper, rapporter og tjeklister - fra. Anvendelse / værdi 21,1 Hvilke styringselementer anvender du? Afhængighed til anvendelse, spm. #21 Anvendelse / værdi 21,2 Hvilke styringselementer savner du? Afhængighed til anvendelse, spm. #21,1 Bidrag til i rammearkitektur Anvendelse / værdi 22 Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke i henhold til. Bidrag til i rammearkitektur Anvendelse / værdi 23 Vi oplever, at andre bruger vores løsninger / byggeblokke med succes. Afhængighed, spm. #22-'Enig- Anvendelse / værdi 23,1 Hvad har I udstillet til fælles genbrug? Afhængighed, spm. #22-'Ja- Anvendelse / værdi 23,2 Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug? Anvendelse / værdi 23,3 Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kan benytte? Flere svar Liste med pre-defineret kategorier Afhængighed, spm. #22-'Nej- Nytteværdi 24 Når vi selv i kommunen skal anskaffe nye it-løsninger, er processen mindre ressourcekrævende som resultat af. Nytteværdi 25 Kvaliteten af de anskaffede it-løsninger er højere som resultat af anvendelse af. 26 Vi har en anskaffelsesstrategi, hvor vi forholder os til hvorvidt er relevant ved et givent projekt. Nytteværdi 27 Min virksomhed anvender og refererer til et den fælleskommunale rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale. Nytteværdi 28 Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større genbrug af løsninger og komponenter på tværs af kommuner. Nytteværdi 29 Rammearkitekturen har fremmet understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog og deling af information. 29b Den fælleskommunale skaber et grundlag for samarbejde leverandører imellem. Nytteværdi 30 Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere at integrere nye løsninger med eksisterende internt i kommunen. Nytteværdi 31 Rammearkitekturen skaber bedre på tværs af kommuner og andre myndigheder, fx understøttelse af tværkommunale samarbejder. Nytteværdi 32 Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at få implementeret i det kommunale it-landskab. 33 Hvilken betydning har for dig i dag? 34 Hvilken betydning forventer du, at har for dig om tre år? 35 Hvad er de største udfordringer ved brug af? Liste med svarmulighed 36 Hvad er de største muligheder i brug af? Liste med svarmulighed Testimonials 37 Har du en god historie, du gerne vil dele? Et kryds + åbent kommentarfelt Testimonials 38 Kan du give eksempler på konkrete it-mæssige tiltag, hvor har understøttet arbejdet. t Sæt kryds, hvis vi må kontakte dig for at høre mere om din historie

5 Skala 5 4 Meget enig Enig Matrice, spm.#17 Produkter i EA-reol Fælleskommunale Arkitekturmål Fælleskommunale Arkitekturprincipper Hovedopgaver Forretningsprocesser Procesmønstre Byggeblokke Kender ikke

6 3 2 1 Hverken eller Uenig Meget uenig Kendskabs- og anvendelsesgrad Kender, men har aldrig anvendt Har anvendt inden for det sidste år Anvender ved alle projekter

7 0 Ved ikke Ved ikke

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 Punkt 13 Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Juni 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Overblik over kvalitative målepunkter # Målepunkt 1 Bedre betingelser

Læs mere

En digitalt sammenhængende offentlig sektor

En digitalt sammenhængende offentlig sektor En digitalt sammenhængende offentlig sektor Hvidbog om arkitektur for digitalisering UDKAST TIL KOMMENTERING: 6. februar 2017 Kommentarer eller forslag til udkast til Hvidbog om arkitektur for digitalisering

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA. IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA. IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016 ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016 Baggrund Udstilling af kommunens udvalgte sagsdata på borger.dk (Borger.dk-option i udviklingskontrakten for

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Leverandørmøde 28. august 2017

Leverandørmøde 28. august 2017 Leverandørmøde 28. august 2017 1.september 2017 /Henriette Eskelund Markedsdialog august 2017 Digitaliseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det foreløbige udbudsmateriale om Næste generation Digital

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø LE34 Att: Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært!

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Kim Normann Andersen Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School andersen@cbs.dk Af Ledelseskommissionens 13 teser til bedre offentlig

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

Tidshorisont Kontakt-person hos KL Kontakt Kontor i KL. Initiativ

Tidshorisont Kontakt-person hos KL Kontakt Kontor i KL. Initiativ 1.1: Sammenhængende og digital borgerservice 1.2: Adgang til egne data Udvikling af indsatser omkring servicedesign, refereancearkitektur påbegyndes og et kommunalt netværk etableres og fungerer hele perioden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Præsentation af Sunddataplatformen fremtidens adgang til sundhedsdata

Præsentation af Sunddataplatformen fremtidens adgang til sundhedsdata Præsentation af Sunddataplatformen fremtidens adgang til sundhedsdata Malene Højsted Kristensen, Afdelingschef Sundhedsanalyser, monitoreringer og lægemidler Perspektiver på data 1. Perspektiv på sundhedsdata

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. marts 2011 Udf rdiget af: Diana L bbert Pedersen (projektleder) Vedrłrende: Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr

Læs mere

Der arbejdes videre med at słge midler til tv rg ende f lles arrangementer.

Der arbejdes videre med at słge midler til tv rg ende f lles arrangementer. Alkoholbehandlingen F lles arbejdsgrundlag for medarbejderne p aftaleenhederne M ls tning Medarbejdernes kendskab til hinandens arbejdsomr der og kompetencer udbygges for p den m de at skabe en st rkere

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN

ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR 2017.04.06 WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN INDHOLD 14.30-14.40 Hvad er nudging kort introduktion 14.40-14.50 Nudging håndhygiejne en case (Lars)

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor. FINANS- UDDANNELSEN FINANS- UDDANNELSEN Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s

Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s Veje til Vækst * Workshop H * 15.30-16.30 v/jan Rosenbom Om Keystones Jan Rosenbom, partner Vi rejser kapital til innovative danske vækstvirksomheder Stærkt netværk

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Forbrug hos Danmarks befolkning. Forbrug hos Danmarks befolkning

Forbrug hos Danmarks befolkning. Forbrug hos Danmarks befolkning DEL 8 BILAG 8. BILAG Bilag 1: Årstal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Digitalt Tv 27 38 53 60 74 3D-tv 4 14 17 17 Smart-tv 24 34 Bærbar computer, lap-top 72 78 81 81 86 Tablet pc, mini computer

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 26-08-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. University College Sjælland

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. University College Sjælland UDDNNELSESPLN BIONLYTIKERUDDNNELSEN 2. SEMESTER University College Sjælland Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 2. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden 1 2 Vision for psykiatriomr det Visionen beskriver, hvad vi str ber efter at v re kendt for i fremtiden.

Læs mere

Dagsorden for 22. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden for 22. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Dagsorden for 22. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 17. maj 2017 i lokale S-10 i KL-Huset,,. Indhold 1. Velkomst og siden sidst... 2 2. Overblik over projektinitiativer og arkitekturaktiviteter

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef 2 Hvad skal vi igennem? 1. Få overblik over din konto 2. Standard metrics 3. Annonceudvidelser PAUSE 4. Konverteringssporing 5. Avancerede metrics, dimensioner

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard FDA2018 2 Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Strategi Begreber Indhold Anvendelse Styring 3 4 FDA Rammearkitekturs rolle Understøtte fælles forretningsmål

Læs mere

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Tidsrum: 10-12.30 Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1 Velkomst og opsamling siden sidst, herunder debatarrangement d. 3. marts Nyt medlem

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Kolding Sygehus Afdeling Medicinsk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Nye samarbejdsformer og oprettelse af nye stillinger på børneområdet

Nye samarbejdsformer og oprettelse af nye stillinger på børneområdet Nye samarbejdsformer og oprettelse af nye stillinger på børneområdet - v/ Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen på Dagplejens landskonference 2005, d. 26. April/28. April. 2 3 Dagplejen 2005 Et dagtilbud

Læs mere

Store husdyrbrug. I kommuneplanlægningen

Store husdyrbrug. I kommuneplanlægningen Store husdyrbrug I kommuneplanlægningen Statslige interesser i planlægningen Store husdyrbrug Planlovens 11a, nr. 11. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering

Læs mere

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Plejeboligplanen Plejeboligplanen blev vedtaget i Byrådet den 29. april 2015

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER Udarbejdelsen af denne drejebog Formål Tilgang

Læs mere

It-arkitekturprincipper for Randers Kommune

It-arkitekturprincipper for Randers Kommune It-arkitekturprincipper for Randers Kommune Februar 2011 1. Indledning Randers Kommunes digitaliseringsstrategi er en rettesnor for, hvordan kommunen gerne ser den digitale udvikling og anvendelse. Form

Læs mere

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016 Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning Generalforsamling 22. september 2016 Endnu et år er gået og det er nu min 3. beretning som formand for Rønde Fjernvarme. Som de foregående år, har der

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Daginstitutionen Kombi

Daginstitutionen Kombi Daginstitutionen Kombi AFTALE 2011 2012 1. DECMBER 2010 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i!

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i! Folkeoplysningsudvalget Udviklingsmidler Laksetorvet 8900 Randers C Ansłgning om łkonomisk stłtte til Randers, den 11. juli 2009 ungdomsnetv rk - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening

Læs mere

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Tidlig opsporing og Fælles Sprog III Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Version 1.03 København, den 23. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Iluliaq Seafood A/S. Årsrapport

Iluliaq Seafood A/S. Årsrapport B 1354 Qassimiut 1 3920 Qaqortoq CVR-nr. 36087986 Årsrapport 12-09-2014-31-12-2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07-07-2016 Kim Høegh-Dam Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så?

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Mona Winther Indholdsfortegnelse Betragtninger om mål 3 Elevforudsætninger 4 Elevmål i elevsprog 5 Aktiviteter

Læs mere

Forslag til NOVANA det nationale natur og miljøovervågningsprogram

Forslag til NOVANA det nationale natur og miljøovervågningsprogram Danmarks Miljøundersøgelser Vejlsøvej 25 Postbox 314 8600 Silkeborg Dansk Ornitologisk Forening BirdLife-Danmark Vesterbrogade 138-140 1620 København V tlf. 33 31 44 04 dof@dof.dk 16. januar 2003 Forslag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. november 2007 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. november 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. november 2007 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Godkendelse af helhedsplan for Gellerup og Toveshøj 1.

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium & HF 1g 2016-17 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER EN DHO?... 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO?... 3 VEJLEDNING OG RESPONS... 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT... 5 FORM OG STRUKTUR

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg

BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg BabyDos er et rest frit vådfoderanlæg, der giver somælkerstatning og pre-starter i foderskåle i farestalden. Doseringen af mælk og pre-starter sker

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER. Bilag 7 Punkt 13

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER. Bilag 7 Punkt 13 Bilag 7 Punkt 13 DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER PLAN FOR KVALITATIVE MÅLEPUNKTER Den samlede målemetode Kvalitative Kvantitative Udarbejdelsen

Læs mere

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune Evaluering 01.03.16 28.02.17 Formål med gratis psykologhjælp til unge Forebygge at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune

Psykiatriplan for Randers Kommune Psykiatriplan for Randers Kommune Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan Side 1 af 12 Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Status p Skole-it 2010.

Status p Skole-it 2010. Status p Skole-it 2010. I Byr dets młde den 27. oktober 2008 besluttedes nedenst ende investeringsplan. Fig. 1. Infrastruktur Servere Tr dlłst net 1000kr. Antal IWB PC Drift I alt IWB PC 2008 1.390 2.527

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere