pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter"

Transkript

1 Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.: , v/ansvarlig indehaver Gunnar Brandt SKYTTEMOSEN ALLERØD TELEFON TELEFAX TELEFONTID MANDAG TORSDAG 9-16, FREDAG

2 1.1 REKVIRENT... Bestyrelsen for A/B Jæger København N 1.2. BELIGGENHED... Jægersborggade 2 / Jagtvej 37, Jægersborggade 4, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 13-15, 14-16, 17-19, 18-20, 25-27, 30-34, 35-37, 36-38, 39-41, 40-42, 43-45, 44-46, 47-49, 48-50, 51, 52-54, 53-55, Jægersborggade 56 / Stefansgade 41 og Jægersborggade 57 / Stefansgade 43 / Hørsholmsgade København N Nordre Fasanvej 138 A - B 2000 Frederiksberg Taastrup Hovedgade 132 A - C 2630 Taastrup Vesterkøb Hedehusene 1.3. KVARTERET... Ejendommene er centralt beliggende på Nørrebro mellem Jagtvej og Stefansgade nær Nørrebrogade, Nørrebros runddel, gode indkøbsmuligheder og busforbindelser. Ejendommen Nordre Fasanvej 138 A (baghus) og 138 B er beliggende mellem Nitivej og Mariendalsvej. Taastrup Hovedgade 132 A - C, 2630 Taastrup er beliggende tæt på Taastrup Centrum, ca. 1 km. fra Høje Taastrup Station. Vesterkøb 23-27, 2640 Hedehusene er beliggende i roligt kvarter i Fløng, mellem Taastrup og Roskilde EJER... A/B Jæger 2200 København N 1.5. MATR. NR , 1818, 1828, 1833, 1836 og 1838 Udenbys Klædebo Kvarter, København samt 12 GP Frede- Side 2 af 13

3 riksberg. Endvidere 1 HH Kallerup Gaarde, Hedehusene, og 2 A Taastrup-Valby by, Rønnevang KOMMUNE... København / Frederiksberg/ Høje Taastrup TEMA... Der ønskes en vurdering af ejendommens handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december Nærværende ejendom er vurderet efter reglerne i andelsboligloven 5, stk. 2. Det betyder, at ejendommen er vurderet til den pris, som den ville kunne sælges til som udlejningsejendom, ud fra den forudsætning, at den aldrig har været ejet af en andelsboligforening. Forudsætningen er en fortolkning af andelsboliglovens bestemmelser, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget, og den pris, der er anført i nærværende rapport, kan derfor være forskellig fra den pris, som andelsboligforeningen vil kunne sælge ejendommen til på det åbne marked. Fortolkningen betyder også, at ejendommen skal vurderes med en ledig gennemsnitslejlighed, der er typisk for ejendommen. Det er vurderet, at en ledig lejlighed i denne forbindelse ikke vil have nogen indflydelse på prisen. Der er derfor ikke fastsat en ledig lejlighed. Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforenings fortolkning af reglerne, skal væsentlige forbedringer af de enkelte boliger, der er foretaget af, og/eller bekostet af den enkelte andelshaver medtages i vurderingen. Ved væsentlige forbedringer skal forstås sådanne forbedringer, som også ville være taget med i den offentlige vurdering, f.eks. havestuer, carporte, altaner m.v. Der er ikke foretaget sådanne forbedringer på ejendommen. Side 3 af 13

4 1.8. FORMÅL... Vurdering i forbindelse med bestyrelsens overvejelser om indstilling til andelsboligforeningens generalforsamling vedrørende fastsættelse af andelsværdien BESIGTIGELSE... Torsdag den 14. februar Ifølge det oplyste er der, udover almindelig vedligeholdelse, ikke sket væsentlige ændringer på ejendommen siden min seneste vurdering DOKUMENTER... Jeg har fra foreningen bl.a. modtaget i kopi eller indhentet elektronisk: - Vedtægter for A/B Jæger. - BBR-meddelelser. - Ejendomsvurderinger pr Budget for Årsrapport for Referat fra seneste generalforsamling. Endvidere har jeg gennemgået ejendommenes blade i tingbogen. De tinglyste servitutter og deklarationer giver ikke anledning til bemærkninger, idet de ikke skønnes at have indflydelse på ejendommens værdiansættelse FORSIKRINGER... Ifølge det oplyste, er ejendommene forsikrede i et anerkendt selskab. Det er forudsat i nærværende vurdering, at ejendommene er forsikrede uden usædvanlige forbehold OPFØRELSESÅR til 1943 ifølge BBR-meddelelser BRANDSIKRING... Ejendommene er brandsikrede i henhold til gældende regler EJENDOMSVÆRDI... Ifølge ejendomsvurderingen pr : Ejendomsværdi... kr Heraf grundværdi... kr Side 4 af 13

5 2.1. EJENDOMSTYPE... Ejendommene beliggende på Nørrebro består af 446 beboelseslejligheder i varierende størrelser mellem 37 og 155 kvm. Ifølge det oplyste er 313 af lejlighederne forsynet med eget badeværelse, hvoraf 7 har 2 badeværelser. Af disse badeværelser er de 311 etableret i perioden 2001 til Endvidere er der 59 erhvervslejemål beliggende i de høje kældre, eller i stueplan og 5 lokaler for fællesfaciliteter. De 2 ejendomme beliggende på Frederiksberg består af en beboelsesejendom mod gaden med 12 lejligheder i størrelser på henholdsvis 66 og 75 kvm. Der er i 8 af lejlighederne etableret nye badeværelser. I gården ligger en erhvervsejendom på 140 kvm. fordelt på 2 plan. Ejendommene i Taastrup er traditionelle beboelsesejendomme opført i røde sten og med kælder ANTAL ETAGER... 2/5/6 plus tagetage og kælder BEBYGGET AREAL... Nørrebro: kvm., Frederiksberg: 211 kvm. Taastrup: 742 kvm. i alt kvm. ifølge BBRmeddelelse BYGNINGSAREAL... Nørrebro: kvm. ifølge foreningens opmåling, heraf boligareal kvm. og erhvervsareal kvm. og fællesareal på 598 kvm. Frederiksberg: 974 kvm. ifølge BBR-meddelelse, heraf boligareal 834 kvm. og erhvervsareal 140 kvm. Taastrup: kvm. ifølge BBR-meddelelse, boligarealet udgør kvm. I alt: kvm. heraf boligareal kvm., erhvervsareal kvm. og fællesareal 598 kvm UDNYTTET TAGETAGE kvm. ifølge foreningens opmåling. Side 5 af 13

6 2.6. KÆLDERAREAL... Nørrebro kvm., Frederiksberg 141 kvm. og Taastrup 742 kvm. I alt kvm ENERGIMÆSSIG STAND... Ejendommene opvarmes ved fjernvarme, og de er forsynet med termovinduer eller i enkelte tilfælde koblede rammer. Energimærke for ejendommene: Nordre Fasanvej 138 B: (C) Jægerborggade / Stefansgade 41: (D) Jægersborggade / Hørsholmsgade 34: (D) Jægerborggade 5-19: (C) Jægerborggade 2-20 / Jagtvej 37: (D) 2.8. BESKRIVELSE... KÆLDRENE: Der er kælder under alle ejendommene. De fleste kældre er i 2 plan, hvor den øvre kælder udnyttes til erhvervsformål. Samtlige af disse kælderlejemål er nyistandsatte i perioden fra ca og frem til d.d. En del af de gamle erhvervslejemål i stueplan udnyttes som ejendomskontor, fællesvaskeri og fælles baderum. De nederste kældre er med god loftshøjde. Etageadskillelsen mod den øvre kælder er alle steder, hvor erhvervslejemålene er blevet renoverede, udført som betondæk. Kælderen udnyttes med pulterrum udført som stålbure, 4 stk. varmecentraler fra 1997, samt diverse disponible rum. På ejendommene i Taastrup udnyttes kældrene med boilerrum, vaskeri, tørrerum og pulterrum, udført i træ. Kældrene virkede ved besigtigelsen tørre og velventilerede. Side 6 af 13

7 GÅRDAREALER & FRIOMRÅDER: Ejendommen i Jægersborggade har 4 store gårde, med borde og bænke, grønne arealer, legeplads samt diverse udhuse. Gårdene fremstår i pæn og velholdt stand. På ejendommene i Taastrup er friarealerne anlagt som haver og med grusbefæstede parkeringspladser. FALDSTAMMER & VANDFORSYNING: På Nørrebro er alle køkkenfaldstammer og koldtog varmtvandsforsyning udskiftet i forbindelse med installering af fjernvarme i1997. I forbindelse med udskiftningen af koldtvandsstrengene er ligeledes alle vandrette rørføringer i kældrene udskiftet mellem stikledningen og de lodrette strenge til toiletterne. Der er blevet opsat nye blandingsbatterier i alle køkkener af hensyn til vandbesparelse. Der er opsat fjernaflæselige forbrugsmåler på samtlige tapsteder. Toiletfaldstammerne og den lodrette stigledning til vandforsyning til toiletterne er udskiftet i de 313, lejligheder der har etableret nye badeværelser og i enkelte tilfælde, hvor der har været konstateret utætheder eller tæring svarende til i alt ca. 70%. Samme forhold er gældende for Frederiksberg. Her er koldt- og varmtvandsforsyning udskiftet i forbindelse med installering af fjernvarme i 2007 og toilet- og køkkenfaldstammer udskiftet i 7 lejligheder ud af i alt 12. Ejendommene i Taastrup er forsynet med de oprindelige faldstammer og vandforsyning, dog med partielle udskiftninger. Side 7 af 13

8 BAGTRAPPER: Bagtrapperne er udført som lakerede trætrapper, og de fremstår noget slidte. Væggene er pudsede og malede, og de fremstår i pæn stand. Samtlige køkkendøre er blevet udskiftet, dog kun i 8 lejligheder på Nordre Fasanvej. Der er ikke bagtrapper i ejendommene i Taastrup. FORTRAPPER: Fortrapperne er forsynet med linoleumsbelægninger. På Nordre Fasanvej er fortrapperne udført som lakerede trætrapper. Væggene er pudsede og malede, og de fremstår i pæn stand. Samtlige entrédøre er blevet udskiftet, dog ikke på Taastrup ejendommene. Gadedørene er forsynet med dørtelefonanlæg. FACADER - GENERELT: Samtlige vinduer er blevet udskiftet i Vinduerne er udført i trærammer, der alle respekterer den oprindelige fagdeling, og de er monteret med termoruder med glasbundlister af aluminium. Vinduerne på Ndr. Fasanvej er blevet udskiftet i Ejendommene i Taastrup er begge forsynet med termovinduer, i Taastrup Hovedgade er de af nyere dato. Side 8 af 13

9 FACADER MOD GADEN: Samtlige overfacader er blevet renoveret i forbindelse med vinduesudskiftningen i Underfacaderne, der fortrinsvis er pudsede og malede, er kun delvis renoverede, på grund af den igangværende fugtsikring af kælderydervæggene. Facaderne på Nordre Fasanvej er blevet renoveret i Begge ejendomme i Taastrup er opført i røde sten, med høj pudset sokkel. FACADER MOD GÅRDEN: Gårdfacaderne er blevet renoverede på samme måde som gadefacaderne. TAGETAGER & TAGE: Ejendommene er forsynet med københavnertag. Der er i perioden udført komplet nye tagdækninger med naturskifer på de skrå dele og tagpap på de flade dele. Endvidere er skorstenene pudset op, inddækninger, brandkamme m.v. er repareret og/eller udskiftet. Desuden er der i forbindelse med renoveringen udskiftet spær og lægter i nødvendigt omfang. Tagrender og nedløb er udført i zink. Ejendommen på Nordre Fasanvej 138 er forsynet med nyt sadeltag fra Begge ejendomme i Taastrup er forsynet med sadeltage med tagdækning af røde tegl, på Vesterkøb er taget af nyere dato. Tagetagerne udnyttes dels med beboelse, og dels med nyindrettede loftrum med pulterrum udført som stålbure. De tagetager, der blev besigtiget, virkede ved besigtigelsen tørre og velventilerede. Side 9 af 13

10 På ejendommene i Taastrup henstår tagetagerne ubenyttede. GENERELT: I forbindelse med fraflytninger i Jægersborggade foranlediger foreningen, at etageadskillelsernes bærende konstruktioner bliver eftergået og udskiftet i nødvendigt omfang. Som følge heraf bliver lejlighedernes gulve udskiftet og det oprindelige indskudsler udskiftet til ovntørt sand lagt på plastfolie. Endvidere etableres der badeværelse og nye køkkener samt udskiftning af el-installationerne i lejlighederne. Denne modernisering er foretaget i 321 lejligheder og heraf har 311 lejligheder fået nyt badeværelse med betonbund og gasbeton vægge. Baghuset på Frederiksberg har fået total udskiftet begge etagedæk. I forhuset er der foretaget kontrol og i nødvendigt omfang udskiftning af bjælkelag under nye badeværelser i lejlighederne og etagedækket mod kælder. ANTENNEFORHOLD: Der er indlagt hybridnet, fælles bredbånd og telefoni i ejendommene KONKLUSION... Nogle meget flotte og velvedligeholdte ejendomme, hvor intet bliver overladt til tilfældighederne. Det er mit indtryk, at alle uregelmæssigheder omgående bliver undersøgt og repareret efterhånden, som de opstår. Foranstående beskrivelse af ejendommene er kun summarisk og ikke fuldstændig VURDERING AF HANDELSVÆRDI. Værdifastsættelsen sker i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, 5, stk. 2, om ejendommens kontante værdi som udlejningsejendom, og ansættes til: Side 10 af 13

11 Kr ,00 kontant. Skriver kroner sekshundredetretiottemillioner 00/100 kontant. Jeg er bekendt med at begge ejendomme i Taastrup er blevet afhændet pr. 1. maj Disse ejendomme er medtaget i nærværende vurdering med i alt kr ,- Opmærksomheden henledes på, at der ved prisfastsættelsen ikke er taget hensyn til de meget opfattende individuelle forbedringer, der er foretaget på ejendomme, jfr. punkt 3.2. Nærværende vurdering er udarbejdet som om disse forbedringer ikke var foretaget, og med de udviklingsmuligheder en tænkt ejendomsinvestor, i givet fald ville have for en betydelig stigning i huslejeindtægten. Såfremt ejendommene er belånt med lån, hvortil der er givet støtte, henledes opmærksomheden på, at evt. indfrielse af disse kan udløse krav om tilbagebetaling af støtten, helt eller delvist LEJE... Som anført i vurderingstemaet skal ejendommen vurderes som en udlejningsejendom, dvs. i udlejet stand. Lejen er fastsat ud fra den maximale lovlige leje, som vurderingsmanden skønner ikke vil kunne anfægtes af hverken boligret eller et huslejenævn. Det er blevet oplyst, at huslejenævnet har godkendt en husleje på godt kr pr. kvm. for en fremlejet moderniseret lejlighed i Jægersborggade. Da modernisering af lejlighederne er individuelle forbedringer, der er blevet betalt af de enkelte andelshavere, er der i nærværende vurdering ikke taget hensyn til disse REFERENCEEJENDOMME... Da markedet for investeringsejendomme kun eksisterer i et meget beskedent omfang, er det ikke mu- Side 11 af 13

12 ligt at anføre relevante referencer til tilsvarende ejendomme HABILITETSERKLÆRING... Vurderingen er udført efter min bedste overbevisning. Jeg erklærer samtidig ikke at have andre interesser i sagen end denne vurdering COPYRIGHT... Vurderingen, der ikke uden min skriftlige tilladelse må benyttes af andre end rekvirenten - hverken helt eller delvist, er udfærdiget i 5 (fem) eksemplarer. Rapporten kan dog, uden yderligere tilladelse, udleveres til potentielle nye andelshavere og deres rådgivere i forbindelse med andelsoverdragelser TILSENDT... A/B Jæger Jægersborggade København N Allerød, den 12. juni 2013 Gunnar Brandt Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE Side 12 af 13

13 Rentabilitetsoversigt Boligleje kvm. a' kr Erhverv kvm. a' kr Skatter og afgifter Forsikringer El, vand og varme Gårdlaug Vicevært m.m Vedligeholdelse kvm. a' kr Varmeregnskab Administration Diverse Kontant driftsoverskud Forrentningsprocent 2,35 Vurderingssum Afrundet vurderingssum Vurderingspris pr. kvm ,12 Der er ved beregningen ikke medtaget indvendig vedligeholdelse. Der er ved beregningen ikke medtaget købsomkostninger samt refusion af diverse konti. Side 13 af 13

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsensgade 11 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Stor 3v'er med helt nyt og MEGET lækkert badeværelse

Stor 3v'er med helt nyt og MEGET lækkert badeværelse Stor 3v'er med helt nyt og MEGET lækkert badeværelse Område: Ejendommen er beliggende i et godt boligområde centralt på Østerbro med kort afstand til Østerbrogade, fælledparken med dejlige grønne områder,

Læs mere