Øvelser til regnearket Excel 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelser til regnearket Excel 2"

Transkript

1 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel Indhold...1 Opgave Konsekvensberegninger...2 Opgave Opstilling af et større regneark...4 Opgave Brug af regneark i et Worddokument...6 Opgave Bogføring...9 Sortering...12 Subtotaler...13 Opgave Betingede formler...16 Opgave Referat fra personalemøde...18

2 2 af 19 Opgave 1 Konsekvensberegninger. Opstil nedenstående regneark - samme slags formler som i opgave 5 Et regneark som ovenstående er godt nok, men hvis man ønsker en profil for lånet, må det udvides lidt mere. Lav nu en tilføjelse til regnearket, så det får dette udseende:

3 Formlerne for udvidelsen ses her: Excel 2 3 af 19 A16 B16 Her kopieres lånebeløbet fra E3. Når det viser sig, at man alligevel ikke har råd til at låne kr. Så retter man blot beløbet i E3 Her beregnes renten af det skyldige beløb saldoen A-kolonnen. Renteprocenten står i E4; men da der er månedlige ydelser, skal den divideres med 12, som er sat i E6. Her benyttes en speciel syntaks, bemærk dette tegn: $. Du har sikkert bemærket, når man benytter fyldhåndtaget til at kopiere en formel, så ændre henvisningerne til celler automatisk. Det er ikke hensigtsmæssigt her, da der refereres til en celle, som skal benyttes i alle tilsvarende formler i kolonnen. Det undgås ved at sætte $ før kolonnenavn og $ før rækkenummer. E4 fastlåses altså i alle følgende formler i kolonne B. NB! Du skriver $ ved at holde Alt Gr tasten nede og trykke på den tast, der har indgraveret et firtal. C16 D16 E16 F16 Den månedlige ydelse minus renten. Saldoen beregnes ved at trække afdrag fra saldo. er en kopi at renten før man er begyndt at afdrage. Startdato er sat i E7. Da månederne har forskellige længde, må man eksperimentere lidt med det tal, der lægges til. Det bliver altså kun cirkadatoer. A17 Den aktuelle saldo indsættes fra D16. E17 Den tidligere rente i E16 lægges sammen med ny rente i B17. F17 Datoen for første betalingsdato forøges med ca. en måned. Når du vil se hele låneforløbet, behøve du ikke at indtaste flere oplysninger, du kan få Excel til at gøre resten af arbejdet. Marker cellerne i række 17. Benyt fyldhåndtaget til at trække alle formler til række 75. Hvis du kan forhandle dig til en mindre rente, så behøver du kun at rette tallet i E4. Denne form for brug af regneark kalder man konsekvensberegning. Det kan benyttes i mange sammenhænge. God fornøjelse...

4 4 af 19 Opgave 2 Opstilling af et større regneark. I mange sportsklubber er det forbundet med en masse regnearbejde, når der skal laves resultatlister for et stævne. Brædstrup Svømmeklub afholder hvert år et triathlon-stævne, og deltagerantallet stiger hvert år. Efterhånden er der så mange deltagere, at det ikke kan lade sig gøre at udregne en resultatliste og give den til deltagerne samme dag. Nedenfor er et uddrag af den resultatliste som klubbens tidtagere laver. RESULTATLISTE FRA BRÆDSTRUP TRIATHLON 1995 Start num. Navn Total Svømning Cykling Løb Herrer over 17 7 Ole Weel Jensen 01:13:43 00:08:11 00:41:11 00:24:21 34 Kjeld Madsen 01:16:17 00:06:58 00:44:24 00:24:55 8 Bjarne S. Pedersen 01:18:15 00:08:58 00:44:53 00:24:24 43 Søren Eje 01:18:26 00:10:33 00:44:14 00:23:39 12 Michael Kristensen 01:21:13 00:10:40 00:43:57 00:26:36 11 Per Sthaalros 01:21:15 00:10:28 00:44:34 00:26:13 Damer over 17 år Tidtagerne ser hvad stopuret viser efter svømning og noterer dette. Når En deltager får taget sin tid efter cykling, trækkes svømmetiden fra den nuværende tid. Dette giver hvor lang tid deltageren har brugt på cykling - denne tid noteres. Samme procedure gentages når en deltager får taget sin sluttid; svømmetiden + cykletiden trækkes fra den totale tid og giver altså tiden brugt ved løb. Regnestykket kan stilles således op: Svømmetid = aktuel tid Cykletid = aktuel tid - svømmetid Løbstid = aktuel tid - svømmetid - cykletid Som det kan ses, er der mere end nok at gøre for tidtagerne - det tager meget lang tid. For stadig at kunne yde deltagerne den service, at de får en liste samme dag, har klubben fået udviklet et specielt program til udregning af resultaterne. Men problemet kunne nemt løses med et regneark! Når det udviklede program regner på tiderne, laver det alle tiderne om til sekunder, idet det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at trække to tider fra hinanden (hvad bliver fx. 1.02,00 minus 4 minutter? - ikke 98!). Du kan sagtens trække to tider fra hinanden i Excel ved at lave formatet om til tids-format. Opgaven går nu ud på at lave et regneark, hvori man kan indtaste de oplysninger som fremgår af ovenstående liste. Man skal indtaste de aktuelle tider og så skal udregningen af den absolutte tid (den tid en enkelt disciplin har taget) foregå automatisk.

5 5 af 19 Opbygningen af regnearket kunne fx. se således ud: Reg. tid efter Faktisk tid efter Navn svøm cyklingløb svøm cykling løb = = = = = = = = = = = = = = = = = = Lighedstegnene angiver at der skal laves formler her.

6 Opgave 3 Brug af regneark i et Worddokument Excel 2 6 af 19 I denne opgave skal du lave et diagram på baggrund af nogle tal i regnearket. Senere skal diagrammet så flettes ind i et tekstbehandlingsdokument. Indskriv først nedenstående brev i Word. (datoen får du ved at vælge Indsæt/Dato og klokkeslæt). Hansens Byg Storgade København K Anders Holdsted Statsautoriseret Revisor Kongensgade København N Kære Anders 3. august 1997 Som du ser af nedenstående salgsgraf, fremgår det tydeligt, hvordan salget i Hansens Byg er steget støt. Dette har bevirket, at jeg ser mig nødsaget til at ansætte flere folk for at kunne give en bedre service til mine kunder. Ejeren af huset, hvor jeg har lejet forretningslokaler, fortæller mig, at forretningen ved siden af min flytter. Vi diskuterede muligheden for at fjerne væggen mellem de to forretninger, omkostningerne og lejeforhøjelse i forbindelse med sammenlægning af de to forretningslokaler. Sammenlægningen vil give en 30% stigning i lejeomkostningerne. Hvis du tager i betragtning, at vores salg er fordoblet siden januar, vil du så mene, at udvidelsen kunne være en fordel for forretningen? Ring til mig for at aftale et møde, hvor vi kan drøfte mine planer om sammenlægningen. Med venlig hilsen Arne Hansen Gem dokumentet, men luk det ikke!

7 7 af 19 Opret dernæst et regneark med følgende tal: Lav nu et diagram på tallene - det kunne fx. se ud som nedenstående:

8 8 af 19 Excel 2 Der er rigtig mange muligheder for at tilrette diagrammet. Her er det samme diagram, blot med nogle ændringer. Diagrammet er opdelt i en række elementer, søjlerne, tallene, navnene, baggrunden m. m. Når man flytter musen på et element, så fremkommer en lille etiket med navnet på det udpegede element, så man kan se, om man har fat i det rigtige. Alle kan ændres ved at dobbeltklikke på det ønskede. Der fremkommer så en dialogboks, hvor ændringerne kan foretages. Her er det hele vendt: Baggrunden, Tømrersøjlerne og teksten har fået ny farve. Kun tiden, fantasien og interessen sætter grænse for, hvad man kan. Nu er det op til dig at eksperimentere med mulighederne. Når du har diagrammet fremme på skærmen, markerer du det og vælger Rediger/Kopier. Der laves så en kopi i Udklipsholderen. Skift nu til dit tekstbehandlingsdokument. Klik foran bogstavet "E" i andet afsnit, hvor der står "Ejeren af huset..." og vælg Rediger/Sæt ind. God fornøjelse...

9 Opgave 4 Bogføring Excel 2 9 af 19 Vi har en lille virksomhed eller forening som har både indtægter og udgifter. Der skal laves et regnskab, som tilfredsstiller både revisor og andre som kan have interesse Man kan vælge et færdigt program til økonomistyring, men de kan være dyre i anskaffelse. Og man kan faktisk godt ved hjælp af EXEL, lave omfattende regnskaber og driftsoversigter og balancer i regneark. Alle økonomiske bevægelser - det være sig indtægter eller udgifter - skal bogføres. Og hver bevægelse skal dermed have et bilag. Et bilag er typisk en kvittering eller en faktura. For hvert bilag gælder to ting, som bogføringen skal holde styr på. Bilaget har sit eget bilagsnummer. Samtidig har det også en dato. De kan evt. også påføres en tekst, som beskriver bilaget. Hvert bilag bliver bogført til en konto. Det bliver konteret. Alle virksomheder og foreninger har en kontoplan, som danner grundlag for bogføringen. Når bilaget er indtastet, kan man let overskue hele regnskabet ved at lave forskellige sorteringer og filtreringer etc.. bilagene kan ses samlet, i en fortløbende liste, eller de kan sorteres ud fra den enkelte konto (det vil sige man kan lave en kontospecifikation). Det hele kan også sorteres kvartalsvis, hvis man ønsker det mulighederne er næsten uendelige. Man kan også lave balancer. Når man skal lave et bogholderi, bliver der i første omgang behov for to regneark: En kontoplan, som oprettes fra start af. I denne opgave starter vi med syv konti, men den kan let udvides på et senere tidspunkt. Et ark til indtastning af bilagene (det der kaldes en bogføringsjournal). Hvert bilag skal bogføres med dato og kontonummer. Man kan også tilknytte en tekst. Den opgave, du skal løse, har ikke stor aktiviteter, men der er både indtægter og udgifter, der skal bogføres hver måned. Sådan kommer du i gang Du skal starte med at oprette kontoplanen, den skal stå i et regneark for sig. Derefter skal du lave bogføringsjournalen, hvor bilagene indtastes fortløbende. Efter du har indtastet skal du formatere med skrifttyper, justeringer, bredde etc.. Åbn en helt ny projektmappe, og gem den under navnet Øvelser bogholderi.

10 10 af 19 Excel 2 Som standard har man i virkeligheden mulighed for at lave og arbejde med 3 forskellige regneark i den samme fil. Nederst på skærmen ses 3 faneblade, der hedder Ark1, 2 og 3. Omdøb Ark3 til, så det hedder: Kontoplan. Højreklik på fanebladet, omdøb det og skriv det nye navn. Indtast så nedenstående meget enkle kontoplan. Gem, når du er færdig med indtastningen. Udskriv kontoplanen den er altid god at have ved hånden. Så skal du klargøre arket til selve bogføringen. Klik på Ark2, og omdøb det til Bilag2007. Indtast disse overskrifter, samt det første bilag i arket. Bemærk, at celle D2 skal være tom. Gem igen, når du er færdig. Du starter bogføringen med at indtaste bilag nummer Det er et varekøb, du har foretaget den 2. januar. Du har haft en udgift på 468,75 kr. uden moms. Da der er tale om et varekøb, er kontonummeret 700, det står i din kontoplan. Listeopslag Meningen er nu, at regnearket selv skal skrive kontoens navn i celle D2. Der skal altså stå Varekøb men det skal ske automatisk, regnearket skal slå op i listen med kontonavne og indsætte det korrekte navn. For at få overført teksten fra arket kontoplan, skal området med kontonavnene først navngives. Gå nu til arket Kontoplan.

11 11 af 19 Markér kolonnerne A og B i det grå felt. Vælg Indsæt/Navn/Definer. Skriv Kontoplan her. Klik på knappen Tilføj, så navnet kommer til at stå i det store felt. Slut af med at klikke på OK. Nu kan der refereres til de 2 kolonner. Gå tilbage til arket Bilag Gå til celle D2, og indtast den efterfølgende formel : =lopslag(c2;kontoplan;2;sand) Formlen laver et opslag: Den finder værdien C2 ( der, hvor der står 700 ) i området, der hedder Kontoplan. Der tager den teksten i 2. kolonne og overfører det til celle D2. Når du trykker på Enter står der Varekøb i cellen Prøv selv at ændre tallet i C2 til Så skulle der gerne stå Rengøring i D2 og opslaget virker. Indtast 700 i C2 igen. Det vil være en god idé at gemme.

12 Indtastning af bilag Excel 2 12 af 19 Nu skal der indtastes en række bilag. Systemet er her, at alle udgifter nummereres fra 1405 og opefter. Indtægterne følger fakturanumrene, som starter med og opefter. Start i celle A3, og indtast som herunder. Bemærk også, at indtægter i cellerne E4,E10, E16,og E18 er negative tal. De skal indtastes med et ( minus ) foran, sådan gør man i regnskaber. Husk at gemme med jævne mellemrum Når du er færdig, skal formlen D2 kopieres nedad. Tilpas kolonnebredden til teksterne. Husk at gemme. Sortering Nu har du et regnskab med 17 bilag. De står i kronologisk orden, for de blev indtastet efter dato. Det behøver de ikke, for regnearket kan sortere bilagene efter dit ønske. Det kunne du jo f.eks. prøve. Gå f.eks. til celle C12. Det skal være en celle indenfor de data, der skal sorteres. Vælg menupunktet Data/Sorter på menulinien, så markerer Excel selv hele blokken A2:E18, for det er den, der skal sorteres. Og det er jo korrekt. Samtidig åbnes der en dialogboks Sorter. Vi ønsker nu bilagene sorteret efter først Kontonr. Og derefter Dato. Klik dig nu frem ved hjælp af de små pile til : Sorter efter: Kontonummer Og derefter: Dato.

13 13 af 19 Når du har klikket på OK, sorteres bilagene som ønsket. Prøv selv at sortere efter Dato og ikke andet. Subtotaler Excel har indbygget en funktion, der hedder subtotaler. Det er slags sammentællinger, som du egentlig sagtens selv kunne lave med formler. Her er det bare meget enklere at gå til. Vi prøver engang. Stå igen et sted indenfor dine data. Vælg menupunkt Data/Sorter Sortér området ud fra Kontonr. og Dato. Vælg så menupunktet Data/Subtotaler det giver en lille dialogboks, hvor du skal angive, hvad der skal ske. Du skal summere beløbene, der står i kolonnen U. Moms. Det skal ske for hver konto. Derfor skal du indstille Ved hver ændring i: Kontonummer. og Anvend funktionen: Sum Føj subtotal til: U.Moms Listen grupperes efter kontonummer. Klik OK og arket skulle så gerne se således ud, som efterstående.

14 14 af 19 Mere om subtotaler Subtotalerne bruges i større lister til at tælle posterne eller lave andre beregninger, som du så det i øvelsen. Men subtotalerne ændrer meget i regnearket, så du skal ikke indtaste nye data i listen, der indeholder subtotaler. Lad os kigge på det foregående eksempel. Der skal du bemærke to ting. Dels er der en subtotal for hver konto. Eksempelvis er konto 1670 sammentalt til 670,80 kr., nederst er der et hovedtotal, i vores tilfælde viser den faktisk virksomhedens overskud som er et minustal ( ,82 kr. ), grunden til at det er et minustal er af regnskabstekniske årsager. I venstre side af skærmbilledet er der nogle små trykknapper, der står minus på dem. Prøv at klikke på en af dem, og se hvad der sker. De skjuler den enkelte gruppes detaljer - i dette tilfælde er det konto. Du kan tænde og slukke for de 3 niveauer på de 3 tal helt øverst til venstre. Det skulle så gerne se ud som dette billede, hvis du slukker niveau 2.

15 15 af 19

16 16 af 19 Opgave 5 Betingede formler I mange situationer skal der foretages forskellige beregninger, afhængig af de data, som indtastes i et regneark. Det gælder f.eks. ved beregning af rabat eller leveringsomkostninger. Eksempel: Der ydes 5% rabat, hvis der købes for kr. eller derover. Der opkræves desuden et leveringsgebyr på: 20% ved køb under 25 stk., 10% ved køb mellem 25 og 50 stk. og 0% ved køb over 50 stk. Ved rabatberegningen er der to muligheder, som er afhængig af prisen. Skrevet på dansk må formlen se således ud: Hvis pris er mindre end kr. Så er rabat = 0 kr. Ellers er rabat = 5% af pris I et regneark skrives en sådan betingelse ved hjælp af en funktion, hvor betingelsen efterfølges af de to muligheder. De tre elementer adskilles af et skilletegn ( ; eller ). I celle B5 kunne der således stå følgende formel: så ellers sluthvis Betingelse Ja Nej Hvis(B4<1000;0;B4*0,05)

17 17 af 19 Ved beregning af leveringsomkostninger er der tre muligheder. De kræver to valg, da det enkelte valg kun er valg mellem to muligheder. Hvis antal er mindre end 25 Så er levering lig med 20% af pris Ellers hvis antal er større end 50 Så er levering lig med 0 kr. Ellers er levering lig med 10% af pris I celle B6 vil formelen kunne se således ud: så ellers så ellers sluthvis Hvis(B2<25;B4*20%;Hvis(B2>50;0;B4*10%)) Betingelse Ja Nej Betingelse Ja Nej

18 Opgave 6 Referat fra personalemøde Excel 2 18 af 19 Nedenstående tal fra resultatopgørelsen for 1999 danner udgangspunkt for budgetlægningen for månederne Januar Februar Marts 2000 Omsætning Rådgivning Undervisning Programmel Diverse Vareforbrug Rådgivning Undervisning Programmel Diverse Driftsomkostninger Lokale Kontorhold Reklame Øvrige omkostninger Lønninger Øvrige omkostninger På personalemødet blev budgettet diskuteret. I perioden er omsætningen steget med ca. 15 % om året En tilsvarende stigning må forventes i i budgettet skal der kalkuleres med en månedlig stigning på 1,2 %, hvilket svarer til en årlig stigning på 14,4 %. Den månedlig stigning gælder for alle fire omsætningsgrupper. I 1999 udgjorde vareforbruget ca. 35 % af omsætningen. På personalemødet var der enighed om, at vareforbruget i 2000 efter al sandsynlighed vil udgøre en tilsvarende procentdel af omsætningen. Vareforbruget fordeler sig på de fire vareforbrugskonti på følgende måde:

19 19 af 19 Rådgivning: Undervisning: Programmel: Diverse: 8 % af omsætningen 13 % af omsætningen 57 % af omsætningen 49 % af omsætningen De eksterne omkostninger beløb sig til i I 2000 forventes der en stigning på 10 %. En så kraftig stigning blev fundet uacceptabel på mødet. Derfor skal der foretages en bedre styring af de tunge omkostningsposter ( lokaleomk. kontorhold reklame øvrige omk. ). En bedre styring af omkostningsposterne afspejler sig også i budgetlægningen. Der skal nemlig udarbejdes budgettal for hver af de fire ovennævnte omkostningsposter. Der forventes ingen huslejestigninger i Derfor bør der kalkuleres med en stagnation i lokaleomkostningerne. Reklameomkostningerne skal holdes på det nuværende niveau. Ved budgetlægningen skal der dog tages højde for sæsonudsving. En sjettedel af reklameomkostningerne plejer nemlig at ligge i januar måned, idet der er en tradition for en reklamekampagne i januar. Den resterende del af reklameomkostningerne fordeler sig ligeligt over de øvrige måneder. På mødet blev det besluttet, at kontorholdsomkostningerne skal reduceres med 6 % i 2000 fordelt ligeligt over de 12 måneder. Øvrige omkostninger fastfryses på det nuværende niveau. Der er ingen sæsonudsving. Personalet i virksomheden er månedslønnet. Personalomkostningerne udgjorde i Pr 1/ stiger lønudgifterne med 3 % pgr.a. overenskomsten. Du skal på baggrund af ovenstående oplysninger, udarbejde en regnearksmodel, som simulerer den økonomiske udvikling for januar marts måned april 2007 Erik Hindkjær

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere