Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter."

Transkript

1 Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Hillerslev Idrætsforeningen og Lokalråd har følgende kommentar til Fagsekretariatetet Sundhed og Handicap indstilling til Kultur og Fritidsudvalget ang. samarbejde om brug af Hillerslev Landsbycenter. Vi ser meget positivt på forslagene til Vilkår for kulturafsnittet i Hillerslev Landsbycenter og har ros til samarbejdet med Job og Aktiv. Vi har følgende kommentar til de opstillede punkter i sagsfremstillingen. Ang: pkt. 6 "Gymnastiksalen udlejes ikke til privat personer." Udlejningen af gymnastiksalen er en gammel aftale og bygger p at lokalområdet ikke har tilgang til andre fælles/oka/er. Se vedhæftet referat a 1991, hvor gymnastiksalen beskrives på lige linje med forsamlingshusforeningerne. Udlejningen er lavet med gi. Ringe kommune. Vi er bekendt med at der findes udlejning af andre kommunale lokaler i kommunen og alle foreninger hermed ikke er ligestillet. Vi vil oqså sætte spørgsm~1 ved, om man kan ligestille lokalornråderne, da man har forskellige forudsætninger. Vi har intet forsamlingshus, ingen Hal og der har aldrig været konkurrerende forhold i området, men tæt samarbejde med Lykkensprøve og Thaisen Hus. De har leveret mad til mange arrangementer i salen. Lukning for udlejning af salen mener vi strider mod den politiske vedtaget udviklingstratetgi " om Levende lokalsamfund med stærke profiler" - Salen har ikke været udlejet meget de sidste par år, men de udlejninger, der har været, har primært været i forbindelse med begravelser. Vedhæftet en beskrivelse af sidste udlejning - beskrevet at Ejner Nilsen. Selskabslokalet Lykkensprøve har stået til salg igennem flere år uden interesserede købere, hvorfor vi inden længe står helt uden selskabslokaler, hvis forslaget vedtages. Hvordan kan kommunen hjælpe med at sikre et attraktivt lokalsamfund, når men lukker vores fællesskabsmuligheder, både i for af privatudlejning af Landsbycenter og ved salg af fodboldbaner og klubhus?? Vi har meget f aktiver i området, og der bliver i øjeblikket taget en lille bid af hvert hjørne, så vi ikke fremstår så attraktive længere. At udlejning af gymnastiksalen kan være et ulovligt forhold for kommunen, stiller vi os undrende over for, da der lokalt ikke er tilsvarende lokaler, og der findes udlejning sted af andre offentlige bygninger i kommunen. Huslejen har tilfaldet kommunen til brug for betaling af lys vand og varme/drift, hvorfor foreningerne ikke har tjent penge på udlejningen. 1

2 Vi mangler af beskrivelsen at Private institutioner har mulighed for at leje salen, på sammen vilkår som tidligere. Herunder ved vi at Hjemly børnehave har brugt salen en del til aktiviteter. Dette forventer vi også sikres i fremtiden, da vi mener salen skal udnyttes mest mulig, og det er et aktiv for lokalsamfundet. Skulle det ske, at man politisk vedtager. at lukke for vores udlejning muligheder, mener vi, at der bør tages hensyn til de planlagte udlejninger som minimum frem til Vi arbejder for at bevare et attraktivt lokalsamfund - - hvad arbejder i, som kommune og politiker for???? Vi står gerne til rådighed for uddybelse af punkter i høringsvaret. Med venlig hilsen Hillerslev Idrætsforening 12/L Anders Pedersen Hillerslev sogns lokalråd fit~,egaard 2

3 hej. som oplæg til bevarelse af muligheden for at bruge gymnastiksalen mener jeg at sognet ikke kan undvære gynastiksalen til brug i aktuelle sitautioner-som f.eks. lørdag hvor min kone skal bisættes med efterfølgende kaffe-lykkens prøve er optaget-men vi har fundet personale så vi kan lave kaffebord i gymnastiksalen hvor der vil komme mange, over 100-? i sådant tilfælde er gymnastiksalen på sin plads. vi brugte den ogå da vøre søn blev bisat men der vil være mange andre gange hvor behovet vil være der- men kan jo i de fleste tilfælde tilpasse ind i Job og Aktivs brug af gymnastiksalen min kommentar til sagen med venlig hilsen ejner nielsen

4 ,ehandlingsarkl teslutninger Cumalnr Vedtagelser SagsbehanahnOl\nås\i"if',ge, Kulturudvalgets møde /:0 - /9C)/ /}. den Dagsordenens pkt. 17 Z xxx. FOTslaq til retninaslinier for drift af fois~inqslokaler i Hillerslev. J. nr P21. Skole- og kulturforvaltningen har udarbejde~ nedens~åe~de forslag til retningslinier for drift af forsamlings okaler ~ H~llerslev; "Mellem Hillerslev beboerhusforening og Rin5fe kommune indgås følgende aftale om drift af forsamlingsloka er i Landsbycentret Hillerslev. i Forsamlingslokalerne udgør en ejerlejlighec i Landsbycentret i Hillerslev. Ringe kommune yder et årligt tilskud til dx~ften svarende til udgifterne til hensættelser til udvendig ve~ligeholdelse, hensættelser til tekniske installationer, I~tionærløn, administration og revision til den pågælder.~e ejerlejlighed. Overdragelsen omfatter den totale drift af ~ors~~lingslokalerne inel. samtlige udgifter til ejerforeningen, udgifter til indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af inventar og samtlige indtægter vedrørende udlejning af forsamlingslokalerr.~ Ringe kommune yder frem til 31. december 19~6 et årligt driftstilskud på kr (1991 priser) Til arrangementer i forsamlingslokalerne, h~or Ringe kommune yder gratis lokaler, betales der pr. dag til dækning af leje, opvarmning og rengøring kr. 291,50 + moms. iait 355,63 kr. Beløbt reguleres i forbindelse med Ringe kommunes budgetlægnin; med de fremskrivningsprocenter som kommunen anvender for området. Lokalerne overdrages lnel. borde og stole t l xx personer samt service til xx personer. Det forudsættes, a forsamlingshusforeningen løbende vedligeholder og supplerer op så der til enhver tid findes inventar og service til det nævn~e antal personer. Bygningsændringer må ikke foretages uden Ri3ge kommunes godkendelse. Ovennævnte retningslinier ligger så tæt som muligt op ad dem der er aftalt med forsamligshusforeningerne i de a3dre sogne. Det faste årlige driftstilskud skal dække de udgiftet som er pålagt forsamligs1okalerne i kraft af, de er med i en ejerforening med

5 Behandlingsarkl Beslutninger IJournal nr. Sagsbehandling/indstillinger Vedtagsl58r fælles udvendig vedligeholdelse og fælles v!dligeholdelse af udendørsarealer. Efter Danmarks Ældreboligs~lskabs Budget for ejerlejlighed 3 bliver kommunens udgift heraf ter ca kr. ---Kulturudvalget 17. oktober 1991: Gentehandles, efter at sagen er drøftet med bl.a. Hillerslev Beboerhusferening. Det er udvalgets opfattelse, at det ekstraordinære tilskud på kr. pr. år ikke medtages i den endelige aftale. > /ljs OAFOlO 'REDERIKSHAVN3461 3

6 Depotplads til Idræt og Kulturafdelingen på Hillerslev Landsbycenter. Skrivelse godkendt af: Leder af Landsbycenter. Bente Nielsen /1)-!,!--.-/,. r - --If- _C-:!/..-b,(,..f.r---y-z,/ v,t /. # Formand for Hillerslev Sogns Borgerforening. Egon Petersen. /J ~--~Yf?PJ ~~U-fl På mødet d.26 marts 1993 blev man enige om,at kulturafdelingen indtil videre må benytte en del af det gamle FUT lokale til depotplads. Centeret vil søge kommunen om en tillægsbevilling til en udbygning, som skal anvendes til værksted for beboerne.godkendes dette projekt afgives gammelt FUT lokale som depotrum til kulturafdelingen. Hvis projektet afslås må sagen tages op ny,da centeret i så fald skal have FUT lokalet lovliggjort som værksted for beboerne. Edith er ansvarlig for depotplads.der udleveres ingen nøgle. Ved afhentning af ting i depotrummet orienteres centerets personale..4-c:~l-,. ;~'.

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere