Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti Bilagsregistrering...9 Bogføring...12 Udskrift inden bogføring Finansoverførsel Udskrifter...15 Bogføringsjournal...15 Kontokort...17 Saldobalance...19 Bilagsliste...21 Restanceliste Beløbssøgning Årsafslutning...27 Eksempler på posteringer...29 Genvejstaster...31

2

3 1. Generelt Bogholderi - Generelt MedWins bogholderidel indeholder et finanssystem til registrering og bogføring af bilag. Efterfølgende kan regnskabet udskrives på papir eller diskette, sendes til revisoren og afsluttes. Bogholderimodulet kan modtage oplysninger om ydelser fra regningsmodulet og integrere disse i regnskabet. Praksisoplysninger Under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans indtastes bl.a. oplysninger om regnskabsår og kontonumre for de konti som bruges af programmet Det er muligt af have 2 regnskabsår åbne ad gangen. Regnskabsår: Nyt regnskabsår: Første statuskonto: Det ældste regnskabsår. Det regnskabsår der vil blive årsafsluttet næste gang der køres årsafslutning. Startdato og slutdato. Nyeste regnskabsår. Næste gang der køres årsafslutning vil dette regnskabsår flyttes op under Regnskabsår. Startdato og slutdato. Den første konto i statusdelen. Anvendes i forbindelse med årsafslutningen, til at angive hvor driftdelen slutter og statusdelen starter. Ved årsafslutning overføres der ingen saldi for driftskonti, hvorimod ultimosaldiene overføres til primo i det nye år for statuskonti. Ønsker revisoren at der overhovedet ikke skal overføres saldi ved årsafslutningen, udfyldes dette felt med 9-taller under årsafslutningen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 3

4 Bogholderi - Generelt HUSK at rette tilbage igen til den rigtige konto når årsafslutningen er foretaget. Resultatkonto: Patient samlekonto: Sygesikringskonto: Kassekonto: Bankkonto: Girokonto: Næste journalnr.: Næste åben postnr.: Næste bilagsnr.: Det kontonr. hvortil årets resultat overføres, i forbindelse med årsafslutningen. Anvendes af MedWin til automatisk bogføring, når der bogføres på patienter. (Tilgodehavende hos patienter). Det kontonr. der angives her, anvendes til tilgodehavende hos sygesikringen. Kassekontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Kasse i Bilagsregistreringen. Bankkontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Bank i Bilagsregistreringen. Girokontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Giro i Bilagsregistreringen. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. Kan eventuelt nulstilles i forbindelse med årsafslutning. Bilagsliste ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Bilagsliste til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Bilagsliste ønskes sendt til revisor på diskette. Saldobalance ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Saldobalance til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Saldobalancen ønskes sendt til revisor på diskette. Familiepraksis: Aut. bilagstekst: Anvendes ikke til bogholderiet. Sættes markering heri, vil kontonavnet indsættes i bilagsteksten, under registrering af bilag. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

5 Honorartabel Bogholderi - Generelt Under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel angives hvilke konti der skal anvendes på de forskellige ydelser, når disse anvendes i regnskabsmodulet. Sys.konto: Pt.konto: Her angives det kontonr. der skal anvendes til bogføring af sygesikringens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Det kontonr. der skal anvendes til bogføring af patientens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 5

6 Bogholderi - Generelt Konto for udgående moms. Markering: Moms angiver at der skal beregnes moms på ydelsen. (anvendes kun på attester under gruppe "18 Attester (Non-sygesikrings)"). Når der laves regninger på attester, hvor ydelsen har markering for Moms, vil der blive dannet ekstra posteringer til momskontoen. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

7 2. Kontokartotek Bogholderi - Kontokartotek Her oprettes/redigeres kontoplanen efter revisorens anvisninger. Programmet kaldes op via Bogholderi Kontokartotek i menuen. Kontoplan Kontonr: Her indtastes kontonummer. Alle kontotyper, også ikke-posteringskonti (se under Kontotyper), skal have et kontonummer. 2. Kontonavn: Her indtastes navnet på kontoen. Konti af typen linieskift behøver ikke have et navn. 3. Konto Type: Her angives hvilken type kontoen er. L: Angiver, at der skal foretages linieskift ved udskrift af saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. O: Kontonavnet er en overskrift, som vil blive udskrevet på saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. P: Kontoen er en posteringskonto, der kan benyttes ved indtastning af bilag i bilagsregistreringen. T1: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk. Der kan ikke posteres på kontoen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 7

8 Bogholderi - Kontokartotek T2: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af typen T2 eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. T3-T9: Sammentællingskonti til saldobalancen. Disse konti vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af samme type eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. 4. Moms: Benyttes ikke p.t. 5. <Udskriv>: Giver en udskrift af kontoplanen på printeren. Oprettelse af nye konti Oprettelse af konti: Skal man oprette en ny konto, gøres dette på nederste linie. Ved opdatering sætter systemet selv linierne i kontoplanen i nummerorden. Sletning af konti Sletning af konti: Sletning af en konto foregår ved at klikke med musen i det lille grå felt til venstre for kontonummeret. Når hele linien er markeret blå, tastes Delete på tastaturet. OBS! Når man er begyndt at bogføre på de oprettede konti, tilrådes det, at evt. sletning af konti eller oprettelse af nye, foregår i samråd med revisoren. Systemet vil komme med en advarsel, hvis man forsøger at slette en konto, der er bogført på inden for de sidste 5 år. 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

9 3. Bilagsregistrering Bogholderi - Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er MedWins "kassekladde". Her indtastes alle bilag. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsregistrering <Nyt bundt>: For hver gruppe af bilag, der skal registreres, opretter man et bundt. Et bundt kan f.eks. omfatte en bestemt måneds eller uges bilag, åbningsposteringer til regnskabsåret, eller, hvis man vil være mere specifik, alle girobilag for en bestemt periode. Det er muligt at have flere igangværende bundter samtidig. Vælg <Nyt Bundt> og angiv en forkortelse samt en beskrivende tekst for de bilag, der skal indtastes i bundtet. Forkortelsen kunne f.eks. være månedsnummer og årstal, eller hvis flere personer indtaster bilag, kan initialet på den, der registrerer bundtet, benyttes. Teksten kunne f.eks. være Efterposteringer til 2006, Bankbilag uge 20 eller februar Vælg <Ok>, hvorved bundtet oprettes og bilagsindtastningen kan begynde. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 9

10 Bogholderi - Bilagsregistrering 2. Aktuelt bundt. Man bevæger sig fra felt til felt i bundtet ved hjælp af eller musen. CTRL + : indsætter automatisk dagsdato i datofeltet, ydernummer fra login initialet eller viser en oversigt over kontoplanen. Det er yderligere beskrevet ved de relevante felter. Art For hvert bilag skal man angive en art. F Finansbilag benyttes til alle posteringer, der vedrører konti oprettet i kontoplanen. DB Debitor betalingsbilag benyttes når en debitor indbetaler til fx kasse, bank eller giro. Modposten skal være et bilag af arten F på hhv. kasse, bank eller girokontoen. DK Debitor kreditbilag benyttes hvis debitoren skal have en kreditnota. Modposter på den eller de indtægtskonto/-konti, hvor indtægten på det oprindelige bilag blev registreret, med et bilag af arten F. DF Debitor finansbilag benyttes til registreringer af tilgodehavender på patienter. Modposten skal være af arten F på den tilsvarende indtægtskonto, f.eks. vaccinationer. Fælles for arterne DB, DK og DF er, at kontonummer skal udfyldes med patientens cpr-nr. Systemet bogfører selv sideløbende på den finanskonto i kontoplanen, der er defineret som Patient samlekonto (se beskrivelsen under Praksisoplysningerne). Dato: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk dags dato i datofeltet Bilag: Bilagsnummer tildeles automatisk. Yder: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk ydernr. for det pågældende logininitial i ydernummer feltet. Klik på fald ned pilen viser en oversigt over ydernumre hvis der er oprettet flere. Konto: I kontofeltet fremkommer finans-kontosøgning ved CTRL +. Tastes K i kontofeltet indsættes kontonr. for kassekontoen. (Kontonummeret hentes fra fanebladet Finans under Praksisoplysningerne se side 4) Tilsvarende kan man ved at taste hhv. B og G for kontonumrene få bank- og girokonto frem. Patientkonti søges frem ved hjælp af luppen, hvorved cpr-nr. overføres som aktiv patient. Den aktive patients cpr-nr. kan kopieres til kontonr. med Ctrl + C både for at kopiere og sætte ind. Vær opmærksom på, at arten skal svare til kontonummeret, så man kan f.eks. ikke skrive et cpr-nr. ind på en linie med arten F. Momsfeltet: Benyttes ikke p.t. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

11 Bogholderi - Bilagsregistrering Tekst: Beløb: Udfyldes med den ønskede posteringstekst. Er der sat flueben ved feltet Aut. Bilagstekst i Praksisoplysningerne (se side 4), vil kontonavnet automatisk indsættes posteringsteksten. Beløb i debet indtastes direkte, mens der sættes minus foran kreditbeløb. Ved skift til ny linie foreslår systemet automatisk beløbet fra den foregående linie med modsat fortegn, så man kan indtaste modposten. 3. Kasse, Bank, Giro: Her kan man dels se, hvad saldoen er på kontiene, dels følge med i bevægelserne, efterhånden som der registreres beløb på samme. Oplysninger om hvilke konti saldiene / bevægelserne skal vises fra, hentes fra de kontonumre der er indtastet i Praksisoplysningerne i felterne Kassekonto, Bankkonto og Girokonto i Praksisoplysningerne, fanebladet Finans (se side 4). Saldoen viser, hvor meget der i alt er bogført på kontoen pr. dags dato og vil blive opdateret, hver gang et bundt bogføres. De beløb, man indtaster i et bundt, vil altså ikke indgå i saldoen, før bundtet er blevet bogført. Bevægelserne derimod viser summen af hhv. kasse-, bank- og giro-posteringer i indeværende bundt. Lægger man bevægelser og saldo sammen, får man den saldo, der vil stå på kontoen, når bundtet er bogført. (Forudsat at man ikke har fremdateret sine bilag!) 4. Gentag: Her kan man sætte systemet op til automatisk at gentage en eller flere af oplysningerne i bilagsregistreringen fra linie til linie. I de fleste tilfælde kan det betale sig at markere Art og Ydernr for at spare disse indtastninger. Har man mange bilag, der skal indtastes fra den samme dato, kan der også være indtastninger at spare ved at markere Dato. 5. Saldo: Hvis der er vinget af i den lille firkant til højre, vil man kunne se saldoen for hvert cpr-nr, der er indtastet i bilagsregistreringen her. Cursoren skal stå på den linie, cpr-nummeret står på. Saldoen vil svare til den, der kan ses på det tilsvarende patientkort. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 11

12 Bogholderi - Bilagsregistrering Bogføring <Bogføring>: Når alle bilag i et bundt er registreret, skal bundtet bogføres. Vær opmærksom på, at når bogføring er valgt, er der ikke længere mulighed for at rette i bilagene! Bundtet bliver slettet efter bogføringen, hvor bilagene føres ind i regnskabet. Den eneste måde at rette evt. for sent opdagede fejl er herefter at foretage rettelsesposteringer i et nyt bundt. Disse rettelser vil fremover kunne ses i udskrifter af det endelige regnskab. Hvis der er fejl i bundtet, som betyder, at bundtet ikke kan bogføres, vil bogføringen meddele dette. Det kan f.eks. være datoer uden for regnskabsåret, bilag, der ikke stemmer, ikke-eksisterende kontonr. eller forkerte ydernr. I så fald må man foretage de nødvendige rettelser i bundtet og bogføre påny. Udskrift inden bogføring <Udskriv>: Her kan man få en udskrift på print af samtlige bilag i bundtet, inden det bogføres. Efter bogføring kan bundtet udskrives fra Bogholderi BogføringsJournal. 12 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

13 4. Finansoverførsel Bogholderi -Finansoverførsel Man kan her overføre alt fra regningsmodulet til bogholderimodulet, dvs. sygesikringsregninger, private regninger eller begge dele. Ved finansoverførslen dannes automatisk et bundt i bilagsregistreringen med betegnelsen "FIOVF Finansoverførsel". Hvis der findes et FIOVF-bundt i forvejen (dvs. det foregående FIOVF-bundt endnu ikke er blevet bogført), vil de bilag, der overføres ved en ny finansoverførsel, blive overført til det samme bundt. Der kan nemlig kun ligge et bundt ad gangen, der hedder FIOVF. Programmet kaldes op via Bogholderi Finansoverførsel. Vær opmærksom på, at programmet ikke kan kaldes op, hvis man står i hhv. bilagsregistrering eller regningsindtastningsbilledet. I så fald må man skifte til et andet billede først Afgrænsning: Systemet foreslår en datoafgrænsning, der svarer til den, der benyttes ved sygesikringsafregning, idet det ofte vil være naturligt at køre finansoverførslen i forbindelse med en sygesikringsafregning. Dvs dags dato, medmindre dags dato er en mandag eller tirsdag. I så fald foreslås den foregående søndag. Datoerne kan selvfølgelig ændres. Kun ikke tidligere overførte regninger i datointervallet vil blive overført. 2. Initialer: Hvis man ønsker en bogføringsjournal for hvert initial for sig, kan man vælge et enkelt initial ved at dobbeltklikke på det. I så fald skal man huske at gå ind i bilagsregistreringen og bogføre det dannede bundt, inden overførsel for et nyt initial foretages. Man kan også vælge at overføre for alle initialer ved at klikke på <Alle>>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 13

14 Bogholderi - Finansoverførsel 3. Overfør: Alle: Både patient- og sygesikringsandele overføres. Kun sygesikringsandele: Kun sygesikringsandelene på regningerne overføres. Denne mulighed benyttes, hvis man ikke kører automatisk patientbogholderi. Kun patientandele: Kun regninger med patient- (eller firma)beløb, vil blive overført til bilagsregistreringen. Regninger, der er markeret med "Kontant regning" i regningsmodulet, vil blive bogført på kassekontoen. Hvis man vælger kun at finansoverføre patientandel, kan man ikke efterfølgende overføre sygesikringsandel og omvendt. <Ok> for at igangsætte overførslen. De finanskontonumre, der påsættes bilagene i bundtet FIOVF, bestemmes af opsætningen af kontonr. i honorarkartoteket (se side 5) og praksisoplysninger (fanebladet Finans) (se side 4). Privatregninger, der ikke er blevet betalt kontant, vil blive registreret som debitorbilag på cpr-nr. eller, hvis der er valgt kontoafregning, på det kontonummer, der er registreret på det pågældende firma i initialkartoteket. Kontantregninger bogføres på kassekontoen. Patientens cpr-nr. bliver ikke berørt. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

15 5. Udskrifter Bogholderi - Bogføringsjournal Bogføringsjournal Bogføringsjournalen er dokumentationen for de bilag, der er blevet indtastet i bilagsregistreringen og bogført. Man kan også sige, at den svarer til en endelig udskrift af kassekladden. Hver gang der bogføres et bundt, bliver der dannet en bogføringsjournal. Journalerne bliver automatisk nummereret fortløbende. Programmet kaldes frem under Bogholderi Bogføringsjournal i menuen. Ydernr.: Journalnr.: Udskriv til: Klik på det ønskede ydernr., hvis det ikke allerede er valgt. Vælg fra og til journalnr. Der kan vælges mellem udskrift til skærm eller printer. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 15

16

17 Kontokort Bogholderi - Kontokort Her kan kontokort udskrives, så man kan se, hvad der er bogført på hver enkelt konto. Programmet vælges via Bogholderi Kontokort Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) og kontonr. interval. Er kontointervallet blankt, fås alle konti, der opfylder de øvrige angivne kriterier. 2. Specielt: Vælg mellem finans-, patient- eller firmakonti. For patienters vedkommende vil kontonummeret være lig med cpr-nr., mens firmakontonummer er det nummer, der begynder med , som står ud for kontonr. i initialkartoteket på initialet for det pågældende firma. (Se også under kontoafregning i afsnit 4.1. Regninger i MedWin manualen.) 3. Udskriv til: Angiv om der skal udskrives på skærm eller printer. 4. Regning: Hvis man har valgt udskrift af patient eller firmakontokort, kan man, ved at vinge af her, vælge at få udskriften ud som en regning, der kan sendes til patienten eller firmaet. 5. Udskriv kun hvis: Man kan her vælge kun at udskrive kontokort på konti, hvor hhv. saldoen er <> nul, og/eller hvor der er bevægelser på kontoen. 6. Ydere: Klik på det relevante ydernr., hvis det ikke allerede er valgt, og igangsæt udskrivningen med <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 17

18

19 Saldobalance Bogholderi - Saldobalance Her udskrives regnskabet (saldobalancen). Programmet kaldes op via Bogholderi Saldobalance Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) for den periode, regnskabet ønskes udskrevet for. Ultimodato udfyldes med den dato (ddmmåååå), man ønsker at se år-til-dato tallene til. (Som regel den samme dato som den sidste i intervallet.) 2. Udskriv til: Saldobalancen kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (Under Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Dette gøres i samråd med revisoren, så filen kommer til at passe til dennes edb-system). 3. Ydere: Klik på det ydernr. saldobalancen ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. Hvis der vælges mere end et ydernr. (i fleryderpraksis), vil saldobalancen vise et kombineret regnskab for de pågældende ydernumre. Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 19

20

21 Bilagsliste Bogholderi - Bilagsliste Her kan man udskrive samtlige bilag, der er registreret i bogholderidelen. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsliste Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå). Man kan vælge at se bilagene for en enkelt konto ved at skrive samme kontonr. i begge rubrikker. Hvis intet angives, udskrives bilagene for samtlige kontonr. Hvis man ønsker at se et enkelt eller flere bilag, angives dette i rubrikkerne ud for bilag. 2. Ydere: Klik på det ydernr. bilagslisten ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. 3. Specielt: Vælg om det skal være patient- eller finansbilag, der skal vises. 4. Udskriv til: Bilagslisten kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (I Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans, er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Formatet opsættes i samråd med revisoren.) Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 21

22

23 Restanceliste Bogholderi - Restanceliste Her kan man se de patienter, der har en patientsaldo. Programmet kaldes op via Bogholderi Restanceliste Afgrænsning: Dato: Indtast dato hvortil mellemværende med patienterne ønskes vist. De patienter, der først har fået en saldo efter den indtastede dato, vil ikke komme med på listen. Det betyder, at hvis man f.eks. indtaster en dato, der er en måned før dags dato, har patienterne haft en måneds frist til at betale deres restance, så kun de patienter, der endnu ikke har betalt, vil komme med på listen. Patient: Indtast evt et cpr.nr. hvis kun en enkelt patient med saldo ønskes udskrevet. Ydernr.: Vælg det relevante ydernr. 2. Udskriv til: Restancelisten kan udskrives som en oversigt på skærm eller papir, eller der kan vælges en formularudskrift for hver patient på listen (f.eks. girokort eller rykkerbreve). Ved valg af formularudskrift, startes formularprogrammet op. Her vælges den ønskede formular (f.eks. girokort) og udskriften igangsættes med Arkiv Start serie udskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. Vær opmærksom på, at kun beløb, der er bogført før den indtastede dato, vil optræde på restancelisten. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 23

24

25 6. Beløbssøgning Bogholderi - Beløbssøgning Beløbssøgningen giver mulighed for at søge bilag frem med et bestemt beløb. Vælg Bogholderi Beløbssøgning. Beløb: Fra: og Til: Ignorer decimaler: Ignorer fortegn: Indtast det ønskede beløb der skal søges på. Indtast hvilken periode, der skal søges. Der kan kun søges på hele måneder. Hvis der ikke skal tages hensyn til ørebeløb, sættes flueben her. Hvis man ønsker at se både beløb bogført i debet og kredit, sættes flueben her. Søgningen igangsættes med <Ok>, og systemet vil vise de bilag på skærmen, der opfylder de angivne betingelser. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 25

26

27 7. Årsafslutning Bogholderi Årsafslutning Her afsluttes og lukkes det aktuelle regnskabsår, så der ikke længere kan registreres bilag i dette år. Programmet kaldes frem via Bogholderi Årsafslutning. Vær opmærksom på, at årsafslutningen først må køres, når alle bilag vedrørende indeværende regnskabsår er indtastet og bogført. (Kontakt evt. revisoren.) For at kunne få lov til at årsafslutte skal både Regnskabsår og Nyt regnskabsår være udfyldt under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans (se side 3). Ved afslutningen bliver årets resultat automatisk overført til den konto, der er angivet som resultatkonto, også under fanebladet Finans (se side 4). Saldiene på alle statuskonti overføres til det nye regnskabsår, mens primosaldo i det nye år nulstilles på driftskontiene. Vælg <Ok> for at igangsætte årsafslutningen. Kørslen tager kun et øjeblik. Ved flere ydernumre årsafsluttes for det yderner. der er logget ind i MedWin. Der skal årsafsluttes for alle ydernumre inden primosaldiene på saldobalancen vil være i orden. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 27

28

29 Eksempler på posteringer Bogholderi Eksempler på posteringer I nedenstående vises eksempler på hvilke posteringer der dannes, på forskellige typer regninger. I eksemplerne er kun vist de posteringer der bliver overført, når der vælges at overføre patient andele i finansoverførslen. Eksempel 1: I første eksempel vises de posteringer der overføres fra en regning på en telefonkonsultation på en gruppe 2 patient. Der dannes en Debitor finans (DF) postering til patientens konto (cpr.nr) med beløbet i debet og tilsvarende en postering til den konto der er angivet på ydelsen i honorartabellen, som Pt.konto (se side 5 og 6), med beløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Eksempel 2: I forbindelse med en regning på en attest (gr. 18 Attester Non sygesikrings) med moms dannes nedenstående posteringer: Der dannes 4 posteringer til følgende konti. Til patientens konto (cpr.nr.) dannes 2 Debitor finans posteringer (DF): 1 posteringer på attestbeløbet i debet og 1 postering på momsbeløbet i debet. Der dannes 2 Finansposteringer (F): h.h.v. på attestbeløbet i kredit til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) og til kontoen for udgående moms på momsbeløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 29

30 Bogholderi Eksempler på posteringer Eksempel 3: Eksempel på en kontant regning udstedt til en Gr. 3 patient. Patientens cpr.nr. bliver ikke berørt. Der dannes en postering til kassekontoen i debet og modsvarende en postering til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. Eksempel 4: Eksempel på posteringer der dannes ved en Kontoafregning. I eksemplet er lavet en regning til en gr. 2 patient der indeholder både en konsultation og en operation. Der dannes posteringer med beløbene i debet til kontohaveren (det kontonr. der er indtastet under Kartoteker Initialkartotek på det initial der er valgt i regningsmodulet) og modsvarende posteringer til den/de konti, der er angivet på ydelserne i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. 30 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi

31 Genvejstaster Bogholderi Bogholderi Genvejstaster Bilagsregistrering Alt + N Aktuelt Bundt/Nyt Bundt Alt + O Bogføring Alt + U Udskriv Ctrl + C Indsætter det aktive Cpr-nr. i kontonummerfeltet. Ctrl + Påsætter dags dato i datofeltet ydernummer for det pågældende login-initial. I kontofeltet Ctrl + viser oversigt over kontoplan K indsætter kontonummer for Kassekonto B indsætter kontonummer for Bankkonto G indsætter kontonummer for Girokonto (disse hentes fra Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Finans) Nyt Bundt Alt + A Alt + R Alt + O Kontokartotek Alt + U Bogføringsjournal Alt + N Alt + O Kontokort Alt + L Alt + O Saldobalance Alt + N Alt + O Bilagsliste Alt + N Alt + O Restanceliste Alt + N Alt + O Beløbssøgning Alt + N Alt + O Finansoverførsel Alt + N Alt + O Årsafslutning Alt + N Alt + O Annuller Rediger Ok Udskriv Annuller Ok Luk Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 31

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Prominent Finans System

Prominent Finans System Prominent Finans System Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 1999-2011 prominent data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Årsafslutning NAV 2016

Årsafslutning NAV 2016 Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Prominent Økonomi System

Prominent Økonomi System Prominent Økonomi System til Windows 95 Windows 98 Windows NT Copyright 2000 Prominent Data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den må ikke fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere