Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11."

Transkript

1 D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Metode... 8 Det danske realkreditsystem:... 9 Indledning:... 9 Hvorfor har vi obligationer: Historien: Balanceprincip: Matrikelsystemet/Pantsikkerhed: Lovgivningens påvirkning de sidste 15 år: Delkonklusion det danske realkreditsystem Realkreditobligationens struktur: Indledning: Optagelsesvilkår: Indfrielsesvilkår: Renteaftale: Tilbagebetalingsaftale samt løbetid: Typer af obligationer: Serielån: Stående lån: Annuitetslån: Betalingsrækker: Konstruerede obligationer: Konverterbare RTL Bolig Xlån Afdragsfrihed Prioritetslån CIBOR lån CF lån EURIBOR Lån i EUR Rentedyk SDRO SDO RO Rentefaldslån April og oktober på RTL lags belåninger Delkonklusion realkreditobligationers struktur Rente: Indledning: Realrente: Nominel rente: Den disponible rente: Den pålydende rente:

3 Pengemarkedsrenten: Pengepolitisk styringsrente: Direkte rente: Kursreguleringen: Effektiv rente: Rentekonventioner Effektiv rente på annuitetslån: Effektiv rente på st. Lån: Effektiv rente på nulkupon: Effektiv rente på portefølje: Forward rente Vedhængende rente: Publiceringsdato: Diskonteringsfaktoren: CIBOR rente (Copenhagen inter Bank offered rate) SWAP (Interest Rate Swap, IRS) CITA rente (Copenhagen Interest T/N average)(t/n IRS swap) FRAkontrakter (Forward Rate Agreements): Indskudsbeviser Delkonklusion Rente Risiko: Indledning: Konkursrisiko: Konverteringsrisikoen: Inflationsrisikoen: Renterisikoen: Macaulay / Redington varighed (D): Modificeret varighed (MD) Dollarvarighed ($D) Basis point value (BPV) FisherWeil Konveksitet Varighed ved en portefølje: Immunisering: Dynamisk varighed: Likviditetsrisiko: Politisk risiko Delkonklusion risiko Rentestruktur: Flad rentekurve Stejl rentekurve Horisontal rentekurve Vertikal Rentestruktur Forventningsteori: Likviditetspræferenceteori: Segmenteringsteori: Preferred habitatteori: Nulkuponrentens indvirkning på rentestrukturen YCS (Yield Curve Spread) Riding down the Yield curve:

4 OAS (Option Adjusted Spread) Prisfastsættelse / kursdannelsen Indledning: Kursdannelsen: Prisfastsættelse tilbagediskontering af vedhængende rente: Horisontafkast: Realiseret afkast: Fra realiseret afkast til horisontafkast: Dekomponering af horisontafkast: Nøglerenterisiko: Konklusion: Konkursrisiko: Politisk risiko: Konverteringsrisikoen: Inflationsrisikoen: Likviditetsrisikoen: Renterisikoen: Litteraturliste Bøger: Link til hjemmesider: Perspektivering

5 Indledning Realkreditmarkedet har en lang historie bag sig. Vi danskere kan i dag ikke forestille os en verden uden realkreditmarkedet, idet realkreditobligationerne er en del af den danske økonomi. De er fundamentet for en god boligøkonomi, men også base for de investorer der søger et afkast uden den store risiko. Det er derfor meget spændende at finde ud af hvordan realkreditmarkedet er blevet skabt, og hvad der har gjort det så populært, også uden for de danske grænser. Når man som investor taler om obligationer, kan det hurtigt blive meget teoretisk. Der bliver slynget om sig med begreber som varighed, konveksitet, immunisering, horisontafkast, en masse rentebegreber osv. Teorien på obligationer er spændende, for der ligger en masse sikre oplysninger. Når der er sikre oplysninger, kan man begynde at vurdere de mindre sikre ved forskellige teorier. Lykkes det at ramme nogenlunde korrekt, så har man pludselig et værktøj der ikke alene fortæller om realkreditobligationer, men kan også fortælle om hele investorernes markedsforventninger og markedsrenter. Realkreditmarkedet er skabt via en lang historie. Men den sidste del af historien er der sket specielt meget. Det inspirerer til at spørge sig selv om det er en sund udvikling man er inde i, eller går man lidt på kompromis med det ellers verdenskendte investeringsprodukt. Måske kan det endda ligefrem underminimere markedet på lidt længere sigt. Med den store forandring der er sket de senere år, bør der måske også sættes spørgsmål ved, om teorierne holder til denne udvikling på lidt længere sigt. Der er derfor rigtig mange ekstremt spændende ting ved det danske realkreditmarkedet. Og også en masse teorier man kan udlede en masse om. Jeg vil i denne opgave gå i dybden omkring de risici der er ved at investere i realkreditobligationer. Hvilke risici der har været de sidste 15 år og hvilke der er nu. Endvidere analysere på om udviklingen på lidt længere sigt forhøjer risikoen i markedet og om man måske er påbegyndt en ond cirkel, der skubber investorerne væk fra markedet. 5

6 Problemformulering Mit hovedspørgsmål vil i den anledning være: Hvilke risici er der for investor på det danske realkreditmarked? For at kunne komme frem til svaret, skal jeg finde ud af, hvordan realkreditmarkedet kom til og hvilken historie realkreditmarkedet har. Herved er der mulighed for at konkludere på udviklingen og dens opståen. Det samme skal derfor ske med det produkt som realkreditmarkedet udbyder. Det vil sige, hvad er det for et basisprodukt, realkreditmarkedet udbyder til en investor? Hvad er en realkreditobligation? Når en investor ønsker at placere sine penge i en sådan obligation, skal vedkommende kunne se et afkastpotentiale i forhold til risikoen. Hvilke redskaber har han til dette, for at kunne vurdere om det er en god investering og derved kan give lysten til at placere pengene i det produkt. Bl.a. hvilke rentebegreber man kan støde på og hvordan man bruger disse til at sammenlige de forskellige former for investeringer. Når man er kommet frem til mulige brugbare nøgletal til at vurdere afkastpotentialet, kan man kun bruge det til noget, hvis man kender den risiko der også er ved at placere pengene i obligationerne. For at få svaret på hovedspørgsmålet, skal man derfor komme frem til hvilke risici der er, og om man på nogen måder kan neutralisere, forudsætte eller på anden måde forudsige disse risici så vidt muligt. 6

7 Afgrænsning Da der i 200 års historie ikke har været tab ifølge af konkurser, vil jeg ikke komme ind til kapitaldækning (8%) og bankpakke II, samt Solvensbehovet ifølge at EU regler, Heraf vil jeg heller ikke komme ind på tilsynsprocessen og optagelseskrav, da jeg ønsker at se det fra investors synsvinkel. Dette er også årsagen til at jeg ikke går i dybden med gældrådgivning blandt andet vedrørene valget mellem opkøb eller indfri til termin, samt opsigelsesfrister/ terminskontrakter og kurssikring. Valget mellem kontantlån eller obligationslån for lånetagers vinkel er også irrelevant for opgavens formål, som er at se det fra investors perspektiv. Med hensyn til overtagelse elle optagelse af nyt lån fra lånetagers side, ønsker jeg ikke at komme ind på da det ikke vil få mig nærmere løsningen af problemformuleringen. Jeg medtager ikke skat, da det ikke ændrer på de tillagte risikoer der er på realkreditmarkedet, dette er blandt andet kursgevinster/tab kontra kuponrente. Ved beregning af den effektive rente tager jeg af denne årsag heller ikke skat med. I den effektive renteberegning har jeg i betalingsrækken taget udgangspunkt i et serielån da det ikke udstedes mere på realkreditmarkedet. Jeg mener også at et annuitetslån fortæller kompleksiteten og risikoen ved fremtidig betalinger tydeligt nok. Desuden har jeg kun valgt at beskrive en prisfastsættelsesmetode og derved ikke bruger Rentebinomialmetoden, da en metode er nok i forhold til at definere risikoen ved realkreditobligationer. 7

8 Metode Jeg forestiller mig, at jeg tager en udenlandsk investor i hånden. Her vil jeg starte med at afdække realkreditsystemet, som er en overbygning på det hele. Det vil jeg gøre ved at få beskrevet historien og få givet et indblik i, hvordan det er opstået og udviklet sig over tid. Derefter vil jeg afdække det produkt som investor skal investere i. Realkreditobligationen. Tydeliggøre hvilke begreber man kan støde på og hvordan opbygningen på en realkreditobligation er. Dette gøres for at få givet et klart billede af, hvad investor får for at placere sine interesser i dette produkt. Da investor skal have noget for at lægge sin interesse i dette produkt, vil jeg beskrive afkastet. Det er vigtigt at gå i dybden på det værktøj der oftest bliver brugt til at vurdere en obligations afkast nemlig renten. Der er en masse rentebegreber og hvordan kan investor bruge disse begreber. Jeg vil påvise nogle af beregningsmetoderne, der så kan dokumentere både styrker og svagheder i renten. Når de tre afsnit er beskrevet og dokumenteret, således at de umiddelbare risici er blevet åbenlyse, samler jeg det i et afsnit, og får klarlagt hvilke betydning de har og hvorfor. Dernæst prikker jeg nogle værktøjer ud, der kan minimere de beskrevne risici, og få klarlagt med nogle værktøjer samt teorier, hvad de derefter gør ved investeringen, således at man får så klart et grundlag som muligt, at vælge imellem som investor. Jeg vil endda komme ind på nogle værktøjer der helt eller delvist immuniserer de risici der er. Når dette er gjort, vil jeg kommentere på udviklingen og hvor markedet er på vej hen. Hvad kan man gøre for at imødegå nogle af de kommende samt tilbageværende risici, og er dagens værktøj/teorier/modeller gode nok, eller er tiden ved at løbe fra dem. Jeg vil løbende samle afsnittene op i nogle delkonklusioner, lige som jeg vil slutte af med at lave en samlet konklusion, der kan give et klart billede af hvilke ting investor skal være opmærksom på, når man investerer i det danske realkreditmarked. God fornøjelse! 8

9 Det danske realkreditsystem: Indledning: Det danske realkreditsystem er verdenskendt for sin gennemsigtighed og høje likviditet. Bl.a. har den meget anerkendte økonomi og rigmand, George Soro i foreslået den amerikanske regering at implementere den danske realkreditmodel. Han mener den vil løse USA s lånekrise. Det at man har den standardisering af obligationerne og de sikkerheder, samtidig med at det bliver på realkreditinstitutternes balance, gør at lånetager har en fast lav rente og at der er stor likviditet i markedet grundet gennemsigtigheden. Vi er dog her i de seneste år ved at gøre op med det. De nye lovgivninger har åbnet op for flere forskellige typer obligationer, og realkreditinstitutterne kan modellere en masse individuelle interessante obligationstyper. Senest tolagsbelåninger. Man har fået flere og flere fondskoder, hvilket har givet lavere likviditet. De seneste års øgning af antal af fondskoder, har gjort at udviklingen er ved at gå den forkerte vej. Figur 1: George Soro Gennemsigtigheden er blevet mindre og tvivlen blevet lidt større. Vi udfordrer i øjeblikket det gode realkreditsystem vi har. Det der gør vores realkreditsystem lidt unikt, er at vi har balanceprincippet og matrikelsystemet. Det er historien der har gjort at systemet har haft den udvikling. Jeg vil derfor starte med at beskrive historien og efterfølgende balanceprincippet samt matrikelsystemet. 1 presse/nyheder/arkiv/arkivvisning.aspx?action=1&newsid=177&pid=8098 9

10 Hvorfor har vi obligationer: En obligation er et gældsbrev. Obligationer er ofte omsætteligt ihændehaverpapir. Dvs. at låntager ikke har indflydelse på hvem långiver er. Obligationerne kan handles og ejeren af obligationen har det krav på obligationsudstederen, som beskrevet i obligationens vilkår. Hvilke kan være hovedstol, afdrag, rentetermin og rentefastsættelse. Med andre ord er en obligation et gældsbrev med en betalingsrække (cashflow). Betalingsrækken kan tilknyttes nogle forskellige egenskaber. Kupon (fast/variabel/indekseret) Konverteringsret (indfrielsesoptioner) Renteloft (renteoptioner) Afdrag/afdragsfrihed Indeksering Betalingsrækken er vigtig, da der ligger nogle fremtidige forpligtigelser. For investor vil have noget for sine penge, der opvejer det at have dem nu (nytteværdi) og varernes stigende priser (inflation). Betalingsrækken skal derfor kendes, så investor kender den reelle værdi af obligationen. Det gør man ved at tilbagediskontere betalingsrækkerne. De typiske låntagere er Stater, huskøbere, virksomheder og internationale organisationer. Dem der typisk er långivere/investorer er pensionsfonde, banker, virksomheder, forsikringsselskaber, private og investeringsforeninger. Dvs. at det er en bred vifte af interesser. For at komme frem til hvorfor vi har obligationer, er svaret egentlig hvordan det i sin tid kom til. 10

11 Historien: 1849: 1936: 1970: 1989: 2007: NY GRUNDLOV. BLA. BELÅNING OP TIL 60% HYPOTEK FORENINGSLOV REALKREDITREFORM PROCES I GANG VEDR. FORMUE TILHØRE IKKE MEDLEMMER NY REALKREDITLOV GRUNDET EF. FORENINGSFRIHED LOV OM SDO : 1895: 1950: 1980: 2003: HUSEJERNES KREDITKASSE HYPOTEKFORENING. BELÅNING OP TIL 75% 2 LAGS PRIORITERING REALKREDITFONDE OPSTOD AF STATEN FOR AT LETTE LÅNEMULIGHEDER TOLAGSBELÅNING AFSKAFFES FINANSIELLE VIRKSOMHEDSLOV Figur 2: 200 år med Dansk realkredit vigtige tidspunkter Hvordan kom det til: Lidt historie. I år 1795 opstod der brand i København. 2 En fjerdedel af København brændte ned. Omkostningerne blev for store for byens brandforsikringsselskab Københavns Brandforsikring. De kunne kun dække ca. Halvdelen af skaderne. Staten måtte derfor træde til. Efter denne oplevelse krævede staten at man brandforsikrede sin ejendom. I slutningen af 1700 tallet havde man en rentebestemmelse der gjorde at udlånsrenten var fast. Når man så skulle låne penge ud, var risikoen det vigtigste parameter. Långiverne oprettede derfor Husejernes Kreditkasse hvis funktion var at alle låntagerne hæftede solidarisk for hinanden. Man fik derfor spredt risikoen ud på mange flere låntagere. Samtidig var lånene opsigelige fra långivers side

12 I midten af 1800 tallet opstod der et voldsomt lånebehov, opstået af bl.a. landboreformen og de private låns begrænsninger. I 1849 tog realkreditsystemet virkelig fart da man havde fået en ny grundlov om foreningsfrihed. Herved kunne man oprette kreditforeninger som blev stiftet af låntagere. Som hæftede solidarisk. Man optog lån ved udstedelse af obligationer. Man gjorde her lånene uopsigelige fra kreditors side. Man kunne yde lån op til 60% af ejendommenes værdi. At man kun kunne låne 60% af værdien gjorde at man ikke fik dækket sit lånebehov. Af denne årsag opstod Hypotekforeningerne i år 1895 som kunne supplere lånene op til 75% af værdien. Herved opstod de første 2 lags prioriteringer. Staten var nervøs for Hypotekforeningernes levedygtighed, grundet dette blev der herefter udarbejdet en hypotekforeningslov i verdenskrig gjorde, at både kreditforeningerne og hypotekforeningern var tilbageholdende med långivning. Der opstod derfor en 3 lags prioritering som opstod af selvejende fonde der ydede lån hvor man ikke krævede solidarisk ansvar af låntagerne. Disse lån kunne man optage til max. 60% af ejendommens værdi. I 1950 kom de såkaldte realkreditfonde på banen (bl.a. BRF og Dansk Landbrugs Realkreditfond) 3. De var ikke foreninger af låntagere, men selvejende fonde. Staten oprettede fondene, da realkreditforeninger ikke ønskede nye lånere, da de var mere risikable end de eksisterende. Den første realkreditreform opstod i Man bevægede sig væk fra at realkreditforeningernes formue tilhørte medlemmerne, til at man fik en lignende fondsstruktur, hvor formuen ikke tilhørte medlemmerne mere. Her forsvandt trelagsfinansieringen og blev erstattet af en tolagsfinansiering. Samtidig skete der en masse fusioner og derved færre kreditforeninger. I reformen indførte man bl.a. lavere lånegrænser og kortere afdragsfrister. I 1980 blev tolagsbelåning også afskaffet uden for erhvervsområdet. 3 RKR_aug2008.pdf 12

13 I 1989 blev der vedtaget en ny realkreditlov grundet en række EFdirektiver. Før loven var der 5 realkreditinstitutter (BRF, Kreditforeningen Danmark (nu RD), Nykredit, Industriens realkreditfond og DLR). Efter loven blev der hurtigt stiftet 6 nye kreditforeninger ( som aktieselskaber), Danske Kredit, Landsbankernes Reallånefond, Totalkredit, Nordeakredit, FIH realkredit. Man fjernede i øvrigt i 1990 tolagsbelåning for Erhverv også. Loven gav mulighed for det frie marked, hvilket gav yderligere markeder i bl.a. Tyskland og England. Det viste sig dog, at man ikke uden videre kunne overføre systemet til andre lande. Bl.a. store tab i England fik nogle til at trække følehornene tilbage. I sommeren 2003 kom den finansielle virksomhedslov som bl.a. gav mulighed for at få afdragsfrie lån. Løv om særligt dækkede obligationer kom i Den blev vedtaget for at honorere reglerne i SDO er i det nye EUkapitaldækningsdirektiv. Samtidig skulle både realkreditinstitutter og pengeinstitutter have adgang til at udstede SDO er. Det er ret interessant at man kan se den danske histories højdepunkter sammen med bevægelsen af realkreditsystemet. Bl.a. den store københavnerbrand, nye grundlov, 2 verdenskrig osv. Balanceprincip: Låntager modtager provenuet fra investor. Den effektive rente der betales, bliver behandlet direkte mellem lånetager og investor. Dette kaldes balanceprincippet. Derved undgår udsteder/realkreditinstituttet at få en markedsrisiko. Realkreditinstituttet får ydermere et bidrag af låneoptager som forbliver i realkreditinstituttet. Ved SDOLovens vedtagelse i blev det muligt at vælge mellem to principper. Det specifikke og det generelle balanceprincip. Det er det specifikke balanceprincip jeg tager udgangspunkt i, da det generelle princip oftest tager udgangspunkt ved anvendelse af SDOUdstedelser. 4 ncippet.aspx 13

14 Matrikelsystemet/Pantsikkerhed: I Danmark har man et rigtig godt tinglysningssystem. Det er Matrikelsystemet som er et digitalt tinglysningssystem, der definerer de fysiske ejendomme under matriklen. Det består af matrikelkort, matrikelregistret og matrikelarkivet. Matrikelkortet er et digitalt juridisk kortværk, vedr. ejendomsgrænserne, vejrettigheder, fredsbelagte arealer, forurenede arealer m.m. I selve tinglysningssystemet har man matriklens pantoplysninger noteret. Tager man et realkreditlån i dag, kan man max belåne sin ejendom med 80% i realkreditinstitutter. Her tager realkreditinstituttet pant i ejendommen, således at betaler debitor ikke sine ydelser, så har realkreditinstituttet ret til at overtage ejendommen og sælge den for at få dækket sit udestående. Tinglysningssystemet er en afgørende forudsætning for at det danske realkreditsystem er velfungerende 5. Tinglysningssystemet er noteret med prioriteringer, hvor prioritet 1 er den første pantrettighed, der skal have sit tilgodehavende retur ved misligholdelse. Er der mere tilbage efter denne pantrettighed, så er det prioritet 2 der kommer næst. Kreditforeningerne kan max belåne 80% af ejendommens værdi. Er der således noget der er noteret i tingbogen i forvejen, skal kreditforeningen enten bede de foranliggende om at rykke deres pantrettighed eller kun belåne 80% hvor man fratrækker det foranstående

15 Lovgivningens påvirkning de sidste 15 år: Lovgivningen har stor indvirkning på realkreditmarkedet. Da boligpriserne indirekte bliver påvirket at muligheden for at optage lån i realkreditobligationer samt prisen på dem, er det selvfølgelig et område politikerne ser meget på. Boligøkonomien er vigtig for landet. Specielt Lovgivningen i 2003 samt 2007, gav drastiske ændringer. Det gjorde at man har større mulighed for at konstruere obligationer på sin helt egen måde. Der er derfor sket en drastisk forøgelse af forskellige typer obligationer: 1996 Konverterbare RTL EUR RTL Bolig Xlån Afdragsfrie konverterbare Afdragsfrie RTL Prioritetslån Cibor lån FFlån FFlån afdragsfrie CFlån CFlån afdragsfrie EURIBOR lån CFlån i EUR RentedykLån Rentedyklån afdragsfrie Rentedyk i EUR Rentedyk i EUR afdragsfrie SDRO RTL SDRO RTL i EUR SDO RTL SDO RTL i EUR 15

16 SDO konverterbare SDRO konverterbare SDO CF ere SDRO CF ere RO konverterbare RO flexlån Rentedyk Rentefaldslån 2009 JBC April og oktober på RTL lags belåning Denne historik vidner om, at der skabes en helt ny historie på obligationerne. Der er kommet så mange nye typer, at man ikke helt kan teste teorierne på dem. Det danske realkreditsystem har altid været anerkendt for sin gennemsigtighed. Med disse mange nye typer, vil markedet blive mindre gennemsigtigt og specielt for udenlandske investorer, kan lysten til at investere i markedet godt være aftagende. Alternativt skal prisen hæves. En anden usikkerhed der bliver skabt af de mange nye typer fondskoder gør, at likviditeten pr. fondskode i gns. bliver mindre, da det skal spredes ud på for mange. Bliver likviditeten lille, kan det blive rigtig svært at komme af med obligationen. Hvis der kun er en stor ejer og måske enkelte små, så er det den store ejer der sætter prisen i markedet, hvilket kan skabe en skævvridning. Dette er også noget investorerne er meget nervøse for og en risiko de vil have ekstra betaling for. Men årsagen til at have øget antallet af typer kan være mange. Det er konkurrencen om markedsandele, kunder, udvikling af nye låneprodukter. Desuden kopieres nye serier fra et realkreditinstitut til et andet, i kraft med at efterspørgslen stiger. 16

17 Delkonklusion det danske realkreditsystem Via historien har vi fået opbygget et solidt realkreditsystem. Det er værd at bemærke, at der endnu ikke er sket tab ved konkurser. Derudover har vi et super matrikelsystem, som sørger for en notering af sikkerhederne. Balanceprincippet gør, at obligationerne er endnu mere attraktive for investor. Historien fortæller dog også, at politiske indgreb giver forholdsvis stor påvirkning på obligationerne. Det er derfor en risiko for investor, at udefrakommende beslutninger fra politikerne kan ændre på gennemsigtigheden, samt det underliggende pants værdi. Den senest udvikling i typer af obligationer er bestemt også en risikofaktor der bør tages seriøst. Historien ser god og tryg ud, men udviklingen kan godt skabe nogle nye risikobarrierer. 17

18 Realkreditobligationens struktur: Indledning: I Danmark er det i dag normalt at få finansieret sin ejendom ved udstedelse af obligationer. 6 Nu er selve realkreditsystemet beskrevet. For en investor har det også betydning hvilket produkt der produceres fra systemet og hvad man kan invester i. En realkreditobligation er et gældsbrev, med de efterfølgende forpligtelser. Forpligtelserne er optagelsesvilkår, indfrielsesvilkår, renteaftale, tilbagebetalingsaftale samt løbetid. Optagelsesvilkår: Når en låntager skal optage et realkreditforeningslån, skal han vælge om det skal være et kontantlån eller obligationslån. Derudover skal han vælge om det skal være med kurssikring eller terminskontrakt. På grund af opgavens hovedformål, har jeg valgt ikke at beskrive kurssikring/terminskontrakt/kontantlån/obligationslån, da opgaven er baseret på investors synsvinkel. Ved optagelsesvilkår fremgår hvilke krav låntager kan optage lånet til. Dvs. hvilken kurs man kan købe det til. Står obligationen til kurs 98, så skylder han 100 kr. for hver 98 kr. han får. Omvendt giver investor 98 kr., hvorefter han er berettiget til at få 100 kr. tilbage ud fra tilbagebetalingskravene. Indfrielsesvilkår: Samtidig er der indfrielsesvilkår som man kan optage lån til. Ønsker man at førindfri lånet, skal der står hvilke krav der er gældende. Man skal vælge om man vil indfri til termin eller opkøbe obligationerne samt opsigelsesfrister. Dette beskriver jeg ikke dybere pga. opgavens hovedformål, som er at se det fra investors side. Hvis kursen er over 100, er der nogle låntyper man kan indfri til kurs 100 ved termin. Andre lån kan man opsige til kurs 105. Tredje lån er inkonvertible og er uopsigelige og skal tilbagekøbes til kursen. Et eksempel på en inkonvertibel obligation, er således at står den i kurs 106, skal man betale 106 kr. for at indfri 100 kr. Hvis den var konvertibel, kunne man 2 måneder før termin, opsige lånet og indfri det til kurs AA04/$file/kap16.html 18

19 Renteaftale: Den rente kan være på månedsbasis, hver anden måned, hvert kvartal, halvårligt eller årligt. Samtidig kan renten være fast i længere tid, kortere tid, som ofte rentetilpasning. Desuden kan man lave renteaftaler hvor renten falder, når markedsrenten falder. Stiger markedsrenten igen, så låser renten sig fast i bunden, eller også kun stiger til et renteloft. Omvendt kan man vælge, at obligationens rente kun falder til en minimums rente. De senere år er der sprunget et utal af forskellige scenarier ud, hvilket jeg vil komme ind på senere. Tilbagebetalingsaftale samt løbetid: Afdragsprofilen står også beskrevet. Dette som sammen med rentebetalingen bliver kaldt betalingsrækkerne eller ydelserne. Der står hvornår hele lånet skal være tilbagebetalt, dvs. obligationens løbetid. En obligation udløber altid til kurs 100. Afdragsprofilen kan være lige så forskellig som renteaftalen. Overordnet er der tre lånetyper. Serielån, stående lån og/eller annuitetslån. De ovennævnte aftaler udmønter sig i nogle forskellige produkter inden for obligationer. Typer af obligationer: Der findes følgende overordnede typer 7 lån: Serielån Stående lån Annuitetslån Ud fra ovenstående samt optioner, bliver der konstrueret flere og flere forskellige typer obligationer som udstedes: Rentegarantilån, rentedyk, 2lags belåning m.m. De er alle sammen konstrueret ud fra ovennævnte lån, samt eventuelle optioner. 7 Complet Kompendium i Finansiering 2 udgave 2008, side 90 19

20 En kort beskrivelse af de overordnede lånetyper: Serielån: Serielån har en fast afdragsprofil. Samme afdrag i hele løbetiden. Dvs. at ydelserne er svagt faldende, da renterne bliver lavere og lavere på grund af de faste afdrag. Typisk har de været konverterbare. Serielån eksisterer dog stort set ikke i dag. Det er kun via kommunekredit og nogle mere specifikke udstedere. De sidste sete realkreditobligationer som serielån var oven på kartoffelkuren i I forbindelse med kartoffelkuren ville man have højere/hurtigere afdrag på gælden. Man lavede derfor mix lån som bestod af 60% annuitet og 40% serielån. De sidste åbne serier der blev lavet var 9/22 og 10/22 og kun tilgængelig fra 1987 til Som det siger sig selv, så er låntager af denne type obligation oftest nogle der gerne vil have tidlig afvikling på gælden. Set fra investor synspunkt, er dette attraktivt, hvis man ønsker at forbruge af sin formue, således at investor tidligere modtager afdrag af sin investering. Stående lån: Et stående lån afdrages ikke i løbetiden, men først ved udløb. I hele perioden betaler man kun kuponrenten. Derudover vil hele lånebeløbet så falde ved udløb. Det gør at ydelsen i hele perioden kun er renterne, undtagen den sidste ydelse. Den typiske låntager af denne type lån, er nogle som ikke ønsker at nedbringe sin gæld. Det kan være spekulation eller at man i en tid gerne vil have minimeret sine løbende ydelser af forskellige årsager. Som investor kan denne type være interessant, hvis man ikke ønsker at forbruge af sin formue, men gerne vil have et løbende afkast af sin opsparing. 20

21 Annuitetslån: Annuitetslån kendetegnes ved at der er en fast ydelse. Dvs. at i starten af løbetiden vil afdragene fylde lidt og renten meget. Jo mere der så bliver afdraget, jo mindre vil renterne fylde. Sidst i perioden vil afdragene fylde mest og renterne mindst. Det vil sige: Konstant ydelse Faldende renteudgift Stigende afdrag Når vi nu taler om realkreditobligationer, så er der også en indbygget konverteringsret i dem. Det betyder at man kan opsige lånet til en aftalt kurs, i givet fald kursen skulle være højere. Oftest set ved kurs 100. De låntagere der kan have interesse i denne type obligation, kan være dem der ønsker en fast kendt ydelse. Set fra en investors synspunkt er det attraktivt med en annuitetsobligation hvis man ønsker løbende faste ydelser af sin formue. Betalingsrækker: Det er derfor selve betalingerne der er den store forskel på de overordnede typer obligationer. Både serielån, annuitetslån samt stående lån har nogle terminer. Oftest ses kvartalsmæssige terminer. Terminer betyder hvornår ydelsen falder. Dvs. hvornår renten + afdrag falder. Ud over rente og afdrag der falder i terminen, kan førtidige indfrielser også forfalde i termin = udtrækninger. Betalingsrækkerne kan være utroligt vigtige for investor, da han får nogle penge ud, der enten skal bruges på noget aktivitet eller genplaceres til en ny rente. Som udgangspunkt er betalingsrækkerne kendte. Man kender terminerne, løbetiden, afdragsprofilen og renteaftalen. Der er dog den usikkerhed, at lån kan førtidigt indfries.disse bliver benævnt som ekstraordinære udtrækninger. Disse ekstraordinære udtrækninger udløser derfor en ukendt faktor for investor og derfor er der tale om et risikobarometer. Hvis der i et nedadgående rentemarked udtrækkes f.eks. 20%, på grund af låntager kan få et 21

22 billigere lån og derfor konvertere det eksisterende, eller sælger sin bolig, så skal de 20% genplaceres på de nye rentevilkår. Er det f.eks. konvertible obligationer kan udtrækningerne betyde, at man kun får kurs 100 for obligationer der f.eks. står til kurs 106. Disse betalingsrækker gør også at man ikke kan regne 100% med den effektive rente, da man beregner den på baggrund af, at man altid kan genplacere til den samme rente som i regneøjeblikket. Det kommer jeg mere ind på senere. Konstruerede obligationer: Som tidligere nævnt er der de seneste år kommet mange nye typer obligationer til på det danske realkreditmarked. Som investor skal man kende til udtrykkene for at være sikker på at man investerer i den obligation, som man også forventer en given betalingsrække og vilkår for. Her følger derfor en kort beskrivelse af de enkelte typer. Konverterbare Konverterbare realkreditobligationer, er når obligationen er udstedt med en tilbagekøbsoption. Oftest er den på kurs 100. Men er dog begyndt at se det helt op til kurs 105. Det betyder at lånetager kan opsige sit lån til kurs 100, til trods for at kursen f.eks. er 108. Denne konverteringsret skal investor være opmærksom på, da det også kan give nogle specielle udfald i kursen. Samtidig er det aldrig sjovt kun at få 100 kr. for noget der kunne sælges for 108 kr. RTL RTL står for rentetilpasningslån. Her er der defineret en renteaftale for hvornår renten skal genforhandles. Det interessante ved dette lån er, at kursen altid er kurs 100 ved rentegenforhandling. Dvs. jo kortere løbetid, jo mindre kursrisiko har investor. Til gengæld løber han så en renterisiko, da man ikke ved hvad genforhandlingen af renten bliver til næste termin. 22

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016 OBLIGATIONSBLAD pr. 15. januar 2016 Nærværende obligationsblad pr. 15. januar 2016 erstatter obligationsblad pr. 18. november 2014. A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK,

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Inkonverterbare stående obligationer Obligationstype

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12U

Endelige vilkår Serie 12U Endelige vilkår Serie 12U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Obligationstype Valuta Seriens

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit SDO er danske covered bonds Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit Finansanalytikerforeningen, 29. maj 2007 1 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Valgfrit afdragsfrie lån

Valgfrit afdragsfrie lån Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm nalholm@math.ku.dk Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Rentebegreber - og det, der ligner - i den finansielle sektor Årsberetning 2010 5.1. Indledning I forbindelse med ydelse af realkreditlån, finansieringen af disse gennem

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån APRIL 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 2. Renteudviklingen... 4 2.1 Pengepolitiske renters gennemslag på realkreditrenter...

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere