operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1"

Transkript

1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

2 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder og fremtid. Projektidé Unge har flertal i Uganda. 78 procent af befolkningen er under 30 år, og det gør Ugandas befolkning til den næst yngste befolkning i verden. Alligevel har unge ikke megen indflydelse på landets politik og udvikling. Det gælder i særlig grad i Karamoja, hvor de unges stemme bliver ignoreret i politiske beslutningsprocesser. Folkekirkens Nødhjælps OD-projekt i Karamoja vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning i demokrati og rettigheder af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama og sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Projektet vil samlet set nå unge, og påvirke politikere og myndigheder i Karamoja. I otte byer vil unge være med til at opbygge lokale ungdomscentre, der skal være samlingssted for unge af begge køn med faciliteter til undervisning, debatter, sport og musik. Disse centre vil være et tiltrængt alternativ til de katolske kirkebygninger og samtidig synliggøre, at de unge er en del af civilsamfundet. Synligheden vil være med til at cementere, at der er ændringer på vej, og at de er kommet for at blive. Gennem projektets lokalt forankrede ungdomsorganisationer og nationale netværk vil Karamojas unge få mulighed for at møde hinanden og jævnaldrende fra andre dele af Uganda. Projektet vil lægge op til at udvikle relationen mellem ungdomsgrupperne i Karamoja og OD ere og organiserede unge i Danmark; ikke alene som del af OD projektforberedelsen og selve 2013-kampagnen men gennem hele den efterfølgende projektperiode i form af ophold og udveksling af visioner og erfaringer omkring unges indflydelse på demokratisk udvikling. På den måde vil OD og unge i Danmark få mulighed for at følge et rettighedsbaseret ungdomsprojekt fra begyndelsen og flere år frem i tiden. Projektet er et svar på den frustration over manglende indflydelse, som unge i regionen gennem flere år har udtrykt over for Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere. Derfor vil projektet gøre op med de mange fordomme, der stempler unge i Karamoja som en flok våbengale tabere i forhold til resten af Uganda og omverdenen. Det vil bygge på de unge karimojong ers stærke karakter og indre styrke, viden og respekt for lov og traditioner og arbejde med at styrke disse sider, så de unge bliver rustet til at være aktive deltagere i den demokratiske udvikling af landet. Målet er, at de unge i Karamoja ser sig selv og bliver respekteret som ligeværdige og stærke aktører i civilsamfundet rebeller for rettigheder. Kampagneidé I sommeren 2012 lancerer udviklingsministeren og Danida en ny civilsamfundsstrategi, som bliver rammen for Danmarks udviklingsbistand. Da Christian Friis Bach blev ny udviklingsminister, præsenterede han sig selv som rettighedsminister med slet skjult hentydning til den afgående frihedsminister. Rebeller for rettigheder vil være en oplagt mulighed for at debattere og udforske den nye rettighedsstrategi. Lever den op til forventningerne? Substans eller retorik? Hvad er styrken i at arbejde med rettigheder og hvor langt kan man komme gennem rettigheder i et område med ekstremt få ressourcer? Kampagnen Rebeller for rettigheder vil kunne blive skærpet ved at trække problemstillingen tættere på: Danske unge er opvokset med rettigheder som forudsætning men har alle unge i Danmark en reel mulighed for at få opfyldt deres rettigheder? Eller er der en øget tendens til marginalisering blandt unge f.eks. i udkantsdanmark? Og hvor ligger ansvaret? Hvor kan unge gøre deres krav og rettigheder gældende? Det kan også være en mulighed at inddrage en dansk fattigdomsorganisation - med viden om fattigdom og unge i Danmark eller kontakt til herboende afrikanere. concept note Operatiom Dagsværk

3 Baggrund Karamoja er en region, der ligger i det nordøstlige Uganda. Uganda er ét af de få afrikanske lande, syd for Sahara, der overvejende er grønt og frodigt hele året rundt, men Karamoja regionen skiller sig markant ud fra resten af landet. Her er der en vedvarende tørke, som forvandler den ellers grønne savanne til et gult, svedent landskab. Befolkningen er sammensat af elleve etniske grupperinger, oprindelig fra Sydsudan. Folk i Karamoja, karimojong, deler forhistorie og rødder med Dinka erne i Sydsudan og Masai erne i Kenya: de er høje, slanke af bygning, og er primært kvægavlere og halvnomader, dvs. de flytter sig rundt efter græsning, alt efter hvor hårdt tørken rammer. Under den britiske Kolonimagt, der styrede i Uganda frem til 1962, blev Karamoja udpeget som naturreservat uden at man tog hensyn til karimojong ernes særlige kultur og afhængighed af græsningsarealer til deres kvæg. Efter uafhængigheden fulgte flere års magtkampe mellem diverse diktatorer, hvilket prægede Karamoja og hele Uganda indtil slutningen af 1970erne, hvor den brutale diktator Idi Amin blev væltet. I det efterfølgende kaos blev Karamoja mere eller mindre glemt, og et stort våbenlager efterladt af soldaterne. Mange karimojonger kom på den måde til våben, og de traditionelle kvægtyverier udviklede sig til en hærgende ukontrolleret konflikt. I dag er Karamoja omgærdet af stor interesse fra både den ugandiske regering og nationale og internationale NGO er. De sidste ti år er regionen blevet mere stabil, og udviklingen går i den rigtige retning. Men historien og konflikt-kulturen har givet Karamoja ry som en usikker region i Uganda - med det resultat, at karimojong erne bliver udstødt og diskrimineret. Kun tre procent af Karamojas befolkning har en formel uddannelse. I regionen har der generelt været en negativ holdning til uddannelse, fordi de ældre har ment, at uddannelse var spild af tid, og at de unge kvinder og mænd i stedet skulle koncentrere sig om livet som kvægavlere. Desuden har myndighederne ikke prioriteret at skabe muligheder for de unge i Karamoja. Kun 0,0004 procent af Ugandas 2011/2012-budget var afsat til at skabe job for de unge karimojonger. Unge uden for det formelle uddannelsessystem mangler derfor opbakning. Karamoja er i dag det fattigste område i Uganda og hele 63,5 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, mod 38 procent for hele landet. Hele 80 procent af befolkningen er ikke i stand til at læse og skrive, dette gælder særligt blandt de unge, hvoraf kun de færreste er i gang med en uddannelse. Regeringen har godt nok lovet fri uddannelse til alle i Uganda og anerkender i diverse politikker, at uddannelse er vejen, der skal føre til udvikling. Alligevel er Karamoja ikke prioriteret, og det betyder, at de unge heller ikke har fået information omkring de af regeringens programmer, der kunne komme dem til gode. Karimojong erne er et folk, som har en stor overlevelsesvilje, og de har et stærkt ønske om at leve der, hvor de er født og være med til at udvikle deres region. Det er et samfund i opbrud, hvor gamle værdier og traditioner udfordres af nye, og hvor roller især mellem ældre og unge udvandes, og hvor piger har svært ved at komme til orde. Her har også regeringen negligeret de unges stemmer. Projektet vil skabe stærke bånd mellem de unge karimojonger mellem 14 og 24 år og lokalregeringen. Der vil blive skabt netværk på tværs af klaner, med det mål at deres stemmer også bliver hørt. karamoja UGANDA Beliggenhed Uganda har grænser til DR Congo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania og Victoriasøen. Areal km2 (5,5 gang større end DK) Hovedstad Kampala med ca. 2 mill. indbyggere Befolkning 32,6 mill. Gennemsnitlig levealder er 54 år. 38% lever under fattigdomsgrænsen. 20 forskellige etniske grupper. Sprog Engelsk er officielt sprog, men der tales også luganda, swahili og andre lokale sprog. Administrativt Uganda er opdelt i 112 distrikter, som igen er underopdelt. Religion Kristne: 33% katolikker og 33% protestanter. 16 % er muslimer. Beliggenhed Karamoja grænser op til Sydsudan og Kenya. Størstedelen er ekstremt tørt. Areal km2; ca. 10% af Uganda. Hovedby Moroto Befolkning 1,3 mill. Typisk kvægfolk der er seminomader. 63,5 % lever under fattigdomsgrænsen. 11 etniske grupper. Sprog Engelsk, Nakarimojong, 11 lokale sprog Administrativt Syv distrikter: Kotido, Kaabong, Abim, Moroto, Nakapiripirit, Napak og Amudat. Religion 80% er katolikker, som følge af massiv tilstedeværelse af katolske missionærer. concept note Operatiom Dagsværk

4 Hovedaktiviteter undervisning i lederskab, civilsamfund, retigheder og muligheder for at tjene penge: Projektet vil År 1 starte civilsamfundsuddannelse af 640 unge, som vil blive projektets kernegruppe. De bliver undervist i at følge lokale myndigheders handlinger og holde øje med, at unge får opfyldt de rettigheder, de har krav på. Disse unge ledere vil gå videre ud i de lokale samfund, og det skønnes, at projektet vil nå ud til unge i Karamoja. Undervisningen vil blive bygget op omkring Community Based Monitoring and Evaluation System (CBMES). Metoden bygger bro mellem rettighedshavere og de politisk ansvarlige og styrker de unges evne til at gå ind i lokale politikker som uddannelse, særlige kønsspørgsmål, sundhed og politisk deltagelse. Metoden bringer unge sammen på tværs af deres sociale og kulturelle forskelle. Dagsordenen med konkrete politiske områder sættes af de unge selv. I År 2 og 3 bredes aktiviteterne for de unge mellem 18 og 24 år ud, særligt dem uden for skolesystemet, og de vil blive undervist i at danne opsparingsgrupper. På den måde vil det blive muligt for dem at optage lån og investere i forskellige indkomstskabende aktiviteter. De unge vil få mulighed for teknisk oplæring i aktiviteter, såsom perleværksteder og kunsthåndværk, byggearbejde og andre aktiviteter efter eget valg. Musik, sport og drama: Da størstedelen af unge i Karamoja ikke deltager i de formelle uddannelsessystemer, er der behov for kreative tiltag i form af uformel undervisning, der er relevant og meningsfuld. Erfaringer i Karamoja viser, at sang, musik og sport tiltrækker mange unge. Der vil være fokus på sang og teater med forskellige budskaber, om rettigheder, hiv/aids, fred og positive kulturelle karimojong-værdier - alt sammen noget, de unge selv er med til at skabe. Der er stor mangel på sportspladser og det vil derfor være noget af det, der vil blive etableret med faciliteter for både piger og drenge. Sportspladserne vil endvidere blive brugt til diverse musik/drama aktiviteter. Med tiden vil der også være fokus på at tage rundt i Karamoja med de forskellige budskaber og deltage i konkurrencer på distriktsniveau. De unge kan muligvis på længere sigt ud give cd er eller optræde for tilskuere, der kan betale et mindre beløb til gruppen for på den måde at give dem en lille indkomst. Etablering af ungdomscentre: Når de unge er veletableret som gruppe i løbet af det første år, vil de begynde på opbygningen af otte ungdomscentre i projektperiodens andet år. Ungdomscentrene skal have undervisningsfaciliteter og være steder, hvor andre grupper fra f.eks. andre distrikter, nabo-regioner eller udlandet kan inviteres ind. Unge vil deltage i den egentlige organisering og opbygning af centrene, hvor også OD er inviteret til at deltage. Ungdomscentrene vil fra begyndelsen blive organiseret med styregrupper for drift og kontakt til lokale myndigheder frem mod en organisatorisk bæredygtighed. For at sikre økonomisk bæredygtighed og generel uafhængighed vil centrene kunne lejes ud til organisationer eller andre grupper. Udveksling af erfaringer: Udveksling af viden er én af de vigtigste metoder til at styrke de unges evner og kompetencer. Derfor vil én af aktiviteterne i ungdomscentrene handle om, hvad man kan lære af hinanden og af andre unge ugandere - og på tværs af grænser. Jævnaldrende OD er og danske unge kan under deres besøg få indblik i og bidrage til en del af projektets aktiviteter f.eks. etablering af centrene, kommunikation - sammen med karimojonger. Dokumentation og udveksling af erfaringer om rettighedsarbejde vil indgå i disse besøg. concept note Operatiom Dagsværk

5 Langsigtet effekt og baeredygtighed Projektets langsigtede effekt er, at de unge udstyres med kompetencer, der også efter projektets afslutning vil gøre det muligt for dem at deltage i lokal såvel som national politik. Med den rettighedsbaserede tilgang er her ikke tale om kun at give de unge viden om deres rettigheder, men at de også bliver rustet som aktører. Indsatsen i Karamoja vil på længere sigt føre en nytænkning med sig, både i forhold til, hvordan de unge ser sig selv og deres muligheder, og en ændring af opfattelsen af unge og deres rolle og muligheder hos de ansvarlige myndigheder. Projektet vil fra starten være formaliseret i forhold til myndighederne. Ungdomsgrupperne, deres aktiviteter, samt selve ungdomscentrene, vil indgå i samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp (FKN), de lokale partnere og de lokale myndigheder. Der vil fra begyndelsen blive arbejdet på, at aktiviteterne skal køre videre som en del af lokalregeringens budget og planer. De unge bliver engageret i, hvordan ungdomscentrene skal drives og bliver oplært i selv at kunne videreføre sports-, drama- og musikaktiviteterne for endegyldigt at slå fast, at det er deres vilje, lyst og motivation, der skal drive disse og bane vej for den udvikling, de ønsker. FKN har arbejdet i Karamoja de sidste 30 år og har haft et kontor der siden Vores engagement er langsigtet, og FKN har tradition for at fortsætte projekter, efter at Operation Dagsværks indsamlede penge er brugt op. Risici Med Karamojas forhistorie i baghovedet, kan der være risiko for, at sikkerhedssituationen kan ændre sig. En sådan udefrakommende faktor vil kunne have en alvorlig indflydelse på projektets udformning (bl.a. danske unges mulighed for at opholde sig i regionen i længere perioder) og dokumentationen undervejs. Det ligger dybt forankret i den almindelige karimojong, kvinde såvel som mand, ung som gammel, at der stadig kan udbryde usikkerhed, f.eks. som følge af bevæbnede kvægtyverier eller frustrationer over livsvilkårene. De seneste år har der dog været ro i de områder, som projektet dækker. Sikkerhedsrisikoen for projektet er søgt minimeret gennem partnere, som både er lokalt forankret, og som har en indgående vilje og evne til at gebærde sig i regionen. Om nødvendigt kan man flytte aktiviteter, men stadig fastholde både det lokale og nationale netværk. FKN har opprioriteret monitorering af sikkerhedssituationen for alle vores globale programmer, partnere, medarbejdere og frivillige. Der foreligger sikkerhedsmanualer for det enkelte land, og alle der besøger FKN i Uganda vil gennemgå sikkerhedssituationen og indgå i planerne. FKN har en medarbejder, som selv er karimojong, centralt placeret i Moroto. Samarbejdspartnere Institute for International Co-operation and Development (C&D) C&D har mere end 34 års erfaring i Karamoja og arbejder fra sit lokalt placerede kontor. I de sidste otte år har unge deltaget i C&D s ungdomsaktiviteter i hovedbyen Moroto. Her har der været aktiviteter som drama, sport og musik for at fremme forståelse og fredsopbygning i regionen på tværs af etniske grupperinger. C&D vil med deres erfaring og kompetence agere som rådgiver og inspirator til projektet. FKN har arbejdet med C&D de sidste fire år. Uganda Debt Network (UDN) UDN har arbejdet i Karamoja siden I flere årtier har UDN metodisk arbejdet gennem Community Based Monitoring and Evaluation Systems. Her har de stor erfaring med at engagere den ugandiske befolkning til selv at påvirke og deltage i udformningen af regeringsprogrammer og -politikker for dermed endeligt at sikre at disse er til glæde og gavn for alle. FKN har igennem flere år arbejdet sammen med UDN. Uganda Youth Network (UYONET) UYONET blev grundlagt i 2002 og arbejder med at engagere den unge befolkning i Uganda, heriblandt unge i Karamoja, til selv at deltage i udviklingen af deres land både lokalt og nationalt. UYONET har stor erfaring med mobilisering, særligt arbejde med at muliggøre unges deltagelse i demokratiske processer. UYONET er en ny partner for FKN. concept note Operatiom Dagsværk

6 Organisationsbeskrivelse Folkekirkens Nødhjælp har til formål at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker i form af nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med lokale partnere. FKN fokuserer på: Nødhjælp i katastrofesituationer, bistand til fattige og udstødte for at opnå en langsigtet udvikling, fortalerarbejde, oplysning og motivation af danskerne til handling. Organisationen engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere.det sker både lokalt, nationalt og globalt. Indikativt budget Aktiviteter 1. Undervisning i lederskab, civilsamfund, rettigheder og indkomstgenerering 2. Musik, sport og drama 3. Etablering af 8 ungdomscentre inkl. undervisningsfaciliteter 4. Udveksling af erfaringer i Karamoja HOVEDAKTIVITETER IALT 5. Projekt drift (løn incl. koordination af hovedaktiviteter) 6. FKN monitorering og støtte i Uganda PROJEKTUDGIFTER IALT 7. Revision 8. Administration i Danmark 9. TOTAL Budget DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK procenter 38 % 13 % 11 % 2 % 24 % 4 % 1 % 7 % 100 % dr congo rwanda syd sudan kenya karamoja uganda kampala tanzania Land Uganda. Projektet vil udelukkende foregå i Ugandas nordøstlige region, Karamoja. Projektopsummering Rebeller for rettigheder vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama, sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Etablering af otte ungdomscentre og sportsfaciliteter. Projektet vil samlet set nå ud til i Karamoja. Projektperiode (OD 2013 Kampagne) Dansk Samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp Lokale samarbejdspartnere C&D (Co-operation & Development), UDN (Uganda Debt Network) og UYONET (Uganda Youth Network) concept note Operatiom Dagsværk

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere