This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Klargøring af telefonen Navigering i telefonens menuer Opkald Telefonbog Meddelelser Lyde og alarmer Alarmer Spil Indstillinger Låse Ekstra Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Du kan få mere support og oplysninger på 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2

4 Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3

5 Lær din telefon at kende GSM-signalets styrke 6 Stik til stereohovedtelefoner og batterioplader 2,8 Valgtastens funktion 7 Batteristatus 3,9 Valgtaster 10 Navigeringstast med genveje 4 Opkaldstast 11 Afslut/slettetast og afbryder 5 Tastelås 4

6 Før du starter Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isætte SIM-kortet. Tilslutte og oplade batteriet. Symbolerne i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Denne pil henviser dig til en side med flere oplysninger. } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 5

7 Tastatur Tryk midt på navigeringstasten for at gå til hovedmenuen. Tryk mod venstre højre op ned for at navigere. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Sådan afslutter du en funktion og går et niveau tilbage Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på for at afslutte en funktion. Tryk på for at rette fejl. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS. Tryk på for at vælge ringemåde. Tryk på for at indstille en alarm. Tryk på for at gå til telefonbogen. 6

8 SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, din telefonbog og mange andre ting. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. PIN (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med et af nødopkaldsnumrene, f.eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 18 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN spærret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 41 Låse. 7

9 Klargøring af telefonen Isæt SIM-kortet, isæt og oplad batteriet og tænd telefonen. Isæt SIM-kortet og batteriet 1 Træk forsigtigt dækslet af telefonen. 2 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 3 Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 8

10 Oplad batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Den røde opladningsindikator lyser under opladningen. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast oven over taltasterne for at aktivere skærmen. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 9

11 Tænd og sluk telefonen 1 Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. 2 Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt } OK. 3 } OK, når du bliver bedt om at angive dato og klokkeslæt. 4 Indtast dato og klokkeslæt } Gem. 5 Tryk på for at forlade opsætningsmenuen. Tryk på højre -tast for at få lys på skærmen, hvis den bliver sort, når du indtaster din PIN-kode. Tryk på for at slette tegn, du har indstastet. Standbytilstand Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises operatørens navn på skærmen. Det kaldes standbytilstand du kan nu foretage og modtage opkald. % 39 Net for at få oplysninger. 10

12 Navigering i telefonens menuer Tryk på fra standby for at gå til hovedmenuen. Meddelelser er den første menu, der vises. Tryk op eller ned for at gå fra menu til menu. 11

13 Sådan tænder du lyset på skærmen Tryk på en af tasterne over taltasterne for at tænde lyset i skærmen. Sådan låser du tastaturet og låser det op Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse: Tryk på } Lås for at låse tastaturet. Tryk på } Lås op for at låse tastaturet op. % 41 Låse for at få flere oplysninger. 12

14 Ikoner Disse ikoner vises på displayet for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. % 39 Net. Viser batteriets status. % 8 Klargøring af telefonen. Du har mistet et opkald. % 15 Opkald. Du har modtaget en ny SMS eller talemeddelelse*. % 27 Ny meddelelse. Telefonen er indstillet til lydløs. % 34 Lyde og alarmer. Tastaturet er låst. % 41 Låse. En alarm er aktiveret. % 36 Alarmer. *Linje 1 er aktiv. % 21 To samtalelinjer. *Viderstil opkald er aktiveret. % 18 Viderestilling af opkald. Du finder yderligere oplysninger på * Visse punkter er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 13

15 Menuoversigt Meddelelser Opkaldsliste Lyde & alarmer Alarmer Spil Indstillinger Ekstra Skriv ny Indbakke Kald talemed. Kladder Udbakke Skabeloner Områdeinfo Indstillinger Mist. opkald Kaldte Besv. opkald Ringesignal Ringemåde Ringestyrke Tastlyd Medd.alarm Alarmsignal Alarmer Bold Hukommelse Display Dato og tid Sprog Låse Opkald Net Nulstil alt Regnemask. Stopur Telefonbog Der vises muligvis flere menuer, der er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 14

16 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Tænd og sluk telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Ved et indgående opkald vises navnet, hvis du har gemt nummeret i telefonbogen. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på for at kalde op. Tryk på for at afslutte opkaldet. Sådan besvarer du et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Trtyk på for at afvise et opkald. Du kan også trykke på Svar eller Afvis. 15

17 Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Tryk på venstre højre op eller ned på navigeringstasten for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på. 16

18 Sådan parkerer du et opkald } Parker under et opkald for at parkere det. } Genopt. for at genoptage opkaldet. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald 1 } Mere } Sluk mik. for at slå mikrofonen fra under et opkald. 2 } Tænd mik. for at genoptage. Sådan kontrollerer du, om du har mistet opkald 1 } Vis for at få de mistede opkald vist, når Mist. opkald vises. 2 Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste 10 opkald gemmes på Opkaldsliste. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og vælg et af opkaldene på listen. 2 Gå til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan ringer du til et nummer fra en opkaldsliste 1 } Opkaldsliste og vælg en opkaldsliste. 2 Vælg et nummer } Mere } Slet } Ja. 17

19 Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I visse lande kan operatøren have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Tast f.eks. 112, og tryk på. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opk. er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestil opk ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Viderestil opk } Taleopkald. 2 Vælg en af indstillingerne for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde kontakten. 4 } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Annuller. 18

20 Tjenesten Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Opk. venter. 2 Vælg Til eller Fra. Modtagelse af opkald nr. 2 Du har følgende muligheder, hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, og du modtager yderligere et opkald: } Svar og parker det igangværende opkald. } Afvis for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. Tryk på for at afslutte det aktuelle opkald. } Mere } Afslut parkeret for at afslutte det parkerede opkald. } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Tryk to gange på for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. 19

21 Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det telefonnummer, du vil kalde op, og tryk på. 3 Tryk på for at afslutte det andet opkald. 4 } Genopt. for at fortsætte det første opkald. Konferencer I en konference kan du tale med mere end én person samtidigt. En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Du kan derefter parkere konferencen for at tilføje op til seks deltagere eller blot foretage et andet opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Kald op til den næste person. 3 } Mere } Forbind opkald for at tilføje en ny deltager. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. 20

22 To samtalelinjer Adskil forretningssamtaler og private samtaler på to linjer med forskellige numre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Sådan vælger du en samtalelinje } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Skift til linje 1 eller Skift til linje 2. Mit nummer Du kan få vist og redigere dit eller dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit eget telefonnummer 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Mit nummer. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du selv indtaste det. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal have oplyst et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsede opkald, der ikke kan aktiveres. 21

23 Sådan aktiverer du opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. og vælg en indstilling. 2 Indtast dit password } OK. Følgende opkald kan begrænses: Udgående int. Alle udgående internationale opkald. UdgIntRoam Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle Alle udgående opkald. Indg v roam Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Alle opkald Alle indgående opkald. Sådan annullerer du alle opkaldsbegrænsninger 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. } Annuller alt. 2 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. 22

24 Sådan aktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Aktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. Sådan gemmer du et fast nummer 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Fast nummer. 2 Indtast oplysningerne. 3 Indtast din PIN2-kode } OK. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tælleren for pris. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.timere. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris. 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Nulstil alle. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 23

25 Beløbsgrænse på opkald Indtast en beløbsgrænse for opkald. Når beløbet er opbrugt, kan der ikke foretages flere opkald. Sådan ser du, hvor stort et beløb der er tilbage } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Kredit. Sådan indstiller du en beløbsgrænse 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Angiv kredit. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Vælg Rediger, og indtast antal enheder } OK. Sådan viser eller skjuler du dit eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1 } Indstillinger } Opkald } Vis nr. 2 Vælg Skjul nr., Vis nr. eller Netstandard. 24

26 Telefonbog Du kan gemme navne og numre i den Telefonbog, som ligger på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Tryk på } Ny kontakt } Vælg. 2 Indtast navnet } Forts. 3 Indtast nummeret, } Gem. Sådan kalder du op til en kontakt fra telefonbogen 1 Tryk på. 2 Gå til, eller indtast de første par bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 3 Vælg en kontakt, og tryk på. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt. 2 } Mere } Red. kontakt. 3 Rediger oplysningerne } Gem. 25

27 Sådan sletter du en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt eller et nummer. 2 } Mere } Slet kontakt } Ja. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle telefonnumre. De kan bruges i udlandet og hjemme. % 16 Sådan foretages internationale opkald. Telefonbogens hukommelse Antallet af poster, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du telefonbogens hukommelsesstatus 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Hukom.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby, hvis du har gemt nummeret til din talemeddelelsestjeneste i telefonen. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddel.nr. 2 Indtast nummeret på talemeddelelsestjenesten } OK. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. 26

28 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Før du starter Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du taste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har nummeret på servicecentret. Sådan kontrollerer eller tilføjer du et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det inklusive det internationale + -tegn og landekoden } OK. Tekstmeddelelser SMS er kan sendes til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt i telefonbogen. Ny meddelelse Der vises et meddelelsesikon på skærmen, når du modtager en ny SMS eller talemeddelelse } Læs. Indbakke Nye meddelelser gemmes i din Indbakke. 27

29 Sådan læser du nye meddelelser } Meddelelser } Indbakke. Indtastning af bogstaver og tegn Der er to måder, du kan indtaste bogstaver og tegn på, når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9 Text Input. Sådan ændrer du skrivemåden Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9 text input., før eller under indtastning af bogstaver. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Ja. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for komma, punktum, spørgsmålstegn osv. 28

30 Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på, og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. T9 Text Input Metoden T9 Text Input anvender en ordbog til at genkende ord. Du skal kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. 29

31 Sådan får du vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Tilføj symbol Brug til at flytte gennem symboler. Nationale tegn Slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Ordbog (T9) Slå T9-indtastning til eller fra. Skrivesprog Der vises en liste med tilgængelige sprog. Sådan indtaster du symboler i en SMS 1 } Mere } Tilføj symbol mens du skriver SMS en. 2 Gå til et symbol } Indsæt. Sådan skifter du skrivesprog 1 } Mere } Skrivesprog. 2 Vælg et sprog. Kladder Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Kladder. Meddelelser, det ikke lykkes at afsende, gemmes også i Kladder. Sådan skriver du en SMS og gemmer den som en kladde 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Nej } Gem i Kladder. 30

32 Udbakke Afsendte meddelelser gemmes i udbakken. De ældste meddelelser slettes, når udbakken er fuld. Sådan gemmer du et telefonnummer fra en SMS 1 } Mere } Gem } Tlf.nr. i SMS en. 2 Indtast nummeret } Gem. 3 Indtast et navn for kontakten } Forts. } Gem. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker meddelelsen } Mere } Slet } Ja. Sådan sletter du alle meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 } Mere } Slet alt } Ja. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende lange meddelelser automatisk ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Skabeloner Baser din meddelelse på de foruddefinerede skabeloner. Du kan også tilføje nye skabeloner. 31

33 Sådan bruger du en meddelelsesskabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Vælg den skabelon, du vil bruge } Send. 3 Rediger skabelonen, vælg modtageren og send meddelelsen ved at trykke på Ja. Sådan opretter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } (Ny skabelon). 2 Skriv meddelelsen } OK. Det kan være nødvendigt at slette en af de foruddefinerede skabloner i telefonen, hvis du vil oprette din egen skabelon. Sådan sletter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Marker den skabelon, du vil slette } Mere } Slet. Indstillinger for meddelelser Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan muligvis konvertere en SMS til et format (f.eks. fax), som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på. Sådan vælger du en standardmeddelelsestype } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Svartype: og vælg en indstilling. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse 1 } Meddelelser } Udbakke og vælg en SMS. 2 } Mere } Medd.status. 32

34 Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slår du områdeinformation til eller fra 1 } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Tjeneste:. 2 Vælg Til eller Fra. 33

35 Lyde og alarmer Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Sådan vælger du en ringesignal } Lyde & alarmer } Ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 } Lyde & alarmer } Ringestyrke. 2 Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. 3 } Gem. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan slår du lyd ved tastetryk til eller fra 1 } Lyde & alarmer } Tastlyd. 2 Vælg Til eller Fra. Indstillinger for lyde og advarsler Du kan også vælge disse indstillinger under Lyde & alarmer: Ringemåde vælger lydløs eller vibration som ringemåde. Medd.alarm vælger signal for besked om meddelelse. Alarmsignal vælger alarmsignal. Ringemåder Indstiller ringemåden til lydløs eller vibration. Tryk på i standby for hurtigt af få adgang til denne menu. 34

36 Sådan indstiller du ringesignalet til lydløs Ringning Vib. & ring Kun vibrator Lydløs 1 Tryk på i standby. 2 } Lydløs } Vælg. Sådan indstilles vibratoren 1 Tryk på i standby. 2 } Vib. & ring eller Kun vibrator } Vælg. 35

37 Alarmer Du kan tilføje op til tre alarmer over en 24-timers periode. Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du vækkeuret 1 Tryk på i standby. 2 Gå til en post } Vælg. 3 Indtast tidspunktet, } OK. 4 Indtast betegnelsen for alarmen } Gem. Sådan slår du en alarm fra Når den ringer } Deakt. } Slumre for at udsætte den i 9 minutter. Alarmen udsættes automatisk, hvis du ikke trykker på nogen af tasterne. Sådan slår du en alarm til eller fra 1 } Alarmer og gå til en post. 2 } Aktiver eller Deakt. Sådan vælger du et alarmsignal } Lyde & alarmer } Alarmsignal. 36

38 Spil Der følger flere spil med telefonen. Oplysninger og tasternes funktioner finder du i Hjælp til de enkelte spil. Sådan startes og afsluttes et spil 1 } Spil, og vælg et spil } Start. 2 Tryk på for at afslutte spillet. 3 } Hjælp for at læse hjælpeteksterne. 37

39 Indstillinger Pauseskærm og baggrundsbillede Ved leveringen har telefonen en foruddefineret pauseskærm og baggrunde. Pauseskærmen aktiveres for at spare strøm, når telefonen ikke har været anvendt i nogle sekunder. Du kan ændre skærmens udseende vha. baggrundsbilleder. Sådan aktiverer du pauseskærmen } Indstillinger } Display } Pauseskærm. Sådan vælger du en baggrund } Indstillinger } Display } Baggrund. Sådan justerer du displayets kontrast 1 } Indstillinger } Display } Kontrast. 2 Tryk på for at øge kontrasten og på for at mindske den. 3 } Gem. Dato og klokkeslæt Sådan indstiller du tiden 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 Indtast tidspunktet, } Gem. Sådan indstiller du tidsformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Sådan angiver du datoen 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil dato. 2 Indtast datoen, } Gem. 38

40 Sådan angiver du datoformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil dato. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Håndfri Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, og indstillinger for håndfri er aktiveret, kan du vælge at besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten ) eller indstille telefonen til at besvare opkald automatisk. Sådan vælger du håndfri svarfunktion 1 Indstillinger } Opkald } Håndfri. 2 Vælg Normal, Vilkårlig tast, eller Automatisk. Net Telefonen vælger automatisk dit eget net, når du tænder den. Hvis dit eget net ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis din netoperatør tillader det. Du kan vælge, hvilket net du vil bruge, eller føje et nyt net til din liste med foretrukne net. % 45 Fejlfinding for at få flere oplysninger om net. Sådan får du vist indstillinger for tilgængelige net } Indstillinger } Net. Sådan starter du en automatisk søgning efter net 1 } Indstillinger } Net } Ny søgning. 2 Telefonen søger efter et net i henhold til den liste med foretrukne net, der er gemt på dit SIM-kort. 39

41 Sådan vælger du et net 1 } Indstillinger } Net } Vælg net. 2 Vælg et net. Sådan tilføjer du et foretrukket net 1 } Indstillinger } Net } Foretrukne net } Nyt net } Tilføj. 2 Vælg en netoperatør på listen, og indstil en prioritet } OK. Kontakt din netoperatør for at få oplysninger. Nulstil alt Du kan nulstille alle indstillinger i telefonen, så de bliver, som de var, da du købte telefonen. Alle ændringer af indstillingerne, du har foretaget, slettes. Sådan nulstiller du telefonen 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode). 3 } OK. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer eller de sprog, du vil bruge, når du skriver. De fleste SIM-kort indstiller automatisk sproget, der anvendes i menuen, til sproget i det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } Sprog og vælg et sprog. Du kan ændre telefonens sprog til Engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan vælger du skrivesprog % 30 Sådan skifter du skrivesprog. 40

42 Låse Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. Sådan låser du telefonen op Indtast koden } OK, hvis telefonens lås er aktiveret. Automatisk telefonlås Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Det er vigtigt, at du husker din kode. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson forhandler. Sådan aktiverer eller deaktiverer du telefonens låsekode 1 } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Beskyttelse og vælg et alternativ. 2 Indtast telefonens låsekode, } OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode. Tastaturlås Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Du kan alligevel besvare indgående opkald, og tastaturet låses igen bagefter. % 12 Sådan låser du tastaturet og låser det op. 41

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere