This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Ikoner Menuoversigt Opkald Meddelelser Personlige indstillinger Internet Flere funktioner Sikkerhed Fejlfinding Yderligere oplysninger Indeks

3 Sony Ericsson GSM 900/1800 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; 2

4 Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3

5 Lær din telefon at kende YES-tast NO-tast Afbryder Indstillingstast Navigeringstast Slettetast 4

6 Klargøring af telefonen Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isætte SIM-kortet. Tilslutte og oplade batteriet. Symbolerne i brugervejledningen Følgende symboler vises i denne brugervejledning: } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. % Se også side xx Vigtigt! Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. Oplysninger om SIM-kort og batteri SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får udleveret fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement og din telefonbog. Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. % 17 Telefonbog. 5

7 Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 6

8 1 Fjern dækslet ved at trykke som vist på billedet. 2 Træk forsigtigt dækslet af telefonen. 3 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 4 Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. 5 Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 6 Tryk for at lukke dækslet. Sådan oplader du batteriet 30 min. 4 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Lynsymbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. 3 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast for at aktivere skærmen. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 7

9 PIN-kode Der kræves muligvis en PIN-kode (Personal Identification Number) for at aktivere telefonens tjenester. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN blokeret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key), % 64 SIM-kortlås. Sådan tænder og slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. Tryk på og hold den nede, for at slukke telefonen. Sådan foretager og modtager du opkald Indtast område- og telefonnummeret } YES for at foretage opkaldet. } NO for at afslutte opkaldet. } YES, når telefonen ringer. 8

10 Ikoner Følgende ikoner vises på skrivebordet og på statuslinjen. Viser batteriets status. Viser signalstyrken på GSM-nettet. Opkald Håndtering af opkaldstid, oplysninger om opkaldspriser og igangværende opkald. Internettjenester Giver dig adgang til internettjenester. Alarm Vækkeur og alarmer, der gentages. Sjov og spil Spil og programmer. Meddelelser Håndtering af SMS er, MMS er og talemeddelelser. Lydløs Indstilling af telefonen til lydløs. Vækkeuret lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Organizer Kalender, opgaver, ur og andre funktioner. Telefonbog Din personlige telefonbog. Opsætning Personlige indstillinger, herunder profiler, display, sprog, tid og låse. 9

11 Hovedmenu Du kan komme til hovedmenuen vha. et eller flere ikoner. Sådan skifter du til hovedmenuen 1 } Opsætning } YES } Display } YES } Hovedmenuvisning } YES. 2 Vælg Gittervisning eller Listevisning. Navigering i menuer Tryk på (navigeringstast) for at gå til skrivebordet. Tryk på for at flytte gennem menuerne. Tryk på NO for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold NO nede for at vende tilbage til standby. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasten til at gå direkte til en funktion. Tryk på for at skrive en meddelelse. Tryk på for at få adgang til Mine genveje. Tryk på for at indstille en alarm. Tryk på for at få adgang til telefonbogen. Sådan opretter du en genvej 1 } Opsætning } YES } Mine genveje } YES } Navi.tast op } YES. 2 Rul til og vælg en genvej } YES. Tryk på for at få adgang til genvejen. 10

12 Menuoversigt 1.Opkald Mistede opkald Opkaldsliste Håndter opkald Tidogpris Skift til Linje 2* Slet opk.liste 4.Sjov og spil Spil Mine billeder Flere billeder Mine lyde Flere lyde Temaer Komposition 7.Organizer Kalender Opgaver Nedtælling Stopur Regnemaskine 2.Internettjenester Sony Ericsson Bogmærker Indtast URL Push-indbakke Opsætning 5.Meddelelser SMS MMS Kald talemedd. Indstillinger 8.Telefonbog Find og kald op Tilføj nummer Find og rediger Hukom. status Indstillinger * Net- og abonnementsafhængigt. 3.Alarm Alm. vækkeur Gentag alarm 6.Lydløs Slå lydløs til Lydløs fra? 9.Opsætning Lyde & alarmer Tidogdato Display Profiler Sprog Låse Håndfri Forbindelser Mine genveje Nulstil alt 11

13 Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk sproget, der anvendes i menuen, til sproget i det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge Engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændrer du telefonens sprog 1 } Opsætning } YES } Sprog } YES } Indstil sprog } YES. 2 Vælg et sprog } YES. Du kan trykke på i stedet for på tasten YES for at vælge et objekt. Flere indstillinger Tryk på for at få adgang til en liste med indstillinger. Der er forskellige valgmuligheder på listen med indstillinger afhængigt af, hvor i menuerne du befinder dig. Sletning og redigering af objekter Der er to måder at slette objekter på Vælg et objekt, og tryk på. Vælg et objekt, tryk på } Slet. Sådan redigerer du objekter Vælg et objekt, tryk på } Rediger. 12

14 Indtastning af bogstaver og tegn Der er to måder, du kan indtaste bogstaver og tegn på, når du skriver meddelelser og noter: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9 Text Input Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på -, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold - nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. 13

15 3 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Sådan skifter du mellem skrivemetoderne Tryk på og hold nede for at skifte mellem skrivemetoderne, før eller under indtastning af bogstaver. Indstillingsliste Tryk på for at åbne en liste med indstillinger, der indeholder forskellige måder at skrive en meddelelse på. 14

16 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald, % 8 Sådan tænder og slukker du telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Navnet og nummeret vises, hvis du har gemt nummeret i telefonbogen. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. Sådan foretager du et opkald Indtast område- og telefonnummeret } YES for at foretage opkaldet. } NO for at afslutte opkaldet. Sådan kalder du et nummer op igen Hvis forbindelsen afbrydes, og Prøv igen? vises } YES. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Sådan besvarer du et opkald } YES. Sådan afviser du et opkald } NO. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. 15

17 Sådan kontrollerer du, om du har mistet opkald 1 } YES, når Mistede opkald: vises, for at få de mistede opkald vist. 2 Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret } YES. Sådan foretager du internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer } YES. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112, 911 og 08. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, med eller uden et SIM-kort indsat, hvis et GSMnet er inden for rækkevidde. Din operatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer) } YES. Visse netoperatører kan kræve, at der er isat et SIM-kort, og i visse tilfælde skal PIN-koden også indtastes. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Specielle numre } YES } Nødopk.numre } YES. 16

18 Opkaldsliste Numrene på de sidste opkald, du har foretaget eller modtaget, er gemt på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten } YES fra standby, og rul til navnet eller nummeret, du vil kalde op } YES. Sådan sletter du opkaldslisten } Opkald } YES } Slet opk.liste } YES. Telefonbog I din telefon er der en telefonbog, hvor du kan gemme numre og de tilhørende navne (en post). Sådan gemmer du et nummer sammen med et navn 1 } Telefonbog } YES } Tilføj nummer } YES. 2 Vælg Tilføj ny? for at indtaste telefonnummeret, du vil gemme, eller vælg et vilkårligt nummer på listen ved at trykke på YES. 3 Indtast et navn, som du vil knytte til telefonnummeret, og tryk på } YES, % 13 Indtastning af bogstaver og tegn. 4 } YES igen for at gemme posten på den foreslåede position. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og ringesignal til en telefonbogs poster. 17

19 Sådan føjer du et billede til en post i telefonbogen 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Billede } YES. 2 } Tilføj ny? } YES. 3 } YES for at gå til telefonbogen. Gå til den ønskede post i telefonbogen } YES. 4 Det fører dig til Billede. Vælg et billede } YES. Sådan føjer du et ringesignal til en post i telefonbogen 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Tilp. ringesignal } YES. 2 } Tilføj ny? } YES. 3 Tryk på for at gå til telefonbogen. Gå til den ønskede telefonbog } YES. 4 Det fører dig til Tilp. ringesignal. Vælg et ringesignal } YES. Sådan kalder du op til et nummer, der er gemt i telefonbogen 1 } Telefonbog } YES } Find og kald op } YES. 2 Indtast navnet eller det første bogstav i navnet } YES. 3 Hvis det viste navn ikke er det, du vil bruge, skal du trykke på eller, indtil du finder det rigtige navn og nummer. 4 } YES for at foretage et opkald. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du vil have nem adgang til, på position - i telefonen. Sådan foretager du hurtigopkald I standby skal du indtaste positionsnummeret } YES. 18

20 Genveje til telefonbogens poster I standby skal du trykke på tasterne - for at finde en post, der begynder med det første bogstav på tasten, eller det bogstav, der følger umiddelbart efter. Spørg før gem Hvis Spørg før gem er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil gemme de numre på opkaldte eller besvarede samtaler, som ikke allerede er gemt i telefonbogen. Dit abonnement skal omfatte tjenesten Vis nummer, hvis du vil gemme numrene på besvarede opkald. Sådan slår du funktionen Spørg før gem til eller fra } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Spørg før gem } YES vælg Til eller Fra } YES. Sådan redigerer du en post i telefonbogen 1 } Telefonbog } YES } Find og rediger } YES. 2 Indtast navnet eller det første bogstav i navnet } YES. 3 } YES for at vælge posten. 4 } Rediger } YES. 5 } YES for at gemme dine ændringer, når du er færdig med at redigere. Sådan sletter du en post fra telefonbogen 1 } Telefonbog } YES } Find og rediger } YES. 2 Indtast navnet eller de første bogstaver i navnet } YES. } YES, når den post, du vil slette, er fremhævet. 3 } Slet } YES. 19

21 Sorteringsrækkefølge Du kan ændre sorteringsrækkefølgen for dine telefonbogsposter, så de sorteres efter positionsnummer i stedet for efter navn. Sådan vælger du en sorteringsrækkefølge 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Sorter rækkeflg. } YES. 2 Vælg en sorteringsrækkefølge } YES. Telefonbogens hukommelse Telefonbogens poster gemmes på SIM-kortet. Antallet af poster, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet. Du har også adgang til dem, hvis du bruger kortet i en anden telefon. Desuden kan du gemme posterne i telefonens hukommelse, når alle pladser på SIM-kortet er brugt. Sådan angiver du det, hvor en post skal gemmes } YES for at gemme nummeret på den valgte position. Hvis du vil gemme nummeret på en anden position, skal du trykke på for at slette positionsnummeret og indtaste et nyt positionsnummer } YES. Hvis du vil gemme nummeret i telefonhukommelsen, skal du først være klar over, hvor mange positioner der er på SIM-kortet. Det kan du checke i menuen Hukom. status. Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Telefonbog } YES } Hukom. status } YES. 20

22 Erstatning af poster Meddelelsen Overskriv? vises, hvis du forsøger at gemme et telefonnummer på en position, der allerede indeholder et telefonnummer. Tryk på YES for at erstatte nummeret, eller tryk på NO, hvis det gamle nummer ikke skal erstattes. Sådan sletter du alle poster fra telefonhukommelsen 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Slet alle } YES } YES. 2 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode) } YES. Selvom du sletter alle poster i telefonbogens hukommelse, slettes posterne på SIM-kortet ikke. Kopiering af telefonbogsposter Du kan kopiere telefonbogens poster mellem telefonens hukommelse og SIM-kortet. Sådan kopierer du poster til SIM-kortet } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Kopier til SIM } YES. Sådan kopierer du poster til telefonen } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Kopier fra SIM } YES. Grupper Du kan oprette en gruppe telefonbogsposter. Derefter kan du på samme tid sende en SMS til alle medlemmer af denne gruppe % 33 Tekstmeddelelser. 21

23 Sådan opretter du en ny gruppe 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Grupper } YES } Tilføj ny? } YES. 2 Indtast et navn på gruppen } YES. 3 } Tilføj ny? } YES. 4 Vælg en post i telefonbogen } YES. 5 Hvis du vil tilføje endnu et medlem, skal du gentage trin 3 og 4. 6 } NO for at forlade menuen. Sådan føjer du et medlem til en eksisterende gruppe Vælg den ønskede gruppe } YES } Rediger } YES } Tilføj ny? } YES. Talemeddelelser Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan dem, der ringer til dig, indtale en besked, når du ikke kan besvare opkaldet. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til din talemeddelelsestjeneste ved at trykke på og holde nede, hvis du har gemt dit talemeddelelsesnummer i telefonen. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. Sådan indtaster du et nummer til talemeddelelsestjenesten } Meddelelser } YES } Indstillinger } YES } Talemeddel. nr. } YES. 22

24 Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrollerer du opkaldstiden og nulstiller timeren 1 } Opkald } YES } Tidogpris } YES } Opkaldstimer } YES. 2 Vælg en indstilling } YES. 3 Vælg Nulstil timer for at nulstille timeren. Opkaldspriser og prisoplysninger Spørg netoperatøren eller tjenesteudbyderen om disse tjenester. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tælleren for pris eller tid, % 64 Sikkerhed for at få oplysninger om PIN2. Sådan kontrollerer du opkaldsprisen og nulstiller tælleren 1 } Opkald } YES } Tidogpris } YES } Opkaldspris } YES. 2 Vælg en indstilling } YES. 3 Vælg Nulstil saml. pris for at nulstille den samlede opkaldspris. Angivelse af opkaldspris Med takstfunktionen kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, vises antal opkaldsenheder. 23

25 Sådan indtaster du prisen pr. opkaldsenhed 1 } Opkald } YES } Tidogpris } YES } Opkaldspris } YES } Indstil takst } YES. 2 Indtast din PIN2-kode } YES. 3 Vælg Ændre takst } YES. 4 Indtast koden for den ønskede valuta, f.eks. DKK for danske kroner, } YES. 5 Indtast prisen pr. opkaldsenhed } YES. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. Beløbsgrænse for opkald Du kan indtaste, hvor stort et beløb der i alt må bruges på opkald. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbsgrænsen kun er et anslået beløb. Sådan indstiller du en beløbsgrænse 1 } Opkald } YES } Tidogpris } YES } Opkaldspris } YES } Indstil kredit } YES. 2 Indtast din PIN2-kode } YES. 3 Vælg Ændre } YES. 4 Indtast et beløb } YES. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående tale- eller dataopkald, kan du viderestille dem til et andet nummer. Når funktionen Begræns opkald er slået til, kan nogle indstillinger for Viderestil opk. ikke aktiveres. Ved taleopkald kan du vælge mellem følgende muligheder for viderestilling: Alle L 1 opkald Viderestil alle linje 1-opkald. Alle L 2 opkald Viderestil alle linje 2-opkald. 24

26 Hvis optaget Viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt Viderestil opkald, hvis du ikke besvarer opkaldet. Intet svar Viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). Sådan aktiverer du viderestilling 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Viderestil opk. } YES. 2 Vælg en opkaldskategori og derefter en indstilling for viderestilling } YES. 3 Vælg Aktiver } YES. 4 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, } YES, eller hent det i telefonbogen. Sådan deaktiverer du viderestilling 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Viderestil opk. } YES. 2 Vælg en indstilling for viderestilling } Annuller. Sådan kontrollerer du status for en viderestilling 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Viderestil opk. } YES. 2 Vælg en opkaldstype } YES. 3 Vælg viderestillingen } YES } Se status } YES. Sådan kontrollerer du status for alle viderestillinger } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Viderestil opk. } YES } Kontroller alt } YES. 25

27 Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald, og derefter skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første opkald. Menuen Aktuelt opkald erstatter menuen Opkald under et opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du en lyd i højttaleren, når du modtager et nyt opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Opkald venter } YES } Aktiver. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } YES for at parkere det igangværende opkald. Du kan kun parkere ét opkald. 2 Indtast nummeret, du vil ringe til } YES, eller hent et nummer i telefonbogen. Tryk på for at finde en anden indstilling. Sådan modtager du et nyt opkald } Svare for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Udkoble og svare for at besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald. 26

28 Håndtering af to opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } YES for at skifte mellem de to opkald. Tryk på } Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald med hinanden. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } NO for at afslutte det igangværende opkald } YES for at hente det parkerede opkald. } NO to gange for at afslutte begge opkald. Konferencer Du kan have en samtale (konference) med op til fem personer på samme tid. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der kan være ekstragebyr på samtaler, der involverer flere personer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Sådan forbinder du to samtaler til en konference Tryk på } Tilslut opkald } YES. 27

29 Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } YES for at parkere konferenceopkaldet. 2 Ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 Tryk på } Tilslut opkald } YES. Gentag trin 1-3 for at medtage flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud 1 Tryk på } Udkoble deltag. } YES. 2 Vælg deltageren } YES. Sådan afslutter du konferencen } NO. Sådan taler du privat Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne og parkere de øvrige deltagere. Sådan starter du en privat samtale 1 Tryk på } Privat samtale for at vælge den deltager, du vil tale med. 2 Tryk på } Tilslut opkald for at genoptage konferencen. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse ud- og indgående opkald. Du skal anvende et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne benytte denne tjeneste. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger i Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. 28

30 Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. (roam.) Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. (roaming) Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan slår du opkaldsbegrænsning til eller fra 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Begræns opkald } YES. 2 Vælg en indstilling } YES. 3 Vælg Aktiver eller Annuller } YES. 4 Indtast din PIN-kode } YES. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Funktionen Faste opkald kræver et SIM-kort, hvor faste numre kan gemmes. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan gemme delvise numre eller numre med spørgsmålstegn. Delvise numre: Hvis du f.eks. gemmer 12345, kan der ringes til alle numre, der starter med Numre med spørgsmålstegn: Hvis du f.eks. gemmer 1234?0, kan der ringes til numre fra til Tryk på og hold nede for at indtaste et spørgsmålstegn. Nødopkald kan stadig foretages, selvom funktionen Faste opkald er slået til. 29

31 Sådan slår du Faste opkald til eller fra 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Faste opkald } YES. 2 Indtast din PIN2-kode } YES. 3 Vælg Til eller Fra } YES. Sådan gemmer du et fast nummer 1 } Telefonbog } YES } Indstillinger } YES } Specielle numre } YES } Faste numre } YES. 2 } Tilføj ny? og indtast nummeret } YES. Lukkede brugergrupper Med lukkede brugergrupper kan du reducere opkaldsomkostningerne. Hos nogle operatører er det billigere at foretage opkald inden for en opkaldsgruppe. Du kan gemme ti grupper. Sådan tilføjer du en gruppe 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Lukket gruppe } YES } Rediger liste } YES. 2 } Tilføj ny? } YES. 3 Indtast navnet på brugergruppen } YES. 4 Indtast indeksnummeret } YES. Indeksnummeret får du hos din operatør. Sådan aktiverer du en gruppe 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Lukket gruppe } YES } Rediger liste } YES. 2 Vælg en gruppe } YES. 3 } Aktiver } YES. Opkald kan kun foretages inden for den valgte gruppe. 30

32 Sådan kalder du op uden for en lukket brugergruppe } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Lukket gruppe } Åbne opkald } Til. Accept af opkald Med tjenesten Accepter opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra visse numre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Accepter opk. } YES } Godkendt liste } YES. 2 } Tilføj ny? } YES. 3 Vælg en indstilling } YES. 4 Vælg en post } YES. Sådan vælger du en indstilling for accept af opkald } Opkald } YES } Håndter opkald } YES } Accepter opk. } YES } Tillad opkald } YES vælg en indstilling } YES. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler (kaldes også DTMF-toner (Dual Tone Multiple Frequency)) under et opkald. Sådan sender og fjerner du toner Tryk på nummertasterne -, og. } NO for at rydde displayet, efter et opkald. 31

33 Notesblok Du kan bruge telefonen som notesblok, hvis du vil notere et telefonnummer under et opkald. Når du trykker på de numeriske taster, kan personen, du taler med, høre tonesignalerne. Tryk på } Slå toner fra } YES for at slå disse tonesignaler fra under opkaldet. Når du afslutter opkaldet, bliver nummeret stående på displayet. } YES for at kalde nummeret op. Visning eller skjulning af eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, tryk på. 2 } Skjul mit nr. eller Vis mit nr. } YES. 32

34 Meddelelser Servicenumre Du skal kende nummeret til servicecentret for at kunne sende en SMS. Du kan få nummeret oplyst hos operatøren. Du skal selv angive nummeret, hvis det ikke er gemt på SIM-kortet. Sådan kontrollerer du nummeret til servicecentret 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Indstillinger } YES } Servicecenter } YES. } Tilføj ny? } YES, hvis der ikke findes et nummer. 2 Indtast nummeret inklusive tegnet + og koden for land/region } YES. Tekstmeddelelser Du kan sende og modtage tekstmeddelelser via SMS (Short Message Service). SMS er kan indeholde billeder og lydeffekter. Sådan sender du en SMS 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Skriv ny } YES. 2 Indtast din meddelelse } YES, % 13 Indtastning af bogstaver og tegn. 3 Indtast modtagerens telefonnummer, eller hent det i telefonbogen ved at trykke på. 4 } YES for at sende meddelelsen. 33

35 Sådan indsætter du et objekt i en SMS 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Skriv ny } YES. 2 Tryk på for at få adgang til menuen. 3 Vælg Tilføj symbol eller Indsæt objekt } YES. 4 Vælg Billede, Lydeffekt, Melodi eller Animation } YES. 5 Vælg et objekt eller symbol } YES. } YES igen for at bekræfte. Afsendelse af en SMS til en gruppe Du kan sende SMS er til grupper, du har oprettet og gemt i din telefonbog, % 21 Grupper. Du skal betale for hvert gruppemedlem. Sådan sender du en SMS til en gruppe 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Skriv ny } YES. 2 Indtast din meddelelse } YES. 3 Tryk på } Grupper } YES. 4 Vælg en gruppe } YES. Tekstformatering Du kan ændre typografi, størrelse og justering for teksten iensms. Sådan formaterer du teksten i en SMS 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Skriv ny } YES. 2 Skriv SMS en. 3 Tryk på } Tekstformat } YES. 4 Vælg Tekststørrelse, Teksttypografi, Justering eller Nyt afsnit } YES. Vælg et format } YES. Tekstformateringen kan kun anvendes, når det latinske alfabet anvendes. 34

36 Lange meddelelser Det maksimale antal tegn, en SMS kan indeholde, afhænger af sproget, den skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for antallet af sammenkædede meddelelser. Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } YES } SMS } YES } Indstillinger } YES } Lang SMS-medd. } YES } Til } YES. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Indstillinger for meddelelse Du kan angive en standardværdi for meddelelsesindstillingerne nedenfor, eller du kan slå indstillingen Indstilv.afsnd. til, hvilket betyder, at du skal vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. SMS-type Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan evt. tilbyde en funktion til konvertering af en SMS til et format, som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på, f.eks. . Gyldig periode Dit servicecenter kan gemme meddelelsen og sende den senere, hvis den ikke kan leveres. Svar ønskes Hvis du ønsker, at modtageren af din meddelelse skal svare, skal du medtage en anmodning om svar. Statusrapport Kontroller, om en meddelelse er afleveret. 35

37 Sådan indstiller du en standardmeddelelse 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Indstillinger } YES. 2 Vælg SMS-type, Gyldig periode, Svar ønskes eller Statusrapport } YES. 3 Vælg en indstilling fra listen } YES. Skabeloner Hvis du har en eller flere meddelelser, du tit bruger, kan du gemme dem som skabeloner. Sådan opretter du en skabelon 1 } Meddelelser } YES } SMS } YES } Skabeloner } YES } Tilføj ny? } YES. 2 Indtast meddelelsen } YES for at gemme skabelonen. Sådan bruger du en skabelon Vælg en skabelon på listen Skabeloner i menuen Meddelelser, og fortsæt som beskrevet på % 33 Sådan sender du en SMS. Sådan kontrollerer du antallet af afsendte meddelelser } Opkald } YES } Tidogpris } YES } SMS-tæller } YES } Vis SMS-tæller } YES. Sådan nulstiller du meddelelsestælleren } Opkald } YES } Tidogpris } YES } SMS-tæller } YES } Nulstil SMS-tæl. } YES. Modtagelse af en meddelelse Tryk på YES, når du modtager en meddelelse, for at læse den nu eller på NO for at læse den senere. 36

38 Sådan besvarer du en meddelelse 1 } YES, når du har læst meddelelsen. 2 } Svar } YES. 3 Vælg den meddelelse, du vil sende som svar } YES. Du kan vælge mellem: Skriv ny, Medtag SMS eller en skabelon, hvis der findes én. 4 Indtast din meddelelse } YES. Sådan sender du en meddelelse videre 1 } YES, når du har læst meddelelsen. 2 } Videresend } YES. Fortsæt på samme måde, som når du sender en ny SMS. Sådan ringer du til et telefonnummer, som findes i en meddelelse } YES, når nummeret er fremhævet. Sådan ringer du til afsenderen af en meddelelse 1 } YES, når du har læst meddelelsen. 2 } Opkald } YES. Sådan sletter du en meddelelse } YES } Slet } YES, når du har læst meddelelsen. Sådan gemmer du indgående meddelelser Indgående meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fyldt, gemmes de automatisk på SIM-kortet. Når både telefonens hukommelse og SIM-kortet er fyldt, skal du slette meddelelser for at kunne modtage nye. Meddelelser, du har gemt på SIM-kortet, kan blive der, indtil du sletter dem. 37

39 Sådan gemmer du en meddelelse på SIM-kortet } YES } Gem på SIM } YES, når du har læst meddelelsen. Billedmeddelelser Billedmeddelelser kan indeholde tekst, billeder og lyd. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderen og modtageren af en billedmeddelelse skal have et abonnement, der understøtter MMS. Før du starter Kontroller, at du har valgt følgende indstillinger: Dit servicecenters adresse. En specifik WAP-profil til MMS er. Kontakt din netoperatør, hvis du ønsker indstillingerne overført automatisk eller yderligere oplysninger. Du kan også hente de indstillinger, du har brug for, under Opsætning af telefon på Vælg et område og land, og vælg derefter opsætning af din telefonmodel. Sådan angiver du servicecenterets adresse } Meddelelser } YES } MMS } YES } Indstillinger } YES } Meddelel.server } YES. Sådan vælger eller indtaster du indstillinger for MMS 1 } Meddelelser } YES } MMS } YES } Indstillinger } YES } Internetprofil } YES. 2 Vælg Vælg eller Opret ny. % 54 Sådan indtaster du internetprofilens indstillinger manuelt. 38

40 Flere indstillinger Du kan vælge forskellige indstillinger for afsendelse og modtagelse af MMS er. Sådan vælger du en indstilling } Meddelelser } YES } MMS } YES } Indstillinger } YES. Sådan skriver og sender du en MMS 1 } Meddelelser } YES } MMS } YES } Skriv ny } YES. 2 Vælg i undermenuerne } YES. 3 Indtast de oplysninger, du vil sende, } YES. 4 } YES for at tilføje flere objekter eller indstillinger. 5 } Send meddelelse } YES. Indtast modtagerens telefonnummer, eller hent det i telefonbogen ved at trykke på } YES. Sådan får du vist en MMS } YES. Meddelelsen vises automatisk. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe. Du kan rulle gennem meddelelsen igen vha. navigeringstasten, når du har læst en MMS. Tryk på for at gemme et objekt, du har markeret, i telefonen. } Fortsæt for at vælge en af følgende indstillinger, når du har læst meddelelsen: Vis igen, Information, Svar, Svar alle, Videresend, Gem skabelon, Opkald eller Slet. } NO for at lukke meddelelsen. Områdeinformation Områdeinformation, f.eks. en lokal trafikmelding, sendes til alle abonnenter inden for et bestemt netområde. Du kan ikke gemme denne type meddelelser. 39

41 Sådan slår du områdeinformation til eller fra 1 } Meddelelser } YES } Indstillinger } YES } Områdeinfo } YES } Modtagelse } YES. 2 } Til eller Fra } YES. Celleinformation Nogle netoperatører bruger celleinformation til at sende meddelelser til deres abonnenter inden for et bestemt netområde. Sådan slår du celleinformation til eller fra 1 } Meddelelser } YES } Indstillinger } YES } Områdeinfo } YES } Celle info } YES. 2 Vælg Til eller Fra } YES. 40

42 Personlige indstillinger Sådan skifter du pyntedæksel 1 Frigør bagdækslet ved at trykke som vist på billedet. 2 Træk bagdækslet af telefonen. 3 Løft forsigtigt låsen for at fjerne frontdækslet. 4 Sørg for at tastaturet er på plads, og tryk forsigtigt frontdækslet på telefonen. 41

43 Temaer Du kan ændre skærmens udseende vha. temaer. Din telefon leveres med et antal forudindstillede temaer. Sådan vælger du et tema } Sjov og spil } YES } Temaer } YES. Sådan justerer du displayets kontrast } Opsætning } YES } Display } YES } Kontrast } YES. Billeder Din telefon leveres med et antal billeder. Alle billeder gemmes under Mine billeder i menuen Sjov og spil. Du kan: Indstille et billede som baggrund, når telefonen er standby. Tildele et billede til en post i telefonbogen. Indsætte et billede i en MMS. Hente et billede på internettet. Håndtering af billeder Du kan tilføje, slette eller omdøbe billeder i Mine billeder. Antallet af billeder, der kan gemmes, afhænger af hvor meget ledig hukommelse der er. GIF, JPEG og WBMP er de filtyper, der understøttes. Du kan ikke omdøbe eller slette forudindstillede billeder. 42

44 Sådan får du dine billeder vist 1 } Sjov og spil } YES } Mine billeder } YES. 2 Billederne vises som miniaturer. } YES for at se dem i fuld størrelse. Animationer kan kun vises, når der indsættes et objekt i en SMS, % 34 Sådan indsætter du et objekt i en SMS. Sådan vælger du et billede som baggrund 1 } Opsætning } YES } Display } YES } Baggrund } YES } Vælg billede } YES. 2 Vælg et billede } YES. Sådan slår du baggrunden til eller fra } Opsætning } YES } Display } YES } Baggrund } YES } Aktiver, vælg Til eller Fra. Udveksling af billeder Du kan sende og modtage billeder i MMS er. For yderligere oplysninger om at sende billeder i meddelelser, % 33 Meddelelser. Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Sådan sender du et billede 1 } Sjov og spil } YES } Mine billeder } YES. 2 Vælg et billede } YES. Tryk på. 3 } Send billede } YES og skriv en meddelelse. 43

45 Sådan modtager du et billede viaenmeddelelse Når du modtager et billede via en meddelelse, vises en ny meddelelse i din indbakke. Marker billedet i meddelelsen vha. navigeringstasten for at vælge det, tryk på } Gem for at gemme det i Mine billeder. Ringesignaler og melodier Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Du kan oprette og redigere melodier og sende dem til en ven i en SMS. Du kan også hente nye melodier på internettet. Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Sådan vælger du en ringesignal } Opsætning } YES } Lyde & alarmer } YES } Ringetoner } YES. Sådan indstiller du ringesignalets styrke 1 } Opsætning } YES } Lyde & alarmer } YES } Ringe volume } YES. 2 Tryk på eller for at skrue ned eller op for lydstyrken. 3 } YES for at gemme indstillingen. Sådan slår du ringesignalet til eller fra Der er to måder at slå ringesignalet til eller fra på: } Lydløs } YES } Slå lydløs til eller Lydløs fra? } YES. Tryk på i standby, og vælg Slålydløstil eller Slålydløsfra. Alle signaler, undtagen alarmsignalet og timeren, slås fra. 44

46 Sådan komponerer du dit eget ringesignal Du kan komponere dit eget personlige ringesignal. Følgende indstillinger kan anvendes, når du komponerer et ringesignal: Tryk på en tast for at indtaste en tone. Tryk på tasten, og hold den nede for at indtaste en lang tone. Tryk på for at hæve tonen én oktav. Tryk én gang på for at hæve tonen en halv tone. Tryk to gange på for at sænke tonen en halv tone. Tryk på for at fjerne toner. Sådan komponerer du et ringesignal 1 } Sjov og spil } YES } Komposition } YES. 2 Brug indstillingerne ovenfor til at komponere dit ringesignal. 3 } YES for at lytte til dit ringesignal. 4 Tryk på YES igen for at gemme og navngive det, eller på NO for at komponere videre. Udveksling af ringesignaler og melodier Du kan sende og modtage lyd, ringesignaler eller melodier via MMS eller hente dem på internettet. Du kan ikke udveksle en polyfonisk melodi via SMS. Sådan sender du en melodi 1 } Sjov og spil } YES } Mine lyde } YES. 2 Vælg en melodi, og tryk på. 3 } Send lyd } YES. 45

47 Stigende ring Du kan vælge et ringesignal, der stiger gradvist fra laveste til højeste styrke, eller du kan vælge et ringesignal med en konstant styrke. Sådan slår du ringesignalet til eller fra } Opsætning } YES } Lyde & alarmer } YES } Stigende ring. Vælg Til eller Fra. Lyde & alarmer Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere den indbyggede vibrator. Du kan indstille telefonens vibrator til Til, Til hvis tavs eller Fra. Fra menuen Lyde & alarmer i Opsætning kan du også vælge: Meddel. alarm, når du modtager meddelelser. Tastelyd, når du bruger tastaturet. Sådan indstiller du vibratoren 1 } Opsætning } YES } Lyde & alarmer } YES } Vibrator } YES. 2 Vælg den ønskede indstilling } YES. Displaylys Displaylyset kan indstilles til Til eller Automatisk. Standardindstillingen for displaylyset er Automatisk for at optimere standbytiden. Når displaylyset er indstillet til Automatisk, slukker lyset nogle få sekunder efter, at du sidste gang trykkede på en tast. Når det er indstillet til Til, bruger displaylyset ekstra strøm fra batteriet og reducerer standbytiden. 46

48 Sådan aktiverer du skærmen Tryk på i standby. Sådan indstiller du displaylyset } Opsætning } YES } Display } YES } Lys } YES. Sådan indstiller du kontrasten på displayet } Opsætning } YES } Display } YES } Kontrast } YES. Tid og dato Sådan indstiller du tiden } Opsætning } YES } Tid og dato } YES } Indstil ur } YES. Sådan indstiller du tidsformatet } Opsætning } YES } Tid og dato } YES } Tidsformat } YES. Sådan angiver du datoen } Opsætning } YES } Tid og dato } YES } Indstil dato } YES. Sådan angiver du datoformatet } Opsætning } YES } Tid og dato } YES } Datoformat } YES. Besvarelse af opkald Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, kan du vælge at besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten NO) eller indstille telefonen til at besvare opkald automatisk. Sådan vælger du svarfunktion } Opsætning } YES } Håndfri } YES } Svarefunktion } YES. 47

49 Mine telefonnumre Du kan kontrollere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit telefonnummer } Telefonbog } YES } Indstillinger } Specielle numre } YES } Mine numre } YES. Hvis nummeret ikke er gemt på din SIM-kort, kan du selv indtaste det. Profiler Telefonen leveres med et antal forudindstillede profiler, som passer til et bestemt miljø. Du kan omdøbe eller ændre disse profiler. Sådan vælger du en profil } Opsætning } YES } Profiler } YES } Vælg profil } YES. Sådan ændrer du en profilindstilling 1 } Opsætning } YES } Profiler } YES } Rediger profil } YES. 2 Vælg en indstilling } YES. 3 Rediger indstillingerne for profilen } YES for at bekræfte. Sådan omdøber du en profil } Opsætning } YES } Profiler } YES } Rediger profil } YES } Profilnavn } YES. Sådan nulstiller du alle profiler } Opsætning } YES } Profiler } YES } Nulstil profiler } YES. 48

50 Nulstil alt Du kan nulstille telefonens indstillinger, så den får de indstillinger, den havde, da du købte den, ved at vælge Nulstil indstill. Vælg i stedet Nulstil alt, hvis du også vil slette alle telefonbogens poster, meddelelser og andre personlige data. Hvis du vælger Nulstil alt, slettes også indhold, du har hentet, modtaget og redigeret, f.eks. melodier og billeder. Sådan nulstiller du telefonen 1 } Opsætning } YES } Nulstil alt } YES. 2 Vælg Nulstil indstill. eller Nulstil alt } YES. 3 } YES for at fortsætte. 4 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode) } YES. 49

51 Internet Opsætning af internettet Følgende kræves for at kunne bruge internettet: Et telefonabonnement, der dækker datatransmission. Indstillinger, der er angivet i telefonen. Du skal måske også tilmelde dig som internetbruger hos din tjenesteudbyder eller netoperatør. Du kan få flere oplysninger om opsætning i de startvejledninger, du finder på Modtagelse af indstillinger i en SMS Din GSM-netoperatør eller internetudbyder kan muligvis sende indstillingerne direkte til din telefon i en SMS. Sådan henter du indstillingerne hos Sony Ericsson Brug en pc til at få adgang til hvor du kan bestille en SMS med indstillingerne, som sendes til din telefon. Sådan installerer du indstillingerne Når meddelelsen modtages, vises Nye indstillin- ger modtaget Installer? på displayet: Tryk på YES for at installere de nye indstillinger. Hvis indstillingerne allerede findes i telefonen, kan du enten beholde dem eller erstatte dem, % 51 Oplysninger om de avancerede indstillinger. Tryk på NO for at annullere installationen. Efter installationen: % 56 Brug af internetbrowser. 50

52 Opsætning med guiden Hvis din telefon ikke er sat op til internet, kan du bede din netoperatør eller tjenesteudbyder om at give dig oplysninger om internetindstillingerne. Så kan guiden i telefonen føre dig gennem de relevante indstillinger. Sådan bruger du guiden til opsætning af internettet 1 } Internettjenester } YES } websted (f.eks. Sony Ericsson) } YES. Guiden starter nu, hvis der ikke findes nogen indstillinger. 2 Indtast og gem indstillingerne, når du bliver bedt om det, og tryk på YES for at bekræfte. Oplysninger om de avancerede indstillinger Ikke alle de avancerede indstillinger, som er beskrevet i det følgende, er obligatoriske, så kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. En datakonto indeholder indstillinger for forbindelse, som giver adgang til en server hos tjenesteudbyderen, f.eks. via WAP eller . En internetprofil indeholder brugerindstillinger, som gør det muligt at surfe på internettet. Hvis du vil bruge webbrowseren via en internetudbyder, kræves indstillinger for en specifik datakonto til internettet og en internetprofil. Hvis du vil sende en SMS til en -adresse via netoperatøren, skal du angive et telefonnummer til en -gateway. 51

53 Datakontoindstillinger Du kan have flere datakonti med forskellige indstillinger til forskellige formål gemt i telefonen. Hovedindstillingen for en datakonto er Kontotype (forbindelsesmetoden). Hvis telefonen ikke har indstillinger for en datakonto eller internetprofil, kan du angive indstillingerne for datakontoen, når du angiver indstillingerne for internetprofilen. Du kan vælge fra kontotyperne GPRS-data eller GSM-data. Hvis du vil ændre adgangstype, skal du oprette en ny datakonto og vælge den adgangstype, du vil bruge. GPRS GPRS (General Packet Radio Service) giver dig hurtigt og effektivt mulighed for altid at være online. Der kræves et abonnement, der omfatter GPRS. Tilgængelige GPRS-indstillinger: APN-adresse (Access point name address) Adressen på det eksterne netværk, som du ønsker at få forbindelse til, enten en IP-adresse eller en tekststreng. Brugernavn Dit brugernavn, som du skal bruge for at logge på et eksternt netværk. Password Dit password, som du skal bruge for at logge på et eksternt netværk. Anm. om passwd Hvis denne indstilling er valgt, bliver du bedt om et password, hver gang du logger på det eksterne netværk. Tillad opkald Hvis du vil kunne modtage indgående opkald under en GPRS-session, skal du vælge Automatisk. Ellers skal du vælge Kun GPRS. 52

54 IP-adresse Den IP-adresse, som telefonen bruger, når den kommunikerer med netværket. Hvis du ikke indtaster en adresse, giver netværket dig en midlertidig IP-adresse. DNS-adresse Hvis nettet ikke automatisk forsyner DNS-serveren med en IP-adresse, kan du angive den her. Udv. indstillinge (Udvidede indstillinger) Disse indstillinger er valgfri. Kontakt netoperatøren. GSM GSM-indstillingerne indeholder en række indstillinger, der ligner GPRS-indstillingerne, samt en række specifikke GSM-indstillinger: Telefonnummer Telefonnummeret på din internetudbyder. Datahastighed Vælg den hastighed, du ønsker, forbindelsen skal have. Opkaldstype Vælg analog forbindelse eller ISDNforbindelse. Sådan opretter du en datakonto manuelt 1 } Opsætning } Forbindelser } YES } Datakomm. } YES } Datakonti } YES } Tilføj konto? } YES. 2 Vælg en kontotype som giver adgang, og indtast navnet på datakontoen. 3 Indtast de indstillinger, du har modtaget fra netoperatøren eller tjenesteudbyderen. } YES for at bekræfte de enkelte indstillinger. 4 Gem? } YES. 53

55 Sådan redigerer du en datakonto 1 } Opsætning } Forbindelser } YES } Datakomm. } YES } Datakonti } YES. 2 Vælg en datakonto } YES. 3 } Rediger. 4 Vælg den indstilling, du vil redigere } YES. Rediger indstillingen } YES. 5 Gentag trin 4 for andre indstillinger, du vil redigere. Foretrukket tjeneste Du kan vælge GPRS eller GSM som den foretrukne tjeneste. Sådan vælger du den foretrukne tjeneste } Opsætning } Forbindelser } YES } Datakomm. } YES } Ønsket service } YES, og vælg GPRS og GSM eller Kun GSM } YES. Internetprofilens indstillinger Internetindstillingerne gemmes i en internetprofil. I de fleste tilfælde skal du kun bruge én profil for at få adgang til internettet. Du kan oprette og bruge flere internetprofiler, f.eks. til adgang til sikre websteder. Du skal skifte mellem profilerne, afhængigt af den netforbindelse du skal bruge. Kontroller, at der er oprettet en datakonto mellem telefonen og internetserveren som beskrevet i % 52 Datakontoindstillinger. Sådan indtaster du internetprofilens indstillinger manuelt 1 } Internettjenester } YES } Opsætning } YES } Internetprofiler } YES. 2 } Tilføj profil? for at tilføje en ny profil, eller vælg en eksisterende profil, du kan redigere, } YES. 54

56 Sådan indtaster du oplysninger i en ny profil Hvis du vælger Tilføj profil?, skal du indtaste et navn på profilen } YES } Tilslut vha.: } YES, vælge datakontoen, der skal bruges, } YES og indtaste IP-adresse } YES. Der vises en liste. Gå til Gem? } YES. Sådan redigerer du en eksisterende profil Hvis du vælger en eksisterende profil, kan du bruge følgende funktioner: Omdøb Skift navn på profilen. Tilslut via Vælg datakonto. IP-adresse Adresse på WAP-gateway-server. Avanceret Flere profilindstillinger, se nedenfor. Slet Slet profilen. Sådan bruger du de avancerede profilindstillinger Hvis du vælger Avanceret, kan du gøre følgende: Ny hjemmeside Indtaste adressen på det websted, du vil bruge som startside. Anden konto Vælge en alternativ datakonto, hvis den første konto under Tilslut via ikke fungerer. Brugernavn Indtaste dit brugernavn til WAP-gatewayen. Password Indtaste dit password til WAP-gatewayen. Sikkerhed Få internetsikkerhedsindstillingerne vist. Vis billeder Se billeder, mens du browser. Internetsikkerhed Din telefon understøtter sikker browsing. Det er internetudbyderen, der har ansvaret for sikkerheden på en forbindelse mellem en WAP-gateway og den pågældende internetudbyder. 55

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere