Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Procedurer og retningslinjer Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Høje-Taastrup Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på DropUd - Unge. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. BDO har en to-årig kontakt, som løber over med Høje-Taastrup Kommune. Ifølge aftalen var der ved tilsynet i 2012 særligt fokus på pædagogik og metode, mens der ved dette tilsyn i 2013 vil være særligt fokus på de organisatoriske- og personalemæssige forhold. Begge områder indgår dog i tilsynet hvert år, blot med forskellig vægtning. Det overordnede indtryk af DropUd er, at det er et særdeles relevant tilbud til målgruppen og tilsynet vurderer, at leder redegør relevant for opfølgning af opmærksomhedspunkterne fra godkendelsesgrundlaget. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at der p.t. kun er en borger indskrevet og der indtil nu har været otte borgere igennem et behandlingsforløb. Når det gælder den pædagogiske referenceramme, så vurderes det, at denne er særdeles relevant for målgruppen og at leder og medarbejdere redegør fint herfor. Tilsynet bemærker, i den forbindelse, at man bruger begreber som familiær og kærlig i behandlingsarbejdet med borgerne, som en bevidst professionel tilgang. Tilsynet noterer sig, at der udarbejdes udviklingsplaner, progressionsrapport og observationsskemaer. Disse planer er med til at sørge for et systematisk og dynamisk arbejde, alt for at sikre en målrettet indsats for den enkelte borger. Tilsynet vurderer, at skabelonen til udviklingsplanen er et enkelt og meget brugbart redskab, der synliggør borgerens kompetencer, potentialer og udfordringer under de forskellige emner, som der gennemgås. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en god hverdag, der med udgangspunkt i et struktureret og målrettet ugeprogram støtter og øger borgernes livskvalitet, samt sigter kraftigt mod at stoppe borgernes misbrug. Tilsynet vurderer, at der er stort fokus på, at borgerne har medindflydelse på alt hvad der vedrører dem og deres hverdag og indflydelsen sker igennem dialog med medarbejderne. I hverdagen er der desuden et godt og relevant fokus på sundhed, kost og motion og disse områder indgår implicit i behandlingen og undervisningen af borgerne. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sprogbrug og omgangsform på stedet og medarbejderne redegør relevant for, hvordan dette område indgår i det pædagogiske arbejde med borgerne. I forhold til tilbuddet organisatoriske forhold, så noterer tilsynet sig, at DropUds ungetilbud navigerer efter godkendelses- og værdigrundlaget og de sigter efter mere aftenbehandling. Tilsynet bemærker, at behandlingsansvarlig Johannes L. Knigge er stoppet, og der er ansat en ny psykolog, socialrådgiver og sociolog i organisationen. Tilsynet noterer sig, at sygefraværet er lavt og de udfordringer der har været i forhold til borgere med banderelaterede relationer ikke har afstedkommet flere sygedage for medarbejderne. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende, dog kan der forekomme logistiske udfordringer, som berører samarbejdet, da flere af medarbejderne er på flere af tilbuddene i organisationen. Tilsynet noterer sig dertil, at man har udarbejdet politikker, retningslinjer og manualer indenfor de forskellige arbejdsområder. Tilsynet vurderer, at der er fine muligheder for kompetenceudvikling og tilsynet bemærker, at man i organisationen har fokus på, at udnytte den enkelte medarbejders kompetencer med vidensdeling. Tilsynet noterer sig og anerkender, at tilbuddet har udarbejdet beredskabs- og ambulanceplan for medarbejdere og borgere, hvilket tilsynet vurderer, er et godt og relevant redskab. 2

4 Det eksterne samarbejde beskrives som generelt velfungerende, og at tilbuddet vægter et tæt samarbejde med forældre og skulle der opstå udfordringer i samarbejdet, så løses de i fællesskab. Når det gælder magtanvendelsesområdet, så har tilsynet noteret sig, at tilbuddet som et 101 tilbud for unge borgere står i et vakuum mellem børne- og voksenområdet i henhold til magtanvendelser efter servicestyrelsens paragraffer. Tilsynet vil derfor anbefale leder, at få afdækket området og indtil da, at navigere i forhold til et af områderne - enten voksen- eller børneområdet. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne er bekendte med retningslinjer og procedure vedrørende magtanvendelse, men at de ikke kan huske dem, derfor anbefaler tilsynet, at leder sikrer, at alle medarbejdere er opdaterede i retningslinjer og procedure vedrørende området både i forhold børne- og voksenparagrafferne. Medarbejderne tænker, at en brandøvelse ville være gavnlig og tilsynet anbefaler leder, at en brandøvelse etableres. Endelig vurderes det, at lokaliteterne er egnede til formålet, herunder at der er fællesrum for læringsforløb og rum til fortrolige samtaler. Tilsynet bemærker, at rummene og især midterlokalet ikke fremstår æstetisk indbydende og tilsynet anbefaler derfor, at leder overvejer, hvordan man kan gøre rummet mere indbydende, således at rummet kan være understøttende til behandlingsarbejdet, idet målgruppen har behov for, at der signaleres ro og overskud. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der p.t. kun er en borger indskrevet og der har indtil nu været otte borgere igennem et behandlingsforløb. 2. Tilsynet bemærker, at man bruger begreber som familiær og kærlig i behandlingsarbejdet med borgerne, som en bevidst professionel tilgang. 3. Tilsynet bemærker, at behandlingsansvarlig psykolog Johannes L. Knigge er stoppet og der er ansat en ny psykolog, socialrådgiver og sociolog i organisationen. 4. Tilsynet bemærker, at man i organisationen har fokus på, at udnytte den enkelte medarbejders kompetencer med vidensdeling Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler i relation til de fysiske rammer, at leder overvejer, hvordan man kan gøre midterlokalet mere indbydende, således at rummet kan være understøttende til behandlingsarbejdet, idet målgruppen har behov for, at der signaleres ro og overskud. 2. Tilsynet anbefaler leder at få afdækket hvilke magtanvendelsesparagraffer tilbuddet skal navigere efter og indtil da, at navigere i forhold til et af områderne - enten voksen- eller børneområdet. 3. Tilsynet anbefaler, at leder sikrer sig, at alle medarbejdere er opdaterede i retningslinjer og procedure vedr. magtanvendelse efter servicelovens paragraffer både i forhold børne- og voksenparagrafferne. 4. Tilsynet anbefaler leder, at der etableres en brandøvelse. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 4

6 2 Oplysninger Adresse Taastrup Hovedgade 107, 2. sal, 2630 Taastrup. Leder Mette Groth Gadegaard Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er en privat virksomhed Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 101 og 52 Antal pladser 10 dagpladser og 10 aftenbehandlingspladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er primært Unge årige med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres misbrug. Subsidiært unge over 18 år, som skal færdigøre et igangsat behandlingsforløb i DropUd regi. Stofmisbrug vil hovedsagligt dreje sig om et misbrug af cannabis, andre centralstimulerende rusmidler (feststoffer - kokain i mindre omfang, speed, toner til kopi, hætter og amfetamin), misbrug af ikke ordineret afhængighedsskabende lægemiddel og/eller et misbrug af opiater, Udover de unges misbrugsproblematik, kan de unge også have en psykiatrisk diagnose, eksempelvis ADHD, borderline m.fl.(kilde: hjemmeside) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består, ifølge leder, af: Leder, socialrådgiver Sociolog Cand.psyk. Socialrådgiver og kognitiv terapeut Psykoterapeut, coach, NADA instruktør, mindfulness instruktør Skolelærer, uddannet i PAS, NADA instruktør Pædagogmedhjælper Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Leder Mette Groth Gadegaard, uddannet socialrådgiver og med en mangeårig erfaring med socialt udsatte borgere, herunder misbrugere. Udover dette tilbud er Mette Groth Gadegaard også ejer og leder af tre andre tilbud for voksne, indenfor det samme regi. Medarbejder, uddannet sociolog og ansat til at varetage organisatoriske, 5

7 administrative og udviklingsorienterede opgaver, medarbejderen indgår ikke i det pædagogiske arbejde, ansat Medarbejder, ressourceperson (i praktikforløb) og i gang med en psykoterapeutuddannelse, ansat fra opstart af tilbuddet. Medarbejder, uddannet psykolog, ansat d Borgere: Tilsynet fik ikke mulighed for at tale med en borger. Tilsynet blev vist rundt af medarbejder. Tilsynsførende Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn I godkendelsesgrundlaget november 2012 blev der givet følgende opmærksomhedspunkter: 1. At der ved nyansættelser sikres, at medarbejdere vedbliver med at have tilstrækkelige uddannelsesmæssige, faglige og personlige kvalifikationer herunder viden om og erfaring med målgruppen. Hertil oplyser leder, at det har været meget vigtigt for hende, at personalet er kvalificeret og med den rette uddannelse. Derfor vægtes medarbejdernes kompetenceudvikling også højt, bl.a. ved, at medarbejdergruppen får kontinuerlig supervision, som både indeholder sagssupervision og faglige input. 2. At lokalerne fremstår indbydende og målrettet de unge mennesker, idet de unge mennesker har brug for fysiske rammer, som udviser tegn på ro og overskud jf. deres egne komplicerede problematikker. Tilsynet får oplyst, at det i dag kun er ungetilbuddet der har adresse på matriklen og tilsynet vises rundt på stedet, hvorefter leder redegør for brugen af lokalerne. Det oplyses her, at midterlokalet (fællesrummet) har en multifunktion, idet det både fungerer som indgang til tilbuddet, indgang til alle øvrige rum (kontor, samtalerum og køkken) samt undervisningslokale for borgerne. Adspurgt til om ikke fælleslokalet giver borgerne unødige mange forstyrrelser idet rummet er et gennemgangsrum. Tilsynet oplyses her om, at borgerne selv har valgt lokalet til undervisning og det er leders, at dette skyldes, at rummet netop er åbent og borgerne her kan få luft i overført betydning. Leder tilføjer, at der også bliver undervist i køkkenet. 6

8 3. BDO har noteret sig, at DropUd er opmærksom på målgruppens særlige udsathed og er påpasselige med helt at adskille ungeaktiviteter fra voksenaktiviteter - fungerer det efter hensigten eller vil de to grupper gerne søge hinanden? Da tilbuddet til voksne borgere ikke mere forefindes på samme matrikel, er denne udfordring ikke længere aktuel. 4. Matcher DropUd s åbningstider målgruppens behov? Hertil vurderer leder, at de har de åbningstider, som matcher målgruppens aktuelle behov. Leder oplyser endvidere, at de pr. 1. september opstarter med aftenbehandling for unge i uddannelse. Leder forklarer, at borgerne har gavn af struktur i dagligdagen, men hun er også bevidst om, at det er i aftentimerne borgerne bliver særlig udfordret og det er her det kan gå galt. Yderligere oplyses det også, at der er borgere som anvender tilbuddet alene om eftermiddagen, så det passes ind med deres øvrige aktiviteter. 5. Derudover ønsker DropUd at tilbyde følgende tillægsydelser: psykiatrisk udredning ved speciallægekonsulent, som er tilknyttet DropUd, Psykiatrisk medicinsk intervention, yderligere SKP4-støtte, Mentorstøtte (fremmødesikring), snusepraktik, pårørendebehandling, familiebehandling og særligt tilrettelagt psykologbehandling hvem varetager disse mange tillægsydelser og har de fortsat rette kvalifikationer til at udføre funktionen? Det oplyses, at tilbuddet aktuelt kun har et samarbejde med en ekstern psykiater, samarbejdet foregår ved at DropUds psykolog laver forarbejdet og sender det så til psykiateren. Det tilføjes, at der er to ugers ventetid til psykiateren. Når det gælder medicinsk intervention, så oplyses det, at der på DropUd ikke forefindes nogen form for medicinhåndtering. Hvad angår de øvrige ydelser, så er det særskilte ydelser, der ikke indgår i selve tilbuddets 101 (SEL) ydelse. 6. DropUd skal sikre sig, at der tages udgangspunkt i borgerens handleplan jf. SEL 140, såfremt en sådan foreligger matcher denne DropUd s behandlingsplan for den unge og de ting som der arbejdes med i progressionsrapporterne? Hertil fortæller leder, at de ikke nødvendigvis får 140 planer på borgerne. Leder ved ikke, hvorfor de ikke modtager disse og forklarer hertil, at de i stedet laver deres egne udviklingsplan, men det understreges, at det er deres eget interne arbejdsredskab. 7. At ansættelser og ophør af personale samt indskrevne brugere på DropUd løbende indberettes til Høje-Taastrup kommune. Leder fortæller tilsynet, at de er opmærksomme på dette og de foretager dette løbende til stedliggende kommune. Adspurgt til udfordringer eller ændringer i opstartsforløbet, orienterer leder om antallet af borgere, som der har været i tilbuddet. Der har i alt været otte borgere igennem et behandlingsforløb siden opstart og aktuelt er der en borger indskrevet og der forventning om en borger mere indenfor kort tid. Leder oplyser desuden, at nogle af borgerne har været borgere med rivaliserende 7

9 bandetilknytning, hvilket ikke har givet problemer i forhold til behandlingstilbuddet. Leder redegør for historikken bag DropUd ud og forklarer, at tilbuddet opstod fordi der var flere henvendelser fra kommunerne angående unge med misbrugsproblematikker og redegør herefter for godkendelsesproceduren og de komplikationer der opstod hermed. De har efterfølgende måtte opsige medarbejdere og måtte afvise flere henvendelser fra kommuner. Leder tilføjer, at de nu er varsomme med, hvor mange de skal ansætte. Leder fortæller også, at de på voksenområdet er blevet akkrediteret som landet første aktiveringstilbud, hvilket har været en lærerig proces for dem. Adspurgt til om der har været nogen form for formelle klager siden opstart af tilbuddet, oplyser leder, at dette har der ikke været. Det er tilsynets, at leder redegør relevant for opfølgning af opmærksomhedspunkterne fra godkendelsesgrundlaget. Tilsynet bemærker, at der p.t. kun er en borger indskrevet og der har været indtil nu været otte borgere igennem et behandlingsforløb. 3.2 Fysiske rammer I godkendelsesgrundlaget blev de fysiske rammer beskrevet således: DropUd er centralt placeret på Hovedgaden i Høje-Taastrup på anden sal i en nyere bygning. Lokalerne består af ca. 130 m2. Her findes to rum til individuelt arbejde og samtalemuligheder, hvor psykologen har det ene lokale og det andet bruges til mødeaktiviteter og samtalerum, samt et kontor. Derudover er der et køkken/alrum, et toilet/bad, og et stort midterlokale, med plads til forskellige aktivitetsmuligheder. Alle de øvrige rum har indgang fra dette midterlokale. Ved dette tilsyn redegør leder for, at der ikke er sket ændringer i de fysiske rammer og tilsynet kan genkende lokaliteterne der henvises tillige til punkt Tilsynet observerer, at fælleslokalet (midterlokalet) fremstår bart og ikke særligt indbydende indrettet. Tilsynet observerer også, at rengøring og vedligeholdelse er på et tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at lokaliteterne er egnede til formålet, herunder at der er fællesrum for læringsforløb og rum til fortrolige samtaler. Tilsynet bemærker, at rummene og især midterlokalet ikke fremstår æstetisk indbydende og tilsynet anbefaler derfor, at leder overvejer, hvordan man kan gøre rummet mere indbydende, således at rummet kan være understøttende til behandlingsarbejdet, hvor målgruppen har behov for, at der signaleres ro og overskud. 8

10 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode I godkendelsesgrundlaget er den pædagogiske referenceramme og metode beskrevet som følgende: At der tages et individuelt afsæt med udgangspunkt i den unges ønsker, drømme og mål for fremtiden. Ligesom der sigtes mod en tilværelse på rette kurs indenfor områder som sociale netværk, skole, uddannelse, arbejde mm. DropUd vil støtte den unge i processen mod målet på baggrund af deres viden og erfaring indenfor området og ved at tage udgangspunkt i den unges egne potentialer og få disse udviklet og styrket. Derudover redegør DropUd for deres værdigrundlag S.M.U.K.T. (Sundhedsbevidst, Motivationsskabende, Udviklingsorienteret, Kærlig og glædesspredende og Tillidsvækkende). Nedenfor følger et par redegørende eksempler til værdigrundlaget: Sundhedsbevidst fysisk sundhed i form af en opmærksomhed på kost, fysisk træning og udholdenhed, psykisk sundhed i form af indre balance, stressbevidsthed, vredes og konflikthåndtering mm. Motivationsskabende skabe en ånd af motivation (empowerment-tanken) mm. Udviklingsorienteret DropUd vil sikre, at den enkelte opnår optimalt udbytte af deltagelse, så borgerne udvikler sig mest muligt mod deres livsforandring mm. Kærlig og glædespredende en mellemmenneskelig tilgang, en empatisk og venlig tilgang mm., ligesom DropUd lægger stor vægt på, at sikre tillid og gensidighed i forhold til overholdelse af aftaler. For at nå målsætningen og dermed selve indholdet i ydelsen anvendes en metodisk kombination af kognitive og løsningfokuserede principper. DropUd har valgt denne kombination, da det ifølge dem, har vist sig at deltagerne dermed opnår en øget forståelse af egne misbrugsmønstre og samtidig får et mere fremadrettet fokus på opnåelsen af individuelle mål, herunder målet om reduktion eller stoffrihed. Derudover arbejder DropUd også på med følgende tilgange og metoder: 1) Den kognitive tilgang (den kognitive diamant), 2) ændringscirklen og den 3) løsningsfokuserede tilgang. DropUd beskriver den kognitive metode således: Den kognitive metode/forståelse er i udgangspunktet rettet mod det enkelte individ og forståelsen af dette individs sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd/handlinger. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i tænkning og evnen til at reflektere. Det er en helt central pointe, at menneskers følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer. Uhensigtsmæssige tolkninger påvirker vores humør og handlinger (adfærd), og ved en bevidstgørelse, realistisk evaluering og nuancering af disse tolkninger / tanker opnås forbedringer af humør og adfærd. 2) Ændringscirklen indeholder et førovervejelsesstadie (hvor brugeren ikke er motiveret for ændring af adfærd), et overvejelsesstadie (begyndende erkendelse af at misbruget kan være et problem), beslutningsstadiet (der skal ske en ændring), handlingsstadiet (begynder at ændre forbrug af rusmidler), vedligeholdelsesstadiet beslutningsstadiet (der skal ske en ændring), handlingsstadiet (begynder at ændre forbrug af rusmidler), vedligeholdelsesstadiet (ønsker at fastholde ændringer) og et (måske) tilbagefaldsstadie (falder i og skal starte cirklen på ny). Ved alle stadier er indskrevet, hvilken indsats fagpersonen skal yde overfor brugeren, således at der støttes op under brugerens proces. 9

11 3) Den løsningsfokuserede tilgang, indeholder et blik for brugerens egne ønsker og mål, udviklingsområder, styrker og ressourcer. Der sættes derfor ind med en målrettet indsats her (en stor del af indholdet i DropUds tilbud), hvor der eksempelvis tilbydes individuelle samtaler, konflikthåndtering (gruppeundervisning), ADL-træning, DropUd fodbold, mindfulness, kreativt værksted, økonomihåndtering mm. Ved tilsynet spørgers der uddybende indtil den overordnede referenceramme fra godkendelsesgrundlaget og hvordan den afspejler sig i den nuværende praksis. Leder fortæller, at tilgangen er den samme og man kan blandt andet se den anvendt ved, at de har en familiær og kærlig tilgang til borgerne, hvorfor man ofte giver hinanden knus når man mødes. Borgerne bliver mødt positivt, også selvom de ikke overholder aftaler, stedet er præget af positiv energi og medarbejderne der brænder for stedet. Borgerne har desuden nævnt, at der er en varm og familiær stemning i tilbuddet. Leder fortæller, at de lægger vægt på at være tydelige og de skal selvfølgelig sætter deres grænser. Leder redegør yderligere for, at de fortløbende drøfter deres pædagogiske forholdemåde (de tre p er Privat personlig og pædagogisk) og generelt er de opmærksomme på den udfordring, der ligger i de overnævnte begreber, således at eksempelvis den kærlige tilgang ikke tager overhånd og bliver privat, men fortsat er professionel. Tilsynet spørger indtil, hvordan de dokumenterer og evaluerer effekten af deres indsats og leder forklarer, at de tidligere har købt sig til en evaluering og effektmåling og her blev de kritiseret for ikke at holde sig til deres interne manualer for arbejdet, hvilket de nu er mere bevidste om. Når borgerne indskrives i deres behandlingstilbud bliver de altid screenet i forhold til borgernes kognitive boglige niveau og der tilpasses så et undervisningstilbud målrettet den enkeltes niveau. Adspurgt medarbejderne, hvordan deres værdigrundlag afspejler sig i praksis, fortæller de, at deres indsats tager udgangspunkt i hvad borgerne har gavn af og dermed med afsæt i borgernes individuelle kompetencer og potentialer Den anden medarbejder eksemplificerer, hvordan vedkommende bruger frokosten, herunder de samtaler, der foregår omkring bordet, til at guide og støtte borgerne i socialiseringen ved at udfolde de emner borgerne bringer op i samtalen. Medarbejderen fortæller, hvordan vedkommende i kraft af sin faglige position tidligere har oplevet dårlig kontakt med denne borgergruppe, men her oplever, at den gode, kærlige og ærlige stemning smitter positivt af på relationen. Ligeledes redegøres der for, hvordan undervisningen tager udgangspunkt i borgerens faglige niveau og hvordan der samtidig tages hensyn til, at borgerne ikke oplever sig udstillet i forhold til hinandens faglige niveau. Tilsynet vurderer, at den overordnede reference ramme og metode er særdeles relevant for målgruppen og at leder og medarbejder redegør relevant herfor. Tilsynet bemærker, at man bruger begreber som familiær og kærlig i behandlingsarbejdet med borgerne, som en bevidst professionel tilgang Pædagogiske planer I godkendelsesgrundlaget redegøres der for, at behandlingens varighed er på minimum 3 måneder. Det forventes, at de fleste borgere kommer med 10

12 komplekse problemstillinger, hvorfor en indskrivning på 6 måneder forventes at blive normen. Der laves som standard en progressionsrapport for alle forløb på DropUdbehandlingen hver 3. måned. Det oplyses også, at andet kan aftales. Progressionsrapporten vil altid blive gennemgået med det unge menneske og dennes værge/pårørende. Er der kommentarer, så vil disse blive indskrevet i rapporten inden den sendes til sagsbehandler (opdraggiver). Visiteres en borger til behandling i DropUd s regi, så startes behandlingen ved selve indskrivningen, hvor der føres en personlig samtale med pågældende og dennes værge/forældre. Borgeren præsenteres (hvis aftalt med opdragsgiver) for en mulig psykologscreening, som selve behandlingen vil tage afsæt i samt eventuelt også afdække om der brug for yderligere psykologisk og/eller psykiatrisk udredning. Borgerens livsområder gennemgås via et skema med grønne, gule og røde rubrikker. Skemaet redegør for ressourcer og udfordringer og markeres med rød for udfordring og grønt ved ressource. Derefter præsenteres vedkommende for DropUd s ugeskema og de planlagte aktiviteter mm. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, hvordan tingene foregår p.t. Hertil oplyser leder, at det forgår, som beskrevet ovenfor og medarbejderne tilkendegiver dertil, at det godt kan tage lang tid at udfylde progressionsrapporten, men det giver rigtig god mening og især fremhæves det positive ved, at borgeren tydeligt kan følge sin progressioner under de forskellige emner. Medarbejderne redegør for udarbejdelsesprocessen for udviklingsplanen herunder hele opbygningen af hvordan den bliver udarbejdet, samtidigt med, at borgeren bliver præsenteret for værdigrundlaget. En medarbejder giver udtryk for, at vedkommende har oplevet, at man ved gennemgang af udviklingsplanen får mulighed for at få gode samtaler og dialog med borgerne, ligesom det bliver afdækket, hvad borgersen ser som sin største udfordring og samtidig giver det også mulighed for, at vurderer hvordan borgeren bedst kan støttes. Tilsynet får fremvist en progressionsrapport, observationsskema (ikke udfyldt) og en udviklingsplan. Progressionsrapporten er med meget fyldige og med dækkende beskrivelse af borgerens progression siden opstart, herunder borgerens faglige og praktiske kompetencer, sociale- og personlige kompetencer, sociale forhold, helbredsforhold og funktionsniveau, fysiske helbred. Herefter en psykologisk udtalelse og status for indsatsen med forslag til videre behandling. Derudover indgår borgerens ønsker for fremtiden og en samlet af forløbet i DropUd. Observationsskamaet indeholder først en vejledning til brug af skemaet og derefter er der emner, som kommer omkring borgerens hverdag, sociale forhold og fysiske helbred med mere. Udviklingsplanen er som tidligere beskrevet et meget enkelt og brugbart redskab, der formår på en enkel måde at beskrive borgens status og delmål. Den fremviste udviklingsplan indeholder korte, men dækkende beskrivelser af borgerens status og delmål og synliggør hvilke områder, borgeren skal arbejde målrettet med. Tilsynet noterer sig, at der udarbejdes udviklingsplaner, progressionsrapport og observationsskemaer. Disse planer er med til at sørge for et systematisk og dynamisk arbejde, alt for at sikre en målrettet indsats for den enkelte borger. Tilsynet vurderer, at skabelonen til udviklingsplanen er et enkelt og meget 11

13 brugbart redskab, der synliggør borgerens kompetencer, potentialer og udfordringer under de forskellige emner, som der gennemgås. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Selve ydelsen i DropUd beskrives i godkendelsesgrundlaget og ved samtale med leder og medarbejder: Et dagbehandlingstilbud med social misbrugsbehandling for unge borgere, der ikke modtager et ordinært uddannelsestilbud. Hverdagen er bygget op omkring et strukturerende ugeprogram for borgeren, hvor fokus er på borgerens levede liv, udvide borgerens handlemuligheder, samt give værktøjer og konkret træning der kan stoppe misbruget og øge livskvaliteten. Borgerne bliver hentet af de udekørende teams og modtages af medarbejderne, når de ankommer til tilbuddet. Dagens program skrives op på en fælles infotavle, så borgerne kan overskue dagens forløb. Derefter er der altid samtale med borgerne om tilbuddets basisskema, hvor hver enkelt borger med en talangivelse skal redegøre for sin status overfor udvalgte følelsesområder (DropInd). Når dagen afsluttes gennemgås basisskemaet igen med de samme udvalgte følelsesområder og borgeren redegør så igen med et tal (DropUd), hvordan vedkommende har det nu. Pointen med basisskemaet er, at borgerne får mærket dem selv og hvordan de i løbet af dagen har haft aktiviteter, som giver dem en bedre følelse. Basisskemaet indeholder emner som søvn, kost, kropsfornemmelse, stress, og frustration/konflikt niveau, netværk, alkohol, stoffer, humørbarometre samlet, motivation, om dagens mål er nået og hvilke mål der er for fritiden. Dette redskab giver også medarbejderne et nuanceret blik for hvordan borgeren trives og medarbejderne tilføjer, at hvis borgeren forlader stedet i dårligt humør medfører det en øget risiko for, at de tager stoffer senere på dagen, hvorfor der er meget fokus på at dette ikke sker. En anden medarbejder, fortæller at hun møder senere end de øvrige medarbejdere og kan om formiddagen indimellem være med til basisskemamøde, men har primært samtaler med unge borgere der ikke er i tilbuddet hver dag og administrativt arbejde. Medarbejderen har dog altid borgerkontakt, idet vedkommende laver frokost med eller til borgerne. Til frokosten har medarbejderen en styrende rolle for samtalerne ved frokostbordet, således at borgerne lære at føre en samtale hen over frokosten, som man gør på almindelige arbejdspladser og uddannelsessteder, fx at følge og drøfte de samfundsdebatter, der er aktuelle. Medarbejderen fortæller, at hun altid griber de emner, som borgerne selv kommer med og folder dem ud. Omdrejningspunktet for samtalerne er med afsæt i en normalisering og en socialisering samt i at træne det at kunne perspektivere ud fra et givet emne. Hverdagen indeholder dertil en lang række praktiske opgaver en form for ADL-træning, hvor borgerne lærer at rydde op, vaske op, støvsuge, organisere et måltid og stiller servicet på plads. Det kan eksempelvis være hvordan man stabler tallerkner i flade, dybe, små og store, eller skærer en agurk i skiver, som kan være svært, når man ikke kender begrebet skive. Medarbejder tilføjer, at de prioriterer, at familien bliver inddraget i det omfang der skønnes formålstjeneligt og at de naturligvis har et fokus på den lovmæssige forpligtigelse til inddragelse af forældre til unge borgere under 18 år. Dette samarbejde varetages af kontaktperson. Derudover vægtes den daglige fysiske træning højt denne del varetages ofte 12

14 at tilbuddets ressourceperson. Tilbuddet har i en periode været udfordret af banderelaterede konflikter, hvilket har haft indflydelse på kørselen med borgerne og planlægningen af træningen. Hertil fortæller leder, at de får god hjælp ved sagssupervision og hun derudover sparre med LOS, politiet m.fl. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en god hverdag, der med udgangspunkt i et struktureret og målrettet ugeprogram støtter og øger borgernes livskvalitet, samt sigter kraftigt mod at stoppe borgernes misbrug Medindflydelse og kommunikation Medindflydelse og kommunikation er begreber, som indgår og implicit ligger i tilbuddets pædagogiske arbejde. Borgerne er inddraget i alt der vedrører dem, og kan altid komme med forslag til hverdagens program. En væsentlig del af det pædagogiske arbejde sigter mod, at borgerne skal være selvhjulpne, og at de skal kunne mestre deres eget liv, og derfor skal de lære at tage ansvar og heri også have indflydelse i hverdagen. En anden medarbejder supplerer og tilkendegiver, at det skal være meningsfyldt for borgerne og derfor skal borgerne også lære, hvad der giver mening og tage ansvar for sin dagligdag. Det kan eksempelvis ske gennem de fagfaglige fag, hvor borgeren lærer at skelne mellem hvad der er spændende og hvad der er relevant indenfor et konkret emnet. Medarbejderen forklarer, at vedkommende i samtale med borgerne tager udgangspunkt i det borgeren selv bringer med sig ind i samtaler og herfra folder dette ud og perspektiverer. Tilsynet vurderer, at der er stort fokus på, at borgerne har medindflydelse på alt hvad der vedrører dem og deres hverdag og indflydelsen sker igennem dialog med medarbejderne Sundhed, kost og motion Sundhed, kost og motion er emner der vægtes højt. Der er derfor også daglige tilbud omkring motion, sund kost med sunde råvarer og et generelt tilbud om frugt, hvilket tilsynet observerer tilbydes meget indbydende. Dertil oplyses det også, at en af medarbejderne arbejder målrettet med sund kost i den daglige undervisning og har eksempelvis udviklet en quiz til formålet. Det er tilsynets, at der er et godt og relevant fokus på sundhed, kost og motion samt at dette indgår implicit i behandlingen og undervisningen af borgerne Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne fortæller, at de borgere, som de har haft igennem tilbuddet indtil nu, ikke efterfølgende har anvendt hinanden som netværk. Tilbuddet vurderer dog, at de i samværet på tilbuddet fint accepterer hinanden og har en fin indbyrdes omgangsform. Typisk ser man i starten borgeren følge den tone og stemning der hersker på stedet, men når borgeren føler sig tryggere og har positioneret sig i forhold til 13

15 de øvrige borgere, så benytter de til tider et mindre godt sprogbrug. Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på sprogbruget og der arbejder derfor målrettet på, at sprogbrugen er positiv. Den ene medarbejder forklarer, hvordan de arbejder med sprogbrug og socialisering jf. punkt fx gennem samtaler ved frokosten. Det tilføjes, at medarbejderne er meget bevidste om ikke, at skamme borgerne, når de benytter mindre godt sprogbrug, men at de i stedet foregår som gode eksempler. Medarbejderne er generelt opmærksomme på at være tydelige, autentiske og samtidig at kunne sætte sine grænser i relationen med borgerne. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sprogbrug og omgangsform på stedet og medarbejderne redegør relevant for, hvordan dette område indgår i det pædagogiske arbejde med borgerne. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Siden godkendelse grundlaget blev udarbejdet er behandlingsansvarlige Psykolog Johannes L. Knigge stoppet og en ny psykolog er blevet ansat, derudover er der også ansat en ny socialrådgiver og en ny sociolog i organisationen. Leder tilkendegiver, at det har været godt at få nye øjne på tilbuddet og heri også, at blive forstyrret positivt i deres pædagogiske tilgang. Leder forklarer, at de navigerer efter godkendelse- og værdigrundlaget og når det gælder visioner sigter de mod mere aftenbehandling. Dertil oplyses det, at der har været en akkreditering er i forhold til voksenområdet. Tilsynet noterer sig, at DropUds ungetilbud navigerer efter godkendelses- og værdigrundlaget og de sigter efter mere aftenbehandling. Tilsynet bemærker, at behandlingsansvarlig Johannes L. Knigge er stoppet og der er ansat en ny psykolog, socialrådgiver og sociolog i organisationen Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder oplyser de har haft besøg af arbejdstilsynet. Når det gælder sygefraværet, så oplyses det, at dette er lavt og at de udfordringer i forhold til borgere med banderelaterede relationer ikke har afstedkommet flere sygefraværsdage. Der er en sygefraværspolitik på stedet, hvor medarbejderne kontaktes efter 1, 5 og 10 sygedage og der inviteres til sygefraværssamtaler efter 4 uger. Tilsynet noterer sig, at sygefraværet er lavt og de udfordringer der har været i forhold til borgere med banderelaterede relationer ikke har afstedkommet flere sygedage Internt samarbejde og kommunikation Leder og medarbejdere giver udtryk for, at det interne samarbejde og kommunikation fungerer godt, men de anvender aktuelt tid på at blive mere 14

16 tydelige i deres kommunikation, og heri kan der være logistiske udfordringer da medarbejderne er på flere af tilbuddet matrikler (de andre tilbud i organisationen). Det har været nødvendigt at udarbejde politikker, retningslinjer og manualer indenfor de forskellige arbejdsområder, hvilket har overrasket leder, da mange af arbejdsopgaverne efter leders opfattelse burde være givet, men hun har nu erfaret at der nødvendighed for dette. Der er personalemøde hver torsdag og altid sammen med tilbuddet fra Søborg. Derudover er der supervision en gang om måneden, som både er sagssupervision og giver faglige input. Medarbejderne fortæller, at deres samarbejde er positivt, og de er gode til at overlappe hinanden og her understreges det, at de (medarbejderne) anvender hinandens kompetencer og at de er loyale overfor hinandens arbejde. En ny medarbejder fortæller, at hun er taget godt i mod, men organisationen er stor og der er mange mennesker og borgere, som man skal lære at kende. Ligesom er flere forskellige niveauer at forholde sig til. Medarbejderen fremhæver, at man altid hilser på hinanden og det gavnlige ved de kontinuerlige overlap. Generelt oplever medarbejderne, at de er gode til at tale sammen og få lavet aftaler i løbet af dagen. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende, dog kan der forekomme logistiske udfordringer, som berører det interne samarbejde, da flere af medarbejderne er på flere af tilbuddene i organisationen. Tilsynet noterer sig, at man har udarbejdet politikker, retningslinjer og manualer indenfor de forskellige arbejdsområder Kompetenceudvikling Adspurgt til om medarbejdergruppen har de kompetencer, som målgruppen har behov for, svarer leder, at det aldrig er til at vide, men skulle det vise sig, at de ikke har kompetencerne, så sørger de for at få dem. Jf. punkt får medarbejderne kontinuerligt supervision hver måned og denne supervision dækker både sagssupervision og giver faglige input. Dertil er der uddannelsesdage, hvor medarbejderne underviser hinanden i forhold til den enkelte medarbejders spidskompetencer. Generelt fremhæves det, at medarbejderne er gode til at vidensdele og udnytte hinandens kompetencer. Der afholdes MUS-samtaler. Leder fortæller, at hun pt. er i et uddannelsesforløb (ledelsesuddannelse) med væksthuset, omhandlende vækst via ledelse. Her bliver der taget udgangspunkt i lederens profil og leder ser frem til den viden som kan komme ud af dette samarbejde. Tilsynet vurderer, at der er fine muligheder for kompetenceudvikling og tilsynet bemærker, at man i organisationen har fokus på, at udnytte den enkelte medarbejders kompetencer med vidensdeling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Når det gælder arbejdsmiljøet og sikkerhedsforholdene har bandeproblematikken fyldt meget og hertil har de udarbejdet en beredskabs- 15

17 og ambulanceplan for både medarbejderne og borgerne. Opstår der konflikter ved man allerede, hvem af medarbejderne og borgerne der fryser, flygter og hvem der tager fat i konflikten. Mappen fremvises til tilsynet. Derudover har tilbuddet altid meget tæt kontakt med familien og et positivt samarbejde med kriminalforsorgen og psykiatrien, således at disse også kan inddrages ved behov. Medarbejderne fortæller, at de generelt føler sig sikre, og at de drøfter løbende de situationer, hvor de kan være bange. Endvidere kan de altid gå til ledelsen og her får de konstruktiv sparrig og hjælp. Tilsynet noterer sig og anerkender, at tilbuddet har udarbejdet beredskabs- og ambulanceplan for medarbejdere og borgere, hvilket tilsynet vurderer, er et godt og relevant redskab Eksternt samarbejde Medarbejderne fortæller, at de har et tæt samarbejde med forældrene og i dette forum drøftes der udfordringer i forhold til samarbejdet. Hvis ledelsen eller medarbejderne får informationer, som er mere end almindelig info tages det op i medarbejdergruppen og her vurderes og besluttes det, hvordan der skal handles i forhold til givne udfordring. Endvidere oplyses det, at borgerne i samarbejde med ledelsen har mulighed for at få forældre eller en anden vigtig pårørende for borgeren med til psykologsamtalerne. Samarbejdet med anden eksterne samarbejdspartner oplyses generelt som værende velfungerende. Tilsynet noterer sig, at det eksterne samarbejde beskrives som generelt velfungerende, og at man vægter et tæt samarbejde med forældre og opstår der udfordringer i samarbejdes løses de i fællesskab Procedurer og retningslinjer Tilsynet spørger ved dette tilsyn ind til, hvorvidt der forefindes procedurer og retningslinjer vedrørende følgende forhold: Magtanvendelse og konflikthåndtering. Hertil oplyses det, at medarbejderne har kendskab til procedure og retningslinjer vedr. magtanvendelse, og leder gør tilsynet opmærksom på, at de som 101 tilbud for unge borgere befinder sig i et vakuum, hvor der ikke er klare procedure og retningslinjer. Leder fortæller, at de sjældent udfører magtanvendelse og kun i forhold til selvskadende adfærd eller skade på andre borgere. Medarbejderne tilføjer, at de i konfliktsituationer handler konfliktnedtrappende, og hertil har de nogle teknikker til at håndterer situationen. Begge medarbejder nikker genkendende til beredskabsplan og magtanvendelsescirkulæret, men erkender de ikke kan huske dem. Adspurgt til området omkring seksuelle krænkelser, så oplyses det, at der er udarbejdet en politik, ligesom de har udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, den tidligere nævnte beredskabsplan for ulykker, personlige kriser, voldsrelatereret adfærd mod medarbejderne og magtanvendelser. Adspurgt om der eksisterer nogen udfordringer i relation til nogen af 16

18 områderne, fortæller medarbejderne, at de ikke har haft en brandøvelse og tænker dette ville være gavnligt. Når det gælder området værgemål, så er dette ikke aktuelt for tilbuddet jf. borgergruppen. Tilsynet noterer sig at tilbuddet, som et 101 tilbud for unge borgere står i et vakuum mellem børne- og voksenområdet i henhold til magtanvendelse efter servicestyrelsens paragraffer. tilsynet vil derfor anbefale leder, at få afdækket området og indtil da, at navigerer i forhold til et af områderne - enten vokseneller børneområdet. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne er bekendte med retningslinjer og procedure vedrørende magtanvendelse, men at de ikke kan huske dem, derfor anbefaler tilsynet at leder sikre, at alle medarbejdere er opdaterede i retningslinjer og procedure vedr. magtanvendelse efter servicelovens paragraffer både i forhold børne- og voksenparagrafferne. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne tænker, at en brandøvelse ville være gavnlig og anbefaler leder, at en brandøvelse etableres. 3.6 Øvrige udfordringer Adspurgt om der eksisterer øvrige udfordringer, end de allerede beskrevne, oplyser leder, at det gør der ikke. Leder tilføjer, at en aktuel udfordring dog er, at de ikke har prioriteret tid til salg, samtidig med de ønsker at få flere unge ind i tilbuddet. Hertil skal de blive bedre og leder nævner forskellige platforme hvor dette kan foregå, såsom hjemmesiden, tilbudsportalen, nyhedsbreve til samarbejdspartnere, afholde og inviterer samarbejdspartnere til en årlig beskæftigelseskonference, hvor der tilbydes undervisning af psykolog. Tilsynet har noteret sig informationen og har ingen yderlige bemærkninger. 17

19 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Høje-Taastrup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 18

20 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Høje-Taastrup Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 19

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Crimestop. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Crimestop. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Crimestop Anmeldt tilsyn Marts 2013 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere