BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J"

Transkript

1 BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J 1

2 2

3 BILAG: DET SER SPÆNDENDE UD. JEG TROR STOPPER OG KIGGER NÆRMERE PÅ DET I MORGEN, NÅR JEG HAR BEDRE TID INTRO BILAG FAKTA OM SØNDERMARKEN Bilag 1 - ANALYSE AF BEBYGGELSER Bilag 2 - ANALYSE AF ERHVERV HVORFOR SKAL VI HAVE ERHVERV I BEBYGGELSEN? Bilag 3 - KRAV TIL ARBEJDSPLADSENS INDRETNING Bilag 4- CASE STUDY SØNDERMARKEN LITTERATUROVERSIGT DAV DAV 3

4

5 BILAG INTRO BILAG Bilagene indeholder et par værktøjer til brug for understøttelse af dialogen omkring den valgte bebyggelses fysiske fordele- og ulemper samt omkring forskellige typer erhvervs påvirkning i bebyggelsen. Derudover er der en illustreret checkliste over forhold, som skal være til stede, for at man må bruge lokaler til erhverv. Som eksempel i brugen af værktøjerne er brugt FfB afd. Søndermarken. Kort overordnet information om Søndermarken kommer på de følgende sider. Slutteligt er vist en case, hvor Søndermarkens potentialer bliver vist i 6 forskellige visionsscenarier. 5

6 CASE SØNDERMARKEN ROSKILDEVEJ 1 2 FAKTA Søndermarken er en bebyggelse fra starten af 1950 erne, som er bygget efter den modernistiske tankegang. Boligerne er lyse og rumlige efter datidens behov. Dog er lejlighederne ensidigt belyst. Bebyggelsen består af 5 højhuse på hver 15 etager, som huser ca. 950 beboere fordelt på 434 lejligheder. Bebyggelsen tårner højt over den omkringliggende bebyggelse, som hovedsageligt består af et tilstødende villakvarter mod syd, en kirkegård og nogle punkthuse (6 etager)mod øst. Mod nord afgrænsens bebyggelsen af Roskildevej. Nærmeste nordlige naboer er karrébebyggelserne på Dalgas Boulevard (5 etager), samt et fremtidigt plejehjem (8 etager), som i skrivende stund er under opførelse. Mod vest afgrænses bebyggelsen af S-banen mellem Peter Bangs Vej St. og Valby Langgade St. I blok 1, som er nærmest Roskildevej, er der i dag en Netto i stueetagen samt et pizzeria, en kiosk og en frisør. Bebyggelsen ligger ca. 5,6 km fra nærmeste motorvejstilkørsel. Der er 950 m til Peter Bangs Vej St. og 600 m til Valby Langgade St. Busserne 72 og 6A har stoppesteder ved Roskildevej. Der er forbindelse til Frederiksberg Centret, Buddinge St. over Hovedbanen og Nørreport samt til Rødovrehallen via bl.a Ålholm St. Den grønne cykelsti forbinder bebyggelsen med det centrale Frederiksberg. Frederiksberg Centret kan nås på under 10 min. (2,6 km). S-TOG MAGNOLIAVEJ BORGMESTER FISCHERS VEJ 6

7 S KB Hallen St. KB Hallen S Peter Bangs Vej St. Frederiksberg Center 2,2 km Frederiksberg Hallen Skole Den Grønne Cykelsti Solbjerg Kirkegård Frederiksberg Have 5,6 km S Ålholm St. Roskildevej Rødovrehallen 6A 72 Buddinge St. Frederiksberg Centret Roskildevej ZOO Skole Domus Vista FFB Søndermarken Søndermark Krematorium Skole Valby Langgade Sønder Fasanvej Søndermarken S Langgade St. 7

8 8

9 BILAG 1 ANALYSE AF BEBYGGELSER BILAG 1 I dette bilag gennemgås den valgte bebyggelse systematisk, og dialogen vil handle om geografiske-, sociale- og tekniske fordele og ulemper ved bebyggelsen, som den fremstår i dag. Ved at indplacere en række forskellige fysiske forhold på forskellige skalaer bliver dialogen hjulpet på vej, hvorved det er lettere at vurdere mulighederne og den rigtige udviklingsretning for den enkelte bebyggelse. Fremtidspotentialet bliver vurderet ud fra et arkitektonisk synspunkt. Dialogen fokuseres omkring en fælles vurdering af kvaliteterne ved bebyggelsen. De tildelte point tælles ikke sammen, men har til formål at styrke dialogen omkring en værdisætning af de forskellige faktorer, som de fysiske forhold udgør, og derved afstemme det billede, arbejdsgruppen har af bebyggelsens stærke og svage sider, udfordringer og muligheder. Det er vigtigt, at alle kommer til orde i dialogen, og at jeres fælles vurderinger samles i et notat om de fysiske forhold. 9

10 GEOGRAFI HVOR LIGGER BOLIGFORENINGEN? BYMÆSSIGT ELLER LANDLIGT? Boligforeninger i centrum, ved indfaldsveje o.l vil være mere attraktive for erhvervslejemål end boligforeninger, som ligger i udkanten af forstæder eller helt ude af bymæssig sammenhæng. - selvfølgerlig afhængig af erhvervstype, men i denne opgave ser vi bort fra industrielle virksomheder, da vi mener, det er svært foreneligt med boligområder. KONTEKST HVORDAN FORHOLDER BEBYGGELSEN SIG TIL DET OMKRING- LIGGEDE? Vender den ryggen mod omgivelserne eller inviterer bebyggelsen andre end dens beboere til at passere forbi / igennem? Når erhverv vælger at etablere sig i en boligbebyggelse, har sammenspillet med konteksten en betydning, da det også har betydning for kundegrundlaget. TRAFFIK - BIL HVOR LET KAN MAN KOMME TIL/FRA BEBYGGELSEN? Ligger bebyggelsen attraktivt i forhold til offentlig transport, nær indfaldsveje, motorveje, gode cykelstier eller lign., som bevirker, at erhvervskunder nemt kan komme til og fra området? BY FULDT INTEGRERET I OMGIVELSERNE CENTRALT CENTRUM ÉN OPGANG I BYEN BROKVARTER I STØRRE BY SØNDERMARKEN ÈN KARRÉ MED EGET GÅRDRUM SØNDERMARKEN CENTRALT I FORSTAD FLERE BYGNINGER MED TYDELIG SAM- MENHÆNG I NÆR TLKNYTNING TIL DET OMKRINGLIGGENDE SØNDERMARKEN INDFALDSVEJ FLERE BYGNINGER MED TYDELIG SAM- MENHÆNG MED FLERE FACILITETER TIL BEBOERENE, SOM I MINDRE GRAD OGSÅ BENYTTES AF ANDRE LAND LANDLIGT SELVSTÆNDIG BEBYGGELSE AFSKÅRET FRA OMGIVERLSER AF LANDSKAB ELLER INFRASTRUKTUR. INTET BEBHOV FOR AT TAGE UD AF BEBYGGELSEN. ALLE FACILITETER FOREFINDES SATELIT/ SELVSTÆNDIG BY DECENTRALT 10

11 OFF. TRANSPORT HVOR LET KAN MAN KOMME TIL/FRA BEBYGGELSEN? Ligger bebyggelsen attraktivt i forhold til offentlig transport, nær indfaldsveje, motorveje, gode cykelstier eller lign., som bevirker, at erhvervskunder nemt kan komme til og fra området? CENTRALT PARKERING ER DER NOK PARKERINGSPLADSER I BEBYGGELSEN TIL BILER, MOTORCYKLER, KNALLERTER OG CYKLER? Gode parkeringsforhold er for nogle virksomheder en forudsætning for deres virksomhed. Det kan endvidere være en kvalitet, hvis parkeringen er gratis eller forholdsvis billig, hvis bebyggelsen er beliggende i et ellers dyrt betalingsområde. Såfremt man ikke har nok p-pladser i bebyggelsen, skal der indtænkes en mulighed for at opfylde bygningsreglementets og lokalplaners krav til antal af parkeringspladser pr. bolig og pr m 2 erhverv. NEMT - MANGE ARKITEKTUR ER BEBYGGELSEN KENDT FOR SIN ARKITEKTUR, ELLER ER DEN ANNONYM I SIT UDTRYK? En bygning eller en bebyggelse kan være mere attraktiv for erhverv, på baggrund af dens ydre udtryk. Såfremt bebyggelsen er af høj arkitektonisk kvalitet, vil den bedre kunne fremstå som et domicil eller lign., da den vil bidrage positivt til firmaets samlede image. At skille sig ud og vise sig frem, er vigtige egenskaber for erhvervslivet. LANDMARK M BUS BUS BEBYGGELSEN ER KENDT AF ALLE. EN DEL AF ARKITEKTURHISTORIEN BUS SØNDERMARKEN SØNDERMARKEN BYGNINGEN ER KENDT I OMRÅDET. DEN LIGNER IKKE DET OMKRING- LIGGENDE OG UDTRYKKER HØJ ARKITEKTONISK KVALITET BEBYGGELSEN ER TYPISK FOR SIN TID, OG ER UDFØRT I GOD ARKITEKTONSIK KVALITET. LOKALE KENDER BEBYGGELSEN SØNDERMARKEN BEBYGGELSEN ER FORHOLDSVIS ANNONYM OG GØR IKKE MEGET VÆSEN AF SIG. DOG HAR DEN ENKELTE FINE DETALJER BUS BEBYGGELSEN ER ANNONYM OG UKENDT, UDEN ARKITEKTONISK KVALITET DECENTRALT SVÆRT - FÅ ANNONYM 11

12 SYNLIGHED HVOR SYNLIG ER BEBYGGELSEN I GADEBILLEDET? HVOR MANGE SER BEBYGGELSEN HVER DAG? Synlighed hænger sammen med mulighed for at reklamere for at tiltrækker kunder fra gaden, for at kunne anvise hvor man bor. ADGANG ER LOKALERNE TILGÆNGELIGE FOR ALLE (OGSÅ FOR GANGBESVÆREDE)? ER INDGANGEN NEM AT FINDE? ER KAPACITETEN TILSTRÆKKELIG? Erhvervslokalerne skal kunne anvendes og besøges af alle, uanset om man sidder i kørestol eller om man er normalt gående. Derudover må erhvervslokalerne ikke lægge beslag på evt. elevatorer, således at beboerne oplever gener i forhold til at skulle vente længe på elevatoren. Såfremt man kan forudse interne trafikpropper, må man kraftigt overveje at etablere alternative adgangsforhold til erhvervslejemålene. VEDLIGEHOLD HVILKEN VEDLIGEHOLDELSESSTAND HAR BEBYGGELSEN SOM UDGANGSPUNKT? Er bebyggelsen pæn og vedligeholdt, eller bør man ofre en generel modernisering af bebyggelsen, for at kunne tiltrække erhverv til området? MEGET SYNLIG GODE FORHOLD MEGET EKSPONERET. KAN SES FRA NÆR OG FJERN DER ER NIVEAUFRI ADGANG SAMT ELEVATORER, SOM KØRER MED FORNUFTIG HASTIGHED OG HAR EN TILSTRÆKKELIG STØRRELSE TIP TOP STAND. FREMSTÅR PÆN OG VEDLIGEHOLDT SØNDERMARKEN DER ER ELEVATORER OG NIVEAU- FRI ADGANG. DE HAR MANGE STOP OG/ELLER HASTIGHEDEN ER MODERAT KAN SES LOKALT I GADEBILLEDET SØNDERMARKEN DER ER ELEVATORER OG NIVEAU- FRI ADGANG. DOG ER ELEVA- TORERNE LANGSOMME / SMÅ PÆN OG VEDLIGEHOLDT. HAR DOG SKAVANKER/BYGGESKADER SOM FØLGE AF DATIDENS BYGGESKIK SØNDERMARKEN DER ER KUN NIVEAUFRI ADGANG I STUEETAGEN. INGEN ELEVATOR SKJULT SKJULT FOR OMVERDENEN DER ER HVERKEN NIVEAUFRI ADGANG ELLER ELEVATOR DÅRLIGE FORHOLD TRÆNGER ALVORLIGT TIL VEDLIGE- HOLDELSE. FLERE BYGNINGSDELE ER UDTJENTE OG/ELLER FREM- STÅR MED BYGGESKADER 12

13 FACADEUDTRYK I HVOR HØJ GRAD KAN BEBYGGELSEN BÆRE AT FORANDRE UDSEENDE? ER DET MULIGT FOR ERHVERVSLEJERE AT FÅ TILFØRT ET MERE ERHVERVSRETTET UDTRYK PÅ DERES LEJEMÅL? Genkendeligheden for kunder, besøgende og omverden er for nogle virksomheder fundamentalt. Det er derfor også vigtig at afsøge, i hvor høj grad man kan tilpasse bebyggelsen til at huse liberalt erhverv, således at det kan ses på bygningen, hvad der er boliger, og hvad der er erhverv? UNIFORMITET HVOR ENS ER BEBYGGELSEN? OG HVOR MANGE GANGE ER DEN REPETERET? Genkendeligheden i hvor man bor, og hvor nemt det er at finde derhen, er vigtig for mennesker i forhold til deres bopæl, men måske endnu vigtigere for erhverv, idet deres eksistens, for manges vedkommende, er afhængig af, at kunder og besøgende kan finde virksomheden. TYPOLOGI HVORDAN ER BEBYGGELSEN DISPONERET? HØJE PUNKTER ELLER TÆT, LAV BEBYGGELSE? For nogle virksomheder er det vigtigt at have en nær tilknytning til det omkringliggende terræn, mens andre tiltrækkes af en vidtrækkende udsigt. Forskellige bygningsskalaer appelerer til forskellige typer erhverv. Eks. kunne man godt forestille sig en lokal frisør i en tæt/lav bebyggelse, mens det er mere oplagt at placere et advokatfirma på toppen af et højhus. Forskellige bebyggelsesformer udsender forskellige signaler, som igen vil appelere til forskellige virksomhedstyper. TRANSFORMERBAR ENSARTET/MONOTON HØJHUSE? TOTAL TRANSFORMERBAR. BEBYG- GELSEN VIL BLIVER STYRKET RENT ARKITEKTONISK. KONSTRUKTIVT UKOMPLICERET SØNDERMARKEN SØNDERMARKEN MERE END 14 ETAGER FORHOLDSVIS TRANSFORMERBAR. FÅ ARKITEKTONISKE HENSYN. KONSTRUKTIVT UKOMPLICERET MERE END 6 ETAGER LIDT TRANSFORMERBAR. ARKI- TEKTONISK ELLER KONSTRUKTIVT SVÆR AT ÆNDRE SØNDERMARKEN 4-6 ETAGER MEGET LIDT TRANSFORMERBAR. F.EKS. BEVARINGSVÆRDIG ELLER KONSTRUKTIVT SVÆRT AT ÆNDRE 3 ETAGER INGEN MULIGE ÆNDRINGER 1-1½ PLAN FREDET DIFFERENTIERET TÆT/LAV 13

14 FLEKSIBILITET HVOR LET KAN MAN OMDANNE LOKALER TIL ERHVERVSFOR- MÅL? Husets arkitektur, planmæssige udlæg og konstruktive princip er afgørende for, hvor fleksibel en bygning fremstår. Skal man nedrive, bygge nye adgangsveje, isætte nye facader o.l. for at kunne tiltrække den specifikke type erhverskunder man sigter efter, eller er bygningen så fleksibel, at man i pricippet kan nøjes med et nyt dørskilt? De påkrævede ombygninger er naturligvis afhængig af hvilken type erhverv man ønsker at tilføre bebyggelsen. FRIAREALER ER FRIAREALERNE EGNET TIL ERHVERV? Er der feks. små torvedannelser tilgængelige for alle, og er udemiljøet rart og trygt at færdes i? MILJØFORHOLD LIGGER BEBYGGELSEN I ET FORURENET OMRÅDE, ELLER ER BÅDE JORD, LUFT OG BYGGEMATERIALER UDEN FARLIGE STOFFER? Miljøbelastende forhold er fordyrende i omdannelsesprocesser og kan også være begrænsende i udformningen af ellers planlagte om/tilbygninger. $$$ GOD GOD TUNGE BÆRENDE VÆGGE OG UPRAKTISK RUMDISPONERING SØNDERMARKEN FÅ, MEN SVÆRT UDFØRLIGE, OMBYGN- INGER PÅKRÆVES NATURLIGT CENTRALT FORSAM- LINGSPUNKT/TORV RARE OG VELPLEJEDE OMGIVLESER SØNDERMARKEN MANGE, MEN LET UDFØRLIGE, OMBYGN- INGER ER NØDVENDIGE FOR AT KOMME DEN UPRAKTISKE RUMDISPONERING TIL LIVS SØNDERMARKEN FÅ, MEN LET UDFØRLIGE, OMBYGN- INGER PÅKRÆVES VELKOMMEN DIREKTE ANVENDELIG OG MED GOD RUMDISPONERING BETONØRKEN, INGEN NATURLIGE SAMLINGSSTEDER, UDOVER PARKERINGSPLADSEN. GRATIS DÅRLIG DÅRLIG 14

15 MILJØKVALITET ER DER STEMNING OG GODT HUMØR I KONTEKSTEN? Har området noget særligt at tilbyde i kraft af dens beliggenhed? God udsigt?, Byliv?, Adgang til natur/park?. Eller er der ikke meget at komme efter? SOCIALT LIV ER DER MULIGHEDER FOR AT MØDES? Er der aktiviteter i bebyggelsen så som klubber, idræt, leg, grill m.v. hvor beboerne mødes og interagerer med hinanden? IMAGE HVORDAN ER BEBYGGELSENS RYGTE UDE I BYEN? Er bebyggelsen stemplet som ghetto, eller har den andre rygter at slås med/at bryste sig af? HØJ MANGE MULIGHEDER MÅL!! MANGE AKTIVITETER. BEBOERE MØDES OG ER SOCIALE TRYGT OG SIKKERT. HAR RY FOR AT VÆRE ET GODT STED AT BO SØNDERMARKEN FÅ AKTIVITETSMULIGHEDER, NA- BOER HILSER SØNDERMARKEN SØNDERMARKEN SUK! INGEN AKTIVITETSMULIGHEDER. KENDER INGEN NABOER. ALLE HOLDER SIG FOR SIG SELV DRÆBT GHETTO BERYGTET IGENNEM ME- DIER. ER OFTE PÅ FORSIDEN MED NEGATIVE HISTORIER LAV INGEN MULIGHEDER 15

16 SIKKERHED HVOR BELASTET ER BEBYGGELSEN AF KRIMINALIETET OG UROMAGERE? FØLER BEBOERNE SIG TRYGGE I OG OMKRING DERES BEBYG- GELSE - OGSÅ OM AFTENEN? Erhvervslejemål er ikke interesserede i indbrud og røverier, hvorfor sikkerhed og tryghed er yderst vigtigt. DAGLIG TERROR LEJENIVEAU HVORDAN ER LEJENIVEAUET I BEBYGGELSEN? Er boligerne billigere eller dyrere end sammenlignelige bebyggelser i området? Erhverv skal tilbydes forskellige fordele ved lokaliteter. Een af faktonrerne, som kan være attraktiv, er en lav husleje. Såfremt udgangspunktet i bebyggelsen er høje huslejer, kan man være nødt til at påregne mindre profit - eller måske endda underskud de første år på erhvevslejemålene, udelukkende for at få skudt områdeforandringerne igang. Man skal huske på, at virksomhedernes adfærd styres af muligheden for at optimere deres profit på det geografisk mest fordelagtige sted. (bid rent theory) OVER MARKEDSNIVEAU VIDEO KNIVOVERFALD/SKYDERI FOREKOMMER JÆNVTLIGT INDBRUD OG HÆRVÆRK FOREKOM- MER OFTE INDBRUD FOREKOMMER EN GANG IMELLEM. HÆRVÆRK ER IKKE UALMIN- DELIGT SØNDERMARKEN LIG MED MARKEDSNIVEAU SØNDERMARKEN INDBRUD OG HÆRVÆRK FOREKOM- MER SJÆLDENT OMRÅDET ER TRYGT OG SIKKERT. DER FOREKOMMER INTET KRIMINELT INGEN KRIMINALITET UNDER MARKEDSNIVEAU 16

17 17

18 18

19 BILAG 2 ANALYSE AF ERHVERV BILAG 2 I dette bilag skal vi se på, hvilke virksomhedstyper der vil være egnede i det konkrete helhedsplansområde. Bilag 2 omhandler en screening af forskellige virksomhedstyper. Der er som eksempel beskrevet 4 fiktive og meget forskellige typer virksomheder, som spænder mellem 0-5 ansatte til mere end 100 medarbejdere. Formålet er, at der debatteres omkring forskellige effekter, påvirkninger, krav m.m., som de forskellige virksomhedstyper kan have/give/kræve af bebyggelsen. Dialogen foretages ud fra de virksomhedstyper, man har diskuteret i Kap. 6. Værktøjet skal udbrede den gode dialog, hvor man tydeliggør overfor hinanden, hvilke brancher man mener har et forretningspotentiale i bebyggelsen og sammenholder det med de fysiske forhold fra Kap. 5 og bilag 1. Dermed har man mulighed for at udpege en eller flere plausible løsninger, som man kan forfølge i den videre proces. Dette skal imidlertid sammenholdes med, og evt. revurderes som følge af, en konkret markedsanalyse og et arkitektonisk visionsprojekt for bebyggelsen. De fire ovennævnte, fiktive virksomhedstyper er kun eksempler, som skal illustrere, hvordan bilag 2 bruges som et generelt værktøj. 19

20 20

21 ROSKILDEVEJ 1 JOBSØGNING 2 TÆNKTE SCENARIER I dette afsnit afprøver vi 4 typer af virksomheder, som vi prøvekører i seks forskellige scenarier i vores pilot-område Søndermarken. Vi arbejder med 6 forskellige scenarier for at vise, hvor bred en vifte af muligheder, vi ser i Søndermarken. Vi har arbejdet med scenarier fra det enkelte indgreb i en parterreetage til et helhedsgreb, som rummer mange forskellige virksomhedstyper, institutioner m.v.; med andre ord - en kvartersomdannelse. Vi peger ikke på een rigtig løsning, men udbreder en vifte af muligheder. De endelige valg skal træffes på baggrund af økonimiske, markedsrelaterede, visionære forventningsafstemninger, og bør bakkes op af grundigere analyser og undersøgelser. Bilag 4 er ment som en øjenåbner, et spark til vanetænkningen, en opfordring til et højt ambitionsniveau. Det er ligeledes holdt i et forholdsvist enkelt billedsprog, for at læseren ikke skal fortabe sig i detaljer. Man finder ligeledes heller ikke alle punkter i analysedelen besvaret/ formidlet, men tankerne er gjort som baggrund for de fremlagte skitser. Omfanget heraf vurderes at være for tungt og uden egentlig værdi for andre projekter. De udarbejdede skitser er vist som ideer til hovedgreb, som kan bearbejdes arkitektonisk på mange måder. S-TOG MAGNOLIAVEJ BORGMESTER FISCHERS VEJ 21

22 22

23 MINDRE VIRKSOMHED 5-20 personer EKSEMPEL JOHNS BIKESHOP APS. Johns Bikeshop ApS er en kombineret cykel og knallert/ scooter butik, der både sælger og servicerer nye og brugte scootere og cykler. Forretningen ejes af John Hansen, der selv har stiftet den, netop i Søndermarken. Han har 3 ansatte, og hans kone hjælper til på kontoret på deltid. John har før arbejdet som mekaniker og har en personlig interesse i kvalitetscykler og scootere og har med åbningen af denne forretning kastet sig ud i at realisere noget han længe har drømt om. For at få butikken til at hænge sammen sælger butikken også mere almindelige cykler og reparerer cykler for folk, der kommer ind fra gaden. Der er lidt subkultur over Johns cykelinteresse, så nogle af de unge fra området og en række faste kunder hænger tit ud i butikken, og et par af drengene fra området har også fritidsarbejde i værkstedet. Da John håber på at tiltrække både folk, der bor i bebyggelsen til de almindelige cykler, men samtidig håber på specialkunder fra resten af byen, er han glad for placeringen tæt på station, vej og mange beboere. Johns butik er meget ekstrovert, og henvender sig i udpræget grad til folk, der kommer ind fra gaden, derfor kan butikken kun ligge i bunden af de to tårne ud mod gaden. Der er en smule larm fra brug af maskiner i værkstedet, og en vis trafik fra varetilkørsel i dagtimerne. Da John synes at de gamle huse fra 1950 erne har en hvis charme, prøver han at tilpasse sin skiltning og sin butiksfacade til det eksisterende. Da han er afhængig af kunder fra gaden, skal man dog stadig kunne se, hvad der foregår. 23

24 24

25 MELLEMSTOR VIRKSOMHED personer EKSEMPEL IDÉFABRIKKEN En gruppe mindre virksomheder samles i det nye kombinerede arbejdsfællesskab - Idéfabrikken. Flere af dem har tidligere siddet i lejligheder i indre by og brokvarterene, men er nu blevet store nok til at vil have et egentlige erhvervslokale. Firmaerne har pionerånd, og kan lide det almennyttige pionerprojekt. De kan se en brand-kvalitet i at bo i et socialt blandet område - undergrund og social ansvarlighed (og en billig husleje). En række tegnestuer er flyttet ind i baghuse på Nørrebro: Big, Vandkunsten og Dorte Mandrup på Nørrebrogade, Nord på Meinungsgade og CCO på Heimdalsgade. De reklamerer alle med, at de er kreative og elsker mangfoldighed, men flyttede alligevel først ind, da cafeerne havde været en succes i en række år. De mange mindre firmaer kan godt lide, at deres kunder får en på opleveren, når de møder kvarterets beboere i opgang og elevator, men er ligeledes meget glade for overaskelsesmomentet, når man trædder ind i deres topcheckede, super designede lokaler - en stor kontrast til realiteterne på den anden side af facaden. De starter måske med at være 5-6 personer og ender med at være max 50. Mange af disse firmaer foretrækker, at deres lokaler er lidt rå og spartanske, når de flytter ind, og at de med tiden kan sætte deres eget præg på indretningen. Dog skal basisfaciliteterne være i orden, da målgruppen generelt opfatter sig selv som forarmede kunstnere, med sans for stil og kvalitet. 25

26 26

27 STOR VIRKSOMHED personer JOBSØGNING EKSEMPEL JOB-SHOP A/S Job-shop A/S er et rekrutteringsfirma med 70 konsulenter, der arbejder over hele verden. De søger nyt hovedsæde, da deres lokaler i Hellerup er blevet for små. Stedet skal have højt til loftet i overført betydning, da de gerne vil udstråle kreativitet, saglighed og en frisk start. De vil gerne bryde ud af whiskey-bæltet, for at kunne yde en vis diskression for deres exklusive kundekreds. Dog tæller de ekslusive kunder kun en meget lille del af kundekredsen, idet de netop har indgået en 4 årig aftale med Arbejdsformidlingen om jobsøgningskurser til arbejdsløse - både faglærte, ufaglærte og akademikere. Deres kunder udgør dermed et bredt udsnit af den danske befolkning. Stedet skal derfor kunne rumme en vis mangfoldighed og samtidig være noget helt særligt. Det skal ligge godt traffikalt, både med bil og offenligt trafik. De vil gerne give deres kunder en oplevelse af at blive tage ud af deres vante rammer, hvorfor en placering på toppen af Søndermarken kunne være tillokkende. Her er muligheden for at have en diskret indgang og så tage pusten fra deres besøgende med en storslået udsigt. Oven i købet rammet smukt ind af en anderledes og skelsættende arkitektur. De forventer topcheckede lokaler, som rummer alle nødvendige mødefunktioner, undervisningslokaler, arbejdsstationer osv. 27

28 28

29 MEGET STOR VIRKSOMHED - > 100 personer EKSEMPEL GIGA-IT En stor international virksomhed, der håndterer IT-løsninger for større danske virksomheder, indtager et helt dobbelttårn med sine 350 ansatte. Da der er tale om en international virksomhed, der er på vej ind på det danske marked, er man nødt til at udstråle en vis signalværdi og troværdighed. Man har derfor været glade for den store synlighed mod Roskildevej og jernbanen. Da der ikke er tale om et reelt hovedkvarter, men en outsourcing af klienters IT, er der dog ikke behov for at ligge i indre by, de billige m² har dog betydet, at man alligevel kan være relativt tæt på byen. De eksisterende boligtårnes udprægede boligarkitektur passede ikke i imaget, så man har forbundet vindueshullerne til vinduesbånd i et formsprog, der er i familie med de oprindelige tårnes modernistiske 1950 er arkitektur. Det har dog været nødvendigt at lave omfattende ombygninger af husets indre, for at skabe sammenhængende arbejdsmiljøer for virksomhedens teambaserede arbejdsopgaver. Den store ombygning og den markante synlige ændring af bebyggelsen har dog givet området en helt anden opmærksomhed pludselig er det en succesfuld virksomhed, der er på forsiden af børsen. 29

30 TYPE ER VIRKSOMHEDEN UDADVENDT ELLER INDADVENDT? Kommer der kunder igennem dagtimerne, eller vil man kun se de ansatte i lokalområdet når, de møder ind og får fri? FIRMA IMAGE HVILKET OMDØMME/IMAGE HAR DE FORESLÅEDE VIRKSOM- HEDER? Hvordan opfatter man virksomheden? Hvilken værdi tilfører virksomheden til bebyggelsen, qua deres branche, deres ry, rygte og/eller image?. DIFFERENTIERING HVOR SYNLIG HAR VIRKSOMHEDEN BEHOV FOR AT VÆRE I BEBYGGELSEN? Nogle virksomheder har et forholdsvis fastlåst udtryk i gadebilledet, uanset hvor i verden de ligger. F.eks.7eleven. Andre virksomheder, kan man nærmest ikke se deres tilstedeværlse, bortset fra på ringeklokken. EKSTROVERT ANERKENDT BRAND EKSKLUSIVT INGEN LIGHED JOHNS BIKESHOP APS DAGLIGVAREBUTIK OG LIGN. ATTRAKTIV, LANDSKENDT ELLER LIGN. R VIRKSOMHEDEN INDPASSER SIG IKKE I BEBYGGELSEN. ER MEGET SYNLIG I GADEBILLEDET JOBSHOP A/S IDÉ FABRIKKEN GIGA-IT JOHNS BIKESHOP APS. (PGA. LARM) ADVOKATKONTOR, REKLAMEBUREAU ELLER LIGN. IDÉ FABRIKKEN JOB-SHOP A/S IDÉ FABRIKKEN GIGA-IT JOHNS BIKESHOP APS. LARM JOB-SHOP A/S TELEFONSALG OG LIGN. GIGA-IT LUGT UKENDT, UØNSKET ELLER LIGN. R R R R VIRKSOMHEDEN ER FULDT INDPASSET I BEBYGGELSEN. ER NÆRMEST USYNLIG. INTROVERT ANONYMT VÆRKSTED, VÆRTSHUS INGEN FORSKEL 30

31 OMDANNELSE HVOR STORT ER BEHOVET FOR OMBYGNING/OMDANNELSE FOR DET PÅGÆLDENDE FIRMA? Hvis den tiltænkte virksomhed skal flytte ind i eksisterende lokaler, hvor meget er der så brug for at ombygge/omdanne? NABOGENER STØJER VIRKSOMHEDEN? Har virksomheden støjende kunder, eller er der anden form for nabogener knyttet til virksomhedstypen? FACILITETER KAN DET VÆRE PÅ EN TRAILER FRA IKEA, ELLER SKAL DER PRODUCERES STORKØKKEN? Har virksomheden behov for mange specifikke faciliteter, eller kan de klare sig med en ganske lille modificering af en bolig? 100% TUNG INDUSTRI THE-KØKKEN GIGA-IT HØJ GRAD AF OMDANNELSE NØDVENDIG SMEDEVÆRKSTED JOB-SHOP A/S IDÉ FABRIKKEN JOHNS BIKESHOP APS JOHNS BIKESHOP APS. (I STUEPLAN) JOHNS BIKESHOP APS GIGA-IT IDÉ FABRIKKEN IDÉ FABRIKKEN JOB-SHOP A/S NÆRMEST INGEN OMDANNELSE NØDVENDIG BIBLIOTEK JOB-SHOP A/S GIGA-IT 0% KONTORNUSSERI KANTINE, KONFERENCERUM M.V. 31

32 DØGNRYTME DØGNÅBEN, NATARBEJDE ELLER HELT ALMINDELIGE AR- BEJDSTIDER? Driver virksomheden en type erhverv, som kan være generende på uhensigstmæssige tider af døgnet, eller bidrager virksomheden til en poitiv trafik på tider, hvor der ellers kan være meget tyndt befolket i det offentlige rum? 8-16 DAGLIGVAREBUTIK OG LIGN. JOHNS BIKESHOP APS. JOBSHOP A/S ADVOKATKONTOR, REKLAMEBUREAU ELLER LIGN. IDÉ FABRIKKEN BAGERI DØGNÅBENT GIGA-IT 32

33 33

34 34 Den skræddersyede arbejdsplads, JJW ARKITEKTER, 2007

35 BILAG 3 KRAV TIL ARBEJDSPLAD- SENS INDRETNING ARBEJDSPLADSERS INDRETNING På de kommende sider er oplistet en række krav, som skal kunne opfyldes i de tiltænkte lokaler i forbindelse med indretning til erhverv. Nogle krav bør udlejer leve op til, andre skal blot være mulige for en fremtidig lejer at kunne indrette sig efter. Der kan være afvigelser af nogle af kravene eller særlige/ specifikke krav til nogle typer erhverv. Disse er ikke taget med, da de efterfølgende sider er ment som et værktøj af mere generel karakter. Generelt er kravene omkring brand kun belyst perifært, da disse bør omfatte en konkret analyse af bebyggelsen set i sammenhæng med en konkret virksomhedstype og størrelse. for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden, SBi Anvisning, [www. sbi.dk/tilgaengelighed, /tjeklister], SBI-anvisning 196, Indeklimahåndbogen. Derudover er der oplistet gode råd, baseret på mange års erfaring med indretning af arbejdspladser. Krav og vejledninger til arbejdspladsers indretning er opstillet som overskuelige ikoner på baggrund af reglerne i BR10, Arbejdsmiljøloven, Arbejdstilsynets vejledninger/ anvisninger/meddelelser, DS-håndbog 105 Udearealer 35

36 ARBEJDSRUMMET: loftshøjde min. 2,5 m. Min. 12 m 3 luft per pers. Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m cm Min. 110 cm bag forkant af arbejdsbord, bånd e.l. 2 % 100 % max 25 º º min 18 º Dagslysfaktor på 2 % ved arbejdspladserne. Vinduesarealet, ved sidelys, skal være min. 10 % af gulvarealet. Vinduesarealet, ved ovenlys, skal være min. 7 % af gulvarealet. Temperaturen bør være mellem grader. Arbejdsrummet skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. CO 2 niveau < 0,1 % hvilket svarer til luftskifte 2 gange i timen. Udsigt til det omkringliggende. 36

37 SPISERUMMET: WC-RUM/TOILETFACILITETER AKUSTIK + Ved mere end 3 ansatte, skal der være spiserum Min. 60 cm bordplads for hver spiseplads. Siddepladser skal have ryglæn. = For hver 15 ansatte, skal der være 1 toilet. Der skal være forrum til toiletter. I hvert enkelt tilfælde opstilles projektspecifikke lydbestemmelser til det akustiske indeklima. Støjniveauet indendørs i kontorer er omfattet af de vejledende grænseværdier fra tabel III i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. Vinduer skal kunne åbnes. Alternativt skal der ventileres effektivt på anden måde. Adgang til frisk drikkevand. Adgang til håndvask i nærheden af spiseplads. Køkkenvask kan ikke erstatte håndvask. Wc eller forrum skal være forsynet med håndvask. I kontor / administrationsbygninger skal min. 1 toilet indrettes til hc-wc. Ved mere end 50 ansatte, skal der være 2...osv. Der skal være akustisk regulering svarende til 90 % af gulvarealet. BR10 anbefaler dog 110 %. vindue = udsigt og frisk luft kogefunktion vask køl adgang til håndvask ikke direkte til toilet/toiletforrum Ved offentlig adgang, skal der være min. 1 tilgængeligt hc-wc. Efterklangstiden i møderum skal være < 0,6 sek. 37

38 BADE- OG OMKLÆDNINGSRUM: PARKERING: BRAND: Der skal være baderum, hvis arbejdet er tilsmudsende, fysisk anstrengende eller vådt, eller medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige m.v. P Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område. Ændret anvendelse af bebyggelsen kan nødvendiggøre en ændring af brandsikringen. 1 brusebad for hver 10 beskæftigede Omklædning skal være afskærmet. P Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Kvinder og mænd skal enten have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte baderummet hver for sig. Ved snavset og sundhedsfarligt arbejde skal der etableres mindst 1 håndvask for hver 5 beskæftigede. Håndvaske, der er anbragt i wc-rum eller i et aflåseligt forrum, medregnes ikke i antallet af håndvaske. 38

39 ANDRE GODE RÅD: Der bruges ca. 20 m 2 pr. medarbejder i åbent kontorlandskab. Dette er inkl. fællesarealer, møderum m.v. Der bruges ca. 30 m 2 pr. medarbejde i cellekontorer. Dette er inkl. fællesarealer, møderum m.v. Solorum til fortrolige samtaler. Lydluftsisolation mellem møderum og kontor anbefales at være > end 48 db. Eksempel på SOLO-rum fra ELY LILLY, JJW Foto: Anders Hviid. 39

40

41 BILAG 4 CASE STUDY - SØNDERMARKEN 41

42 SCENARIE 01 DE UDADVENDTE I BUNDEN Boliger Erhverv LIV I GADEBILLEDET For at aktivere parterreetagerne, er det naturligt at placere mere udadvendte funktioner i disse lokaler. Det kunne være butikker, værksteder, caféer, institutioner, gallerier eller lign. Alt sammen funktioner som skaber en positiv trafik til og fra bygningerne. Parterrelokalerne i blok 1 er mest synlige fra Roskildevej. (Det er også her, de eksisterende butikker findes), men de nordlige gavle i blok 2 kan også ses. Det nordligste lokale i blok 3, kan muligvis også anvendes, men det er dog mest synligt fra Borgmester Fischers Vej. Ved at lade parterren være udadvendt skabes bedst muligt sammenspil med beboerne, som færdes i bebyggelsen og lader folk udefra komme til og fra bebyggelsen. Dermed skabes et liv omkring basen, og husene bliver en del af det offenlige rum. Søndermarkens parterreetager har en forholdsvis trykket loftshøjde, hvorfor det er nødvendigt at fjerne etagedækket mellem parterre og 1. sal, såfremt man skal leve op til gældende krav om arbejdsrummets udformning. Indgrebet er ikke ukompliceret og også forholdsvis omkostningstungt. Den ekstra loftshøjde kan være med til at give lokalerne et mere eksklusivt udtryk. Af konstruktive årsager, er det besværligt at åbne facaderne, da disse er støbt sammen med de bærende tværskillevægge. Gavlen er ligeledes bærende. 1. SAL lofthøjde ca. 2,5 m. lofthøjde ca. 2,3 m. lofthøjde ca. ca. 5,0 m. STUEN 42

43 ROSKILDEVEJ BLOK 1 1 BLOK 2 BLOK 3 2 BLOK 4 BLOK 5 SYNLIGHED FRA OFF. VEJ S-TOG 4 3 BORGMESTER FISCHERS VEJ 5 MAGNOLIAVEJ 43

44 44

45 lofthøjde ca. 2,5 m. 137 m 2 lofthøjde ca. ca. 5,0 m. lofthøjde ca. 2,3 2,2 m. STUEETAGEN STUEETAGENS MULIGHEDER Erhverv 1 Erhverv 2 Erhverv 3 Beboerfaciliteter Fordelingsarealer Beboerfaciliteter Fordelingsarealer 45

46 46 ENKELTE STØRRE SERVICEVIRKSOMHEDER OG BUTIKKER INDRETTER SIG PÅ TO ETAGER

47 137 m 2 lofthøjde ca. ca. 5,0 m. 195 m m 2 47 m 2 STUEETAGEN OG 1.SAL 2. OG 3. SAL Erhverv 1 Erhverv 2 Erhverv 3 Erhverv m 2 Beboerfaciliteter Fordelingsarealer 137 m 2 Erhverv 4 Fordelingsarealer 47

48 SCENARIE 02 NOGET NYT OG ANDET PÅ TOPPEN Erhverv Erhverv Erhverv Erhverv Erhverv Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger EN SYNLIG KOMBINATION Historien om kombinationen af boliger og socialt engagerede virksomheder gøres til en synlig ikonfortælling. Boligtårnene omdannes på de 3-4 øverste etager. Disse er meget synlige i gadebilledet og fra lokalerne er der en fantastisk udsigt over hele Frederiksberg, København, Øresundsregionen og omegn. Ved at slå fra i arkitekturen gøres bygningerne endnu mere markante i bybilledet, både om dagen og om aftenen. Det giver bebyggelsen en mere urban-agtig karakter og får tankerne hen på udenlandske skylines. Lejerne får en fantastisk udsigt, boligforeningen får et nyt image at hægte sig op på. Udfordringerne ligger naturligvis på det logistiske plan - herunder p-forhold og adgangsforhold. Dette kan løses ved at bygge seperate elevatortårne samt etablering af underjordiske robotstyrede p-anlæg. 48

49 ROSKILDEVEJ 1 2 S-TOG 4 3 BORGMESTER FISCHERS VEJ 5 MAGNOLIAVEJ 49

50 50

51 195 m 2 lofthøjde ca. 2,5 m. 195 m ETAGE ØVERSTE ETAGERS MULIGHEDER 4-vær. lejlighed 3-vær. lejlighed 195 m 2 Erhverv m 2 3-vær. lejlighed Erhverv 2 Fordelingsarealer Fordelingsarealer 51

52 SCENARIE 03 SPREDTE HAGL Erhverv Boliger Erhverv Erhverv PARASITTER SOM BLIKFANG Såfremt man indretter kontorlokaler spredt ud i hele bebyggelsen, kan disse synliggøres ved at markere dem med parasittilbygninger. Formålet er at gøre funktionsomdannelsen tydeligere end blot et skilt i vinduet. Derudover giver det lokalet bag en rumlig oplevelse og en anderledes mulighed for at markedsføre sig. Kontakten til livet i gadebilledet forstærkes ved disse gadespejl, som i dette tilfælde spejler begge veje. Udfordringen i dette forslag er i høj grad den eksisterende bygnings statik samt økonomien set i forhold til nye m 2. 52

53 ROSKILDEVEJ 1 2 S-TOG 4 3 BORGMESTER FISCHERS VEJ 5 MAGNOLIAVEJ 53

54 54

55 Erhverv 1 lofthøjde ca. 2,5 m ETAGE 1-14 ETAGES MULIGHEDER 4-vær. lejlighed 3-vær. lejlighed 195 m 2 3-vær. lejlighed 3-vær. lejlighed Erhverv 1 Erhverv 2 3-vær. lejlighed Erhverv 2 Fordelingsarealer Fordelingsarealer 55

56 SCENARIE 04 NY BASE Boliger Erhverv Erhverv DET UDADVENDTE FUNDAMENT De oprindelige tårnes fodaftryk er velegnede til boligformål, men bliver let for små til virksomheder med mere end ansatte. For at kunne tiltrække både mindre lokale butikker og mellemstore firmaer/offentlige servicetilbud, har man udviddet byggeriets nedre etager, så det er muligt at etablere større sammenhængende, udadvendte arealer. Dermed kan der måske tiltrækkes andre virksomhedstyper end den oprin- delige struktur muliggjorde. Erhvervslejemålene kommer mere i fokus i gadebilledet, og boligerne vil automatisk træde lidt i baggrunden og færdslen i området - mod gaden - vil blive af mere kommerciel karakter, mens tagflader og den grønne kile mod banen bliver af mere privat karakter. Dette koncept kan også danne basis for bokale-lignende erhvervslokaler. 56

57 EJ ROSKILDEV 1 S-TOG 3 4 BORGMESTER FISCHERS VEJ 2 5 LIAVEJ MAGNO 57

58 Erhverv M² Erhverv M² Erhverv 850 M² Eksisterende boligetage 470 M² 58

59 59

60 SCENARIE 05 HELHEDSPLAN Landmarkskala 90 km/t Boliger Boliger Boliger Erhverv Erhverv Suqskala 3 km/t Erhverv Erhverv SUQ EN I SØNDERMARKEN Inspireret af Bazar Vest i Århus og Bazar Fyn i Odense, etableres en suq-agtig bazar i området omkring de fem tårne. Hvor arealet mellem tårnene og det omkringliggende parcelhuskvarter tidligere udgjorde et halvtomt ingenmandsland, fungerer de idag som en tæt levende bydel i bydelen, med små torvedannelser og et spændende (ude) rumforløb. De gamle nedslidte opholdsarealer er erstattet af fælles taghaver, og daginstitutionen har reetableret sig i en ny bygning med boldbane på taget. Parkeringen integreres i et p-hus, så barrieren mellem Borgmester Fischers Vej og bebyggelsen nedbrydes. Suq en udgør et attraktivt alternativ til supermarkeder og mørke shoppingcentre, og giver både lokale og folk fra motorvejen og S-toget adgang til et vibrerende byliv på vej hjem fra arbejde. I weekender kunne man forestille sig, at SUQ en kunne være et udflugtsmål i lighed med torvehallerne eller andre indkøbscentre. Ligeledes kunne man planlægge uderummene imellem, således at der skabes offentlige aktiviteter for alle aldersklasser. 60

61 EJ ROSKILDEV DEN MEGET PÆNE 1 2 S-TOG 3 4 BORGMESTER FISCHERS VEJ DEN HELT SIMPLE 5 LIAVEJ MAGNO DET HELT AUTENTISKE 61

62 Bebyggelsens skala harmonerer dårligt med de omkringliggende parcelhuse, og friarealerne mellem de to bebyggelser bliver noget forblæste. Tre af tårnene henslæber ligeledes en noget skjult tilværelse, langt fra alfarvej. Arealerne omkring de 5 tårne bindes sammen af en karaktergivende belægning. 62

63 Parkering + butik Dagsinstitution Parkering + butik Parkering + butik Dagcenter Ældreboliger En mellemskala etableres i form af en tæt ErvhvervsSuq 63

64 64 De store tårnes skala er intakt, og kan stadig iagtages som en del af byens skyline, der er dog samtidig etableret et tæt miljø i menneskeskala ved tårnenes fod.

65 Udearealer og dagsinstitution placeres på de nye aktive tagflader. 65

66 SCENARIE 06 NYT LOOK OG NY FUNKTION FIRMA Boliger Erhverv DOMICIL TIL GIGANTEN Boligbebyggelsen kan fortyndes ved, at et af højhusene overgår til at være domicilbebyggelse. Her har erhvervslejeren mulighed for at udfolde sine kooperative behov over hele huset, uden at skulle tage hensyn til, om man generer de andre beboere i huset. Huset bliver til et firma. Det har en række fordele for virksomheden, men måske ikke de store fordele for bebyggelsen samlet set. 66

67 ROSKILDEVEJ 1 2 S-TOG 4 3 BORGMESTER FISCHERS VEJ 5 MAGNOLIAVEJ 67

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Frederiksgade 19-21, 1265 København K

Frederiksgade 19-21, 1265 København K Frederiksgade 19-21, 1265 København K Ledige kontorlejemål i størrelser fra 362 til 709 m² Fakta - kort Smukke arealer med fleksible indretningsmuligheder Flot palæejendom i Frederiksstaden Enestående

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup

Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup Fra 137 til 1.520 m² kvadratmeter kontor Mange kombinationsmuligheder

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken Vejleåparken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål eller måske opdelt til flere sundhedsfag Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Hvidovre: Stort lyst lager med mange muligheder - kan indrettes efter ønske

Hvidovre: Stort lyst lager med mange muligheder - kan indrettes efter ønske Hvidovre: Stort lyst lager med mange muligheder - kan indrettes efter ønske Central beliggenhed i dynamisk flerbruger ejendom lige ved Hvidovre Station Se film fra ejendommen Hvidovrevej 80 G stue, 2610

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontor på "Københavns Manhattan"?

Kontor på Københavns Manhattan? Kontor på "Københavns Manhattan"? MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Strandlodsvej 44, 2300 København S "The place to be..." Bevaringsværdigt erhvervslejemål med

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 2 nye boliger i gamle mejeri I baggården Skt Poulsgade 4b, 8000 Aarhus C ligger det gamle bageri forfaldent hen. Bygningen

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Velkommen til fodbold i topklasse Få adresse i Vejle Stadion Tårne Som noget helt specielt inviterer vi nu dig og din virksomhed indenfor i Stadion Tårnene

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY PARALLELVEJ 16 2800 KGS. LYNGBY KONTAKT OS PÅ 43 33 81 00 ARKITEKTONISK OG EKSKLUSIV EJENDOM 2.257 m² kontorejendom i 3 etager ekskl. kælder Flot receptionsområde

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere