Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om gruppeprocesser samt individuelle processer i grupper. Desuden vil der være fokus på gennemførelse af psykomotorisk gruppeundervisning af børn, teenagere, voksne og ældre. Endvidere er der fokus på udvikling af egen professionel rolle i forhold til at varetage procesorienteret gruppeundervisningsforløb. Herunder viden og læring om udvalgte supervisionsmetoder Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for viden om ældre og aldring Ældre 2. Redegøre for teenagerens psykomotoriske Teenagere udvikling 3. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i Videnskabsteori relation til det psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 4. Redegøre for og anvende udvalgte relateret undervisning supervisionsmetoder 5. Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til relateret undervisning psykomotorisk praksis 6. Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning 7. Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik 8. På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer 9. Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning 10. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som underviser 11. Strukturere og arbejde med faglige og fagpersonlige læringsmål som underviser af grupper relateret undervisning Teenagere Ældre relateret undervisning relateret undervisning Teenagere Ældre relateret undervisning Fordeling af ECTS-point på modul 9 relateret undervisning Psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, pædagogik og teori og metode: samlet 5 ECTS point Ældre og aldring Psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, psykologi, teori og metode, pædagogik: samlet 2 ECTS point Teenagere Bevægelsesudvikling, psykologi, fysiologi og pædagogik: samlet 2 ECTS point : 6 ECTS point 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 9 Modul: 9 Tema: relateret undervisning. Fagene: Psykomotorisk gruppeundervisning, Teori og Metode samt Pædagogik ECTS-point: 6 Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Jf. læringsmål 4) på modul 9 Arbejde med Bevidnende Team som metode. Kunne vurdere og vælge, hvornår bruge forskellige supervisionsmetoder Fagenes litteratur fra tidligere moduler samt litteratur fra andre fag. Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsmål 6) på modul 9 Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik Jf. læringsmål 7) på modul 9 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som underviser Jf. læringsmål 10) på modul 9 Problemorienteret arbejde med tematisering af undervisning. Arbejde med systematisering af iagttagelser ud fra konkrete praktikmålgruppers processer og dynamik. Endvidere refleksion og teoretisering over de systematiserede iagttagelser. Arbejde psykomotorisk med gruppedynamik gruppeprocesser motivation nærvær empati Og relatere dette til praktikkens målgrupper. Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vejledning og supervision Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Erfaringsdeling 3

4 Modul: 9 Fag: Videnskabsteori ECTS-point: 1 Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Videnskabens håndværk og metoder Den gode opgave Jf. læringsmål 3) på modul 9 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Problemformuleringen som opgavens styrepind Nass, Bine og Ravn, Signe (2010): Fra emne til problemformulering. I Bacheloropgaven en guide til lærerstuderende, Kbh., Gyldendal, s (S) Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2006): Den gode opgave, Kbh., Forlaget Samfundslitteratur, s og

5 Modul: 9 Tema: Teenagere Fagene: Psykologi, fysiologi, bevægelsesudvikling og pædagogik ECTS-point: 2 Redegøre for teenagerens psykomotoriske udvikling Jf. læringsmål 2) på modul 9 Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsmål 6) på modul 9 Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Teoretisk og praktisk gennemgang af centrale aspekter i den psykomotoriske udvikling hos teenageren. Teenagerens opfattelse af begreberne livskvalitet, sundhed og livsstil samt balancen mellem de indre landkort og den faktuelle ydre virkelighed, pligt og motivation, kaos og orden. Teori om den kognitive og emotionelle udvikling hos teenager, samt teenager i gruppeundervisningssammenhænge. Problematikker, der kan gøre sig gældende i forhold til motivation af målgruppen. Fysisk træning for teenagere. Der arbejdes med teenagere og deres fysiologiske udvikling (+ forskel ml. køn). Samt fokuspunkter og myter i forhold til træning. Praktisk arbejde i forhold til at fremme identitetsfølelse, selvværd, kropsbevidsthed og trivsel hos den unge. Undervisningsplanlægning, med inddragelse af teori, egne erfaringer Akselsen, Käte & Børge Koch (red) (2006): Sundhed, udvikling og læring. Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed. Værløse, Billesø & Baltzer. S (K) Knudsen, Ann-Elisabeth og Hyldig, Karin Svennevig: Hallo er der hul igennem? - dit barns hjerne 0-18 år. Schønbergs forlag 2008 S Knudsen, Ann-Elisabeth: Køn, karakterer og karriere. Bidrag til rapport. Hentes på Ann-Elisabeth Knudsens hjemmeside. 8 sider Hyldig, Karin Svennevig (2009): Ikke ved at blive sindssyg bare ved at blive voksen. Helse nr. 10/2009 (K) Johnsen, Lillemor (1976): En nøgle til livsglædens skjulte kilde om menneskets psykofysiske udvikling. Gylling. Borgen. S , s (K) Stokkebæk, A. (2007), Psykologi udviklingspsykologi. Nyt Nordisk Forlag. S (S) Jensen, B. (2006), Unges sundhed og sårbarhed i et kompetenceperspektiv; i: Akselsen, A. /Koch, B. (red.), 5

6 Jf. læringsmål 9) modul 9 og kreativitet, samt evaluering og vurdering af den udarbejdede undervisningsplan Sundhed, udvikling og læring professionelle perspektiver på børn og unges sundhed. Billesø & Baltzer Forlagene. S (S) Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning Praksis- og metodetræning Vidensformidling Gruppesnakke Casearbejde Erfaringsdeling Akselsen, Käte & Børge Koch (red) (2006): Sundhed, udvikling og læring. Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed. Værløse, Billesø & Baltzer. s (K?) 6

7 Modul: 9 Fag: Ældre Fagene: psykomotorisk gruppeundervisning, psykologi, fysiologi og pædagogik) ECTS-point: 2 Redegøre for viden om ældre og aldring Jf. læringsmål 1) på modul 9 Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsmål 6) på modul 9 Teoretisk og praktisk gennemgang af centrale fysiske og psykologiske aspekter i forhold til ældre og aldring. Øvelser og gruppeundervisning, som er målrettet forebyggelse og bevarelse af funktionsevnen hos ældre. 3 funktionsniveauer hos ældre Inddrage og diskutere kognitive og emotionelle aspekter hos denne særlige målgruppe. Puggard, Lis (2006): Ældretræning - hvorfor og hvordan. Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, S (K) Afspændingspædagogen. Nr. 1, 28. årg. 2006, København, (Temanummer om ældre og gamle) (S) Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Jf. læringsmål 9) modul 9 Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning Praksis- og metodetræning Problematikker, der kan gøre sig gældende i forhold til motivation af målgruppen Undervisningsplanlægning, med inddragelse af teori, egne erfaringer og kreativitet, samt evaluering og vurdering af den udarbejdede. Modul: 9 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Give og modtage supervision, Begrunde valg af supervisionsmetode. Jf. læringsmål 4) på modul 9 Gruppearbejde 7

8 Modul: 9 Fag: ECTS-point: 6 Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk praksis Jf. læringsmål 5) på modul 9 Planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings forløb for forskellige målgrupper ud fra tema valgt i samarbejde med kontaktpersoner på praktikstederne. Bevægelsesfagets litteratur fra tidligere moduler samt litteratur fra andre fag. Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning Jf. læringsmål 6) på modul 9 Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik Jf. læringsmål 7) på modul 9 På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer Jf. læringsmål 8) på modul 9 Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning Jf. læringsmål 9) på modul 9 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som underviser Jf. læringsmål 10) på modul 9 Strukturere og arbejde med faglige og fagpersonlige læringsmål som underviser af grupper Valg af tema begrundes didaktisk ud fra deltagernes forudsætninger. Redegøre skriftligt for: Valg af tema og teori Metoder og intentioner med undervisningen Målgruppen og læringsforudsætninger Rammefaktorer og underviserforudsætninger Undervisningens mål Læreprocessen Undervisningens indhold Mundtligt formidle tema, teori, mål og metoder til deltagerne. Udarbejde undervisningsprogram til hver undervisningsgang. Evaluere og vurdere hver enkelt undervisningsgang, herunder målgruppens processer og dynamik, samt evaluere de samlede forløb. Arbejde med egen rolle som underviser. Herunder egen grounding og evne til at være nærværende og empatisk. Arbejde med egen studieplan i praktikken. Smtte-modellen efter Boye Andersen, Frode(2000): Tegn er noget vi 8

9 Jf. læringsmål 11) på modul 9 Forberedelse til og modtagelse af vejledning. bestemmer, Systime Skriftlig udarbejdelse af undervisningsplanlægningsmateriale Logbogsskrivning Vejledning Arbejde med egen studieplan Rammer for praktikken ken planlægges som 1-3 faste dage i løbet af ugen. ken svarer til arbejdsdage af 6 timer hver dag. Derudover lægges den øvrige undervisning på 2 andre dage i løbet af ugen. De to dage placeres ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden. De tre arbejdsdage inkluderer aktiv udøvelse, dvs. undervisning af grupper, herunder planlægning undervisningen, udarbejdelse af program og efterbehandling inklusiv evaluering. Derudover indgår den studerende i det tværprofessionelle arbejde, der har relevans for den studerendes arbejde i praktikken. Den studerende bruger desuden tid på refleksion, logbogskrivning, samt søgning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for praktikkens område/genstandsfelt. Derudover anvendes tid til vejledning fra vejleder. Aktiv udøvelse, dvs. undervisning af grupper, udgør følgende: Undervisning af et hold i sundhedsfremmende bevægelse (typisk private eller offentlige virksomheder): 7 gange af 1½ time Undervisning af et hold med ældre borgere (typisk på aktivitetscentre eller plejecentre): 4 gange af 1½ time Undervisning af et hold unge (typisk under uddannelse) 4 gange af 1½ time. anterne arbejder både alene og sammen 2 og 2 stedet ken tilrettelægges på praktiksteder, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. stederne dækker bredt de psykomotoriske private og offentlige virksomhedsfelter inden for uddannelsessektoren, den pædagogiske sektor samt social- eller sundhedssektoren. Kriterierne for godkendelse af praktiksted er: - at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis - at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring - at praktikstedet tilknytter en ansvarlig kontaktperson for praktikken - at praktikstedet samarbejder med den praktikvejleder, som knyttes til den studerende af undervisningsinstitutionen ken udøves inden for normalområdet (dvs. ikke inden for de psykomotoriske specialområder). De enkelte praktiksteder kan f.eks. godt have virksomhedsfelt inden for specialområdet, men den studerende skal udøve praktikken i forhold til de ansatte på en sådan arbejdsplads. Uddannelsen laver de overordnede aftaler/kontrakter med praktikstederne, herunder rammer, antal af studerende, samarbejde mellem praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution og krav til praktikstedet. 9

10 For modul 7 og 9 gælder det, at der i løbet af indgås overordnede aftaler med en række arbejdspladser. I udarbejdes en standardkontrakt til de overordnede praktikaftaler, som anvendes fremadrettet. Uddannelsesinstitutionen etablerer som udgangspunkt aftaler og kontakter til virksomheder, men de studerende er velkomne til at komme med forslag til praktiksteder. Den studerende tildeles som udgangspunkt et praktiksted af uddannelsen. Studieplan for praktikken Den studerende udarbejder i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og praktikstedet en individuel studieplan for praktikken. Studieplan omfatter formål, mål og indhold samt tidspunkter for praktikkens gennemførelse, vejledning, studieaktiviteter (praksisudøvelse), aflevering af opgaver, tilbagemelding på opgaver og lignende. Desuden skal studieplanen indeholde et arbejdsskema for praktikperioden. I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af praktikken anvendes SMTTE modellen. Denne model danner baggrund for udarbejdelse af logbog gennem praktikforløbet. Desuden udarbejder den studerende materiale gennem praktikken i form af didaktiske overvejelser, undervisningsprogrammer mv. Studieplan godkendes af den modulansvarlige og praktikstedet/praktikkens vejleder inden praktikstart. Forsikring Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Etiske retningslinjer Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. Vejledning Den studerende har en vejleder i praktikken, og denne vejleder er psykomotorisk terapeut og arbejder i praksisfeltet med særlige kompetencer inden for det virksomhedsfelt som er genstandsområde for praktikken. Vejlederen er ikke nødvendigvis ansat på de konkrete praktiksteder, hvor praktikken udføres men kan have primært arbejdssted på en anden arbejdsplads. Den enkelte praktikvejleder har typisk flere studerende, som vedkommende er vejleder for. Vejledning foregår primært ved direkte kontakt og dialog i forbindelse med praktikken. Det vil sige, at vejlederen overværer den studerendes praksisudførelse i et vist omfang og giver direkte vejledning på dette. Derudover er der vejledning til studerende i forhold til at gennemføre studieplanen. Vejlederen giver vejledning i forhold til både de specifikke læringsmål i praktikken, samt sparring på de konkrete opgaver, som er relateret til praktikken; teoretiske og didaktiske overvejelser samt undervisningsprogrammer. Den studerende får desuden feedback på disse opgaver i den praktikrelaterede undervisning, som forløber sideløbende med praktikken. Hver studerende tildeles 5 timers direkte vejledning i praktikforløbet. Vejledningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Herudover har vejlederen timer til tilbagemelding på studieplan og mødeaktivitet, som er relateret til den enkelte studerendes praktik. Desuden får vejlederen timer til transport og koordinering med 10

11 uddannelsesinstitutionens modulansvarlige. Vejlederen har adgang til sekretærbistand fra uddannelsesinstitutionen. vejlederen og uddannelsesinstitutionen har kontakt omkring den studerendes praktikforløb. Sideløbende med praktikken deltager den studerende i erfa- og supervisionsgrupper på uddannelsen. I disse grupper trænes supervisionsmetoder, som er relevante for praktikken. Bedømmelse og godkendelse af praktikken ken godkendes ved, at praktikvejlederen efter praktikken godkender, at den studerende har gennemført sin studieplan og dermed arbejdet med de læringsmål, som hører under praktikken. Godkendelsen sker ved underskrift på godkendelsesark, som den studerende er ansvarlig for at aflevere til den modulansvarlige inden modulets prøve. kens læringsmål bedømmes i den samlede prøve for modulet. Modulprøve Indstilling til prøven For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre, modul om teenager, samt i erfagrupperne. Godkendelse af praktikken. Aflevering af opgave omhandlende praktikkens målgrupper Prøven Prøven er en ekstern, skriftlig, praktisk og mundtlig individuel prøve. Prøven består af tre dele. En skriftlig del, som omhandler modulets læringsmål. Besvarelsen tager udgangspunkt i et selvvalgt tema, indenfor sundhedsfremmeområdet. Besvarelsen må fylde 4-5 sider, svarende til tegn, samt et bilag med undervisningsprogrammet på max 4 sider, svarende til 9600 tegn, og skal følge Standard for Opgaveskrivning. En praktisk del. Den studerende tildeles et hold deltagere og underviser gruppen ud fra det planlagte undervisningsprogram. En mundtlig del med uddybning og diskussion af opgaven og den udførte undervisning. I den mundtlige del evaluerer den studerende sin egen undervisning, ligesom der redegøres for faglige og pædagogiske overvejelser i forhold til den praktiske undervisning. Derudover perspektiveres denne undervisning i forhold til en eller flere af praktikkens målgrupper, herunder overvejelser om målgruppen samt faglige, metodiske og pædagogiske overvejelser. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der gives en samlet karakter for alle dele. Prøven dækker 15 ECTS-point. 11

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere