EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål"

Transkript

1 EKSPERTKATALOG Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål ERHVERVSRET / CORPORATE EU OG KONKURRENCERET FAST EJENDOM, ENTREPRISE OG UDBUD FINANSIERINGS- OG BANKRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET HESTE, DYRLÆGER OG LANDBRUG INKASSO INSOLVENSRET OG REKONSTRUKTION INTERNATIONALE RETSFORHOLD IP, IT & MEDIER KONFLIKTLØSNING M&A OFFENTLIGE MYNDIGHEDER PRIVATRET SØ- OG TRANSPORTRET SKAT, TOLD, MOMS OG AFGIFTER

2 Giv perspektiv til artikler og nyhedsindslag med ekspertudtalelser Vi har samlet en oversigt over vores juridiske specialister og deres fagområder, for at gøre vores viden tilgængelig i en række erhvervsaktuelle kategorier. Hver kategori har en eller flere kontaktpersoner, som kan hjælpe med at give perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål i dagens Danmark. DELACOUR råder over et stort antal specialister, som gerne udtaler sig på baggrund af deres erfaring og faglige indsigt, og giver dig perspektiv på juridiske nyheder og sager vi kan dog ikke, af lovgivningshensyn, kommentere på enkeltsager eller på sager hvor vi repræsenterer en aktuel klient. Kort om DELACOUR DELACOUR er et full-service advokatfirma, der primært arbejder med erhvervsretlig rådgivning. DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Vi har endvidere associerede samarbejdspartnere i Tórshavn, Moskva og Kiev. Vi yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som vores væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, organisationer, foreninger og fonde. DELACOUR indgår i et vidt forgrenet netværk af uafhængige advokatfirmaer, ADVOC, der tæller medlemmer i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika. Yderligere information Har du spørgsmål vedrørende DELACOUR er du velkommen til at kontakte Direktør Peter Mejlby, eller på tlf / mobil

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Erhvervsret / Corporate 4 EU og konkurrenceret 6 Fast ejendom, entreprise og udbud 7 Finansierings- og bankret 11 Forsikrings- og erstatningsret 13 Heste, dyrlæger og landbrug 14 Inkasso 15 Insolvensret og rekonstruktion 16 Internationale retsforhold 18 IP, IT og medier 20 Konfliktløsning 22 M&A 23 Offentlige myndigheder 24 Privatret 25 Sø- og transportret 26 Skat, told, moms og afgifter 28 DELACOUR specialisterne 30 3

4 Erhvervsret / Corporate: Ansættelses- og arbejdsret, Bestyrelsesarbejde Foreninger og fonde ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET Udarbejdelse af kontrakter for lønmodtagere og direktører opsigelse og bortvisning af medarbejdere lønmodtagers rettigheder ved virksomhedsoverdragelse kollektiv afskedigelse overtrædelse af ligebehandlingsloven og anden diskriminationslovgivning opstået i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. Michael Klejs Pedersen Advokat (L) Direkte telefon: Mobil: BESTYRELSESARBEJDE Værdiskabende bestyrelsesarbejde Flere af vores partnere og advokater er ofte benyttede foredragsholdere og undervisere i emner, som vedrører bestyrelsesarbejde. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Henrik Kleis, Britisk konsul Direkte telefon: Mobil: Niels Opstrup, Præsident i ADVOC Direkte telefon: Mobil: FORENINGER OG FONDE Stiftelse af fonde og foreninger Ændring af vedtægter Dirigent på generalforsamlinger Almindelig rådgivning om spørgsmål om fonde og foreninger Håndtering af kontakt til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder Sammenlægning af fonde og foreninger Opløsning af fonde og foreninger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

5 Erhvervsret / Corporate: Selskabsret Virksomhedens kontrakter SELSKABSRET Selskabsstiftelse, herunder Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Opkøb af egne kapitalandele Ændring af vedtægter Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner Dirigenthverv Generalforsamlinger Fusioner og spaltninger Ledelsesansvarssager Likvidationer Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab Generationsskifte Investeringsaftaler og incitamentsordninger, herunder f.eks. warrantprogrammer Etablering af tilbagekøbsprogrammer vedrørende kapitalandele Selskabsomstruktureringer som f.eks. omdannelser, aktieombytninger eller tilførsel af aktiver Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDENS KONTRAKTER Salgs- og leveringsbetingelser, herunder: Indkøbsbetingelser Forhandleraftaler Agentaftaler Rammeaftaler Samarbejdsaftaler OEM aftaler Udviklingsaftaler Licensaftaler Finansierings- og pantsætningsaftaler Joint venture aftaler Vi har desuden betydelig indsigt i og erfaring med anerkendte internationale aftalestandarder som eksempelvis: Orgalime NLM 94 FIDIC Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil:

6 EU og konkurrenceret: Fusionskontrol Konkurrenceret Statsstøtte Udbudsret FUSIONSKONTROL : De danske regler og EU-reglerne vedrørende fusionskontrol. Håndtering af godkendelsesprocedure for fusioner med virkninger i et større antal jurisdiktioner. Godkendelsesprocedurer ved EU- Kommissionen. KONKURRENCERET Vi rådgiver om alle forhold inden for dansk og EU-konkurrenceret, herunder: Samarbejds- og distributionsaftaler Dominerende virksomheders adfærd Compliance-programmer Kontrolundersøgelser Straffesager STATSSTØTTE Vi rådgiver om statsstøtteretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder. Kontaktperson Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Vi har stor erfaring med statsstøttesager behandlet af EU-Kommissionen og af danske myndigheder. UDBUDSRET Rådgivning og bistand om udbud og indkøb inden for tre segmenter: Offentlige myndigheder Virksomheder, som er tilbudsgivere til det offentlige Virksomheder, som udbyder deres indkøb Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

7 Fast ejendom, entreprise og udbud: Andelsboligforeningsret Entrepriseret ANDELSBOLIGFORENINGSRET Alle forhold der vedrører andelsboligforeninger, herunder: Køb og salg af boligandele Etablering af en andelsboligforening Andelsboligforeningers erhvervelse af fast ejendom Drift af andelsboligforeningen og ejendommen, herunder vedligeholdelse og forbedring af foreningens ejendom og ombygning Tinglysning af vedtægter eller ændring af vedtægter Rådgivning til foreninger om salg af ejendommen og likvidation af foreningen Tvister mellem andelshaverne indbyrdes eller mellem andelshaveren og foreningen Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: ENTREPRISERET : Forhandling og udarbejdelse af projektudviklingsaftaler, entreprisekontrakter og teknikeraftaler Forhandling omkring projektfinansiering samt udarbejdelse af finansieringsdokumentation Garantistillelse Ændringer i aftalegrundlaget (f.eks. spørgsmål om vederlagsfri forandring eller ret til merbetaling) Spørgsmål i forbindelse med tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler Forsikringsspørgsmål (all risk, ansvar mv.) Isoleret bevisoptagelse ved mangelsspørgsmål Mediation Tvistbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, anden voldgift eller domstolene Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

8 Fast ejendom, entreprise og udbud: Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder KØB OG SALG AF UDLEJNINGS- OG INVESTERINGSEJENDOMME : Finansiering Udbudsregler Tilbudspligt Tinglysning Forsikringsforhold Ejendomsværdiansættelsen Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatteforhold Andelsboliger Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF PARCELHUSE OG EJERLEJLIGHEDER : Gennemgang af købsaftalen og alle ejendommens dokumenter Handlens betydning for din privatøkonomi Boligens pris og anvendelighed Fortrydelsesret og advokatforbehold Forsikringsforhold, herunder eventuel mulighed for at tegne ejerskifteforsikring Energimærke og miljøforhold Finansiering og skat samt kurssikring Gennemgang af servitutter, byrder og hæftelser Gennemgang af regnskaber og vedtægter Udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve Afgiftsoptimering af handel og belåning Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

9 Fast ejendom, entreprise og udbud: Lejeret Projektsalg LEJERET : Leje- og forpagtningskontrakter Udarbejdelse af lejekontrakter Afståelse af lejemål Fremleje Franchise Drift af udlejningsejendomme Lejeregulering Skatter og afgifter Opsigelsessager Sager om lejemålets ophør, herunder fraflytningsopgør Tinglysning og aflysning af lejekontrakter Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: PROJEKTSALG : Indgåelse af reservationsaftaler Udarbejdelse af overdragelsesaftaler Seriesalg Servitutter og byrder Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil:

10 Fast ejendom, entreprise og udbud: Projektudvikling Rådgiveransvar Udbud, Udstykning PROJEKTUDVIKLING : Finansiering af projektet Indgåelse af optionsaftaler Opkøb af jord Matrikulære forhold Ændring af zonestatus Landbrugsretlige forhold Plan- og myndighedsforhold Valg af ejerskabsform Udbudsregler Byggeret og rådgiveraftaler Miljøforhold Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatte- og afgiftsforhol Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: RÅDGIVERANSVAR : Rådgiveransvar for arkitekter og ingeniører og andre aktører inden for ejendomsbranchen og de forsikringsmæssige aspekter, som er forbundet hermed. Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: UDBUD : Udbudsbekendtgørelsen Udbudsmaterialet Regler som gælder for udbuddet Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: UDSTYKNING : Udstykninger Sammenlægninger Arealoverførsler Opdeling i ejerlejligheder Planmæssige forhold Miljømæssige forhold Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

11 Finansierings- og bankret: Bankjura Børsret og kapitalmarked Finansiering BANKJURA : Etablering af pengeinstitutter Køb af aktiviteter, herunder filialer Overførsel af bankengagementer Overtagelse af bankengagementer Lånedokumenter Bankgarantier Kautioner Transporter og alle øvrige former for sikkerhedsstillelse i forbindelse med bankengagementer Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: BØRSRET OG KAPITALMARKED : Forberedelse og gennemførelse af udbud af værdipapirer Udarbejdelse af prospekter Verifikationsprocesser Tilrettelæggelse og udførelse af juridiske due diligence Compliance i forhold til gældende lovgivning og Corporate Governanceprincipper og -anbefalinger Overtagelsestilbud og afnotering Handel med værdipapirer og regulering af værdipapirer Rapporteringskrav og oplysningsforpligtelser Børsnoterede selskabers kommunikation med myndigheder og aktionærer Rådgivning om værdipapirhandelsret, herunder om udøvelse af fondsmæglervirksomhed og investeringsrådgivning Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: FINANSIERING : Rådgivning i forbindelse med dokumentudarbejdelse Rådgivning i forbindelse med ændringer af eksisterende finansieringstyper som følge af lovgivningsændringer Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

12 Finansierings- og bankret: Leasing LEASING Leasingaftaler Udfærdigelse af aftaledokumenter Sub-leasing og komplicerede leasingarrangementer Leasingretlige problemstillinger Gældende regler for skat, moms og afgifter Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

13 Forsikrings- og erstatningsret Erstatning i og uden for kontrakt Forsikringsret Personskade, Rådgiveransvar Sygedagpengeregres ERSTATNING I OG UDEN FOR KONTRAKT Erstatningsspørgsmål i forbindelse med f.eks. transportskader, entrepriseforhold eller immaterialretskrænkelser Forsikrings- og erstatningsretlige aspekter i relation til projekt- og entrepriseforhold FORSIKRINGSRET Rådgivning om policeforhold Rådgivning om dækningsforhold Regresspørgsmål mellem flere involverede parter PERSONSKADE Inden for dette særlige retsområde har vi bl.a. stor viden om sager vedrørende færdselsuheld. RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar - eksempelvis for advokater og revisorer, arkitekter og ingeniører Professionsansvar, som vedrører dyrlæger Bestyrelses- og direktionsansvar SYGEDAGPENGEREGRES Muligheden for at gøre regres Kommunernes agsbehandlingstiltag for at sikre optimale resultater uden anlæggelse af retssag Førelse af retssager for by-, Lands- og Højesteret. Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lonnie Vestergaard Overgaard Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil:

14 Heste, dyrlæger og landbrug: Dyrlæger - praksisforhold Dyrlæger - rådgiveransvar Køberetlige tvister Køb og salg af heste Landbrugets retsforhold DYRLÆGER - PRAKSISFORHOLD Valg af organisationsform Intern regulering mellem flere ejere Samarbejdsaftaler Ansættelsesaftaler Leje- og købsaftaler vedrørende fast ejendom Forsikringsforhold Tilrettelæggelse af driften på mest optimal vis Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: DYRLÆGER - RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar for professionelle rådgivere inden for veterinære problemstillinger Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØBERETLIGE TVISTER Køberetlige tvister om kontraktsmæssigheden af den leverede hest eller andre aspekter af handlen Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF HESTE Forhandling og kontraktindgåelse på nationalt og internationalt plan Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: LANDBRUGETS RETSFORHOLD landbrugsret, herunder: Handel med landbrugsejendomme, besætninger, virksomheder eller drift af landbrug. Rekonstruktion og afvikling af nødlidende landbrugsvirksomheder Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

15 Inkasso: Inkasso - almindelig Inkasso bank og finansiering Inkasso realkredit Tilbagetagelsesforretninger Tvangsauktioner INKASSO ALMINDELIG Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Kreditovervågning Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO BANK OG FINANSIERING Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO REALKREDIT Henstand/afdragsordning Udlæg i ejendommen Gennemførelse af tvangssalg Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: TILBAGETAGELSESFORRETNINGER Tilbagetagelse af aktiver, herunder de nødvendige betingelser i henhold til relevant lovgivning Forsikringsmæssige krav som følge af skade på eller bortkomst af et finansieret aktiv. Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: TVANGSAUKTIONER Køb af fast ejendom på tvangsauktion Auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme og brugeligt pant. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil:

16 Insolvensret og rekonstruktion: Akkord Gældssanering Konkurs AKKORD Akkordordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: GÆLDSSANERING Gældssanering Rekonstruktion Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: KONKURS Konkursboer Konkursretlige problemstillinger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

17 Insolvensret og rekonstruktion: Rekonstruktion REKONSTRUKTION rekonstruktionsprocesser, herunder: Forbud mod retsforfølgning Adgang til omstødelse Mulighed for salg af omstødelseskrav Vurdering af aktiver med bindende virkning for akkord Lempede stemmeregler ved vedtagelse af en tvangsakkord Adgang til videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler, også ved betalingsmisligholdelse Forkortede opsigelsesvarsler med fortrinsstilling i konkursordenen Regulering af unormalt lange opsigelsesvarsler Lovpligtigt skyldnerskifte ved overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

18 Internationale retsforhold: Færøske retsforhold International handel Russiske retsforhold Tyske retsforhold FÆRØSKE RETSFORHOLD Alt vedrørende retsforhold på Færøerne, herunder Selskabsret Skatter og afgifter Insolvensret Entrepriseret Telekommunikation Idræt Offentlig ret Eyðfinnur Jacobsen Direkte telefon: Mobil: Óli Hansen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Jens Wang Direkte telefon: Mobil: INTERNATIONAL HANDEL Internationale handelsaftaler Internationale aftalestandarder, herunder: Incoterms 2000 Orgalime NLM 94 FIDIC Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RUSSISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: TYSKE RETSFORHOLD Etablering af selskaber Grænseoverskridende joint ventures og distributionssystemer Turn-key projekter Legalisering af dansk/tyske dokumenter Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

19 Internationale retsforhold: Ukrainske retsforhold Østeuropæiske retsforhold UKRAINSKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere ØSTEUROPÆISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

20 IP, IT og medier: E-handel Immaterielle rettigheder E-HANDEL Varemærker og domænenavne ISP-liability Oplysningsforpligtelser Forbrugerret Køberet Markedsføringsret Digital aftaleindgåelse Betalingstjenester Sociale medier Persondataret Skat og moms Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: IMMATERIELLE RETTIGHEDER Registrering af varemærker Tvisteløsning af enhver art Kontraktindgåelse Risk management og due diligence Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

21 IP, IT og medier: Sportsret SPORTSRET Udarbejdelse og forhandling af kontrakter Udarbejdelse og forhandling af sponsorkontrakter Udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter Rekonstruktion af foreninger Foreningsforhold, herunder stiftelse af foreninger, vedtægtsændringer, sammenlægninger og ophør af foreninger Spørgsmål i relation til offentlige myndigheder Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

22 Konfliktløsning: International voldgift og voldgiftssager Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen Retssager INTERNATIONAL VOLDGIFT OG VOLDGIFTSAGER Voldgiftssager Indgåelse af voldgiftsaftaler Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: PRÆJUDICIEL FORELÆGGELSE FOR EU-DOMSTOLEN Som led i førelsen af retssager ved danske domstole har DELACOUR bistået klienter i et for danske forhold stort antal retssager, hvor der er sket præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RETSSAGER retssager for offentlige myndigheder, virksomheder - såvel danske som internationale - og for private klienter ved Byret, Landsret, Højesteret samt Sø- og Handelsretten. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

23 M&A: Overtagelsestilbud Virksomhedsoverdragelse OVERTAGELSESTILBUD fremsættelse af købstilbud og overtagelse af en kontrollerende aktiepost i en noteret virksomhed eller ved salg heraf Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Planlægning i forhold til de juridiske, strategiske, finansielle og forretningsmæssige aspekter af overdragelsen Fastlæggelse af strukturen for overdragelsen Gennemgang af virksomhedens forhold (compliance) for sælgersiden forud for salg Gennemførelse af ekstern due diligence af targetvirksomheden på baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger, inden targetvirksomheden åbner sine bøger for købersiden Udarbejdelse af hensigtserklæringer, hemmeligholdelses- og fortrolighedsaftaler Projektledelse i alle faser af overdragelsen Etablering af datarum ved salg Due diligence undersøgelser og afrapportering om resultaterne heraf ved køb Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og øvrige dokumenter, som knytter sig til overdragelsen Rådgivning omkring finansiering i forbindelse med repræsentation af købersiden samt deltagelse i forhandling og udarbejdelse af finansieringsdokumentationen Deltagelse i de kommercielle forhandlinger Implementering af overdragelsen Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil:

24 Offentlige myndigheder: Indkøb og kontraktstyring OPP og OPS Udbud INDKØB OG KONTRAKTSTYRING offentlige indkøb og udbud. OPP OG OPS etablering af OPP (offentlig-private partnerskaber) og OPS (offentligt-privat samarbejde) UDBUD Udbudsregler Udbudspligt Anskaffelsesstrategi Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål

EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål EKSPERTKATALOG Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål ERHVERVSRET / CORPORATE EU OG KONKURRENCERET FAST EJENDOM, ENTREPRISE OG UDBUD FINANSIERINGS- OG BANKRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET HESTE,

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Landbrug og fødevarer. En præsentation af LETTs brancheteam

Landbrug og fødevarer. En præsentation af LETTs brancheteam Landbrug og fødevarer En præsentation af LETTs brancheteam Introduktion til LETT Udfordringer og muligheder for Landbrugs- og Vi kan føre vores historie tilbage til 1869 og er dermed et af Danmarks ældste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/komk K Ø B E N H A V N 14. og 15. maj 6. og 7. oktober 2 0 0 9 Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimer

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften

Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, juridisk rådgivning siden 1910: Mindre og meget specialiseret advokatfirma

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 Køb af ejendomme ved kommunalt udbud v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 2 Velkomst Ejendomshandel Almindelige erhvervshandler og kommunale handler Regulering af kommuners salg af ejendomme

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHX, Herning Erhvervsret

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge. Effektiv styring af din russiske afsætningskanal:

Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge. Effektiv styring af din russiske afsætningskanal: København Kiev Moskva Nuuk Torshavn Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge Effektiv styring af din russiske afsætningskanal: Juridiske aspekter ved partnerhåndtering www.dania-law.dk

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Early Warning Nytårskur januar 2017, kl på Comwell Middelfart

Early Warning Nytårskur januar 2017, kl på Comwell Middelfart Early Warning Nytårskur 2017 27. januar 2017, kl. 11.15-12.30 på Comwell Middelfart Kristian Skovgård Larsen Siden jeg færdiggjorde jurastudiet i december 2003 har jeg arbejdet intenst med entrepriseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Produktstatistik for advokatvirksomhed 2005 lovpligtig besvarelse

Produktstatistik for advokatvirksomhed 2005 lovpligtig besvarelse Sendes til Danmarks Statistik senest den CVR-nr.: Deres virksomhed er placeret i branche 741100. Beskrivelsen af denne branche er følgende Advokatvirksomhed Repræsentation af en parts interesser over for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08/09 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER I ET STRUKTURERET FORLØB En virksomhedstransaktion indeholder forskelligartede juridiske discipliner, komplekse processer og kan indebære store risici

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom - analyse af alle ejendommens muligheder (og risici) for at sikre investor en bedre pengestrøm, likviditet

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN?

HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN? HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN? Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø Juridisk konsulent Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme HVILKEN VEJLEDNING

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2010-11 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER Ved partner Simon Milthers INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Transaktionsforløb/processens opstart 3. Valg af struktur 4. Due Diligence 5. Typiske transaktionsdokumenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN DVOKAT KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER ENERGIRET KOMMERCIELLE KONTRAKTER SELSKABSFORHOLD T : + 45 86 20 50 15 M : + 45 22 10 85 15 E : ksp@kspa.dk W : kspa.dk INGE LEHMANNS GADE 10, 6. SAL 8000 AARHUS C -

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Rådgivningsaftale køb af bolig

Rådgivningsaftale køb af bolig Rådgivningsaftale køb af bolig vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. Vedrørende ejendommen beliggende: Køber: X X X Sekretær: vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. www.vilsoe.dk A/S, CVRnr. 10 11 59 22 Vi tilbyder

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Rønde HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere