JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet"

Transkript

1 JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

2 Indhold 1. Indledning EØS-aftalen og EØS-landene Kender du dine rettigheder? Før du rejser Arbejdsløshedsforsikring i beskæftigelseslandet Når du tager arbejde i et andet EØS-land Dokumentation for dine forsikringsperioder i Danmark - PD U Når du vender tilbage til Danmark Medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år Beregning af dagpenge efter arbejde i udlandet Overskydende timer I arbejde ved hjemkomst Efterlønsbidrag Ikke medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år Fejl- og dobbeltforsikring Fejlforsikring Dobbeltforsikring Arbejde i flere lande Grænsearbejder i et EØS-land Udstationering i et andet EØS-land Blanket E Ansatte på ambassader, konsulater og ved EU Arbejde uden for EØS Dagpenge ved hjemkomsten Beregning af dagpenge ved hjemkomst Danske dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land Ansøgning om EØS-dagpenge (dokument PD U2) Betingelser for at få EØS-dagpenge Fire-ugers kravet Dispensation fra 4-ugers kravet Så længe kan du få dagpenge Udbetaling af EØS-dagpenge Vær opmærksom på, Dine pligter i det andet EØS-land Ferie for egen regning i perioden med EØS-dagpenge Hvis du bliver syg i det andet EØS-land Hvis du får arbejde Hvis du ikke får arbejde Dagpenge ved hjemkomst Ny periode med EØS-dagpenge Jobsøgning i udlandet Søg råd, inden du rejser, og når du vender hjem!...15

3 14. EØS-blanketter Spørg a-kassen...17

4 1. Indledning I denne pjece kan du læse om: Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene Grænsearbejder i et EØS-land Udsendt til arbejde i et EØS-land Søg råd og vejledning hos Frie Funktionærer inden du rejser, og når du vender hjem! 2. EØS-aftalen og EØS-landene Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at arbejde sammen med en række andre europæiske lande om social sikring. Aftalen kaldes EØS-aftalen og trådte i kraft den 1. januar EØS-aftalen betyder bl.a., at der gælder en række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring, som du kan læse mere om i denne pjece. De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i følgende lande, som kaldes EØS-landene: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig Kender du dine rettigheder? Reglerne om arbejdsløshedsforsikring betyder bl.a., at du kan overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene for derved at opnå ret til dagpenge m.v. Du kan også få udbetalt danske dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Reglerne gælder dog ikke for Grønland og Færøerne eller få dagpenge i op til fem dage under jobsøgning i udlandet Før du rejser Når du beslutter dig for at tage til udlandet for at arbejde eller søge arbejde, skal du henvende dig til os, og få vejledning om, hvordan du skal forholde dig. Læs det følgende grundigt igennem, inden du rejser. Der gælder særlige regler om betaling af efterlønsbidrag og om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i et andet EØS-land. Spørg os, for nærmere herom eller hvis der er noget, du er i tvivl om Arbejdsløshedsforsikring i beskæftigelseslandet Hovedreglen er, at du som statsborger i EØS skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder. Hvis det kan dokumenteres, at du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land, er det muligt at forblive medlem af dansk a-kasse. Et godt råd er, at du ikke skal melde dig ud af din danske a-kasse, før du er sikker på at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land.

5 Umiddelbart efter ankomsten til det andet EØS-land, skal du sikre dig, at der sker en tilmelding til landets arbejdsløshedsforsikring. I de lande, hvor medlemskabet er obligatorisk, skal du sørge for, at arbejdsgiveren foretager denne tilmelding. 3. Når du tager arbejde i et andet EØS-land Når du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Det sker ofte automatisk. Meld dig alligevel først ud af a-kassen, når du er helt sikker på, at du er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Umiddelbart efter ankomsten til det andet EØS-land, skal du sikre dig, at der sker en tilmelding til landets arbejdsløshedsforsikring. I de lande, hvor medlemskabet er obligatorisk, skal du sørge for, at arbejdsgiveren foretager denne tilmelding. Det skal understreges, at du ikke kan opnå rettigheder ved blot at fortsætte med at betale kontingent til en dansk a- kasse. Du skal altid selv sørge for at være korrekt forsikret, da du ved fejlforsikring eller dobbeltforsikring ellers senere kan løbe ind i problemer. Vær opmærksom på, at hvis du får en blanket fra det andet EØS-lands myndighed, hvor der bare står, at du ikke har været omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring, så er det ikke dokumentation nok. Årsagen til, at du ikke kan omfattes, skal ligeledes fremgå. Ellers kan vi ikke vurdere, om du har været korrekt forsikret, og dermed kan der opstå problemer i forbindelse med dine forventninger til a-kassen. Som lønmodtager kan du få glæde af de perioder, du har arbejdet og været forsikret i Danmark. Det betyder, at du ikke behøver begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér. Dine danske forsikrings- og arbejdsperioder kan nemlig tælles med ved beregningen af, hvornår du har ret til dagpenge i det andet EØS-land Dokumentation for dine forsikringsperioder i Danmark - PD U1 Dine danske forsikrings- og arbejdsperioder skal bekræftes på dokument PD U1 (Personbårent dokument U1). Du skal bede a-kassen om at udstede dokumentet. Du har dog kun brug for dokumentet, hvis du skal modtage ydelser i det andet EØS-land. På samme måde kan du på dokument PD U1 få overført dine forsikring- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land til dansk a-kasse, når du igen flytter til Danmark og bliver medlem af a-kassen. 4. Når du vender tilbage til Danmark Du skal melde dig ind i a-kassen inden 8 uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Hvis det også er et krav, at du skal have arbejde i Danmark, kan du dog tidligst melde dig inden fra din første arbejdsdag. meld dig ind på Arbejdsperioder, som ligger i en periode, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret, og som af den udenlandske myndighed er bekræftet på en attest PD U1, kan du altid overføre til Danmark, også selvom 8-ugers-fristen er overskredet. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge i Danmark, før a-kassen har fået dokument PD U1. Henvend dig derfor til myndigheden i det andet EØS-land, før du rejser tilbage til Danmark, og bed dem om at udstede dokumentet. Hvis det ikke kan nås, inden du rejser til Danmark, bør du hurtigt tage kontakt til a-kassen, som kan hjælpe dig med at indhente attesten. Det er vigtigt, at du overholder 8-ugers-fristen for indmeldelse, uanset om du har modtaget dokumentet eller ej. Du kan altså godt søge om indmeldelse i a-kassen, selvom du endnu ikke har modtaget dokument PD U1.

6 4.1. Medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år, kan du overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder fra det andet EØS-land, og er du ledig kan du vende hjem til Danmark og få udbetalt dagpenge uden først at skulle have arbejde i Danmark. Det er dog en betingelse, at du melder dig ind i a-kassen inden 8 uger, efter du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Har du ikke været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, gælder der andre regler for, hvordan du bliver berettiget til dagpenge i Danmark (jf. afsnit 4.4.). At holde sig inden for 5 års-perioden er imidlertid ikke den eneste betingelse, der knytter sig til dagpengeretten. Ved hjemkomsten skal du: Melde dig ind i a-kassen inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØSland. Denne tidsfrist skal overholdes, hvis du vil overføre medlemsanciennitet fra det andet EØS-land. I de lande, hvor medlemskabet af en a-kasse er obligatorisk, er det normalt, at forsikringsdækningen ophører, samtidig med at lønudbetalingen stopper. Tilmelde dig Jobcentret. Det gør du på Dagpenge kan først udbetales, når du har henvendt dig til både a-kassen og Jobcentret. En anden central forudsætning for at kunne overføre beskæftigelses- og forsikringsperioder fra et andet EØS-land er, at du fået udstedt dokument PD U1 af myndigheden i det andet EØS-land. Dokumentet er en bekræftelse på beskæftigelses- og forsikringsperioder i et andet EØS-land, og udstedes af myndighederne i det pågældende land. Før du rejser hjem til Danmark, skal du bede de lokale myndigheder om at udstede dokument PD U1. Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på, at få udstedt dokumentet. Det er derfor bedst, at du sikrer dig dokumentet inden din hjemrejse. Hvis det af forskellige grunde ikke er muligt at få udstedt dokumentet, kan vi være behjælpelig med at fremskaffe det, efter du er kommet hjem. Du skal være opmærksom på, at a-kassen i princippet ikke kan udbetale dagpenge, før der foreligger dokument PD U1. Hvis du ved hjemkomsten ikke har en PD U1, har a-kassen dog alligevel mulighed for at udbetale dagpenge i op til 6 måneder, hvis du: 1. Har ansøgt det andet EØS-land om at få udstedt PD U1. 2. Kan fremvise dokumentation for, at du har været forsikret i det andet EØS-land. 3. Underskriver en erklæring om tilbagebetaling, hvis det senere viser sig, at der er udbetalt dagpenge med urette. Udbetaling af dagpenge ud over de 6 måneder kan kun ske med Arbejdsmarkedsstyrelsens godkendelse Beregning af dagpenge efter arbejde i udlandet Som hovedregel beregnes dagpenge efter beskæftigelse i et andet EØS-land på baggrund af den seneste lønindtægt i Danmark indenfor de seneste 5 år. For så vidt angår grænsearbejdere (se afsnit 7), skal lønindtægt fra det seneste arbejdsland anvendes om beregningsgrundlag. Husk altid at gemme dokumentation for arbejde i ind- og udland i form af kontrakt/lønsedler til brug for opfyldelse af beskæftigelseskravet på løntimer indenfor 3 år og beregning af dagpengesats.

7 4.3. Overskydende timer Overskydende timer kan blive modregnet i dagpenge/efterløn, hvis du er ledig eller kan gå på efterløn, når du vender hjem fra arbejde i udlandet. Der er tale om et kompliceret regelsæt, så du bør kontakte a-kassen for nærmere orientering i god tid, inden du vender hjem I arbejde ved hjemkomst Har du ikke behov for at få udbetalt dagpenge ved hjemkomsten, men stadig ønsker at overføre dine beskæftigelses- og forsikringsperioder fra et andet EØS-land, gælder næsten samme regler som beskrevet i afsnit 4.1. Overholder du 5 års-reglen - dvs. at du har været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år - skal du melde dig ind/søge om genoptagelse i a-kassen inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. For at kunne overføre forsikringsperioder gælder betingelsen om en udfyldt dokument PD U1 også. Den eneste forskel er, at du ikke skal melde dig i Jobcentret som ledig. Hvis du ikke søger om genoptagelse i dansk a-kasse inden for 8 ugers-fristen, er der stadigvæk mulighed for at få overført dine beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land. Beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land kan altid tælles med i det regnestykke, som afgør, om du opfylder betingelserne for at være berettiget til dagpenge i Danmark. De beskæftigelsesperioder, du ønsker at overføre, skal dokumenteres på et udfyldt dokument PD U1. Gem dog altid din kontrakt og dine lønsedler. Har du ikke overholdt 8 ugers-fristen, skal du, når du genindmelder dig, opfylde de almindelige krav om medlemskab og arbejde, hvis du efterfølgende bliver ledig. Det er derfor meget vigtigt at kende til reglerne, så du sikrer dine rettigheder. Kontakt os gerne inden du kommer hjem til Danmark, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser ved hjemkomsten Efterlønsbidrag Hvis du, da du tog ud til et EØS-land, var omfattet af efterlønsordningen, skal du, når du vender tilbage til Danmark, efterbetale efterlønsbidraget for den periode, hvor du har været ude af dansk a-kasse. Der er en betalingsfrist på 3 måneder, hvis du vil have mulighed for senere at kunne gå på efterløn. Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige krav om arbejde i Danmark, hvis du skal have udstedt et efterlønsbevis, eller på efterløn. Læs mere i pjecen Efterløn og arbejde Ikke medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år Har du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal du have arbejde i Danmark for at blive genoptaget i en dansk a-kasse. Det samme gælder, hvis du aldrig har været medlem af en dansk a-kasse. Betingelserne for at kunne overføre forsikringsperioder fra et andet EØS-land er, at du: Påbegynder arbejde i Danmark inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. Søger om (gen)optagelse i dansk a-kasse inden for samme 8-ugers frist. Hvis du vil være fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioder fra det andet EØS-land. Deltidsforsikrede skal arbejde i mindst 148 timer inden for 12 uger eller 3 måneder.

8 Hvad enten du bliver fuldtids- eller deltidsforsikret, er kravet, at der i de nævnte beskæftigelses-perioder skal være tale om almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Som i alle andre tilfælde skal forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra det andet EØS-land dokumenteres i dokument PD U1. 5. Fejl- og dobbeltforsikring Overholder du ikke de beskrevne regler om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS, vil der opstå situationer, hvor du er fejl- eller dobbeltforsikret. Ved fejlforsikring forstås medlemskab af en dansk a-kasse til trods for, at du skulle være flyttet til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land. Ved dobbeltforsikring forstås fortsat medlemskab i dansk a-kasse samtidig med, at du er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØSland. Konsekvenserne af eventuelle fejl- eller dobbeltforsikringsperioder afhænger af periodens længde Fejlforsikring Det er vigtigt, at du er arbejdsløshedsforsikret, der hvor du bør være. Fejlforsikring kan i yderste konsekvens medføre, at du mister retten til dagpenge eller efterløn. Det kan derfor ikke siges tit nok, at det er vigtigt at få afklaret medlemskabet, for du opnår ingen rettigheder ved blot at bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse, hvis det senere viser sig, at du skulle have været omfattet af et andet EØS-lands forsikring. På trods af denne opfordring skal det samtidig understreges, at du ikke skal udmeldes af den danske arbejdsløshedskasse, før du er blevet omfattet af det andet lands forsikring. Hold øje med om det står opført på din lønseddel. Vær meget opmærksom på, at ingen rettigheder kan opnås ved blot at betale kontingent til en dansk a-kasse Dobbeltforsikring Der er forskel på, om perioden med dobbeltforsikring har været i under eller over 5 år. a) Dobbeltforsikring i 5 år og derunder: Hvis du inden for de sidste 5 år har været forsikret i Danmark, skal medlemskabet annulleres af den danske a-kasse, og forsikringsbidraget skal tilbagebetales for de perioder, hvor du korrekt har været omfattet af et andet EØS-lands forsikringssystem, samtidig med at medlemskabet af den danske a-kasse er bevaret. Medlemskabet af den danske a-kasse fortsætter uden ansøgning fra det tidspunkt, hvor den seneste periode med dobbeltforsikring er ophørt. Er der tale om, at du har været korrekt forsikret i Danmark og samtidig har været omfattet af et andet EØS-lands forsikringssystem, er det op til det andet EØS-land at afgøre, om der kan ske tilbagebetaling af bidrag. Hvis du har hyppige kortvarige ansættelser, hvor administrationen for a-kassen unødig besværliggøres af gentagne ind- og udmeldelser, kan medlemskabet opretholdes ubrudt un-

9 der forudsætning af, at a-kassen efterfølgende annullerer dobbeltforsikringsperioderne ved løbende som fast procedure at indhente formular PD U1 eller N301 fra det andet EØS-land. b) Dobbeltforsikring i over 5 år: Hvis du ikke har været korrekt forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, anses medlemskabet igen for korrekt, når du påbegynder arbejde i Danmark. Uretmæssige forsikringsperioder skal annulleres og forsikringsbidrag tilbagebetales. Forsikringsperioden fra det andet EØS-land kan kun medregnes, hvis du påbegynder arbejde inden 8 uger fra forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, og arbejdet varer mindst 296/148 timer inden for en periode på 12 uger/3 måneder. Hvis der er tale om, at du har været korrekt forsikret i Danmark og samtidig har været omfattet af et andet EØS-lands forsikringssystem, er det op til det andet EØS-land at afgøre, hvorvidt der kan tilbagebetales bidrag for denne fejlforsikringsperiode. Vær opmærksom på at der gælder en forældelsesfrist på 3 år for tilbagebetaling af forsikringsbidrag. 6. Arbejde i flere lande Hvis du bor i Danmark og arbejder for en dansk arbejdsgiver, men en del af dit arbejde udføres i flere EØS-lande så skal du sørge for, at printe og udfylde spørgeskemaet på Udbetaling Danmarks hjemmeside, sammen med din arbejdsgiver. Du vil herefter modtage en afgørelse som sikrer, at du er korrekt socialt forsikret, og dermed har ret til fortsat medlemskab i en dansk a- kasse. Hovedreglen er, at 25 % af arbejdet skal udføres i bopælslandet i Danmark. En afgørelse omkring arbejde i flere lande og social sikring i Danmark udstedes for et år ad gangen. Arbejder du stadigvæk på samme måde efter 1 år, kan du søge en ny afgørelse hos Udbetaling Danmark. Tidligere udstedte attester uden slutdato gælder højst 10 år. 7. Grænsearbejder i et EØS-land Du er grænsearbejder, hvis du arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet, og vender hjem til din bopæl hver dag eller til din bopæl mindst én gang om ugen. Som grænsearbejder skal du under beskæftigelsen være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det EØS-land, hvor du arbejder. Bliver du delvis eller periodisk ledig, fx. hvis du arbejder på deltid, eller hvis du er omfattet af en arbejdsfordeling, skal dagpenge udbetales i det land, hvor du arbejder. Bliver du helt ledig, det vil sige, at dit ansættelsesforhold ophører, skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i, efter de regler, der gælder dér. For at få overført medlemsanciennitet skal du som grænsearbejder henvende dig til din danske a-kasse inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. Udbetaling af dagpenge sker fra den dag, hvor du har henvendt dig til a-kassen og tilmelder dig som ledig i Jobcentret. Der vil ikke være krav om beskæftigelse i Danmark forud for optagelsen, men dagpenge kan ikke udbetales, før du har tilmeldt dig om ledig i Jobcentret. Udbetaling af dagpenge er betinget af, at en formular PD U1 foreligger fra det andet lands myndighed. Hvis du er vendt tilbage til din bopæl mindre end én gang om ugen, mens du var i arbejde, kan du i stedet vælge at få udbetalt dagpenge i det land, du har arbejdet i, hvis du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet dér.

10 8. Udstationering i et andet EØS-land I nogle tilfælde kan du få lov til, at bevare medlemskabet af dansk a-kasse. Det kan du, hvis du midlertidigt bliver udsendt af din danske arbejdsgiver til arbejde i et andet EØS-land. Forudsætningen er, at din danske arbejdsgiver betaler lønnen i udstationeringsperioden, at du er omfattet af dansk social sikring under udsendelsen, og at udstationeringsperioden ikke overstiger 24 måneder, en såkaldt artikel 12 aftale. Du har desuden mulighed for at blive optaget i en dansk a-kassen på baggrund af arbejde i udlandet. Betingelsen er, at du har haft fast bopæl i Danmark, umiddelbart før du blev sendt ud, og at du søger om optagelse senest 1 år efter at have flyttet bopælen til udlandet Blanket E 101 Som dokumentation for, at du er udsendt til arbejde i et andet EØS-land, skal du eller din arbejdsgiver anmode Udbetaling Danmark om at udstede en attest E 101. Det er Udbetaling Danmark der vurderer og udsteder attest E101 - det er også her du kan rette henvendelse om betingelserne for at være omfattet af dansk lovgivning efter den almindelige udsendelsesregel. Du skal udfylde et ansøgningsskema for at få udstedt attest E101 når det drejer sig om en lønmodtager, der skal påbegynde midlertidigt arbejde i et eller flere EU-lande, Schweiz, Norge, Island eller Lichtenstein. Læs mere og hent blanketten på Udbetaling Danmarks hjemmeside, her. Når du har fået udstedt attest E101 (social sikring for lønmodtagere), skal du sende en kopi til a- kassen. På den måde sikrer du, at du er korrekt arbejdsløshedsforsikret. Kontakt os altid for, at høre nærmere omkring betydningen af, at tage arbejde i et andet land. Du skal altid søge om tilladelse til, at være under dansk social sikring for den reelle periode så derfor er det meget vigtigt, at du får rådgivning i a-kassen om konsekvenserne af en overflytning til et andet EØS-lands forsikring. Konsekvenserne kan være store især hvis du er 57 år eller ældre, og dermed gerne skulle sikre din ret til et efterlønsbevis og senere efterløn. Er du ikke medlem i din danske a-kasse når du når efterlønsalderen og kan opfylde beskæftigelseskravet med dansk arbejde mister du muligheden for, at få et efterlønsbevis indtil du kan opfylde kravet om arbejde i Danmark. Det indebærer også, at efterlønsbidraget fortsat skal betales og du forringer dine muligheder for skattefri præmie. Gør dig selv en tjeneste og undersøg altid dine muligheder for, at sikre korrekt arbejdsløshedsforsikring så du kan undgå ubehagelige overraskelser ved hjemkomst eller i forbindelse med, at du gerne vil have dit efterlønsbevis eller på efterløn. 9. Ansatte på ambassader, konsulater og ved EU Ved ansættelse på ambassader, konsulater eller som hjælpepersonale ved EU, gælder en særregel om, at du selv kan vælge, hvor du vil være arbejdsløshedsforsikret (i bopæls- eller beskæftigelseslandet). Du kan kun vælge hvilket lands lovgivning, som du vil være omfattet af en gang og valget har virkning fra tiltrædelsesdatoen. Du skal udfylde blanket E 103 (Social sikring for ansatte ved diplomatiske missioner eller konsulater i EØS-området), og sende den til Udbetaling Danmark du finder blanketten her.

11 10. Arbejde uden for EØS Ved ansættelse hos en udenlandsk arbejdsgiver i et land uden for EØS, kan du bevare medlemskabet af dansk a-kassen uden særlige betingelser. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at kontingentbetaling sker rettidigt, idet en slettelse på grund af kontingentrestance medfører, at der ikke kan ske genoptagelse i den danske a-kasse. Selvom du i udlandet, det vil sige lande uden for EØS, bliver omfattet af en arbejdsløshedsforsikring, bør du forblive medlem af dansk a-kasse under udlandsopholdet. Dette er for at sikre dig muligheden for at få udbetalt dagpenge ved hjemkomsten, idet forsikring fra det øvrige udland ikke kan overføres til den danske arbejdsløshedsforsikring. Dog kan du bruge dokumenterede beskæftigelsesperioder fra udlandet til at opfylde danske betingelser for ret til dagpenge. Gem derfor altid dine lønsedler og kontrakt med videre Dagpenge ved hjemkomsten Ved hjemkomsten til Danmark gælder de samme regler, uanset om du har været ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, eller har været udstationeret af en dansk arbejdsgiver. Har du bevaret dit medlemskab af en dansk a-kassen under udlandsopholdet, vil du ved hjemkomsten være berettiget til dagpenge straks ved ledighedens indtræden, når de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge er opfyldt, og forudsat du tilmelder dig Jobcenteret straks på 1. ledighedsdag. Har du ikke bevaret medlemskabet af en dansk a- kasse, skal du ved hjemkomsten optages som nyt medlem og vil først være dagpengeberettiget efter 1 års medlemskab. Det gælder også her, at du skal kunne dokumentere 52 ugers arbejde inden for de seneste 3 år i medlemsperioden/perioder (1.924 løntimer for fuldtidsforsikrede) Beregning af dagpenge ved hjemkomst Hvis du har arbejdet i udlandet for en dansk arbejdsgiver og på danske lønvilkår, vil beregning af dagpenge kunne ske på baggrund af denne beskæftigelse. Har du været beskæftiget i udlandet på lokale lønvilkår, vil det seneste arbejdsforhold i Danmark kunne lægges til grund for beregning. Husk altid at gemme dokumentation for arbejde i ind- og udland i form af kontrakt/lønsedler. 11. Danske dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land Danske statsborgere kan, under visse betingelser, søge arbejde i et andet land inden for EØS og samtidig bevare retten til danske dagpenge i op til 3 måneder. Betingelserne er følgende: Ansøgning om EØS-dagpenge (dokument PD U2) Inden du rejser, skal du søge om at få dine danske dagpenge med til det andet EØS-land. Når du har søgt, og vi har behandlet din ansøgning, udsteder vi dokument PD U2 (Personbåret Dokument U2). Du skal udfylde blanket EØS1 (Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØSland). Du skal selv udfylde del A af blanketten, og du skal sørge for, at Jobcentret tidligst 4 uger før afrejsen udfylder del B af blanketten. Ansøgningsblanketten finder du på på linket her. Du kan også få blanketten i a- kassen og i dit Jobcenter. Læs vejledningen til blanketten grundigt. Du har selv ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udfyldt, og at der følger den nødvendige dokumentation med, så a-kassen kan udstede dokument

12 PD U1 til dig. Bemærk - for at a-kassen kan sende attesten til dig ca. 1 uge, før du rejser, skal a- kassen have modtaget din ansøgning senest 14 dage inden din afrejse. Vi skal modtage din ansøgning 2 uger før afrejsen for at kunne give dig tilladelsen 2 uger før, du rejser ud. Vær opmærksom på, at du ikke må rejse før startdatoen på dokumentet. Husk at få udstedt det blå EU-sygesikringskort inden du rejser. Hvis du siger dit arbejde op for at tage til udlandet, vil du få en karantæne i mellemperioden. Det vil sige, at du ikke kan få dagpenge i perioden fra du stopper dit arbejde, og indtil du rejser. Du skal dog være registreret som jobsøgende på Jobcentret og tage evt. formidlet arbejde i mellemperioden. Karantænen, som er på 111 timer (3 uger), kan du først afvikle fra den dato, du rejser til det andet EØS-land Betingelser for at få EØS-dagpenge Du skal opfylde disse betingelser for at kunne få dokument PD U2 og danske dagpenge mens du søger arbejde i et andet EØS-land: Du skal ansøge om dokumentet, inden du rejser. Du skal være statsborger, konventionsflygtning eller statsløs og være bosat i et EØS-land. Du skal være medlem af a-kassen. Du skal have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Du skal have bopæl og ophold i Danmark til og med afrejsedatoen på din ansøgning. Du skal have været tilmeldt jobcentret i Danmark som ledig mindst 4 uger, lige før du rejser (4-ugers kravet). Du skal udfylde en ansøgningsblanket blanket EØS 1. Der er tidsfrister for at få tilladelsen inden afrejsen, derfor bør du søge 4 uger før du rejser Fire-ugers kravet I den 4-ugers-periode, der ligger før den dag du rejser, skal du være tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du skal være opmærksom på, at følgende har betydning for, om du opfylder 4-ugers kravet: Du kan kun medregne perioder, hvor du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder perioder, hvor du afvikler karantæne. Det betyder bl.a., at du skal have optjent ret til dagpenge, men ikke nødvendigvis, at du får udbetalt dagpenge. Du skal holde kontakt med Jobcentret. Ferie, både egen ferie og ferie med feriedagpenge, kan ikke tælle med til 4- ugers-kravet. Sygdomsperioder tæller som udgangspunkt heller ikke med. Du kan dog søge a-kassen om dispensation ved sygdom af kortere varighed, herunder barns sygdom. Du må ikke have arbejde i perioden..

13 11.4. Dispensation fra 4-ugers kravet A-kassen kan give dispensation, så du kan rejse, selv om du ikke har været tilmeldt Jobcentret i fire uger. Du kan få dispensation, hvis du: Ophører dit arbejde for at flytte med din ægtefælle eller samlever, der har fået varigt arbejde (mere end 5 uger) eller skal begynde en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) i det andet EØS-land, eller Er statsborger i det EØS-land du rejser til * Skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land, eller Er syg af kortere varighed, herunder barns sygdom. *) Ved dispensation fra 4-ugers kravet, fordi du er statsborger i det land, du ønsker at rejse til, skal du dog alligevel have været tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for det danske arbejdsmarked i mindst 1 uge lige før afrejsetidspunktet Så længe kan du få dagpenge PD U2-dokumentet giver dig ret til dagpenge i højst 3 måneder, mens du søger arbejde i det andet EØS-land. For at du kan modtage dagpenge fra attestens start, skal du tilmelde dig på Arbejdsformidlingen (det der svarer til det danske Jobcenter) i det andet EØS-land senest 7 dage efter attestens startdato. Dokumentation for tilmelding sker på dokument SED U009 som du får fra a-kassen når vi har godkendt din ret til EØS-dagpenge. Dokumentet skal udfyldes af Arbejdsformidlingen i det andet EØS-land som dokumentation for din tilmelding som ledig. Det er vigtigt, at du får dem til at stemple og underskrive dokumentet. Du skal sende/skanne den udfyldte SED U009 tilbage til os hurtigst muligt. Hvis du tilmelder dig efter de 7 dage, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig. SEDU008 er et dokument, som du skal aflevere til Arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Du får dokumentet fra a-kassen. Dokumentet oplyser, at du har ret til at være arbejdssøgende med danske dagpenge Udbetaling af EØS-dagpenge Du får udbetalt EØS-dagpenge med din sædvanlige dagpengesats. Kravet er blot, at du tilmelder dig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land senest 7 dage efter startdatoen i dit dokument PD U2. Hvis du tilmelder dig efter, de syv dage er gået betyder det, at dagpenge først kan udbetales fra den dato, hvor tilmeldingen sker. Du skal sende dokumentation til a-kassen for din tilmelding til arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. A-kassen kan først udbetale dine EØS-dagpenge, når denne dokumentation er modtaget. Du skal hver måned indsende et EØS-dagpengekort (EØS8). Dagpengekortet tastes online fra TastSelv under Min side på eller hentes fra fanen A-kasse og papirblanketter. EØSdagpengene overføres til din NemKonto Vær opmærksom på, At du skal give besked til myndigheden i det andet EØS-land, hvis der opstår forhold, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Det gælder fx, hvis du bliver syg, får arbejde, deltager i undervisning, rejser tilbage til Danmark eller lignende.

14 11.8. Dine pligter i det andet EØS-land Når du er tilmeldt arbejdsformidlingen i et andet EØS-land, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land. Desuden skal du overholde landets regler med hensyn til kontrol på arbejdsformidlingen, og endelig skal du stadig betale kontingent til a-kassen. Du har ligesom i Danmark pligt til at oplyse os om arbejde, uddannelse eller andre aktiviteter, der har eller kan have betydning for din ret til EØS.dagpenge Ferie for egen regning i perioden med EØS-dagpenge Overvejer du, at holde fri/ferie i en kort periode mens du er jobsøgende i et andet EØS land, har du nu muligheden. Du kan ikke modtage feriedagpenge i en perioden med EØS-dagpenge, men du kan modtage feriegodtgørelse eller holde fri for egen regning af kortere varighed i perioden. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 7 dage. Du skal på forhånd give besked til os og til arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde. I det tidsrum hvor du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land, kan der ikke udbetales ydelser fra a-kassen. Der er også mulighed for, at du kan tage hjem i 3 måneders perioden og ud igen inden for 3 måneders perioden uden, at skulle søge om en ny PD U2. Du kan dog ikke få ydelser i den periode hvor du lige er hjemme og vende. Hør nærmere i a-kassen, hvis du har dette behov Hvis du bliver syg i det andet EØS-land Hvis du bliver syg, når du er i det andet EØS-land, kan du kun få sygehjælp og sygedagpenge, hvis du har en attest E 119 og det blå EU-sygesikringsbevis Hvis du får arbejde Når du får arbejde i det andet EØS land skal du naturligvis ikke længere have dagpenge fra Danmark og du skal optages i det andets EØS-lands forsikringssystem. Reglerne om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS er beskrevet senere i denne pjece. Du skal være opmærksom på, at arbejde og arbejdsløshedsforsikring i et land uden for Danmark kan få indflydelse på din senere ret til at gå på efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis. For at gå på efterløn skal man være medlem af en dansk a-kasse, og det kan man ikke blive, hvis man ikke har ophold, bopæl i Danmark. Ligeledes er det bl.a. en betingelse, at man inden for de seneste 3 år før overgang til efterløn har haft arbejde i Danmark i mindst løntimer det svarer til 52 ugers fuld beskæftigelse (timetallet er lavere for deltidsforsikrede). I visse tilfælde kan halvdelen af dette arbejdskrav dog opfyldes ved arbejde i et andet EØS-land. Samme regler gælder, hvis man skal have udstedt et efterlønsbevis. Du kan læse mere om i pjecen Efterløn efter arbejde. For at have ret til efterløn skal man tillige opfylde et krav om medlemskab af en dansk a-kasse og betaling af efterlønsbidrag i en vis årrække. Når visse betingelser er opfyldt, kan man dog medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land. Forsikringsperioder fra et andet EØS-land kan dog højst udgøre halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode. Samme regler gælder, hvis man skal have udstedt et efterlønsbevis. Der gælder særlige regler, hvis man er grænsegænger. Det er beskrevet senere i denne pjece Hvis du ikke får arbejde Hvis du ikke får arbejde, men alligevel bliver i det andet EØS-land ud over attestperioden, mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet EØS-land.

15 Hvis du ikke vil miste din ret til dagpenge, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcenteret, inden attestperioden udløber. Det fremgår af PD U2, hvilken dag du senest skal tilmelde dig i Danmark igen. Hvis denne dag er en søndag eller helligdag, skal du tilmelde dig den førstkommende hverdag. Du kan altså ikke holde ferie i det andet EØS-land i forlængelse af attestperioden, hvis du ønsker at modtage dagpenge, når du vender tilbage til Danmark Dagpenge ved hjemkomst Husk at tilmelde dig i Jobcentret i Danmark inden perioden på din PD U2 udløber, ellers kan udbetaling af dagpenge i Danmark ikke genoptages. Du skal tilmelde dig ved personligt fremmøde i Jobcentret. Hvis du tilmelder dig via nettet på jobnet.dk, skal du efterfølgende sende dokumentation til a- kassen for din hjemkomst, i form af boarding pass og flybillet, udskrift af passagerliste fra flyselskabet, færgebillet eller andet. Har du under dit ophold i udlandet afmeldt dig det danske folkeregister, skal du ved hjemkomst sørge for at blive tilmeldt igen, med din danske adresse. Det er også en betingelse for at kunne få dagpenge. Tilmelder du dig for sent i Jobcentret, mister du retten til dagpenge. Denne ret kan du som fuldtidsforsikret først generhverve efter mindst 8 ugers arbejde (296 løntimer) inden for 12 uger eller 3 måneder. Som deltidsforsikret skal du arbejde mindst 4 uger (148 løntimer) inden for 12 uger eller 3 måneder. I begge tilfælde skal der være tale om et arbejde, hvor arbejdstiden er sædvanlig inden for det pågældende fag. De samme regler gælder, hvis du igen ønsker at få udstedt et dokument PD U2. Vælger du at blive i det andet EØS-land ud over dokumentperioden, mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet EØS-land. Er årsagen imidlertid, at du har fået arbejde i det andet EØS-land, så kontakt os for nærmere vejledning eller se andet sted i denne pjece Ny periode med EØS-dagpenge Hvis du tidligere har benyttet en attest PD U2, skal du have arbejde, før du kan få en ny attest. Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder, og for deltidsforsikrede er kravet mindst 148 timers arbejde inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan godt være udført i udlandet, hvis du i arbejdsperioden har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. 12. Jobsøgning i udlandet Ledige, som ønsker at søge arbejde i andre lande (ikke kun EØS-landene), kan få udbetalt dagpenge på normal vis, når følgende betingelser er opfyldt: Før afrejse skal du sende dokumentation til a-kassen for, at du har en aftale om en ansættelsessamtale i et andet land. Du skal oplyse både a-kassen og dit Jobcenter om opholdets varighed. Opholdet må maksimalt vare fem dage (fra udrejse til hjemrejse). Er du ude mere end de 5 dage får du ikke dagpenge for hele perioden. 13. Søg råd, inden du rejser, og når du vender hjem! Der er mange ting at huske på, og det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne, inden du tager af sted. Derfor er det i alle tilfælde en god idé, at du søger råd hos a-kassen, før du beslutter dig for at arbejde eller søge arbejde i et andet EØS-land. Du kan også kontakte Jobcenteret, som kan henvise dig til den nærmeste eures-vejleder. Euresvejlederen kan oplyse dig om arbejds- og levevilkår i det EØSland, du har bestemt dig for at tage til.

16 Tal også med din kommune om sygesikring under ophold i udlandet. Når du vender hjem til Danmark, er det vigtigt at du straks henvender dig til a-kassen, så a- kassen kan vejlede dig og eventuelt - hvis du ikke allerede har fået en attest PD U1 - hjælpe dig med at skaffe attesten fra det andet EØS-land. 14. EØS-blanketter A1 ved arbejde i EU forordning 883/2004 A1 hvis en lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende skal påbegynde midlertidigt arbejde i et eller flere EU-lande. Bemærk, at blanketten ikke skal benyttes, hvis arbejdet er påbegyndt før d. 1. maj 2010, eller hvis der er tale om arbejde i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz uanset periode. Blanketten udfyldes og sendes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. E101 DK forordning 1408/71 Blanket om den lovgivning der skal anvendes. Ved arbejde i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz anvendes attest E101 DK, indtil de 4 lande tiltræder den nye forordning, som er trådt i kraft d. 1. maj Blanketten udstedes af Styrelsen for fastholdelse og rekruttering og bruges som dokumentation for anvendelse af dansk lovgivning om social sikring under arbejde i et eller flere EU-lande. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes blanket N101 DK ved arbejde inden for Norden). E102 DK forordning 1408/71 Forlængelse af udstationeringen eller selvstændig virksomhed. Ved arbejde i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz anvendes attest E101 DK, indtil de 4 lande tiltræder den nye forordning, som er trådt i kraft d. 1. maj Blanketten udstedes af de sociale sikringsmyndigheder i det EU-land, hvortil lønmodtageren er udstationeret. Blanketten anvendes i tilfælde, hvor attest E101 DK for 1 år er udløbet, og udstationeringen af uforudselige grunde bliver af længere varighed. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes attest N102 DK som forlængelse af N101 DK). E103 DK Blanket om udøvelse af ret til at vælge. Blanketten udstedes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, og bruges som dokumentation for anvendelse af en medlemsstats lovgivning, når en person har valgt at være omfattet af lovgivningen i et andet medlemsland end arbejdslandet. PD U1 DK Attest om de perioder der skal tages i betragtning ved tilståelse af arbejdsløshedsydelser. Attesten udstedes af din danske a-kasse, og den anvendes til at opfylde betingelserne for ret til dagpenge i det andet EØS-land. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes inden for Norden attest N301 DK). PD U2 Attest om bevarelse af ret til dagpenge. Attesten udstedes af de danske a-kasser. Attesten anvendes som dokumentation for ret til at modtage danske dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land. E119 DK Beviser den lediges og dennes familiemedlemmers ret til sygedagpenge. Beviset udstedes af kommunen, når der foreligger en PD U2. Beviset anvendes som dokumentation for ret til sygesikringsydelser i det andet EØS-land. EU-sygesikringskortet Du skal sørge for, at få udstedt et EU-sygesikringskort på før du rejser ud.

17 15. Spørg a-kassen Der er vigtigt, at du får afklaret dine rettigheder, inden du rejser til udlandet, og inden du vender tilbage til Danmark. Tøv derfor aldrig med at kontakte os for vejledning, før du beslutter dig for at arbejde eller søge arbejde i et andet EØS-land. Vi har skrevet mere om reglerne for dagpenge og reglerne for efterløn i følgende pjecer: Det skal du vide som ledig Efterløn efter arbejde Efterløn og udland

18 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 FORORD Denne vejledning knytter sig til kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser.

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser. Notat Landemærket 11 DK-1119 København K Rapport over udstedte PD U2 i 2010 Tlf. +45 38 10 60 11 PD U2 1 (Personbåren dokument jobsøgning i andet EØS-land) udstedes til medlemmer af en arbejdsløshedskasse,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 24. juli 2015 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Om Udbetaling af efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, marts 2014 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 5 2.1 Efterlønskortet 5 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere