EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål"

Transkript

1 EKSPERTKATALOG Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål ERHVERVSRET / CORPORATE EU OG KONKURRENCERET FAST EJENDOM, ENTREPRISE OG UDBUD FINANSIERINGS- OG BANKRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET HESTE, DYRLÆGER OG LANDBRUG INKASSO INSOLVENSRET OG REKONSTRUKTION INTERNATIONALE RETSFORHOLD IP, IT & MEDIER KONFLIKTLØSNING M&A OFFENTLIGE MYNDIGHEDER PRIVATRET SØ- OG TRANSPORTRET SKAT, TOLD, MOMS OG AFGIFTER

2 Giv perspektiv til artikler og nyhedsindslag med ekspertudtalelser Vi har samlet en oversigt over vores juridiske specialister og deres fagområder, for at gøre vores viden tilgængelig i en række erhvervsaktuelle kategorier. Hver kategori har en eller flere kontaktpersoner, som kan hjælpe med at give perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål i dagens Danmark. DELACOUR råder over et stort antal specialister, som gerne udtaler sig på baggrund af deres erfaring og faglige indsigt, og giver dig perspektiv på juridiske nyheder og sager vi kan dog ikke, af lovgivningshensyn, kommentere på enkeltsager eller på sager hvor vi repræsenterer en aktuel klient. Kort om DELACOUR DELACOUR er et full-service advokatfirma, der primært arbejder med erhvervsretlig rådgivning. DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Vi har endvidere associerede samarbejdspartnere i Tórshavn, Moskva og Kiev. Vi yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som vores væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, organisationer, foreninger og fonde. DELACOUR indgår i et vidt forgrenet netværk af uafhængige advokatfirmaer, ADVOC, der tæller medlemmer i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika. Yderligere information Har du spørgsmål vedrørende DELACOUR er du velkommen til at kontakte Direktør Peter Mejlby, eller på tlf / mobil

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Erhvervsret / Corporate 4 EU og konkurrenceret 6 Fast ejendom, entreprise og udbud 7 Finansierings- og bankret 11 Forsikrings- og erstatningsret 13 Heste, dyrlæger og landbrug 14 Inkasso 15 Insolvensret og rekonstruktion 16 Internationale retsforhold 18 IP, IT og medier 20 Konfliktløsning 22 M&A 23 Offentlige myndigheder 24 Privatret 25 Sø- og transportret 26 Skat, told, moms og afgifter 28 DELACOUR specialisterne 30 3

4 Erhvervsret / Corporate: Ansættelses- og arbejdsret, Bestyrelsesarbejde Foreninger og fonde ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET Udarbejdelse af kontrakter for lønmodtagere og direktører opsigelse og bortvisning af medarbejdere lønmodtagers rettigheder ved virksomhedsoverdragelse kollektiv afskedigelse overtrædelse af ligebehandlingsloven og anden diskriminationslovgivning opstået i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. Michael Klejs Pedersen Advokat (L) Direkte telefon: Mobil: BESTYRELSESARBEJDE Værdiskabende bestyrelsesarbejde Flere af vores partnere og advokater er ofte benyttede foredragsholdere og undervisere i emner, som vedrører bestyrelsesarbejde. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Henrik Kleis, Britisk konsul Direkte telefon: Mobil: Niels Opstrup, Præsident i ADVOC Direkte telefon: Mobil: FORENINGER OG FONDE Stiftelse af fonde og foreninger Ændring af vedtægter Dirigent på generalforsamlinger Almindelig rådgivning om spørgsmål om fonde og foreninger Håndtering af kontakt til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder Sammenlægning af fonde og foreninger Opløsning af fonde og foreninger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

5 Erhvervsret / Corporate: Selskabsret Virksomhedens kontrakter SELSKABSRET Selskabsstiftelse, herunder Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Opkøb af egne kapitalandele Ændring af vedtægter Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner Dirigenthverv Generalforsamlinger Fusioner og spaltninger Ledelsesansvarssager Likvidationer Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab Generationsskifte Investeringsaftaler og incitamentsordninger, herunder f.eks. warrantprogrammer Etablering af tilbagekøbsprogrammer vedrørende kapitalandele Selskabsomstruktureringer som f.eks. omdannelser, aktieombytninger eller tilførsel af aktiver Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDENS KONTRAKTER Salgs- og leveringsbetingelser, herunder: Indkøbsbetingelser Forhandleraftaler Agentaftaler Rammeaftaler Samarbejdsaftaler OEM aftaler Udviklingsaftaler Licensaftaler Finansierings- og pantsætningsaftaler Joint venture aftaler Vi har desuden betydelig indsigt i og erfaring med anerkendte internationale aftalestandarder som eksempelvis: Orgalime NLM 94 FIDIC Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil:

6 EU og konkurrenceret: Fusionskontrol Konkurrenceret Statsstøtte Udbudsret FUSIONSKONTROL : De danske regler og EU-reglerne vedrørende fusionskontrol. Håndtering af godkendelsesprocedure for fusioner med virkninger i et større antal jurisdiktioner. Godkendelsesprocedurer ved EU- Kommissionen. KONKURRENCERET Vi rådgiver om alle forhold inden for dansk og EU-konkurrenceret, herunder: Samarbejds- og distributionsaftaler Dominerende virksomheders adfærd Compliance-programmer Kontrolundersøgelser Straffesager STATSSTØTTE Vi rådgiver om statsstøtteretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder. Kontaktperson Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Vi har stor erfaring med statsstøttesager behandlet af EU-Kommissionen og af danske myndigheder. UDBUDSRET Rådgivning og bistand om udbud og indkøb inden for tre segmenter: Offentlige myndigheder Virksomheder, som er tilbudsgivere til det offentlige Virksomheder, som udbyder deres indkøb Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

7 Fast ejendom, entreprise og udbud: Andelsboligforeningsret Entrepriseret ANDELSBOLIGFORENINGSRET Alle forhold der vedrører andelsboligforeninger, herunder: Køb og salg af boligandele Etablering af en andelsboligforening Andelsboligforeningers erhvervelse af fast ejendom Drift af andelsboligforeningen og ejendommen, herunder vedligeholdelse og forbedring af foreningens ejendom og ombygning Tinglysning af vedtægter eller ændring af vedtægter Rådgivning til foreninger om salg af ejendommen og likvidation af foreningen Tvister mellem andelshaverne indbyrdes eller mellem andelshaveren og foreningen Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: ENTREPRISERET : Forhandling og udarbejdelse af projektudviklingsaftaler, entreprisekontrakter og teknikeraftaler Forhandling omkring projektfinansiering samt udarbejdelse af finansieringsdokumentation Garantistillelse Ændringer i aftalegrundlaget (f.eks. spørgsmål om vederlagsfri forandring eller ret til merbetaling) Spørgsmål i forbindelse med tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler Forsikringsspørgsmål (all risk, ansvar mv.) Isoleret bevisoptagelse ved mangelsspørgsmål Mediation Tvistbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, anden voldgift eller domstolene Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

8 Fast ejendom, entreprise og udbud: Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder KØB OG SALG AF UDLEJNINGS- OG INVESTERINGSEJENDOMME : Finansiering Udbudsregler Tilbudspligt Tinglysning Forsikringsforhold Ejendomsværdiansættelsen Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatteforhold Andelsboliger Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF PARCELHUSE OG EJERLEJLIGHEDER : Gennemgang af købsaftalen og alle ejendommens dokumenter Handlens betydning for din privatøkonomi Boligens pris og anvendelighed Fortrydelsesret og advokatforbehold Forsikringsforhold, herunder eventuel mulighed for at tegne ejerskifteforsikring Energimærke og miljøforhold Finansiering og skat samt kurssikring Gennemgang af servitutter, byrder og hæftelser Gennemgang af regnskaber og vedtægter Udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve Afgiftsoptimering af handel og belåning Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

9 Fast ejendom, entreprise og udbud: Lejeret Projektsalg LEJERET : Leje- og forpagtningskontrakter Udarbejdelse af lejekontrakter Afståelse af lejemål Fremleje Franchise Drift af udlejningsejendomme Lejeregulering Skatter og afgifter Opsigelsessager Sager om lejemålets ophør, herunder fraflytningsopgør Tinglysning og aflysning af lejekontrakter Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: PROJEKTSALG : Indgåelse af reservationsaftaler Udarbejdelse af overdragelsesaftaler Seriesalg Servitutter og byrder Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil:

10 Fast ejendom, entreprise og udbud: Projektudvikling Rådgiveransvar Udbud, Udstykning PROJEKTUDVIKLING : Finansiering af projektet Indgåelse af optionsaftaler Opkøb af jord Matrikulære forhold Ændring af zonestatus Landbrugsretlige forhold Plan- og myndighedsforhold Valg af ejerskabsform Udbudsregler Byggeret og rådgiveraftaler Miljøforhold Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatte- og afgiftsforhol Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: RÅDGIVERANSVAR : Rådgiveransvar for arkitekter og ingeniører og andre aktører inden for ejendomsbranchen og de forsikringsmæssige aspekter, som er forbundet hermed. Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: UDBUD : Udbudsbekendtgørelsen Udbudsmaterialet Regler som gælder for udbuddet Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: UDSTYKNING : Udstykninger Sammenlægninger Arealoverførsler Opdeling i ejerlejligheder Planmæssige forhold Miljømæssige forhold Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

11 Finansierings- og bankret: Bankjura Børsret og kapitalmarked Finansiering BANKJURA : Etablering af pengeinstitutter Køb af aktiviteter, herunder filialer Overførsel af bankengagementer Overtagelse af bankengagementer Lånedokumenter Bankgarantier Kautioner Transporter og alle øvrige former for sikkerhedsstillelse i forbindelse med bankengagementer Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: BØRSRET OG KAPITALMARKED : Forberedelse og gennemførelse af udbud af værdipapirer Udarbejdelse af prospekter Verifikationsprocesser Tilrettelæggelse og udførelse af juridiske due diligence Compliance i forhold til gældende lovgivning og Corporate Governanceprincipper og -anbefalinger Overtagelsestilbud og afnotering Handel med værdipapirer og regulering af værdipapirer Rapporteringskrav og oplysningsforpligtelser Børsnoterede selskabers kommunikation med myndigheder og aktionærer Rådgivning om værdipapirhandelsret, herunder om udøvelse af fondsmæglervirksomhed og investeringsrådgivning Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: FINANSIERING : Rådgivning i forbindelse med dokumentudarbejdelse Rådgivning i forbindelse med ændringer af eksisterende finansieringstyper som følge af lovgivningsændringer Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

12 Finansierings- og bankret: Leasing LEASING Leasingaftaler Udfærdigelse af aftaledokumenter Sub-leasing og komplicerede leasingarrangementer Leasingretlige problemstillinger Gældende regler for skat, moms og afgifter Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

13 Forsikrings- og erstatningsret Erstatning i og uden for kontrakt Forsikringsret Personskade, Rådgiveransvar Sygedagpengeregres ERSTATNING I OG UDEN FOR KONTRAKT Erstatningsspørgsmål i forbindelse med f.eks. transportskader, entrepriseforhold eller immaterialretskrænkelser Forsikrings- og erstatningsretlige aspekter i relation til projekt- og entrepriseforhold FORSIKRINGSRET Rådgivning om policeforhold Rådgivning om dækningsforhold Regresspørgsmål mellem flere involverede parter PERSONSKADE Inden for dette særlige retsområde har vi bl.a. stor viden om sager vedrørende færdselsuheld. RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar - eksempelvis for advokater og revisorer, arkitekter og ingeniører Professionsansvar, som vedrører dyrlæger Bestyrelses- og direktionsansvar SYGEDAGPENGEREGRES Muligheden for at gøre regres Kommunernes agsbehandlingstiltag for at sikre optimale resultater uden anlæggelse af retssag Førelse af retssager for by-, Lands- og Højesteret. Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lonnie Vestergaard Overgaard Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil:

14 Heste, dyrlæger og landbrug: Dyrlæger - praksisforhold Dyrlæger - rådgiveransvar Køberetlige tvister Køb og salg af heste Landbrugets retsforhold DYRLÆGER - PRAKSISFORHOLD Valg af organisationsform Intern regulering mellem flere ejere Samarbejdsaftaler Ansættelsesaftaler Leje- og købsaftaler vedrørende fast ejendom Forsikringsforhold Tilrettelæggelse af driften på mest optimal vis Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: DYRLÆGER - RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar for professionelle rådgivere inden for veterinære problemstillinger Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØBERETLIGE TVISTER Køberetlige tvister om kontraktsmæssigheden af den leverede hest eller andre aspekter af handlen Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF HESTE Forhandling og kontraktindgåelse på nationalt og internationalt plan Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: LANDBRUGETS RETSFORHOLD landbrugsret, herunder: Handel med landbrugsejendomme, besætninger, virksomheder eller drift af landbrug. Rekonstruktion og afvikling af nødlidende landbrugsvirksomheder Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

15 Inkasso: Inkasso - almindelig Inkasso bank og finansiering Inkasso realkredit Tilbagetagelsesforretninger Tvangsauktioner INKASSO ALMINDELIG Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Kreditovervågning Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO BANK OG FINANSIERING Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO REALKREDIT Henstand/afdragsordning Udlæg i ejendommen Gennemførelse af tvangssalg Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: TILBAGETAGELSESFORRETNINGER Tilbagetagelse af aktiver, herunder de nødvendige betingelser i henhold til relevant lovgivning Forsikringsmæssige krav som følge af skade på eller bortkomst af et finansieret aktiv. Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: TVANGSAUKTIONER Køb af fast ejendom på tvangsauktion Auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme og brugeligt pant. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil:

16 Insolvensret og rekonstruktion: Akkord Gældssanering Konkurs AKKORD Akkordordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: GÆLDSSANERING Gældssanering Rekonstruktion Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: KONKURS Konkursboer Konkursretlige problemstillinger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

17 Insolvensret og rekonstruktion: Rekonstruktion REKONSTRUKTION rekonstruktionsprocesser, herunder: Forbud mod retsforfølgning Adgang til omstødelse Mulighed for salg af omstødelseskrav Vurdering af aktiver med bindende virkning for akkord Lempede stemmeregler ved vedtagelse af en tvangsakkord Adgang til videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler, også ved betalingsmisligholdelse Forkortede opsigelsesvarsler med fortrinsstilling i konkursordenen Regulering af unormalt lange opsigelsesvarsler Lovpligtigt skyldnerskifte ved overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

18 Internationale retsforhold: Færøske retsforhold International handel Russiske retsforhold Tyske retsforhold FÆRØSKE RETSFORHOLD Alt vedrørende retsforhold på Færøerne, herunder Selskabsret Skatter og afgifter Insolvensret Entrepriseret Telekommunikation Idræt Offentlig ret Eyðfinnur Jacobsen Direkte telefon: Mobil: Óli Hansen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Jens Wang Direkte telefon: Mobil: INTERNATIONAL HANDEL Internationale handelsaftaler Internationale aftalestandarder, herunder: Incoterms 2000 Orgalime NLM 94 FIDIC Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RUSSISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: TYSKE RETSFORHOLD Etablering af selskaber Grænseoverskridende joint ventures og distributionssystemer Turn-key projekter Legalisering af dansk/tyske dokumenter Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

19 Internationale retsforhold: Ukrainske retsforhold Østeuropæiske retsforhold UKRAINSKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere ØSTEUROPÆISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

20 IP, IT og medier: E-handel Immaterielle rettigheder E-HANDEL Varemærker og domænenavne ISP-liability Oplysningsforpligtelser Forbrugerret Køberet Markedsføringsret Digital aftaleindgåelse Betalingstjenester Sociale medier Persondataret Skat og moms Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: IMMATERIELLE RETTIGHEDER Registrering af varemærker Tvisteløsning af enhver art Kontraktindgåelse Risk management og due diligence Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

21 IP, IT og medier: Sportsret SPORTSRET Udarbejdelse og forhandling af kontrakter Udarbejdelse og forhandling af sponsorkontrakter Udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter Rekonstruktion af foreninger Foreningsforhold, herunder stiftelse af foreninger, vedtægtsændringer, sammenlægninger og ophør af foreninger Spørgsmål i relation til offentlige myndigheder Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

22 Konfliktløsning: International voldgift og voldgiftssager Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen Retssager INTERNATIONAL VOLDGIFT OG VOLDGIFTSAGER Voldgiftssager Indgåelse af voldgiftsaftaler Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: PRÆJUDICIEL FORELÆGGELSE FOR EU-DOMSTOLEN Som led i førelsen af retssager ved danske domstole har DELACOUR bistået klienter i et for danske forhold stort antal retssager, hvor der er sket præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RETSSAGER retssager for offentlige myndigheder, virksomheder - såvel danske som internationale - og for private klienter ved Byret, Landsret, Højesteret samt Sø- og Handelsretten. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

23 M&A: Overtagelsestilbud Virksomhedsoverdragelse OVERTAGELSESTILBUD fremsættelse af købstilbud og overtagelse af en kontrollerende aktiepost i en noteret virksomhed eller ved salg heraf Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Planlægning i forhold til de juridiske, strategiske, finansielle og forretningsmæssige aspekter af overdragelsen Fastlæggelse af strukturen for overdragelsen Gennemgang af virksomhedens forhold (compliance) for sælgersiden forud for salg Gennemførelse af ekstern due diligence af targetvirksomheden på baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger, inden targetvirksomheden åbner sine bøger for købersiden Udarbejdelse af hensigtserklæringer, hemmeligholdelses- og fortrolighedsaftaler Projektledelse i alle faser af overdragelsen Etablering af datarum ved salg Due diligence undersøgelser og afrapportering om resultaterne heraf ved køb Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og øvrige dokumenter, som knytter sig til overdragelsen Rådgivning omkring finansiering i forbindelse med repræsentation af købersiden samt deltagelse i forhandling og udarbejdelse af finansieringsdokumentationen Deltagelse i de kommercielle forhandlinger Implementering af overdragelsen Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil:

24 Offentlige myndigheder: Indkøb og kontraktstyring OPP og OPS Udbud INDKØB OG KONTRAKTSTYRING offentlige indkøb og udbud. OPP OG OPS etablering af OPP (offentlig-private partnerskaber) og OPS (offentligt-privat samarbejde) UDBUD Udbudsregler Udbudspligt Anskaffelsesstrategi Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Jo tidligere jo bedre. Fremtiden/femad/- orienteret. Nytårsforsætter. Involvering. Involvere. Være inde over. Sparringspartner.

Jo tidligere jo bedre. Fremtiden/femad/- orienteret. Nytårsforsætter. Involvering. Involvere. Være inde over. Sparringspartner. Nært At have ved hånden I nærheden Nærværende Tæt på Fortid Tidligere Tilbage Nu I dag Lige nu/nu Aktuel Up to date Nyt Moderne Altid Hver dag Hele tiden Altid Samtidig Sideløbende Mens I tide I tide Den

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere