TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )"

Transkript

1 TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste (som defineret nedenfor) skal du: (1) have et gyldigt abonnement på Microsoft Office 365 i henhold til abonnementsaftalen med Microsoft Corporation eller en af dets koncernselskaber, (2) have accepteret BBSLA'en (som defineret nedenfor) og (3) acceptere dette Tillæg. Hvis du ikke opfylder ovenstående kriterier, må du ikke tage dig adgang til og/eller bruge Cloud-tjenesten. Gennemgå venligst dette tillæg nøje før du trykker på Jeg accepterer nedenfor. 1. AFTALE. A. Aftalevilkår. Den aktuelle version af BlackBerry løsningslicensaftalen ( BBSLA ) for din jurisdiktion er den aftale, hvorunder RIM stiller RIMs tjenester og software til BlackBerry-løsningen til rådighed, og som ændret af dette Tillæg, gælder den din brug af Cloud-tjenesten (som defineret nedenfor). Samlet danner BBSLA'en og dette Tillæg en juridisk aftale ( Aftalen ) mellem dig selv, eller hvis du abonnerer på denne Cloud-tjeneste på vegne af din virksomhed eller anden juridisk person, virksomheden eller den anden juridiske person, på hvis vegne du er autoriseret til at handle (i begge tilfælde Dig ), og Research In Motion Limited eller et datterselskab eller koncernselskab deraf, som indgik BBSLA'en med Dig ( RIM). Heri henvises der både til dig og RIM som en Part og samlet som Parterne. Hvis der opstår en konflikt mellem BBSLA'en og dette Tillæg, vil dette Tillæg være gældende, men udelukkende med hensyn til hvad angår konflikten. B. Konsekvens af klik på Jeg accepterer. Ved at klikke på Jeg accepterer nedenfor, vedkender du, at du har læst og forstået, samt at du indvilliger i at være bundet af og overholde denne Aftale. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE TAGE DIG ADGANG TIL OG/ELLER BRUGE CLOUD-TJENESTEN. HVIS DU HAR NOGEN SPØRGSMÅL ELLER BETÆNKELIGHEDER OMKRING DENNE AFTALE, KONTAKT VENLIGST RIM PÅ 2. DEFINITIONER Der redegøres for alle termerne skrevet med store bogstaver i dette Tillæg i BBSLA'en, medmindre der er indikeret andet i dette Tillæg. Som brugt i denne Aftale, er der redegjort for betydningen af de følgende termer nedenfor: Cloud-tjeneste betyder tjenesten, der hostes af RIM, og som muliggør selvforvaltning af dine håndholdte produkter udelukkende for at få adgang til og bruge Microsoft Office 365, og som i øjeblikket går under navnet BlackBerry Cloud-forretningstjenester til Microsoft Office 365. Som brugt i BBSLA'en, omfatter termen tjeneste Cloud-tjenesten. Microsoft Office 365 er den hostede abonnementstjeneste, der drives af eller på vegne af Microsoft Corporation eller dets koncernselskaber ( Microsoft ), eller deres serviceudbydere, og som markedsføres under navnet Microsoft Office 365 og eventuelle efterfølgende navne derpå. For at undgå enhver tvivl er Microsoft Office 365 hostede tjeneste en Tredjepartstjeneste (som defineret i BBSLA'en).

2 Abonnement betyder det arrangement, hvormed du og et bestemt antal af dine autoriserede brugere får autorisation af RIM til at bruge Cloud-tjenesten. 3. ÆNDRINGER AF OG TILFØJELSER TIL BBSLA'EN A. Tildeling af licens. Udelukkende til formål for denne Aftale bliver Afsnit 2(a) i BBSLA'en under Software- og dokumentationslicens hermed slettet i dets helhed og erstattet af følgende: Underlagt vilkårene og betingelserne heri og betaling af abonnementsgebyrerne, hvis nogen, tildeler RIM dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, igenkaldelig licens til brugen af Cloud-tjenesten udelukkende til intern brug af dig og op til antallet af Autoriserede Brugere, som autoriseres af dit abonnement. Denne Cloud-tjeneste fremsættes på et Abonnementsgrundlag, og derfor gælder licensrettighederne kun i den periode, som du har betalt de nødvendige abonnementsgebyrer for, hvis nogen. B. Autentificering. Du vedkender, at for at få adgang til og bruge Cloud-tjenesten skal du og dine Autoriserede Brugere være autoriseret af Microsoft som en abonnent på Microsoft Office 365, som er berettiget til at få adgang til og bruge Cloud-tjenesten, og at RIM ikke er ansvarlig for sikkerheden eller nøjagtigheden ved Microsofts autentificeringsteknikker, for eventuelle unøjagtige oplysninger, der fås fra Microsoft, eller for sikkerheden eller fortroligheden ved Microsofts datacentre eller netværk. C. Servicetilgængelighed. Cloud-tjenesten vil muligvis ikke være tilgængelig for dig og/eller dine Autoriserede Brugere i alle lande eller i alle geografiske områder. D. Tjenestebegrænsninger. Administrative begrænsninger for brugen af Cloud-tjenesten kan indføres af RIM ud fra RIMs eget skøn. RIM og dets koncernselskaber: (i) garanterer ikke for tilgængeligheden af, nøjagtigheden ved, fuldstændigheden ved, pålideligheden af eller betimeligheden ved data, der nås via Cloud-tjenesten, og (ii) godkender ikke og har ingen form for ansvar for Tredjepartstjenester, herunder Microsoft Office 365. Du vedkender, at Cloud-tjenesten er delvist afhængig af Microsoft Office 365's præstation, og at eventuelle forstyrrelser, downtime, fejl eller andre præstationsproblemer i forbindelse med Microsoft Office 365 skal påvirke din adgang til, brug af og præstationen af Cloud-tjenesten. Du vedkender og accepterer, at RIM til enhver tid kan ændre, suspendere, ophæve eller deaktivere adgang til Cloud-tjenesten. E. Standardservice. Du anerkender og accepterer at: (a) Cloud-tjenesten er et standardiseret produkt, som ikke er designet eller beregnet til at blive skræddersyet til specifikke brancher, og (b) du, og ikke RIM, er ansvarlig for overholdelse af eventuelle love og bestemmelser, der gælder for din branche, da RIM ikke giver nogen fremstilling af, at brugen af Cloud-tjenesten vil overholde love eller bestemmelser, der gælder for enhver organisation (særligt dem i regulerede brancher). Du bekræfter og garanterer overfor RIM, at: (i) Du har alle de nødvendige samtykker til at bruge Cloud-tjenesten, herunder samtykke til at udlevere alle personlige oplysninger, som er udleveret til RIM af dig eller dine Autoriserede Bruger under din brug af Cloud-tjenesten, (ii) Du ikke er underlagt nogen love eller bestemmelser, der forbyder dig at bruge Cloud-tjenesten under vilkårene i denne Aftale eller i dit eller dine Autoriserede Brugeres land eller geografiske område, eller som pålægger branchespecifikke forpligtelser til datasikkerhed, der er i modstrid med denne Aftale eller Cloud-tjenestens standardiserede natur (inklusive uden begrænsning Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability and Accountability Act eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act), (iii) RIM er ikke pålagt at skræddersy Cloud-tjenesten til din særlige branche, og (iv) RIM er ikke pålagt ved nogen lov eller bestemmelse, der gælder for dig, at eksekvere nogen yderligere aftaler med dig om at yde Cloudtjenesten. Du indvilliger i at overholde og være ansvarlig for alle love, bestemmelser, indberetninger, registreringer, licenser, godkendelser og samtykker, der er påkrævet i dit land eller din jurisdiktion,

3 inklusive uden begrænsning love og bestemmelser om import, eksport eller datafortrolighed, der gælder for dig og din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, eller overførslen eller fremsættelsen af oplysninger, data eller personlige oplysninger til RIM. Du accepterer, at hvis en af dine Autoriserede Brugere kommer med en anmodning til RIM i forbindelse med personlige oplysninger, som RIM har skaffet via din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, kan RIM sende en sådan Autoriseret Bruger videre til dig og kan informere dine Autoriserede Brugere om, at de bør rådføre sig med dig vedrørende oplysninger angående, hvordan du håndterer personlige oplysninger. Hvis du under gældende love eller bestemmelser (herunder love og bestemmelser, der gælder for din særlige branche) ikke har tilladelse til at bruge Cloud-tjenesten i henhold til vilkårene i denne Aftale, er du ikke berettiget til at bruge Cloud-tjenesten. Du indvilliger i at holde RIM, RIM Koncernen, RIMs koncernselskaber, repræsentanter, efterfølgere og delegerede samt alle deres bestyrelsesmedlemmer og funktionærer skadesløse for alle erstatningsansvar, erstatninger, tab, omkostninger eller udgifter (inklusive uden begrænsning rimelige advokatsalærer og -omkostninger), som RIM, RIM Koncernen, RIMs koncernselskaber, repræsentanter, efterfølgere og delegerede samt alle deres bestyrelsesmedlemmer og funktionærer pådrager sig som følge af en forkert fremstilling eller krænkelse af en garanti fremsat heri. F. Servicebrug. Udelukkende til formål for denne Aftale er følgende blevet tilføjet til Afsnit 3 i BBSLA'en, Brug af din BlackBerry-løsning : Når du bruger Cloud-tjenesten, garanterer du, at du og dine Autoriserede Brugere ikke vil: (a) bruge noget adgangspunkt til Cloud-tjenesten til at automatisere cashing, meta-søgning, monitorering eller brugeraktivitet eller bruge nogen uautoriserede metoder til at modificere eller omdirigere eller forsøge på modificere eller omdirigere Cloud-tjenesten, (b) tage adgang til eller forsøge at tage adgang til nogen tredjeparts materiale i Cloud-tjenesten, (c) sælge, udleje, lease, udstede sublicens, distribuere, tildele, overføre, kopiere eller modificere Cloud-tjenesten, eller forsøge på at gøre noget af førnævnte, eller på anden vis bruge Cloudtjenesten til noget andet formål, end hvad der tillades i denne Aftale, (d) distribuere nogen virusser, kontaminerende eller ødelæggende funktioner, bagdøre, tidsindstillede bomber, trojanske heste, sniffer -rutiner, orme, robotter, døde postkasser, skadelige softwarekoder, filer, programmer eller programmeringsrutiner eller andre kontaminerende eller ødelæggende funktioner eller andre computersoftwarerutiner eller hardwarekomponenter på nogen måde via Cloud-tjenesten eller på en måde, der er designet til: (i) at tillade uautoriseret adgang til, eller brug af, Cloud-tjenesten eller computersystemer, hvorpå relateret software er indlæst, eller som RIMs produkter er tilknyttet, (ii) at deaktivere, beskadige eller slette Cloud-tjenesten eller nogen relateret software eller (iii) foretage nogen lignende handlinger, som ville umuliggøre RIMs eller dets slutbrugeres fulde brug af Cloudtjenesten eller nogen relateret software, eller (e) offentliggøre, overføre, distribuere eller uploade nogen uautoriserede eller uønskede masse- -henvendelser, kædebreve, reklamer, marketing- eller salgsfremmende materialer, junk mail, spam, pyramideforetagender eller nogen andre henvendelser eller kommunikation, inklusive uden begrænsning spamming af mobiltelefoner eller computere eller at bruge eller indsamle brugeres -adresser eller telefonnumre eller andre brugeroplysninger end dine Autoriserede Brugeres oplysninger til andet end din legitime, interne formål eller at bruge Cloud-tjenesten til at foretage dataindsamling, -udvinding eller -mining eller at skaffe eller

4 forsøge at skaffe uautoriseret adgang til den trådløse anordnings hukommelse og softwareprogrammer eller -applikationer. G. Dine data. Som mellem dig og RIM skal du bibeholde ejendomsretten til indhold og data, der genereres af dig eller dine Autoriserede Brugere, og som behandles eller lagres på RIMs servere som del af din brug af Cloud-tjenesten ( Dine data ). Dine data inkluderer ikke Software eller Tredjepartsindhold autoriseret eller på anden vis leveret til dig af RIM eller data genereret af RIM i forbindelse med at yde Cloud-tjenesten (inklusive uden begrænsning oplysninger, som er oprettet af systemerne og netværkene, der bruges til at oprette og overføre din kommunikation såsom data til routing af meddelelser), eller data indsamlet af RIM i henhold til anden (andre) aftale(r), som du eller dine Autoriserede Brugere kan have med RIM. Du accepterer, at RIM har ret til at indsamle, bruge, videreformidle, behandle, overføre og lagre Dine Data med det formål at yde Cloud-tjenesten som beskrevet i denne Aftale. Som følge af Cloud-tjenestens natur vedkender og accepterer du, at RIM kan lagre Autoriserede Brugeres brugeroplysninger og krypteringsnøgler, der er associeret med dig og håndholdte produkter leveret af eller på vegne af dig og dine Autoriserede Brugere. Du accepterer, at RIM vil handle som et rør for Dine Data i henhold til denne Aftale, og at RIM en sjælden gang og ikke som en rutine kan tage sig adgang til sådanne data efter behov iht. formålene med denne Aftale og/eller Cloud-tjenestens præstation som pålagt ved lov, eller som du på anden vis måtte give samtykke til. Du accepterer, at RIM kan videreformidle Dine Data og andre oplysninger, inklusive indholdet i kommunikation og krypteringsnøgler, der er associeret med din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, hvis de er tilgængelige for RIM, for at overholde gældende love, inklusive alle anmodninger om lovmæssige adgang, stævninger og retskendelser, og for at beskytte Cloud-tjenesten og dens brugere mod bedrageri, sikkerhedstrusler eller overtrædelser af denne Aftale fra din eller dine Autoriserede Brugeres side. H. Fjernelse af Dine Data. Som yderligere beskrevet i BBSLA'en må du og dine Autoriserede Brugere ikke bruge Cloud-tjenesten til at begå forbrydelser eller muliggøre at en forbrydelse eller andre ulovlige eller skadevoldende handlinger begås, inklusive overtrædelse, krænkelse eller misbrug af nogen immaterielle rettigheder og/eller andre proprietære rettigheder tilhørende en tredjepart. Du accepterer, at RIM kan fjerne alle eller dele af Dine Data, hvis de underrettes af en tredjepart om, at de lagres eller hostes uden autorisation eller på anden måde er ulovlige. I. Sikkerhed. RIM vil gøre sig kommercielt rimelige bestræbelser på at beskytte Dine Datas sikkerhed. RIM opretholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er designet til at yde og muliggøre sikkerhed for Cloud-tjenesten. Dette omfatter forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer til at hjælpe med at beskytte Dine Data mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. For eksempel behandler RIM Dine Data på computersystemer med begrænset adgang, og som befinder sig på kontrollerede faciliteter. Du anerkender og accepterer at: (a) data, der genereres af dig eller dine Autoriserede Brugere, vil blive sendt over internettet, når det passerer fra Microsoft til Cloud-tjenestens servere, hvor Cloud-tjenesten er designet til at afkryptere og dernæst kryptere datatene som del af behandlingen, der ydes af Cloud-tjenesten, inden dataene sendes til det trådløse netværk til levering til de håndholdte produkter, og (b) for data, der sendes fra håndholdte produkter, er Cloud-tjenesten designet til at afkryptere og dernæst sende dataene til Microsofts servere over internettet via en krypteret forbindelse. Nogle af Dine Data kan være særligt følsomme for dig og kan derfor kræve et sikkerhedsniveau, som ikke ydes af Cloud-tjenesten. Ingen internetservice er immun overfor online angreb eller forsøg på at undgå branchens sikkerhedsforanstaltninger, og du accepterer, at du alene er ansvarlig for at fastslå, om Cloudtjenestens sikkerhed opfylder dine krav. Du vil omgående underrette RIM på https://www.blackberry.com/securityissue/, hvis du får kendskab til noget brud på sikkerheden i forbindelse med Cloud-tjenesten.

5 J. Fortrolighed. Du og dine Autoriserede Brugere indvilliger i at holde brugerkontooplysninger, som du har fået oplyst af RIM, fortrolige, inklusive, men ikke begrænset til dit konto-id og adgangskode. K. Opsigelse eller reducering af service. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med tredive (30) dages varsel til RIM på Du kan til enhver tid reducere antallet af dine Autoriserede Brugere under dit abonnement. RIM kan opsige dit abonnement ved at give dig varsel herom, hvis du ikke har nogen aktive Autoriserede Brugere på Cloud-tjenesten i en periode på seks (6) måneder. RIM forbeholder sig retten til at opsige adgang til Cloud-tjenesten for enhver af dine Autoriserede Brugere, som ikke har brugt Cloud-tjenesten i tre (3) måneder. L. Periode. Udelukkende til formål for denne Aftale bliver afsnittet med titlen Vilkår i BBSLA'en hermed slettet i dets helhed og erstattet af følgende: Denne Aftale skal træde i kraft, når du indvilliger i at være bundet af denne Aftale (som beskrevet ovenfor) og skal fortsat være i kraft indtil: (i) opsigelse af denne Aftale i henhold til bestemmelserne i denne Aftale, (ii) opsigelse af dit abonnement af Microsoft Office 365, (iii) opsigelse af dit abonnement i henhold til vilkårene herfor eller (iv) opsigelse af Cloud-tjenesten. M. Konsekvensen af opsigelse. Efter opsigelse af denne Aftale ophører din og dine Autoriserede Brugeres ret til at bruge Cloud-tjenesten omgående. RIM forbeholder sig retten til at slette Dine Data fra dets servere efter opsigelse af denne Aftale og/eller din konkurs. Du accepterer, at RIM kan gemme Dine Data i op til halvfems (90) dage efter udløb eller opsigelse af denne Aftale, eller så længe det kan være påkrævet for at overholde: (i) enhver lov eller bestemmelse, der gælder for RIM, eller (ii) enhver domstol, et regulatorisk organ eller en myndighed, som RIM er underlagt. Alle Dine Data, som ikke returneres eller destrueres i henhold til denne Aftale, skal fortsat være underlagt fortrolighedsbeskyttelsen beskrevet i denne Aftale, så længe de er i RIMs besiddelse. Opsigelse af denne Aftale vil ikke fritage dig for din forpligtelse til at betale alle påløbne abonnementsgebyrer og/eller -afgifter. N. Support. RIM kan yde den support, om nogen, som kan være fremsat på Der kan være gebyrer, og supportbeskrivelsen kan ændre sig. O. Indsamling, brug og offentliggørelse af personlige oplysninger. Udover oplysningerne, der henvises til i bestemmelserne Samtykke til indsamling af oplysninger i BBSLA'en, inklusive RIMs fortrolighedspolitik refereret til deri ( Fortrolighedspolitikken ) kan RIM eller deres serviceudbydere i forbindelse med at yde Cloud-tjenesten indsamle, bruge, behandle, overføre, videreformidle og/eller lagre forskellige former for identificerbare eller andre oplysninger, inklusive, uden begrænsning, skærmnavn og din organisations navn, dine Autoriserede Brugeres Cloudtjenesteroller, navne, interne id'er, brugeroplysninger til Microsoft Office 365, IT-politikker, der gælder for dig og dine Autoriserede Brugeres håndholdte produkter, oplysninger om din brug af Cloud-tjenesten og tilknyttede håndholdte produkter, software og hardware, meddelelseslogge og -statistikker samt andre oplysninger til at muliggøre overførslen af og andre data til og fra de håndholdte produkter stillet til rådighed for din Cloud-tjeneste. Du accepterer, at RIM eller deres serviceudbydere kan indsamle, bruge, behandle, overføre, videreformidle og lagre data til de formål, der er fremsat i denne Aftale, inklusive: (i) ethvert formål i forbindelse med Cloud-tjenesten og relaterede RIM-produkter og -tjenester, (ii) til RIMs og dets koncernselskabers interne brug til at drive, vedligeholde, forbedre eller opdatere Cloud-tjenesten (inklusive funktioner, som involverer påvisningen og beskyttelsen af fremspirende trusler

6 og trusler under udvikling overfor brugere såsom malware eller spam), til at håndtere tekniske problemer og til fejlfinding rettet mod at forhindre, påvise og reparere problemer, der påvirker Cloud-tjenestens drift og (iii) ethvert formål, der er tilladt af eller påkrævet ved gældende lov eller bestemmelse, eller som du giver dit samtykke til. Du forstår endvidere og accepterer, at personlige oplysninger kan blive indsamlet, brugt, behandlet, overført eller lagret på servere, der drives af eller på vegne af RIM i Canada eller ethvert land, hvori RIM, RIMs koncernselskaber og serviceudbydere hyret af RIM bibeholder faciliteter (hvilket kan omfatte lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Hvis du eller dine Autoriserede Brugere er bosiddende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som begrænser dataoverførslen uden for den pågældende jurisdiktion eller region, samtykker du til, at personlige oplysninger kan overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller sådant (sådanne) land(e) til behandling og lagring af RIM, RIMs koncernselskaber eller deres serviceudbydere i henhold til denne Aftale. Du accepterer også, at personlige oplysninger kan videreformidles af RIM til Microsoft eller anskaffes af RIM fra Microsoft og til alle, som RIM er blevet informeret af dig, som værende autoriseret til at administrere Cloud-tjenesten på dine vegne, inklusive Delegerede Administrationspartnere ( DAP ). Du bekræfter og garanterer, at du har opnået alle de nødvendige samtykker fra dine Autoriserede Brugere til disse formål. Du accepterer, at RIM kan sende kommunikation til dig og dine Autoriserede Brugere vedrørende tekniske serviceproblemer eller hændelser, der påvirker tjenesten samt oplysninger vedrørende brugen af Cloud-tjenesten. Jeg accepterer Jeg accepterer ikke

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere