lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde"

Transkript

1 lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE

2 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres egne drømme om at vende tilbage til hjemlandet. Den handler også om at have svært ved læse dansk og alligevel at finde den rigtige uddannelse og om at kunne bruge sin flerkulturelle baggrund som en afgørende, positiv faktor på jobbet. Det skriftlige undervisningsmateriale har desuden fokus på jobsøgning. Forløb: Oversigt over opgaver Udforskning af filmen i grupper og par Tema: Generationskløfter, forventninger og forandringer Plancher om drømme, gruppearbejde Klassediskussion om temaet Leg med holdninger (gulvøvelse) om forældres betydning for de unges valg Tema: At finde ud af hvad du vil og at gå efter det! Individuelt: Opstil en liste over ønsker og muligheder. Herefter skema over mål og delmål. Brainstorm/associationer i klassen: Rigtige kvinde- og mandejobs? Refleksion og diskussion Tema: Jobansøgningen søg et fritidsjob, som du vil trives med Parvis: Skriv en jobannonce Skriv en ansøgning Skriv dit CV Fagrelevans og niveau Særlig relevant i UEA-undervisning og samfundsfag. Desuden relevant i dansk (bl.a. i forhold til arbejde med identitet og personlig udvikling, samt dansk som andetsprog). Niveaumæssigt er der taget særligt hensyn til elever, der ikke er så læse- og skrivestærke. side 1 af 2 lærersider

3 lærersider 61 Formål At reflektere over drømme og forventninger i forhold til uddannelse og arbejde. Hvad ønsker andre for én, og hvad ønsker man selv? Hvad er realistisk, og kan der være veje, man ikke har overvejet? Hvad er man god til, og hvordan kæmper man for at få den uddannelse og det job, man ønsker? Desuden er formålet at tale om generationskløfter, forandringer fra generation til generation, og om vigtigheden af at give ens egne børn når man får nogen den støtte og de muligheder, som man måske ikke selv har haft. Vigtigt er det også at tale med dem om, hvordan man kan bruge sin tosprogethed og flerkulturelle baggrund som en ressource. Det foreslås, at I arbejder med de tre film om uddannelse og arbejde (Hvad vil du være, Bülent Özdemir?, Svend Omar og Ali 2. omgang) i en sammenhæng, hvis tiden tillader det. I så fald kommer I igennem et forløb, hvor I får arbejdet med uddannelsesvalg, jobansøgning og jobsamtale på forskellige, supplerende måder. Se siderne for inspiration til arbejdet med de tre første film, der alle omhandler uddannelsesvalg og tilknytning til arbejdsmarkedet. Specifikt i forhold til arbejdet med CV og jobansøgning findes en række websider med eksempler og gode råd. Se fx side 3 i e-magasinet SHORT CUT på heltfrivilligt.dk, og kig rundt på de websider, vi anbefaler i opgavematerialet. lærersider side 2 af 2

4 Elevsider 63 hvad vil du være,

5 64 Elevsider filmen! Udforsk Se filmen i klassen: Se filmen igen fordelt i grupper. Hver gruppe er særligt opmærksom på ét eller flere aspekter: Noget der undrede jer Noget I godt kunne lide Noget I ikke brød jer om Noget I ville have gjort anderledes, hvis I havde lavet filmen Noget I ville have gjort anderledes, hvis I var hovedpersonen Præsenter jeres tanker og observationer i klassen. Find på spørgsmål til filmen Find fem spørgsmål sammen med din sidemand, som I vil tale om i arbejdet med filmen og dens temaer. Skriv dem på papirlapper. Sæt lapperne på tavlen, så de passer sammen tematisk. Skriv overskrifter til hvert tema. I plenum: Diskuter spørgsmålene i klassen, tema for tema. Rundt om hovedpersonen Læs teksten to og to: Bülent har haft mange drømme om, hvad han ville være, og hans forældre har haft drømme på hans vegne. I dag er Bülent socialpædagog, og han er glad for, at han fik hjælp både til at tage dét valg og til at tage uddannelsen. Også selvom hans far ikke syntes, at han skulle arbejde som pædagog! Bülents familie kom fra Tyrkiet til Danmark i 70 erne og boede alle sammen, mostre, onkler, kusiner og fætre, i et stort hus i Ringsted på Midtsjælland. Her voksede Bülent op og lærte det tyrkiske sprog og de tyrkiske traditioner. Da Bülent startede i folkeskolen, kunne han næsten ikke et ord dansk. Han lærte hurtigt at tale dansk, men det var skrækkelig svært at læse og stave! Bülent var flov og skjulte, hvor dårlig han var til at læse og stave ved at pjatte i timerne. I 8. klasse fik Bülent en ny klasselærer, der også blev hans vejleder. Han spurgte: Hvad vil du være, Bülent Özdemir? Vil du være bankmand? SÅ må du tage dig sammen! Læreren krævede, at Bülent tog side 1 af 3 udforsk filmen!

6 Elevsider 65 sig alvorligt sammen. Det gjorde Bülent, og han fik en god karakter i mundtlig dansk. Det var en kamp, men også en kæmpe opmuntring at vinde den, husker han. Da Bülent startede på handelsskolen, var der til gengæld ingen til at hjælpe ham. Bülent var stadig bagud med at læse og skrive, selvom han havde gjort en indsats de sidste år i folkeskolen. Han dumpede og tog et år om. Men Bülent kæmpede og bestod med nød og næppe. I årene der kom, var Bülent i militæret og havde derefter forskellige jobs. Drømmen om at blive bankrådgiver var langt væk. Bülent var tæt på at købe et diskotek, men så fik han en anden idé, da han arbejdede som pædagogmedhjælper: Bülent, du kan blive en god pædagog, sagde en kollega og rådede ham til at søge ind på en uddannelse som socialpædagog. Jamen jeg kan jo ikke stave til IB! sagde Bülent. Men han søgte ind og klarede uddannelsen alligevel. Snak to og to: Hvad var det, der gjorde, at Bülent ændrede retning og blev pædagog? Hvad skulle der til for, at Bülent kunne gennemføre sin uddannelse? Hvorfor tror I, at Bülent oprindeligt ville være bankmand? Hvordan har Bülent det med de valg, han har taget? udforsk filmen! side 2 af 3

7 66 Elevsider Bülents særlige evner I dag er Bülent anerkendt på sit arbejde som en dygtig pædagog. Han er blandt andet god til at samarbejde med de forældre, der ligesom hans egne forældre har etnisk minoritetsbaggrund. De har tillid til ham og siger Bülent, du må gerne opdrage mit barn! Bülent har forståelse for, hvad det er, nogle af forældrene ikke forstår, og han ved, at det kan hjælpe at vise og forklare dem, hvordan en børneinstitution fungerer. Han ved også, at de måske kan have svært ved at hjælpe deres børn med lektierne, ligesom hans egne forældre havde. Derfor er Bülent glad for at kunne hjælpe børnene. Find de steder i filmen, hvor Bülent forklarer, hvad forældre med minoritetsbaggrund kan have særligt brug for at vide om den danske skoleform. Kan I finde andre eksempler på, hvad der ellers kan være godt at vide? Hvad er det, Bülent er særlig god til, og hvad er det, han trækker på i sit liv, der gør ham så god til det? Kunne der være andre jobs end pædagog, hvor det vil være en særlig styrke at være flersproget og have kendskab til flere kulturer (fx den danske og den tyrkiske)? side 3 af 3 udforsk filmen!

8 Tema: Elevsider Generationskløfter, forventninger og forandringer 67 Læs op i klassen: Bülents forældre kommer fra Tyrkiet. Det har været en stor omvæltning for dem at komme til Danmark, og de prøver, så godt de kan, at støtte deres børn i det nye land. Familier, der kommer til Danmark fra andre lande, er meget forskellige, mindst lige så forskellige som danske familier. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men det kan være forskelligt, hvad de ønsker, og hvordan de støtter dem. Det kan have betydning, at familien kommer fra et andet land, men mange gange betyder det ikke noget. Det kan betyde lige så meget, om forældrene har en høj eller lav uddannelse, om de bor i byen eller på landet, om de er syge eller raske osv. Bülent taler både om sin far og sin søn i filmen. Tilsammen udgør de tre generationer, der har og har haft meget forskellige vilkår og muligheder. Gruppearbejde: Del jer i grupper og lav plancher over Bülents og hans fars drømme. Brug udklip, tegninger, symboler, talebobler. Gruppe 1 Bülents fars drømme Lav en planche eller en tegneserie over følgende spørgsmål: Hvordan mon Bülents fars familiedrøm ser ud? Gruppe 2 Bülents egne drømme Lav en planche eller en tegneserie over følgende spørgsmål: Hvad drømte Bülent om til at starte med? Hvordan ser Bülents drøm ud i dag? Hvad drømmer Bülent om for sin søn? tema: generationskløfter, forventninger og forandringer side 1 af 3

9 68 Elevsider I klassen: Hæng jeres plancher/tegneserier op og se på hinandens arbejde. Diskuter forandringerne i Bülents familie. Og i jeres egne. Hvilke forandringer har fundet sted for Bülents familie? Har der også fundet forandringer sted i jeres familier? Hvilke? Giv gerne eksempler Har I andre drømme og muligheder end jeres forældre havde, da de var unge? Hvilke? Hvad ønsker jeres forældre for jer? Betyder det noget for jer at leve op til deres forventninger? Hvorfor tror I, at forældre har drømme på deres børns vegne? Hvordan ville I tackle det, hvis jeres forældre havde nogle drømme for jer, som I ikke delte? Sammenlign jeres egne familier med jeres klassekammeraters. Hvad er ens og hvor er de forskellige? Fortæl om jeres familieliv og kom med konkrete eksempler fra jeres egne historier Hvor er hjemme? Hans liv drejer sig om at tjene penge og flytte hjem til Tyrkiet, siger Bülent om sin far. Hvad tror I, Bülents liv drejer sig om? Hvad forestiller I jer, er hjemme for Bülent? Hvad er hjemme for Bülents forældre? Hvad vil være hjemme for Bülents børn? Hvad betyder det at have et hjem? Og hvad betyder det at have et hjemland? Hvilke fordele og ulemper mener I, at det kan have, hvis forældre og børn ikke oplever at have det samme hjemland? Hvor føler du dig hjemme? Er det mere end ét sted? (I mere end ét land? I mere end én by? I mere end én familie? I din klasse? På en arbejdsplads? I en klub?) Kan du give dine egne eksempler på, hvor og hvordan du føler dig hjemme? Hvad betyder dit/dine hjem for dig? Har du et hjem, hvor du ikke føler dig hjemme? Hvis du oplever at have flere hjem, så nævn tre gode egenskaber ved hvert af dem. side 2 af 3 tema: generationskløfter, forventninger og forandringer

10 Elevsider 69 Hvad betyder dine forældre for dine valg i livet? Klasseøvelse: Leg med holdninger 1 Skriv henholdsvis ja, nej og måske på tre papirark. Læg hvert ark ud i hver sit hjørne af lokalet. 2 Jeres lærere læser forskellige udsagn op, og for hvert udsagn placerer I jer efter, hvad I mener hver især. På hvert ståsted taler I sammen om, hvorfor I har valgt netop dét, hvorefter grupperne skiftes til at argumentere for, hvad de mener. I må gerne flytte jer undervejs, hvis I finder ud af, at I står forkert. Evt. kan man få lov at fortælle, hvorfor man flytter sig. MÅSKE JA NEJ 3 Jeres lærer læser nu et udsagn op ad gangen: Forældre skal blande sig udenom, fra man er fyldt 15 år Man skal altid gøre, som ens forældre siger Det er ikke så vigtigt for mig, hvad mine forældre mener Det er vigtigst, hvad min mor mener Jeg vil studere noget, som mine forældre ønsker sig Jeg vil gerne have alle de råd, jeg kan få Jeg vil helst selv finde ud af tingene Det, der virkeligt betyder noget for mig, er, hvad mine venner mener Jeg ville ønske, at mine forældre blandede sig mindre i mit liv 4 Diskuter bagefter i klassen, om der er nogle livsområder, hvor det er vigtigere end andre at lytte til råd fra forældre (fx uddannelse, tøjstil, rigtigt og forkert, religiøse spørgsmål, forholdet til kærester). Hvorfor? tema: generationskløfter, forventninger og forandringer side 3 af 3

11 70 Elevsider Tema: At finde ud af hvad du vil og gå efter det! Læs op i klassen: Bülents drøm var at blive bankmand. I dag sidder han sammen med en masse børn og deres forældre og er glad for det, han kan give dem. Han får tit ros for det arbejde, han laver. Han prøver at forestille sig, hvordan hans liv havde set ud, hvis han var blevet bankmand. Jeg ville ikke have haft den glæde, jeg har i dag, gætter han. Måske havde Bülent også været glad for at være i en bank. Det vigtigste for ham er, at han føler sig hjemme i sit arbejde. Det gør man bedst, når man laver noget, man er god til, mener han. Individuelt arbejde: Hvordan kan du finde ud af, hvad du virkelig gerne vil? Skriv fem ting, som du tror eller ved, dine forældre godt kunne tænke sig, at du uddannede dig til. Skriv fem ting, som du selv kunne tænke dig at uddanne dig til. Skriv fem ting, som du er rigtig god til. Find ud af, om det, du er god til, hænger sammen med det, du vil uddanne dig til Se på, hvordan det passer til dine forældres ønsker på dine vegne Hvis der er stor forskel på dine og dine forældres ønsker, så se eventuelt på mulige kombinationsmåder. Tænk bare så mange vilde kombinationer igennem, som du kan. Du kan lave en brainstorm på det! Brug til opgaven et skema med tre kolonner som vist på næste side. OBS: I opgavesættet til Ali under kapitlet Motivation, valg og konsekvenser kan I arbejde endnu mere indgående med at finde frem til jeres egne evner og kvaliteter! side 1 af 3 tema: at finde ud af hvad du vil og gå efter det

12 Elevsider 71 1 Det føler jeg selv, jeg er rigtig god til / Det fortæller andre mig, at jeg er god til: u Skriv alle de kvaliteter, evner og kvalifikationer, du kan komme i tanke om, du har, eller som andre har fortalt dig, du har, her nedenfor Det drømmer jeg selv om at komme til at uddanne mig til og arbejde med: Skriv nedenfor de idéer, du har om fremtidige jobs og de uddannelsesforløb, du har lyst til at tage, for at nå frem til den slags arbejde, du drømmer om Mine forældre vil (nok) gerne have, at jeg gør følgende: (Fx: tager en bestemt uddannelse (skriv hvilke(n)); gifter mig godt; tjener mange penge; bliver lykkelig med hvad jeg end vælger). Skriv nedenfor alle de ting, du mener, dine forældre ønsker på dine vegne Hvordan passer det, du er god til, fra kolonne 1 sammen med dine drømme i kolonne 2 og dine forældres ønsker for dig i kolonne 3? Vælg nu ét af de fag ud, som du har fundet frem til på dine lister, og gå i dybden med mulige mål og delmål for dig selv i det fag. Brug skemaet nedenfor. Mit mål er: Delmål Hvad skal der til, skridt for skridt, for at nå mit mål? Først skal jeg derefter skal jeg... og så skal jeg... Aktiviteter Jeg vil tage mine vigtige skridt mod mit mål ved at: (læse på dén skole; tage dét studiejob; tale med dén person). Succeskriterier Jeg ved, at jeg har nået et delmål, når jeg: (tager min eksamen; har fået en anbefaling; har fået et studiejob etc.). tema: at finde ud af hvad du vil og gå efter det side 2 af 3

13 72 Elevsider Da jeg fortalte min far, at jeg ville være pædagog, sagde han: Skal du skifte ble? Det er kvinder, der gør dét! fortæller Bülent Özdemir Øh for resten er der forskel på kvinde- og mandejobs? Klasseøvelse: Skriv på tavlen: Et rigtigt kvindejob og et rigtigt mandejob. Skriv så nedenunder, hvad I kender af eksempler på henholdsvis kvindejobs og mandejobs. Diskuter, hvorfor de jobs er fordelt på den måde mellem mænd og kvinder? Er I enige i, at det er sådan, det skal være? Er der nogen ting, der kunne være anderledes? Hvad kan være svært eller udfordrende ved at vælge et job, som ikke er typisk for ens køn? Hvad kan være godt? Ville du vælge det? Hvorfor?/ Hvorfor ikke? side 3 af 3 tema: at finde ud af hvad du vil og gå efter det

14 Elevsider 73 Tema: JOBANSØGNINGEN Søg et fritidsjob, du vil trives med! Arbejd 2 og 2: Skriv en jobannonce og en jobansøgning: Fortæl din kammerat, hvad du har fundet ud af, at du er god til, og hvad du gerne vil uddanne dig til og arbejde med. Skriv en jobannonce: Når I kender hinandens ønsker og drømme, skal I skrive et stillingsopslag til hinanden, der passer lige præcist til drømmen. Det skal indeholde: Dine opgaver vil være. Du skal have den og den uddannelse Du skal desuden være god til. Du skal have sans for at. TIP: Se eventuelt på stillingsopslag i aviser og på nettet for at finde ud af, hvordan et stillingsopslag typisk kan se ud! SHOW IT DON T TELL IT! Når man bruger konkrete eksempler, der kan vise og underbygge det, man fortæller om sig selv, bruger man en strategi, som amerikanerne har et godt udtryk for: SHOW IT DON T TELL IT! Skriv din ansøgning: Nu skal I hver især skrive en ansøgning til netop den stilling, som I har fået beskrevet! Her er lidt hjælp: Det kan godt være svært at rose sig selv, men når man skal søge et job, er det vigtigt at fortælle alt det gode, man kan komme i tanke om. Men selvfølgelig skal man gøre det på en måde, så man ikke er for meget. Det gælder altså om at finde ud af, hvad man er god til, og skrive det på en måde, der virker troværdig. Det er godt at give eksempler, så tænk på konkrete situationer, der kan beskrive, hvad du er god til. Fx: Jeg er god til børn, når mine nevøer er på besøg, er det altid mig, de vil lege og tegne med. Se også på dit skema fra øvelsen på side 71. I skemaets første kolonne skrev du ned, hvad du er god til. Kan du bruge nogle af de ting, du skrev i din ansøgning? tema: jobansøgningen. søg et fritidsjob du vil trives med! side 1 af 3

15 74 Elevsider Måske vil du gerne se et eksempel på en ansøgning? På emu.dk kan du se Lenas ansøgning og CV, der måske kan give dig nogle idéer. (direkte link: emu.dk/gym/elever/uddannelse/jobansoegning-eksempel.html) Hvis du skal søge om praktikplads, kan du også prøve at gå ind på gtilp.dk (direkte link: gtilp.dk/hvad-goer-jeg.aspx). Lidt mere hjælp. Kig i kolonnerne nedenfor: Her kan du få inspiration til, hvilke ord du kan bruge om dig selv. Sæt ringe omkring det, du synes passer på dig (eller skriv dine egne ord) og udvælg så de vigtigste. Hvis du bare vælger en masse af de gode ord, bliver ansøgningen ikke særlig personlig. Vælg hellere nogle få ord, du virkelig føler, er dig, og udbyg gerne ordene med eksempler: Jeg er god til sprog. Jeg er nemlig vokset op med to modersmål, tyrkisk og dansk, og jeg har let ved at lære sprog i det hele taget. Den evne bruger jeg meget i min egen hverdag og i mine forskellige netværk, og jeg kan forestille mig, at det kan blive et plus for arbejdspladsen at have en, der kan jonglere med flere sprog. Faglige kompetencer Skriftlig formidling Mundtlig formidling Sprog Kundebetjening Regnskab Ledelse Tekniske færdigheder Praktiske færdigheder IT/EDB God til at tale i telefon med samarbejdspartnere og kunder Personlige kompetencer Nysgerrig Videnssøgende Kreativ Dynamisk God til at håndtere mange opgaver på en gang Målbevidst Ambitiøs Beslutsom God til planlægning / overblik Engagement God til at forhandle Energisk Stabil Samvittighedsfuld God til at se muligheder Systematisk Teoretisk Tilpasningsvillig Mulighedsorienteret Robust Selvbevidst Sociale kompetencer God til at samarbejde Pligtopfyldende Ansvarsfuld Selvstændig Udadvendt Åben Ærlig Tillid til andre Fleksibel God til at skabe netværk Humoristisk God til at lytte / at gå i dialog Empatisk Kundeorienteret God til at tale i telefon Tillidsvækkende side 2 af 3 tema: jobansøgningen. søg et fritidsjob du vil trives med!

16 Elevsider 75 Tip: Det kan være en hjælp at få din ven til at skrive det første udkast til din ansøgning. Han eller hun har måske nemmere ved at se dine styrker, end du selv har og det er ofte nemmere at rose andre! Skriv dit CV! HUSK, at du altid bør lægge dit CV ved en ansøgning. Et CV er en kort og faktuel beskrivelse af, hvad du har lavet tidligere i dit liv. CV står for de latinske ord curriculum vitae, som på dansk betyder livsforløb. Du kan opstille dit CV på mange måder, men følgende oplysninger skal indgå: Adresse og telefonnummer Skolegang og kurser Erhvervserfaring Sproglige kompetencer IT-kompetencer Øvrige kvalifikationer Hvis du vil se et eksempel, kan du igen se på Lenas ansøgning og CV på emu.dk/gym/elever/uddannelse/jobansoegning-eksempel.html tema: jobansøgningen. søg et fritidsjob du vil trives med! side 3 af 3

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver

Forløb: Oversigt over opgaver lærersider 41 OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 42 lærersider Fokus Filmen om Omar handler om at kæmpe for det, man vil også når det er at finde en praktikplads! Opgavematerialet har bl.a. fokus på vigtigheden

Læs mere

og kærligheden Om traditioner i forandring

og kærligheden Om traditioner i forandring lærersider 97 og kærligheden Om traditioner i forandring 98 lærersider Fokus Filmen om Khadije og de tilhørende elevopgaver fokuserer på nogle af de kulturelt betingede traditioner, som unge typisk kan

Læs mere

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet velkommen 1 Undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet 2 indhold indhold 4 velkommen til i 7 sind 6 Produktionen 8 Fokus, formål

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Opgavehæfte. Marie Louise Lund Henriksen

Opgavehæfte. Marie Louise Lund Henriksen Opgavehæfte Marie Louise Lund Henriksen Indholdsfortegnelse Opgave 1: Grønlandsquizzen... 2 Opgave 2: Brev til Grønland... 5 Opgave 3: Tro kan flytte bjerge... 7 a) Mine egenskaber... 7 b) Den varme stol...

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold Planlægning Curriculum Vitæ: Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige ansøgninger. Denne

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse Kapitel 2 Noget om skole og uddannelse 1 26 Ansvar for egen læring Nina og Issa Issa: Det var meget sådan noget med, at man havde, øhm ansvar for sin egen øh læring, og... at man skulle møde op og så øh,

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Silkeborg Handelsskole Side 1 af 6 Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Præsentation Karin Elmedal Laursen, Medarbejderkonsulent i Jyske Bank Susan Bergqvist, Medarbejderkonsulent

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Sådan laver du et godt CV

Sådan laver du et godt CV ERHVERVSERFARING Sådan laver du et godt CV CV betyder livsløbebane LOYAL ERFARINGER DRØMME ANSÆTTELSER RESULTATER TEAMWORK HVAD KAN DU? MÅL HVAD VIL DU? PASSIONERET INDSIGT BIDRAG CURRICULUM VITAE SERVICEMINDED

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb Kort sagt Der findes flere forskellige definitioner på kulturbegrebet, men kultur kan overordnet forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det er vigtigt at få afklaret forforståelsen

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning Februar 2010 Til jobsøgende medlemmer F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du søger job Gode råd til jobsøgning Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration:

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT AGENDA Fremlæggelse og refleksion Hvad er vi blevet opmærksomme på? Præsentation Hvorfor er det godt at fokusere på det, du er god til og får energi af? Whole Brain

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

I 7 sind i filmkundskab og mediefag

I 7 sind i filmkundskab og mediefag lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere