Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti Bilagsregistrering...9 Bogføring...12 Udskrift inden bogføring Finansoverførsel Udskrifter...15 Bogføringsjournal...15 Kontokort...17 Saldobalance...19 Bilagsliste...21 Restanceliste Beløbssøgning Årsafslutning...27 Eksempler på posteringer...29 Genvejstaster...31

2

3 1. Generelt Bogholderi - Generelt MedWins bogholderidel indeholder et finanssystem til registrering og bogføring af bilag. Efterfølgende kan regnskabet udskrives på papir eller diskette, sendes til revisoren og afsluttes. Bogholderimodulet kan modtage oplysninger om ydelser fra regningsmodulet og integrere disse i regnskabet. Praksisoplysninger Under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans indtastes bl.a. oplysninger om regnskabsår og kontonumre for de konti som bruges af programmet Det er muligt af have 2 regnskabsår åbne ad gangen. Regnskabsår: Nyt regnskabsår: Første statuskonto: Det ældste regnskabsår. Det regnskabsår der vil blive årsafsluttet næste gang der køres årsafslutning. Startdato og slutdato. Nyeste regnskabsår. Næste gang der køres årsafslutning vil dette regnskabsår flyttes op under Regnskabsår. Startdato og slutdato. Den første konto i statusdelen. Anvendes i forbindelse med årsafslutningen, til at angive hvor driftdelen slutter og statusdelen starter. Ved årsafslutning overføres der ingen saldi for driftskonti, hvorimod ultimosaldiene overføres til primo i det nye år for statuskonti. Ønsker revisoren at der overhovedet ikke skal overføres saldi ved årsafslutningen, udfyldes dette felt med 9-taller under årsafslutningen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 3

4 Bogholderi - Generelt HUSK at rette tilbage igen til den rigtige konto når årsafslutningen er foretaget. Resultatkonto: Patient samlekonto: Sygesikringskonto: Kassekonto: Bankkonto: Girokonto: Næste journalnr.: Næste åben postnr.: Næste bilagsnr.: Det kontonr. hvortil årets resultat overføres, i forbindelse med årsafslutningen. Anvendes af MedWin til automatisk bogføring, når der bogføres på patienter. (Tilgodehavende hos patienter). Det kontonr. der angives her, anvendes til tilgodehavende hos sygesikringen. Kassekontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Kasse i Bilagsregistreringen. Bankkontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Bank i Bilagsregistreringen. Girokontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Giro i Bilagsregistreringen. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. Kan eventuelt nulstilles i forbindelse med årsafslutning. Bilagsliste ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Bilagsliste til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Bilagsliste ønskes sendt til revisor på diskette. Saldobalance ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Saldobalance til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Saldobalancen ønskes sendt til revisor på diskette. Familiepraksis: Aut. bilagstekst: Anvendes ikke til bogholderiet. Sættes markering heri, vil kontonavnet indsættes i bilagsteksten, under registrering af bilag. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

5 Honorartabel Bogholderi - Generelt Under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel angives hvilke konti der skal anvendes på de forskellige ydelser, når disse anvendes i regnskabsmodulet. Sys.konto: Pt.konto: Her angives det kontonr. der skal anvendes til bogføring af sygesikringens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Det kontonr. der skal anvendes til bogføring af patientens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 5

6 Bogholderi - Generelt Konto for udgående moms. Markering: Moms angiver at der skal beregnes moms på ydelsen. (anvendes kun på attester under gruppe "18 Attester (Non-sygesikrings)"). Når der laves regninger på attester, hvor ydelsen har markering for Moms, vil der blive dannet ekstra posteringer til momskontoen. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

7 2. Kontokartotek Bogholderi - Kontokartotek Her oprettes/redigeres kontoplanen efter revisorens anvisninger. Programmet kaldes op via Bogholderi Kontokartotek i menuen. Kontoplan Kontonr: Her indtastes kontonummer. Alle kontotyper, også ikke-posteringskonti (se under Kontotyper), skal have et kontonummer. 2. Kontonavn: Her indtastes navnet på kontoen. Konti af typen linieskift behøver ikke have et navn. 3. Konto Type: Her angives hvilken type kontoen er. L: Angiver, at der skal foretages linieskift ved udskrift af saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. O: Kontonavnet er en overskrift, som vil blive udskrevet på saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. P: Kontoen er en posteringskonto, der kan benyttes ved indtastning af bilag i bilagsregistreringen. T1: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk. Der kan ikke posteres på kontoen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 7

8 Bogholderi - Kontokartotek T2: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af typen T2 eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. T3-T9: Sammentællingskonti til saldobalancen. Disse konti vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af samme type eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. 4. Moms: Benyttes ikke p.t. 5. <Udskriv>: Giver en udskrift af kontoplanen på printeren. Oprettelse af nye konti Oprettelse af konti: Skal man oprette en ny konto, gøres dette på nederste linie. Ved opdatering sætter systemet selv linierne i kontoplanen i nummerorden. Sletning af konti Sletning af konti: Sletning af en konto foregår ved at klikke med musen i det lille grå felt til venstre for kontonummeret. Når hele linien er markeret blå, tastes Delete på tastaturet. OBS! Når man er begyndt at bogføre på de oprettede konti, tilrådes det, at evt. sletning af konti eller oprettelse af nye, foregår i samråd med revisoren. Systemet vil komme med en advarsel, hvis man forsøger at slette en konto, der er bogført på inden for de sidste 5 år. 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

9 3. Bilagsregistrering Bogholderi - Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er MedWins "kassekladde". Her indtastes alle bilag. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsregistrering <Nyt bundt>: For hver gruppe af bilag, der skal registreres, opretter man et bundt. Et bundt kan f.eks. omfatte en bestemt måneds eller uges bilag, åbningsposteringer til regnskabsåret, eller, hvis man vil være mere specifik, alle girobilag for en bestemt periode. Det er muligt at have flere igangværende bundter samtidig. Vælg <Nyt Bundt> og angiv en forkortelse samt en beskrivende tekst for de bilag, der skal indtastes i bundtet. Forkortelsen kunne f.eks. være månedsnummer og årstal, eller hvis flere personer indtaster bilag, kan initialet på den, der registrerer bundtet, benyttes. Teksten kunne f.eks. være Efterposteringer til 2006, Bankbilag uge 20 eller februar Vælg <Ok>, hvorved bundtet oprettes og bilagsindtastningen kan begynde. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 9

10 Bogholderi - Bilagsregistrering 2. Aktuelt bundt. Man bevæger sig fra felt til felt i bundtet ved hjælp af eller musen. CTRL + : indsætter automatisk dagsdato i datofeltet, ydernummer fra login initialet eller viser en oversigt over kontoplanen. Det er yderligere beskrevet ved de relevante felter. Art For hvert bilag skal man angive en art. F Finansbilag benyttes til alle posteringer, der vedrører konti oprettet i kontoplanen. DB Debitor betalingsbilag benyttes når en debitor indbetaler til fx kasse, bank eller giro. Modposten skal være et bilag af arten F på hhv. kasse, bank eller girokontoen. DK Debitor kreditbilag benyttes hvis debitoren skal have en kreditnota. Modposter på den eller de indtægtskonto/-konti, hvor indtægten på det oprindelige bilag blev registreret, med et bilag af arten F. DF Debitor finansbilag benyttes til registreringer af tilgodehavender på patienter. Modposten skal være af arten F på den tilsvarende indtægtskonto, f.eks. vaccinationer. Fælles for arterne DB, DK og DF er, at kontonummer skal udfyldes med patientens cpr-nr. Systemet bogfører selv sideløbende på den finanskonto i kontoplanen, der er defineret som Patient samlekonto (se beskrivelsen under Praksisoplysningerne). Dato: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk dags dato i datofeltet Bilag: Bilagsnummer tildeles automatisk. Yder: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk ydernr. for det pågældende logininitial i ydernummer feltet. Klik på fald ned pilen viser en oversigt over ydernumre hvis der er oprettet flere. Konto: I kontofeltet fremkommer finans-kontosøgning ved CTRL +. Tastes K i kontofeltet indsættes kontonr. for kassekontoen. (Kontonummeret hentes fra fanebladet Finans under Praksisoplysningerne se side 4) Tilsvarende kan man ved at taste hhv. B og G for kontonumrene få bank- og girokonto frem. Patientkonti søges frem ved hjælp af luppen, hvorved cpr-nr. overføres som aktiv patient. Den aktive patients cpr-nr. kan kopieres til kontonr. med Ctrl + C både for at kopiere og sætte ind. Vær opmærksom på, at arten skal svare til kontonummeret, så man kan f.eks. ikke skrive et cpr-nr. ind på en linie med arten F. Momsfeltet: Benyttes ikke p.t. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

11 Bogholderi - Bilagsregistrering Tekst: Beløb: Udfyldes med den ønskede posteringstekst. Er der sat flueben ved feltet Aut. Bilagstekst i Praksisoplysningerne (se side 4), vil kontonavnet automatisk indsættes posteringsteksten. Beløb i debet indtastes direkte, mens der sættes minus foran kreditbeløb. Ved skift til ny linie foreslår systemet automatisk beløbet fra den foregående linie med modsat fortegn, så man kan indtaste modposten. 3. Kasse, Bank, Giro: Her kan man dels se, hvad saldoen er på kontiene, dels følge med i bevægelserne, efterhånden som der registreres beløb på samme. Oplysninger om hvilke konti saldiene / bevægelserne skal vises fra, hentes fra de kontonumre der er indtastet i Praksisoplysningerne i felterne Kassekonto, Bankkonto og Girokonto i Praksisoplysningerne, fanebladet Finans (se side 4). Saldoen viser, hvor meget der i alt er bogført på kontoen pr. dags dato og vil blive opdateret, hver gang et bundt bogføres. De beløb, man indtaster i et bundt, vil altså ikke indgå i saldoen, før bundtet er blevet bogført. Bevægelserne derimod viser summen af hhv. kasse-, bank- og giro-posteringer i indeværende bundt. Lægger man bevægelser og saldo sammen, får man den saldo, der vil stå på kontoen, når bundtet er bogført. (Forudsat at man ikke har fremdateret sine bilag!) 4. Gentag: Her kan man sætte systemet op til automatisk at gentage en eller flere af oplysningerne i bilagsregistreringen fra linie til linie. I de fleste tilfælde kan det betale sig at markere Art og Ydernr for at spare disse indtastninger. Har man mange bilag, der skal indtastes fra den samme dato, kan der også være indtastninger at spare ved at markere Dato. 5. Saldo: Hvis der er vinget af i den lille firkant til højre, vil man kunne se saldoen for hvert cpr-nr, der er indtastet i bilagsregistreringen her. Cursoren skal stå på den linie, cpr-nummeret står på. Saldoen vil svare til den, der kan ses på det tilsvarende patientkort. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 11

12 Bogholderi - Bilagsregistrering Bogføring <Bogføring>: Når alle bilag i et bundt er registreret, skal bundtet bogføres. Vær opmærksom på, at når bogføring er valgt, er der ikke længere mulighed for at rette i bilagene! Bundtet bliver slettet efter bogføringen, hvor bilagene føres ind i regnskabet. Den eneste måde at rette evt. for sent opdagede fejl er herefter at foretage rettelsesposteringer i et nyt bundt. Disse rettelser vil fremover kunne ses i udskrifter af det endelige regnskab. Hvis der er fejl i bundtet, som betyder, at bundtet ikke kan bogføres, vil bogføringen meddele dette. Det kan f.eks. være datoer uden for regnskabsåret, bilag, der ikke stemmer, ikke-eksisterende kontonr. eller forkerte ydernr. I så fald må man foretage de nødvendige rettelser i bundtet og bogføre påny. Udskrift inden bogføring <Udskriv>: Her kan man få en udskrift på print af samtlige bilag i bundtet, inden det bogføres. Efter bogføring kan bundtet udskrives fra Bogholderi BogføringsJournal. 12 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

13 4. Finansoverførsel Bogholderi -Finansoverførsel Man kan her overføre alt fra regningsmodulet til bogholderimodulet, dvs. sygesikringsregninger, private regninger eller begge dele. Ved finansoverførslen dannes automatisk et bundt i bilagsregistreringen med betegnelsen "FIOVF Finansoverførsel". Hvis der findes et FIOVF-bundt i forvejen (dvs. det foregående FIOVF-bundt endnu ikke er blevet bogført), vil de bilag, der overføres ved en ny finansoverførsel, blive overført til det samme bundt. Der kan nemlig kun ligge et bundt ad gangen, der hedder FIOVF. Programmet kaldes op via Bogholderi Finansoverførsel. Vær opmærksom på, at programmet ikke kan kaldes op, hvis man står i hhv. bilagsregistrering eller regningsindtastningsbilledet. I så fald må man skifte til et andet billede først Afgrænsning: Systemet foreslår en datoafgrænsning, der svarer til den, der benyttes ved sygesikringsafregning, idet det ofte vil være naturligt at køre finansoverførslen i forbindelse med en sygesikringsafregning. Dvs dags dato, medmindre dags dato er en mandag eller tirsdag. I så fald foreslås den foregående søndag. Datoerne kan selvfølgelig ændres. Kun ikke tidligere overførte regninger i datointervallet vil blive overført. 2. Initialer: Hvis man ønsker en bogføringsjournal for hvert initial for sig, kan man vælge et enkelt initial ved at dobbeltklikke på det. I så fald skal man huske at gå ind i bilagsregistreringen og bogføre det dannede bundt, inden overførsel for et nyt initial foretages. Man kan også vælge at overføre for alle initialer ved at klikke på <Alle>>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 13

14 Bogholderi - Finansoverførsel 3. Overfør: Alle: Både patient- og sygesikringsandele overføres. Kun sygesikringsandele: Kun sygesikringsandelene på regningerne overføres. Denne mulighed benyttes, hvis man ikke kører automatisk patientbogholderi. Kun patientandele: Kun regninger med patient- (eller firma)beløb, vil blive overført til bilagsregistreringen. Regninger, der er markeret med "Kontant regning" i regningsmodulet, vil blive bogført på kassekontoen. Hvis man vælger kun at finansoverføre patientandel, kan man ikke efterfølgende overføre sygesikringsandel og omvendt. <Ok> for at igangsætte overførslen. De finanskontonumre, der påsættes bilagene i bundtet FIOVF, bestemmes af opsætningen af kontonr. i honorarkartoteket (se side 5) og praksisoplysninger (fanebladet Finans) (se side 4). Privatregninger, der ikke er blevet betalt kontant, vil blive registreret som debitorbilag på cpr-nr. eller, hvis der er valgt kontoafregning, på det kontonummer, der er registreret på det pågældende firma i initialkartoteket. Kontantregninger bogføres på kassekontoen. Patientens cpr-nr. bliver ikke berørt. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

15 5. Udskrifter Bogholderi - Bogføringsjournal Bogføringsjournal Bogføringsjournalen er dokumentationen for de bilag, der er blevet indtastet i bilagsregistreringen og bogført. Man kan også sige, at den svarer til en endelig udskrift af kassekladden. Hver gang der bogføres et bundt, bliver der dannet en bogføringsjournal. Journalerne bliver automatisk nummereret fortløbende. Programmet kaldes frem under Bogholderi Bogføringsjournal i menuen. Ydernr.: Journalnr.: Udskriv til: Klik på det ønskede ydernr., hvis det ikke allerede er valgt. Vælg fra og til journalnr. Der kan vælges mellem udskrift til skærm eller printer. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 15

16

17 Kontokort Bogholderi - Kontokort Her kan kontokort udskrives, så man kan se, hvad der er bogført på hver enkelt konto. Programmet vælges via Bogholderi Kontokort Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) og kontonr. interval. Er kontointervallet blankt, fås alle konti, der opfylder de øvrige angivne kriterier. 2. Specielt: Vælg mellem finans-, patient- eller firmakonti. For patienters vedkommende vil kontonummeret være lig med cpr-nr., mens firmakontonummer er det nummer, der begynder med , som står ud for kontonr. i initialkartoteket på initialet for det pågældende firma. (Se også under kontoafregning i afsnit 4.1. Regninger i MedWin manualen.) 3. Udskriv til: Angiv om der skal udskrives på skærm eller printer. 4. Regning: Hvis man har valgt udskrift af patient eller firmakontokort, kan man, ved at vinge af her, vælge at få udskriften ud som en regning, der kan sendes til patienten eller firmaet. 5. Udskriv kun hvis: Man kan her vælge kun at udskrive kontokort på konti, hvor hhv. saldoen er <> nul, og/eller hvor der er bevægelser på kontoen. 6. Ydere: Klik på det relevante ydernr., hvis det ikke allerede er valgt, og igangsæt udskrivningen med <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 17

18

19 Saldobalance Bogholderi - Saldobalance Her udskrives regnskabet (saldobalancen). Programmet kaldes op via Bogholderi Saldobalance Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) for den periode, regnskabet ønskes udskrevet for. Ultimodato udfyldes med den dato (ddmmåååå), man ønsker at se år-til-dato tallene til. (Som regel den samme dato som den sidste i intervallet.) 2. Udskriv til: Saldobalancen kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (Under Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Dette gøres i samråd med revisoren, så filen kommer til at passe til dennes edb-system). 3. Ydere: Klik på det ydernr. saldobalancen ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. Hvis der vælges mere end et ydernr. (i fleryderpraksis), vil saldobalancen vise et kombineret regnskab for de pågældende ydernumre. Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 19

20

21 Bilagsliste Bogholderi - Bilagsliste Her kan man udskrive samtlige bilag, der er registreret i bogholderidelen. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsliste Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå). Man kan vælge at se bilagene for en enkelt konto ved at skrive samme kontonr. i begge rubrikker. Hvis intet angives, udskrives bilagene for samtlige kontonr. Hvis man ønsker at se et enkelt eller flere bilag, angives dette i rubrikkerne ud for bilag. 2. Ydere: Klik på det ydernr. bilagslisten ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. 3. Specielt: Vælg om det skal være patient- eller finansbilag, der skal vises. 4. Udskriv til: Bilagslisten kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (I Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans, er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Formatet opsættes i samråd med revisoren.) Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 21

22

23 Restanceliste Bogholderi - Restanceliste Her kan man se de patienter, der har en patientsaldo. Programmet kaldes op via Bogholderi Restanceliste Afgrænsning: Dato: Indtast dato hvortil mellemværende med patienterne ønskes vist. De patienter, der først har fået en saldo efter den indtastede dato, vil ikke komme med på listen. Det betyder, at hvis man f.eks. indtaster en dato, der er en måned før dags dato, har patienterne haft en måneds frist til at betale deres restance, så kun de patienter, der endnu ikke har betalt, vil komme med på listen. Patient: Indtast evt et cpr.nr. hvis kun en enkelt patient med saldo ønskes udskrevet. Ydernr.: Vælg det relevante ydernr. 2. Udskriv til: Restancelisten kan udskrives som en oversigt på skærm eller papir, eller der kan vælges en formularudskrift for hver patient på listen (f.eks. girokort eller rykkerbreve). Ved valg af formularudskrift, startes formularprogrammet op. Her vælges den ønskede formular (f.eks. girokort) og udskriften igangsættes med Arkiv Start serie udskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. Vær opmærksom på, at kun beløb, der er bogført før den indtastede dato, vil optræde på restancelisten. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 23

24

25 6. Beløbssøgning Bogholderi - Beløbssøgning Beløbssøgningen giver mulighed for at søge bilag frem med et bestemt beløb. Vælg Bogholderi Beløbssøgning. Beløb: Fra: og Til: Ignorer decimaler: Ignorer fortegn: Indtast det ønskede beløb der skal søges på. Indtast hvilken periode, der skal søges. Der kan kun søges på hele måneder. Hvis der ikke skal tages hensyn til ørebeløb, sættes flueben her. Hvis man ønsker at se både beløb bogført i debet og kredit, sættes flueben her. Søgningen igangsættes med <Ok>, og systemet vil vise de bilag på skærmen, der opfylder de angivne betingelser. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 25

26

27 7. Årsafslutning Bogholderi Årsafslutning Her afsluttes og lukkes det aktuelle regnskabsår, så der ikke længere kan registreres bilag i dette år. Programmet kaldes frem via Bogholderi Årsafslutning. Vær opmærksom på, at årsafslutningen først må køres, når alle bilag vedrørende indeværende regnskabsår er indtastet og bogført. (Kontakt evt. revisoren.) For at kunne få lov til at årsafslutte skal både Regnskabsår og Nyt regnskabsår være udfyldt under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans (se side 3). Ved afslutningen bliver årets resultat automatisk overført til den konto, der er angivet som resultatkonto, også under fanebladet Finans (se side 4). Saldiene på alle statuskonti overføres til det nye regnskabsår, mens primosaldo i det nye år nulstilles på driftskontiene. Vælg <Ok> for at igangsætte årsafslutningen. Kørslen tager kun et øjeblik. Ved flere ydernumre årsafsluttes for det yderner. der er logget ind i MedWin. Der skal årsafsluttes for alle ydernumre inden primosaldiene på saldobalancen vil være i orden. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 27

28

29 Eksempler på posteringer Bogholderi Eksempler på posteringer I nedenstående vises eksempler på hvilke posteringer der dannes, på forskellige typer regninger. I eksemplerne er kun vist de posteringer der bliver overført, når der vælges at overføre patient andele i finansoverførslen. Eksempel 1: I første eksempel vises de posteringer der overføres fra en regning på en telefonkonsultation på en gruppe 2 patient. Der dannes en Debitor finans (DF) postering til patientens konto (cpr.nr) med beløbet i debet og tilsvarende en postering til den konto der er angivet på ydelsen i honorartabellen, som Pt.konto (se side 5 og 6), med beløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Eksempel 2: I forbindelse med en regning på en attest (gr. 18 Attester Non sygesikrings) med moms dannes nedenstående posteringer: Der dannes 4 posteringer til følgende konti. Til patientens konto (cpr.nr.) dannes 2 Debitor finans posteringer (DF): 1 posteringer på attestbeløbet i debet og 1 postering på momsbeløbet i debet. Der dannes 2 Finansposteringer (F): h.h.v. på attestbeløbet i kredit til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) og til kontoen for udgående moms på momsbeløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 29

30 Bogholderi Eksempler på posteringer Eksempel 3: Eksempel på en kontant regning udstedt til en Gr. 3 patient. Patientens cpr.nr. bliver ikke berørt. Der dannes en postering til kassekontoen i debet og modsvarende en postering til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. Eksempel 4: Eksempel på posteringer der dannes ved en Kontoafregning. I eksemplet er lavet en regning til en gr. 2 patient der indeholder både en konsultation og en operation. Der dannes posteringer med beløbene i debet til kontohaveren (det kontonr. der er indtastet under Kartoteker Initialkartotek på det initial der er valgt i regningsmodulet) og modsvarende posteringer til den/de konti, der er angivet på ydelserne i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. 30 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

31 Genvejstaster Bogholderi Bogholderi Genvejstaster Bilagsregistrering Alt + N Aktuelt Bundt/Nyt Bundt Alt + O Bogføring Alt + U Udskriv Ctrl + C Indsætter det aktive Cpr-nr. i kontonummerfeltet. Ctrl + Påsætter dags dato i datofeltet ydernummer for det pågældende login-initial. I kontofeltet Ctrl + viser oversigt over kontoplan K indsætter kontonummer for Kassekonto B indsætter kontonummer for Bankkonto G indsætter kontonummer for Girokonto (disse hentes fra Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Finans) Nyt Bundt Alt + A Alt + R Alt + O Kontokartotek Alt + U Bogføringsjournal Alt + N Alt + O Kontokort Alt + L Alt + O Saldobalance Alt + N Alt + O Bilagsliste Alt + N Alt + O Restanceliste Alt + N Alt + O Beløbssøgning Alt + N Alt + O Finansoverførsel Alt + N Alt + O Årsafslutning Alt + N Alt + O Annuller Rediger Ok Udskriv Annuller Ok Luk Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 31

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere