operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1"

Transkript

1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

2 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder og fremtid. Projektidé Unge har flertal i Uganda. 78 procent af befolkningen er under 30 år, og det gør Ugandas befolkning til den næst yngste befolkning i verden. Alligevel har unge ikke megen indflydelse på landets politik og udvikling. Det gælder i særlig grad i Karamoja, hvor de unges stemme bliver ignoreret i politiske beslutningsprocesser. Folkekirkens Nødhjælps OD-projekt i Karamoja vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning i demokrati og rettigheder af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama og sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Projektet vil samlet set nå unge, og påvirke politikere og myndigheder i Karamoja. I otte byer vil unge være med til at opbygge lokale ungdomscentre, der skal være samlingssted for unge af begge køn med faciliteter til undervisning, debatter, sport og musik. Disse centre vil være et tiltrængt alternativ til de katolske kirkebygninger og samtidig synliggøre, at de unge er en del af civilsamfundet. Synligheden vil være med til at cementere, at der er ændringer på vej, og at de er kommet for at blive. Gennem projektets lokalt forankrede ungdomsorganisationer og nationale netværk vil Karamojas unge få mulighed for at møde hinanden og jævnaldrende fra andre dele af Uganda. Projektet vil lægge op til at udvikle relationen mellem ungdomsgrupperne i Karamoja og OD ere og organiserede unge i Danmark; ikke alene som del af OD projektforberedelsen og selve 2013-kampagnen men gennem hele den efterfølgende projektperiode i form af ophold og udveksling af visioner og erfaringer omkring unges indflydelse på demokratisk udvikling. På den måde vil OD og unge i Danmark få mulighed for at følge et rettighedsbaseret ungdomsprojekt fra begyndelsen og flere år frem i tiden. Projektet er et svar på den frustration over manglende indflydelse, som unge i regionen gennem flere år har udtrykt over for Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere. Derfor vil projektet gøre op med de mange fordomme, der stempler unge i Karamoja som en flok våbengale tabere i forhold til resten af Uganda og omverdenen. Det vil bygge på de unge karimojong ers stærke karakter og indre styrke, viden og respekt for lov og traditioner og arbejde med at styrke disse sider, så de unge bliver rustet til at være aktive deltagere i den demokratiske udvikling af landet. Målet er, at de unge i Karamoja ser sig selv og bliver respekteret som ligeværdige og stærke aktører i civilsamfundet rebeller for rettigheder. Kampagneidé I sommeren 2012 lancerer udviklingsministeren og Danida en ny civilsamfundsstrategi, som bliver rammen for Danmarks udviklingsbistand. Da Christian Friis Bach blev ny udviklingsminister, præsenterede han sig selv som rettighedsminister med slet skjult hentydning til den afgående frihedsminister. Rebeller for rettigheder vil være en oplagt mulighed for at debattere og udforske den nye rettighedsstrategi. Lever den op til forventningerne? Substans eller retorik? Hvad er styrken i at arbejde med rettigheder og hvor langt kan man komme gennem rettigheder i et område med ekstremt få ressourcer? Kampagnen Rebeller for rettigheder vil kunne blive skærpet ved at trække problemstillingen tættere på: Danske unge er opvokset med rettigheder som forudsætning men har alle unge i Danmark en reel mulighed for at få opfyldt deres rettigheder? Eller er der en øget tendens til marginalisering blandt unge f.eks. i udkantsdanmark? Og hvor ligger ansvaret? Hvor kan unge gøre deres krav og rettigheder gældende? Det kan også være en mulighed at inddrage en dansk fattigdomsorganisation - med viden om fattigdom og unge i Danmark eller kontakt til herboende afrikanere. concept note Operatiom Dagsværk

3 Baggrund Karamoja er en region, der ligger i det nordøstlige Uganda. Uganda er ét af de få afrikanske lande, syd for Sahara, der overvejende er grønt og frodigt hele året rundt, men Karamoja regionen skiller sig markant ud fra resten af landet. Her er der en vedvarende tørke, som forvandler den ellers grønne savanne til et gult, svedent landskab. Befolkningen er sammensat af elleve etniske grupperinger, oprindelig fra Sydsudan. Folk i Karamoja, karimojong, deler forhistorie og rødder med Dinka erne i Sydsudan og Masai erne i Kenya: de er høje, slanke af bygning, og er primært kvægavlere og halvnomader, dvs. de flytter sig rundt efter græsning, alt efter hvor hårdt tørken rammer. Under den britiske Kolonimagt, der styrede i Uganda frem til 1962, blev Karamoja udpeget som naturreservat uden at man tog hensyn til karimojong ernes særlige kultur og afhængighed af græsningsarealer til deres kvæg. Efter uafhængigheden fulgte flere års magtkampe mellem diverse diktatorer, hvilket prægede Karamoja og hele Uganda indtil slutningen af 1970erne, hvor den brutale diktator Idi Amin blev væltet. I det efterfølgende kaos blev Karamoja mere eller mindre glemt, og et stort våbenlager efterladt af soldaterne. Mange karimojonger kom på den måde til våben, og de traditionelle kvægtyverier udviklede sig til en hærgende ukontrolleret konflikt. I dag er Karamoja omgærdet af stor interesse fra både den ugandiske regering og nationale og internationale NGO er. De sidste ti år er regionen blevet mere stabil, og udviklingen går i den rigtige retning. Men historien og konflikt-kulturen har givet Karamoja ry som en usikker region i Uganda - med det resultat, at karimojong erne bliver udstødt og diskrimineret. Kun tre procent af Karamojas befolkning har en formel uddannelse. I regionen har der generelt været en negativ holdning til uddannelse, fordi de ældre har ment, at uddannelse var spild af tid, og at de unge kvinder og mænd i stedet skulle koncentrere sig om livet som kvægavlere. Desuden har myndighederne ikke prioriteret at skabe muligheder for de unge i Karamoja. Kun 0,0004 procent af Ugandas 2011/2012-budget var afsat til at skabe job for de unge karimojonger. Unge uden for det formelle uddannelsessystem mangler derfor opbakning. Karamoja er i dag det fattigste område i Uganda og hele 63,5 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, mod 38 procent for hele landet. Hele 80 procent af befolkningen er ikke i stand til at læse og skrive, dette gælder særligt blandt de unge, hvoraf kun de færreste er i gang med en uddannelse. Regeringen har godt nok lovet fri uddannelse til alle i Uganda og anerkender i diverse politikker, at uddannelse er vejen, der skal føre til udvikling. Alligevel er Karamoja ikke prioriteret, og det betyder, at de unge heller ikke har fået information omkring de af regeringens programmer, der kunne komme dem til gode. Karimojong erne er et folk, som har en stor overlevelsesvilje, og de har et stærkt ønske om at leve der, hvor de er født og være med til at udvikle deres region. Det er et samfund i opbrud, hvor gamle værdier og traditioner udfordres af nye, og hvor roller især mellem ældre og unge udvandes, og hvor piger har svært ved at komme til orde. Her har også regeringen negligeret de unges stemmer. Projektet vil skabe stærke bånd mellem de unge karimojonger mellem 14 og 24 år og lokalregeringen. Der vil blive skabt netværk på tværs af klaner, med det mål at deres stemmer også bliver hørt. karamoja UGANDA Beliggenhed Uganda har grænser til DR Congo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania og Victoriasøen. Areal km2 (5,5 gang større end DK) Hovedstad Kampala med ca. 2 mill. indbyggere Befolkning 32,6 mill. Gennemsnitlig levealder er 54 år. 38% lever under fattigdomsgrænsen. 20 forskellige etniske grupper. Sprog Engelsk er officielt sprog, men der tales også luganda, swahili og andre lokale sprog. Administrativt Uganda er opdelt i 112 distrikter, som igen er underopdelt. Religion Kristne: 33% katolikker og 33% protestanter. 16 % er muslimer. Beliggenhed Karamoja grænser op til Sydsudan og Kenya. Størstedelen er ekstremt tørt. Areal km2; ca. 10% af Uganda. Hovedby Moroto Befolkning 1,3 mill. Typisk kvægfolk der er seminomader. 63,5 % lever under fattigdomsgrænsen. 11 etniske grupper. Sprog Engelsk, Nakarimojong, 11 lokale sprog Administrativt Syv distrikter: Kotido, Kaabong, Abim, Moroto, Nakapiripirit, Napak og Amudat. Religion 80% er katolikker, som følge af massiv tilstedeværelse af katolske missionærer. concept note Operatiom Dagsværk

4 Hovedaktiviteter undervisning i lederskab, civilsamfund, retigheder og muligheder for at tjene penge: Projektet vil År 1 starte civilsamfundsuddannelse af 640 unge, som vil blive projektets kernegruppe. De bliver undervist i at følge lokale myndigheders handlinger og holde øje med, at unge får opfyldt de rettigheder, de har krav på. Disse unge ledere vil gå videre ud i de lokale samfund, og det skønnes, at projektet vil nå ud til unge i Karamoja. Undervisningen vil blive bygget op omkring Community Based Monitoring and Evaluation System (CBMES). Metoden bygger bro mellem rettighedshavere og de politisk ansvarlige og styrker de unges evne til at gå ind i lokale politikker som uddannelse, særlige kønsspørgsmål, sundhed og politisk deltagelse. Metoden bringer unge sammen på tværs af deres sociale og kulturelle forskelle. Dagsordenen med konkrete politiske områder sættes af de unge selv. I År 2 og 3 bredes aktiviteterne for de unge mellem 18 og 24 år ud, særligt dem uden for skolesystemet, og de vil blive undervist i at danne opsparingsgrupper. På den måde vil det blive muligt for dem at optage lån og investere i forskellige indkomstskabende aktiviteter. De unge vil få mulighed for teknisk oplæring i aktiviteter, såsom perleværksteder og kunsthåndværk, byggearbejde og andre aktiviteter efter eget valg. Musik, sport og drama: Da størstedelen af unge i Karamoja ikke deltager i de formelle uddannelsessystemer, er der behov for kreative tiltag i form af uformel undervisning, der er relevant og meningsfuld. Erfaringer i Karamoja viser, at sang, musik og sport tiltrækker mange unge. Der vil være fokus på sang og teater med forskellige budskaber, om rettigheder, hiv/aids, fred og positive kulturelle karimojong-værdier - alt sammen noget, de unge selv er med til at skabe. Der er stor mangel på sportspladser og det vil derfor være noget af det, der vil blive etableret med faciliteter for både piger og drenge. Sportspladserne vil endvidere blive brugt til diverse musik/drama aktiviteter. Med tiden vil der også være fokus på at tage rundt i Karamoja med de forskellige budskaber og deltage i konkurrencer på distriktsniveau. De unge kan muligvis på længere sigt ud give cd er eller optræde for tilskuere, der kan betale et mindre beløb til gruppen for på den måde at give dem en lille indkomst. Etablering af ungdomscentre: Når de unge er veletableret som gruppe i løbet af det første år, vil de begynde på opbygningen af otte ungdomscentre i projektperiodens andet år. Ungdomscentrene skal have undervisningsfaciliteter og være steder, hvor andre grupper fra f.eks. andre distrikter, nabo-regioner eller udlandet kan inviteres ind. Unge vil deltage i den egentlige organisering og opbygning af centrene, hvor også OD er inviteret til at deltage. Ungdomscentrene vil fra begyndelsen blive organiseret med styregrupper for drift og kontakt til lokale myndigheder frem mod en organisatorisk bæredygtighed. For at sikre økonomisk bæredygtighed og generel uafhængighed vil centrene kunne lejes ud til organisationer eller andre grupper. Udveksling af erfaringer: Udveksling af viden er én af de vigtigste metoder til at styrke de unges evner og kompetencer. Derfor vil én af aktiviteterne i ungdomscentrene handle om, hvad man kan lære af hinanden og af andre unge ugandere - og på tværs af grænser. Jævnaldrende OD er og danske unge kan under deres besøg få indblik i og bidrage til en del af projektets aktiviteter f.eks. etablering af centrene, kommunikation - sammen med karimojonger. Dokumentation og udveksling af erfaringer om rettighedsarbejde vil indgå i disse besøg. concept note Operatiom Dagsværk

5 Langsigtet effekt og baeredygtighed Projektets langsigtede effekt er, at de unge udstyres med kompetencer, der også efter projektets afslutning vil gøre det muligt for dem at deltage i lokal såvel som national politik. Med den rettighedsbaserede tilgang er her ikke tale om kun at give de unge viden om deres rettigheder, men at de også bliver rustet som aktører. Indsatsen i Karamoja vil på længere sigt føre en nytænkning med sig, både i forhold til, hvordan de unge ser sig selv og deres muligheder, og en ændring af opfattelsen af unge og deres rolle og muligheder hos de ansvarlige myndigheder. Projektet vil fra starten være formaliseret i forhold til myndighederne. Ungdomsgrupperne, deres aktiviteter, samt selve ungdomscentrene, vil indgå i samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp (FKN), de lokale partnere og de lokale myndigheder. Der vil fra begyndelsen blive arbejdet på, at aktiviteterne skal køre videre som en del af lokalregeringens budget og planer. De unge bliver engageret i, hvordan ungdomscentrene skal drives og bliver oplært i selv at kunne videreføre sports-, drama- og musikaktiviteterne for endegyldigt at slå fast, at det er deres vilje, lyst og motivation, der skal drive disse og bane vej for den udvikling, de ønsker. FKN har arbejdet i Karamoja de sidste 30 år og har haft et kontor der siden Vores engagement er langsigtet, og FKN har tradition for at fortsætte projekter, efter at Operation Dagsværks indsamlede penge er brugt op. Risici Med Karamojas forhistorie i baghovedet, kan der være risiko for, at sikkerhedssituationen kan ændre sig. En sådan udefrakommende faktor vil kunne have en alvorlig indflydelse på projektets udformning (bl.a. danske unges mulighed for at opholde sig i regionen i længere perioder) og dokumentationen undervejs. Det ligger dybt forankret i den almindelige karimojong, kvinde såvel som mand, ung som gammel, at der stadig kan udbryde usikkerhed, f.eks. som følge af bevæbnede kvægtyverier eller frustrationer over livsvilkårene. De seneste år har der dog været ro i de områder, som projektet dækker. Sikkerhedsrisikoen for projektet er søgt minimeret gennem partnere, som både er lokalt forankret, og som har en indgående vilje og evne til at gebærde sig i regionen. Om nødvendigt kan man flytte aktiviteter, men stadig fastholde både det lokale og nationale netværk. FKN har opprioriteret monitorering af sikkerhedssituationen for alle vores globale programmer, partnere, medarbejdere og frivillige. Der foreligger sikkerhedsmanualer for det enkelte land, og alle der besøger FKN i Uganda vil gennemgå sikkerhedssituationen og indgå i planerne. FKN har en medarbejder, som selv er karimojong, centralt placeret i Moroto. Samarbejdspartnere Institute for International Co-operation and Development (C&D) C&D har mere end 34 års erfaring i Karamoja og arbejder fra sit lokalt placerede kontor. I de sidste otte år har unge deltaget i C&D s ungdomsaktiviteter i hovedbyen Moroto. Her har der været aktiviteter som drama, sport og musik for at fremme forståelse og fredsopbygning i regionen på tværs af etniske grupperinger. C&D vil med deres erfaring og kompetence agere som rådgiver og inspirator til projektet. FKN har arbejdet med C&D de sidste fire år. Uganda Debt Network (UDN) UDN har arbejdet i Karamoja siden I flere årtier har UDN metodisk arbejdet gennem Community Based Monitoring and Evaluation Systems. Her har de stor erfaring med at engagere den ugandiske befolkning til selv at påvirke og deltage i udformningen af regeringsprogrammer og -politikker for dermed endeligt at sikre at disse er til glæde og gavn for alle. FKN har igennem flere år arbejdet sammen med UDN. Uganda Youth Network (UYONET) UYONET blev grundlagt i 2002 og arbejder med at engagere den unge befolkning i Uganda, heriblandt unge i Karamoja, til selv at deltage i udviklingen af deres land både lokalt og nationalt. UYONET har stor erfaring med mobilisering, særligt arbejde med at muliggøre unges deltagelse i demokratiske processer. UYONET er en ny partner for FKN. concept note Operatiom Dagsværk

6 Organisationsbeskrivelse Folkekirkens Nødhjælp har til formål at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker i form af nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med lokale partnere. FKN fokuserer på: Nødhjælp i katastrofesituationer, bistand til fattige og udstødte for at opnå en langsigtet udvikling, fortalerarbejde, oplysning og motivation af danskerne til handling. Organisationen engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere.det sker både lokalt, nationalt og globalt. Indikativt budget Aktiviteter 1. Undervisning i lederskab, civilsamfund, rettigheder og indkomstgenerering 2. Musik, sport og drama 3. Etablering af 8 ungdomscentre inkl. undervisningsfaciliteter 4. Udveksling af erfaringer i Karamoja HOVEDAKTIVITETER IALT 5. Projekt drift (løn incl. koordination af hovedaktiviteter) 6. FKN monitorering og støtte i Uganda PROJEKTUDGIFTER IALT 7. Revision 8. Administration i Danmark 9. TOTAL Budget DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK procenter 38 % 13 % 11 % 2 % 24 % 4 % 1 % 7 % 100 % dr congo rwanda syd sudan kenya karamoja uganda kampala tanzania Land Uganda. Projektet vil udelukkende foregå i Ugandas nordøstlige region, Karamoja. Projektopsummering Rebeller for rettigheder vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama, sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Etablering af otte ungdomscentre og sportsfaciliteter. Projektet vil samlet set nå ud til i Karamoja. Projektperiode (OD 2013 Kampagne) Dansk Samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp Lokale samarbejdspartnere C&D (Co-operation & Development), UDN (Uganda Debt Network) og UYONET (Uganda Youth Network) concept note Operatiom Dagsværk

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Randers Millennium i folkeskolen

Randers Millennium i folkeskolen Fotograf: Pernille Bering Randers Millennium i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Globalt ansvar i undervisningen Pædagogisk Udvikling og initiativet Randers Millennium er gået sammen om et tilbud til lærerne

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Statistik blandt elever der har meldt fra 08/09-09/10

Statistik blandt elever der har meldt fra 08/09-09/10 Statistik blandt elever der har meldt fra 8/9-9/ Hvorfor valgte du Skamlingsbanke Efterskole fra Procent Jeg fik min første prioritet 33 67,3 Ønsker ikke efterskole alligevel 11 22,4 Pga. Økonomi 1 2,4

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere