Besøg hvis du har brug for produktsupport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport."

Transkript

1 Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet, særtilbud, nyheder og konkurrencer på Besøg hvis du har brug for produktsupport.

2 Tilbehør udvid din telefon Kameratelefonsæt IPK-100 Fremragende beskyttelse af din telefon. Bluetooth Headset HBH-IV835 Elegant og diskret med fantastisk lyd. Bordholder CDS-65 Telefonens bedste hjælper: Tilslut et USB-kabel, oplader og bærbart, håndfrit udstyr. Tilbehøret kan købes særskilt, men kan muligvis ikke fås alle steder. Du kan se hele udvalget ved at besøge

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 5 Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt Navigering Filhåndtering Telefonens sprog Indtastning af tekst Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Kontakter Opkaldsliste Hurtigopkald Talemeddelelse Stemmestyring Viderestilling af opkald Flere opkald på samme tid Mine numre Accept af opkald Begrænsning af opkald Faste numre Opkaldstid og -pris Meddelelser SMS er MMS er Meddelelsesindstillinger Skabeloner Talemeddelelser Mine venner Område- og celleinformation Billedbehandling Kamera og videooptager Søger og kamerataster Brug af kameraet Få mere ud af kameraet Kameraikoner og -indstillinger Kameraets genveje Overførsel af billeder Udskrivning fra kamera Billeder PhotoDJ og VideoDJ Temaer Indholdsfortegnelse 1

4 Underholdning Bærbar, håndfri stereo Musik- og videoafspillere Overførsel af musik fra en computer TrackID Radio PlayNow Ringesignaler og melodier MusicDJ Lydoptagelse Spil Programmer Tilslutningsmuligheder Indstillinger Telefonnavn Brug af internettet Webfeeds Trådløs Bluetooth teknologi Ved hjælp af USB-kablet Synkronisering Opdateringstjeneste Flere funktioner Alarmer Kalender Opgaver Noter Timer, stopur og regnemaskine Husk koder Profiler Dato og tid Låse Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Slutbrugerlicensaftale Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity Indeks Indholdsfortegnelse

5 Sony Ericsson K850i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset garanti, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Marmorlogoet, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony og Cyber-shot er varemærker tilhørende Sony Corporation. Memory Stick Micro og M2 er varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. MicroSD er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende SanDisk Corporation. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 3

6 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Disse symboler vises i brugervejledningen. Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug et berøringspunkt eller en navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side 12. 4

7 Introduktion Samling Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de gyldne kontakter vender nedad. Sådan isættes batteriet 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender nedad, og stikkene vender mod hinanden. 2 Luk batteridækslet, og skub det på plads. 1 Tryk på og hold nede. 2 Vælg en tilstand: Normaltilstand fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet. 3 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Vælg Fortsæt > Ja for at bruge opsætningsguiden, mens der overføres indstillinger. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. Introduktion 5

8 SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, inden du tager det ud af telefonen. Se Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet på side 19. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 65. Flytilstand I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan bruge Bluetooth funktionen i flytilstand. Startskærmbillede Startskærmbilledet vises, når du tænder telefonen. Se Brug af billeder på side 41. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Hjælp i telefonen Telefonen indeholder hjælp og oplysninger. Se Navigering på side 12. Sådan bruger du opsætningsguiden 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Opsætningsguide fra standby. 2 Vælg en indstilling. 6 Introduktion

9 Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Info, hvis punktet vises. I nogle tilfælde vises Info under Indstill. Sådan får du vist telefondemoen Vælg Menu > Underholdning > Demo Sådan vises statusoplysninger Tryk lydstyrketasten op Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplades batteriet 2,5 t. 1 Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. Introduktion 7

10 Telefonoversigt 1 Højttaler 2 Skærm 3 Berøringspunkter 4 Aktivitetsmenutast 5 Opkaldstast 6 Navigeringstast 7 Videoopkaldskamera 8 Lydstyrke, taster til digital zoom 9 C-tast (slet) 10 Afsluttetast 11 Tast til skift til kameratilstand 12 Kameratast 13 Sluk/tænd-tast til kamera 14 Lydløs-tast 15 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel Introduktion

11 16 16 Afbryder 17 Dæksel til kameraobjektiv 18 Blitz Introduktion 9

12 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester* Spil TrackID VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Cyber-shot Meddelelser Medier Skriv ny Indbakke Web-feeds Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Ring til talemedd. Skabeloner Håndter medd. Indstillinger Alarmer Kontakter Radio Mig selv Ny kontakt 10 Introduktion

13 Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Filhåndtering** Programmer Videoopkald Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstjeneste Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Hjælp ved handicap Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Videodeling* Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelser* Bluetooth USB Telefonnavn Netdeling Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Internetindstillinger Streaming-indstill. Medd.indstillinger* Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side 12. Introduktion 11

14 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan bruges berøringspunkterne Berøringspunkter Sådan navigeres i telefonmenuerne Vælg en handling, der vises nederst på skærmen, ved at trykke på berøringspunktet til venstre, i midten eller til højre. 1 Vælg Menu 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at skubbe navigeringstasten mod venstre eller højre. Sådan får du vist indstillinger for et punkt Vælg Indstill., f.eks. for at redigere. Sådan vendes tilbage til standby Tryk på. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Sådan navigeres i medier 1 Vælg Medier 2 Brug navigeringstasten til at flytte op, ned, til venstre og til højre gennem menuerne. 12 Introduktion

15 Sådan slettes objekter Tryk på for at slette objekter, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyde. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med ikonet øverst til venstre, fortsætter mod højre og derefter med næste række. Sådan går du direkte til en hovedmenu Vælg Menu fra standby, og tryk på,, eller. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller fra standby for at gå direkte til en funktion. Sådan redigeres en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser mistede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet hurtig adgang til internettet. Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til at håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Hukommelseskort Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick Micro (M2 ) og MicroSD, der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Introduktion 13

16 Sådan isættes et hukommelseskort Åbn batteridækslet. Sæt et Memory Stick Micro (M2 )- hukommelseskort i, så de gyldne kontakter vender opad, eller sæt et MicroSD -hukommelseskort i, så de gyldne kontakter vender nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort Åbn batteridækslet, tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre det, og tag det ud. Sådan får du vist indstillingerne for hukommelseskort 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering >fanen På hukommelseskort fra standby. 2 Vælg Indstill. Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. I alle mapper undtagen Spil og Programmer kan du vælge flere filer eller alle filer på én gang. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse 14 Introduktion

17 På hukommelseskort alt indhold på hukommelseskortet. Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer ienmappe 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Vælg Indstill. > Marker > Marker flere. 4 Gå til hver af de filer, du vil markere, og vælg Marker. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap-tekstinput (indtastning vha. flere tryk) eller T9 Text Input til at indtaste tekst. Til T9 Text Input-metoden bruges en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstinputmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tekst vha. T9 Text Input 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9 Text Input. Introduktion 15

18 3 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. 4 Brug eller til at se forslagene. 5 Tryk på for at godkende et forslag. Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9 Text Input. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Se Videoopkald på side 18. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 18 og Opkaldsliste på side 22. Du kan også foretage opkald vha. stemmen. Se Stemmestyring på side 23. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på fra standby, indtil tegnet + vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. 16 Opkald

19 Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan besvares et opkald Tryk på. Sådan afvises et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på, gå til fanen Nye hændelser, og vælg et nummer. Tryk på for at åbne opkaldslisten. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Forbindelser > Mobilnet > GSM/3G-net 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Opkald 17

20 Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Videoopkald Se en person på skærmen under opkald. Begge parter skal have et abonnement, der understøtter 3Gtjenesten (UMTS), og skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når vises. Sådan foretages et videoopkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Indstill. > Foretag videoopk. Sådan bruges zoom med et udgående videoopkald Tryk på eller. Sådan får du vist indstillinger for videoopkald Vælg Indstill. under opkaldet. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 18 Opkald

21 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg en nummerindstilling. 6 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på og holde nede. Sådan ringes til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > SIM-kontakter. 3 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kaldes op med Smartsøgning 1 Tryk på fra standby for at indtaste et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på. Sådan slås Smartsøgning til og fra 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Smartsøgning 2 Vælg en indstilling. Redigering af kontakter Sådan føjes oplysninger til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. 3 Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. 4 Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. 5 Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem autom. på SIM. 3 Vælg en indstilling. Opkald 19

22 Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Tag backup på kort. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sletning af kontakter Sådan slettes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan slettes alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sendes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status. 20 Opkald

23 Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 56. Migselv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan indtastes oplysninger under Migselv 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne. 4 Vælg Gem. Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg Tilføj > Opret nyt. 4 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Vælg Indstill. > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. Sådan sender du dit visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg Send. 4 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Kontakter, du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 29. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side 27. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. 3 Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. 4 Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. 5 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 6 Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. 7 Vælg Fortsæt > Udført. Opkald 21

24 Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan føjes et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Gem. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten 1 Tryk på 2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet alle. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald. 3 Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. 4 Vælg en kontakt. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan ringes til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. 22 Opkald

25 Stemmestyring Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Aktivere stemmestyrede opkald ved at sige et magisk ord Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver 2 Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. 3 Optag stemmekommandoen, f.eks. Johns mobil. 4 Følg den vejledning, der vises. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. 5 Vælg Ja, hvis optagelsen er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Sådan optages en stemmekommando igen 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Rediger navne 2 Gå til en kommando, og vælg Indstill. > Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Stemmestyrede opkald Det indtalte kontaktnavn afspilles, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold en lydstyrketast nede 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Det magiske ord Du kan optage og bruge en stemmekommando som et magisk ord til at aktivere stemmestyrede opkald uden at trykke på nogen taster. Opkald 23

26 Når du bruger det magiske ord, skal dit håndfri udstyr være sluttet til telefonen. Du bør vælge et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Håndfrit Bluetooth udstyr understøtter ikke denne funktion. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Magisk ord > Aktiver 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 5 Vælg, hvor det magiske ord skal aktiveres. Sådan foretages et opkald vha. det magiske ord 1 Sørg for, at vises i standby. 2 Sig det magiske ord. 3 Vent på tonen, og sig en stemmekommando. Talesvar Når du bruger håndfrit udstyr, kan du besvare eller afvise indgående opkald ved hjælp af stemmen. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 7 Vælg, hvor talesvar skal aktiveres. Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig Svar. Sådan afvises et opkald vha. stemmekommandoer Sig Optaget. 24 Opkald

27 Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side 27. Indstillinger for viderestilling af opkald Der er følgende standardindstillinger: Viderestil altid viderestil alle opkald Hvis optaget hvis et opkald allerede er i gang Ingen kontakt hvis telefonen er slukket eller ikke er inden for rækkevidde Intet svar hvis et opkald ikke besvares inden for et bestemt tidsrum. Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Viderestil opkald 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver Sådan foretages et nyt opkald 1 Vælg Indstill. > Parker under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. Sådan besvares et nyt opkald Tryk på under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Opkald 25

28 Sådan afvises et nyt opkald Tryk på under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Tryk på under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Tryk først på og derefter på. Modtagelse af taleopkald nr. 3 Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald eller forbinde dem. Konferenceopkald Et konferenceopkald gør det muligt at deltage i en samtale med op til fem personer. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Vælg Indstill. > Parker under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. 4 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Indstill. > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, der skal frakobles. Sådan startes en privat samtale 1 Vælg Indstill. > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. 26 Opkald

29 Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg en indstilling. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen 2 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 3 Gå til en kontakt, eller vælg Grupper. Se Grupper på side 21. Sådan accepteres alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet. Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast password, og vælg OK. Opkald 27

30 Faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2- koden. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke få vist eller behandle telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet, men du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Sådan bruges funktionen Faste numre 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. 3 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 4 Vælg OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere 28 Opkald

31 Meddelelser Modtagelse og lagring af meddelelser Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller gemme dem på et hukommelseskort eller på SIM-kortet. Sådan gemmes en meddelelse på et hukommelseskort Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Generelt > Gem under > Hukommelseskort Sådan gemmes en meddelelse på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan får du vist en meddelelse iindbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan slettes en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. SMS er SMS'er kan indeholde enkle billeder, lydeffekter, animationer og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIMkortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby, og gå til Servicecenter. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Vælg Rediger, hvis der ikke vises et nummer. 3 Gå til Nyt servicecenter, og vælg Tilføj. 4 Indtast nummeret, inklusive det internationale + -tegn og landekoden. 5 Vælg Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Meddelelser 29

32 Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 21. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Sådan ringes til et nummer i en SMS Gå til telefonnummeret, og tryk på, mens du får vist meddelelsen. MMS er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMS-funktionen Du skal definere en internetprofil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan vælges en MMS-profil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil 2 Vælg en profil. Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS 2 Gå til MMS-profil, og vælg Rediger. 3 Vælg Indstill. > Rediger. 4 Gå til Meddelelsesserver, og vælg Rediger. 5 Indtast adressen, og vælg OK > Gem. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS 2 Indtast tekst. Tryk på, rul med, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS er: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roaming spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. 30 Meddelelser

33 Spørg altid spørg, om der skal overføres. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan indstilles automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Overfør automatisk 2 Vælg en indstilling. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Indstill. > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Sådan slettes en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Vælg meddelelsen, og tryk på. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan angives indstillinger for SMS er 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan angives indstillinger for MMS er 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan angives indstillinger for en specifik meddelelse 1 Vælg Indstill. > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst 2 Indsæt tekst, eller vælg Indstill. for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter, når meddelelsen er klar. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Meddelelser 31

34 Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS 2 Indtast tekst. Tryk på, rul med, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Vælg Ja, skriv en titel, og vælg OK. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Gem som skabel. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optages og sendes en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddelelse 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Du kan bruge -standardfunktioner og din -adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen Du kan bruge opsætningsguiden til at kontrollere, om der findes indstillinger til din -konto, eller du kan indtaste dem manuelt. Du kan også modtage indstillinger fra Sådan opretter du en -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti 2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj. Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din udbyder for at få flere oplysninger. -udbyderen kan være det firma, der har leveret din -adresse. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny 2 Vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast -adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Gå til Emne:. Vælg OK, og indtast et emne. 5 Gå til Tekst:. Vælg OK, og indtast teksten. 32 Meddelelser

35 6 Gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Indstill. > Snd/modt 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmes en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan besvares en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Svar. 3 Skriv meddelelsen, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. Sådan gemmes en fil vedhæftet en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis > Gem, mens du får vist meddelelsen. Synkronisering af s kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 56. Aktiv -konto Hvis du har flere -konti, kan du vælge, hvilken der skal være aktiv. Sådan skifter du aktiv -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti 2 Vælg en konto. Sådan slettes en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Marker til sletning. Markerede s slettes, næste gang der oprettes forbindelse til serveren. Sådan slettes en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Marker til sletning. 3 Vælg Indstill. > Ryd indbakke. Markerede s vil blive slettet i telefonen og på serveren. Meddelelser 33

36 Push- Du kan modtage besked i telefonen fra -serveren om, at du har modtaget nye s. Sådan aktiverer du besked om s Vælg Menu > Meddelelser > > -indstillinger > Push Mine venner Du kan oprette forbindelsen til og logge på Mine venner-serveren for at kommunikere online med chatmeddelelser. Inden brug af Mine venner-funktionen Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Du kan få oplysninger om standardindstillinger fra din tjenesteudbyder, f.eks.: Brugernavn Password Serveradresse Internetprofil. Sådan indtaster du indstillinger for Mine venner-serveren 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Konfig. 2 Gå til en indstilling, og vælg Tilføj. Sådan logger du på Mine vennerserveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på Sådan logger du af Mine vennerserveren Vælg Indstill. > Log af. Sådan tilføjes en chatkontakt 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter 2 Vælg Indstill. > Tilføj kontakt. Sådan sendes en chatmeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Status Du kan vælge kun vise din status, f.eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Mine venner-serveren. Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Indstill. > Indstillinger > Vis min status 2 Vælg en indstilling. 34 Meddelelser

37 Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status 2 Rediger oplysningerne. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger af Mine venner eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan oprettes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe. 3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal inviteres, og vælg Fortsæt. 4 Indtast en kort invitation, og vælg Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper > Indstill. > Tilføj chatgruppe 2 Vælg en indstilling. Fra du logger af, og til du logger på igen, gemmes samtaleforløbet, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. Sådan gemmes en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler 2 Gå til en samtale, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem samtale. Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler 2 Vælg Indstill. > Gemt samtale. Område- og celleinformation Område- og celleinformation er SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger, der sendes til abonnenter i et bestemt netområde. Sådan slår du områdeinformation til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Områdeinfo 2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger > Til. Meddelelser 35

38 Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Søger og kamerataster 1 Zoom ind eller ud 2 Skift mellem kamera/video/visning 3 Tag billeder/optag video 4 Sluk og tænd kameraet Billedbehandling

39 Brug af kameraet Sådan aktiveres kameraet Tryk på, når telefonen er tændt. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet, og brug til at vælge kameraet. 2 Tryk halvt ned for at bruge autofokus. 3 Tryk tasten helt ned for at tage billedet, når punkt- og fokusrammen er grøn. 4 Billedet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Kig ikke direkte ind i Xe-blitzen i telefonen med en forstørrende anordning. Det kan give anledning til øjenskader, hvis denne advarsel overhøres. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Sørg for, at motivet er placeret inden for fokusrammen. Undgå slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte telefonen mod noget. Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet, og brug til at vælge videooptageren. 2 Tryk helt ned for at begynde at optage. Sådan stoppes optagelsen 1 Tryk på. 2 Videoklippet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Sådan bruges zoom Tryk lydstyrketasterne op eller ned. Sådan justeres lysstyrken Tryk på eller. Få mere ud af kameraet BestPic hjælper dig med at fastholde det rigtige øjeblik. Du kan forbedre et underbelyst billede med Ret foto. Sådan bruges BestPic 1 Aktiver kameraet, og brug til at vælge kameraet. 2 Vælg > Optagetilstand > BestPic. 3 Tryk halvt ned for at bruge autofokus. 4 Tryk tasten helt ned for at tage billedet, når punkt- og fokusrammen er grøn. 5 Vælg Gem alt, eller tryk på eller for at vælge det bedste billede, og vælg Gem. Billedbehandling 37

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603

Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC Brugervejledning til Nokia 6131 NFC 9254010 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-216 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere