EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERTKATALOG. Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål"

Transkript

1 EKSPERTKATALOG Perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål ERHVERVSRET / CORPORATE EU OG KONKURRENCERET FAST EJENDOM, ENTREPRISE OG UDBUD FINANSIERINGS- OG BANKRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET HESTE, DYRLÆGER OG LANDBRUG INKASSO INSOLVENSRET OG REKONSTRUKTION INTERNATIONALE RETSFORHOLD IP, IT & MEDIER KONFLIKTLØSNING M&A OFFENTLIGE MYNDIGHEDER PRIVATRET SØ- OG TRANSPORTRET SKAT, TOLD, MOMS OG AFGIFTER

2 Giv perspektiv til artikler og nyhedsindslag med ekspertudtalelser Vi har samlet en oversigt over vores juridiske specialister og deres fagområder, for at gøre vores viden tilgængelig i en række erhvervsaktuelle kategorier. Hver kategori har en eller flere kontaktpersoner, som kan hjælpe med at give perspektiv på aktuelle juridiske spørgsmål i dagens Danmark. DELACOUR råder over et stort antal specialister, som gerne udtaler sig på baggrund af deres erfaring og faglige indsigt, og giver dig perspektiv på juridiske nyheder og sager vi kan dog ikke, af lovgivningshensyn, kommentere på enkeltsager eller på sager hvor vi repræsenterer en aktuel klient. Kort om DELACOUR DELACOUR er et full-service advokatfirma, der primært arbejder med erhvervsretlig rådgivning. DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Vi har endvidere associerede samarbejdspartnere i Tórshavn, Moskva og Kiev. Vi yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som vores væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, organisationer, foreninger og fonde. DELACOUR indgår i et vidt forgrenet netværk af uafhængige advokatfirmaer, ADVOC, der tæller medlemmer i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika. Yderligere information Har du spørgsmål vedrørende DELACOUR er du velkommen til at kontakte Direktør Peter Mejlby, eller på tlf / mobil

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Erhvervsret / Corporate 4 EU og konkurrenceret 6 Fast ejendom, entreprise og udbud 7 Finansierings- og bankret 11 Forsikrings- og erstatningsret 13 Heste, dyrlæger og landbrug 14 Inkasso 15 Insolvensret og rekonstruktion 16 Internationale retsforhold 18 IP, IT og medier 20 Konfliktløsning 22 M&A 23 Offentlige myndigheder 24 Privatret 25 Sø- og transportret 26 Skat, told, moms og afgifter 28 DELACOUR specialisterne 30 3

4 Erhvervsret / Corporate: Ansættelses- og arbejdsret, Bestyrelsesarbejde Foreninger og fonde ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET Udarbejdelse af kontrakter for lønmodtagere og direktører opsigelse og bortvisning af medarbejdere lønmodtagers rettigheder ved virksomhedsoverdragelse kollektiv afskedigelse overtrædelse af ligebehandlingsloven og anden diskriminationslovgivning opstået i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. Michael Klejs Pedersen Advokat (L) Direkte telefon: Mobil: BESTYRELSESARBEJDE Værdiskabende bestyrelsesarbejde Flere af vores partnere og advokater er ofte benyttede foredragsholdere og undervisere i emner, som vedrører bestyrelsesarbejde. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Henrik Kleis, Britisk konsul Direkte telefon: Mobil: Niels Opstrup, Præsident i ADVOC Direkte telefon: Mobil: FORENINGER OG FONDE Stiftelse af fonde og foreninger Ændring af vedtægter Dirigent på generalforsamlinger Almindelig rådgivning om spørgsmål om fonde og foreninger Håndtering af kontakt til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder Sammenlægning af fonde og foreninger Opløsning af fonde og foreninger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

5 Erhvervsret / Corporate: Selskabsret Virksomhedens kontrakter SELSKABSRET Selskabsstiftelse, herunder Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Opkøb af egne kapitalandele Ændring af vedtægter Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner Dirigenthverv Generalforsamlinger Fusioner og spaltninger Ledelsesansvarssager Likvidationer Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab Generationsskifte Investeringsaftaler og incitamentsordninger, herunder f.eks. warrantprogrammer Etablering af tilbagekøbsprogrammer vedrørende kapitalandele Selskabsomstruktureringer som f.eks. omdannelser, aktieombytninger eller tilførsel af aktiver Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDENS KONTRAKTER Salgs- og leveringsbetingelser, herunder: Indkøbsbetingelser Forhandleraftaler Agentaftaler Rammeaftaler Samarbejdsaftaler OEM aftaler Udviklingsaftaler Licensaftaler Finansierings- og pantsætningsaftaler Joint venture aftaler Vi har desuden betydelig indsigt i og erfaring med anerkendte internationale aftalestandarder som eksempelvis: Orgalime NLM 94 FIDIC Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil:

6 EU og konkurrenceret: Fusionskontrol Konkurrenceret Statsstøtte Udbudsret FUSIONSKONTROL : De danske regler og EU-reglerne vedrørende fusionskontrol. Håndtering af godkendelsesprocedure for fusioner med virkninger i et større antal jurisdiktioner. Godkendelsesprocedurer ved EU- Kommissionen. KONKURRENCERET Vi rådgiver om alle forhold inden for dansk og EU-konkurrenceret, herunder: Samarbejds- og distributionsaftaler Dominerende virksomheders adfærd Compliance-programmer Kontrolundersøgelser Straffesager STATSSTØTTE Vi rådgiver om statsstøtteretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder. Kontaktperson Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Vi har stor erfaring med statsstøttesager behandlet af EU-Kommissionen og af danske myndigheder. UDBUDSRET Rådgivning og bistand om udbud og indkøb inden for tre segmenter: Offentlige myndigheder Virksomheder, som er tilbudsgivere til det offentlige Virksomheder, som udbyder deres indkøb Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

7 Fast ejendom, entreprise og udbud: Andelsboligforeningsret Entrepriseret ANDELSBOLIGFORENINGSRET Alle forhold der vedrører andelsboligforeninger, herunder: Køb og salg af boligandele Etablering af en andelsboligforening Andelsboligforeningers erhvervelse af fast ejendom Drift af andelsboligforeningen og ejendommen, herunder vedligeholdelse og forbedring af foreningens ejendom og ombygning Tinglysning af vedtægter eller ændring af vedtægter Rådgivning til foreninger om salg af ejendommen og likvidation af foreningen Tvister mellem andelshaverne indbyrdes eller mellem andelshaveren og foreningen Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: ENTREPRISERET : Forhandling og udarbejdelse af projektudviklingsaftaler, entreprisekontrakter og teknikeraftaler Forhandling omkring projektfinansiering samt udarbejdelse af finansieringsdokumentation Garantistillelse Ændringer i aftalegrundlaget (f.eks. spørgsmål om vederlagsfri forandring eller ret til merbetaling) Spørgsmål i forbindelse med tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler Forsikringsspørgsmål (all risk, ansvar mv.) Isoleret bevisoptagelse ved mangelsspørgsmål Mediation Tvistbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, anden voldgift eller domstolene Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

8 Fast ejendom, entreprise og udbud: Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder KØB OG SALG AF UDLEJNINGS- OG INVESTERINGSEJENDOMME : Finansiering Udbudsregler Tilbudspligt Tinglysning Forsikringsforhold Ejendomsværdiansættelsen Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatteforhold Andelsboliger Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF PARCELHUSE OG EJERLEJLIGHEDER : Gennemgang af købsaftalen og alle ejendommens dokumenter Handlens betydning for din privatøkonomi Boligens pris og anvendelighed Fortrydelsesret og advokatforbehold Forsikringsforhold, herunder eventuel mulighed for at tegne ejerskifteforsikring Energimærke og miljøforhold Finansiering og skat samt kurssikring Gennemgang af servitutter, byrder og hæftelser Gennemgang af regnskaber og vedtægter Udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve Afgiftsoptimering af handel og belåning Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

9 Fast ejendom, entreprise og udbud: Lejeret Projektsalg LEJERET : Leje- og forpagtningskontrakter Udarbejdelse af lejekontrakter Afståelse af lejemål Fremleje Franchise Drift af udlejningsejendomme Lejeregulering Skatter og afgifter Opsigelsessager Sager om lejemålets ophør, herunder fraflytningsopgør Tinglysning og aflysning af lejekontrakter Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: PROJEKTSALG : Indgåelse af reservationsaftaler Udarbejdelse af overdragelsesaftaler Seriesalg Servitutter og byrder Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil:

10 Fast ejendom, entreprise og udbud: Projektudvikling Rådgiveransvar Udbud, Udstykning PROJEKTUDVIKLING : Finansiering af projektet Indgåelse af optionsaftaler Opkøb af jord Matrikulære forhold Ændring af zonestatus Landbrugsretlige forhold Plan- og myndighedsforhold Valg af ejerskabsform Udbudsregler Byggeret og rådgiveraftaler Miljøforhold Købs- og salgsaftaler Lejeforhold Skatte- og afgiftsforhol Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: RÅDGIVERANSVAR : Rådgiveransvar for arkitekter og ingeniører og andre aktører inden for ejendomsbranchen og de forsikringsmæssige aspekter, som er forbundet hermed. Klaus Gad Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: UDBUD : Udbudsbekendtgørelsen Udbudsmaterialet Regler som gælder for udbuddet Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: UDSTYKNING : Udstykninger Sammenlægninger Arealoverførsler Opdeling i ejerlejligheder Planmæssige forhold Miljømæssige forhold Jakob Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

11 Finansierings- og bankret: Bankjura Børsret og kapitalmarked Finansiering BANKJURA : Etablering af pengeinstitutter Køb af aktiviteter, herunder filialer Overførsel af bankengagementer Overtagelse af bankengagementer Lånedokumenter Bankgarantier Kautioner Transporter og alle øvrige former for sikkerhedsstillelse i forbindelse med bankengagementer Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: BØRSRET OG KAPITALMARKED : Forberedelse og gennemførelse af udbud af værdipapirer Udarbejdelse af prospekter Verifikationsprocesser Tilrettelæggelse og udførelse af juridiske due diligence Compliance i forhold til gældende lovgivning og Corporate Governanceprincipper og -anbefalinger Overtagelsestilbud og afnotering Handel med værdipapirer og regulering af værdipapirer Rapporteringskrav og oplysningsforpligtelser Børsnoterede selskabers kommunikation med myndigheder og aktionærer Rådgivning om værdipapirhandelsret, herunder om udøvelse af fondsmæglervirksomhed og investeringsrådgivning Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: FINANSIERING : Rådgivning i forbindelse med dokumentudarbejdelse Rådgivning i forbindelse med ændringer af eksisterende finansieringstyper som følge af lovgivningsændringer Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

12 Finansierings- og bankret: Leasing LEASING Leasingaftaler Udfærdigelse af aftaledokumenter Sub-leasing og komplicerede leasingarrangementer Leasingretlige problemstillinger Gældende regler for skat, moms og afgifter Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

13 Forsikrings- og erstatningsret Erstatning i og uden for kontrakt Forsikringsret Personskade, Rådgiveransvar Sygedagpengeregres ERSTATNING I OG UDEN FOR KONTRAKT Erstatningsspørgsmål i forbindelse med f.eks. transportskader, entrepriseforhold eller immaterialretskrænkelser Forsikrings- og erstatningsretlige aspekter i relation til projekt- og entrepriseforhold FORSIKRINGSRET Rådgivning om policeforhold Rådgivning om dækningsforhold Regresspørgsmål mellem flere involverede parter PERSONSKADE Inden for dette særlige retsområde har vi bl.a. stor viden om sager vedrørende færdselsuheld. RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar - eksempelvis for advokater og revisorer, arkitekter og ingeniører Professionsansvar, som vedrører dyrlæger Bestyrelses- og direktionsansvar SYGEDAGPENGEREGRES Muligheden for at gøre regres Kommunernes agsbehandlingstiltag for at sikre optimale resultater uden anlæggelse af retssag Førelse af retssager for by-, Lands- og Højesteret. Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lonnie Vestergaard Overgaard Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil:

14 Heste, dyrlæger og landbrug: Dyrlæger - praksisforhold Dyrlæger - rådgiveransvar Køberetlige tvister Køb og salg af heste Landbrugets retsforhold DYRLÆGER - PRAKSISFORHOLD Valg af organisationsform Intern regulering mellem flere ejere Samarbejdsaftaler Ansættelsesaftaler Leje- og købsaftaler vedrørende fast ejendom Forsikringsforhold Tilrettelæggelse af driften på mest optimal vis Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: DYRLÆGER - RÅDGIVERANSVAR Professionsansvar for professionelle rådgivere inden for veterinære problemstillinger Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØBERETLIGE TVISTER Køberetlige tvister om kontraktsmæssigheden af den leverede hest eller andre aspekter af handlen Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: KØB OG SALG AF HESTE Forhandling og kontraktindgåelse på nationalt og internationalt plan Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: LANDBRUGETS RETSFORHOLD landbrugsret, herunder: Handel med landbrugsejendomme, besætninger, virksomheder eller drift af landbrug. Rekonstruktion og afvikling af nødlidende landbrugsvirksomheder Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil:

15 Inkasso: Inkasso - almindelig Inkasso bank og finansiering Inkasso realkredit Tilbagetagelsesforretninger Tvangsauktioner INKASSO ALMINDELIG Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Kreditovervågning Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO BANK OG FINANSIERING Inddrivelse af tilgodehavender Administrering af afdragsordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: INKASSO REALKREDIT Henstand/afdragsordning Udlæg i ejendommen Gennemførelse af tvangssalg Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: TILBAGETAGELSESFORRETNINGER Tilbagetagelse af aktiver, herunder de nødvendige betingelser i henhold til relevant lovgivning Forsikringsmæssige krav som følge af skade på eller bortkomst af et finansieret aktiv. Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Tanja Lykke Stougaard Direkte telefon: Mobil: TVANGSAUKTIONER Køb af fast ejendom på tvangsauktion Auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme og brugeligt pant. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil:

16 Insolvensret og rekonstruktion: Akkord Gældssanering Konkurs AKKORD Akkordordninger Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: GÆLDSSANERING Gældssanering Rekonstruktion Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Stefan W. von Fintel Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: KONKURS Konkursboer Konkursretlige problemstillinger Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

17 Insolvensret og rekonstruktion: Rekonstruktion REKONSTRUKTION rekonstruktionsprocesser, herunder: Forbud mod retsforfølgning Adgang til omstødelse Mulighed for salg af omstødelseskrav Vurdering af aktiver med bindende virkning for akkord Lempede stemmeregler ved vedtagelse af en tvangsakkord Adgang til videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler, også ved betalingsmisligholdelse Forkortede opsigelsesvarsler med fortrinsstilling i konkursordenen Regulering af unormalt lange opsigelsesvarsler Lovpligtigt skyldnerskifte ved overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Johnny H. Madsen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: Flemming Bastholm Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil:

18 Internationale retsforhold: Færøske retsforhold International handel Russiske retsforhold Tyske retsforhold FÆRØSKE RETSFORHOLD Alt vedrørende retsforhold på Færøerne, herunder Selskabsret Skatter og afgifter Insolvensret Entrepriseret Telekommunikation Idræt Offentlig ret Eyðfinnur Jacobsen Direkte telefon: Mobil: Óli Hansen Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Jens Wang Direkte telefon: Mobil: INTERNATIONAL HANDEL Internationale handelsaftaler Internationale aftalestandarder, herunder: Incoterms 2000 Orgalime NLM 94 FIDIC Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RUSSISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: TYSKE RETSFORHOLD Etablering af selskaber Grænseoverskridende joint ventures og distributionssystemer Turn-key projekter Legalisering af dansk/tyske dokumenter Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

19 Internationale retsforhold: Ukrainske retsforhold Østeuropæiske retsforhold UKRAINSKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere ØSTEUROPÆISKE RETSFORHOLD Etablering Projektudvikling Køb af og fusion med eksisterende virksomheder Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb Samarbejdsrelationer med lokale partnere Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil:

20 IP, IT og medier: E-handel Immaterielle rettigheder E-HANDEL Varemærker og domænenavne ISP-liability Oplysningsforpligtelser Forbrugerret Køberet Markedsføringsret Digital aftaleindgåelse Betalingstjenester Sociale medier Persondataret Skat og moms Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Michael Gregersen Direkte telefon: Mobil: IMMATERIELLE RETTIGHEDER Registrering af varemærker Tvisteløsning af enhver art Kontraktindgåelse Risk management og due diligence Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

21 IP, IT og medier: Sportsret SPORTSRET Udarbejdelse og forhandling af kontrakter Udarbejdelse og forhandling af sponsorkontrakter Udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter Rekonstruktion af foreninger Foreningsforhold, herunder stiftelse af foreninger, vedtægtsændringer, sammenlægninger og ophør af foreninger Spørgsmål i relation til offentlige myndigheder Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil:

22 Konfliktløsning: International voldgift og voldgiftssager Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen Retssager INTERNATIONAL VOLDGIFT OG VOLDGIFTSAGER Voldgiftssager Indgåelse af voldgiftsaftaler Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: PRÆJUDICIEL FORELÆGGELSE FOR EU-DOMSTOLEN Som led i førelsen af retssager ved danske domstole har DELACOUR bistået klienter i et for danske forhold stort antal retssager, hvor der er sket præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen. Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: RETSSAGER retssager for offentlige myndigheder, virksomheder - såvel danske som internationale - og for private klienter ved Byret, Landsret, Højesteret samt Sø- og Handelsretten. Bo Vadt Christensen Direkte telefon: Mobil: Lars Gregersen Direkte telefon: Mobil: Thomas Heering Direkte telefon: Mobil: Henrik Frandsen Associeret partner, Advokat (H) Direkte telefon: Mobil: Sophus Bøgeskov Christensen Direkte telefon: Mobil:

23 M&A: Overtagelsestilbud Virksomhedsoverdragelse OVERTAGELSESTILBUD fremsættelse af købstilbud og overtagelse af en kontrollerende aktiepost i en noteret virksomhed eller ved salg heraf Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Planlægning i forhold til de juridiske, strategiske, finansielle og forretningsmæssige aspekter af overdragelsen Fastlæggelse af strukturen for overdragelsen Gennemgang af virksomhedens forhold (compliance) for sælgersiden forud for salg Gennemførelse af ekstern due diligence af targetvirksomheden på baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger, inden targetvirksomheden åbner sine bøger for købersiden Udarbejdelse af hensigtserklæringer, hemmeligholdelses- og fortrolighedsaftaler Projektledelse i alle faser af overdragelsen Etablering af datarum ved salg Due diligence undersøgelser og afrapportering om resultaterne heraf ved køb Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og øvrige dokumenter, som knytter sig til overdragelsen Rådgivning omkring finansiering i forbindelse med repræsentation af købersiden samt deltagelse i forhandling og udarbejdelse af finansieringsdokumentationen Deltagelse i de kommercielle forhandlinger Implementering af overdragelsen Anders Hedetoft Direkte telefon: Mobil: Eskil Bielefeldt Partner, Advokat Direkte telefon: Mobil: Lars Hjortshøj Nielsen Direkte telefon: Mobil: Thomas Salicath Direkte telefon: Mobil: Carl Erik Skovgaard Sørensen, Civiløkonom HD (R), Honorær konsul for Island Direkte telefon: Mobil: Kristian Tokkesdal Direkte telefon: Mobil: Peter Bruun Nikolajsen Direkte telefon: Mobil:

24 Offentlige myndigheder: Indkøb og kontraktstyring OPP og OPS Udbud INDKØB OG KONTRAKTSTYRING offentlige indkøb og udbud. OPP OG OPS etablering af OPP (offentlig-private partnerskaber) og OPS (offentligt-privat samarbejde) UDBUD Udbudsregler Udbudspligt Anskaffelsesstrategi Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil: Rune Hamborg, LL.M Direkte telefon: Mobil:

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge. Effektiv styring af din russiske afsætningskanal:

Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge. Effektiv styring af din russiske afsætningskanal: København Kiev Moskva Nuuk Torshavn Seminar den 2. - 3. februar 2009 på DI s konferencecenter i Gl. Vindinge Effektiv styring af din russiske afsætningskanal: Juridiske aspekter ved partnerhåndtering www.dania-law.dk

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden VIRKSOMHEDSTJEK Få styr på de juridiske forhold i virksomheden 73% ERKENDER AT DERES JURIDISKE FORRETNINGS- GRUNDLAG ER MANGELFULDT OG DERMED SÅRBART TAG SKRIDTET NU Som virksomhedsejer/direktør sætter

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERINGSFRIHED... 15 Handelsagenten... 16 Godtgørelse... 16 Forhandleren... 18 Checkliste

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere