Frontløbere rapport for Ø90 Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frontløbere rapport for Ø90 Budget"

Transkript

1 Frontløbere rapport for Ø90 Budget Testere Jens Brandenborg Jysk Landbrugsrådgivning Anders Funch Kolding Herreds Landbrugsforening Budget foretaget på ø-90 nr ktp 5 (15-18/10), 3003 ktp 1 (28/10) og 2954 ktp 1 (1/11) Kim Hermansen Gefion Poul Brandstrup - Gefion Kirsten Holm Pedersen Jysk Landbrugsrådgivning Erik Klausen Jysk Landbrugsrådgivning Stefan Fick Caspersen Jysk Landbrugsrådgivning VFL s kommentarer Generelle bemærkninger: Jeg har i dag lavet et lille budget på i Ø 90 med brug af kalkuler, jeg fandt et par fejl/ uhensigtsmæssigheder som bør rettes. Der ud over er der forsat nogle teksterne udskrifterne der står på tre linjer, eksempelvis står Likviditet før ekstraordinære poster på tre linjer, kan det ikke rettes så det maks. står på en linje. Overordnet set var min oplevelse at programmet fungerer. Der er stadig en række tilretninger som skal laves før det glider optimalt, men der er en overordnet fornuftig opbygning. Det er forstyrrende at der ikke er en naturlig flytning af kursér når man hopper frem i budgettet og skal lave indtastninger. Det bør overvejes om ikke programmet kan gemme tallene umiddelbart når de er tastet så det ikke kræver at der tastet enter og desuden gemmes tallet hvis der tastes i saldo billedet nederst i niveau 3 uden at der tastes enter. Skærm opsætningen bør laves så man kan se hele skærmbilleder. Dvs. at man i niveau 3 kan se kassen til månedsindtastninger, saldo indtastninger og kassen til højre med intern oms. også videre. Stam træet i venstre side bør kunne lukkes meget mere sammen end der er mulighed for nu. Det er meget uoverskueligt og der er meget spildplads. Vi mangler den gamle funktion hvor vi øverst i venstre side kunne indtaste et konto nr. og så hoppe direkte til det. 1

2 Jeg har lavet vores tekstsider dog uden kommentarer. Egne produkter mælk kommer både i afsnittet med mælk og fjerkræ.. Sammentælling mangler i marts og juni i realiseret gevinst/tab værdipapir Ønsker: - rente% på kassekreditten i udskriften - Søgefunktion; taste kontonummer og komme til det rigtige sted (ligesom i bedriftsløsningen) Jeg mangler rigtig meget et system til at holde styr på renter og afdrag på de enkelte lån (kontokoblinger i bedriftsløsningen) enten på samme måde som i bedriftsløsningen eller via en låneberegner el. lign. Så har jeg lavet mit første budget i Ø90. Et minkbudget uden produktionsbudgetter. Overordnet synes jeg egentlig det har fungeret som det skal, men har lige skrevet et par punkter i vedlagte. Det tager naturligvis længere tid her første gang. Det der irriterer mig mest ved brug er langsommere opdateringer end vi er vant til i Bedriftsløsningen, men det bliver vel bedre? Som jeg også har skrevet på vedlagte vil man ofte have behov for at gå til registreringer eller kontoplan, men jeg synes det er langsommelig at komme tilbage til budgettet. Det bør være muligt at komme tilbage til det billede man oprindelig stod i i budgettet. Der bør være en facilitet så ved enkelt klik kommer tilbage. 28/10: Budget foretaget på ø-90 nr plan 1 Budget lavet som hurtigt budget som efterfølgende er lavet til normal likviditets og resultat budget Stadig et positivt indtryk af programmet. Der er stadig de småfejl der tidligere er påpeget med tabulator gang, det ekstra 0 som skal slettes i kvantumsfeltet når fordelingsbilledet bruges. Men når det bliver rettet og over blikket bliver bedre i stamtræerne i opsætninen på hver fane skal det nok blive godt. Jeg har ikke testet udskriftsmodulet og tekst modulet i denne øvelse. 1/11: Budget foretaget på ø-90 nr plan 1 Budget er et simpelt planteavls og slagtesvinebruget lavet direkte i resultatbudget (uden kalkuler) Der kommer stadig en række fejlmeddelelser som nedenstående: 2

3 Vi mangler at kunne kopiere indhold fra en konto til en anden (til brug ved flyt af indtastninger som er kommet på forkert konto eller feks. Ved flyt af kvantum fra til ) Efter nu at have lavet 3 budgetter er min generelle oplevelse at det overordnede set up er i orden og overskueligt. Der er stadig en række rettelser der skal laves for at få optimeret programmet og få det gjort endeligt færdigt, men det er muligt at lave budgetter. Dette simple budget tror jeg nu tager samme tid at lave i ø90 programmet som i bedriftsløsning. Jeg har overført Ken Ølgård Blochs planteavlsbudget til kreds 790 ejendomsnr. 161, som du aftalte med Jens Brandenborg. Derudover har jeg givet Videnscentret læserettighed til Kens data i MarkOnline. Årene 2010, 2011 og 2012 er overført. Budgettet er lavet så godt som DLBR Mark tillader. I høstår 2010 er efterbetaling for kartofler med i 2011, angivet som knolde sorteret og med bemærkning efterbetaling. I 2011 er kartoffelsortering angivet som Rensning_M og propionsyre til korn angivet som Andet Forbrug. Spildevandsslam har negativ pris, så det overføres som en indtægt. Som i 2010 er der efterbetaling på kartofler i 2011, hvilket er klaret på samme måde som i Følgende ting tager jeg også stilling til i budget, men taster manuelt: - Rådgivning - Jordprøver - Grundforbedring Jens mangler derfor følgende for at få et endeligt budget: - Egne maskiner (brændstof, vedligehold mm.) - Jordleje - Finansiering af jord - Løn 3

4 Budgettyper: 1. Start af Ø90 Budget 2. Opsætning af de 5 kolonner 3. Budget opgaver Fra hurtigt til fuldt lik. budget 4. Fanen produktionsbudget Fabriksroer. Konto specifikation Det virker fint når der skal laves et hurtigt budget. Problemerne opstår når budgettet overgår fra at være kalkule baseret til at være baseret på indtastningerne i resultatopgørelsen. Det SKAL være muligt at slette/skjule kalkulerne hvis de ikke er rigtigt/aktuelle mere. Her tænker jeg ikke kun på udskriften hvor muligheden for ikke at udskrive dem er tilstede, men også i ø90 budgettet (indtastningsbillederne). Vi kan ikke have tal/kalkuler som vi kan se og evt. tage fejl af når vi senere lukker et budget op igen. Som jeg forstår det nu skal kalkulen slettes inden produktionen så igen lægges ind i resultatopgørelsen. Det er ikke godt. Det er ikke muligt at lade indtægten for affald gå ind på konto /10 KPL Kvantum I regnskabsmæssige sammenhæng benytter vi kvantum i ton sukker og ikke i ton rene roer. Der regnes ikke med kvantum på affald og på fragtgodtgørelse. KPL Kontonummer Det er ikke muligt at vælge kontonummer Handelsroer, fradrag til fragt omkostningerne. Vi har normalt har disse omkostninger her i regnskabet. KPL Husdyr kalkuler Kontonummer på døde dyr i kalkulerne skal defalt stå til Daka og ikke 3xxx xx konti KPL efterbetaling svin Udbetales først i december og ikke i november KPL Konto specifikation Slagtede polte kontonr skal kunne flyttes til enten solgte søer konto nr eller solgte slagtesvin konto nr KPL Konto specifikation Det skal være muligt at sætte omkostninger til ukrudt, sygdom og skadedyr ind på hovedkontoen Kemikalier. 4 KPL

5 Konto specifikation Det er ikke muligt at ændre kontonummer på gødning. Det bør være muligt at sætte det hele ind på hovedkontoen 4020 handelsgødning. KPL Når jeg åbner kalkulebilledet, er det så stort, at luk-knappen i nederste højre ikke kan bruges uden at flytte på den blå bjælke øverst: NIB Skyldes det en forkert skærmopløsning eller en programfejl? 5

6 5. Kalkuler Slagtesvin, enhedskalkule - Kvantum 2 Slagtesvin, enhedskalkule - Pris 2 Slagtesvin, enhedskalkule - Pris Resultat - Kt efterbetaling slagtesvin Der kan ikke ændres indkøbsvægt, afgangsvægt på smågrise/ slagtesvin Der mangler decimaler på pris 2 Den pris der anvendes i standartkalkule er de noteringsforventninger der er kommet fra L&F, hvad med fradrag, typisk 0,20-0,25 kr. pr kg pga. kød procent, leveringsforhold osv. Jeg mener landskalkulerne har fradraget for dette. Der beregnes efterbetaling af produceret slagtesvin og ikke af leveret slagtesvin. Der kommer decimaler på beløbet, det behøves der ikke. KPL/NIB KPL KPL KPL? Resultat - Kt Porto Kvantum i resultat fanen er summen af leverede roer og mængenden fra fragtgodtgørelse. KPL Kalkule Roer 6

7 7

8 6. Resultat-fane Det er uhensigtsmæssigt at man ved at gå i niveau 3 kan gå fra kolonne 2 til 1 og dermed ikke komme ind månedsfordelingsbilledet. Hvor kan vi komme til at rette i udskudt skat? I resultat fanen er der lukket for indtastninger og i balancen er hensættelser ikke åben. 15/10 JBW 18/10 JBW 8

9 Der beregnes ikke renter på kassekreditten JBW Det er ikke særlig logisk at leasinger står under husleje fanen. JBW/ARL Detalje Nedenstående salg af slagtesvin stammer fra en kalkule på 25 producerede slagtesvin. Der sælges 2 slagtesvin pr. måned, men for året sælges der 25 svin 12 x 2 = 25??? Tilsvarende regnes der med decimaler der ikke vises, hvilket gør at man ikke kan regne de enkelte linier efter. NIB 9

10 Detalje Endnu et eksempel på manglende heltals afrunding. en virkede i den gamle version, så der må hentes inspiration herfra. Det må være antal stk. for året der skal deles ud på måneder i hele tal, dvs. nogle måneder med 2 stk. og nogle måneder med 3 stk. <- Dette tages op på brugergruppemøde. Det er ikke logisk at der står at 2 stk. á 1.014,02 = NIB NIB Ses der på ovenstående billede går den interne omsætning af 7 kg s grise ikke op konto og konto ? Intern omsætning Der skal være en lettere måde at markere en hel konto som intern omsætning. Herunder er et eksempel hvor der er et sohold med salg af 30 kg grise, hvor der er oprettet en kalkule for søer og 25/10 10

11 en for smågrise. Det må være muligt at flytte hele kontoen over så internomsætning på en gang tilsvarende for modkontoen. Løsningen kunne være at der i den øverste linie er mulighed for at skrive I som Intern omsætning i fordelingskoden. Jeg kan se at det er muligt at markere kontoen som intern omsætning i kalkulen. JBW 11

12 Afgifter og moms Det må være muligt i et nyt budgetprogram at der er automatisk sammenhæng mellem el- og olieafgifter og opsamling af disse i momsafsnittet. JBW Anita: Det skulle det sandelig også gerne. Vil du uddybe, hvor problemet er? Hvilket beløb / hvilke konti Eventuelt kreds- og ejendomsnummer, jeg må kigge på. Selve konteringen af energiafgifter samtidig med købet regner vi med at løse, når kontokoblinger bliver virkelighed. Renteberegning på KK Når der ikke er angivet et makstræk på kassekreditten, så beregnes det maksimale træk som nul kr. og der beregnes ikke rente af trækket, se herunder. JBW 12

13 Dette kan løses ved at angive renten på kassekreditten som renten af træk over maks. Det må være muligt at angive at der ikke er maks. Træk på kk enten ved et blankt felt eller ved at 0 er det samme som intet. 13

14 14

15 Anita: Jeg ved, at det har virket anderledes i Bedriftsløsning, men mener at det er et spørgsmål om tilvænning. Det handler jo blot om at skrive renten i den rigtige linje - eller er der nogle andre ulemper, jeg ikke har set? Nuværende løsning giver mulighed for max = 0, hvad den gamle ikke gjorde. Mulig forbedring: Vi kan ændre rækkefølgen af oplysninger, så man ser maksimum, når linjen foldes ud. P.t. er max ofte under bunden af billedet, og hvis man kun blader ned til renten, ser man ikke, at max er 0. Jeg er ikke helt klar på hvad dit spørgsmål går på. Men det du skriver stemmer godt overens med den funktionalitet jeg har fundet frem til. Jeg har lige været en tur ned af gangen og spørge mine kollegaer og det er maksimalt i 20 % af budgetterne vi bruger at angiv det maksimale træk fordi det ofte er således at den først fastsættes efter budgettet er udarbejdet. Når jeg sidder og ser på udskriften bliver jeg nød til at renten angives som overtræk, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 15

16 Kan det passe at rente procenterne ikke angives på udskriften? eller er det bare mig der ikke har fået det tilvalgt. Se på funktionaliteten i bedriftsløsningen vi ønsker ikke at blive mere låst i funktionaliteten vedrørende rente og på kassekreditten ved at få et nyt program. Hvilket den nuværende funktionalitet er. Det skal være muligt at arbejde med normal rente på kassekreditten uden at der er defineret et maks.træk så må 0= intet NIB: 1. Vi har forstået og er enig i dit budskab. Anita anviste hvordan du kan gøre nu, når max. = 0. Men selvfølgelig skal man ikke anvende rentesatsen over max,, hvis det er den under max., man ønsker at indtaste. 2. Og nej, rente-% mv. bliver ikke udskrevet p.t. Men vi arbejder på sagen og håber, at det kan komme med i næste igangsætning. Opdeling af underpunkter i resultatfanen Når der i fordelingskoder tastes F4 og den valgte kode findes trækkes den valgte kode (feks 70 for b-skat) ikke med over som den anvendte ved at trykke enter, men der skal tastet på knappen overfør. Ligeledes er det heller ikke muligt blot at taste minus i kodefeltet hvis alle beløb på den valgte konto skal have negativt fortegn. 28/10 Efter aftale med Jes Wilumsen har jeg kigget på de underopdelinger der er i stamtræet i resultatopgørelsen. Mit udgangspunkt er at opsætningen skal understøtte brugen af programmet og der skal ikke være unødige arbejdsgange eller andre forhold som fjerner overblikket. Som udgangspunkt mener jeg at stamtræet i venstreside af både resultat, inv, balance og egenkapitalen skal kunne lukkes sammen så de kan vises på skærmbilledet (som i bedriftsløsning). Det giver ingen overblik når skærmen er fyldt med linjer som ikke er relevante på den pågældende bedrift og at man hele tiden skal rulle op og ned for at se effekten af det indtastede. Ved en gennemgang af alle de forudbestemte tekstlinjer der er i dette budget har jeg følgende kommentarer: 16

17 Resultat fanen Linjer på DB niveau er ok. Som de er. Energi bør ikke opdeles i flere Maskinstation bør ikke opdeles i flere Vedligehold. Her mener jeg der er fornuft i opdelingen som i har vist den. Ejendomsskat og forsikring bør ikke opdeles (bruger ofte kun 2 konto numre.) Afskrivninger. Kunne dette ikke også samles? Opdelingen af afskrivningerne har vi jo i balancen og der skal ikke tastes beløb eller ændringer i resultatopgørelsen. Hele gruppen af anden virksomhed bør kunne lukke sammen når der er vælges alle i vis linjer. Inv. fanen Her ser det ud til at tingene fungerer fint (der er ingen under opdeling) Balance Fast ejendom. Her er det nok svært ikke at have en opdeling, så det er ok. Leveringsrettigheder kan man overveje om ikke også kunne fungerer uden underopdeling (det er igen typisk 3-4 kontonumre vi vil bruge og de er tekstet på kontonumrene. Inventar er ok. Beholdninger ok. Biler. Her er det igen typisk få biler så her behøver vi heller ingen underopdeling Værdipapirere er ok. Pengeinstitutlån her ville det måske også være lettere at finde kontonumrene hvis ikke de var opdelt. Konto nr og findes på 3 biler og når der budgetteres på en af dem kommer samme beløb på alle biler (altså 3 gange samme omk.) 1/11 17

18 7. Afstem intern omsætning 8. Detaljeniveau 3 (måneds-fordeling) 1) Fordelingsbilledet virker uhensigtsmæssigt på flere punkter. Slettes f.eks. kvantum med delete-tasten forsvinder hele månedens posteringer. Tilsvarende hvis beløbet slettes. Det ville være rart, hvis det kun var det tal, som var markeret, som blev slettet. NIB 2) Hvis beløbet rettes fastholdes prisen og kvantum rettes forholdsmæssigt op eller ned. Jeg ville foretrække, at det ville virke som i DLBR IT programmet, hvor det er prisen, som bliver ændret. NIB % 9. Opslag / brug af på kontoplan 10. Invest.-fane I det hele taget er rutinerne fra DLBR IT programmet godt indarbejdet, så hvis der ikke kan påvises en klar forbedring, vil jeg foreslå, at fordelingsbilledet kommer til at virke på samme måde som der. 18/10 JBW Denne fejl kommer flere gange i løbet af indtastningen, men når man siger ok til det, kan man godt komme videre. Denne fejlmeddelelse kom ved at indtaste kr. på konto i oktober mdr. under fanen Inv. og finansiering. De indlagte afskrivninger bliver ikke vist som afskrivninger og giver dermed en afstemningsfejl og i udskriften er de med i resultatopgørelsen og ikke i likviditets billedet som tilbageførte. Konti 7349 XX vises ikke i træet med formueindtægter / - udgifter, selv om de står med flueben under anvendte ARL 18

19 konti. 19

20 20

21 Afstemningsfejl ARL 21

22 11. Balance fane Programmet kommer ofte med fejl og arbejder uacceptabelt langsomt ved indtastninger på f.eks. gældskonti primo Overskydende skat budgetteret i primostatus på f.eks. konto , og tæller ikke med, når egenkapitalen i balancen gøres op. ARL Primo og ultimo Ved indtastning af primo og ultimo er beregning og opdatering meget langsom. NIB Primo saldo bil 12. Anlægskartotek Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger 13. Produktionsforhold fanen 14. Egen kap. - fanen 15. Budget oplysninger fanen: Indtastes positiv saldo på Fx kt bliver den automatisk rette til negativ Det er ikke muligt at angive hvor stor en del af bilomkostningerne er privat og erhverv. Denne opdeling er der i årsrapporten. I starten havde jeg en fejl på kr. Det må være den automatisk beregnede afskrivning på den diverse investering på kr. der er indlagt. Uden at gøre andet end at gå frem og tilbage mellem de øvrige faner blev fejlen i afstemningen af egenkapitalen pludselig væk. 25/10 JBW 1/11 Moms og momsberegning 22

23 16. Driftskredit og renter Rente % KK ønskes i likviditetsbudgettet: JBW 17. Slettefaciliteter 18. Udskrifts-bestilling 19. er 20. Udskrift - afsnit: Produktionsbudget - tal-fejl - design 23

24 21. Udskrift afsnit: Resultatbudget Ekstern udskrift beregner for store andre eksterne omkostninger det ser ud til at den tager investeringer over driften med 2 gange. ARL / Søs 24

25 ARL 22. Udskrift afsnit: Inv. Finansiering 23. Udskrift afsnit: Balance 24. Udskrift afsnit: Egenkapital Afstemningsfejl af egenkapitalen på side 10 i intern. Jeg formoder det er den manglende rente på kassekreditten som driller. I den eksterne viser den ikke fejlen, men der er der. ARL 25

26 25. Udskrift: Likviditetsbudget Enhed: Mangel?: 26

27 26. Udskrift generelt Skal der stå navn på kunden øverst på alle udskrifter? JBW 27. Andet Kontonummer felt Når kontonummer feltet bruges til at finde en konto virker feltet ikke på samme måde som i fordelingsblokken. I kontonummerfeltet aktiveres feltet ikke af et tryk på enter, som det gør i fordelingsblokken. Man skal bruge TAB for at aktivere en søgning, denne bruges til at gå til næste felt i fordelings blokken. 25/10 NIB/JBW 27

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015 VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER..05 Sådan registrerer du dine salgsomkostninger mv. efter de nye regler, der er trådt i kraft med implementeringen af LOFE..05 Vederlag, markedsføring og udlæg efter..05

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere