30. november Vidensbehov i mikrovirksomheder og små virksomheder. Opsamling og anbefalinger udarbejdet af DAMVAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. november 2012. Vidensbehov i mikrovirksomheder og små virksomheder. Opsamling og anbefalinger udarbejdet af DAMVAD"

Transkript

1 30. november 2012 Vidensbehov i mikrovirksomheder og små virksomheder Opsamling og anbefalinger udarbejdet af DAMVAD

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD 2 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Karakteristik af virksomheder og deres vidensbehov Karakteristik af virksomhederne Organisering af produkt- og serviceudvikling 6 2 Vidensindsamling gennem interne og eksterne videnskanaler Interne videnskanaler Standardsøgemaskiner og brug af netværk Forskningsrelaterede videnskanaler Eksterne videnservices Klassiske videnservices Eksport- og vækstrelaterede videnskanaler Kendskab til eksisterende videns-services og informationsleverandører 8 3 Vidensbehov og prioritering af videns-services Virksomhedernes vidensbehov Videns-service skal være en aflastning ikke en belastning Virksomhedernes prioritering af viden-services Markedsviden Nyhedsbreve Mindre prioriterede typer af videnservice Værdi og udbytte Den foretrukne model 12 4 Anbefalinger til det fremadrettede arbejde med udvikling af en videnservice 13 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 3

4 4 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

5 1 Karakteristik af virksomheder og deres vidensbehov DAMVAD har i perioden oktober til november 2012 gennemført i alt ti kvalitative telefoninterview med små- og mellemstore virksomheder (SMV er). De ti virksomheder fremgår af tabel 1 nedenfor. Interviewene har været baseret på en semistruktureret interviewguide, hvor temaerne har været fastlagt på forhånd, men hvor der samtidig har været mulighed for at forfølge relevante nye problemstillinger og spørgsmål undervejs i interviewet. Videns- og informationsbehov Arbejdsgange og informationssøgning Fremadrettet behov for viden og information Kendskab til videns- og biblioteksservices Udbytte og effekter af en vidensservice Projektgruppen har været ansvarlig for at udvælge virksomhederne, der skulle indgå i kortlægningen, mens projektgruppen og DAMVAD i fællesskab har stået for at booke interviewene. Temaer i interviewguiden var: TABEL 1 Oversigt over medvirkende virksomheder Virksomhed Ansatte Branche Forretningsområder 2K/DENMARK <50 Softwareudvikling Grafisk designvirksomhed, der udarbejder digitale designløsninger (f.eks. mobilapplikationer), branding (f.eks. laver logoer) og print design (bøger, magasiner etc.) Advansor <50 Fremstilling og teknologi Udvikler og fremstiller avancerede miljørigtige køleanlæg, der sælges til detailvirksomheder Astion Pharma <10 Fremstilling (medicinal) Fremstiller forskellige dermatologiske præparater til pleje af hudsygdomme Atira <50 Softwareudvikling Udvikler og programmerer software, designer brugerinterfaces og laver system architecture Clean Energy Invest <10 Investering og finansiering Finansierer og investerer i større sol- og vindenergi projekter i Europa. Virksomheden køber rettighederne til projekterne H.F. Christiansen/ Dan Bike >50 Fremstilling Designer, producerer og distribuerer cykler under en række kendte cykelmærker. Dan Bike er et af 6 datterselskaber. 5 af disse 6 datterselskaber arbejder med cykelfremstilling Klimax <50 Fremstilling Fremstiller etiketter og emballageløsninger til handel og industri inden for bl.a. fødevarebranchen. O2 Ohlenschlæger <10 Rådgivning Udvikler ledelseskurser, teamudvikling og lignende coachrelaterede services NordenOlje <50 Fremstilling Fremstiller mere end 150 forskellige kemiske produkter, der sælges inden for fødevareindustrien, samt detailbranchen og landbruget Karlbak <10 Rådgivning Rådgiver nystartede virksomheder og iværksættere Telefoninterview gennemført af DAMVAD VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 5

6 1.1 Karakteristik af virksomhederne De udvalgte virksomheder er alle relativt etablerede med flere års erfaring og et solidt fodfæste på det danske marked, mens kun to virksomheder er forholdsvis nyopstartede. Det har stor betydning for, hvor veletableret et netværk virksomhederne har i Danmark og udlandet hvor de ældre virksomheder ikke overraskende har et større netværk, end de mindre nyopstartede virksomheder. Halvdelen af virksomhederne er fremstillingsvirksomheder, hvor produktporteføljen spænder bredt fra både fremstilling af cykler til udvikling af præparater til behandling af hudsygdomme. Tre ud af de fem fremstillingsvirksomheder er, ifølge EU s definition, små virksomheder med op til 50 ansatte, mens kun Dan Bike kan karakteriseres som en mellemstor virksomhed med mere end 50 ansatte. Herudover befinder to virksomheder sig inden for IT-industrien, hvor de udvikler forskellige former for software, mens to andre virksomheder rådgiver i ledelse i iværksætteri. Disse virksomheder defineres som mikrovirksomheder og har op til ti ansatte. Et flertal af virksomhederne er allerede repræsenteret på et eller flere udenlandske markeder, og samme virksomheder ønsker at styrke deres eksport yderligere i de kommende år. Virksomhedernes indtjening er i stigende grad baseret på salget på de udenlandske markeder, og i nogle tilfælde overstiger det salget her i Danmark. For virksomhederne forudsætter det adgang til viden om det pågældende marked, herunder viden om eksempelvis markedsforhold og konkurrentforhold, hvilket beskrives yderligere i kapitel Organisering af produkt- og serviceudvikling Produkt- og serviceudviklingen er i de små fremstillingsvirksomheder ofte placeret i en udviklingsafdeling, som varetager udvikling og design af produktet. I de medvirkende mikrovirksomheder, hvor der typisk kun er mellem 2-4 ansatte, er idéudviklingen ikke udskilt til en afdeling eller person, men foregår mere dynamisk og indgår som en del af den samlede forretningsudvikling. Samtidig har medarbejderne i mikrovirksomhederne flere forskellige roller og løser mange forskellige typer af opgaver. Virksomhederne forklarer i den sammenhæng, at behovet for og deres erfaring med at indsamle viden og information varierer alt afhængig af, hvilken type viden virksomhederne benytter i deres produkt- eller serviceudvikling, samt produktets kompleksitet. Dan Bike, der fremstiller cykler, forklarer eksempelvis, at de stort set aldrig anvender forskningslitteratur og derfor heller ikke har brug for medarbejdere, der er oplært i at gennemføre mere avancerede søgninger. Omvendt siger medicinalvirksomheden Astion Pharma, at deres indsamling af viden stiller større krav til deres søgefærdigheder. I fremstillingsvirksomhederne er andelen af ufaglærte, som forventet, større end i de andre virksomheder, hvor produkt- eller serviceudviklingen forudsætter nogle andre uddannelsesmæssige kompetencer. 6 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

7 2 Vidensindsamling gennem interne og eksterne videnskanaler Dette kapitel beskriver virksomhedernes vidensindsamling og deres brug af interne og eksterne videnskanaler. Interne videnskanaler forstås som kanaler og ressourcer, virksomheden selv anvender, mens de eksterne videnskanaler omfatter brugen af eksterne videns-services/bistand. 2.1 Interne videnskanaler Standardsøgemaskiner og brug af netværk Virksomhederne anvender de gængse søgemaskiner som eksempelvis Google og andre mere fagrelaterede søgesider. Men som de fleste også forklarer, så er de autodidakte informationssøgere, hvorfor de ikke nødvendigvis kender til alle de indgange, der er til at få adgang til viden. For virksomhederne er deres eksisterende netværk en mere betydningsfuld videnskanal, hvorigennem de holder sig opdateret om, hvad der sker på markedet. Det er både viden om markedets behov og efterspørgsel, udviklingen af konkurrerende produkter/services samt generelle nye udviklingstendenser. Netværket omfatter samarbejdspartnere, forskningsmiljøer på universiteter, konkurrenter og brancheorganisationer. Derudover har et par af virksomhederne været i kontakt med aktører fra erhvervsfremmesystemet såsom væksthusene og den lokale erhvervsservice. Virksomhederne får dermed både ny viden gennem deres netværk, men bruger også tid på at pleje samarbejdspartnere og andre relevante interessenter i deres netværk Forskningsrelaterede videnskanaler Som nævnt tidligere er virksomhedernes faglige og forskningsmæssige vidensbehov relativt begrænset med undtagelse af få virksomheder. Da et flertal af virksomhederne ikke er udsprunget af et forskningsmiljø, er deres adgang til denne type viden mere begrænset, og virksomhederne anvender kun få ressourcer på at indhente denne type viden. Medicinalvirksomheden Astion Pharma adskiller sig, fordi den jævnligt benytter det Kongelige Biblioteks adgang til artikeldatabaser og andre former for videnskabelige undersøgelser gennem REX og KUBIS. Og køleteknik-fabrikanten Advansor er ligeledes løbende i kontakt med flere danske universiteter, da virksomheden assisterer med f.eks. at bygge testanlæg eller yde økonomisk støtte til forskningsprojekter. Den vej igennem bliver virksomheden opdateret på den aktuelle forskning inden for fagområdet. 2.2 Eksterne videnservices Klassiske videnservices Virksomhederne benytter sig primært af klassiske serviceydelser som juridisk bistand, ekstern revision, teknisk rådgivning, konsulentbistand, markedsføring og patentsøgningsagenter. Fordi det er mikro- eller små virksomheder har de sjældent disse funktioner ansat, men køber sig til denne type bistand. Konsulentbistand og teknisk rådgivning kan eksempelvis være teknisk eller ingeniørfaglig rådgivning ift. udvikling, produktion eller fremstilling af produktet, og her anvender virksomhederne blandt andet rådgivere såsom Gromij og Teknologisk Institut. Et par af virksomhederne abonnerer på fagtidsskrifter (fysisk form) eller dagblade som eksempelvis Agro og Børsen. Advansor er en af de virksomheder, som abonnerer på tidsskrifter: Advansor abonnerer på alle fagblade inden for køleområdet både danske og internationale tidsskrifter. Derudover modtager virksomheden hver måned et blad fra den køletekniske brancheorganisation, som indeholder VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 7

8 relevante faglige og forskningsmæssige artikler. Derudover modtager flere af virksomhederne nyhedsbreve fra brancheorganisationer, foreninger, kunder/konkurrenter eller andre interessenter inden for branchen Eksport- og vækstrelaterede videnskanaler Et par af virksomhederne har været i kontakt med et konsulat eller business-kontor i udlandet ifm. eksportmuligheder, mens to andre virksomheder har fået udarbejdet en markedsanalyse for udenlandske markeder som input til deres eksportstrategi. Virksomhederne nævner her, at markedsanalyserne er en relativ omkostningstung post i budgettet, men at det er en uundværlig viden ift. at kunne træffe de rigtige beslutninger om valg af eksportmarked og strategi. og virksomhederne har derfor heller ikke benyttet sig af deres services. Det er også uklart for virksomhederne, hvilken form for service leverandørerne kan tilbyde, og hvorledes de vil kunne understøtte deres vidensbehov eller supplere deres interne vidensindsamling. Virksomhederne konkluderer derfor, at informationsleverandørerne synes at være relativt usynlige og anonyme i deres direkte markedsføring. Klimax køber sig adgang til markedsdata gennem NN Markedsdata, så virksomheden har mulighed for at søge i nøgletal for brancher etc.. Det er både ledelsen og den enkelte sælger i virksomheden, der benytter sig af databasen til at orientere sig i inden et evt. kundebesøg. 2K/DENMARK er i kontakt med en vækstkonsulent fra Region Midtjylland, som skal hjælpe med strategiudvikling for en kommende udvidelse. Og tidligere har virksomheden også fået gennemført et såkaldt Innovationstjek på Aarhus Universitet som indeholdt en analyse af virksomheden og en række anbefalinger til en intern reorganisering. 2.3 Kendskab til eksisterende vidensservices og informationsleverandører Med undtagelse af to har ingen af de adspurgte virksomheder kendskab til nogen eksisterende informationsleverandørers videnservices det gælder hverken offentlige eller private leverandører 8 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

9 3 Vidensbehov og prioritering af videns-services 3.1 Virksomhedernes vidensbehov Fordi mere end halvdelen af virksomhederne arbejder inden for fremstillingsbranchen og herunder produktion af, hvad man kunne definere som mindre komplekse eller forskningstunge produkter, er faglig og forskningsmæssig viden kun i begrænset omfang efterspurgt. Kompleksiteten i det produkt eller den ydelse, virksomhederne udvikler, er med andre ord en indikator for, hvor forskningstung viden, virksomheden har brug for. Her adskiller Astion Pharma sig lidt ud fra de andre virksomheder: Astion Pharma har en relativt forskningstung base, hvor vidensbehovet har en lidt anden karakter. Astion Pharma anvender en del ressourcer på at indhente forskningsmæssig viden både som input til ledelsesbeslutninger og generelle udviklingsaktiviteter. Hvad enten der er tale om en mikrovirksomhed eller en lille virksomhed varetager ledelsen ofte primært de markeds- og salgsorienterede opgaver og funktioner, som knytter sig tæt til virksomhedens salgs- og eksportstrategi. I den sammenhæng vurderer de interviewede ledere, at viden om markedsforhold er meget relevant input for at kunne træffe både kortsigtede og langsigtede beslutninger. Lederne efterspørger markedsviden som: Viden om (inter)nationale eller lokale markedsforhold Viden om konkurrerende produkter og ydelser Viden om kundeforhold og branchespecifikke forhold Viden om markeds- og afsætningsforhold (både i DK og især i udlandet) Viden om salgs- og distributionskanaler Viden om supply-chain, leverandør- og lagerforhold Der efterspørges dermed viden, der relaterer sig specifikt til salg og distribution af virksomhedens produkter og ydelser. Samtidig dækker markedsviden også over nøgletal om kunder, brancheforhold og andre mere afsætningsrelaterede informationer, samt leverandør og lagerforhold. Virksomhederne får, som beskrevet tidligere, dels adgang til denne viden ved at foretage forskellige søgninger på nettet, samt ved at købe sig adgang til denne viden gennem NN Markedsdata. 3.2 Videns-service skal være en aflastning ikke en belastning For virksomhederne er tid en meget kostbar ressource, fordi arbejdsopgaverne er fordelt på relativt få hænder. I virksomhederne har både ledelse og medarbejdere mange forskellige roller og varetager derfor en række forskelligartede opgaver. Når ledelse og medarbejdere opprioriterer nogle typer opgaver, nedprioriteres ressourcer til andre opgaver. Som virksomhederne selv beskriver, er tid dermed en meget dyrebar ressource, og derfor er virksomhederne også meget velovervejede om, hvad deres tid anvendes til. Derfor er det vigtigt, at en videnservice er en ressourceaflastning og ikke en belastning. Den viden og information, der stilles til rådighed i videnservicen, skal kunne spare virksomhederne for selv at fremskaffe, udvikle eller bekoste denne viden. Viden skal være målrettet til og direkte anvendelig for virksomhederne, ellers kan det være tidsspilde at skulle sætte sig ind heri. En række virksomheder er derfor skeptiske over for, om en videnservice imod hensigten kan blive en belastning. Dels mener nogle virksomheder, at selve ordrebestillingen kan blive tidskrævende, fordi det tager tid at klæde en informationsleveran- VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 9

10 dør godt nok på til at kunne varetage indhentning af den relevante viden. 3.3 Virksomhedernes prioritering af videnservices selv sortere i data og køre relevante analyser. Nogle virksomheder har ikke fuld tillid til, at en informationsleverandør vil være i stand til at udvælge og bearbejde data hensigtsmæssigt, hvorfor der muligvis går relevante informationer tabt. Virksomhederne er som inspiration til at udtænke og prioritere deres behov for videnservice blevet præsenteret for følgende mulige services: Markedssøgning Info-overvågning Organisering af viden/videnvalidering Kobling til netværk, branche og forskning/undervisere Kompetenceudvikling/vidensøgningskursus Patentsøgning Nedenfor beskrives prioriteringen heraf Markedsviden Som allerede beskrevet giver alle virksomheder udtryk for et relativt stort behov for markedsviden ift. at kunne træffe ledelsesbeslutninger. Og derfor er stort set alle virksomheder enige om, at den ideale videnservice indeholder et tilbud om at indhente denne type viden. Nogle virksomheder efterspørger adgang til en række relevante markedsorienterede databaser, hvor de selv kan søge efter den viden, de har brug for, og hvor de selv er med til at lægge de relevante søgekriterier og temaer ind i søgningen. På den måde føler virksomhederne sig ikke bundet af at have afgivet en bestemt bestilling til en informationsleverandør, men kan løbende justere deres egen søgning ifm., at de bliver klogere på, hvilken viden, de har interesse i. I sammenhæng hermed efterspørger tre virksomheder at få adgang til rådata i form af relevante nøgletal inden for en bestemt branche, niche, produktgruppe etc.. På den måde kan virksomheden Endelig fortæller nogle virksomheder, at ønskescenariet er at få udarbejdet en præcis og målrettet markedsanalyse for en specifik branche/niche eller et nyt internationalt marked, som virksomheden ønsker at træde ind på. Virksomhederne beskriver, at de ikke selv har ressourcer til at bearbejde denne viden, så derfor efterspørger de et færdigt produkt i form af en rapport eller anden form for opsamling. En markedsrapport vil kunne supplere vores egne screeningprocedurer. Det skal være bearbejdet materiale og målrettet vores behov med nøgletal. Det skal ikke bare være en rapport med masser af tekst. Det kunne for eksempel være en markedsanalyse af, hvilke østeuropæiske EU-lande der kunne være interesseret i vindenergi og eksisterende strømpriser. (Clean Energy Invest) Virksomhederne er dog også realistiske om, at en sådan videnservice stiller høje krav til informationsleverandøren, og at den formentlig ikke vil kunne stilles til rådighed eller kan blive omkostningsfuld Nyhedsbreve Halvdelen af virksomhederne er ligeledes interesseret i en ordning, hvor de løbende modtager nyheder om markedet, nye produkttyper, konkurrenter, links til relevante artikler etc., så virksomhederne er opdateret på udviklingen i markedet. 2K/DENMARK, som producerer applikationer (apps) til blandt andet ipad, forklarer, at der er en konstant udvikling på området, hvorfor det ville være relevant løbende at modtage et nyhedsbrev med opdateret viden om de nyeste udviklingstendenser. 10 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

11 Flere virksomheder er, som beskrevet tidligere, allerede tilmeldt et eller flere nyhedsbreve fra brancheorganisationer, konkurrenter eller andre former for gratis nyhedsservices. Kvalitet og relevans varierer dog noget, hvorfor flere nyhedsbreve enten blot skimmes eller slettes med det samme. Virksomhederne understreger derfor, at et nyhedsbrev skal beskrive nyeste trends og tendenser inden for et bestemt fagområde. Derudover indeholder det ideale nyhedsbrev også links med adgang til relevante faglige artikler fra online tidsskrifter, databaser etc., som virksomhederne måske ellers skal købe sig adgang til. Hvis nyhedsbrevet skal være et reelt alternativ til allerede eksisterende services, skal det være målrettet til den enkelte virksomhed. Virksomhederne mener dog selv, at det kan blive svært eller meget omkostningsfuldt at tilfredsstille dette for alle virksomheder på tværs af brancher, nicher og størrelser Mindre prioriterede typer af videnservice Flere virksomheder giver udtryk for, at et tilbud om at få udarbejdet en systematisk opsamling af organiseret viden kunne være relevant især ifm. udvikling eller videreudvikling af et nyt produkt. Men fordi behovet for faglig og forskningsmæssig viden generelt set er relativt begrænset, prioriterer de omvendt ikke denne service så højt. Virksomhederne nedprioriterer ligeledes de mere netværksrettede services om en tættere kobling til netværk, samarbejdspartnere, brancheorganisationer etc., da virksomhederne allerede har et relativt veletableret netværk og i mange henseender drager nytte heraf i dag. En sådan service vil, ifølge virksomhederne, formentlig i højere grad være efterspurgt af nyetablerede virksomheder, hvilket 2K/DENMARK gør. Med undtagelse af to virksomheder, mener de adspurgte virksomheder, at både ledelse og medarbejdere er relativt kompetente til at gennemføre informationssøgninger og benytter ofte forskellige søgemaskiner ifm. indsamling af viden. Derfor nedprioriterer virksomhederne også kompetenceudviklingsforløb og videnssøgningskurser som en del af en videnservice. De virksomheder, der har søgt om patenter, udtrykker heller ikke noget ønske om, at en patentsøgning skal være en del af en videnservice. Virksomhederne er allerede i kontakt med en patentagent og føler sig mest tryg ved, at en professionel eller meget erfaren aktør håndterer denne type opgave. 3.4 Værdi og udbytte Virksomhederne har generelt vurdereret, at spørgsmålet om, hvilken værdi en videnservices ville kunne bidrage med, er en smule hypotetisk, da de endnu ikke kender formen på den tilbudte videnservice. Men hvis en videnservice får den form og det format, som virksomhederne har efterspurgt, vil den kunne være med til at reducere virksomhedernes tidsmæssige og økonomiske ressourcer. Dels vil virksomhederne, som beskrevet tidligere, kunne allokere de ressourcer, de tidligere har benyttet til vidensindsamling, til andre opgaver. Det har især betydning i mikrovirksomhederne, hvor den enkelte medarbejder varetager mange forskellige typer opgaver og dermed kan få frigivet mere tid til andre vigtige opgaver. Og samtidig kan virksomhederne reducere en række udgifter, de i dag bruger på ekstern bistand eller til køb af adgang til databaser etc.. VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 11

12 Endelig giver virksomhederne også udtryk for, at adgang til markedsviden kan give dem en konkurrencemæssig fordel, fordi de hurtigere og mere effektivt end deres konkurrenter kan foretage en screening af fx et marked eller konkurrencesituationen og dermed beslutte, om det er værd at træde ind på et nyt marked/land. De resterende virksomheder foretrækker model 1, hvor virksomhederne benytter én fælles indgangsportal, der leder dem videre til den rette person eller rette database. Det er mere uforpligtende for virksomhederne og er en mere dynamisk måde at organisere servicen på, hvor der er i højere grad er mulighed for at trække på forskellige specialister. Prisen for hvad en eventuel videnservice skal koste er ikke så afgørende for virksomhederne. De afsætter i dag penge til ekstern bistand, så hvis en videnservice kan aflaste deres eget ressourceforbrug, er de villige til at betale herfor naturligvis alt afhængig af, hvor omfattende denne videnservice er. 3.5 Den foretrukne model Virksomhederne er afslutningsvis blevet bedt om at overveje, hvordan en videnservice mest hensigtsmæssigt bør være organiseret. De to modeller er: Der er en tendens til, at mikrovirksomhederne i højere grad efterspørger model 1. Mikrovirksomhederne forklarer, at har brug for forskellige typer af viden og derfor finder det mere fordelagtigt at kunne henvende sig ét sted og derfra bliver hjulpet videre. Deres bestillerkapacitet er med andre ord ikke så klar og koncis, som de små virksomheders bestillerkapacitet er. Derudover er der dog ikke noget, der tyder på, at en bestemt gruppe af virksomheder foretrækker en model frem for en anden model. 1. Et åbent netværk med en indgang til alle videnservice aktører (de skal ikke orientere sig i det enkelte forskningsbiblioteks services/kompetencer). Man går igennem en fælles indgang, hvor man bliver hjulpet videre 2. Organisering som en konsulentvirksomhed som fx Infogate, hvor man opbygger en mere tæt relation til den samme konsulent, som lærer virksomheden bedre at kende og kan være med til at finde den relevante viden frem Halvdelen af virksomhederne foretrækker model 2, fordi man får opbygget en personlig relation til informationsleverandøren, hvor det er muligt løbende at tale om behov og ønsker. Det gør det muligt at tilpasse sin bestilling i takt med, at virksomheden også selv bliver mere klare over, hvilke informationer, de ønsker at få adgang til. 12 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

13 4 Anbefalinger til det fremadrettede arbejde med udvikling af en videnservice I dette kapitel oplistes en række anbefalinger, der er udarbejdet på baggrund af dette projekt, samt anbefalinger på baggrund af tidligere gennemførte projekter. Hvis nyhedsbrevet skal være et reelt alternativ til allerede eksisterende services, skal det være målrettet den enkelte virksomheds branche eller niche. Virksomhederne har kun et begrænset kend- Både ledelse og medarbejdere beskriver sig skab til eksisterende vidensservices, og derfor selv som autodidakte informationssøgere og har de svært ved at vurdere værdiskabelsen mener selv, at de er relativt kompetente til at heraf. Det er vigtigt at markedsføre en videns- gennemføre informationssøgninger. Derfor service, hvor tilbuddene tydeligt fremgår nedprioriterer virksomhederne kompetenceudviklingsforløb og vidensøgningskurser som en Der bør udvælges en mere specifik målgruppe del af en videns-servicen. Projektet Lån en In- af SMV ere, der skal tilbydes denne vidensser- formationsspecialist og Embedded Librarians- vice, da der er for stor forskel på den specifik- hip viste dog, at virksomhederne kan have en ke markedsviden og faglige viden, de har be- tendens til at overvurdere deres egne søgeev- hov for. Det anbefales især at målrette ser- ner, hvorfor servicen måske ikke umiddelbart vicen til mikrovirksomhederne, hvilke især gi- bør afvises ver udtryk for, at en sådan service vil kunne frigive ressourcer til at løse andre typer opga- Virksomhederne er allerede i kontakt med en ver patentagent og føler sig mest tryg ved, at en professionel eller meget erfaren aktør håndte- Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt rer denne type opgave. Derfor behøver pa- til virksomhederne, hvilken form, format og tentsøgning ikke være en del af videns- tyngde den tilbudte viden har, så man har for- servicen ventningsafstemt på forhånd. Virksomhederne er nemlig generelt skeptiske over for, hvilken Virksomhederne er villige til at betale for vi- service en informationsleverandør vil kunne densservicen, hvis den skaber værdi for virk- stille til rådighed. Det forudsætter, at informati- somheden. Vidensservicen behøver dermed onsleverandøren har en stor brancheerfaring ikke at være en gratis service, hvilket måske og kenskab til virksomhedernes fagområder gør det muligt at tilbyde en større og mere varieret palette af services Markedsviden er den mest relevante viden for virksomhederne, fordi de lægger vægt på, at Virksomhederne er delte på spørgsmålet om, viden skal have en markedsnærhed, være om- hvilken model videns-servicen skal have. sættelig i og være relevant for virksomheden DAMVAD anbefaler umiddelbart model 1, fordi og fordi virksomhederne ikke er specielt forsk- bibliotekerne ikke har specialistkompetencer til ningstunge. Det har tidligere undersøgelser, at dække alt, og fordi model 2 vil kræve en som eksempelvis projekt Embedded Librari- meget målrettet viden om de enkelte brancher anship også vist og nicher. Igen henvises til konklusioner fra Projekt Lån en Informationsspecialist, der dels konkluderer, at virksomhederne kan have en VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 13

14 lav bestillerkapacitet og ikke ved, hvilken viden de ønsker adgang til. Her anbefales en fælles indgangsportal som den mest optimale løsning ift. at styrke bestillinger og samarbejde mellem virksomheder og bibliotekerne 14 VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

15 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Essendrops gate 3 N-0368 Oslo Tel VIDENSBEHOV I MIKROVIRKSOMHEDER OG SMÅ VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 15

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering August 2012 Lån en informationsspecialist Slutrapportering For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! ...vi hjælper dig! Gode resultater kommer sjældent af sig selv.

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network - 600

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere