IT Politik Ældre & Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Politik Ældre & Sundhed"

Transkript

1 Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.: Gyldighedsperide: Oktber 2015 December 2017 Dkumentansvarlig: Kvalitet & Udvikling Dkumentrevisin: Nvember 2017 Versin: 2.0 IT Plitik Ældre & Sundhed Indledning Nærværende IT plitik bygger på en samlet IT strategi m, at alle medarbejdere indenfr Ældre & Sundhedssektren i Llland Kmmune skal have adgang til den nødvendige infrmatinsteknlgi. Det betyder endvidere, at alle medarbejdere med et arbejdsmæssigt behv har mulighed fr adgang til en cmputer. Herunder gives der samtidig adgang til Llland Kmmunes netværk, bl.a. adgang til Internettet g elektrnisk pst. Nedenfr er der frmuleret en skriftlig IT plitik, sm beskriver retningslinjer g frretningsgange ved brug af IT. Frmålet med en skriftligt frmuleret IT plitik er, at alle medarbejdere indenfr Ældre & Sundhedssektren er bekendt med regler, retningslinjer g frretningsgange i frbindelse med brugen af IT. IT plitikken er pdelt i tte hvedmråder: 1. Overrdnet IT-sikkerhedsplitik 2. Generel IT plitik 3. plitik 4. Internet plitik 5. Bærbar PC, Tablet, SmartPhne g hjemmearbejdsplads. 6. Brug af ESDH-system g drev 7. Back-up 8. IT Supprt Medarbejdere i Ældre & Sundhedssektren er verrdnet frpligtiget til, at pnå kendskab til indhldet i g følge Ældre & Sundhedssektrens IT Plitik samt eventuelle ændringer, der annnceres på Medarbejderprtalen. IT Plitikken findes på Intra under Ældre & Sundhed Plitikker- Strategier. IT Plitik Ældre & Sundhed

2 1. Overrdnet IT sikkerhedsplitik i Llland Kmmune IT-sikkerhedsplitikken fr Llland Kmmune har til frmål at sikre, at IT-anvendelsen verhlder gældende lvgivning, således at rganisatinen altid fremstår sm en respekteret g betret myndighed. IT-sikkerhedsplitikken gælder fr alle rganisatriske enheder samt fr IT-aktiviteter, der under rganisatinens ansvar udføres fr eller af andre fr eksempel samarbejdspartnere leverandører.a. Det betyder endvidere, at enhver der kmmer i berøring med rganisatinens infrmatiner g infrmatinssystemer har et medansvar fr at prethlde den generelle infrmatinssikkerhed. IT-sikkerhedsplitikken fr Llland Kmmune kan læses i dkumentet Gd IT-adfærd, der kan findes på Llland Kmmunes medarbejderprtal. Alle er ansvarlige fr at sætte sig ind i venstående sikkerhedsplitik g vertrædelser af retningslinjer, instrukser g prcedurer, sm er udarbejdet i henhld til nærværende ITsikkerhedsplitik behandles i henhld til Llland Kmmunes persnaleplitik. Nedenfr er specificeret instrukser g retningslinjer på mråder der gør sig gældende indenfr Ældre & Sundhedssektren. 2. Generel IT Plitik Sm medarbejder i Ældre & Sundhedssektren gælder følgende generelle retningslinjer i frbindelse med Ældre & Sundhedssektrens IT Plitik: Du har tavshedspligt efter 27 i Frvaltningslven*. Du må kun søge plysninger m brgere, der har betydning fr udførelsen af dine arbejdspgaver efter 32 i Frvaltningslven**. Adgang til frtrlige plysninger m brgere skal behandles med str grad af mhu. Adgang til persnfølsmme data m brgere skal lukkes efter brug således, at det kun er åbent fr den rette medarbejder på det pågældende tidspunkt. *Tavshedspligt Frtrlige plysninger (Frvaltningslven) 27 Den, der virker inden fr den ffentlige frvaltning, har tavshedspligt, jf. brgerlig straffelv 152, når en plysning ved lv eller anden gyldig bestemmelse er betegnet sm frtrlig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmelighlde den fr at varetage væsentlige hensyn til ffentlige eller private interesser. Tavshedspligten gælder både under g efter ansættelsen i det ffentlige. IT Plitik Ældre & Sundhed

3 **Tavshedspligt Anskaffelse af frtrlige plysninger (Frvaltningslven) 32 Den, der virker inden fr den ffentlige frvaltning, må ikke i den frbindelse skaffe sig frtrlige plysninger, sm ikke er af betydning fr udførelsen af den pågældendes pgaver Printerrum g udskrivning af frtrlige g persnfølsmme plysninger I frbindelse med udskrivning af frtrlige plysninger er følgende retningslinjer gældende: Udskrivning af print med frtrlige (brger)plysninger afhentes med det samme. Udskrivning af print med frtrlige (brger)plysninger kan med frdel udskrives ved hjælp af Sikker Print -funktinen, hvr det er muligt. Udskrivning af print med frtrlige (brger)plysninger må ikke efterlades i printerrummet. Du er selv ansvarlig fr at afhente de frtrlige (brger)plysninger i printerrummet. Udskrivning af print med frtrlige (brger)plysninger må i videst muligt mfang, det kan lade sig gøre, ikke afhentes af andre end dig selv. Ovenstående retningslinjer gør sig ligeledes gældende i frbindelse med ansøgninger, breve med adresser/cpr-numre g lignende frtrlige g persnfølsmme dkumenter. Generelt er det vigtigt, at alle sørger fr at rydde p i egne print. Kun du kan vurdere, m dine print er brugbare eller frældede Brugernavn g passwrd Alle medarbejdere har et brugernavn g et passwrd, sm giver adgang til deres egen brugerknt (Netværk g fagsystemer). I den frbindelse gælder følgende retningslinjer: Det valgte passwrd må IKKE verdrages til kllegaer, familie eller andre g skal behandles sm din persnlige ejendm. Videregivelse til andre vil kunne give uvedkmmende adgang til brgerplysninger, s samt andre frtrlige plysninger. Frlades din PC/Tablet/SmartPhne e.l. skal du låse enheden eller lgge af. Ligeledes skal PC/Tablet/SmartPhne e.l. slukkes efter arbejdstidsphør. Såfremt du har mistanke m, at dit passwrd ikke længere er hemmeligt, skal du straks ændre dette. Såfremt du er i tvivl m hvrdan dette gøres, kan du kntakte din IT- g dkumentatins superbruger, superplanlægger, teamleder eller digital udviklingsknsulent. 3. plitik Ældre & Sundhedssektrens elektrniske pstsystem er et arbejdsredskab, sm har det primære frmål at sikre en hurtig, effektiv g målrettet udveksling af faglige infrmatiner med samarbejdspartnere, kllegaer g brgere mv. Alle s g vedhæftede filer der sendes, mdtages g pbevares på Llland Kmmunes pstserver betragtes sm Llland Kmmunes ejendm. Medarbejderen skal verrdnet set være pmærksm på, at s er Llland Kmmunes g herunder Ældre & Sundhedssektrens ansigt udadtil. IT Plitik Ældre & Sundhed

4 Desuden er følgende plitik gældende fr den enkelte medarbejder: Elektrnisk pst skal primært anvendes til faglige frmål. Det er dg almindeligt accepteret, at systemet bruges til krte private beskeder. Det er ikke tilladt at videresende s til eksterne adresser, idet frtrligt indhld sendt fra en kllega internt risikerer at blive videresendt uden kllegaens vidende. s skal nrmalt læses ved arbejdstidens påbegyndelse g pririteres på lige fd med andre pgaver. Besvar dine s hurtigst muligt gerne med det samme. Udfyld altid rubrikken Emne, så mdtageren hurtigt kan se hvad mailen drejer sig m. Ryd p i din pstkasse minimum en gang m måneden. Ved fravær skal ansatte i Ældre & Sundhedssektren anvende Autsvar. Retningslinje angående autsvar ved fravær findes i Kmmunikatinsplitik Ældre & Sundhed Brugen af s Tjek din pstkasse minimum 2 gange dagligt ved arbejdets start, g inden du går hjem. Anvend cc: funktinen ved Orientering g kun hvis det tjener et frmål. Undgå så vidt muligt at bruge bcc: funktinen det er altid bedst at være åben med hensyn til hvem du sender til. Pas på irni selv m det er sm en Smiley er det skriftlige rd hårdere, g det kan misfrstås. Skriv i et pænt sprg g tænk ver hvad g hvrdan du skriver Du repræsenterer gså Ældre & Sundhedssektren i Llland Kmmune gennem s. s må under ingen mstændigheder indehlde vldeligt, racistisk, prngrafisk eller andet anstødeligt indhld. s må ikke anvendes med det frmål at mbbe eller chikanere kllegaer g andre. En tmmelfingerregel er, at alt hvad du skriver i en , skal du gså kunne skrive på et åbent pstkrt! 4. Internet Plitik Alle medarbejdere i Ældre & Sundhedssektren har adgang til Internettet. Ældre & Sundhedssektren anser Internettet fr en vigtig infrmatinskilde i det daglige arbejde. Nedenstående retningslinjer er gældende: Et begrænset privat brug af Internettet er tilladt. Du må ikke selv installere prgrammer på din PC, da de kan indehlde vira. Hvis du i frbindelse med dit arbejde har behv fr at få installeret andre prgrammer skal du kntakte en digital udviklingsknsulent i Kvalitet & Udvikling. Sciale medier, fx Facebk eller Twitter kan anvendes sm internettet i øvrigt, krtvarigt g i begrænset mfang, når det ikke går ud ver arbejdet. Llland Kmmune har tillid til medarbejdernes dømmekraft ved brugen af sciale medier. Det frventes, at medarbejdere i Llland Kmmune altid reflekterer ver brugen af sciale medier g særligt i situatiner, hvr brugen tilsigtet eller utilsigtet kan få et arbejdsmæssigt aspekt. Privatliv g arbejdsliv kan smelte sammen, g det arbejdsmæssige g private kan være en udfrdring at adskille. De sciale mediers meget afslappede frm lægger p til ufrmel kmmunikatin, g derfr er det vigtigt fx at være pmærksm på, at man IT Plitik Ældre & Sundhed

5 gså i privatsfæren af mverdenen vil blive pfattet sm medarbejder i Llland Kmmune. Der kan derfr være behv fr pmærksmhed mkring at prethlde en prfessinel relatin til brgere, klleger, leder g evt. medarbejdere. Sm ffentlig ansat har man ytringsfrihed indenfr visse grænser, bl.a. tavshedspligten. Dette er beskrevet i retningslinjerne Gd adfærd i det ffentlige, sm er en del af Llland Kmmunes persnale- g arbejdsmiljøplitik. Omtale af brgerne skal være uden navn eller uden sådanne detaljer, at andre med kendskab til dit arbejde vil kunne gætte sig frem. Tænk ligeledes ver, at brgeren måske vil kunne genkende sig selv i din skildring. Du bør ikke skrive nget på de sciale medier, sm alle kan se, men sm har et indhld, sm du ikke ville sige til din chef, din kllega eller til medierne. Vær pmærksm, hvis du har kntakt til bekendte, sm du gså har en arbejdsmæssig relatin til. Det gælder både relatinen klleger-kllega, leder-medarbejder g medarbejder-brger. Og vær særlig pmærksm ved kntakt med brgere, sm du ikke i øvrigt har en privat relatin til. Tænk på, at relatiner til brgere på fx de sciale medier kan få betydning fr din prfessinelle dømmekraft, hvis du senere møder brgeren i dit arbejde, ligesm det kan være tilfældet i øvrigt. Og vær særlig pmærksm på, m du egentlig bliver inhabil i din videre sagsbehandling i relatin til brgeren. De sciale medier kan i ngle tilfælde være et nyttigt arbejdsredskab. Brugen af de sciale medier bør dg frinden anvendelsen drøftes i det decentrale MED-udvalg. Du bør sm medarbejder i disse tilfælde arbejde i lukkede grupper eller med en prfil, der er frbehldt dit arbejde. Brgere/brugere kan ikke på nget tidspunkt stille krav m at være venner med en medarbejder i medarbejderens private prfil. Overvej de signaler du sender til mverdenen ved at være ven med en kllega, medarbejder, chef eller brger, herunder signalerne ved fx at en leder eller kllega er ven med ngle g ikke med andre. Overvej det nøje, inden du lægger fts af andre end dig selv på fx facebk. Visning af fts af genkendelige persner, fx klleger eller brgere kræver samtykke. Dwnlad af filer fra Internettet bør sm udgangspunkt undgås Såfremt det er abslut nødvendigt, er det vigtigt at du har tillid til den kilde, der har stillet filen til rådighed. Det er desuden i strid med Ældre & Sundhedssektrens IT plitik, at benytte Internettet til at besøge sider med et: Prngrafisk indhld Vldeligt indhld Racistisk indhld Eller andet anstødeligt indhld 5. Bærbar PC, Tablet, SmartPhne g brug af IT-udstyr i hjemmet. Den bærbare PC, Tabletten g SmartPhne er dit persnlige redskab, sm kun bruges til arbejdspgaver. Hvis du har fået udleveret en SmartPhne skal du have underskrevet en Trg Lve Erklæring m, at du kun i enkeltstående tilfælde anvender den krtvarigt til private frmål. Såfremt du tager PC/Tablet/SmartPhne med hjem skal du være pmærksm på, at: Der udleveres KUN 1 plader fr hver PC/Tablet/SmartPhne. Oplader skal kunne være til rådighed hjemme såvel sm på arbejdspladsen. Såfremt plader ikke medbringes på arbejdspladsen, kan en ny plader ikke frventes at være til rådighed. IT Plitik Ældre & Sundhed

6 At PC/Tablet/SmartPhne ikke må tages med på ferie, men skal sættes i plader i denne peride Udlevering, aflevering & vedligehldelse Den bærbare PC, tabletten g SmartPhne udleveres efter nedenstående gældende kriterier: Den PC/Tablet/SmartPhne du har fået udleveret er registreret i dit navn. PC/Tablet/SmartPhne er tyverimærket. Det er dit ansvar at behandle PC/Tablet/SmartPhne på en frsvarlig måde. Du er ansvarlig fr at fejlmelde din PC/Tablet/SmartPhne, hvis den ikke fungerer ptimalt. Du er ligeledes ansvarlig fr mgående at meddele din nærmeste leder, såfremt PC/Tablet/SmartPhne er brtkmmet/stjålet. PC/Tablet/SmartPhne afleveres ved længere tids fravær (mere end 2 mdr.), eksempelvis ved uddannelse, rlv, sygdm.l. PC/Tablet/SmartPhne skal ved stillingsphør afleveres til din nærmeste leder. Den ansatte får kvittering på at have afleveret PC/Tablet Tablet/SmartPhne - Brugen af kamera g/eller telefn Kamera må kun anvendes til fagligt brug (Fx sårbehandling). Diktafn må kun anvendes efter aftale med de implicerede parter. Telefn er kun til fagligt brug. Tager du din Tablet/SmartPhne med hjem må persnplysninger ikke være ffentligt tilgængelige. Tablet/SmartPhne må på lige fd med hjemmearbejdspladser ikke benyttes af andre end medarbejderen, g der må ikke udleveres brugernavn, passwrd eller kde til andre. Desuden må den øvrige del af husstanden ikke få adgang til persnplysninger gennem KMD Care eller SmartCare, g der må heller aldrig blive udleveret brugernavn g passwrd til andre. Persnplysninger må kun lagres lkalt på Tablet/SmartPhne ved hjælp af gdkendte apps sm fx SmartCare Brug af IT-udstyr i hjemmet Brug af IT-udstyr i hjemmet er mfattet af de samme sikkerhedsmæssige bestemmelser, sm hvis det befandt sig på arbejdspladsen i Ældre & Sundhedssektren. Desuden gælder følgende: Persnplysninger må ikke lagres lkalt på PC. Udskrivning af persnplysninger på lkal printer skal begrænses mest muligt. Udskrifter skal pbevares utilgængeligt fr uvedkmmende g efterfølgende tilintetgøres. Den øvrige del af husstanden må ikke have adgang til kmmunens IT-udstyr i hjemmet, g der må aldrig udleveres brugernavn g passwrd til familien. Uetisk brug af PC/Tablet/SmartPhne såvel sm Internet, , kamera g telefn kan medføre advarsel g kan ved gentagende eller særlige grve tilfælde medføre psigelse g brtvisning. IT Plitik Ældre & Sundhed

7 6. Brug af ESDH-system g drev Følgende retningslinjer er gældende i frbindelse med ESDH-system g drev: 6.1. Frmål Sikre højt niveau fr sags- g arkivdannelse. Sikre en fleksibel sagsbehandling. Anvende færre ressurcer til genfinding af dkumenter g sager. Optimere muligheden fr styring af tidsfrister g vidensdeling. Sikre smidig aflevering til arkiv Målgruppe g anvendelsesmråde Medarbejdere i Ældre & Sundhedssektren, sm anvender Officepakken g/eller ESDHsystem Fremgangsmåde Udgangspunktet er, at administrative medarbejdere anvender det fælles ESDH-system. Imidlertid har ikke alle medarbejdere, med hel eller delvis administrativ pgaveløsning, adgang til ESDH-system. Dkumenter kan derfr gemmes på følgende drev: P: = Persnligt drev. Her gemmes alle dkumenter mm., sm ikke skal være tilgængelige fr andre end én selv. N: = Sektrdrev. Her gemmes dkumenter mm., sm skal være tilgængelige fr alle indenfr samme sektr. O: = Afdelingsdrev. Her gemmes dkumenter mm., sm skal være tilgængelige fr alle i samme decentrale enhed/stab. U: = Udvekslingsdrev. Her lægges dkumenter midlertidigt, sm skal udveksles med andre brugere i Llland Kmmune Ansvar g rganisering Teamleder g digitale udviklingsknsulenter i Kvalitet & Udvikling Referencer herunder relevant lvgivning Sektr fr HR, IT g Digitalisering - Medarbejderprtalen. 7. Back-up Llland Kmmunes Sektr fr HR, IT g Digitalisering tager hver weekend en fuld back-up af data på Llland Kmmunes netværk. Hver nat tages der en delvis back-up, hvr alle filer, der er ændret i løbet af dagen sikkerhedskpieres. Det er derfr muligt at genskabe vigtige filer, der ved en fejl er blevet slettet. Det er kun muligt at genskabe filer sm de så ud på back-up tidspunktet. Sektr fr HR, IT g Digitalisering genskaber kun filer fra back-up i ganske særlige tilfælde, hvr det er meget vigtige filer, der er gået tabt. Kntakt en digital IT Plitik Ældre & Sundhed

8 udviklingsknsulent i Kvalitet & Udvikling, hvis uheldet skulle være ude, g du har mistet vigtige filer. Der tages IKKE back-up af filer der gemmes lkalt på pc en (C-drev). Derfr må der aldrig gemmes filer på C-drevet, da disse ikke vil kunne genskabes, hvis de skulle gå tabt. 8. IT Supprt I Ældre & Sundhedssektren er der i hvert team en IT- g dkumentatins superbruger, der varetager løsning af basale IT-pgaver. Hvis IT- g dkumentatins superbrugeren ikke kan løse prblemet kntaktes en digital udviklingsknsulent i Kvalitet & Udvikling. Den digitale udviklingsknsulent vil referere relevante tekniske g driftsmæssige prblemstillinger til Sektr fr HR, IT g digitalisering. Der er ansat digitale udviklingsknsulenter i Kvalitet & Udvikling, sm varetager IT-supprt g andre IT-relaterede pgaver indenfr Ældre & Sundhedssektren. Kntaktplysninger findes nedenfr: 8.1. Indberetning af fejl/sager Alle IT-relaterede fejl/sager indberettes til Ældre & Sundhedssektrens Helpdesk på Ældre g Sundhed IT-gruppen POB 8.2. Tyveri & Brtkmst I tilfælde af tyveri eller brtkmst af PC/Tablet/SmartPhne/mbiltelefn/elektrniske nøgler, er følgende prcedurer gældende: Kntakt mgående nærmeste leder (team- eller decentral leder). Digital udviklingsknsulent kntaktes hurtigst muligt af leder med henblik på spærring af enheden. Desuden skal du altid skrive en mail til Ældre g Sundhed IT-gruppen POB, hvr du skal rientere m: 1) hvad der er sket, 2) hvad der er gjrt g 3) tilmed sende denne mail sm kpi til din team- eller decentral leder (leders mailadresse skrives i feltet cc: Til rientering). IT Plitik Ældre & Sundhed

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere