Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142"

Transkript

1 Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142

2 Installatør menu. Denne menu er forbeholdt installatøren, såfremt at systemets avendelse og service er tilknyttet en aftale med evt. ekstern vagtcentral og serviceaftale fra installatørens side. Nedenstående vises et overblik over menu strukturen i installatørmenuen. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER IKKE KAN FJERNBETJENES MED SMS'ER PÅ CTC 1142, UDOVER FRA - OG TILKOBLING. SAMT TÆND/SLUK FUNKTION AF URA-8. Tlf. nummer Kunde ID. Her indtastes de tlf. nr. der skal modtage alarm hændelser. Her indtastes det konto nr. der skal fortælle den eksterne vagtcentral, hvem kunden er. GPRS indst. KUN CTC 940 dette bruges til rapportering. Her indtastes GPRS indstillinger, såfremt Inst. kode Sirene tid Udg.Lyd niv. Ind.Lyd niv. Udg.Delt.niv. Ind.Delt.niv. Sirene Fors. Verificering Sidste dør Støj Fjb. Funktion Her indtastes den nye installatør kode. Her indtastes indstillinger til sirenen. Her ændres lydniveauet for udgangstiden, når alarmen er slået Til. Her ændres lydniveauet for indgangstiden, når alarmen er slået Til. Her ændres lydniveauet for Udgangstiden, når alarmen er slået til Deltilkobling. Her ændres lydniveauet for Indgangstiden, når alarmen er slået til Deltilkobling. Sirene Fors. giver mulighed for at vælge forsinkelse på sirenevarsling. Verificering giver mulighed for at overføre en egen Contact ID kode (139) ved flere udløste alarmer inden 30 minutter. Kun CTC 940 Sidste Dør giver mulighed for at stoppe udgangstid når Magnetkontakt som er prog. til zonetype: Forbikoblet bliver lukket Menuen RF Støj giver mulighed for at måle støj på 868 MHz båndet. Denne benyttes ikke da den modt. støj bla. fra trådløse telefoner. Fjernbetj.Funk. bestemmer hvordan fjernbetjeningen skal fungere.

3 Installatør menu. Periodisk Rpt. Fors. Per.Rpt. Modtager(e) Bevægelse Sabotage Detektor fejl SIMkort-kode Begræns Zoner KUN CTC 940 Lyd ved Fejl Inst.kodeord KUN CTC 940 Rap.valg KUN CTC 940 Enheder +/- KUN CTC 940 Enh. +/- Funk. KUN CTC 940 Fabriks Indstilling Menuen Periodisk Rpt. bruges til at sende et kontrolsignal til vagtcentralen Fors.Per.Rapport bruges til at forsinke et kontrolsignal til vagtcentralen. Modtager(e) giver mulighed for at vælge om nummersenderen skal rapportere til en eller flere vagtcentraler. Bevægelse kan angive hvor mange timer der skal gå før et alarmanlæg rapporterer at det ikke har nogen bevægelse registreret. Funktion SAB giver mulighed for at bestemme om sabotagekontakter skal give fuld alarm uanset tilstand på anlægget. Detektor Ude, her kan man vælge antal timer der skal gå før anlægget rapporterer, at det ikke har kontakt med detektorer. Menuen SIMkort-Kode, hvor man progammerer SIM kortets PIN kode. Begræns Antal benyttes til at begrænse antallet af enheder på et anlæg til 6. Lyd ved Fejl benyttes til at bestemme lydniveauet ved systemfejl. Inst.kodeord benyttes til at genkende dine rettigheder til ændringer ved hjælp af fjernprogramering i installatørmenuen via SMS. Rap.valg benyttes til at bestemme i hvilken rækkefølge kontrolpanelet skal prøve forskellige overføringsmåder. Benyttes til at programmere/ændre og slette alle enheder i systemet. Enheder +/- Funk benyttes for at vælge om menuen Enheder+/- bare skal findes i installatørmenuen eller også i mastermenuen. For at tilbagestille alarmanlægget CTC-9xxx til fabriksindstilling.

4 Installatørmenu. Tast bruger Kode.... Tast Stjernetast Tast Installatør Kode * * * * + Tlf.Nummer Kunde ID Tast Brugerkode (1234) og afslut med OK Tast derefter Installatør koden: 7982 Afslut med OK Menuen forandrer sig og man er i Installatørmenuen. Benyt piletast Op eller Ned til at navigere i menuen. Telefon. nr. Menuen benyttes for at programmere telefonnummer til alarmmodtagere. + Tlf.Nummer Kunde ID + A) B).... valget, vælg menuen ved at taste OK Menuen giver mulighed for at lægge to forskellige telefonnummer ind. Benyt piletast Op eller Ned for at vælge modtager A) eller B). Bekræft med OK Kunde ID. Menuen benyttes for at programmere id-nummeret som alarmanlægget har på alarmstationen. + Tlf.Nummer Kunde ID. valget, Vælg menuen ved at taste OK + A) 1234 B).... Menuen giver mulighed for at lægge to id nr. ind. Benyt piltast Op eller Ned for at vælge modtager A) eller B). Bekræft med OK. CTC 1142 sender ved protokollen Contact-ID. enten ved DTMF eller SMS. Ved SMS CID skal der altid tastes 4 cifre i kunde-id NB: ID nummeret der bliver tastet vil automatisk skabe Vægterkoden. Vægterkoden bliver altid det omvendte af Kunde ID. Eks: ID nr bliver til Vægterkoden 4321.

5 GPRS Indstillinger Menuen benyttes for at opsætte alarmoverførelse via GPRS. Denne funktion findes kun i CTC 940 Kunde ID + GPRS inst APN Tilkobl Brugernavn valget,. Under menuen GPRS inst finder man 6 undermenuer som skal programmeres, hvis GPRS overførelse skal virke. Følgende 6 menuer må programmeres: APN Eksempel: internet (Ved brug af TDC) Bruger Navn Eksempel: internet (Ved brug af TDC) Kodeord Eksempel: internet (Ved brug af TDC) IP Adresse Tast ind IP adressen til vagtcentralen Port Tast ind Port på IP adressen til vagtcentralen Kunde ID Tast ind kunde ID som skal vises på vagtcentralen Ændre Installatørkode Menuen benyttes til at ændre installatørkoden. GPRS inst + Inst. Kode Tast Ny Kode.... Gentag Ny Kode.... valget,. Tast ny kode og bekræft valget med at taste OK. Gentag ny kode og bekræft valget med at taste OK. Koden er ændret.!!!husk AT GEMME KODEN ET SIKKERT STED!!! Ændre Sirenetid Menuen benyttes til at ændre sirenetiden (Standard 3 Minutter). Inst. Kode + Sirene Tid Sirene Tid 3 min ( Ok) valget,. Benyt piletast Op eller Ned for at vælge værdien minutter.

6 Udg.Lyd Niv. Menuen Udg.Tid Niv. giver mulighed for at ændre/slå fra lydniveauet på udgangstid når alarmen bliver slået TIL. Fabriksværdi: Lav Sirene Tid + UdgLyd Niv. + Udg. Lyd Høj Udg. Lyd Lav valget,. Vælg mellem Høj, Lav eller FRA. Ind.Lyd Niv. Udg.Tid Niv. + Ind.Lyd Niv. + Ing Lyd Høj Ing Lyd Lav Menuen Ing.Tid Niv. giver mulighed for at ændre/slå fra lydniveauet på indgangstid når alarmen bliver aktiveret. Fabriksværdi : Lav valget,. Vælg mellem Høj, Lav eller Fra Udgt.Delt.Niv Menuen Udg.tid Delt.Niv. giver mulighed for at ændre/slå fra lydniveauet på udgangstid når alarmen bliver Deltilkoblet. Fabriksværdi Lav Ing.Tid Nivå + Udgt.Delt.Niv. + Udg.Lyd Høj Udg.Lyd Lav valget,. Benyt piltast Op eller Ned for at vælge funktion. Vælg mellem Høj, Lav eller Fra.

7 Indg.Delt Niv. Menuen Indgt.Delt Niv. giver mulighed for at ændre/slå fra lydniveauet på indgangstid når indgangstid bliver startet i Deltilkobl. TIL. Fabriksværdi : Lav Utg.Tid Nivå + Indg.Delt.Niv. + Indg. Lyd Høj Indg. Lyd Lav Benyt piletast Op eller Ned for at velge menuen valget,. Vælg mellem Høj, Lav eller Fra Sirene Forsinkelse Menuen Sirene Fors. giver mulighed for at vælge forsinkelse på sirenevarsling. Skal normalt ikke benyttes Fabriksværdi: Fra Indgt.Delt.Niv. + Sirene Fors + FRA 1 Min Benyt piltast Op eller Ned for at vælge menuen Vælg mellem 1-10 minutter eller Fra Verificering Menuen Verificering giver mulighed for at overføre en egen Contact ID kode (139) ved flere udløste alarmer inden 30 minutter. Fabriksværdi: FRA Kun i CTC 940 Sirene Fors + Verificering + Verificer FRA Verificer TIL Vælg mellem Verificer FRA eller Verificer TIL.

8 Sidste Dør Menuen Sidste Dør giver mulighed for at stoppe udgangstid når Magnetkontakt er programmeret til zonetype "Forbikoblet". Verificering + Sidste Dør + Sidste Dør FRA Sidste Dør TIL Vælg mellem Verificer Fra eller Verifiser Til Støj Menuen Støj giver mulighed for at måle støj på 868 MHz båndet. Denne benyttes ikke da den modtager støj bla. fra trådløse telefoner. Fabriksværdi: FRA Sidste Dør + Støj + Detektion FRA Detektion TIL Vælg mellem Detektion FRA eller Detektion TIL FJB. FUNKTION Menuen Fjbet.Funk. bestemmer hvordan fjernbetjeningen skal fungere. Fabriksværdi FRA Støj + Fjb.Funktion + Fjb. Funk. Fra Fjb. Funk. TIL. Fjernbtj. FRA = Fjernbetjeningen kan ikke benyttes til at slå alarmen fra før indgangstiden er startet. Fjernbtj. TIL = Fjernbetjeningen kan benyttes til at slå alarmen fra uafhængig af om Indgangstiden er startet. NB: Denne funktion må IKKE ændres da den er en forudsætning for FPgodkendelse.

9 Periodisk Rapportering Menuen Per. Rapport bruges til at sende et kontrolsignal til vagtcentralen. Fabriksværdi : Nej Fjb.Funktion + Periodisk Rpt. Periodisk Rpt. Nej ( Ok) Følgende valg er i menuen, testsignal sendes hver: 28 dag, 7 dag, 3 dag, 2 dag, 1 dag, 18 time, 12 time, 6 time og Nej ( Funktion fra ) NB: Ved polling via GPRS skal denne menu benyttes for at bestemme hyppighed af pollingsignaler fra centralen. Forsinket Periodisk Rap. Menuen Fors.Per.Rpt bruges til at forsinke et kontrolsignal til vagtcentralen. Periodisk Rpt. + Fors.Per.Rpt. Fors.Per.Rpt. 12 timer ( Ok). (Der kan vælges mellem 1,2,3,4,8 eller 12 timers forsinkelse. tt til Nei. Modtager(e) Menuen Modtager(e) giver mulighed for at vælge om Følgende valg er i menyen:12 time, 8 time, 4 time, 3 time, 2 time og 1 time nummersenderen skal rapportere til et eller flere tlf. numre. (Fabriksværdi En og En.) Fors.Aut.Rapp + Modtager(e) + En og En Begge Benyt piletast Op eller Ned for at velge menuen. En og En = Nummersenderen vil sende til modtager 1 først, hvis den ikke får svar vil den sende til modtager 2. 5 gange vil senderen forsøge at sende. Begge = Nummersenderen vil sende til modtager 1 først derefter til modtager 2.

10 Bevægelse Menuen Bevægelse kan angive hvor mange timer der skal gå før et alarmanlæg rapporterer at det ikke har nogen bevægelse registreret fra IR eller magnetkontakter. Benyttes som en ekstra tryghedsalarm da denne funktion kun fungerer når anlægget er Frakoblet. Fabriksværdi: FRA Modtager(e) + Bevægelse + FRA 4 Timer Benyt piletast Op eller Ned for at velge menuen Vælg mellem Fra, 4, 8 eller 12 Timer Sabotage Menuen Sabotage giver mulighed for at bestemme om sabotagekontakter skal give fuld alarm uanset tilstand på anlægget. Fabriksværdi: Hele Anlægget TIL Bevægelse + Sabotage + Kun Alarm TIL Normal Vælg mellem: Kun Alarm TIL = Sabotagealarm kun når hele anlægget er slået TIL. Normal = Sabotage alarm uanset tilstand på anlægget. Detektor fejl Menuen Detektor fejl, her kan man vælge antal timer der skal gå før anlægget rapporterer, at det ikke har kontakt med detektorer. FP-krav = 4 timer. Fabriksværdi: 4 Timer Sabotage + Detektor fejl + FRA 4 timer Vælg mellem: FRA, 4, 6, 8 eller 12 Timer

11 SIMkort Kode Menuen SIMkort Kode, hvor man progammerer SIM kortets PIN kode. (kun CTC940) KUN I "ÆLDRE MODELLER", HVIS MENUPUNKTET ER VÆK, VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT PINKODEN ER DEAKTIVERET PÅ SIMKORTET Detektor fejl + SIMkort Kode Tast ny kode... (+ok) Tast gældende PIN Kode for SIM kortet.. Displayet viser Vent Venligst til GSM enheden har logget sig på nettet NB: SIM kortet må kun fjernes/isættes når kontrolpanelet er strømløst. Begræns Zoner Menuen Begræns Antal benyttes til at begrænse antallet af enheder på et anlæg til 6. Fabriksværdi: FRA, uden begrænsning dvs. 20 enheder SIMkort Kode + Begræns Zoner + Begræns FRA Begræns TIL Vælg mellem: FRA eller TIL. Lyd ved Fejl Menuen Lyd ved Fejl benyttes til at bestemme lydniveauet ved systemfejl. Fabriksværdi: Lav Lyd NB: Benyttes: FRA, strider dette mod FP-regelsættet. Begræns Antal + Lyd ved Fejl Benyt piltast Op eller Ned for at vælge menuen + FRA Lav Vælg mellem: FRA, Lav Lyd eller Høj Lyd

12 Inst.kodeord Menyen Inst.kodeord benyttes til at genkende dine rettigheder til ændringer ved hjælp af fjernprogramering i installatørmenuen via SMS. Lyd ved Fejl + Inst.kodeord + kodeord... Rap.valg Inst.kodeord + Rap.valg + Alternativ En og En valget,. Skriv det kodeord/tal som skal gælde. NB: Der skilles mellem brug af store og små bogstaver Menuen Rap.valg benyttes til at bestemme i hvilken rækkefølge kontrolpanelet skal prøve forskellige overføringsmåder.prioritets rækkefølge: 1. GPRS 2. GSM DTMF 3. SMS Kun i CTC 940 valget,. Skriv det kodeord/tal som skal gælde. Vælg mellem: Alternativ eller En og En Alternativ = Her vil kontrolpanelet forsøge at overføre alarmmeldingen 5 gange i hvert overføringssystem (totalt 5 forsøg på hvert system) En og En = Her vil kontrolpanelet forsøge at overføre alarmmeldingen 1 gang for hvert system. Totalt 5 forsøg på hvert system

13 Zonetyper Med zonetyper menes de forskellige måder du kan vælge som en zone (f.eks indgangsdør eller detektoren i stuen) skal opføre sig på. Indgangsdøren skal måske være forsinket således, at du kan nå at slå alarmen fra, når du kommer ind, stuen skal ikke havde forsinkelse, osv. Zonetypen til en detektor bliver valgt, når denne indstalleres. (Nogen komponenter, som f.eks røgalarmer og fjernbetjening, vælger zonetype automatisk.) Deltilkobling er en måde at tilslutte anlægget på, som giver dig mulighed for at tilkoble udvalgte områder af f.eks. hjemmet. Dette kan bruges, hvis man ønsker at havde alarmen slået til i kælderen, mens man er hjemme. Zonenavn Bruges ofte i/ved Forklaring Indbrud Stue, kælder og andre rum Sensoren er ikke forsinket. Alarmen vil bli udløst umiddelbart (hvis den er slået TIL) Deltilkobling Hall, entré og soveværelse, eller sensorer som ikke skal være aktive når det er nogen hjemme. Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET er sensoren slået fra. Deltilkoblet forsinket Forbikoblet Entré, eller sensorer som skal være aktive når der er nogen hjemme. Indgangsdør eller sensor ved Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET TIL er sensoren forsinket. Sensoren er forsinket, bruges som indgangsvej og udgangsvej. indgangsparti. Adgang Entré og gang som Forbikobleren skal være aktiv kan se indg. el. panel for at denne ikke går i alarm 24 timer For tekniske alarmer etc. Hele døgnet. Alarmen vil blive udløst umiddelbart, uanset om den er slået FRA eller slået TIL. Brand --- Brandzone Medisinsk --- Bruges ikke Vand For vand-sensorer Vandzone. Bruges til å give vandalarm Eksempler: Sensor ved indgangsdør, entréog stue. Alarmen bruges ikke om natten: Indgangsdøren sættes til Forbikoblet (zonen vil være forsinket) Sensoren i gangen sættes til Adgang (forsinket hvis en adgang åbnes først. Ellers ikke fors.) Sensoren i stuen sættes til Indbrud (ikke forsinket) Sensor ved indgangsdør, stue og kælder. Alarmen bruges i kælderen (deltilkoblet) om dagen: Indgangsdøren sættes til Forbikoblet (zonen vil være forsinket) Sensoren i stuen sættes til Deltilkoblet (slået til ved Alarm TIL, og FRA ved deltilkoblet) Sensoren i kælderen sættes til Deltilkoblet fors. (slået til ved Alarm TIL, og forsinket ved deltilkoblet.) Sensor ved indgangsdør, entré, stue og soveværelse. Alarmen er Deltilkoblet om natten: Indgangsdøren sættes til Forbikoblet Sensoren i entrén sættes til Deltilkoblet eller Indbrud Sensoren i stuen sættes til Indbrud Sensoren i soveværelset sættes til Deltilkoblet

14 Enheder +/- Menuen benyttes til at programmere/ændre og slette alle enheder i systemet, samt konfigurere sirene, Waveman, lokal indgang og lokal udgang Rap. Valg + Enheder +/- + Læg til Enhed Ændre Enheder Menuen Enheder +/- har følgende undermenuer: Læg til Enheder Ændre Enheder Slet Enheder Programer Sirene Programmer Waveman Programmer Indgang Programmer Udgang (Programmere alle detektorer og betjeningsenheder) (Ændre alle detektorer og betjeningsenheder) (Slett alle detektorer og betjeningsenheter) (Programmer trådløs inde/udesirene) (Programmer trådløs 220 V kontakter) (Programmer lokal ledningsført indgang) (Programmer lokal ledningsført udgang) Enh. +/- Funk Menuen Enheder +/- Funk benyttes for at vælge om menuen Enheder+/- skal være synlig i installatørmenuen eller også i mastermenuen. Fabriksværdi: Mastermenu FRA Enheder +/- + Enh. +/- Funk + Master FRA + Master TIL Den blinkende markøren + foran hvert punkt angiver valget. Bekræft med OK. Vælg mellem: Master TIL og Master FRA Master TIL Master FRA = Menuen Enheder +/- vil findes både i Installatørmenu og Mastermenu = Menuen Enheder +/- vil kun findes i Installatørmenu

15 Fabriks Indstilling For at nulstille alarmanlægget CTC skal man gøre følgende: Koble backup batteriet fra inde i kontrolpanelet. Vent i 30 sekunder Tryk Piletast Op ind samtidig med at man sætter strømmen til, slip piletast OP Tast Kode N940D16 ÅØÅØÅØ Tast piletast Op og Ned, 4 ganger efter hinanden (Totalt 8 tastetryk) Tast derefter OK Reset Eeprom Y/N På displayet står der " Reset Eeprom Y/N" Tast derefter OK Alarm TIL 00 : Jan Systemet er nu tilbage på fabriksindstillinger.

16 SMS kommandoer for Installatøren. Således sendes SMS til kontrolpanelet SMS uden tilbagemelding: Kodeord Mellemrum BRUGER Kode Mellemrum Kommando SMS med tilbagemelding: Kodeord Mellemrum BRUGER Kode Mellemrum Kommando Mellemrum 00 PS: BRUGER kode = Installatør Kode (default :7982) Kodeord = Eget installatørkodeord i Installatørmenuen Ændring af 1. Kunde ID til vagtcentral 2. Kunde ID til vagtcentral Kommand o ACC1 ACC2 1. telefon nr. TEL1 2. telefon nr. TEL2 Installatør kode Alarm Længde SMS besked HANS 7982 ACC1:94011 HANS 7982 ACC1:94010 HANS 7982 ACC1: HANS 7982 ACC2:94021 HANS 7982 ACC2:94020 HANS 7982ACC2: HANS 7982 TEL1: HANS 7982 TEL2: Beskrivelse De første fire ciffre 9401 er det nye konto nr.til ekstern vagtcentral, hvis det 5. tal er 1, er der valgt SMS Contact ID kode. De første fire ciffre 9401 er det nye konto nr. til ekstern vagtcentral, hvis det 5. tal er 0, er der valgt DTMF Contact ID kode. Systemet kan kun håndtere 4-cifret konto nr., hvis konto nr. indeholder mere end 4 cifre, er der valgt SMS Contact ID kode. De første fire ciffre 9401 er det nye konto nr.til ekstern vagtcentral, hvis det 5. tal er 1, er der valgt SMS Contact ID kode. De første fire ciffre 9401 er det nye konto nr. til ekstern vagtcentral, hvis det 5. tal er 0, er der valgt DTMF Contact ID kode. Systemet kan kun håndtere 4-cifret konto nr., hvis konto nr. indeholder mere end 4 cifre, er der valgt SMS Contact ID kode. For at nulstille eller skifte 1. telefon nr. For at nulstille eller skifte 2. telefon nr. ICOD HANS 7982 ICOD:7983 For at skifte installatør koden. ALEN HANS 7982 ALEN:1 HANS 7982 ALEN:3 HANS 7982 ALEN:F Alarm længde "1" for 1 Min,, "9" for 9 min., og"a" for 10 mins,, "F" for 15 mins. HANS 7982 AEXT:0 Alarm TIL udgangslyd "0" for deaktivering Alarm TIL Udgangslyd AEXT HANS 7982 AEXT:1 Alarm TIL udgangslyd "1" for Lav udgangslyd HANS 7982 AEXT:2 Alarm TIL udgangslyd "2" for Høj udgangslyd Alarm FRA Indgangslyd AENT HANS 7982 AENT:0 Alarm FRA indgangslyd "0" for deaktivering HANS 7982 AENT:1 Alarm FRA indgangslyd "1" for Lav indgangslyd

17 HANS 7982 AENT:2 Alarm FRA indgangslyd "2" for Høj indgangslyd HANS 7982 HEXT:0 Deltilkobling udgangslyd "0" for deaktivering Udgangslyd Deltilkobling HEXT HANS 7982 HEXT:1 Deltilkobling udgangslyd "1" for Lav udgangslyd HANS 7982 HEXT:2 Deltilkobling udgangslyd "2" for Høj udgangslyd HANS 7982 HENT:0 Deltilkobling indgangslyd "0" for deaktivering Indgangslyd Deltilkobling HENT HANS 7982 HENT:1 Deltilkobling indgangslyd "1" for Lav indgangslyd ANPC USER HANS 7982 HENT:2 HANS 7982 ANPC:INTERNET HANS 7982 USER:ABCDEFGH Deltilkobling indgangslyd "2" for Høj indgangslyd Tast ANP (fås hos teleudbyderen) Tast brugerkode (fås hos teleudbyder) PASS HANS 7982 PASS: Tast brugerkode (fås hos teleudbyder) GPRS VCIP PORT HANS 7982 VCIP: HANS 7982 PORT:50000 Tast vagtcentralens IP-adresse Tast port nr.(fås hos vagtcentralen) ACCU HANS 7982 IPAC:9401 HANS 7982 IPAC: Tast 4-cifferet kunde ID Tast 6-cifferet kunde ID Sirene Forsinkelse SDEL HANS 7982 SDEL:0 HANS 7982 SDEL:3 HANS 7982 SDEL:A Sirene forsinkelse "0" for 0 Min,, "9" for 9 min., and "A" for 10 min. Verificering VERF HANS 7982 VERF:0 HANS 7982 VERF:1 Slår verificering FRA Slår Verificering TIL Sidste Dør FLDR HANS 7982 FLDR:0 HANS 7982 FLDR:1 Slår sidste Dør FRA Slår sidste Dør TIL Støj JAMM HANS 7982 JAMM:0 HANS 7982 JAMM:1 Slår RF støj FRA Slår RF støj TIL Fjernbetjening funktion RC-E HANS 7982 RC-E:0 HANS 7982 RC-E:1 Fjernbtj. FRA = Fjernbetjeningen kan ikke benyttes til at slå alarmen fra før indgangstiden er startet. Fjernbtj. TIL = Fjernbetjeningen kan benyttes til at slå alarmen fra uafhængig af om indgangstiden er startet. Periodisk Rapport CHKR HANS 7982 CHKR:0 HANS 7982 CHKR:1 Auto Check In rapportering deaktiveret Auto-Check In rapportering for hver 6. time HANS 7982 CHKR:2 Auto-Check In rapportering for hver 12. time HANS 7982 CHKR:3 Auto-Check In rapportering for hver 18. time HANS 7982 CHKR:4 Auto-Check In rapportering for hver dag.

18 HANS 7982 CHKR:5 Auto-Check In rapportering for hver 2 dage HANS 7982 CHKR:6 Auto-Check In rapportering for hver 3 dage HANS 7982 CHKR:7 Auto-Check In rapportering for hver 7 dage HANS 7982 CHKR:8 Auto-Check In rapportering for hver 28 dage HANS 7982 OFFS:1 Auto Check in rapportering vil blive sendt efter den 1. time HANS 7982 OFFS:2 Auto Check in rapportering vil blive sendt efter 2 timer Forsinket Rapportering OFFS HANS 7982 OFFS:3 HANS 7982 OFFS:4 Auto Check in rapportering vil blive sendt efter 3 timer Auto Check in rapportering vil blive sendt efter 4 timer HANS 7982 OFFS:5 Auto Check in rapporteringvil blive sendt efter 8 dage HANS 7982 OFFS:6 Auto Check in rapportering vil blive sendt efter 12 dage Modtagere ASSI HANS 7982 ASSI:1 HANS 7982 ASSI:2 En og En = Nummersenderen vil sende til modtager 1 først, hvis den ikke får svar vil den sende til modtager 2. Begge = Nummersenderen vil sende til modtager 1 først derefter til modtager 2. HANS 7982 MOBI:0 Bevægelse rapportering deaktiveret Bevægelse Rapportering MOBI HANS 7982 MOBI:1 HANS 7982 MOBI:2 Bevægelse rapportering for hver 4. time Bevægelse rapportering for hver 8. time HANS 7982 MOBI:3 Bevægelse rapportering for hver 12. time Sabotage TAMP HANS 7982 TAMP:0 HANS 7982 TAMP:1 Sabotage rapportering kun ved Alarm TIL Normal (Altid) HANS 7982 SUPP:0 Detektor ude deaktiveret HANS 7982 SUPP:1 Detektor ude for hver 4. time Detektor fejl SUPP HANS 7982 SUPP:2 Detektor ude for hver 6.time HANS 7982 SUPP:3 Detektor ude for hver 8. time HANS 7982 SUPP:4 Detektor ude for hver 12. time HANS 7982 WARN:0 Advarsels signal deaktiveret Advarsels signal WARN HANS 7982 WARN:1 Advarsels signal lav volumen HANS 7982 WARN:2 Advarsels signal høj volumen

19 Ekstraudstyr Man kan når som helst udvide alarmanlægget. Den eneste begrænsning er, at man totalt ikke kan overstige 20 enheder inkl. fjernbetjeninger og trådløst tastatur. Magnetkontakt Benyttes til at sikre dører og vinduer. IR-detektor Benyttes til at opdage bevægelse i rum. Dækningsområde max. 12 x 12 meter Røgalarm Benyttes til at opdage røg. Vanddetektor Benyttes til at opdage vandlækager. Fjernbetjening Benyttes til at betjene anlægget Trådløst Tastatur Benyttes til at betjene anlægget Trådløs Natafbryder Benyttes til at betjene anlægget Panik-knap Benyttes til at udløse alarmen Trådløs Sirene Benyttes til ekstra sirenevarsling Waveman (kun til CTC 940) Plug-ind kontakter til fjernstyring af tænd/sluk funktioner

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Introduktion Tillykke med dit nye alarmanlæg CTC-918 er et trådløst alarmsystem med overføring til telefoner, enten ved brug af SMS (tekstmelding til mobiltelefon) eller

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Indhold: Guardsman ctc Tekniker-menuen 4. Indsæt SIM kort 2. Tilkobling af kablede enheder 2. Fire niveauer med password 2. Vigtig information 3

Indhold: Guardsman ctc Tekniker-menuen 4. Indsæt SIM kort 2. Tilkobling af kablede enheder 2. Fire niveauer med password 2. Vigtig information 3 Indhold: Guardsman ctc 1241 1 Indsæt SIM kort 2 Tilkobling af kablede enheder 2 Fire niveauer med password 2 Vigtig information 3 Tekniker-menuen 4 1. Rapportering 4 1.1. Telefonindstillinger 4 1.2. IP-indstillinger

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Tekniker-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Tekniker-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Tekniker-manual Trådløs GSM/GPRS alarm Indhold: CTC-1241GC 1 Indsæt SIM kort 2 Tilkobling af kablede enheder 2 Fire niveauer med password 2 Vigtige informationer 3 Teknikermenuen 4 1. Rapportering 4 1.1.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

Indhold. 1. Panel overblik Identifikation af indhold Insæt GSM/GPRS SIM KORT Strømforsyning 2

Indhold. 1. Panel overblik Identifikation af indhold Insæt GSM/GPRS SIM KORT Strømforsyning 2 x 22-JUL-2011 Indhold 1. Panel overblik 3 1.1. Identifikation af indhold 1 1.2. Insæt GSM/GPRS SIM KORT 2 1.3. Strømforsyning 2 1.4. Installering af Panel 2 1.5. Koder 2 1.6. Opstart 3 2. Installatør Opsætning

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER APP / WWW-LOGIN... 7 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER... 8 SAMMENKODNING AF ENHEDER...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2. multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107004 Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Tekniker-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm. HouseGuard KC

Tekniker-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm. HouseGuard KC Tekniker-manual Trådløs GSM/GPRS alarm HouseGuard KC Indhold: CTC-1241GC 1 Indsæt SIM kort 2 Tilkobling af kablede enheder 2 Fire niveauer med password 2 Vigtige informationer 3 Teknikermenuen 4 1. Rapportering

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60 TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4 STRØMFORSYNING...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

El- Matic GSM- alarm

El- Matic GSM- alarm El- Matic GSM- alarm Dansk manual Side 0 af 48 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER...

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere