This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Klargøring af telefonen Navigering i telefonens menuer Opkald Telefonbog Meddelelser Lyde og alarmer Alarmer Spil Indstillinger Låse Ekstra Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Du kan få mere support og oplysninger på 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2

4 Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3

5 Lær din telefon at kende GSM-signalets styrke 6 Stik til stereohovedtelefoner og batterioplader 2,8 Valgtastens funktion 7 Batteristatus 3,9 Valgtaster 10 Navigeringstast med genveje 4 Opkaldstast 11 Afslut/slettetast og afbryder 5 Tastelås 4

6 Før du starter Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isætte SIM-kortet. Tilslutte og oplade batteriet. Symbolerne i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Denne pil henviser dig til en side med flere oplysninger. } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 5

7 Tastatur Tryk midt på navigeringstasten for at gå til hovedmenuen. Tryk mod venstre højre op ned for at navigere. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Sådan afslutter du en funktion og går et niveau tilbage Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på for at afslutte en funktion. Tryk på for at rette fejl. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS. Tryk på for at vælge ringemåde. Tryk på for at indstille en alarm. Tryk på for at gå til telefonbogen. 6

8 SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, din telefonbog og mange andre ting. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. PIN (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med et af nødopkaldsnumrene, f.eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 18 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN spærret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 41 Låse. 7

9 Klargøring af telefonen Isæt SIM-kortet, isæt og oplad batteriet og tænd telefonen. Isæt SIM-kortet og batteriet 1 Træk forsigtigt dækslet af telefonen. 2 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 3 Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 8

10 Oplad batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Den røde opladningsindikator lyser under opladningen. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast oven over taltasterne for at aktivere skærmen. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 9

11 Tænd og sluk telefonen 1 Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. 2 Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt } OK. 3 } OK, når du bliver bedt om at angive dato og klokkeslæt. 4 Indtast dato og klokkeslæt } Gem. 5 Tryk på for at forlade opsætningsmenuen. Tryk på højre -tast for at få lys på skærmen, hvis den bliver sort, når du indtaster din PIN-kode. Tryk på for at slette tegn, du har indstastet. Standbytilstand Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises operatørens navn på skærmen. Det kaldes standbytilstand du kan nu foretage og modtage opkald. % 39 Net for at få oplysninger. 10

12 Navigering i telefonens menuer Tryk på fra standby for at gå til hovedmenuen. Meddelelser er den første menu, der vises. Tryk op eller ned for at gå fra menu til menu. 11

13 Sådan tænder du lyset på skærmen Tryk på en af tasterne over taltasterne for at tænde lyset i skærmen. Sådan låser du tastaturet og låser det op Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse: Tryk på } Lås for at låse tastaturet. Tryk på } Lås op for at låse tastaturet op. % 41 Låse for at få flere oplysninger. 12

14 Ikoner Disse ikoner vises på displayet for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. % 39 Net. Viser batteriets status. % 8 Klargøring af telefonen. Du har mistet et opkald. % 15 Opkald. Du har modtaget en ny SMS eller talemeddelelse*. % 27 Ny meddelelse. Telefonen er indstillet til lydløs. % 34 Lyde og alarmer. Tastaturet er låst. % 41 Låse. En alarm er aktiveret. % 36 Alarmer. *Linje 1 er aktiv. % 21 To samtalelinjer. *Viderstil opkald er aktiveret. % 18 Viderestilling af opkald. Du finder yderligere oplysninger på * Visse punkter er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 13

15 Menuoversigt Meddelelser Opkaldsliste Lyde & alarmer Alarmer Spil Indstillinger Ekstra Skriv ny Indbakke Kald talemed. Kladder Udbakke Skabeloner Områdeinfo Indstillinger Mist. opkald Kaldte Besv. opkald Ringesignal Ringemåde Ringestyrke Tastlyd Medd.alarm Alarmsignal Alarmer Bold Hukommelse Display Dato og tid Sprog Låse Opkald Net Nulstil alt Regnemask. Stopur Telefonbog Der vises muligvis flere menuer, der er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 14

16 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Tænd og sluk telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Ved et indgående opkald vises navnet, hvis du har gemt nummeret i telefonbogen. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på for at kalde op. Tryk på for at afslutte opkaldet. Sådan besvarer du et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Trtyk på for at afvise et opkald. Du kan også trykke på Svar eller Afvis. 15

17 Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Tryk på venstre højre op eller ned på navigeringstasten for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på. 16

18 Sådan parkerer du et opkald } Parker under et opkald for at parkere det. } Genopt. for at genoptage opkaldet. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald 1 } Mere } Sluk mik. for at slå mikrofonen fra under et opkald. 2 } Tænd mik. for at genoptage. Sådan kontrollerer du, om du har mistet opkald 1 } Vis for at få de mistede opkald vist, når Mist. opkald vises. 2 Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste 10 opkald gemmes på Opkaldsliste. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og vælg et af opkaldene på listen. 2 Gå til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan ringer du til et nummer fra en opkaldsliste 1 } Opkaldsliste og vælg en opkaldsliste. 2 Vælg et nummer } Mere } Slet } Ja. 17

19 Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I visse lande kan operatøren have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Tast f.eks. 112, og tryk på. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opk. er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestil opk ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Viderestil opk } Taleopkald. 2 Vælg en af indstillingerne for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde kontakten. 4 } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Annuller. 18

20 Tjenesten Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Opk. venter. 2 Vælg Til eller Fra. Modtagelse af opkald nr. 2 Du har følgende muligheder, hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, og du modtager yderligere et opkald: } Svar og parker det igangværende opkald. } Afvis for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. Tryk på for at afslutte det aktuelle opkald. } Mere } Afslut parkeret for at afslutte det parkerede opkald. } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Tryk to gange på for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. 19

21 Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det telefonnummer, du vil kalde op, og tryk på. 3 Tryk på for at afslutte det andet opkald. 4 } Genopt. for at fortsætte det første opkald. Konferencer I en konference kan du tale med mere end én person samtidigt. En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Du kan derefter parkere konferencen for at tilføje op til seks deltagere eller blot foretage et andet opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Kald op til den næste person. 3 } Mere } Forbind opkald for at tilføje en ny deltager. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. 20

22 To samtalelinjer Adskil forretningssamtaler og private samtaler på to linjer med forskellige numre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Sådan vælger du en samtalelinje } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Skift til linje 1 eller Skift til linje 2. Mit nummer Du kan få vist og redigere dit eller dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit eget telefonnummer 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Mit nummer. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du selv indtaste det. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal have oplyst et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsede opkald, der ikke kan aktiveres. 21

23 Sådan aktiverer du opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. og vælg en indstilling. 2 Indtast dit password } OK. Følgende opkald kan begrænses: Udgående int. Alle udgående internationale opkald. UdgIntRoam Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle Alle udgående opkald. Indg v roam Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Alle opkald Alle indgående opkald. Sådan annullerer du alle opkaldsbegrænsninger 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. } Annuller alt. 2 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. 22

24 Sådan aktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Aktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. Sådan gemmer du et fast nummer 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Fast nummer. 2 Indtast oplysningerne. 3 Indtast din PIN2-kode } OK. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tælleren for pris. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.timere. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris. 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Nulstil alle. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 23

25 Beløbsgrænse på opkald Indtast en beløbsgrænse for opkald. Når beløbet er opbrugt, kan der ikke foretages flere opkald. Sådan ser du, hvor stort et beløb der er tilbage } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Kredit. Sådan indstiller du en beløbsgrænse 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Angiv kredit. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Vælg Rediger, og indtast antal enheder } OK. Sådan viser eller skjuler du dit eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1 } Indstillinger } Opkald } Vis nr. 2 Vælg Skjul nr., Vis nr. eller Netstandard. 24

26 Telefonbog Du kan gemme navne og numre i den Telefonbog, som ligger på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Tryk på } Ny kontakt } Vælg. 2 Indtast navnet } Forts. 3 Indtast nummeret, } Gem. Sådan kalder du op til en kontakt fra telefonbogen 1 Tryk på. 2 Gå til, eller indtast de første par bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 3 Vælg en kontakt, og tryk på. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt. 2 } Mere } Red. kontakt. 3 Rediger oplysningerne } Gem. 25

27 Sådan sletter du en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt eller et nummer. 2 } Mere } Slet kontakt } Ja. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle telefonnumre. De kan bruges i udlandet og hjemme. % 16 Sådan foretages internationale opkald. Telefonbogens hukommelse Antallet af poster, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du telefonbogens hukommelsesstatus 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Hukom.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby, hvis du har gemt nummeret til din talemeddelelsestjeneste i telefonen. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddel.nr. 2 Indtast nummeret på talemeddelelsestjenesten } OK. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. 26

28 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Før du starter Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du taste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har nummeret på servicecentret. Sådan kontrollerer eller tilføjer du et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det inklusive det internationale + -tegn og landekoden } OK. Tekstmeddelelser SMS er kan sendes til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt i telefonbogen. Ny meddelelse Der vises et meddelelsesikon på skærmen, når du modtager en ny SMS eller talemeddelelse } Læs. Indbakke Nye meddelelser gemmes i din Indbakke. 27

29 Sådan læser du nye meddelelser } Meddelelser } Indbakke. Indtastning af bogstaver og tegn Der er to måder, du kan indtaste bogstaver og tegn på, når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9 Text Input. Sådan ændrer du skrivemåden Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9 text input., før eller under indtastning af bogstaver. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Ja. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for komma, punktum, spørgsmålstegn osv. 28

30 Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på, og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. T9 Text Input Metoden T9 Text Input anvender en ordbog til at genkende ord. Du skal kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. 29

31 Sådan får du vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Tilføj symbol Brug til at flytte gennem symboler. Nationale tegn Slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Ordbog (T9) Slå T9-indtastning til eller fra. Skrivesprog Der vises en liste med tilgængelige sprog. Sådan indtaster du symboler i en SMS 1 } Mere } Tilføj symbol mens du skriver SMS en. 2 Gå til et symbol } Indsæt. Sådan skifter du skrivesprog 1 } Mere } Skrivesprog. 2 Vælg et sprog. Kladder Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Kladder. Meddelelser, det ikke lykkes at afsende, gemmes også i Kladder. Sådan skriver du en SMS og gemmer den som en kladde 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Nej } Gem i Kladder. 30

32 Udbakke Afsendte meddelelser gemmes i udbakken. De ældste meddelelser slettes, når udbakken er fuld. Sådan gemmer du et telefonnummer fra en SMS 1 } Mere } Gem } Tlf.nr. i SMS en. 2 Indtast nummeret } Gem. 3 Indtast et navn for kontakten } Forts. } Gem. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker meddelelsen } Mere } Slet } Ja. Sådan sletter du alle meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 } Mere } Slet alt } Ja. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende lange meddelelser automatisk ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Skabeloner Baser din meddelelse på de foruddefinerede skabeloner. Du kan også tilføje nye skabeloner. 31

33 Sådan bruger du en meddelelsesskabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Vælg den skabelon, du vil bruge } Send. 3 Rediger skabelonen, vælg modtageren og send meddelelsen ved at trykke på Ja. Sådan opretter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } (Ny skabelon). 2 Skriv meddelelsen } OK. Det kan være nødvendigt at slette en af de foruddefinerede skabloner i telefonen, hvis du vil oprette din egen skabelon. Sådan sletter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Marker den skabelon, du vil slette } Mere } Slet. Indstillinger for meddelelser Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan muligvis konvertere en SMS til et format (f.eks. fax), som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på. Sådan vælger du en standardmeddelelsestype } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Svartype: og vælg en indstilling. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse 1 } Meddelelser } Udbakke og vælg en SMS. 2 } Mere } Medd.status. 32

34 Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slår du områdeinformation til eller fra 1 } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Tjeneste:. 2 Vælg Til eller Fra. 33

35 Lyde og alarmer Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Sådan vælger du en ringesignal } Lyde & alarmer } Ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 } Lyde & alarmer } Ringestyrke. 2 Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. 3 } Gem. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan slår du lyd ved tastetryk til eller fra 1 } Lyde & alarmer } Tastlyd. 2 Vælg Til eller Fra. Indstillinger for lyde og advarsler Du kan også vælge disse indstillinger under Lyde & alarmer: Ringemåde vælger lydløs eller vibration som ringemåde. Medd.alarm vælger signal for besked om meddelelse. Alarmsignal vælger alarmsignal. Ringemåder Indstiller ringemåden til lydløs eller vibration. Tryk på i standby for hurtigt af få adgang til denne menu. 34

36 Sådan indstiller du ringesignalet til lydløs Ringning Vib. & ring Kun vibrator Lydløs 1 Tryk på i standby. 2 } Lydløs } Vælg. Sådan indstilles vibratoren 1 Tryk på i standby. 2 } Vib. & ring eller Kun vibrator } Vælg. 35

37 Alarmer Du kan tilføje op til tre alarmer over en 24-timers periode. Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du vækkeuret 1 Tryk på i standby. 2 Gå til en post } Vælg. 3 Indtast tidspunktet, } OK. 4 Indtast betegnelsen for alarmen } Gem. Sådan slår du en alarm fra Når den ringer } Deakt. } Slumre for at udsætte den i 9 minutter. Alarmen udsættes automatisk, hvis du ikke trykker på nogen af tasterne. Sådan slår du en alarm til eller fra 1 } Alarmer og gå til en post. 2 } Aktiver eller Deakt. Sådan vælger du et alarmsignal } Lyde & alarmer } Alarmsignal. 36

38 Spil Der følger flere spil med telefonen. Oplysninger og tasternes funktioner finder du i Hjælp til de enkelte spil. Sådan startes og afsluttes et spil 1 } Spil, og vælg et spil } Start. 2 Tryk på for at afslutte spillet. 3 } Hjælp for at læse hjælpeteksterne. 37

39 Indstillinger Pauseskærm og baggrundsbillede Ved leveringen har telefonen en foruddefineret pauseskærm og baggrunde. Pauseskærmen aktiveres for at spare strøm, når telefonen ikke har været anvendt i nogle sekunder. Du kan ændre skærmens udseende vha. baggrundsbilleder. Sådan aktiverer du pauseskærmen } Indstillinger } Display } Pauseskærm. Sådan vælger du en baggrund } Indstillinger } Display } Baggrund. Sådan justerer du displayets kontrast 1 } Indstillinger } Display } Kontrast. 2 Tryk på for at øge kontrasten og på for at mindske den. 3 } Gem. Dato og klokkeslæt Sådan indstiller du tiden 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 Indtast tidspunktet, } Gem. Sådan indstiller du tidsformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Sådan angiver du datoen 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil dato. 2 Indtast datoen, } Gem. 38

40 Sådan angiver du datoformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil dato. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Håndfri Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, og indstillinger for håndfri er aktiveret, kan du vælge at besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten ) eller indstille telefonen til at besvare opkald automatisk. Sådan vælger du håndfri svarfunktion 1 Indstillinger } Opkald } Håndfri. 2 Vælg Normal, Vilkårlig tast, eller Automatisk. Net Telefonen vælger automatisk dit eget net, når du tænder den. Hvis dit eget net ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis din netoperatør tillader det. Du kan vælge, hvilket net du vil bruge, eller føje et nyt net til din liste med foretrukne net. % 45 Fejlfinding for at få flere oplysninger om net. Sådan får du vist indstillinger for tilgængelige net } Indstillinger } Net. Sådan starter du en automatisk søgning efter net 1 } Indstillinger } Net } Ny søgning. 2 Telefonen søger efter et net i henhold til den liste med foretrukne net, der er gemt på dit SIM-kort. 39

41 Sådan vælger du et net 1 } Indstillinger } Net } Vælg net. 2 Vælg et net. Sådan tilføjer du et foretrukket net 1 } Indstillinger } Net } Foretrukne net } Nyt net } Tilføj. 2 Vælg en netoperatør på listen, og indstil en prioritet } OK. Kontakt din netoperatør for at få oplysninger. Nulstil alt Du kan nulstille alle indstillinger i telefonen, så de bliver, som de var, da du købte telefonen. Alle ændringer af indstillingerne, du har foretaget, slettes. Sådan nulstiller du telefonen 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode). 3 } OK. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer eller de sprog, du vil bruge, når du skriver. De fleste SIM-kort indstiller automatisk sproget, der anvendes i menuen, til sproget i det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } Sprog og vælg et sprog. Du kan ændre telefonens sprog til Engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan vælger du skrivesprog % 30 Sådan skifter du skrivesprog. 40

42 Låse Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. Sådan låser du telefonen op Indtast koden } OK, hvis telefonens lås er aktiveret. Automatisk telefonlås Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Det er vigtigt, at du husker din kode. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson forhandler. Sådan aktiverer eller deaktiverer du telefonens låsekode 1 } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Beskyttelse og vælg et alternativ. 2 Indtast telefonens låsekode, } OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode. Tastaturlås Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Du kan alligevel besvare indgående opkald, og tastaturet låses igen bagefter. % 12 Sådan låser du tastaturet og låser det op. 41

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere