Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005"

Transkript

1 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : Rev. : A Udarbejdet : JOI Kontrolleret : SDW Godkendt : SDW r:\projects\kol\14\ \06_output\teltbog6og9m en 13782\forside9,0-2,2-3,8_reva.doc

2 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Indledning... 2 Dimensioner... 2 Teltdug... 2 Stabilitet i længde- og tværretningen... 2 Samlinger... 3 Foddetaljer... 3 Beregningsforudsætninger... 3 Snelast... 3 Vindlast... 4 Forankring med jordspyd... 4 Deformationer... 4 Materialedata... 5 Tværsnitskonstanter... 5 Referencer... 6 Software... 6 Beregninger... 7 Egenvægte... 7 Vindlast... 7 Eftervisning af aluminiumsprofiler... 9 Eftervisning af knæ- og kipsamlinger Svejsesamlinger for knæ og kip Gavle Vindstropper Øje ved knæsamling Jordankre Ballast Bilag: A Udskrifter fra Robot B Aluminiumsprofil SAPA C Tegninger D Vindafstivningssystem og barduner E Teltdug

3 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 2 Generelt Indledning Nærværende statiske beregninger omhandler teltene med 6- og 9 m spænd fra firmaet Kibæk Presenning. Teltene er at betragte som midlertidige konstruktioner og eftervises som følge deraf efter EN samt de relevante last- og materialenormer. Teltene sættes op direkte på jorden uden nogen form for permanent forankring eller fundering og kan let samles og adskilles igen. Teltene må kun opsættes på tidspunkter af året hvor snefald er usandsynligt. Alternativt skal det aktivt forhindres at teltene påvirkes af sne enten ved at sneen fjernes mekanisk eller ved at der installeres udstyr til opvarmning af teltene. Udstyret skal igangsættes inden snefald og skal kunne holde lufttemperaturen på ydersiden af teltdugen over +2 grader Celcius. EN afsnit 6.3 fastsætter en standardbelastning for telte på 0,1 kn/m 2 der skal kombineres med egenvægten. Teltene er ikke eftervist for denne belastning og rammerne må derfor ikke belastes med en nyttelast større end svarende til 50 kg ophængt i kip. Belastning ud over egenvægten kan f.eks. være ophæng af diverse midlertidige installationer i rammerne. Dimensioner Teltet er en rammekonstruktion med en rammeafstand på 3 m. Rammerne forbindes med langsgående profiler. Rammerne produceres med spænd på 9 og 6 m og længden på teltene kan være op til 30 m. Tegninger kan findes under bilag C. Teltdug Tag og sider er dækket af en dug der består af PVC. Den beregnede egenlast er 80 N/m 2. Iht. EN sættes egenlasten i løft- og stabilitetsundersøgelserne til 5,0 N/m 2. Dokumentation for teltdugen er vedlagt som bilag E. Stabilitet i længde- og tværretningen Vandrette kræfter i længderetningen optages af vindkryds ved gavlene. Iht. EN skal der, ved lange telte, indplaceres ekstra vindkryds således at der ikke bliver mere end 6 fag ved siden af hinanden uden vindkryds.

4 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 3 Vandrette kræfter i tværretningen optages af udvendige barduner der er fastgjort til rammehjørnerne og forankret med jordankre. Samlinger Aluminiumsprofilerne samles med forbindelser ved knæ/rammehjørner og ved kip. Samlingerne udføres af stålprofiler der skydes ind i aluminiumsprofilerne. Mellem stål- og aluminiumsprofilerne udføres gennemgående bolte, for hvilke belastningerne vil være minimale. Foddetaljer Ved foden af rammerne monteres der fodplader. Fodpladerne forankres til jorden med jordankre. Teltene må kun opstilles på steder hvor jorden har den fornødne bæreevne. Jordens bæreevne under fodpladerne skal være mindst 150 kn/m 2. Jordankre med diameter ø32 mm skal forankres mindst 800 mm. Alle rammer skal forankres 800 mm i jorden med 1 stk. ø32 mm jordanker ved hver fod og alle barduner skal forankres 1200 mm i jorden med 2 stk. ø32 mm jordankre. Dette forudsætter at opstilling sker på stiv lerjord. Alternativt til ovenstående skal det for det enkelte tilfælde eftervises at bæreevnen af den udførte forankring er tilstrækkelig. Beregningsforudsætninger Der regnes på en ramme med 9 m spænd med barduner. For 6 m spænd vil dette være på den sikre side. Rammeafstanden er 3 m, taghældningen er 20 grader, benhøjden er 2,22 m og teltlængden er 6 m. Rammerne udføres i aluminiumsprofiler fra SAPA nr , dimension 80x48x2,4 mm. Samlinger ved knæ og kip udføres i TPS-stålprofiler, dimension 60x40x3,0 mm. Samlinger ved fod udføres i TPS-stålprofiler, dimension 60x40x3,0 mm. Gavlsøjler udføres i aluminiumsprofiler fra SAPA nr , dimension 80x48x2,4 mm. Snelast Teltet beregnes ikke for snelast. Der forudsættes udelukkende anvendelse i perioder uden snefald eller i situationer hvor snelast ikke kan forekomme. Aluminiumsrammerne kan ikke eftervises for belastning i form af sne.

5 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 4 Vindlast Teltet eftervises efter den europæiske norm for midlertidige konstruktioner EN 13782:2005. Vindlasten sættes i h.t. afsnit til 0,3 kn/m 2. Forankring med jordspyd Samtlige rammeben forankres med jordspyd. Jordspyd regnes i h.t. EN 13782:2005. Samtlige barduner skal forankres med 2 stk. jordankre ø 32 mm, l eff = 1,2 m. Samtlige rammeben skal forankres med 1 stk. jordanker ø 32 mm, l eff = 0,8 m. Beregningen er forudsat opstilling på fast moræneler. Der skal ved enhver opstilling foretages en vurdering af de stedlige forhold. Vurderingen foretages af en geoteknisk kyndig person. Såfremt der er tvivl om jordbundens beskaffenhed, skal der foretages bæreevneforsøg for overholdelse af følgende anker kræfter: Barduner: Rammeben: 5,55 kn/ankergruppe 1,26 kn/ankergruppe Bæreevnen skal være til stede i lastretningen. Kan der grundet de stedlige forhold ikke udføres korrekt forankring ved anvendelse af jordankre skal ovenstående belastninger optages ved anvendelsen af ballast svarende til: Barduner: Rammeben: 2015 kg. 220 kg. Deformationer Ved påførsel af de ydre kræfter kan der beregningsmæssigt bestemmes temmelig store deformationer. De teoretiske deformationer ved rammehjørne ~ 11 cm vandret og deformationerne ved kippen ~ 14 cm lodret uden ophæng af den maksimalt tilladelige nyttelast. Ovenstående deformationer er teoretisk bestemte bevægelser for regningsmæssig last, og efter vort skøn vil disse værdier i praksis være noget mindre.

6 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 5 Materialedata Standard Emne 1 Profil RHS 60x40x3,0 mm EN Materiale S355JRH EN flydespænding 355 MPa EN Brudspænding 470 MPa EN Tilladelig spænding 323 MPa EN Elasticitetsmodul MPa EN Emne 2 Profil SAPA Se bilag Materiale 6005 T6 EN σ0,2-spænding 215 MPa EN Brudspænding 255 MPa EN Tilladelig spænding 179 MPa DS/EN DK NA Elasticitetsmodul MPa EN Emne 3 Profil RHS 30x20x3,0 mm EN Materiale S355JRH EN flydespænding 355 MPa EN Brudspænding 470 MPa EN Tilladelig spænding 323 MPa EN Elasticitetsmodul MPa EN Tværsnitskonstanter Emne Areal Intertimoment Bredde Højde [mm 2 ] Y [mm 4 ] Z [mm 4 ] [mm] [mm] ,65 x ,39 x ,63 x ,19 x ,94 x ,94 x

7 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 6 Referencer EN Midlertidige konstruktioner Telte - Sikkerhed DS/EN Last på bærende konstruktioner del 1-4: Generelle laster - Vindlast DS/EN Stålkonstruktioner del 1-8: Samlinger DS/EN Aluminiumskonstruktioner Generelle regler for konstruktioner DS/EN DK NA: Nationalt Anneks til Aluminiumskonstruktioner del 1-1 Software Microsoft Office Word Robobat Robot Millennium AutoDesk AutoCad

8 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 7 Beregninger Egenvægte Maksimal egenvægt: g = 3,0 x 0,08 = 0,24 kn/m Egenvægt ved løft- og stabilitetsberegninger iht. EN 13782: g = 3,0 x 0,005 = 0,015 kn/m Egenvægt af aluminiumskonstruktionen medtages automatisk af Robot. Vindlast Hastighedstryk iht. EN 13782: 0,3 kn/m 2 Skitse: Vind mod facade Vindtryk/vindsug Formfaktor* Opland Last - [m] [kn/m 2 ] W 1 +0,8 3,0 +0,72 W 2-0,4 3,0-0,36 W 3 1,2 x sinα 0,4 3,0-0,01 W 4-0,4 3,0-0,36 * iht. EN 13782

9 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 8 Vind mod gavl Vindtryk/vindsug Formfaktor** Opland Last - [m] [kn/m 2 ] W 1-0,8 3,0-0,72 W 2-0,8 3,0-0,72 W 3-0,667 3,0-0,60 W 4-0,667 3,0-0,60 ** iht. DS/EN , vindområde H og B

10 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 9 Eftervisning af aluminiumsprofiler De dimensionsgivende, samhørende snitkræfter er: For kip: (lastkombination: 1,35G + 1,5Wfacade + 1,35Q) My = 1,65 knm Fx = -0,78 kn Fz = 0,10 kn For knæ: (lastkombination: 1,35G + 1,5Q) My = -1,94 knm Fx = 2,20 kn Fz = -1,07 kn Se også udskrifter i bilag A. Kombineret last: N Ed = 2,20 x 10 3 N N Rd = 660 x (215 / 1,2) = 118,25 x 10 3 N M y,ed = 1,94 x 10 6 Nmm M y,rd = (5,63 x 10 5 / (80 / 2)) x (215 / 1,2) = 2,52 x 10 6 Nmm (N Ed / N Rd ) + (M Ed / M Rd ) = 0,79 < 1,0 OK Forskydning: V Ed = 1,07 x 10 3 N V Rd = 80 x 2,4 x 2 x (215 / 1,2) / 3 0,5 = 39,72 x 10 3 N (V Ed / V Rd ) = 0,03 < 0,5 < 1,0 OK

11 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 10 Eftervisning af knæ- og kipsamlinger De dimensionsgivende, samhørende snitkræfter er: For kip: (lastkombination: 1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade) My = 1,67 knm Fx = -0,58 kn Fz = -0,03 kn For knæ: (lastkombination: 1,35G + 1,5Q) My = -2,37 knm Fx = 2,06 kn Fz = 1,55 kn Se også udskrifter i bilag A. Kombineret last: N Ed = 2,06 x 10 3 N N Rd = 554 x (355 / 1,1) = 178,8 x 10 3 N M y,ed = 2,37 x 10 6 Nmm M y,rd = (2,65 x 10 5 / (60 / 2)) x (355 / 1,1) = 2,85 x 10 6 Nmm (N Ed / N Rd ) + (M Ed / M Rd ) = 0,84 < 1,0 OK Forskydning: V Ed = 1,55 x 10 3 N V Rd = 60 x 3 x 2 x (355 / 1,1) / 3 0,5 = 67,08 x 10 3 N (V Ed / V Rd ) = 0,02 < 0,5 < 1,0 OK Svejsesamlinger for knæ og kip Samlingerne gennemsvejses svarende til EXC2 og har derfor sammen bæreevne som selve stålprofilet. Af ovenstående ses derved at bæreevnen er i orden.

12 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 11 Gavle L max = 3,5 m Vindlast: w d = 3,0 x 0,8 x 0,3 x 1,5 = 1,08 kn/m M y,ed = 1/8 x 1,08 x 3,5 2 = 1,65 x 10 6 Nmm M y,rd = (5,63 x 10 5 / (80 / 2)) x (215 / 1,2) = 2,52 x 10 6 Nmm (M Ed / M Rd ) = 0,65 < 1,0 OK V Ed = ½ x 3,5 x 1,08 = 1,89 x 10 3 N V Rd = 80 x 2,4 x 2 x (215 / 1,2) / 3 0,5 = 39,72 x 10 3 N (V Ed / V Rd ) = 0,05 < 0,5 < 1,0 OK Vindstropper Skitse: Laster: F 1d = 1,5 x 0,8 x 0,3 x (2,2 / 2 x 9,0 / 2 + 1,64 / 2 x 9,0 / 2) / cos 36,5 = 3,87 kn F 2d = ( 3, ,60 2 ) 0,5 = 5,55 kn (Se bilag A) Hvor F 1d er den regningsmæssige kraft i vindkrydset og F 2d er den regningsmæssige kraft i bardunen.

13 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 12 Galvaniseret stålwire: (Se bilag D) Eksempel: - 3/16 - Diameter ø 5 mm - Karakteristisk trækbrudstyrke: 19,4 kn Ved optagelse af den regningsmæssige last er der en materialesikkerhed på ( 19,4 / 5,55 ) = 3,5. Det ses umiddelbart at wiren er i orden. Galvaniseret bardunstrammer: (Se bilag D) Eksempel: - D = 7 mm - d = 8 mm - a = 12 mm - C = 25 mm Karakteristisk trækbrudstyrke: 30 kn Galvaniseret bardunstrammerlås: (Se bilag D) Eksempel: - M10 - L max = 275 mm Karakteristisk trækbrudstyrke: 19,5 kn Ved optagelse af den regningsmæssige last er der en materialesikkerhed på ( 19,5 / 5,55 ) = 3,5. Det ses umiddelbart at opstramningssystemet er i orden. Øje ved knæsamling Den maksimale kraft på øjet er den samme som reaktionen ved fastgørelse til jorden. Vandret reaktion: 3,11 kn Lodret reaktion: 4,60 kn Skitse:

14 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 13 Svejsesamling: σ = 3,11 x 10 3 / ( 2 x 3 x ( 36 2 x 3 )) = 21,6 MPa t = 4,60 x 10 3 / ( 2 x 3 x ( 36 2 x 3 )) = 31,9 MPa ( σ x τ 2 ) 0,5 = 59,4 MPa < f u / ( β w x γ M2 ) = 470 / ( 0,9 x 1,35 ) = 386,8 MPa OK σ = 21,6 MPa < 0,9 x f u / γ M2 = 313,3 MPa OK Jordankre Jf. bilag A skal følgende kræfter kunne optages: Ved forankring af barduner: Fx = 3,11 kn Fz = 4,60 kn F = ( 3, ,60 2 ) 0,5 = 5,55 kn Ved forankring af rammeben: Fx = 0,19 kn Fz = 1,25 kn F = ( 0, ,25 2 ) 0,5 = 1,26 kn Iht. EN13782 er bæreevnen af jordankre i stiv lerjord som følger: I) L eff sættes til 80 cm og d = 3,2 cm. For rent træk: 8 x d x l eff = 2,05 x 10 3 N For træk med en vinkel på 45 grader: 10 x d x l eff = 2,56 x 10 3 N II) L eff sættes til 120 cm og d = 3,2 cm. For rent træk: 8 x d x l eff = 3,07 x 10 3 N For træk med en vinkel på 45 grader: 10 x d x l eff = 3,84 x 10 3 N

15 Aluminiumrammer type 9,0-2,2-3,8 Statisk beregning - Rev. A Kibæk Presenning Dato: Juli 2009 Sag nr Side 14 Det ses af ovenstående bæreevner at forankring af hvert rammeben kan foretages med 1 stk. 80 cm ø3,2 cm jordanker og at forankring af hver bardun kan foretages med 2 stk. 120 cm ø3,2 cm jordankre. For andre jordtyper eller andre forhold i øvrigt skal der foretages en vurdering af en geoteknisk kyndig person. Ballast Jf. EN kan der for såvel sand- som lerjord forudsættes en friktionskoefficient på 0,2 når fodpladen er udført i stål. Ved forankring af barduner bliver den lodrette last der skal bruges til at ophæve den vandrette komposant derfor: 3,11 / 0,2 = 15,55 kn, svarende til 1555 kg ballast. Den lodrette last der skal bruges for at ophæve den lodrette komposant er: 4,60 kn, svarende til 460 kg ballast. Til forankring af barduner skal der derfor bruges ( ) = 2015 kg ballast. Ved forankring af rammeben bliver den lodrette last der skal bruges til at ophæve den vandrette komposant: 0,19 / 0,2 = 0,95 kn, svarende til 95 kg ballast. Den lodrette last der skal bruges for at ophæve den lodrette komposant er: 1,25 kn, svarende til 125 kg ballast. Til forankring af rammeben skal der derfor bruges ( ) = 220 kg ballast.

16 Bilag A Udskrifter fra Robot

17 Knudenumre Page : 1

18 Elementnumre Page : 2

19 View - Cases: 1 (Self-weight Aluminium) Page : 3

20 View - Cases: 2 (Self-weight membrane) Page : 4

21 View - Cases: 3 (Self-weight, dry canvas) Page : 5

22 View - Cases: 15 (Wind Facade) Page : 6

23 View - Cases: 20 (Wind Gable) Page : 7

24 View - Cases: 30 (Live Load (Node)) Page : 8

25 Data - Nodes Node X (m) Z (m) Support code Support 1 0,0 0,0 xxf Pinned 2 0,0 2,22 3 4,50 3,86 4 9,00 2,22 5 9,00 0,0 xxf Pinned 6 0,0 1,82 7 0,38 2,36 8 4,12 3,72 9 4,88 3, ,62 2, ,00 1, ,50 0,0 xxf Pinned 13 10,50 0,0 xxf Pinned Loads - Cases Case Case name Nature Analysis type 1 Self-weight Aluminium dead Static - Nonlin 2 Self-weight membrane dead Static - Nonlin 3 Self-weight, dry canvas dead Static - Nonlin 5 Conventional Load dead Static - Nonlin 10 Snow load dead Static - Nonlin 15 Wind Facade wind Static - Nonlin 20 Wind Gable wind Static - Nonlin 30 Live Load (Node) Live1 Static - Nonlin 100 1,35G + 1,0Pconv Nonlin. Combination 101 1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q Nonlin. Combination 102 1,35G + 1,5S + 1,35WFac Nonlin. Combination 103 1,35G + 1,35S + 1,5WFac Nonlin. Combination 104 1,35G + 1,5WGable Nonlin. Combination 105 1,35G + 1,5S + 1,35WGable Nonlin. Combination 106 1,35G + 1,35S + 1,5WGable Nonlin. Combination 107 1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade Nonlin. Combination 108 1,35G + 1,5Q Nonlin. Combination 110 0,9Gmin + 1,5WFac Nonlin. Combination 111 0,9Gmin + 1,5WGable Nonlin. Combination 112 1,0Gmin + 1,2 WFac Nonlin. Combination 113 1,0Gmin + 1,2WGable Nonlin. Combination 114 1,0G + 1,5WFac Nonlin. Combination 115 1,0G + 1,5WGable Nonlin. Combination Loads - Values Case Load type List Load values 1 self-weight 1to6 PZ Negative Factor=1,00 2 uniform load 1to4 PZ=-0,24(kN/m) 3 uniform load 1to4 PZ=-0,01(kN/m) 5 uniform load 1to4 PZ=-0,30(kN/m) Page : 9

26 Case Load type List Load values 10 uniform load 2 3 PZ=-0,60(kN/m) projected 15 uniform load 1 PX=0,72(kN/m) 15 uniform load 2 PZ=-0,01(kN/m) local 15 uniform load 3 PZ=0,36(kN/m) local 15 uniform load 4 PX=0,36(kN/m) 20 uniform load 2 3 PZ=0,60(kN/m) local 20 uniform load 1 PX=-0,72(kN/m) 20 uniform load 4 PX=0,72(kN/m) 30 nodal force 3 FZ=-0,50(kN) Page : 10

27 View - MY; Cases: 101 (1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q) Page : 11

28 View - FZ; Cases: 101 (1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q) Page : 12

29 View - FX; Cases: 101 (1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q) Page : 13

30 View - MY; Cases: 104 (1,35G + 1,5WGable) Page : 14

31 View - FZ; Cases: 104 (1,35G + 1,5WGable) Page : 15

32 View - FX; Cases: 104 (1,35G + 1,5WGable) Page : 16

33 View - MY; Cases: 107 (1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade) Page : 17

34 View - FZ; Cases: 107 (1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade) Page : 18

35 View - FX; Cases: 107 (1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade) Page : 19

36 View - MY; Cases: 108 (1,35G + 1,5Q) Page : 20

37 View - FZ; Cases: 108 (1,35G + 1,5Q) Page : 21

38 View - FX; Cases: 108 (1,35G + 1,5Q) Page : 22

39 View - MY; Cases: 112 (1,0Gmin + 1,2 WFac) Page : 23

40 View - FZ; Cases: 112 (1,0Gmin + 1,2 WFac) Page : 24

41 View - FX; Cases: 112 (1,0Gmin + 1,2 WFac) Page : 25

42 View - MY; Cases: 113 (1,0Gmin + 1,2WGable) Page : 26

43 View - FZ; Cases: 113 (1,0Gmin + 1,2WGable) Page : 27

44 View - FX; Cases: 113 (1,0Gmin + 1,2WGable) Page : 28

45 View - MY; Cases: 114 (1,0G + 1,5WFac) Page : 29

46 View - FZ; Cases: 114 (1,0G + 1,5WFac) Page : 30

47 View - FX; Cases: 114 (1,0G + 1,5WFac) Page : 31

48 View - MY; Cases: 115 (1,0G + 1,5WGable) Page : 32

49 View - FZ; Cases: 115 (1,0G + 1,5WGable) Page : 33

50 View - FX; Cases: 115 (1,0G + 1,5WGable) Page : 34

51 Load Combination - Cases: to115 Values 1 - Cases: to115 Filtering Combinations Full list Selection 100to to to115 Total number 15 Selected number 8 - Cases: to115 Combinations Name Analysis type Combination nature Case nature Definition 101 1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q Nonlin. Combina ULS (1+2+30)* * ,35G + 1,5WGable Nonlin. Combina ULS (1+2)* * ,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade Nonlin. Combina ULS (1+2+15)* * ,35G + 1,5Q Nonlin. Combina ULS (1+2)* * ,0Gmin + 1,2 WFac Nonlin. Combina ULS (1+3)* * ,0Gmin + 1,2WGable Nonlin. Combina ULS (1+3)* * ,0G + 1,5WFac Nonlin. Combina ULS (1+2)* * ,0G + 1,5WGable Nonlin. Combina ULS (1+2)* *1.50 Page : 1

52 Displacements - Cases: to115 Values 1 - Cases: to115 Filtering Node Case Full list 1to13 1to3 5to20By5 3 Selection 2to Total number Selected number Cases: to115 Node/Case UX (mm) UZ (mm) RY (Rad) 2/ 101 2,0-0,3 0,027 2/ 104 0,5 0,0-0,005 2/ 107 1,8-0,3 0,028 2/ ,4-0,1 0,012 2/ 112 1,7-0,2-0,001 2/ 113 1,3-0,0-0,009 2/ 114 2,1-0,3 0,014 2/ 115 0,8 0,0-0,007 3/ ,2-168,1-0,028 3/ 104-0,0 2,5 0,000 3/ ,4-174,7-0,026 3/ 108-0,0-196,4 0,000 3/ 112 3,5-4,6-0,015 3/ 113-0,0 5,0 0,000 3/ ,0-84,8-0,023 3/ 115-0,0 3,6 0,000 4/ ,5-0,0 0,019 4/ 104-0,5 0,0 0,005 4/ ,0-0,0 0,019 4/ ,4-0,1-0,012 4/ 112 5,3 0,1 0,010 4/ 113-1,3-0,0 0,009 4/ ,0 0,0 0,014 4/ 115-0,8 0,0 0,007 Page : 1

53 Displacements - Case: 30 (Live Load (Node)) Values 1 - Case: 30 (Live Load (Node)) Filtering Node Case Full list 1to13 1to3 5to20By5 3 Selection 2to4 30 Total number Selected number Case: 30 (Live Load (Node)) Node/Case UX (mm) UZ (mm) RY (Rad) 2/ 30-14,6-0,0 0,001 3/ 30-0,0-40,0 0,000 4/ 30 14,6-0,0-0,001 Page : 1

54 Reactions in the coordinate system: global - Cases: to115 Values 1 in the coordinate system: global - Cases: to115 Filtering Node Case Full list 1to13 1to3 5to20By5 3 Selection Total number Selected number 2 8 in the coordinate system: global - Cases: to115 Node/Case FX (kn) FZ (kn) MY (knm) 1/ 101-0,27 6,50 0,00 1/ 104 0,77-0,08 0,0 1/ 107-0,15 6,06 0,00 1/ 108 1,07 2,83-0,00 1/ 112-0,77 3,76 0,00 1/ 113 0,48 0,58 0,00 1/ 114-0,59 5,88-0,00 1/ 115 0,72 0,15 0,0 5/ 101-1,33 1,02 0,00 5/ 104-0,77-0,08-0,00 5/ 107-1,35 1,25 0,00 5/ 108-1,07 2,83 0,00 5/ 112-0,19-1,25 0,00 5/ 113-0,48 0,58 0,00 5/ 114-0,80-0,00-0,00 5/ 115-0,72 0,15 0,00 Case 101 1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q Sum of val. -1,60 7,52 0,00 Sum of reac. -4,50 3,23-15,68 Sum of forc. 4,50-3,23 15,68 Check val. 0,00 0,00 0,00 Precision 2,95341e-013 3,50120e-031 Case 104 1,35G + 1,5WGable Sum of val. 0,0-0,16-0,00 Sum of reac. 0,0-3,18 14,30 Sum of forc. 0,0 3,18-14,30 Check val. 0,0-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 6,47607e-032 Case 107 1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade Sum of val. -1,50 7,32 0,00 Sum of reac. -4,05 3,54-16,97 Sum of forc. 4,05-3,54 16,97 Check val. -0,00-0,00-0,00 Precision 0,0 1,63489e-013 Case 108 1,35G + 1,5Q Page : 1

55 Node/Case FX (kn) FZ (kn) MY (knm) Sum of val. 0,00 5,67 0,00 Sum of reac. 0,00 5,67-25,53 Sum of forc. 0,0-5,67 25,53 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 7,31044e-031 Case 112 1,0Gmin + 1,2 WFac Sum of val. -0,96 2,51 0,00 Sum of reac. -3,60-1,40 5,39 Sum of forc. 3,60 1,40-5,40 Check val. -0,00-0,00-0,00 Precision 1,00000e+000 4,90959e-008 Case 113 1,0Gmin + 1,2WGable Sum of val. 0,00 1,15 0,00 Sum of reac. 0,00-5,99 26,94 Sum of forc. 0,0 5,99-26,94 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 6,36837e-015 2,91693e-031 Case 114 1,0G + 1,5WFac Sum of val. -1,39 5,88-0,00 Sum of reac. -4,50 1,28-6,90 Sum of forc. 4,50-1,28 6,90 Check val. -0,00 0,00-0,00 Precision 7,97484e-007 4,29242e-011 Case 115 1,0G + 1,5WGable Sum of val. 0,0 0,31 0,00 Sum of reac. 0,00-4,45 20,04 Sum of forc. 0,00 4,45-20,04 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 1,31829e-031 Page : 2

56 Reactions in the coordinate system: global - Cases: to115 Values 1 in the coordinate system: global - Cases: to115 Filtering Node Case Full list 1to13 1to3 5to20By5 3 Selection Total number Selected number 2 8 in the coordinate system: global - Cases: to115 Node/Case FX (kn) FZ (kn) MY (knm) 12/ 101-2,91-4,29 0,0 12/ 104-1,03-1,51 0,0 12/ 107-2,56-3,78 0,0 12/ 108-0,01 0,00 0,0 12/ 112-2,65-3,91 0,0 12/ 113-2,42-3,57 0,0 12/ 114-3,11-4,60 0,0 12/ 115-1,61-2,38 0,0 13/ 101 0,01 0,00 0,0 13/ 104 1,03-1,51 0,0 13/ 107 0,01 0,00 0,0 13/ 108 0,01 0,00 0,0 13/ 112 0,00 0,00 0,0 13/ 113 2,42-3,57 0,0 13/ 114 0,00 0,00 0,0 13/ 115 1,61-2,38 0,0 Case 101 1,35G + 1,5Wfac + 1,35Q Sum of val. -2,90-4,29 0,0 Sum of reac. -4,50 3,23-15,68 Sum of forc. 4,50-3,23 15,68 Check val. 0,00 0,00 0,00 Precision 2,95341e-013 3,50120e-031 Case 104 1,35G + 1,5WGable Sum of val. 0,0-3,02 0,0 Sum of reac. 0,0-3,18 14,30 Sum of forc. 0,0 3,18-14,30 Check val. 0,0-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 6,47607e-032 Case 107 1,35G + 1,5Q + 1,35Wfacade Sum of val. -2,56-3,77 0,0 Sum of reac. -4,05 3,54-16,97 Sum of forc. 4,05-3,54 16,97 Check val. -0,00-0,00-0,00 Precision 0,0 1,63489e-013 Case 108 1,35G + 1,5Q Page : 1

57 Node/Case FX (kn) FZ (kn) MY (knm) Sum of val. 0,0 0,01 0,0 Sum of reac. 0,00 5,67-25,53 Sum of forc. 0,0-5,67 25,53 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 7,31044e-031 Case 112 1,0Gmin + 1,2 WFac Sum of val. -2,65-3,91 0,0 Sum of reac. -3,60-1,40 5,39 Sum of forc. 3,60 1,40-5,40 Check val. -0,00-0,00-0,00 Precision 1,00000e+000 4,90959e-008 Case 113 1,0Gmin + 1,2WGable Sum of val. 0,00-7,14 0,0 Sum of reac. 0,00-5,99 26,94 Sum of forc. 0,0 5,99-26,94 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 6,36837e-015 2,91693e-031 Case 114 1,0G + 1,5WFac Sum of val. -3,11-4,60 0,0 Sum of reac. -4,50 1,28-6,90 Sum of forc. 4,50-1,28 6,90 Check val. -0,00 0,00-0,00 Precision 7,97484e-007 4,29242e-011 Case 115 1,0G + 1,5WGable Sum of val. 0,00-4,76 0,0 Sum of reac. 0,00-4,45 20,04 Sum of forc. 0,00 4,45-20,04 Check val. 0,00-0,00 0,00 Precision 1,00000e+000 1,31829e-031 Page : 2

58 Bilag B Aluminiumsprofil SAPA

59 Hovedprofil SAPA

60 Bilag C Tegninger

61 Bilag D Vindafstivningssystem og barduner

62

63

64

65 Bilag E Teltdug

66

67

68

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Teltmanual for rammetelt

Teltmanual for rammetelt Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde 2-spor SÆKKO SOLUTIONS APS 1. maj 2015 Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde 2-spor Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INDEN OPSTILLING... 4 MAKSIMALE VINDHASTIGHEDER...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Beregningsanalyse Studsgaard A/S Projekt nr. 2005040101 Version 1 Udarbejdet af HL, MP & MAX Kontrolleret af JS Godkendt af JS 1 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1 Indholdsfortegnelse I. INPUT TIL STAADPRO... I.1 II. OUTPUT FRA STAADPRO...II.1 III. SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER...III.1 III.1 reaktioner.m... III.3 III.2 indput.m... III.14 III.3 staadprodata.m...

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Statik og styrkelære

Statik og styrkelære Bukserobot Statik og styrkelære Refleksioner over hvilke styrkemæssige udfordringer en given last har på den valgte konstruktion. Hvilke ydre kræfter påvirker konstruktionen og hvor er de placeret Materialer

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Statiske beregninger Stålspær

Statiske beregninger Stålspær Side 1 af 50 Statiske beregninger Stålspær Bjerring Silo Construction ApS Bjerring Hede 12 8850 Bjerringbro 17/11 2017 Lene Brogaard Side 2 af 50 Spæreftervisning. Denne beregning omfatter eftervisning

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere