TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )"

Transkript

1 TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste (som defineret nedenfor) skal du: (1) have et gyldigt abonnement på Microsoft Office 365 i henhold til abonnementsaftalen med Microsoft Corporation eller en af dets koncernselskaber, (2) have accepteret BBSLA'en (som defineret nedenfor) og (3) acceptere dette Tillæg. Hvis du ikke opfylder ovenstående kriterier, må du ikke tage dig adgang til og/eller bruge Cloud-tjenesten. Gennemgå venligst dette tillæg nøje før du trykker på Jeg accepterer nedenfor. 1. AFTALE. A. Aftalevilkår. Den aktuelle version af BlackBerry løsningslicensaftalen ( BBSLA ) for din jurisdiktion er den aftale, hvorunder RIM stiller RIMs tjenester og software til BlackBerry-løsningen til rådighed, og som ændret af dette Tillæg, gælder den din brug af Cloud-tjenesten (som defineret nedenfor). Samlet danner BBSLA'en og dette Tillæg en juridisk aftale ( Aftalen ) mellem dig selv, eller hvis du abonnerer på denne Cloud-tjeneste på vegne af din virksomhed eller anden juridisk person, virksomheden eller den anden juridiske person, på hvis vegne du er autoriseret til at handle (i begge tilfælde Dig ), og Research In Motion Limited eller et datterselskab eller koncernselskab deraf, som indgik BBSLA'en med Dig ( RIM). Heri henvises der både til dig og RIM som en Part og samlet som Parterne. Hvis der opstår en konflikt mellem BBSLA'en og dette Tillæg, vil dette Tillæg være gældende, men udelukkende med hensyn til hvad angår konflikten. B. Konsekvens af klik på Jeg accepterer. Ved at klikke på Jeg accepterer nedenfor, vedkender du, at du har læst og forstået, samt at du indvilliger i at være bundet af og overholde denne Aftale. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE TAGE DIG ADGANG TIL OG/ELLER BRUGE CLOUD-TJENESTEN. HVIS DU HAR NOGEN SPØRGSMÅL ELLER BETÆNKELIGHEDER OMKRING DENNE AFTALE, KONTAKT VENLIGST RIM PÅ 2. DEFINITIONER Der redegøres for alle termerne skrevet med store bogstaver i dette Tillæg i BBSLA'en, medmindre der er indikeret andet i dette Tillæg. Som brugt i denne Aftale, er der redegjort for betydningen af de følgende termer nedenfor: Cloud-tjeneste betyder tjenesten, der hostes af RIM, og som muliggør selvforvaltning af dine håndholdte produkter udelukkende for at få adgang til og bruge Microsoft Office 365, og som i øjeblikket går under navnet BlackBerry Cloud-forretningstjenester til Microsoft Office 365. Som brugt i BBSLA'en, omfatter termen tjeneste Cloud-tjenesten. Microsoft Office 365 er den hostede abonnementstjeneste, der drives af eller på vegne af Microsoft Corporation eller dets koncernselskaber ( Microsoft ), eller deres serviceudbydere, og som markedsføres under navnet Microsoft Office 365 og eventuelle efterfølgende navne derpå. For at undgå enhver tvivl er Microsoft Office 365 hostede tjeneste en Tredjepartstjeneste (som defineret i BBSLA'en).

2 Abonnement betyder det arrangement, hvormed du og et bestemt antal af dine autoriserede brugere får autorisation af RIM til at bruge Cloud-tjenesten. 3. ÆNDRINGER AF OG TILFØJELSER TIL BBSLA'EN A. Tildeling af licens. Udelukkende til formål for denne Aftale bliver Afsnit 2(a) i BBSLA'en under Software- og dokumentationslicens hermed slettet i dets helhed og erstattet af følgende: Underlagt vilkårene og betingelserne heri og betaling af abonnementsgebyrerne, hvis nogen, tildeler RIM dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, igenkaldelig licens til brugen af Cloud-tjenesten udelukkende til intern brug af dig og op til antallet af Autoriserede Brugere, som autoriseres af dit abonnement. Denne Cloud-tjeneste fremsættes på et Abonnementsgrundlag, og derfor gælder licensrettighederne kun i den periode, som du har betalt de nødvendige abonnementsgebyrer for, hvis nogen. B. Autentificering. Du vedkender, at for at få adgang til og bruge Cloud-tjenesten skal du og dine Autoriserede Brugere være autoriseret af Microsoft som en abonnent på Microsoft Office 365, som er berettiget til at få adgang til og bruge Cloud-tjenesten, og at RIM ikke er ansvarlig for sikkerheden eller nøjagtigheden ved Microsofts autentificeringsteknikker, for eventuelle unøjagtige oplysninger, der fås fra Microsoft, eller for sikkerheden eller fortroligheden ved Microsofts datacentre eller netværk. C. Servicetilgængelighed. Cloud-tjenesten vil muligvis ikke være tilgængelig for dig og/eller dine Autoriserede Brugere i alle lande eller i alle geografiske områder. D. Tjenestebegrænsninger. Administrative begrænsninger for brugen af Cloud-tjenesten kan indføres af RIM ud fra RIMs eget skøn. RIM og dets koncernselskaber: (i) garanterer ikke for tilgængeligheden af, nøjagtigheden ved, fuldstændigheden ved, pålideligheden af eller betimeligheden ved data, der nås via Cloud-tjenesten, og (ii) godkender ikke og har ingen form for ansvar for Tredjepartstjenester, herunder Microsoft Office 365. Du vedkender, at Cloud-tjenesten er delvist afhængig af Microsoft Office 365's præstation, og at eventuelle forstyrrelser, downtime, fejl eller andre præstationsproblemer i forbindelse med Microsoft Office 365 skal påvirke din adgang til, brug af og præstationen af Cloud-tjenesten. Du vedkender og accepterer, at RIM til enhver tid kan ændre, suspendere, ophæve eller deaktivere adgang til Cloud-tjenesten. E. Standardservice. Du anerkender og accepterer at: (a) Cloud-tjenesten er et standardiseret produkt, som ikke er designet eller beregnet til at blive skræddersyet til specifikke brancher, og (b) du, og ikke RIM, er ansvarlig for overholdelse af eventuelle love og bestemmelser, der gælder for din branche, da RIM ikke giver nogen fremstilling af, at brugen af Cloud-tjenesten vil overholde love eller bestemmelser, der gælder for enhver organisation (særligt dem i regulerede brancher). Du bekræfter og garanterer overfor RIM, at: (i) Du har alle de nødvendige samtykker til at bruge Cloud-tjenesten, herunder samtykke til at udlevere alle personlige oplysninger, som er udleveret til RIM af dig eller dine Autoriserede Bruger under din brug af Cloud-tjenesten, (ii) Du ikke er underlagt nogen love eller bestemmelser, der forbyder dig at bruge Cloud-tjenesten under vilkårene i denne Aftale eller i dit eller dine Autoriserede Brugeres land eller geografiske område, eller som pålægger branchespecifikke forpligtelser til datasikkerhed, der er i modstrid med denne Aftale eller Cloud-tjenestens standardiserede natur (inklusive uden begrænsning Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability and Accountability Act eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act), (iii) RIM er ikke pålagt at skræddersy Cloud-tjenesten til din særlige branche, og (iv) RIM er ikke pålagt ved nogen lov eller bestemmelse, der gælder for dig, at eksekvere nogen yderligere aftaler med dig om at yde Cloudtjenesten. Du indvilliger i at overholde og være ansvarlig for alle love, bestemmelser, indberetninger, registreringer, licenser, godkendelser og samtykker, der er påkrævet i dit land eller din jurisdiktion,

3 inklusive uden begrænsning love og bestemmelser om import, eksport eller datafortrolighed, der gælder for dig og din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, eller overførslen eller fremsættelsen af oplysninger, data eller personlige oplysninger til RIM. Du accepterer, at hvis en af dine Autoriserede Brugere kommer med en anmodning til RIM i forbindelse med personlige oplysninger, som RIM har skaffet via din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, kan RIM sende en sådan Autoriseret Bruger videre til dig og kan informere dine Autoriserede Brugere om, at de bør rådføre sig med dig vedrørende oplysninger angående, hvordan du håndterer personlige oplysninger. Hvis du under gældende love eller bestemmelser (herunder love og bestemmelser, der gælder for din særlige branche) ikke har tilladelse til at bruge Cloud-tjenesten i henhold til vilkårene i denne Aftale, er du ikke berettiget til at bruge Cloud-tjenesten. Du indvilliger i at holde RIM, RIM Koncernen, RIMs koncernselskaber, repræsentanter, efterfølgere og delegerede samt alle deres bestyrelsesmedlemmer og funktionærer skadesløse for alle erstatningsansvar, erstatninger, tab, omkostninger eller udgifter (inklusive uden begrænsning rimelige advokatsalærer og -omkostninger), som RIM, RIM Koncernen, RIMs koncernselskaber, repræsentanter, efterfølgere og delegerede samt alle deres bestyrelsesmedlemmer og funktionærer pådrager sig som følge af en forkert fremstilling eller krænkelse af en garanti fremsat heri. F. Servicebrug. Udelukkende til formål for denne Aftale er følgende blevet tilføjet til Afsnit 3 i BBSLA'en, Brug af din BlackBerry-løsning : Når du bruger Cloud-tjenesten, garanterer du, at du og dine Autoriserede Brugere ikke vil: (a) bruge noget adgangspunkt til Cloud-tjenesten til at automatisere cashing, meta-søgning, monitorering eller brugeraktivitet eller bruge nogen uautoriserede metoder til at modificere eller omdirigere eller forsøge på modificere eller omdirigere Cloud-tjenesten, (b) tage adgang til eller forsøge at tage adgang til nogen tredjeparts materiale i Cloud-tjenesten, (c) sælge, udleje, lease, udstede sublicens, distribuere, tildele, overføre, kopiere eller modificere Cloud-tjenesten, eller forsøge på at gøre noget af førnævnte, eller på anden vis bruge Cloudtjenesten til noget andet formål, end hvad der tillades i denne Aftale, (d) distribuere nogen virusser, kontaminerende eller ødelæggende funktioner, bagdøre, tidsindstillede bomber, trojanske heste, sniffer -rutiner, orme, robotter, døde postkasser, skadelige softwarekoder, filer, programmer eller programmeringsrutiner eller andre kontaminerende eller ødelæggende funktioner eller andre computersoftwarerutiner eller hardwarekomponenter på nogen måde via Cloud-tjenesten eller på en måde, der er designet til: (i) at tillade uautoriseret adgang til, eller brug af, Cloud-tjenesten eller computersystemer, hvorpå relateret software er indlæst, eller som RIMs produkter er tilknyttet, (ii) at deaktivere, beskadige eller slette Cloud-tjenesten eller nogen relateret software eller (iii) foretage nogen lignende handlinger, som ville umuliggøre RIMs eller dets slutbrugeres fulde brug af Cloudtjenesten eller nogen relateret software, eller (e) offentliggøre, overføre, distribuere eller uploade nogen uautoriserede eller uønskede masse- -henvendelser, kædebreve, reklamer, marketing- eller salgsfremmende materialer, junk mail, spam, pyramideforetagender eller nogen andre henvendelser eller kommunikation, inklusive uden begrænsning spamming af mobiltelefoner eller computere eller at bruge eller indsamle brugeres -adresser eller telefonnumre eller andre brugeroplysninger end dine Autoriserede Brugeres oplysninger til andet end din legitime, interne formål eller at bruge Cloud-tjenesten til at foretage dataindsamling, -udvinding eller -mining eller at skaffe eller

4 forsøge at skaffe uautoriseret adgang til den trådløse anordnings hukommelse og softwareprogrammer eller -applikationer. G. Dine data. Som mellem dig og RIM skal du bibeholde ejendomsretten til indhold og data, der genereres af dig eller dine Autoriserede Brugere, og som behandles eller lagres på RIMs servere som del af din brug af Cloud-tjenesten ( Dine data ). Dine data inkluderer ikke Software eller Tredjepartsindhold autoriseret eller på anden vis leveret til dig af RIM eller data genereret af RIM i forbindelse med at yde Cloud-tjenesten (inklusive uden begrænsning oplysninger, som er oprettet af systemerne og netværkene, der bruges til at oprette og overføre din kommunikation såsom data til routing af meddelelser), eller data indsamlet af RIM i henhold til anden (andre) aftale(r), som du eller dine Autoriserede Brugere kan have med RIM. Du accepterer, at RIM har ret til at indsamle, bruge, videreformidle, behandle, overføre og lagre Dine Data med det formål at yde Cloud-tjenesten som beskrevet i denne Aftale. Som følge af Cloud-tjenestens natur vedkender og accepterer du, at RIM kan lagre Autoriserede Brugeres brugeroplysninger og krypteringsnøgler, der er associeret med dig og håndholdte produkter leveret af eller på vegne af dig og dine Autoriserede Brugere. Du accepterer, at RIM vil handle som et rør for Dine Data i henhold til denne Aftale, og at RIM en sjælden gang og ikke som en rutine kan tage sig adgang til sådanne data efter behov iht. formålene med denne Aftale og/eller Cloud-tjenestens præstation som pålagt ved lov, eller som du på anden vis måtte give samtykke til. Du accepterer, at RIM kan videreformidle Dine Data og andre oplysninger, inklusive indholdet i kommunikation og krypteringsnøgler, der er associeret med din eller dine Autoriserede Brugeres brug af Cloud-tjenesten, hvis de er tilgængelige for RIM, for at overholde gældende love, inklusive alle anmodninger om lovmæssige adgang, stævninger og retskendelser, og for at beskytte Cloud-tjenesten og dens brugere mod bedrageri, sikkerhedstrusler eller overtrædelser af denne Aftale fra din eller dine Autoriserede Brugeres side. H. Fjernelse af Dine Data. Som yderligere beskrevet i BBSLA'en må du og dine Autoriserede Brugere ikke bruge Cloud-tjenesten til at begå forbrydelser eller muliggøre at en forbrydelse eller andre ulovlige eller skadevoldende handlinger begås, inklusive overtrædelse, krænkelse eller misbrug af nogen immaterielle rettigheder og/eller andre proprietære rettigheder tilhørende en tredjepart. Du accepterer, at RIM kan fjerne alle eller dele af Dine Data, hvis de underrettes af en tredjepart om, at de lagres eller hostes uden autorisation eller på anden måde er ulovlige. I. Sikkerhed. RIM vil gøre sig kommercielt rimelige bestræbelser på at beskytte Dine Datas sikkerhed. RIM opretholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er designet til at yde og muliggøre sikkerhed for Cloud-tjenesten. Dette omfatter forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer til at hjælpe med at beskytte Dine Data mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. For eksempel behandler RIM Dine Data på computersystemer med begrænset adgang, og som befinder sig på kontrollerede faciliteter. Du anerkender og accepterer at: (a) data, der genereres af dig eller dine Autoriserede Brugere, vil blive sendt over internettet, når det passerer fra Microsoft til Cloud-tjenestens servere, hvor Cloud-tjenesten er designet til at afkryptere og dernæst kryptere datatene som del af behandlingen, der ydes af Cloud-tjenesten, inden dataene sendes til det trådløse netværk til levering til de håndholdte produkter, og (b) for data, der sendes fra håndholdte produkter, er Cloud-tjenesten designet til at afkryptere og dernæst sende dataene til Microsofts servere over internettet via en krypteret forbindelse. Nogle af Dine Data kan være særligt følsomme for dig og kan derfor kræve et sikkerhedsniveau, som ikke ydes af Cloud-tjenesten. Ingen internetservice er immun overfor online angreb eller forsøg på at undgå branchens sikkerhedsforanstaltninger, og du accepterer, at du alene er ansvarlig for at fastslå, om Cloudtjenestens sikkerhed opfylder dine krav. Du vil omgående underrette RIM på https://www.blackberry.com/securityissue/, hvis du får kendskab til noget brud på sikkerheden i forbindelse med Cloud-tjenesten.

5 J. Fortrolighed. Du og dine Autoriserede Brugere indvilliger i at holde brugerkontooplysninger, som du har fået oplyst af RIM, fortrolige, inklusive, men ikke begrænset til dit konto-id og adgangskode. K. Opsigelse eller reducering af service. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med tredive (30) dages varsel til RIM på Du kan til enhver tid reducere antallet af dine Autoriserede Brugere under dit abonnement. RIM kan opsige dit abonnement ved at give dig varsel herom, hvis du ikke har nogen aktive Autoriserede Brugere på Cloud-tjenesten i en periode på seks (6) måneder. RIM forbeholder sig retten til at opsige adgang til Cloud-tjenesten for enhver af dine Autoriserede Brugere, som ikke har brugt Cloud-tjenesten i tre (3) måneder. L. Periode. Udelukkende til formål for denne Aftale bliver afsnittet med titlen Vilkår i BBSLA'en hermed slettet i dets helhed og erstattet af følgende: Denne Aftale skal træde i kraft, når du indvilliger i at være bundet af denne Aftale (som beskrevet ovenfor) og skal fortsat være i kraft indtil: (i) opsigelse af denne Aftale i henhold til bestemmelserne i denne Aftale, (ii) opsigelse af dit abonnement af Microsoft Office 365, (iii) opsigelse af dit abonnement i henhold til vilkårene herfor eller (iv) opsigelse af Cloud-tjenesten. M. Konsekvensen af opsigelse. Efter opsigelse af denne Aftale ophører din og dine Autoriserede Brugeres ret til at bruge Cloud-tjenesten omgående. RIM forbeholder sig retten til at slette Dine Data fra dets servere efter opsigelse af denne Aftale og/eller din konkurs. Du accepterer, at RIM kan gemme Dine Data i op til halvfems (90) dage efter udløb eller opsigelse af denne Aftale, eller så længe det kan være påkrævet for at overholde: (i) enhver lov eller bestemmelse, der gælder for RIM, eller (ii) enhver domstol, et regulatorisk organ eller en myndighed, som RIM er underlagt. Alle Dine Data, som ikke returneres eller destrueres i henhold til denne Aftale, skal fortsat være underlagt fortrolighedsbeskyttelsen beskrevet i denne Aftale, så længe de er i RIMs besiddelse. Opsigelse af denne Aftale vil ikke fritage dig for din forpligtelse til at betale alle påløbne abonnementsgebyrer og/eller -afgifter. N. Support. RIM kan yde den support, om nogen, som kan være fremsat på Der kan være gebyrer, og supportbeskrivelsen kan ændre sig. O. Indsamling, brug og offentliggørelse af personlige oplysninger. Udover oplysningerne, der henvises til i bestemmelserne Samtykke til indsamling af oplysninger i BBSLA'en, inklusive RIMs fortrolighedspolitik refereret til deri ( Fortrolighedspolitikken ) kan RIM eller deres serviceudbydere i forbindelse med at yde Cloud-tjenesten indsamle, bruge, behandle, overføre, videreformidle og/eller lagre forskellige former for identificerbare eller andre oplysninger, inklusive, uden begrænsning, skærmnavn og din organisations navn, dine Autoriserede Brugeres Cloudtjenesteroller, navne, interne id'er, brugeroplysninger til Microsoft Office 365, IT-politikker, der gælder for dig og dine Autoriserede Brugeres håndholdte produkter, oplysninger om din brug af Cloud-tjenesten og tilknyttede håndholdte produkter, software og hardware, meddelelseslogge og -statistikker samt andre oplysninger til at muliggøre overførslen af og andre data til og fra de håndholdte produkter stillet til rådighed for din Cloud-tjeneste. Du accepterer, at RIM eller deres serviceudbydere kan indsamle, bruge, behandle, overføre, videreformidle og lagre data til de formål, der er fremsat i denne Aftale, inklusive: (i) ethvert formål i forbindelse med Cloud-tjenesten og relaterede RIM-produkter og -tjenester, (ii) til RIMs og dets koncernselskabers interne brug til at drive, vedligeholde, forbedre eller opdatere Cloud-tjenesten (inklusive funktioner, som involverer påvisningen og beskyttelsen af fremspirende trusler

6 og trusler under udvikling overfor brugere såsom malware eller spam), til at håndtere tekniske problemer og til fejlfinding rettet mod at forhindre, påvise og reparere problemer, der påvirker Cloud-tjenestens drift og (iii) ethvert formål, der er tilladt af eller påkrævet ved gældende lov eller bestemmelse, eller som du giver dit samtykke til. Du forstår endvidere og accepterer, at personlige oplysninger kan blive indsamlet, brugt, behandlet, overført eller lagret på servere, der drives af eller på vegne af RIM i Canada eller ethvert land, hvori RIM, RIMs koncernselskaber og serviceudbydere hyret af RIM bibeholder faciliteter (hvilket kan omfatte lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Hvis du eller dine Autoriserede Brugere er bosiddende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som begrænser dataoverførslen uden for den pågældende jurisdiktion eller region, samtykker du til, at personlige oplysninger kan overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller sådant (sådanne) land(e) til behandling og lagring af RIM, RIMs koncernselskaber eller deres serviceudbydere i henhold til denne Aftale. Du accepterer også, at personlige oplysninger kan videreformidles af RIM til Microsoft eller anskaffes af RIM fra Microsoft og til alle, som RIM er blevet informeret af dig, som værende autoriseret til at administrere Cloud-tjenesten på dine vegne, inklusive Delegerede Administrationspartnere ( DAP ). Du bekræfter og garanterer, at du har opnået alle de nødvendige samtykker fra dine Autoriserede Brugere til disse formål. Du accepterer, at RIM kan sende kommunikation til dig og dine Autoriserede Brugere vedrørende tekniske serviceproblemer eller hændelser, der påvirker tjenesten samt oplysninger vedrørende brugen af Cloud-tjenesten. Jeg accepterer Jeg accepterer ikke

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE

BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT NØJE FØR INSTALLERING ELLER BRUG AF SOFTWAREN. DENNE AFTALE INDEHOLDER BESTEMMELSER, SOM BEGRÆNSER ELLER EKSKLUDERER RIMS ANSVAR OVER FOR DIG,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde Regler for håndtering af persondata hos VIA EGENCIA Vi er bekendt med, at De udviser en høj grad af tiltro til os, når De booker online igennem www.viaegencia.dk (herefter benævnt "VIA EGENCIA's hjemmeside"

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere