Kommercielle kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter"

Transkript

1 K u r s u s København 20. og 21. april og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt- og risikostyringen i din virksomhed Undgå juridiske faldgruber det betaler sig! Forstå grundlæggende principper i danske og internationale kontrakter en forudsætning Praktiske værktøjer til kontraktforhandling få dem med hjem Konkrete cases hør de gode og de mindre gode eksempler Udarbejdet i samarbejde med

2 U n d e r v i s e r n e Advokat (H) Henrik Lind, Gorrissen Federspiel Advokat (L), LL.M Søren Stæhr, Gorrissen Federspiel Advokat Louise Wisbech Hultmann, Gorrissen Federspiel Advokat Christian Damgaard Lunde, Gorrissen Federspiel K u r s u s p r o g r a m Morgenkaffe/-te Kursusdagen starter Frokost Kurset fortsætter Kursusdagen slutter Gorrissen Federspiel har i mange år været blandt de førende advokatvirksomheder i Danmark med stærke og mange internationale relationer. Gorrissen Federspiel er et fuldt ud integreret og internationalt arbejdende advokatfirma med mere end 330 medarbejdere, hvoraf 190 er jurister. Gorrissen Federspiels mål er at yde kontorets klienter rådgivning på højeste faglige og etiske niveau, tilpasset deres situation og behov. For at opfylde målet er firmaet opdelt i specialegrupper. Det giver medarbejderne mulighed for at opbygge kendskab til det pågældende retsområde og til klientens problemstillinger. Specialegruppen Corporate & Commercial bistår Gorrissen Federspiels klienter med løbende erhvervsretlig rådgivning, herunder selskabs- og kontraktsret. Corporate & Commercial fungerer i mange tilfælde som klientens faste kontaktperson. Derved opnår Corporate & Commercial et indgående kendskab til klientens særlige forhold. Corporate & Commercial har høj ekspertise inden for selskabs- og kontraktsret, herunder ledelses- og aktionærforhold, omstrukturering, forhandling og strukturering af kommercielle kontrakter af enhver art, turn-key projekter, joint-ventures mv.

3 PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Kommercielle kontrakter er et praktisk relevant kursus for dig som ikke-jurist, der beskæftiger dig med indgåelse af kommercielle aftaler og kontrakter i dagligdagen. Kursets formål Kursets vil hjælpe dig til at indgå bedre kontrakter og til at sikre, at disse også er juridisk holdbare. Kom derfor og få svar på spørgsmål som: Hvad skal en god kontrakt indeholde?, Hvornår er en aftale juridisk bindende?, Hvornår benyttes hvilken type kontrakt?, Hvordan forhandler jeg den bedste kontrakt?, Hvad gør jeg, når noget går galt? Dette to-dages kursus vil gøre dig og de øvrige deltagere i stand til: at optimere virksomhedens kontrakt- og risikostyring at undgå typiske juridiske faldgruber, når kontrakter indgås og efterfølgende skal opfyldes/håndhæves at forstå de grundlæggende principper i danske og internationale kontrakter Kursets form For at sikre dig det optimale udbytte af kurset vil underviserne veksle mellem teori og praksis. Gennemgangen af relevant lovgivning vil således blive kombineret med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Ligeledes modtager du som deltager eksempler på en række formuleringer af forskellige bestemmelser, som kan anvendes i virksomhedens kontrakter. Herudover vil alle deltagere blive inddraget undervejs i løsningen af konkrete problemstillinger. Endelig vil en række praktiske værktøjer til brug for forhandling af kontrakter blive præsenteret. Jeg ser frem til at byde dig velkommen på kurset. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum M å l g r u p p e n f o r k u r s e t : Salgsdirektører, indkøbsdirektører, salgschefer, indkøbschefer, salgsledere, salgskonsulenter, salgskoordinatorer, sælgere, markedschefer, indkøbskoordinatorer, projektchefer, projektledere, konsulenter og andre, der indgår aftaler med kunder og leverandører.

4 U n d e r v i s e r n e Undervisningen forestås af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. På hvert kursus vil minimum 2 af nedenstående advokater blive tilknyttet som undervisere, ligesom andre af Gorrissen Federspiels advokater vil deltage. Advokat Henrik Lind (H), Gorrissen Federspiel Henrik Lind er partner hos Gorrissen Federspiel og fungerer som gruppeformand for kontorets specialegruppe Proces. Henrik Lind har mere end 33 års erfaring inden for international kommerciel og finansiel jura, herunder bl.a. i relation til etablering af virksomhed, outsourcing og joint ventures i alle dele af verden. Herudover har Henrik Lind gennemført og deltaget som dommer i et stort antal større voldgiftssager bl.a. vedrørende internationale projekter. Med en række bestyrelsesposter gennem årene og en bred undervisningserfaring har Henrik Lind således indgående kendskab til internationale kontraktsforhold både i teori og praksis. Advokat Søren Stæhr (L), LL.M., Gorrissen Federspiel Søren Stæhr er partner hos Gorrissen Federspiel og er tilknyttet kontorets specialegruppe Corporate & Commercial. Søren Stæhr beskæftiger sig indgående med udarbejdelse af større kontraktskomplekser for kontorets klienter og har særlig erfaring med rådgivning vedrørende strukturering og organisering af både nationale og internationale samhandelsforhold. Herudover beskæftiger Søren Stæhr sig med løsning af kontraktuelle samt kommercielle problemstillinger i forbindelse med sådanne samhandelsforhold. Søren Stæhr har som ekstern lektor i en årrække undervist i faget International Handelsret på Århus Universitet. Advokat Louise Wisbech Hultmann, Gorrissen Federspiel Louise Wisbech Hultmann er tilknyttet Corporate & Commercial hos Gorrissen Federspiel. Louise Wisbech Hultmann beskæftiger sig med koncipering af alle former for kommercielle aftaler, herunder indkøbs-/leveringsaftaler, agentog forhandleraftaler, udviklingsaftaler, konsulentaftaler mv. Herudover bistår Louise Wisbech Hultmann kontorets klienter med tvister i forbindelse med diverse samhandelsforhold. Advokat Christian Damgaard Lunde, Gorrissen Federspiel Christian Damgaard Lunde er tilknyttet Corporate & Commercial hos Gorrissen Federspiel. Christian Damgaard Lunde beskæftiger sig med kommercielle problemstillinger særligt i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt relaterede skattemæssige og kontraktuelle problemstillinger afledt heraf.

5 K u r s u s D a g 1 Velkomst og indledning Fokus på og allokering af risici Kontraktsrettens udvikling Typiske faldgruber ved indgåelse af virksomhedens kontrakter Overordnet om kursets program case study inddrages løbende på begge kursusdage, hvor udvalgte emner samt eksempler gennemgås til belysning af de berørte problemstillinger Grundlæggende dansk lovgivning Fravigelig / ufravigelig lovgivning Aftaleloven, herunder: - Hvornår bliver et tilbud bindende, og hvornår er der indgået en bindende aftale? - Undgå, at et tilbud falder bort - Særlige aftaleforhold ved mundtlige og elektroniske aftaler Den danske og internationale købelovgivning Produktansvarsforhold Konkurrence- og udbudsretlig regulering Almindelige fortolkningsprincipper Pause Hovedpunkter i en kontrakt Hvilke aftaletyper anvendes i praksis, og hvad er fordele og ulemper herved? Hvad indeholder den gode kontrakt (med udgangspunkt i industrielle leverancer)? herunder bl.a.: - Gode råd omkring kontraktsopbygning - Regulering af leveringsomfang, herunder forecasts mv. - Regulering af forskellige former for garanti og ansvar / ansvarsbegrænsninger Tjekliste og forslag til formuleringer Hvor går det typisk galt? Frokost Standard leveringsbetingelser (salg/indkøb) Hvad kræves, for at betingelserne finder anvendelse? Battle of the forms hvilken parts vilkår er bindende? Nødvendige forholdsregler ved handel i henhold til standardvilkår Betydning ved forsikringsdækning Pause Særligt om internationale kontrakter Overordnet beskrivelse af væsentligste udenlandske retsprincipper af betydning for almindelig samhandel, herunder: - Tyske retsforhold i relation til standardvilkår - Ansvarsfraskrivelser i relation til angelsaksisk aftaletradition Forskellige aftaletraditioner i International handel Internationale standardbetingelser, herunder industrielle standardbetingelser, som NL 92/01, NLM og Orgalime S2000 hvornår anvendes disse og med hvilke fordele? Afrunding på første kursusdag

6 K u r s u s d a g 2 Hvad sker der, hvis kontrakten misligholdes? Hvordan kan en kontrakt ophøre hvornår kan der ske opsigelse og ophævelse? Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan virksomheden gøre gældende, herunder: - Hvornår kan virksomheden kræve erstatning? - Undgå at miste rettigheder, f.eks. forældelse, reklamation og passivitet Ansvarsbegrænsninger hvilken betydning har de, og hvordan fortolkes de? Er der mulighed for forsikringsdækning af virksomhedens ansvar/tab i henhold til kontrakten? Forebyggende misligholdelsesbeføjelser virksomhedens investering i risikominimering. Pause Konfliktløsning Hvilket lovvalg skal gælde for kontrakten, og hvilken betydning har det for udarbejdelse af kontrakten? Hvor skal tvisten afgøres ved domstole eller ved voldgift? Fordele og ulemper Risiko-matrix for lovvalg og værneting/voldgift Mediation alternativ konfliktløsning Forhandlingsteknik en juridisk vinkel Hvordan styres forhandlinger, og hvilke teknikker kan virksomheden anvende hertil? Kompromisernes kunst hvordan opnås sådanne til fordel for virksomheden? Hvilken betydning har standardkontrakter i forhandlinger? Frokost Specifikke aftaletyper og særlovgivning Letter of Intent / hensigtserklæringer er sådanne juridisk bindende, og hvornår kan sådanne anvendes med fordel? Hemmeligholdelsesaftaler Distributionsaftaler hvornår anvendes agentaftaler og forhandleraftaler? OEM aftaler og udviklingsaftaler Kontrakttjekliste Afrunding på kurset

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Kurset Kommercielle kontrakter afholdes henholdsvis den april og oktober 2010 på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon Parkering IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. Udover dette fralægger IBC Euroforum sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning på kursusdagene samt mappe med uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Har du spørgsmål vedrørende kurset, er du meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr IBC Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Kursus Kommercielle kontrakter København den 20. og 21. april samt den 5. og 6. oktober 2010 Kursuspris kr ,- (ekskl. moms) Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg ønsker at deltage den 20. og 21. april og 6. oktober 2010 S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15254

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Produktkrænkelser i praksis

Produktkrænkelser i praksis K u r s u s København Den 10. - 11. november 2009 Den 20. - 21. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pirat Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum.

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum. SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vj K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9 Virksomhedsjuristen

Læs mere

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17.

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/eu SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 25. september EU-udbud 2009 Udbudsretlig opdatering og praksis

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere