Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød"

Transkript

1 Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød April ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner for modul Læringsudbytte og tilknyttede fag... 3 Fordeling af ECTS point på modul Psykomotorisk behandling - 3 ECTS... 4 Psykomotorisk gruppeundervisning - 1 ECTS... 5 Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS... 6 Fysisk træning/anvendt pædagogik - 3 ECTS... 7 Bevægelsesudvikling - 2 ECTS... 8 Anatomi - 3 ECTS... 9 Psykologi - 1 ECTS Godkendelse af modul Deltagelsespligt Studieaktiviteter Modulprøve 4: Krop, relation og kommunikation Sygdom i forbindelse med studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Side 1 af 12

2 Modulets tema Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger, bevægelser og bevægemønstre. Modulet retter sig endvidere mod viden om og anvendelse af pædagogiske og psykologiske teorier relateret til modulets tema. Modulet har desuden fokus på styrkelse af egne kommunikative og relationelle færdigheder; herunder at identificere og reflektere over egne personlige og kropslige forudsætninger for kontakt og berøring. Lektionsplaner for modul 4 Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. En del af aktiviteterne på modul 4 gennemføres som værkstedsundervisning, hvor de studerende arbejder med praksis-teori-koblingen ved selv at forberede og fremlægge emnerne for underviserne. Hertil knytter sig særlige beskrivelser af opgaveoplæg for studieaktiviteter, tidsplaner og overordnet opgaveporteføljebeskrivelse. Lektionsplaner mm. publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af undervisere inden modulet begynder. Side 2 af 12

3 Læringsudbytte og tilknyttede fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier samt psykomotoriske teorier og metoder, der vedrører dialog og samspil 2. Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 3. Redegøre for viden om førskolebarnets psykomotoriske udvikling 4. Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder 5. Redegøre for og anvende udvalgte metoder i forhold til træning af kroppen 6. På baggrund af viden om psykomotorisk udvikling planlægge, igangsætte og vurdere psykomotoriske aktiviteter for børn 7. Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at indgå i en relation 8. Identificere og analysere kropsholdning, -stillinger og bevægelser gennem anvendt anatomi Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi Psykomotorisk behandling Gruppeundervisning Bevægelsesudvikling Fysisk træning /Anvendt pædagogik Bevægelsesudvikling Afspændingslære (Psykomotorisk teori og metode) Fysisk træning /Anvendt pædagogik Bevægelsesudvikling Fysisk træning /Anvendt pædagogik Bevægelsesudvikling Psykomotorisk gruppeundervisning Fysisk træning /Anvendt pædagogik Psykomotorisk behandling Fysisk træning /Anvendt pædagogik Anatomi Fordeling af ECTS point på modul 4 Fag ECTS Psykomotorisk behandling (i skemaet som Værkstedsundervisning) 3 Psykomotorisk gruppeundervisning (i skemaet 1 som Værkstedsundervisning) Psykomotorisk teori og metode (placeret i skema 2 som Afspændingslære) Fysisk træning (placeret i skema som Fysisk træning/anvendt pædagogik) 1 Bevægelsesudvikling (i skemaet som Værkstedsundervisning) 2 Anatomi 3 Psykologi 1 Pædagogik (placeret i skema som Fysisk træning/anvendt 2 pædagogik) Side 3 af 12

4 Psykomotorisk behandling - 3 ECTS Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Jf. læringsudbytte 2) på modul 4 Identificere og analysere kropsholdning, og -stillinger gennem anvendt anatomi Jf. læringsudbytte 8) på modul 4 Observation af akser, ledstillinger og vanestillinger i stående stilling - førstehåndsindtryk - delobservationer - analyse af forkortede og forlængede fasciestrøg Holdningsbalancerende øvelser - holdningsøvelser - holdningskorrigerende øvelser Behandling af bækkenrelaterede gener med særligt fokus på Iliopsoas, bækkenbund samt sammenhæng med over- og underkrop - observation bækkenets stilling og betydning for den siddende og stående stilling - krop-psykeforståelse af bækkenet - typiske gener i bækken - funktionsprøver og manuel behandling/øvelser for Iliopsoas - øvelser for bækkenbund Kendall et al. (2005): Muscles testing and function with posture and pain, Lippincott Williams & Wilkins, s , , , , , (Købes) Refleksion over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil - den professionelle rolle - egne læringsmål Undervisnings- og arbejdsformer: Værkstedsundervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Præsentation ved studerende Praksis- og metodetræning Side 4 af 12

5 Psykomotorisk gruppeundervisning - 1 ECTS Redegøre for udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier samt psykomotoriske teorier og metoder, der vedrører dialog og samspil. Jf. læringsudbytte 1) på modul 4 Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at indgå i en relation. Jf. læringsudbytte 7) på modul 4 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Laban BESS-konceptet som metode til at beskrive, undersøge og eksperimentere med bevægelse Iagttagelse og analyse af egne bevægemønstre Reflektere over egen underviserrolle, herunder samspil og dialog i forhold til gruppen Jf. læringsudbytte 2) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer: Værkstedsundervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Præsentation ved studerende Praksis- og metodetræning Herskind, M.(2010): At undervise en personlig proces. I: Fodfæste og himmelkys. Hovedland. 1 udg. 5 oplag. S Kissow, AM. og Pallesen, H. (2013): Mennesket i bevægelse. Munksgaard. 3 udg. 6 Opl. Kap 6 og 7. Nørgaard, M.B. m.fl.(2010): Kunsten at undervise. I: Winther, H. red. Fodfæste og himmelkys. Hovedland. 1 udg. 5 oplag. S Litteratur fra psykologi modul 3 og 4 Side 5 af 12

6 Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder Jf. læringsudbytte 4) på modul 4 Afspændingslære - afspændingsmetoder - KIH Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Akasha, Ea Suzanne m.fl. (red.) (2002): Et godt hvil. Kropsbevidsthed og velvære. Afspænding og Psykomotorik, s Akasha ES (2003): Metoder i afspændingsbehandlingen. I 'Afspændingspædagogik tekster om faget', Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Friedhelm S, Sirko K (2002): Autogenic training: A Meta-Analysis of Clinical Outcome Studies. Applied Psychophysiology and Biofeedback- Vol. 27 (1), s (SZ) Johansen, Birgit Dines (2002): Spænd op Spænd af. Afspændingsøvelser mod hverdagens stress. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. s Side 6 af 12

7 Fysisk træning/anvendt pædagogik - 3 ECTS Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder identificere egne læringsbehov i forhold hertil. Jf. læringsudbytte2) på modul 4 Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder Jf. læringsudbytte 4) på modul 4 Redegøre for og anvende udvalgte metoder i forhold til træning af kroppen Jf. læringsudbytte 5) på modul 4 Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at indgå i en relation. Jf. læringsudbytte 7) på modul 4 Identificere og analysere kropsholdning, og -stillinger gennem anvendt anatomi Jf. læringsudbytte 8) på modul 4 Pædagogisk tilrettelæggelse af undervisning af hold Fagdidaktik Fysisk træning - opbygning af træningsprogrammer - opvarmning - styrketræningsmetoder - konditionstræningsmetoder Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Danmarks Idræts-Forbund (2006): Fysisk træning, Brøndby. Kissow A-M & Pallesen H (2004): Mennesket i bevægelse. FADL s Forlag. Psykomotorikuddannelsen: Kompendium Fysisk træning. Winther H et al. (2007): Fodfæste og himmelkys, Forlaget Hovedland. Wirhed Rolf (2004): Anatomi og bevægelseslære i idræt. Brøndby, Danmarks Idræts-Forbund. Side 7 af 12

8 Bevægelsesudvikling - 2 ECTS Redegøre for viden om førskolebarnets psykomotoriske udvikling. Jf. læringsudbytte 3) på modul 4 Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende færdigheder og metoder Jf. læringsudbytte 4) på modul 4 På baggrund af viden om psykomotorisk udvikling planlægge, igangsætte og vurdere psykomotoriske aktiviteter for børn. Jf. læringsudbytte 6) på modul 4 Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Motorisk intervention - observation - beskrivelse - udførelse Planlægge og undervise i bevægelsesleg Grundmotorik Ahlmann L (2006): Bevægelse og udvikling, Christian Ejlers Forlag Andersen K & Brøndsted B (2009): Leg så hjernerne banker. Bentsen BS (2010): Bevægeomsorg - Børnemotorik i teori og praksis, Frydenlund. Gjesing G (2004): Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet, Kroghs Forlag. Gjesing G (2004): Kroppens muligheder og kropumulige unger, Kroghs Forlag. Jf. læringsudbytte 2) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer: Værkstedsundervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Præsentation ved studerende Praksis- og metodetræning Side 8 af 12

9 Anatomi - 3 ECTS Identificere og analysere kropsholdning, -stillinger og bevægelser gennem anvendt anatomi Jf. læringsudbytte 8) på modul 4 Undervisnings- og arbejdsformer Vidensformidling Skriftlige opgaver Gruppearbejde Benets anatomi - led - muskler - funktion Anvendt anatomi - bevægelsesanalyse - siddende og stående stilling - løfteteknik - ganganalyse Bojsen-Møller, F (2001): Bevægeapperatets anatomi, Gyldendal Undervisning, 12.udgave, 1.oplag. Knudsen, S.E. & Sandermann, J. (1998): Bevægelsesanalyse anvendt anatomi. Syddansk Universitetsforlag. Side 9 af 12

10 Psykologi - 1 ECTS Redegøre for udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier samt psykomotoriske teorier og metoder, der vedrører dialog og samspil. Jf. læringsudbytte 1) på modul 4 Neuroaffektiv udvikling Empati En økologisk udviklingsmodel Brodin, M. & Hylander, I. (2003). Følelseskommunikation. I: Selvfølelse at forstå sig selv og andre (kap 3, s ). Kbh.: Hans Reitzel. Gammelgaard, J. (2002). Kan man lære at være empatisk? I: Løw, O., & Svejgaard E.: Psykologiske grundtemaer. Århus: Kvan s Claesson, B. (2007). Spejlneuroner i praksis. Psykolog Nyt, 61 (15), s Guldbrandsen, Mette Liv (2010): Urie Bronfenbrenner, En Økologisk Udviklingsmodel i:opvækst og psykisk udvikling. S Hart, S. (2007). Spejlneuroner, kontakt og omsorg Psykolog Nyt, 61 (11), s Holm, U. (2003). Hvad er empati? I: Empati for professionelle. Mødet mellem hjælper og hjælpsøgende (kap. 4, s ). Kbh.: Hans Reitzel. Overgaard, M. m. fl. (2005): Psykologi og neurovidenskab. Psykolog Nyt, nr. 6. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Opgaver og gruppearbejde Side 10 af 12

11 Godkendelse af modul 4 Indstilling til modulprøve 4 forudsætter, at modulprøve 1 er bestået samt at studieaktiviteter på modul 1, 2, og 3 alle er attesteret. Modul 1, 2, 3 og 4 skal gennemføres inden den studerende begynder på modul 6. Godkendelse af modul 4 forudsætter, at følgende er opfyldt: Modul prøve 4 er bestået Studieaktivitet 1, 2, 3 og 4 er attesteret Opfyldelse af deltagelsespligten som beskrevet nedenfor Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på modul 4: Afspændingslære (i alt 11 skemalagte lektioner = min. 8 lektioners deltagelsespligt) Fysisk træning/anvendt pædagogik (i alt 25 skemalagte lektioner = min. 20 lektioners deltagelsespligt) Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i ovennævnte fag, samt deltagelse i ovenstående værkstedsaktiviteter. Ikke opfyldelse af deltagelsespligten i et fag vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Studieaktiviteter I forbindelse med værkstedsundervisningen skal den studerende gennemføre 5 studieaktiviteter, studieaktivitet Se nærmere ang. indhold, tidsplan og fremvisninger i hhv. dokumentet Opgaveoplæg for studieaktivitet og lektionsplanen for værkstedsundervisningen. Studieaktiviteterne 4.6 er en intern, skriftlig opgave, som stilles af underviseren i gruppeundervisning. Opgaveoplæg præsenteres af underviser senest fredag i uge 46/uge 17. Opgaven skal have et omfang på maksimum 4 normalsider (1 normalside er 2400 anslag eksklusive mellemrum). Antallet af anslag angives på besvarelsens forside. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 4.6 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest fredag i uge 48/uge 19 kl. 12. Underviseren attester studieaktiviteten. Modulprøve 4: Krop, relation og kommunikation Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 4 er en ekstern, individuel, skriftlig prøve af 4 timers varighed. Indstilling til intern prøve modul 4 sker automatisk for alle studerende på modulet. Modulprøven foregår på uddannelsesstedet onsdag i uge 4/26. De studerende skal demonstrere viden om bevægeapparatets opbygning og funktion, kunne redegøre for muskler, ledakser, bevægelser i leddene samt kunne bevægelsesanalysere på baggrund af basale biomekaniske betragtninger i forhold til muskulaturens placering og funktion. Side 11 af 12

12 Modulprøve 4 bedømmes af underviser i anatomi samt en ekstern censor og prøven bedømmes efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsmål. Prøveresultat sendes senest fredag i uge 7/uge 29 via UCC webmail. Sygdom i forbindelse med studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 4 grundet sygdom skal den studerende, underviser med tilknytning til studieaktiviteten og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i delprøve I af modulprøve 4 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Såfremt den studerende er forhindret i at gennemføre delprøve II af modulprøve 4 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Side 12 af 12

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere