AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN"

Transkript

1 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

2

3 Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Projektperiode: til Vejleder: Lars Hjortskov Larsen Abstract Energinet wishes in connection with the establishment of Horns Rev 3 offshore wind farm, to expand the substation in Endrup. In connection with the expansion requested built a new service building. The project concerns the design and dimensioning of the service building, built of lightweight aggregate concrete and steel profiles. The report consists of assumptions, which are based on different standards / Eurocodes, vertical and horizontal loads are led to the foundation, selected structural elements is dimensioned. Drawings of plans, sections, facades and details illustrating the calculated solutions Udarbejdet af: Brian Hedegaard Jensen Underskrift

4

5 Forord Afgangsprojektet er udarbejdet af ingeniørstuderende Brian Hedegaard Jensen i perioden til Projektet er udarbejdet i samarbejde med Expan Brørup sammen med Lars Hjortskov Larsen som vejleder. Projektet er inddelt i to rapporter, samt bilag/appendiksmappe og tegningsmappe. A1. Projektgrundlag A2. Statiske beregninger Bilag/appendiksmappe Tegningsmappe Projektet er udarbejdet efter studieordningen omkring Bachelorprojekt. Rapporten henvender sig til læsere med et grundlæggende kendskab til dimensionering og projektering inden for bygninger. Projektet er udarbejdet efter arkitekt- og ingeniørtegninger, samt placering af bygningen som har været udleveret til Expan Brørup. En stor takt til Expan Brørup samt ingeniør Lars Hjortskov Larsen for et godt samarbejde og værdifulde faglige viden undervejs i projektarbejdet. 1

6 Læsevejledning Projektet er opdelt i to rapporter, som hver især omhandler forskellige dele af projektet A1. Projektgrundlag indeholder de generelle forudsætninger for konstruktionen. Herunder beskrivelse af konstruktionen, normer og standarder, konstruktionsmaterialer, styrkeparameter, sikkerhed og laster på konstruktionen. A2. Statiske beregninger indeholder statisk dokumentation iht. lodret lastnedføring, stabilitet. Derudover vil her også være dimensionering af enkelte konstruktionselementer heraf stål, letklinker beton, fundament og samlinger. slutnoter i de respektive rapporter anvendes til kildeangivelser. Projektets bilag/appendiks medfølger i en bilag/appendiks mappe og tegninger medfølger i en tegningsmappe. 2

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktionens art og opbygning Projektafgræsninger Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Forundersøgelser Konstruktion Statisk virkemåde Funktionskrav og levetid Robusthed Konstruktionsmaterialer Letbeton Stål Fundament Aflejring Laster Lastkombination Permanente laster Nyttelast Snelast Vindlast

8 1. Indledning I forbindelse med etablering af horns rev 3 havmøllepark ønsker energinet at udvide transformerstationen Endrup Brorsensvej 2, 6740 Bramming. I forbindelsen med udvidelsen ønskes der at bliver opført en ny servicebygning. I bygningen skal der udføres rum til, relæer, telekommunikationsudstyr, batterirum med blyakkumulatorer, et kontrolrum, en frokoststue, et toilet, et mindre værksted og et depotrum til reservedele. Som udgangspunkt er der primært fokuseret på overordnede konstruktionselementer. For placering af konstruktion se figur 1. Figur 1: placering af servicebygningen Endrup. Konstruktionen er hovedsageligt opbygget af letklinker betonelementer som vil blive omtalt letbeton elementer i rapporten. 4

9 2. Bygværket Dette afsnit omhandler bygningens opbygning og anvendelse. Derudover vil rapportens formål bliver beskrevet og de afgrænsninger der er fortaget for projektet. 2.1 Bygværkets art og anvendelse Byggeriet omfatter en ny etplans servicebygning med en længde på ca. 22,2 m og en bredde på ca. 12,6 m hvilket giver et bruttoareal på ca. 280 m Konstruktionens art og opbygning Tag Taget udføres som varmt tag i ståltrapezplader. Taget bliver opbygget af 3 lag tagpap, 145/5 mm rockwool hardkile med et fald på 1/40, 120 mm mineraluld, herunder et lag tagpap der fungere som dampspærre, til sidst vil der ligge et lag mineraluld på 50 mm. I siderne vil der være rander til afvanding. Se figur 2 Figur 2: oversigt over tags opbygning Ydervægge og indervægge Ydervæggene er opbygget i tre dele mursten, isolering og bagmur af letbeton elementer. Den samlet tykkelse på ydervæggen vil være 344 mm, hvor formuren vil være 108 mm, hulmur til isolering 116 mm og Bagmure 120 mm. Indervæggene er af letbeton elementer og har en tykkelse på 100 mm, der er oven på de bærende indervægge en 10 mm tyk fladstål, som er fastgjort til letbeton væggen med en skrueanker pr. 300 mm. Fladstålet bliver svejst til stålbjælken i modul linje 2. Oven på de ikke bærende indervægge er der et træ mellemlag der er fastholdt på samme måde. Bagmuren i ydervæggene vil virke som de stabiliserende elementer for konstruktionen, ingen indervægge er stabiliserende da de kun er 100 mm tykke. Herunder kan ses en oversigt over ydervæggene og indervæggene. Figur 3: oversigt over ydervægge og indervægge 5

10 Fundamenter Fundamentet udføres af beton. Der vil under ydervæggene og indervæggene være en linjefundament og under stålsøjlerne vil der være punktfundamenter. Herunder kan ses en illustration af linje- og punktfundamentet. Figur 4: illustration af linje- og punktfundament 2.3 Projektafgræsninger I dette afsnit vil alle afgræsninger blive beskrevet for projektet, der vil i dette projekt blive afgrænset for Alle installationer i bygningen Varmetab for bygningen, for tykkelser af isolering er der taget udgangspunkt i udleveret tegninger Formuren og Murbinder Sætninger og armeringen i fundamentet. Brandkrav og brandinddækning af bærende dele. Gulv, her anvendes samme dimensioner som ingeniør tegningerne. 6

11 Arkitekt- og diverse ingeniørtegninger som har været udleveret til Expan, der vil blive tegnet som leverandør. 3. Grundlag I dette afsnit beskrives hvilket beregningsforudsætninger og referencer der er anvendt i projektet. 3.1 Normer og standarder DS/EN 1990 FU:2013 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Del 1-3: Generelle laster Snelast Del 1-4: Generelle laster vindlast DS/EN 1992 FU:2013 Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle laster samt regler for betonkonstruktion DS/EN Elementer af letbeton med åben struktur DS/EN 1993 FU:2013 Stålkonstruktion DS/EN Geoteknik: del 1 generelle regler Nationale annekser DS/EN DK NA: 2015 version2 del 1-3: generelle laster snelast DS/EN DK NA: 2015 del 1-4: generelle laster vindlast DS/EN 1520 DK NA: 2008 Nationalt anneks 3.2 Sikkerhed Hele konstruktionen henføres til middel konsekvensklasse CC2, da bygningens funktion eller højde ikke giver anledning til højere eller lavere konsekvensklasser. Herved giver K FI 1,0 og skrives hermed ikke i beregningerne. Hele konstruktionen henføres til normal kontrolklasse, herved giver γ 3 1,0 og skrives hermed ikke i beregningerne. 3.3 IKT-værktøjer I dette projekt er brugt følgende IT programmer Kontorprogrammer: MS Word MS Excel Beregningsprogrammer: Expandet calculation program til bestemmelse af bæreevne for bolte Betonelementforeningens berigningsprogrammer for letbeton Letbetonvæg (LACvægge BEF v2.3a) 7

12 Beregningsprogrammer fra Expan i MS Excel Letbetonbjælke med TA-armering Afskalning og vederlagstryk Tegningsprogrammer: AutoCAD 2015 Referencer Teknisk ståbi 21. udgave 2011 Betonkonstruktioner efter DS/EN , 2 udgave 2012 Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993, 1 udgave 2009 Bygningsberegninger, 1 udgave 2010 Geoteknik, 2 udgave, 1. oplag Forundersøgelser Byggeriet placeres på en grund, der har været en del af et landbrugsområde. Koter og mål udføres ud fra arkitekttegninger. 5. Konstruktion 5.1 Statisk virkemåde I dette afsnit vil der blive beskrevet hvordan de lodrette og vandrette laster føres igennem bygningen. Lodret lastnedføring Tagkonstruktionen udføres af bærende ståltrapezplader, som spænder fra modul 1 til modul 2 og fra modul 2 til modul 4. ståltrapezpladerne aflevere lasten til de bærende vægge, der herefter føre belastningerne til fundamentet. Bærende vægge udføres som præfabrikerede letklinker betonelementer. Vandret lastnedføring Vindlasten føres af facaden til tagskiven og fundamentet, hvor de bliver optaget af de stabiliserende vægelementer og fundamenter. 5.2 Funktionskrav og levetid Der stilles ikke krav til funktion ud over det, der stilles i normer og standarter, der stilles ingen krav for levetider, der afviger fra almindelig byggeskik. 5.3 Robusthed Da konstruktionen er et etplans bygningskonstruktion og brutto arealet er 280 m 2, vurderes det at robustheds er opfyldt ved dimensionering for de almindelige laster iht. normerne. 8

13 6. Konstruktionsmaterialer Der vil i dette afsnit blive beskrevet om konstruktionsmaterialerne og partialkoefficienter for de forskellige konstruktionsdele 6.1 Letbeton LAC 15/1850 Passiv miljøklasse Trykstyrke Trækstyrke f ck = 15 MPa f tk = 2,5 MPa E cm = MPa E-modul, middel Trykstyrker og E-modul i uarmeret letbeton γ c = 1,55 Bøjningstrækstyrken i letbeton γ c = 1, Stål Stålbjælke og stålsøjle Stålkvaliteten S235JR Styrken afhænger af materialetykkelsen værdierne kan ses herunder. Styrkeklasse Materialetykkelser Karakteristisk værdi t i mm f y i MPa f u i MPa S235 t < t < t Stabilitetssvigt γ M1 = 1,2 Stålbolte Boltklasse 8.8 Flydespænding f yk = 640 MPa Brudspændingen f uk = 800 MPa Trækpåvirkede tværsnit mht. brud γ M2 = 1, Fundament Beton C25 Moderat miljøklasse Trykstyrke f ck = 25 MPa Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton γ c = 1, Aflejring Komprimeret sand Rumvægt γ/γ = 17/7 kn/m 3 Friktionsvinkel φ pl,k = 36 Friktionsvinkel γ φ = 1,2 Rumvægt γ γ = 1,0 9

14 Ler Rumvægt γ/γ = 19/9 kn/m 3 Kohæsion Cu, k = 50 kn/m 2 Udrænet forskydningsstyrke γ cu = 1,8 Rumvægt γ γ = 1,0 7. Laster 7.1 Lastkombination Konstruktionen regnes efter tre lastkombinationer maksimal last, reduceret last og minimal last. Lastart Permanent Variable last Dominerende Variable last Ikke dominerende Maksimallast γ Gj,sup G kj,sup γ 1 Q k,1 γ Q,i ψ 0,i Q k,i Reduceret last γ Gj,sup G kj,sup γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 γ Q,i ψ 0,i Q k,i Minimallast γ Gj,inf G kj,inf Egenvægt G kj,sup 7.2 Permanente laster I de følgende tabeller findes de egenlaster, som vil blive brugt til dimensioneringen af væggene og fundamenterne. For Tagkonstruktion Materialer Tyngde/last Værdi kn/m 2 4 lags tagpap 4x4 mm 4 0,004m 10,75 kn m 3 1 0,2 Trykfast isolering 315 mm Ståltrapezplader - 0,1 Loft - 0,2 Diverse installationer - 0,1 I alt 0,315m 1,2 kn m 3 2 0,4 1,0 kn m 2 Ydervæg Materialer Tyngde/last Værdi kn/m 2 Mursten 108 mm 0,108m 21 kn m 3 3 2,3 Isolering 100 mm Letbeton 120 mm I alt 0,100m 1,2 kn m 3 0,1 0,120m 18,5 kn m 3 4 2,2 4,6 kn m 2 10

15 Indervæg Materialer Tyngde/last Værdi kn/m 2 Letbeton 100 mm 0,100m 18,5 kn m 3 1,9 I alt 1,9 kn m Nyttelast Bygningen vil blive anvendt til let erhverv dvs. at nyttelasten på gulvet vil blive henført til kategori B hvilket giver en nyttelast på 2,5 kn/m Snelast Snelasten beregnes efter DS/EN og DS/EN DK NA:2015. Bygningen regnes efter fladt tag. For at bestemme den karakteristiske snelast anvendes følgende ligning Hvor: μ i = Formfaktoren for snelasten C e = Eksponeringskoefficient C t = Termiske faktor S k = Karakteristiske terrænværdi S = μ i C e C t S k Den karakteristiske terrænværdi er efter det nationale anneks angivet til 1,0 kn/m 2 S k = 1,0 kn/m 2 Eksponeringskoefficienten er en faktor der tager hensyn til omgivelsernes topografi, samt konstruktionens størrelse, og er bestemmes ved Hvor: C tap = Topografifaktoren C s = Størrelsesfaktoren C e = C top C s Ud fra satellitbilleder vurderes det at Topografifaktoren er normal da vinden ikke vil bevirke væsentlige fjernelse af sne på bygværket på grund af andre bygværker, træer eller terræn. C top = 1,0 Størrelsesfaktoren afhænger af topografifaktoren. Da topografifaktoren er normal afhænger den yderlig af størrelsesforholdet mellem længden og højden. Der ses for begge sider af bygningen Bygningens længste side Den længste side af bygningen er 22,2 m, højden er 3,3 m dvs. at to gange højden er mindre end den længste side af bygningen. Den korteste side er 12,6 m da den er under ti gange højden vil C S være 1. 11

16 Bygningens korteste side Da den korsteste side er 12,6 m hvilket giver at to gange højden er mindre end den korsteste siden. Da den længste sider er under ti gange højden vil C S også være 1 her. Den termiske faktor sættes til 1 da det er et varmt tag. Da taget er fladt vil μ i være 0,8 Snelasten bliver herved S = 0, kN/m 2 = 0,8 kn/m Vindlast Vindlasten beregnes efter DS/EN og DS/EN DK NA: 2015, der bestemmer en basisvindhastighed som overskrides i gennemsnit en gang per 50 år. Basisvindhastigheden afhænger af vindretningen og årstiden og findes ved følgende formel. Hvor: V b = Basisvindhastigheden C dir = Retningsfaktor C season = Årstidsfaktor V b,0 = Grundværdien for basisvindhastigheden V b = C dir C season V b,0 Da bygningen kommer til at stå permanent sættes årstidsfaktoren C dir og retningsfaktoren C season til 1. Grundværdien for basisvindhastigheden V b,0 findes ved lineært interpolation, hvor den ved Vesterhavet er 27 m/s og 25 km inde i landet er 24 m/s. ved opmåling af satellitbillede findes bygningen 12 km fra vestkysten. Grundværdien for basisvindhastigheden findes herved til 27m/s 24m/s V b,0 = 24m/s + (12km 25km) = 25,6 m/s 0km 25km Herved bliver basisvindhastigheden V b = ,6m/s = 25,6 m/s Middelvindhastighed v m (z) bestemmes, den afhænger af højden z over terræn og en ruhedsfaktor Hvor: C r (Z) = Ruhedsfaktor C o (Z) = Orografifaktor v m (z) = C r (Z)C o (Z)v b C r (Z) bestemme som en funktion af højden z over terræn og trænets ruhedslængde z 0. C r (Z) = k r ln ( z z 0 ), C r (Z) = C r (z min ), for z min z 200m for z < z min 12

17 Terrænfaktoren k r bestemmes ud fra k r = 0,19 ( z 0,07 0 ) z 0,II Hvor: Z = Højden Z 0 = Ruhedslængde Z min = Minimumshøjden for den valgte terrænkategori Z 0,II = 0,05 (terrænkategori II) Der vælges terrænkategori 2, da området er omgivet af læhegn, herved bliver z 0 = 0,05 og z min = 2 Ruhedsfaktoren bliver k r = 0,19 ( 0,05 0,05 ) 0,07 = 0,19 C r (3,3m) = 0,19 ln ( 3,3m 0,05m ) = 0,8 Det vurderes at den gennemsnitlige hældning af terrænet til luv er mindre end 3 0 herved bliver orografifaktor 1. middelvindshastigheden bliver herved vindens turbolens findes ved Hvor v m (3,3m) = 0,8 1 25,6m/s = 20,38 m/s k I I v (z) = C 0 (z) ln ( z z ), for z z min 0 k I = Turbolensfaktoren hvor den anbefalede værdi sættes til 1 I v (3,3m) = Nu kan peakhastighedstrykket findes Hvor ρ = Luftens densitet 1 1 ln ( 3,3m 0,05m ) = 0,24 q p (z) = (1 + 7I v (z)) 1 2 ρv m 2 (z) q p (3,3m) = ( ,24) 1 2 1,25 20, = 0,69 kn m 2 Bygningen skal deles op i forskellige zoner der bestemmer sug og tryk på væggen. Der regnes med c pe,10. 13

18 Vind på facade vægge h = 3,3 m d = 12,6 m b = 22,2 m e = 2h = 2 3,3m = 6,6 m h/d = 0,26 Zone Zone størrelse q p (z) C pe,10 Vindlast på zonen kn/m 2 e A 5 = 6,6m = 1,32 m 0,69 ( 1,2) 0,83 5 4e B 5 = 4 6,6m = 5,28 m 0,69 ( 0,8) 0,55 5 C 12,6m 6,6m = 6 m 0,69 ( 0,5) 0,35 D 22,2 m 0,69 0,7 0,48 E 22,2 m 0,69 ( 0,3) 0,21 Figur 5: oversigt over zoner med vind på facaden 14

19 Tag h p h = 0,541m 3,3m = 0,16 Zone Zone størrelse q p (z) C pe,10 Vindlast på zonen kn/m 2 F e 4 = 6,6m = 1,65 m 4 e 10 = 6,6m 10 = 0,66 m 0,69 ( 1,2) 0,83 22,2m 2 1,65m = 18,9 m G e 10 = 6,6m 10 = 0,66 m 0,69 ( 0,8) 0,55 e 6,6m H 0,66m = 2 2 0,66m 0,69 ( 0,7) 0,48 = 2,64 m I 12,6m 0,66m 2,64m 0,69 0,2 0,14 = 9,3 m 0,69 ( 0,5) 0,35 Figur 6: oversigt over zoner på tag med vind på facaden 15

20 Vind på gavl h = 3,3 m d = 22,2 m b = 12,6 m e = 2h = 2 3,3m = 6,6 m h/d = 0,15 Zone Zone størrelse q p (z) C pe,10 Vindlast på zonen kn/m 2 e A 5 = 6,6m = 1,32 m 0,69 ( 1,2) 0,83 5 4e B 5 = 4 6,6m = 5,28 m 0,69 ( 0,8) 0,55 5 C 22,2m 6,6m = 15,6 m 0,69 ( 0,5) 0,35 D 12,6 m 0,69 0,7 0,48 E 12,6 m 0,69 ( 0,3) 0,21 Figur 7: oversigt over zoner med vind på gavl 16

21 Tag h p h = 0,541m 3,3m = 0,16 Zone Zone størrelse q p (z) C pe,10 Vindlast på zonen kn/m 2 F e 4 = 6,6m = 1,65 m 4 e 10 = 6,6m 10 = 0,66 m 0,69 ( 1,2) 0,83 12,6m 2 1,65m = 9,3 m G e 10 = 6,6m 10 = 0,66 m 0,69 ( 0,8) 0,55 e 6,6m H 0,66m = 2 2 0,66m 0,69 ( 0,7) 0,48 = 2,64 m I 22,2m 0,66m 2,64m 0,69 0,2 0,14 = 18,89 m 0,69 ( 0,5) 0,35 Figur 8: oversigt over zoner på tag med vind på gavl Da h/d < 1 kan den resulterende kraft multipliceres med 0,85 Indvendig vindlast Da der ikke er tale om dominerede åbninger vil formfaktorerne blive 0,2 og 0,3 for indvendige vindlast. For skillevægge bliver formfaktorerne 0,4 hidrørende fra trykforskellen i de rum, som væggene adskiller Vægge q p (z) C pe,10 Vindlast på zonen kn/m 2 Ydervægge 0,69 ( 0,3) 0,69 0,2 0,21 0,14 Indervægge 0,69 0,4 0,28 17

22 pdf

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere