Kendsgerningerne taler for sig selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendsgerningerne taler for sig selv"

Transkript

1 Kendsgerningerne taler for sig selv Af cand.scient. Kristian Bánkuti Østergaard Creationisten og evolutionisten kan betragte den samme abe, men mens creationisten ser det som et argument for skabelse, finder evolutionisten det lysende klart at den vidner om evolution begge med henvisninger til at kendsgerningerne taler for sig selv. Men hvordan kan kendsgerningerne tale for sig selv hvis man kan nå til to helt forskellige konklusioner. Én har ret, men betyder det så at den anden bluffer eller lyver og påstår mod bedre vidende at kendsgerningerne taler for sig selv? Jeg tror begge er overbevist om de har ret, og at de behandler kendsgerningerne ærligt. Men de når til forskellige konklusioner fordi de har en blind tillid til at observationer i sig selv er objektive. Når man siger at kendsgerningerne taler for sig selv, har man også afsløret hvordan man mener videnskaben skaber nye resultater og opdagelser. Man iagttager data/fakta i naturen, og ud fra dem laver man en hypotese eller arbejdsteori som man prøver at sandsynliggøre med flere observationer eller eksperimenter. Vi kalder det den induktive metode. Metoden opstod i det 17. århundrede med videnskabsfolk som Galilei og Newton, og videnskabsteoretikeren Francis Bacon mente at det var naturen vi skulle gå til, hvis vi ville have viden om naturen, ikke de eksisterende teorier af Aristoteles. Det er måske en lære vi har glemt i vores århundrede i biologien når mange ukritisk bruger Dobhzanskys udtalelse om at Nothing in biology make sense except in the light of evolution (Intet i biologien giver mening undtagen i lyset af evolutionen). Her er der kun én gyldig fortolkning af observationerne, nemlig den der holder sig inden for rammerne af evolutionsteorien. Men er det ikke den slags dogmatik som kan fastfryse den biologiske videnskabs udvikling? J.J. Davies skriver i sin bog The Scientific Method om Galilei: Det var for så vidt ikke Galileis observationer og eksperimenter som medførte et brud med traditionen det var snarere hans indstilling til dem. Han behandlede de kendsgerninger der var baseret på disse observationer og eksperimenter som rene kendsgerninger, og mente ikke at man skulle betragte dem ud fra en forudfattet forestilling Det man iagttog, ville måske, måske ikke, passe ind i det billede af

2 universet man havde i forvejen. Men efter Galileis opfattelse var det vigtigt at acceptere kendsgerningerne og så bagefter formulere teorien så den kom i overensstemmelse med dem. Mange mener at erkendelsen er objektiv fordi den bygger på det målbare, og vores personlige holdninger og religiøse eller filosofiske overbevisninger kan vi pænt holde væk fra denne videnskabelige erkendelse. Tror vi. Det lyder jo godt, logisk definition af god objektiv videnskab. Når vi skal lave videnskabelige observationer, er der 3 ting som skal være opfyldt: 1. Der skal foreligge et stort antal observationer hvis vi skal konkludere noget generelt. 2. Observationerne skal gentages under mange forskellige betingelser. 3. Intet observationsudsagn må stride imod den udledte universelle lov. Ad 1) At tælle 100 svaner og konkludere at alle svaner der findes, er hvide, er ikke ok vi vil kalde det en forhastet konklusion. Det kan jo godt ske at man observerede en sort svane hvis man i stedet undersøgte svaner. Ad 2) For at være sikker så skal svanerne observeres både om aftenen, om morgenen, i regnvejr, om vinteren, på havet, på land og i andre verdensdele. Og hvad med svanens unger og evt. krydsninger med beslægtede svaner? Hovedreglen må være at andre skal kunne gå ud og lave samme observation, for ellers vil konklusionen bare være en privat påstand à la jeg har set Loch Ness-uhyret. Ad 3) Det duer selvfølgelig ikke hvis vi har udledt et universelt udsagn om at alle svaner er hvide, og vi så uventet observerer en sort svane Induktionsmetoden kan sammenfattes sådan her: Hvis et stort antal X er er blevet iagttaget under mange forskellige betingelser, og det viser sig at alle disse X er uden undtagelse har egenskaben y, så har alle X er egenskaben y. I takt med at flere observationer finder sted, så laves der flere og mere sikre love. Videnskaben udvikles med mere viden og flere teorier der forklarer den verden vi har observeret. En væsentlig egenskab ved videnskaben er også at den skal kunne forudsige en hændelse fx en solformørkelse. Men her drager vi

3 slutninger ud fra noget allerede iagttaget, vi fortsætter så at sige i den deduktive bane og bruger teorien vi har fundet deduktivt til at forudsige hvad der vil indtræffe. Når vi ved at metal udvider sig i varme, så kan vi forudsige hvad der vil ske hvis vi bygger en jernbane uden mellemrum mellem skinnerne det er logik, og logik er ikke en kilde til sandhed for induktivisten han bygger derimod sin erkendelse på erfaringen fra observationerne. Han observerer at skinnerne udvider sig i varmen og et tog bliver afsporet. A. F. Chalmers har skrevet bogen Hvad er videnskab? og her kalder han erkendelsen for naiv-induktivistisk. Induktivismen påstår 3 ting: 1. Iagttagelse er videnskabens udgangspunkt 2. Iagttagelse udgør et sikkert grundlag for den videnskabelige erkendelse 3. Videnskabelige love og teorier udledes efter induktionsprincppet på grundlag af obervationsudsagn. Hvad er grunden til at observationerne er pålidelige? Logisk set kan vi ikke give en gyldig forklaring på det, for selvom vi har observeret masser af hvide svaner, så er der ingen garanti for at den næste jeg ser, ikke er rød. David Hume har i det 18. århundrede kaldt det for et cirkelbevis fordi selve argumentationsformen som er anvendt, er den som skal bevises. Calmers skriver: Denne vidtgående fordring, at al erkendelse skal være induktivt udledt af erfaringen, gælder ikke for selve det induktionsprincip som er så grundlæggende for hele det induktivistiske synspunkt. Med andre ord så kan man ikke lave induktiv videnskab uden at have nogle konklusioner færdige på forhånd. Hvis der skal lave et stort antal observationer under mange tænkelige forhold, så lyder det rigtigt, men det er ikke så let i praksis for hvad er et stort antal? Hvornår har vi observeret nok svaner til at kunne konkludere? Hvor mange mennesker skal man udsætte for radioaktiv stråling for at udvikle kræft? Hvor stor skal dosis være? Det er ikke altid et stort antal forsøg til rådighed når der skal laves et stort antal observationer. Og hvad skal man vælge at måle? Man kan variere observationerne i det uendelige. Tælle svaner om aftenen, om morgenen, når man er fuld, ved vandet, på land, i andre lande osv. Reelt set kan man ikke få alt med, men hvilke målinger fjernes og med hvilken grund? Netop hvis man har en grund, har man også en teori på forhånd og det er i modstrid med den induktive metode, for så er det jo ikke længere observationerne alene der er grundlaget for erkendelsen. Det er der

4 ikke noget forkert i, men hvis vi mener at kendsgerningerne taler for sig selv, må vi ikke lave teorier før vi har observeret kendsgerningerne. Hvis observationerne kan udføres objektivt uden teori, hvordan kan vi så udvælge de faktorer som skal med i et eksperiment? Hertz lavede i 1888 elektromagnetiske eksperimenter for at efterprøve Maxwells elektromagnetiske teori ved at udsende og opfange radiobølger. Hvilke iagttagelser skal han lade indgå? Målingernes værdier skal selvfølgelig registreres, kredsløbets dimensioner, men hvad med måleapparatets farve? Størrelsen af laboratoriet? Vejret den pågældende dag? Skonummer, påklædning, gulvbelægning og materiale som væggene er lavet af? Man kan blive ved i det uendelige og kun med en teori kan man afgrænse hvad man bør medtage. Interessant nok er en af de lidt tossede observationer ret relevant. Hertz målte hastigheden af sine radiobølger og hastigheden afveg fra lysets, og det var ikke forventet. Han fandt aldrig ud af hvorfor, men vi ved i dag at det var bølgerne som blev kastet mod væggen, så størrelsen af laboratoriet var en relevant observation. Hvis to mennesker betragter den samme ting vil lyset brydes gennem øjets linse og ramme nethindens stave og tappe bagest i øjet. Den lyspåvirkning vil afsende et nervesignal til hjernen som bearbejdes og giver os et synsindtryk som derefter fortolkes af hjernen. I det store hele vil lysets vandring gennem øjet være ret ens hos to mennesker, men hjernens tolkning af billedet er ikke blot en lagring af et digitalbillede på et simkort, men en vurdering af billedindtrykket, som hjernen forsøger at kombinere med erfaringer fra andre indtryk billedet fortolkes. Så selvom man ser det samme, så behøver det slet ikke være tilfældet.

5 Hvad ser du på figuren? En trappe, ja, men er den set oppefra eller nedefra? De fleste vil nok se en trappe oppefra der går nedad fordi det er hvad trapper normalt gør. Men hvis du prøver at se godt på billedet, ser du en trappe som vender på hovedet set nedefra. Man har spurgt afrikanske stammer som ikke har tradition for at tegne tredimensionelle tegninger, og de så slet ikke en trappe, men nogle streger. Ét synsindtryk og tre forskellige konklusioner. Vi kan altså med rette kritisere påstanden om at observationen er objektiv, for vi kan ikke skelne observationen fra vores egen fortolkning, og vores egen fortolkning afhænger af den viden vi allerede har på forhånd. Calmers giver et andet eksempel: Under et eksperiment fik forsøgspersonerne i et kort øjeblik forevist nogle spillekort og blev bedt om at bestemme dem. Hvis et normalt sæt spillekort blev anvendt, var personerne i stand til at udføre denne opgave uden problemer. Men hvis der blev anvendt ukurante kort, som f.eks. en rød spar es, så fejlbestemte næsten alle personerne i første omgang disse kort som et normalt kort. De så en rød spar es som en normal ruder es eller en normal spar es. De subjektive indtryk, som iagttagerne fik, var påvirket af deres forventninger. Da personerne efter et øjebliks forvirring begyndte at blive opmærksomme på eller fik fortalt at der også blev brugt ukurante kort, havde de ingen problemer med korrekt at bestemme alle de kort de fik forevist, hvad enten de var ukurante eller ej. Det at de fik en anden viden, gjorde at de også så noget andet, selvom det stadig var de samme fysiske genstande de betragtede. Videnskabeligt kan det blive et problem, for hvad ser vi i mikroskopet eller teleskopet når vi forsker? Hvis du har oplevet en læge forklare et røntgenfotografi, så har du måske ligesom mig følt dig lidt dum når lægen siger: Ja, her kan vi se at der noget arvæv i venstre lunge. Jeg

6 smiler indforstået og nikker selvom jeg ikke ser en brik. Jeg ser det samme som lægen, men lægen har erfaring og teori der gør ham i stand til at fokusere på det centrale og ignorere irrelevante visuelle informationer. Et andet kritikpunkt er de konklusioner man drager ud fra observationerne. Det kan godt være at der er en vis grad af objektivitet af selve observationen, men tolkningne og konklusionen er i hvert fald ikke, og glemmer vi den teori som er nødvendig for at konkludere på observationerne, har vi en stor ubekendt subjektiv faktor som vi ignorerer. Teori går forud for observation, men vi kan ikke vide om den anvendte teori er forkert. Vi indledte med creationisten og evolutionisten som så på det samme og kom frem til vidt forskellige konklusioner. Inden kan objektivt tolke en observation og kalde det ufejlbarlig videnskab som taler for sig selv. Observationer taler ikke for sig selv de skal tolkes af mennesker. Og for at tolke noget skal der bruges en teori. Her kan den tro man har på skabelse eller evolution spille en stor rolle i vores vurdering af observationer.

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere