Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske budgetforhandlinger vejer. Også Asien var præget af en svagt sur stemning. Obligationsrenterne havde også en lille pil nedad mens EUR blev styrket over for USD USA: Ansøgninger om realkreditlån til huskøb steg pænt i den forgangne uge. Ordrerne på varige goder steg svagt mere end ventet, men afskibningerne af ikke-militære kapitalgoder ex fly formåede ikke at reversere de forrige måneds fald. Salget af nye huse steg som ventet. Senatet valgte at godkende behandlingen af et lovforslag om at forlænge budgettet og skal nu diskutere det i løbet af i dag. Tyskland: Forbrugertilliden tog yderligere et nøk opad i oktober Frankrig: Virksomhedernes optimisme tog overraskende et lille nøk nedad i september UK: CBI s opgørelse over det rapporterede detailsalg steg markant i september og peger på fortsat støtte til økonomien fra privatforbruget Norge: Ledigheden steg mere end ventet i juli, men ikke nok til umiddelbart at ændre ved vores syn på Norges Banks rentesti Dagen i dag byder på forbrugertillid fra Frankrig, monetær statistik fra euroområdet samt ledighed fra Danmark. Fra USA får vi reviderede BNP-tal fra 2. kvartal antallet af nye ledige, Bloombergs forbrugertillid samt opgørelsen over verserende bolighandler. Herudover er der et par taler fra både Fed og ECB. Dagens vigtigste begivenheder Der vil igen i dag være stor fokus på de igangværende budget- og gældsloftforhandlinger i den amerikanske kongres, hvor vi trods Senatets godkendelse af at viderebehandle Repræsentanternes Hus forslag til en midlertidig forlængelse af budgettet, som bl.a. inkluderede en udskydelse af midler til Obamacare, ikke kan siges at være kommet meget nærmere en løsning. Dermed truer et såkaldt Government Shutdown i næste uge fortsat, og man må sige at tiden til at komme op med en løsning begynder at se meget begrænset ud (se nedenfor). Herudover vil der også være fokus på opgørelsen over antallet af nye ledige, hvor vi vil holde øje med om de problemer der har været med opgørelsen i et par stater som følge af overgangen til et nyt datasystem, som formentlig har medvirket til at presse opgørelsen over nye ledige ned, er begyndt at blive løst. Er det tilfældet burde vi se en pæn stigning i ledighedsopgørelsen, som dog stadig ventes at befinde sig på et niveau der er foreneligt med en fornuftig (men ikke prangende) fremgang i beskæftigelsen. Herudover får vi også den tredje revision af BNP-tallene for 2. kvartal, hvor der ventes endnu en oprevidering til 2,7% q/q annualiseret, baseret på en lidt stærkere investeringsvækst, uden at det dog formentlig vil have den store markedseffekt. Med hensyn til det vigtige boligmarked modtager vi den fremsynede opgørelse over de igangværende handler af eksisterende boliger for august. Her er der risiko for at vi vil se et nyt fald, som vil indikere at det faktiske salg vil falde yderligere i de kommende 1-2 måneder, og dermed understøtte Fed s bekymring over de højere renters negative effekt på boligmarkedet. Fra euroområdet er der begrænset med nøgletal, men det bliver dog interessant at se hvordan de franske forbrugere reagerer på de forestående reformer af bl.a. pensionssystemet som der er udsigt til. Kombineret med fortsat store finanspolitiske stramninger er vi i hvert fald tilbøjelige til at tro, at forbrugertilliden i Frankrig får svært ved at følge op på forrige måneds pæne stigning, og ser Højdepunkter siden sidst De lavere renter der fulgte i kølvandet på Fed s lidt overraskende beslutning om ikke at bremse dens obligationsopkøb i forrige uge ser ud til at have haft en vis stabiliserende effekt. Således var der i hvert fald tale om en stigning i ansøgningerne om realkreditlån både med hensyn til køb af nyt hus samt refinansiering af eksisterende lån. Det medvirker til at reducere en smule af bekymringen over en mulig mere negativ udvikling på boligmarkedet som følge af de markant højere realkreditrenter vi har set hen over sommeren, men understreger også vigtigheden af at renterne ikke stiger alt for kraftigt yderligere noget som Fed er meget opmærksomme på. Der var dog heller ikke de store tegn på en opbremsning på boligmarkedet i salget af nye huse, der i august som ventet steg igen efter det noget skuffende fald måneden før. Til gengæld var der lidt skuffende signaler fra ordrerne på varige goder, der ganske vist overordnet steg marginalt i august med 0,1% m/m mod et ventet lille fald, men til gengæld blev væksten nedjusteret i juli. Og ser man på afskibningerne af ikke-militære kapitalgoder ex. fly, som er den bedste retningspil for udviklingen i de konjunkturfølsomme erhvervsinvesteringer så var stigningen på 1,3% m/m svagere end ventet, og bestemt ikke nok til at vende de to forrige måneders fald. Det betyder at det ventede investeringsløft indtil videre ikke ser ud til at have materialiseret sig i tilstrækkelig grad til at trække op i den samlede økonomiske aktivitet i 3. kvartal. De fremadrettede indikatorer peger dog på at vi burde se en mere mærkbar bedring i ordrerne og afskibningerne inden længe. Ellers er fokus naturligvis rettet mod budgetforhandlingerne i USA. Senatet overkom i går den første hurdle ved at godkende at arbejde videre med Repræsentanternes Hus forslag og vil formentlig have en behandling af forslaget i gang allerede i dag. Formentlig vil der være tale om at Senatet vil skulle stemme om en nyt forslag allerede i morgen, ECB s pengepolitik er ikke slået igennem endnu modsat markedet risiko for et lille fald i september. Det mest interessante nøgletal fra euroområdet bliver dog den monetære statistik for august fra euroområdet. Vi har mest fokus på, om vi ser yderligere tendenser til en afmatning i kreditgivningen til den private sektor, som vil afspejle, at der stadig er problemer med at få den lempelige pengepolitiks effekter kanaliseret ud i den reale økonomi. Årsvækstraten i kreditgivningen til den private sektor faldt i juli til det laveste niveau nogen sinde opgjort, formentlig fortsat ramt fra både udbuds- og efterspørgselssiden. For at turde tro på et mere holdbart og stærkere økonomisk opsving er det vigtigt at vi snart begynder at se en bedring i låneaktiviteten, hvor kreditimpulsen indtil videre peger på en vis risiko for at vi snart kan se mere skuffende signaler for den økonomiske aktivitet i euroområdet. Endvidere vil en fortsat svag kreditvækst også være en påmindelse til ECB om at den formentlig bliver nødt til at handle yderligere for at bidrage til at holde hånden under væksten i euroområdet. Fra Danmark får vi ledighedstal for august, hvor vi ser en vis risiko for at arbejdsløsheden vil være steget. Det baserer vi på at arbejdsløshedsforventningerne i forbrugertillidsmålingerne har peget på at vi går ind i en periode med lidt modvind på arbejdsmarkedet. Den tilsvarende måling peger dog på, at ledigheden igen vil falde i begyndelsen af Derudover har vi set et muligt signal på at ændringen i dagpengereglerne ved årsskiftet, ikke længere har samme positive effekt på ledighedsmålingerne, idet antallet af nettoledige på dagpenge steg i juli efter stort set at være faldet hver måned (med undtagelse af april) siden årsskiftet. Vi forventer således, at bruttoledighedsprocenten stiger en tand til 5,8% i august fra 5,7% i juli og at pilen vil pege let opad i resten af En svagt opadgående tendens i ledigheden vil da også være bedre i tråd med den svage økonomiske aktivitet der har præget dansk økonomi gennem længere tid. som dog formentlig vil reetablere fundingen for Obamacare, mens budgetresolutionen formentlig vil dække en kortere tidshorisont (frem til 15. november) Herefter skal Repræsentanternes Hus diskutere det nye forslag, og især spørgsmålet om Obamacare vil formentlig være en hæmsko for at forslaget vil blive godkendt. Skulle Repræsentanternes Hus vælge at fremsætte et nyt revideret lovforslag vil risikoen for et Government Shutdown være meget stor, da der formentlig simpelthen ikke vil være tid for Senatet til at behandle det inden regeringen løber tør for penge fra på tirsdag af. En sådan udvikling ville også betyde at vi formentlig ikke vil få økonomiske nøgletal fra USA, og at vi for eksempel kommer til at undvære den vigtige arbejdsmarkedsrapport for september vi krydser fortsat fingre for, at det kan undgås. Forbrugertilliden i Tyskland fortsætter med at udvikle sig positivt. Den fremadrettede stigning i oktober fra 7,0 til 7,1 bringer således forbrugernes optimisme op på det højeste niveau siden september Det medvirker til at styrke troen på at privatforbruget kan understøtte den tyske økonomi, hjulpet af bl.a. et gunstigt arbejdsmarked. Vi tror dog fortsat ikke på noget massivt forbrugsdrevet opsving, og ser stadig udfordringer for det tyske industrilokomotiv fra bl.a. den stærke EUR som har potentialet til at begrænse opsvinget i økonomien. Om den stærke EUR allerede begynder at spille ind på det franske erhvervsliv er stadig usikkert, men i hvert fald så vi et lille fald fra 98 til 97 i erhvervslivets optimisme i september. Det var primært svage ordrebøger samt en svag produktion bagud i tiden der bidrog til den lidt svagere tillid, mens man kan finde lidt optimisme i at virksomhedernes vurdering af den fremtidige produktion sprang markant i vejret. Faldet i tilliden var i overensstemmelse med den svagere udvikling i PMI for fremstillingssektoren som vi fik forleden. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 CAP (-0,49% / indeks 625,01) endte i negativt territorium. Den negative stemning var primært drevet af bekymringer om de nærtforestående forhandlinger om det amerikanske budget for 2014 og forhøjelsen af gældsloftet, samt spekulationer om tilbagerulningen af den amerikanske centralbanks obligationsprogram. I toppen af indekset endte bl.a. GN Store Nord (+1,67% / kurs 115,40) som genvandt noget af kursfaldet fra den foregående dag. Defensive TDC (+0,04% / kurs 46,42) havde ligeledes en god dag, uden at der dog var nogen selskabsspecifikke nyheder. I modsatte ende af indekset endte Nordea (-3,00% / kurs 66,25) efter den svenske stat satte sin ejerandel på 7% af aktiekapitalen til salg. Cykliske FLSmidth (-1,73% / kurs 307,00) kom ligeledes under pres uden at der dog var nogen nævneværdige selskabsspecifikke nyheder. Uden for det ledende C20-indeks kom H+H (-7,00% / kurs 33,20) under hårdt pres efter tyske Xella ikke fik lov til at appellere en afgørelse, truffet af de tyske retsinstanser, der skulle have givet grønt lys for en fusion mellem Xella og H+H. Renter Der var i vid udstrækning tale om relativt afdæmpede udsving i de 10-årige obligationsrenter i Danmark og Tyskland i går, hvor bekymringer om et Government Shutdown i USA trak ned i risikovilligheden, mens pæne tal for forbrugertilliden i Tyskland omvendt holdt hånden under renterne. Et lille fald i erhvervstilliden i Frankrig gik ubemærket hen, mens en svag stigning i ordrerne på varige goder i USA i august heller ikke havde den store effekt, hvor underkomponenterne da heller ikke ligefrem var sprudlende. Salget af nye huse samt realkreditlåneansøgninger i USA steg derimod pænt i august, men det kunne ikke opveje den negative effekt på stemningen fra de amerikanske budgetforhandlinger, som også vejede på aktiemarkederne, der endvidere var lidt pressede af meldinger om problemer med for store lagre i Wall-Mart, samt en analyse fra Shoppertrack, der peger på at julehandlen i USA i år vil blive den svageste siden Senatet godkendte ganske vist at viderebehandle lovforslaget fra Repræsentanternes Hus, men tiden til at få et forslag på plads begynder at se noget stram ud. Samlet endte obligationsrenterne således en smule lavere, USD var generelt under lidt pres i takt med at bekymringerne om risikoen for en manglende løsning på budgetudfordringerne vejer på markederne. Senatet godkendte ganske vist at viderebehandle lovforslaget fra Repræsentanternes Hus, men tiden til at få et forslag på plads begynder at se noget stram ud. Pæne tal for forbrugertilliden i Tyskland gav også medvind til den spirende optimisme med hensyn til det økonomiske opsving i euroområdet, hvor et lille fald i erhvervstilliden i Frankrig ikke så ud til at have den store effekt. En lille stigning i ordrerne på varige goder i USA hvor der var ventet et fald, gav dog anledning til en lidt stærkere USD, til trods for at afskibningerne af ikkemilitære kapitalgoder ex fly ikke kunne reversere de forrige måneders nedtur. Salget af nye huse i USA steg dog mere end ventet i august, og det holdt også hånden en smule under USD ud på eftermiddagen. GBP blev styrket efter en måling af styrken af det britiske detailsalg uventet steg kraftigt i september til det højeste niveau siden juni Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktuelt %-Ændring Aktuelt Ændring OMXC20CAP USD/JPY Stoxx EUR/USD FTSE EUR/DKK S&P USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei GBP/DKK årige renter Råvarer Aktuelt Ændring Aktuelt Ændring USA CRB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsrenter EURIBOR3M 0.22 CHF3M 0.02 CIBOR3M 0.27 EURIBOR6M 0.34 CHF6M 0.08 CIBOR6M 0.53 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Svag vækst fremadrettet kombineret med en gældskrise, der stadig har potentialet til at blusse op, betyder, at vi fortsat forventer nye lempelsestiltag fra ECB. Vi forventer, at Nationalbanken forventes at ville følge ECB med ned på renten, men ikke i samme omfang. Federal Reserve ventes at påbegynde udfasning af kvantiative lempelser inden længe, derudover forventer vi ikke, at banken vil vente til 2015 som Fed pt. skitserer med en første renteforhøjelse. EUR ses at komme under pres fra en relativ svag økonomi samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen kombineret med muligheden for yderligere lempelser af pengepolitikken. Så vi venter en svagere EUR over for USD over de kommende 12 måneder, da USA ventes at påbegynde en nedtrapning af den lempelige pengepoltik. Vi vurderer, at der fremadrettet kan blive tale om en stærkere NOK og SEK. Herunder er mulige renteforhøjelser fra landendes centralbanker så småt ved at dukke op i horisonten. Officielle renter 10-årig statsobligationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY UK USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK september

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab Ingen væsentlige Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige Faktisk 23/09/13 03:45 Kina HSBC/Markit Flash Mfg PMI Sep /09/13 10:00 EMU PMI Manufacturing Sep A /09/13 10:00 EMU PMI Services Sep A /09/13 10:00 EMU PMI Composite Sep A /09/13 14:58 USA Markit US PMI Preliminary Sep /09/13 15:00 EMU ECB's Draghi Speaks at European Parliament in Brussels 23/09/13 15:20 USA Fed's Lockhart, Dudley, Fisher speaks 24/09/13 10:00 Tyskland IFO Business Climate Sep /09/13 10:00 EMU ECB's Nowotny, Coeure, Liikanen, Mersch Speaks 24/09/13 15:00 USA S&P/CS 20 City (MoM/YoY) Jul 0.8%/12.4% %/12.07% 0.62%/12.39% 24/09/13 15:00 USA House Price Index MoM Jul 0.8% % 1.0% 24/09/13 15:30 USA Fed's Pianalto Speaks 24/09/13 16:00 USA Richmond Fed Manufact. Index Sep /09/13 16:00 USA Consumer Confidence Index Sep /09/13 08:00 Tyskland GfK Consumer Confidence Oct (r) /09/13 08:45 Frankrig Business Confidence Sep /09/13 10:00 Norge Unemployment Rate AKU Jul 3.3% 3.4% 3.4%(r) 3.6% 25/09/13 12:00 UK CBI Reported Sales Sep /09/13 13:00 USA MBA Mortgage Applications 20. Sep % 5.5% 25/09/13 14:00 EMU ECB's Asmussen Speaks 25/09/13 14:30 USA Durable Goods Orders (MoM) Aug -0.2% 0.0% -8.1%(r) 0.1% 25/09/13 14:30 USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air (MoM) Aug 2.0% %(r) 1.5% 25/09/13 16:00 USA New Home Sales Aug 420K K(r) 421K 26/09/13 08:45 Frankrig Consumer Confidence Sep /09/13 09:00 Danmark Unemployment Rate SA Aug 4.4% 4.5% 4.4% 26/09/13 09:00 Danmark Unemployment Rate Gross Rate Aug 5.7% 5.8% 5.7% 26/09/13 10:00 EMU M3 Money Supply YoY Aug 2.3% % 26/09/13 14:30 USA Initial Jobless Claims 20. Sep 325K K 26/09/13 14:30 USA GDP Annualized QoQ 2Q T 2.6% % 26/09/13 15:45 USA Bloomberg Consumer Comfort 22. Sep /09/13 16:00 USA Pending Home Sales (MoM/YoY) Aug -1.0%/6.8% %/8.6% 26/09/13 16:10 EMU ECB's Constancio Speaks in Frankfurt 26/09/13 16:10 USA Fed's Stein, Kocherlakota Speaks 27/09/13 00:15 EMU ECB's Coeure Speaks in New York 27/09/13 01:05 UK GfK Consumer Confidence Sep /09/13 01:30 Japan Natl CPI YoY Aug 0.8% % 27/09/13 01:30 Japan Natl CPI Ex Fresh Food YoY Aug 0.7% % 27/09/13 03:15 USA Fed's George Speaks on Economy 27/09/13 03:30 Kina Industrial Profits YTD YoY Aug % 27/09/13 08:45 Frankrig Consumer Spending (MoM/YoY) Aug -0.3%/0.3% /09/13 09:00 Schweiz KOF Leading Indicator Sep /09/13 11:00 EMU ECB President Mario Draghi Speaks 27/09/13 11:00 EMU Economic Confidence Sep /09/13 11:45 USA Fed's Evans Speaks 27/09/13 14:00 Tyskland CPI (MoM/YoY) Sep P 0.0%/1.5% %/1.5% 27/09/13 14:30 USA Personal Spending, MoM Aug 0.3% % 27/09/13 14:30 USA PCE Core (MoM/YoY) Aug 0.1%/1.3% /1.2% 0.1%/1.2% 27/09/13 15:55 USA Univ. of Michigan Confidence Sep F /09/13 16:15 USA Fed's Evans, Dudley Speaks 26. september

4 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Equities UK and US Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Thomas Grandin Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Ruth Senior Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Nyborg Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com PROGRAM FOR ETN-SEMINAR Tid Emne 17.30 17.40 Velkomst og introduktion. 17.40 18.10 Forventninger til aktie og

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.187 Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Politiske risici indtager en fremtrædende rolle i trusselsbilledet mod virksomheders

Læs mere

Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden

Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden Nordic Innovation Publication 2012: Nordic Innovation, AC, Akademikerne og Saco, Oslo 2012 ISBN 978-82-8277-003-3 (Print) ISBN 978-82-8277-004-0 (URL:

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere