Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7 Den professionelle rolle - behandling"

Transkript

1 Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner for modul Re-certificering: H-L-R... 2 Modulets læringsudbytte og tilhørende fag... 3 Fordeling af ECTS point på modul Psykomotorisk behandling (2 ECTS)... 4 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS)... 5 Fysiologi (2 ECTS)... 6 Somatisk sygdomslære (2 ECTS)... 7 Psykologi (2 ECTS)... 8 på modul 7 (6 ECTS) Forsikring Etiske retningslinjer kens mål, indhold og litteratur Godkendelse af modul Godkendelse af praktik Studieaktivitet 7: Somatisk sygdomslære Modulprøve 7: Den professionelle rolle - behandling Sygdom i forbindelse med studieaktivitet, praktik eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 7 Side 1 af 15

2 Modulets tema Modulet har fokus på ergonomi, stress og afspænding samt psykomotorisk praksisudøvelse inden for behandling, rehabilitering og individuel undervisning. Endvidere er der fokus på supervision i teori og praksis samt på faglige og fagpersonlige kompetencer i den professionelle rolle. Modul 6 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 7. Lektionsplaner for modul 7 Til fagene knytter sig detaljerede lektionsplaner som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne, inden modulet begynder. Re-certificering: H-L-R Førstehjælpsbeviset fra modul 1 har en gyldighed på 2 år, hvorfor alle studerende skal re-certificeres i Hjerte-Lunge-Redning. Krav om re-certificering træder dog først i kraft fra efterårssemestret Re-certificering skal ske inden praktikken på modul 7 påbegyndes og kopi af certifikatet skal afleveres i studieadministrationen som dokumentation for gennemførelse. Re-certificering (og hermed fornyelse af dokumentation) sker ved at studerende (i makkerpar) gennemfører Hjerte-Lunge-Redningskurset i HRL test Lab. HLR test lab er et lille selvstændigt lokale som ligger i Bygning B i Campus Nordsjælland i nærheden af studiecentret (der er skiltning i bygningen). Det er meget vigtigt, at studerende er orienteret i procedure for og vejledning i brug af HLR test lab og genoplivningsdukker INDEN re-certificering påbegyndes. Derfor skal studerende læse instruktioner og vejledninger på UCC portalen link her: Hjerte-Lunge-Redning Der ligger blandt andet information om, hvordan studerende får adgang til og reserverer HLR testlokalet samt en meget vigtig HLR vejledning og hjælpeguide, som kan hjælpe godt på vej. Der er også vejledning og hjælpeguide i selve testlokalet. Husk at aflevere kopi af certifikat til den studieadministrative medarbejder på Psykomotorikuddannelsen efter endt test. Kopien er dokumentation for, at testen er gennemført. Modulbeskrivelse 7 Side 2 af 15

3 Modulets læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer 2. Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer 3. Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser 4. Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis 5. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 6. Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Fysiologi Ergonomi og sundhedsfremme Somatisk sygdomslære Psykologi Somatisk sygdomslære Psykologi Somatisk sygdomslære Ergonomi og sundhedsfremme Somatisk sygdomslære 7. Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Psykomotorisk behandling Ergonomi og sundhedsfremme 8. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder 9. Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder 10. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb 11. Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter 12. Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov 13. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Psykomotorisk behandling Psykologi Psykomotorisk behandling Psykologi Fordeling af ECTS point på modul 7 Fag ECTS Psykomotorisk behandling 2 Ergonomi og sundhedsfremme 1 Fysiologi 2 Somatisk sygdomslære 2 Psykologi 2 herunder supervision 6 Modulbeskrivelse 7 Side 3 af 15

4 Psykomotorisk behandling (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsudbytte 7) på modul 7 Forskel på metaplan, teori, metode og praksis samt forskning og udvikling Valg ud fra teori og terapeutiske retninger (analytiske tolkning)samt deres betydning for praksis samt valg ud fra observationer og undersøgelser (deskriptiv tolkning) Valg af teori og metode ved behandling ved stress - herunder afspændingsmetoder Valg af undersøgelse, holdningsregulerede øvelser og behandling på stol og stående stilling med fokus på ergonomi Spinelli, Ernesto (1994): Terapi magt og mystifikation, Hans Reitzels forlag, s Litteratur fra tidligere moduler og andre fag anvendes af den studerende Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder Jf. læringsudbytte 9) på modul 7 Arbejdsstillinger og brug af vægtoverføring Passende spænding i egen krop Litteratur fra tidligere moduler og andre fag anvendes af den studerende Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Jf. læringsudbytte 13) på modul 7 Afstand/nærhed i forhold til klienten fysisk og psykisk samt betydningen for empati og nærvær Sanset nærvær i egen krop, hænder med samtidig fokus på nærvær i forhold til klienten Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Litteratur fra tidligere moduler og andre fag anvendes af den studerende Modulbeskrivelse 7 Side 4 af 15

5 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Jf. læringsudbytte 2) på modul 7 Ergonomi, arbejdsstillinger og bevægelser, håndtering af arbejdsredskaber, EBA og EGA, manuel håndtering, løfteteknik, personforflytning, arbejdsmiljøkultur Jepsen, Randi Lund og Sylvestersen, Janna: Kernearbejdsområder for ergoog fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsmiljø. I Kern-Hansen et al. (2011): Lærebog i arbejdsmiljø. Gyldendal/Munksgaard, s Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Jf. læringsudbytte 6) på modul 7 Indeklima Trivsel og stress Virksomhedsbesøg Arbejdsmiljøsystemet Søg nyeste viden om arbejdspladsindretning indenfor specifikke arbejdsområder. Anvendes ved træning og i praksis stress/vaerktoejer/pauser/ ww.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luf t/ (samt klik på link for hvert afsnit for at komme ind på hvert punkt) Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsudbytte 7) på modul 7 I samspil med behandlingsfaget Begrunde valg af psykomotorisk tilgang til ergonomi: fx balancering af muskelfunktion og bindevæv, dosering, stabilitet, spænd op-spænd af, samarbejde mellem muskler, tyngde og muskelkraft, KB med fokus på proprioceptiv/kinæstetisk sansning, Ændring af bevæge- og holdningsmønstre - stående og siddende stilling, holdningskorrektion og øvelser Se litteratur under behandlingsfaget. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Iagttagelses- og analyseopgaver Hjemmeopgaver Gruppearbejde og vidensdeling Træning af kropslige og praktiske færdigheder Modulbeskrivelse 7 Side 5 af 15

6 Fysiologi (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer Åndedrættet Stress og antistress Heller KE (2003): Stress : det biologiske grundlag, København, Akademisk Forlag, s Jf. læringsudbytte 1) på modul 7 Hormoner Nyrer / Vand- og saltbalance Moberg KU & Petersson M (2006): Antistress, følelser, empati og social støtte. I: Ekman R & Arnetz B (red.): Stress: individet, samfundet, organisationen, molekylerne, København, FADL's Forlag, s Olsson T & Sapolsky R (2006): Kortisol og stressrelateret sygdom. I: Ekman R & Arnetz B (red.): Stress: individet, samfundet, organisationen, molekylerne, København, FADL's Forlag, s Schibye B & Klausen K (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, København, FADL s Forlag. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Gruppearbejde Hjemmeopgaver Modulbeskrivelse 7 Side 6 af 15

7 Somatisk sygdomslære (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser Ryglidelser Smerte Bladbjerg EM, Sandbæk A, Stallknecht BM (red.) (2012): Sygdomslære for ikke-klinikere, København, Munksgaard. Jf. læringsudbytte 3) på modul 7 Degenerative lidelser alment Lungesygdomme Schibye B & Klausen K (2005): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, FADL s Forlag. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Jf. læringsudbytte 5) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgave Den somatiske sygdomslæres videnskabsmetodologi kobles til den psykomotoriske praksis gennem den bio-psyko-sociale model med henblik på forståelse for sammenhænge og stillingstagen til interaktion i behandlingssammenhænge Bredahl, T.G. & Bredahl, B.V. (2007): Krop og psyke et samspil om sundhed? I: Bredahl, T.G & Nielsen, C.S.: Sundhed i bevægelse udfordringer til et begreb, København, Frydenlund, s Rieper, O. & Hansen, H.F. (2007): Metodedebatten om evidens, Københanv, AKF Anvendt Kommunal Forskning, s , Modulbeskrivelse 7 Side 7 af 15

8 Psykologi (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis Psykodynamisk terapi Kognitiv adfærdsterapi Agger, N. P. (2004). Forsvarsmekanismer og coping. I: Friis-Hasché, E., Elsass, P. &, Nielsen, T (red.), Klinisk Sundhedspsykologi (s ). Kbh.: Munksgaard. Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Jf. læringsudbytte 2 og 4) på modul 7 Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter Jf. læringsudbytte 11) på modul 7 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Jf. læringsudbytte 13) på modul 7 Systemisk terapi Forsvarsmekanismer og copingstrategier Samtaletræning Hvad virker i psykoterapi Sorg og krise Stress og coping Hvad virker i psykoterapi Samtaletræning Individuel refleksionsopgave Austeen, K. F. & Poulsen, M. H., (2003): Massagens psykologiske virkninger. I: Linde, N., & Borg, J. (red.) (2003): Lærebog i massage. Manuel vævsbehandling for fysioterapeuter. Munksgaard, København. Kapitel 5. S Berliner, P. (2005). Kapitel 20 del 1: Krise, traumer og social støtte. I: T. Koester & K. Frandsen. (Red.), Introduktion til psykologi: teori, anvendelse, praksis (2. udg). Kbh.: Frydenlund, s Davidsen-Nielsen M., & Leick, N. Sorg og krise. (1993) I: Sorg og Krise (s ). Kbh.: Gyldendal. Elsass, P. (1993). Sundhedspsykologi: et nyt fag mellem humaniora og naturvidenskab. (2. udg.). Kbh.: Gyldendal. Knudsen, J. S., Grünenberg, K., & Walker, H. K., (2008). Hvor krop-intention-verden mødes. Psykolog Nyt, 2008 (18), s menter/doc/15424.pdf. Kureer, A. (2006). Forsvarsmekanismer. I: Tæt på borgeren - psykologisk set (s ). Grenaa : Kommunomuddannelsen. Lowen, Alexander (1995): Åndedrættet. I: Den guddommelige krop. Borgen, København. Kapitel 3. S Nielsen, T. (2004). Stress og psykofysiologi. I: Friis-Hasché, E., Elsass, P. &, Nielsen, T (red.), Klinisk Sundhedspsykologi (s ). Kbh.: Munksgaard. Nørgaard, N. L., (2007). Den helbredende samtale. Psykolog Nyt, 2007 (13), s menter/doc/14859.pdf Piet, J. & Fjorback, L. O., (2012). Mindfulness. I: Rosenberg, K. N., Mørck, M., & Arendt, M. (red.). Kognitiv terapi nyeste udvikling. Hans Reitzel, Kbh., s Modulbeskrivelse 7 Side 8 af 15

9 Poulsen, S. (2005). Kapitel 22: Psykoterapeutiske behandlingsmetoder. I: T. Koester & K. Frandsen. (Red.), Introduktion til psykologi: teori, anvendelse, praksis (2. udg). Kbh.: Frydenlund, s (kropsterapi). Sletvold, J. (2005). I begyndelsen var kroppen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, s (også online her: _id=295764&a=2) Zachariae, B., & Mehlsen, M. Y., (2004). Psyken og immunsystemet: psykoneuroimmunologi. I: Friis-Hasché, E., Elsass, P. &, Nielsen, T (red.), Klinisk Sundhedspsykologi (s ). Kbh.: Munksgaard. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde med case Gruppeopgaver og -fremlæggelser Logbog Individuel refleksionsopgave Modulbeskrivelse 7 Side 9 af 15

10 på modul 7 (6 ECTS) Målet med praktikken er at udvikle og skabe en sammenhæng mellem den studerendes teoretiske viden og praktiske færdigheder og kompetencer. I praktikken integrerer den studerende metoder, teorier, redskaber, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage afspændingspædagogiske og psykomotoriske arbejdsopgaver med mennesker individuelt eller i grupper. I praktikken indgår den studerende således i autentiske klient- og undervisningsforløb enten alene eller i samarbejde med andre faggrupper. ken foregår inden for det psykomotoriske virksomhedsfelt, og den studerende tildeles et praktiksted af uddannelsen. ken på modul 7 har særligt fokus på ergonomi og stress. I praktikken indgår kortere og længere behandlingsforløb, vejledninger ved arbejdspladsen, kortere oplæg/edukation og øvelser for større eller mindre grupper af personalet. ken foregår to dage om ugen i modulets 2. til 8. uge. dagene skal opfattes som arbejdsdage på fuld tid, og studiearbejde uden for praktikstedet skal aftales med og godkendes af praktikstedet. Supervision vedrørende praktikken foregår på ikke-praktikdage i de skemalagte supervisionsgrupper. Før praktikkens start skal den studerende udarbejde en skriftlig rammeplan, som skal indeholde: 1) En præsentation af praktikstedet (rammer, målgruppe og stedets kultur/miljø) (½ side) 2) Præsentation af og begrundelse for de planlagte aktiviteter på praktikstedet (½-1 side) 3) Der vælges og beskrives foreløbige læringsmål som behandler igennem praktikforløbet (der skal beskrives ét fagligt og ét fagpersonligt læringsmål) (max. ½ side). Rammeplanen skal sendes til praktikvejlederen senest fredag i uge 6/35 kl. 12. På modul 7 får den studerende tilknyttet en praktikvejleder enten på praktikstedet eller fra uddannelsesinstitutionen. vejlederens rolle er at vejlede den studerende på praktikstedet samt på mail og telefon. Som afslutning på praktikforløbet skal praktikvejlederen attestere, at den studerende har gennemført de aktiviteter, som knytter sig til modul 7 praktikken. Igennem praktikforløbet skal den studerende arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering i forbindelse med aktiviteterne på praktikstedet, herunder hører bl.a. behandlingsnotater, journalføring, logbog og supervision. En nærmere beskrivelse af det obligatoriske indhold og de konkrete dokumentationsmetoder fremgår af attesterings- og dokumentationsbeskrivelsen for modul 7 praktikken, som udleveres til de studerende i slutningen af modul 6. Den studerende skal via de beskrevne metoder dokumentere aktiviteterne i praktikken, og disse "dokumentationsprodukter" og logbogen skal den studerende samle i en mappe for praktikforløbet. I umiddelbar forlængelse af praktikforløbet, og helst inden påbegyndelse af næste modul, skal den studerende uploade kopi af den underskrevne attestering for gennemførelse af praktikken i WISEflow. Originalen gemmer den studerende i egen praktikmappe. ken er bestået, når de beskrevne obligatoriske aktiviteter er gennemført og dokumenteret over for praktikvejlederen samt uddannelsesstedet. FORSIKRING Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfat- Modulbeskrivelse 7 Side 10 af 15

11 ter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Den studerende skal endvidere være i besiddelse af en ansvarsforsikring som dækker, hvis der gøres skade på materiel eller andre personer (se evt. vejledning om ansvarsforsikring på UCC portalen). ETISKE RETNINGSLINJER Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. PRAKTIKKENS MÅL, INDHOLD OG LITTERATUR kens mål kens indhold kens litteratur Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer, herunder fysiologisk viden, skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser, terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis Redegøre for relevante teorier/ viden i planer, behandlingsnotater, journalføring og logbog, samt ved behandling, oplæg og vejledninger for deltagere/klienter Jf. læringsudbytte 1-4) på modul 7 Søge og anvende forskningsog udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Jf. læringsudbytte 6) på modul 7 Udarbejde litteraturlisteover læst litteratur Indhentning af ny viden gennem søgning og anvendelse af forskningsog udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til behandling, undervisning og rådgivning i praktikken inden for ergonomi, stress og afspænding Udarbejde litteraturlisteover læst litteratur Behandlingsfagets litteratur fra dette og tidligere moduler, litteratur fra andre fag samt selvvalgte forsknings- og udviklingsbaserede artikler og anden relevant litteratur. Bang S & Heap K (2008): Skjulte ressourcer - Supervisionsgruppen og dens arbejdsmåder, København: Hans Reitzels Forlag. Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsudbytte 7) på modul 7 Refleksion i behandlingsnotater over valg af psykomotoriske metoder i behandling sat i forhold til faglige iagttagelser samt rammer, forudsætninger, mål og klienternes proces i behandlingsforløbene under praktikken Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Jf. læringsudbytte 8) på modul 7 Gennemføre supervision med brug af udvalgte supervisionsmetoder samt med brug af logbog, hvor der redegøres for anvendte supervisionsmetoder Modulbeskrivelse 7 Side 11 af 15

12 Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder Jf. læringsudbytte 9) på modul 7 Anvende psykomotoriske metoder til at imødekomme fysiske og psykiske belastninger i udførelsen af arbejdsopgaverne: Opvarmning, arbejdsstillinger, centrering, afgrænsning/kontakt, grounding, stræk, afspænding Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb Jf. læringsudbytte 10) på modul 7 Refleksion/logbogsskrivning På baggrund af rammeplan og litteratursøgning planlægge og gennemføre aktiviteter med deltagere på praktikste Dokumentering, analyse og evaluering Logbogsskrivning Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter Planlægge, gennemføre og evaluere behandling og andre aktiviteter på praktikstedet. Jf. læringsudbytte 11) på modul 7 Refleksion over kontakt, dialog og samspil i aktiviteterne med klienterne Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov Jf. læringsudbytte12) på modul 7 Identificering, redegørelse og argumentation i logbog og rammeplan, samt i supervisionsgruppen Forberedelse til og modtagelse af vejledning og supervision Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Identifikation og refleksion i logbog mm. samt overfor supervisionsgruppen over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Jf. læringsudbytte13) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer egen tilrettelæggelse Logbogsskrivning Vejledning Opgaveskrivning Relevant forskning og udviklingsviden søges og læses Litteratursøgning og -læsning Modulbeskrivelse 7 Side 12 af 15

13 Godkendelse af modul 7 Godkendelse af modulet forudsætter, at følgende er opfyldt: Studieaktivitet 7 er gennemført Modul 7 praktikken er gennemført og bestået Modulprøve 7 er bestået Godkendelse af praktik forløbet bedømmes gennemført og bestået når: Den studerende har gennemført og dokumenteret de obligatoriske aktiviteter i praktikken, som det fremgår af attesterings- og dokumentationsbeskrivelsen for modul 7 praktikken Studieaktivitet 7: Somatisk sygdomslære Studieaktivitet 7 er en skriftlig, individuel opgave som stilles af underviser i somatisk sygdomslære. Opgaveoplæg formidles via WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC portalen) senest torsdag i uge 10/39. Studieaktivitet 7 skal afleveres via upload til WISEflow senest fredag i uge 13/42 kl. 12. Opgaven attesteres af relevant underviser. Modulprøve 7: Den professionelle rolle - behandling Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 7 er en ekstern, individuel prøve, som består af en skriftlig del, en praksisdel og en mundtlig del. Den studerende udarbejder indledningsvis en skriftlig disposition på baggrund af et emne som trækkes ugen inden prøven i WISEflow. På prøvedagen gennemføres dels en behandling af en klient i 30 min. og dels en mundtlig prøve på 15 min. Afslutningsvis voteres der i ca. 5 min og endelig gives karakter til eksaminanden samt en kort feedback i max. 5 min. I alt varer praksisdel og mundtlig del således 45 min, men inkl. pause, votering og tilbagemelding skal der beregnes ca. 1 time. Eksaminator er underviser i behandling, og der deltager desuden en ekstern censor. Prøven bedømmes efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsudbytte, og prøveresultat oplyses i forbindelse med den mundtlige tilbagemelding på prøvedagen. Opgaveoplæg præsenteres af underviser i behandling via WISEflow senest fredag i uge 11/40. Modulbeskrivelse 7 Side 13 af 15

14 Den skriftlige del af modulprøve 7 Den skriftlige del af modulprøve 7 består af udarbejdelse af en disposition i synopseform (max. 2 normalsider (á 2400 anslag eksklusiv mellemrum) samt forside). Emnet for prøven findes via lodtrækning i WiseFlow onsdag i uge 13/42 kl. 11:30. I den skriftlige disposition skal følgende indgå: 1. Forside med navn, studienr. og overskriften: Skriftlig disposition for modul 7-prøve og EMNE: xxx (indsæt trukne emne) samt antal tegn. 2. I forhold til det trukne emne beskrives: Hvordan vil du undersøge klientens historie og evt. gener i forhold til emnet? Hvordan vil du afdække ressourcer i behandlingsgangen? Hvordan vil du intervenere relevant i forhold til klienten og emnet? Herunder overvejes relevante metoder (samtaleformer, undersøgelser af fysiske, psykiske og sociale ressourcer samt interventioner) 3. Du SKAL derudover inddrage, hvilken terapeutisk retning SAMT anden teori fra pensum på uddannelsen vil være relevant at arbejde ud fra (tage afsæt i) i forhold til emnet (med angivelse af reference til kilder) Den skriftlige disposition skal afleveres via upload i WISEflow senest onsdag i uge 14/43 kl. 12. Praksisdel af modulprøve 7 Praksisdel og mundtlig del af modulprøve 7 finder sted på uddannelsesstedet i uge 15/44. Den studerende behandler klient i 30 min. ud fra det trukne emne. Emnet søges koblet til klienten (indfang omfanget af klientens temaer og ressourcer i forhold til emnet), og behandlingen tilpasses klientens aktuelle tilstand og behov. Behandlingen indeholder samtale, undersøgelser og interventioner, hvor der skal være hånd på klienten for at vurdere berøringskvaliteten. Både censor og eksaminator observerer behandlingen. Rammer: lokalet vil indeholde materialer til behandling (briks, madras, tæpper og puder) og der vil være en klient at behandle på, som kan være en studerende fra egen eller anden uddannelse eller en udefrakommende. Mundtlig del af modulprøve 7 Den mundtlige del af modulprøven varer 15 min. Den mundtlige del skal indeholde: 1. Refleksion over egen praksis i den aktuelle behandling. Du lægger ud med at fortælle om særlige elementer i behandlingen, du ønsker at trække frem. Hvad gjorde, at du evt. ændrede i planen undervejs? Hvad skete der i kontakten mellem klienten og dig? Herunder fagpersonlige refleksioner omkring den professionelle rolle (styrker og udviklingsområder) i forhold til den aktuelle behandling. 2. Du skal ud fra din disposition koble dit forarbejde (metodisk og teoretisk) til den aktuelle behandling. Du skal kunne begrunde valg af relevant teori og metode i forhold til emnet og begrunde valg af terapeutisk retning, som danner baggrund for behandlingen. Vurderingskriterier for praksisdel 1. Hvordan håndteres etablering, fastholdelse og afslutning af en professionel kontakt og dialog med klienten? 2. I hvor høj grad kan eksaminanden tage vare på sig selv i behandlingen gennem brug af grounding, centrering, afgrænsning og arbejdsstillinger? Modulbeskrivelse 7 Side 14 af 15

15 3. I hvor høj grad er der ro, kontakt og nærvær i relation til klienten? 4. Hvordan er berøringskvaliteten? 5. Hvordan er sammenhængen mellem emne, klientens ressourcer, undersøgelser og interventioner vist gennem behandlingen? 6. Hvordan er klienten mødt og emnet tilpasset i forhold til personens forudsætninger (ressourcer) og reaktioner på behandlingen/kontakten? Vurderingskriterier for den mundtlige del 7. Hvordan er sammenhængen og klarheden i dispositionen og fremlæggelsen af denne? 8. Hvor klar, relevant og præcis er refleksionen over den aktuelle behandling? 9. Hvilket anvendelsesniveau udviser den studerende i forhold til brug af faglig viden (psykomotorisk, anatomisk, fysiologisk, pædagogisk og psykologisk) og fagpersonlig refleksion og læring (styrker og udviklingsområder)? På baggrund af ovenstående samt den skriftlige synopsis vurderer eksaminator og censor præstationen samlet set. Sygdom i forbindelse med studieaktivitet, praktik eller modulprøve Sygdom ifm. praktik: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at gennemføre væsentlige aktiviteter i praktikken på modul 7, skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om evt. godkendelse af praktikken på et alternativt grundlag (herunder evt. nye frister for aflevering af rammeplan og/eller godkendelse). Sygdom ifm. studieaktivitet Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 7 grundet sygdom skal den studerende, underviser med tilknytning til studieaktiviteten og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere den skriftlige del af modulprøve 7, skal den studerende, underviser med tilknytning til prøven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om evt. ny afleveringsfrist. Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i den mundtlige del af modulprøve 7 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 7 Side 15 af 15

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere