TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION"

Transkript

1 TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION

2 WHAT TO DO AND WHY Denne bog er til dig. Den handler om entreprenørskab og læring. Det er en guide, der hjælper dig og din gruppe med at få en god idé og gøre den til virkelighed. Med andre ord: Du skal arbejde som en entreprenør og på samme tid udforske fagene. Entreprenørskab er en særlig indstilling eller tilgang til livet og til læring. Det betyder at du har viljen og evnen til at påvirke din egen fremtid og tage ansvar for dit eget liv og dine handlinger. I denne bog finder du værktøjer og en vejledning til, hvordan man agerer som en entreprenør og lærer på nye måder. Du skal bidrage med dine ideer og interesser, og opstille egne mål. INDLEDNING

3 PROCESMODEL EXPLORE DEVELOP DELIVER PLANNING WORKSHOP ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP THEMATIC WORKSHOP - REAL WORLD PROBLEMS AND LEARNING GOALS PRESENTATION WORKSHOP EVALUATION WORKSHOP PRODUCTION WORKSHOP IDEA WORKSHOP PROCESMODEL

4 UNDERSØG ENTREPRENØRSKAB I denne workshop undersøger du, dine kammerater og din lærer sammen, hvad entreprenørskab er, og hvad entreprenører laver. Vurder dine egne entreprenørielle kompetencer med selvvurderingsværktøjet. EXPLORE ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP THEMATIC WORKSHOP - REAL WORLD PROBLEMS AND LEARNING GOALS ENTREPRENØRSKAB

5 SAMTALE OM ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB

6 SAMTALE OM ENTREPRENØRSKAB En fælles forståelse af, hvad entreprenørskab er, danner basis for projektet. Sådan gør I: Tal om: Entreprenørskab i verden Entreprenørskab i lokalområdet Entreprenørskab som karrierevej Entreprenørskab som det at skabe merværdi for andre profit og non-profit Entreprenørskab som indre drivkraft Find, gerne i fællesskab, gode eksempler på entreprenører på nettet. Skriv nøgleord op undervejs. ENTREPRENØRSKAB

7 SAMTALE OM ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER ENTREPRENØRSKAB

8 SAMTALE OM ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER Skab fælles forståelse for, hvad entreprenørielle kompetencer er. Tal om, hvad det vil sige: At tage initiativ At kommunikere i forskellige kontekster At søge muligheder og se muligheder At sælge ideer At løbe risici og tage ansvar At gøre ideer til handling At skabe produkter og services af værdi Find i fællesskab eksempler på, hvornår eleverne udviser nogle af disse kompetencer i deres hverdag i eller uden for skolen. ENTREPRENØRSKAB

9 SELVEVALUERING Selvevaluering giver dig indblik i dine egne personlige kompetencer og faglige styrker. Sådan gør du: Brug det udleverede selvevalueringsskema. Mærk efter og overvej: På hvilke områder er du stærk? Hvilke interesser har du? Hvilke sider i dig selv vil du gerne arbejde med at udvikle? Hvilke faglige områder vil du gerne være bedre til? Udfyld skemaet i ro og for dig selv. Vær ærlig. Tal eventuelt derefter med din lærer eller kammerater om udfyldningen. ENTREPRENØRSKAB

10 KOMPETENCEMÅL: Entreprenørielle kompetencer At tage initiativ At kommunikere i forskellige sammenhænge At finde og bruge muligheder At sælge ideer At tage risiko og tage ansvar At omsætte ideer til handling At skabe merværdi til produkter og oplevelser Hvor god er jeg til... på en skala fra

11 UDFORSK ET TEMA I denne workshop udforsker du det tema, I skal arbejde med. Find forskellig slags viden om temaet. Brug metoderne: Desk-research, interview og/ eller observation. EXPLORE ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP THEMATIC WORKSHOP - REAL WORLD PROBLEMS AND LEARNING GOALS TEMA

12 DESK-RESEARCH TEMA

13 DESK-RESEARCH Desk-research er en metode, hvor man indsamler og analyserer viden om et bestemt område. Sådan gør I: Overvej først: Hvad I vil finde viden om Hvor I vil finde viden Derefter desk-researcher I fx: På internettet På biblioteket I blade og aviser Til sidst samler I jeres viden i et notat på en side, så I kan præsentere for andre, som I samarbejder med. TEMA

14 INTERVIEW TEMA

15 INTERVIEW Et interview er en samtale, hvor I kan skaffe jer indsigt i andres viden og holdninger. Intervieweren bestemmer samtalens formål og forløb. Sådan gør I: Forbered interviewet ved at overveje: Hvad vil I gerne vide? Hvilke spørgsmål skal I stille for at få den viden? Hvor og hvornår skal interviewet finde sted? Gennemfør interviewet: Optag interviewet, så I kan høre det igen senere. Vær indstillet på eventuelt at stille andre spørgsmål, end de planlagte. Efterbehandl interviewet ved at notere: Hvilken viden I fik Hvordan denne viden kan bruges. TEMA

16 OBSERVATION TEMA

17 OBSERVATION En observation kan skaffe jer viden om, hvad mennesker gør i en bestemt situation. Denne viden kan bruges til skabe nye ideer. Sådan gør I: Forbered observationen: Hvem vil I observere? Hvilken viden skal observationen skaffe? Gennemfør observationen: Iagttag i stilhed og undgå at påvirke dem, I observerer Tag notater, lav skitser eller tag fotos af det, I ser Samtal efterfølgende i gruppen om jeres observationer. Diskuter, hvordan jeres nye viden kan bruges. TEMA

18 FÅ DEN GODE IDÉ I denne workshop samarbejder du med lærere og partnere om at få så mange ideer, som muligt. Derefter hjælpes I ad med at vælge den bedste idé. Brug metoderne: Brainstorm, Inspirationsunivers og Positiv/ negativ. DEVELOP PLANNING WORKSHOP IDEA WORKSHOP PRODUCTION WORKSHOP IDE

19 BRAINSTORM IDE

20 BRAINSTORM Brainstorm er en metode til at få så mange idéer som muligt på kort tid. Sådan gør I: Tag udgangspunkt i jeres tema. Aftal på forhånd en tidsramme (fx 10 minutter). Find et fælles sted at skrive idéer ned. Reglerne er følgende: Sig alt, hvad I tænker højt. Alle idéer er gode! Byg videre på andres ideer Kritiser ikke Skriv alle ideer ned IDE

21 INSPIRATIONSUNIVERS IDE

22 INSPIRATIONSUNIVERS Inspirationsunivers er en metode, hvor I får idéer ved at søge inspiration i et andet univers. Et univers kan være mange ting (fx en virksomhed, et produkt, en kultur eller et område). Sådan gør I: Find et eller flere universer, der virker inspirerende i forhold til jeres tema. Søg på nettet eller ude i den virkelige verden. Gå på opdagelse i et univers ad gangen og skriv ned: Hvad finder I spændende, smart, interessant i universet? Hvorfor er det spændende, smart, interessant? Kan det overføres til jeres eget projekt? Saml til slut op ved at diskutere, hvilke idéer opdagelsen i universerne har givet jer. IDE

23 POSITIV / NEGATIV IDE

24 POSITIV / NEGATIV Positiv / negativ er en metode I kan anvende, hvis en gruppe skal diskutere, evaluere eller vælge nogle ideer. Sådan gør I: Læg alle jeres idéer på bordet i gruppen Tal om ideerne en af gangen Find 3 positive elementer ved ideen og noter dem Find 3 negative elementer ved ideen og noter dem Til sidst kan I vælge den bedste af idéerne IDE

25 PLANLÆG PROJEKTET I denne workshop bestemmer I jeres roller og opgaver og laver en tidsplan. Arbejdsprocessen altså planlægger, hvordan jeres idé skal blive til virkelighed. I sætter også individuelle læringsmål for, hvad I vil lære i processen. Brug metoderne: Tidsplan og Rollefordeling. DEVELOP PLANNING WORKSHOP IDEA WORKSHOP PRODUCTION WORKSHOP PLANLÆGNING

26 TIDSPLAN PLANLÆGNING

27 TIDSPLAN En tidsplan giver jer mulighed for at holde overblik over arbejdsprocessen. Sådan gør I: Nedskriv alle de aktiviteter, I forventer at skulle lave i hele processen. Både små og store. Find ud af, om der er fælles frister for færdiggørelse af bestemte ting. Find ud af, om visse aktiviteter kan klares samtidig og parallelt. Ordn aktiviteterne i tidsrækkefølge og skriv tidspunkter på, hvornår de skal sættes i gang. Vær forberedt på, at tidsplanen måske skal ændres flere gange undervejs i arbejdsprocessen. Opbevar tidsplanen et sted, hvor I alle har adgang til den. PLANLÆGNING

28 ROLLEFORDELING PLANLÆGNING

29 ROLLEFORDELING En rollefordeling sikrer den bedste udnyttelse af jeres individuelle interesser og evner. Sådan gør I: Tal om, hvad I hver især kunne tænke jer at lave. Brug eventuelt jeres selvevalueringskort fra tidligere. Hvad er I gode til i fagene? Hvad er I gode til sammen med andre? Hvad er I gode til alene? Hvad interesserer I jer hver især for? Hvad har I hver især lyst til? Hvordan vil I gerne udfordres? Tag derefter jeres tidsplan for arbejdsprocessen. Skriv én ansvarlig person på hver aktivitet. Skriv på, hvem der samarbejder om aktiviteterne. I kan nu lave hver jeres egen personlige plan over arbejdsopgaver, aktiviteter og tidspunkter. PLANLÆGNING

30 INDIVIDUELLE LÆRINGSMÅL For at få en interessant og givende arbejdsproces, skal du opstille dine egne læringsmål. Sådan gør du: Overvej: Hvad vil være interessant at lære i fagene? Hvad vil du mon få brug for at lære i arbejdet med dette projekt? Hvad vil du få brug for at vide eller kunne i dit fremtidige liv? Hvordan vil du gerne udfordre dig selv? Hvad vil du gerne kunne? Hvad vil du gerne vide? Opstil derpå en håndfuld læringsmål for dig selv. Tal derefter eventuelt med din lærer om dem. PLANLÆGNING

31 Faglige mål: Hvor god er jeg til... på en skala fra

32 PRODUCÉR I denne workshop udvikler og producerer I jeres produkt, service eller løsning. Lav en prototype og test den på en relevant målgruppe, hvis det er muligt. Brug metoderne: Skitsering, Persona, Co-creation eller Fysisk prototype. DEVELOP PLANNING WORKSHOP IDEA WORKSHOP PRODUCTION WORKSHOP PRODUKTION

33 SKITSERING PRODUKTION

34 SKITSERING Skitsering er en metode, hvor I illustrerer og visualiserer jeres idé, så den bliver mere konkret. I får på den måde en fælles forståelse af ideens form. Sådan gør I: Find blyant eller papir eller et godt digitalt tegneprogram Tegn jeres idé (også selvom jeres idé er en service, en procedure, en app eller noget andet abstrakt). Jo simplere, jo bedre Diskuter undervejs, hvordan idéen ser ud PRODUKTION

35 PERSONA PRODUKTION

36 PERSONA Persona er en metode man anvender til at beskrive målgruppen for jeres produkt, idé, løsning eller service. Sådan gør I: Først skal I overveje, hvem der er målgruppe for jeres idé. Derpå skal I beskrive jeres fiktive bruger, altså jeres persona: Alder, køn og påklædning Uddannelse, job Bolig Familieforhold Fritidsinteresser Behøv, ønsker, krav Find eventuelt et foto, der illustrerer, hvordan vedkommende kunne se ud. Brug nu personaen til at genoverveje om produkt, idé, løsning eller service og målgruppe passer sammen. PRODUKTION

37 CO-CREATION PRODUKTION

38 CO-CREATION Co-creation er en metode, hvor man gør andre til medskabere på projektet. Det kan fx være brugerne, eksperter eller producenter. Sådan gør I: Beslut, hvem I har behov for at gøre til medskabere Arranger et møde eller en samtale med dem Lad medskaberne komme med idéer og input Bed også medskaberne komme med forbedringsforslag Diskuter efterfølgende, hvilke input I kan bruge. Inviter eventuelt medskaberne til en opfølgende samtale senere i arbejdet med projektet. PRODUKTION

39 FYSISK PROTOTYPE PRODUKTION

40 FYSISK PROTOTYPE En fysisk prototype er en model, I bygger, så den viser jeres produkt, idé, løsning eller service. Sådan gør I: Diskuter først, om modellen skal vise en funktion, en form, en størrelse, et materiale eller en proces. Byg derefter modellen. Den kan bygges i pap, metal, ler, træ eller ud af plastikkopper, låg, ledninger og mælkekartoner. Modellen kan også bygges med magneter på et underlag af jern. Brug, hvad der virker oplagt. Diskuter til slut, hvordan modellen hjælper jer til at udvikle jeres produkt, idé, løsning eller service. Få eventuelt andre til at give kommentarer til modellen. PRODUKTION

41 PRÆSENTER I denne workshop præsenterer I jeres produkt, service eller løsning for jeres klassekammerater, lærere og eventuelt andre partnere. Brug metoderne: Storytelling, User journey og/ eller Film. DELIVER PRESENTATION WORKSHOP EVALUATION WORKSHOP PRÆSENTATION

42 STORYTELLING PRÆSENTATION

43 STORYTELLING Storytelling er en fortælling om jeres produkt, idé, løsning eller service, hvor følelser og livsværdier er i fokus. Sådan gør I: Beslut, om historien skal fortælles mundtligt eller laves som skuespil. Skriv derefter den gode historie. Hvis I tidligere har lavet personaer, kan I eventuelt bruge dem som inspiration. Fortæl fx: Hvordan jeres produkt, idé, løsning eller service virker Hvem der bruger den Hvorfor de bruger den Hvad brugeren tænker og føler Fortæl eller fremvis fortællingen for tilhørerne. PRÆSENTATION

44 BRUGERREJSE PRÆSENTATION

45 BRUGERREJSE User journey bruger I til at beskrive brugerens oplevelse af jeres produkt, idé, løsning eller service over en tidsperiode. Sådan gør I: Skriv ned og lav eventuelt en lille tegneserie, der beskriver hvordan og i hvilken rækkefølge, en bruger oplever jeres produkt, idé, løsning eller service. Beskrivelsen skal være meget konkret og beskriver alle detaljer i brugerrejsen. Beskriv: Hvornår og hvordan brugeren får behov for produktet Hvad brugeren gør for at finde frem til jeres produkt Hvordan brugeren skridt for skridt bruger og oplever jeres produkt Hvordan produktet har hjulpet brugeren Præsenter brugerrejsen for tilhørerne. PRÆSENTATION

46 FILM PRÆSENTATION

47 FILM En film kan I bruge til at præsentere jeres produkt, idé, løsning eller service i både billede og lyd på en gang. Sådan gør I: Overvej, hvad filmen skal vise og kommunikere. Skriv eventuelt et lille storyboard. Notér også, hvordan I vil bruge filmiske virkemidler som perspektiv, billedudsnit, lys med mere. Optag filmen på mobil eller kamera. Klip filmen til og overvej antal klip og deres længde. Læg eventuelt voiceover og musik på. Vær opmærksom på: At filmen skal være meget kort At jeres produkt skal være i fokus Vis filmen. PRÆSENTATION

48 EVALUERING I denne workshop præsenterer I jeres produkt, service eller løsning for jeres klassekammerater, lærere og eventuelt andre partnere. Brug metoderne: Storytelling, User journey og/ eller Film. DELIVER PRESENTATION WORKSHOP EVALUATION WORKSHOP EVALUERING

49 GJORT OG VIL GØRE EVALUERING

50 GJORT OG VIL GØRE Did and to-do er en præsentationsteknik, hvor I skal argumentere for jeres idés tilblivelse og berettigelse. Derudover skal I beskrive og begrunde, hvordan idéen kan blive til virkelighed. Sådan gør I: Skriv ned eller indtal på film: Beskriv helt kort, hvad I hidtil har gjort. Hvordan kom I fra tema til ide til projekt til prototype? Hvilke valg og fravalg har i truffet og hvorfor? Beskriv kort, hvad der skal til for, at idéen kan blive til virkelighed Hvad skal udvikles yderligere? Hvilke muligheder og forhindringer ser I? EVALUERING

51 LÆRT OG VIL LÆRE EVALUERING

52 LÆRT OG VIL LÆRE Denne evalueringsform giver jer overblik over jeres nye viden. Sådan gør I: Beskriv i stikord de områder, hvor fagenes viden har været brugbar. Hvilken viden fra fagene fik I brug for i arbejdet? Hvordan har arbejdet gjort jer bedre i fagene? Hvilken ny faglig viden har I fundet un dervejs? Tal sammen i gruppen og beskriv kort: Hvilken viden kunne I få brug for fremover? Hvad har I lyst til at vide mere om? Del jeres overvejelser med resten af klassen. EVALUERING

53 SELVEVALUERING Selvevaluering giver dig indblik i, hvordan dine kompetencer har forbedret eller forandret sig. Sådan gør du: Find dit selvevalueringsskema frem igen. Udfyld skemaet i ro og for dig selv. Vær ærlig. Mærk efter og overvej: På hvilke områder har du flyttet dig? Har du i arbejdet med projektet gjort noget, du ikke plejer at kunne eller ville? Har du opdaget nye sider i dig selv? Har du fået lyst til at gøre noget nyt? Har du fået nye interesser? Tal eventuelt derefter med din lærer eller kammerater om udfyldningen. EVALUERING

54 Kompetencemål: Entreprenørielle kompetencer At tage initiativ At kommunikere i forskellige sammenhænge At finde og bruge muligheder At sælge ideer At tage risiko og tage ansvar At omsætte ideer til handling At skabe merværdi til produkter og oplevelser Faglige mål: Hvor god er jeg til... på en skala fra

55 YEDAC Håndbog, September 2015 Udgivet af YEDAC-projektet (Young Entrepreneurship Developing in Action) finansieret af Den Europæiske Union i Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Udgivet i Danmark, af UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Research and Development Lucernemarken 1 DK-5260 Odense S Tlf Publikationen er tilgængelig på ISBN:

56

57 TEMA FORBEREDELSE

58 TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser inden for temaet Har relevans for elevernes liv eller hverdag Giver mulighed for samarbejde med eksterne parter gerne i lokalområdet Giver mulighed for at arbejde i og med fagenes mål og indholdsområder Beskriv temaet kort, gerne medfulgt af billeder, film eller links, så det kan præsenteres for eleverne. I kan eventuelt vælge at lade eleverne vælge mellem to eller tre egnede temaer. FORBEREDELSE

59 NETVÆRK FORBEREDELSE

60 NETVÆRK Entrepreneurskab kræver co-creation og kontakt med verden omkring eleverne. Det er derfor en god idé på forhånd at finde mulige samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan fx være lokale virksomheder eller foreninger, NGO er eller kommunale institutioner. Vær meget specifik, når du forklarer samarbejdspaterne, hvad der forventes af dem. Det kan være, at de skal: Give inspiration til idéer Modtage besøg af eleverne Give feed back på elevernes idéer og prototyper Deltage i evaluering af elevernes projekter eller arbejdsprocesser Giv eventuelt eleverne frihed til selv at definere, hvad de forventer af samarbejdspartnerne. FORBEREDELSE

61 MÅL FORBEREDELSE

62 MÅL Sæt faglige mål forud for forløbet. Målene: Hentes i fagenes curriculum Har tydelig relevans Er specifikke Kan formidles klart til eleverne Målene er det faglige pejlemærke undervejs i arbejdsprocessen. De gælder som udgangspunkt for refleksion og evaluering. FORBEREDELSE

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION

HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION 1 YEDAC Håndbog, juni 2015 Udgivet af YEDAC-projektet (Young Entrepreneurship Developing in Action) finansieret af Den Europæiske Union i Competitiveness

Læs mere

HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION

HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION HÅNDBOG YOUNG ENTREPRENEURSHIP DEVELOPING IN ACTION 1 YEDAC Håndbog, juni 2015 Udgivet af YEDAC-projektet (Young Entrepreneurship Developing in Action) finansieret af Den Europæiske Union i Competitiveness

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

HVEM ER EN HELT? HELTE OPGAVEARK 1. 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren. 1-7, hvor nr. 1 er mest en helt.

HVEM ER EN HELT? HELTE OPGAVEARK 1. 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren. 1-7, hvor nr. 1 er mest en helt. HVEM ER EN HELT? 1) Diskuter: Hvem er mest en helt? 1. Statsministeren 2. Supermand 3. En læge 4. En handicappet 5. Et skolebarn 6. En ældre dame 7. Gud 2) Argumentér for jeres valg, og placér dem på en

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers egen praksis, så er der et par forslag her! Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Her er udvalgt tre

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA METODE HVORFOR KORT HVORFOR OM KORTENE: Dette er en lille samling af udvalgte metoder til brugerorienterede innovationsprocesser. Hvert kort indeholder en metode med angivelse af, hvor i innovationsprocessen,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Animationer af naturens fænomener

Animationer af naturens fænomener Gør tanke til handling VIA University College Animationer af naturens fænomener Dag 2 3. juni 2016 1 Hvad kan animationer i naturfag? Makro: Det vi kan se! Animationer kan synliggøre processer på mikroniveau.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen

Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen Aktivitet er et ord, som optræder 62 gange i Fælles Mål 2009 Matematik. Der er megen fokus på at elever skal være aktive og

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS

PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS OPGAVESÆT TIL LEDERKURSUS 2 OCTAVIA, ROSKILDE KOMMUNE 9. marts 2016 Frydendalsalle 8 3450 Allerød +45 3110 1441 nikolaj@trautner.nu NOTER TRAUTNERS 6 TRIN TIL

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

INNOVATION I AARHUS. Introduktion til innovationsspillet AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM

INNOVATION I AARHUS. Introduktion til innovationsspillet AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM INNOVATION I AARHUS Side 1 af 7 - Et innovationsspil for alle, der vil udfordre vanetænkningen AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM Introduktion til innovationsspillet 1. Før du går i gang Innovationsspillet

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Testplan Pixeline Skolehjælp Testplan Projekt: Usability Testing Gruppenavne: Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Uddannelse: PBA E- koncept - Dansk (Erhvervsakademiet

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Aktørinvolvering. Benyt jer af følgende to redskaber i kronologisk rækkefølge: Aktøroverblik Aktørmøder. Fase 4 Fasebeskrivelse

Aktørinvolvering. Benyt jer af følgende to redskaber i kronologisk rækkefølge: Aktøroverblik Aktørmøder. Fase 4 Fasebeskrivelse Nu er det tid til at involvere de eksterne aktører, som er potentielle deltagere i initiativet. Det kræver særlig forberedelse at tage kontakt til aktørerne i et co-creation initiativ. I Fase 4 skabes

Læs mere

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces INTERVENTIONSDESIGNET Formål, mål og proces FORMÅL Forskning Udvikling UDVIKLINGSFORMÅL At understøtte lærerens planlægning af målstyret undervisning og de aktiviteter, der støtter målstyret undervisning

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere