operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1"

Transkript

1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk

2 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder og fremtid. Projektidé Unge har flertal i Uganda. 78 procent af befolkningen er under 30 år, og det gør Ugandas befolkning til den næst yngste befolkning i verden. Alligevel har unge ikke megen indflydelse på landets politik og udvikling. Det gælder i særlig grad i Karamoja, hvor de unges stemme bliver ignoreret i politiske beslutningsprocesser. Folkekirkens Nødhjælps OD-projekt i Karamoja vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning i demokrati og rettigheder af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama og sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Projektet vil samlet set nå unge, og påvirke politikere og myndigheder i Karamoja. I otte byer vil unge være med til at opbygge lokale ungdomscentre, der skal være samlingssted for unge af begge køn med faciliteter til undervisning, debatter, sport og musik. Disse centre vil være et tiltrængt alternativ til de katolske kirkebygninger og samtidig synliggøre, at de unge er en del af civilsamfundet. Synligheden vil være med til at cementere, at der er ændringer på vej, og at de er kommet for at blive. Gennem projektets lokalt forankrede ungdomsorganisationer og nationale netværk vil Karamojas unge få mulighed for at møde hinanden og jævnaldrende fra andre dele af Uganda. Projektet vil lægge op til at udvikle relationen mellem ungdomsgrupperne i Karamoja og OD ere og organiserede unge i Danmark; ikke alene som del af OD projektforberedelsen og selve 2013-kampagnen men gennem hele den efterfølgende projektperiode i form af ophold og udveksling af visioner og erfaringer omkring unges indflydelse på demokratisk udvikling. På den måde vil OD og unge i Danmark få mulighed for at følge et rettighedsbaseret ungdomsprojekt fra begyndelsen og flere år frem i tiden. Projektet er et svar på den frustration over manglende indflydelse, som unge i regionen gennem flere år har udtrykt over for Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere. Derfor vil projektet gøre op med de mange fordomme, der stempler unge i Karamoja som en flok våbengale tabere i forhold til resten af Uganda og omverdenen. Det vil bygge på de unge karimojong ers stærke karakter og indre styrke, viden og respekt for lov og traditioner og arbejde med at styrke disse sider, så de unge bliver rustet til at være aktive deltagere i den demokratiske udvikling af landet. Målet er, at de unge i Karamoja ser sig selv og bliver respekteret som ligeværdige og stærke aktører i civilsamfundet rebeller for rettigheder. Kampagneidé I sommeren 2012 lancerer udviklingsministeren og Danida en ny civilsamfundsstrategi, som bliver rammen for Danmarks udviklingsbistand. Da Christian Friis Bach blev ny udviklingsminister, præsenterede han sig selv som rettighedsminister med slet skjult hentydning til den afgående frihedsminister. Rebeller for rettigheder vil være en oplagt mulighed for at debattere og udforske den nye rettighedsstrategi. Lever den op til forventningerne? Substans eller retorik? Hvad er styrken i at arbejde med rettigheder og hvor langt kan man komme gennem rettigheder i et område med ekstremt få ressourcer? Kampagnen Rebeller for rettigheder vil kunne blive skærpet ved at trække problemstillingen tættere på: Danske unge er opvokset med rettigheder som forudsætning men har alle unge i Danmark en reel mulighed for at få opfyldt deres rettigheder? Eller er der en øget tendens til marginalisering blandt unge f.eks. i udkantsdanmark? Og hvor ligger ansvaret? Hvor kan unge gøre deres krav og rettigheder gældende? Det kan også være en mulighed at inddrage en dansk fattigdomsorganisation - med viden om fattigdom og unge i Danmark eller kontakt til herboende afrikanere. concept note Operatiom Dagsværk

3 Baggrund Karamoja er en region, der ligger i det nordøstlige Uganda. Uganda er ét af de få afrikanske lande, syd for Sahara, der overvejende er grønt og frodigt hele året rundt, men Karamoja regionen skiller sig markant ud fra resten af landet. Her er der en vedvarende tørke, som forvandler den ellers grønne savanne til et gult, svedent landskab. Befolkningen er sammensat af elleve etniske grupperinger, oprindelig fra Sydsudan. Folk i Karamoja, karimojong, deler forhistorie og rødder med Dinka erne i Sydsudan og Masai erne i Kenya: de er høje, slanke af bygning, og er primært kvægavlere og halvnomader, dvs. de flytter sig rundt efter græsning, alt efter hvor hårdt tørken rammer. Under den britiske Kolonimagt, der styrede i Uganda frem til 1962, blev Karamoja udpeget som naturreservat uden at man tog hensyn til karimojong ernes særlige kultur og afhængighed af græsningsarealer til deres kvæg. Efter uafhængigheden fulgte flere års magtkampe mellem diverse diktatorer, hvilket prægede Karamoja og hele Uganda indtil slutningen af 1970erne, hvor den brutale diktator Idi Amin blev væltet. I det efterfølgende kaos blev Karamoja mere eller mindre glemt, og et stort våbenlager efterladt af soldaterne. Mange karimojonger kom på den måde til våben, og de traditionelle kvægtyverier udviklede sig til en hærgende ukontrolleret konflikt. I dag er Karamoja omgærdet af stor interesse fra både den ugandiske regering og nationale og internationale NGO er. De sidste ti år er regionen blevet mere stabil, og udviklingen går i den rigtige retning. Men historien og konflikt-kulturen har givet Karamoja ry som en usikker region i Uganda - med det resultat, at karimojong erne bliver udstødt og diskrimineret. Kun tre procent af Karamojas befolkning har en formel uddannelse. I regionen har der generelt været en negativ holdning til uddannelse, fordi de ældre har ment, at uddannelse var spild af tid, og at de unge kvinder og mænd i stedet skulle koncentrere sig om livet som kvægavlere. Desuden har myndighederne ikke prioriteret at skabe muligheder for de unge i Karamoja. Kun 0,0004 procent af Ugandas 2011/2012-budget var afsat til at skabe job for de unge karimojonger. Unge uden for det formelle uddannelsessystem mangler derfor opbakning. Karamoja er i dag det fattigste område i Uganda og hele 63,5 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, mod 38 procent for hele landet. Hele 80 procent af befolkningen er ikke i stand til at læse og skrive, dette gælder særligt blandt de unge, hvoraf kun de færreste er i gang med en uddannelse. Regeringen har godt nok lovet fri uddannelse til alle i Uganda og anerkender i diverse politikker, at uddannelse er vejen, der skal føre til udvikling. Alligevel er Karamoja ikke prioriteret, og det betyder, at de unge heller ikke har fået information omkring de af regeringens programmer, der kunne komme dem til gode. Karimojong erne er et folk, som har en stor overlevelsesvilje, og de har et stærkt ønske om at leve der, hvor de er født og være med til at udvikle deres region. Det er et samfund i opbrud, hvor gamle værdier og traditioner udfordres af nye, og hvor roller især mellem ældre og unge udvandes, og hvor piger har svært ved at komme til orde. Her har også regeringen negligeret de unges stemmer. Projektet vil skabe stærke bånd mellem de unge karimojonger mellem 14 og 24 år og lokalregeringen. Der vil blive skabt netværk på tværs af klaner, med det mål at deres stemmer også bliver hørt. karamoja UGANDA Beliggenhed Uganda har grænser til DR Congo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania og Victoriasøen. Areal km2 (5,5 gang større end DK) Hovedstad Kampala med ca. 2 mill. indbyggere Befolkning 32,6 mill. Gennemsnitlig levealder er 54 år. 38% lever under fattigdomsgrænsen. 20 forskellige etniske grupper. Sprog Engelsk er officielt sprog, men der tales også luganda, swahili og andre lokale sprog. Administrativt Uganda er opdelt i 112 distrikter, som igen er underopdelt. Religion Kristne: 33% katolikker og 33% protestanter. 16 % er muslimer. Beliggenhed Karamoja grænser op til Sydsudan og Kenya. Størstedelen er ekstremt tørt. Areal km2; ca. 10% af Uganda. Hovedby Moroto Befolkning 1,3 mill. Typisk kvægfolk der er seminomader. 63,5 % lever under fattigdomsgrænsen. 11 etniske grupper. Sprog Engelsk, Nakarimojong, 11 lokale sprog Administrativt Syv distrikter: Kotido, Kaabong, Abim, Moroto, Nakapiripirit, Napak og Amudat. Religion 80% er katolikker, som følge af massiv tilstedeværelse af katolske missionærer. concept note Operatiom Dagsværk

4 Hovedaktiviteter undervisning i lederskab, civilsamfund, retigheder og muligheder for at tjene penge: Projektet vil År 1 starte civilsamfundsuddannelse af 640 unge, som vil blive projektets kernegruppe. De bliver undervist i at følge lokale myndigheders handlinger og holde øje med, at unge får opfyldt de rettigheder, de har krav på. Disse unge ledere vil gå videre ud i de lokale samfund, og det skønnes, at projektet vil nå ud til unge i Karamoja. Undervisningen vil blive bygget op omkring Community Based Monitoring and Evaluation System (CBMES). Metoden bygger bro mellem rettighedshavere og de politisk ansvarlige og styrker de unges evne til at gå ind i lokale politikker som uddannelse, særlige kønsspørgsmål, sundhed og politisk deltagelse. Metoden bringer unge sammen på tværs af deres sociale og kulturelle forskelle. Dagsordenen med konkrete politiske områder sættes af de unge selv. I År 2 og 3 bredes aktiviteterne for de unge mellem 18 og 24 år ud, særligt dem uden for skolesystemet, og de vil blive undervist i at danne opsparingsgrupper. På den måde vil det blive muligt for dem at optage lån og investere i forskellige indkomstskabende aktiviteter. De unge vil få mulighed for teknisk oplæring i aktiviteter, såsom perleværksteder og kunsthåndværk, byggearbejde og andre aktiviteter efter eget valg. Musik, sport og drama: Da størstedelen af unge i Karamoja ikke deltager i de formelle uddannelsessystemer, er der behov for kreative tiltag i form af uformel undervisning, der er relevant og meningsfuld. Erfaringer i Karamoja viser, at sang, musik og sport tiltrækker mange unge. Der vil være fokus på sang og teater med forskellige budskaber, om rettigheder, hiv/aids, fred og positive kulturelle karimojong-værdier - alt sammen noget, de unge selv er med til at skabe. Der er stor mangel på sportspladser og det vil derfor være noget af det, der vil blive etableret med faciliteter for både piger og drenge. Sportspladserne vil endvidere blive brugt til diverse musik/drama aktiviteter. Med tiden vil der også være fokus på at tage rundt i Karamoja med de forskellige budskaber og deltage i konkurrencer på distriktsniveau. De unge kan muligvis på længere sigt ud give cd er eller optræde for tilskuere, der kan betale et mindre beløb til gruppen for på den måde at give dem en lille indkomst. Etablering af ungdomscentre: Når de unge er veletableret som gruppe i løbet af det første år, vil de begynde på opbygningen af otte ungdomscentre i projektperiodens andet år. Ungdomscentrene skal have undervisningsfaciliteter og være steder, hvor andre grupper fra f.eks. andre distrikter, nabo-regioner eller udlandet kan inviteres ind. Unge vil deltage i den egentlige organisering og opbygning af centrene, hvor også OD er inviteret til at deltage. Ungdomscentrene vil fra begyndelsen blive organiseret med styregrupper for drift og kontakt til lokale myndigheder frem mod en organisatorisk bæredygtighed. For at sikre økonomisk bæredygtighed og generel uafhængighed vil centrene kunne lejes ud til organisationer eller andre grupper. Udveksling af erfaringer: Udveksling af viden er én af de vigtigste metoder til at styrke de unges evner og kompetencer. Derfor vil én af aktiviteterne i ungdomscentrene handle om, hvad man kan lære af hinanden og af andre unge ugandere - og på tværs af grænser. Jævnaldrende OD er og danske unge kan under deres besøg få indblik i og bidrage til en del af projektets aktiviteter f.eks. etablering af centrene, kommunikation - sammen med karimojonger. Dokumentation og udveksling af erfaringer om rettighedsarbejde vil indgå i disse besøg. concept note Operatiom Dagsværk

5 Langsigtet effekt og baeredygtighed Projektets langsigtede effekt er, at de unge udstyres med kompetencer, der også efter projektets afslutning vil gøre det muligt for dem at deltage i lokal såvel som national politik. Med den rettighedsbaserede tilgang er her ikke tale om kun at give de unge viden om deres rettigheder, men at de også bliver rustet som aktører. Indsatsen i Karamoja vil på længere sigt føre en nytænkning med sig, både i forhold til, hvordan de unge ser sig selv og deres muligheder, og en ændring af opfattelsen af unge og deres rolle og muligheder hos de ansvarlige myndigheder. Projektet vil fra starten være formaliseret i forhold til myndighederne. Ungdomsgrupperne, deres aktiviteter, samt selve ungdomscentrene, vil indgå i samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp (FKN), de lokale partnere og de lokale myndigheder. Der vil fra begyndelsen blive arbejdet på, at aktiviteterne skal køre videre som en del af lokalregeringens budget og planer. De unge bliver engageret i, hvordan ungdomscentrene skal drives og bliver oplært i selv at kunne videreføre sports-, drama- og musikaktiviteterne for endegyldigt at slå fast, at det er deres vilje, lyst og motivation, der skal drive disse og bane vej for den udvikling, de ønsker. FKN har arbejdet i Karamoja de sidste 30 år og har haft et kontor der siden Vores engagement er langsigtet, og FKN har tradition for at fortsætte projekter, efter at Operation Dagsværks indsamlede penge er brugt op. Risici Med Karamojas forhistorie i baghovedet, kan der være risiko for, at sikkerhedssituationen kan ændre sig. En sådan udefrakommende faktor vil kunne have en alvorlig indflydelse på projektets udformning (bl.a. danske unges mulighed for at opholde sig i regionen i længere perioder) og dokumentationen undervejs. Det ligger dybt forankret i den almindelige karimojong, kvinde såvel som mand, ung som gammel, at der stadig kan udbryde usikkerhed, f.eks. som følge af bevæbnede kvægtyverier eller frustrationer over livsvilkårene. De seneste år har der dog været ro i de områder, som projektet dækker. Sikkerhedsrisikoen for projektet er søgt minimeret gennem partnere, som både er lokalt forankret, og som har en indgående vilje og evne til at gebærde sig i regionen. Om nødvendigt kan man flytte aktiviteter, men stadig fastholde både det lokale og nationale netværk. FKN har opprioriteret monitorering af sikkerhedssituationen for alle vores globale programmer, partnere, medarbejdere og frivillige. Der foreligger sikkerhedsmanualer for det enkelte land, og alle der besøger FKN i Uganda vil gennemgå sikkerhedssituationen og indgå i planerne. FKN har en medarbejder, som selv er karimojong, centralt placeret i Moroto. Samarbejdspartnere Institute for International Co-operation and Development (C&D) C&D har mere end 34 års erfaring i Karamoja og arbejder fra sit lokalt placerede kontor. I de sidste otte år har unge deltaget i C&D s ungdomsaktiviteter i hovedbyen Moroto. Her har der været aktiviteter som drama, sport og musik for at fremme forståelse og fredsopbygning i regionen på tværs af etniske grupperinger. C&D vil med deres erfaring og kompetence agere som rådgiver og inspirator til projektet. FKN har arbejdet med C&D de sidste fire år. Uganda Debt Network (UDN) UDN har arbejdet i Karamoja siden I flere årtier har UDN metodisk arbejdet gennem Community Based Monitoring and Evaluation Systems. Her har de stor erfaring med at engagere den ugandiske befolkning til selv at påvirke og deltage i udformningen af regeringsprogrammer og -politikker for dermed endeligt at sikre at disse er til glæde og gavn for alle. FKN har igennem flere år arbejdet sammen med UDN. Uganda Youth Network (UYONET) UYONET blev grundlagt i 2002 og arbejder med at engagere den unge befolkning i Uganda, heriblandt unge i Karamoja, til selv at deltage i udviklingen af deres land både lokalt og nationalt. UYONET har stor erfaring med mobilisering, særligt arbejde med at muliggøre unges deltagelse i demokratiske processer. UYONET er en ny partner for FKN. concept note Operatiom Dagsværk

6 Organisationsbeskrivelse Folkekirkens Nødhjælp har til formål at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker i form af nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med lokale partnere. FKN fokuserer på: Nødhjælp i katastrofesituationer, bistand til fattige og udstødte for at opnå en langsigtet udvikling, fortalerarbejde, oplysning og motivation af danskerne til handling. Organisationen engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere.det sker både lokalt, nationalt og globalt. Indikativt budget Aktiviteter 1. Undervisning i lederskab, civilsamfund, rettigheder og indkomstgenerering 2. Musik, sport og drama 3. Etablering af 8 ungdomscentre inkl. undervisningsfaciliteter 4. Udveksling af erfaringer i Karamoja HOVEDAKTIVITETER IALT 5. Projekt drift (løn incl. koordination af hovedaktiviteter) 6. FKN monitorering og støtte i Uganda PROJEKTUDGIFTER IALT 7. Revision 8. Administration i Danmark 9. TOTAL Budget DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK procenter 38 % 13 % 11 % 2 % 24 % 4 % 1 % 7 % 100 % dr congo rwanda syd sudan kenya karamoja uganda kampala tanzania Land Uganda. Projektet vil udelukkende foregå i Ugandas nordøstlige region, Karamoja. Projektopsummering Rebeller for rettigheder vil styrke unge mellem 14 og 24 år, så de aktivt kan tage del i beslutningsprocesser, der er afgørende for deres fremtid, og holde myndigheder og lokale ledere fast på deres ansvar. Det vil ske i form af frivillig civilsamfunds-undervisning af 640 ungdomsledere og en vifte af aktiviteter, som appellerer til Karamojas unge. De unge vil samles om musik, drama, sport og derfra opbygge frivillige netværk på kryds og tværs. Etablering af otte ungdomscentre og sportsfaciliteter. Projektet vil samlet set nå ud til i Karamoja. Projektperiode (OD 2013 Kampagne) Dansk Samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp Lokale samarbejdspartnere C&D (Co-operation & Development), UDN (Uganda Debt Network) og UYONET (Uganda Youth Network) concept note Operatiom Dagsværk

UGANDA! OPERATION DAGSVÆRK

UGANDA! OPERATION DAGSVÆRK OPERATION DAGSVÆRK 2015 TEMA HANDS ON styrker gennem meningsfuld faglig undervisning unge i den udsatte og isolerede Karamoja region til at kunne gøre deres indflydelse gældende og en fremtid i egne hænder.

Læs mere

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge!

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge! OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA Vi er også unge! I Kakumas flade tørre landskab med de mange blikhuse på rad og række bor 18-årige Sunday Koko fra Sydsudan. Her har hun boet størstedelen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land Sydsudan - Unge Bygger et nyt land 0 Tema: I verdens nyeste land, Sydsudan, strømmer de unge hjem fra flygtningelejre i regionen for at starte genopbygningsarbejdet eller tyve års blodig krig. Udfordringerne

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne Tema Temaet for projektet er uddannelse af unge blandt Igorot folket i Cordillera-regionen

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 TEMA: Tanzanias unge går sammen i kampen for klimaet. Den smeltende sne på Kilimanjaro er symbolet på en overophedet

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Ret til skolegang uden vold

Ret til skolegang uden vold Ret til skolegang uden vold 1 Tema ADRA vil klæde unge i Burundi på til at kæmpe for deres ret til skolegang uden diskrimination, vold, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb og hermed forbedre unges

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE

KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE KLIMA-AKTION! EN SIKKER FREMTID I HIMALAYAS KATASTROFERAMTE BJERGE TEMA Unge i Himalaya lever isoleret og kæmper mod katastrofer og klimaproblemer. Gennem uddannelse og træning vil de unge tage lederskab

Læs mere

det globale volontør program det globale volontørprogram 1 oplev en tredje verden...

det globale volontør program det globale volontørprogram 1 oplev en tredje verden... det globale volontør program det globale volontørprogram 1 oplev en tredje verden... Det globale volontørprogram Indtryk for livet Du gør en forskel Hvor og hvornår Uganda Malawi Zambia Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Hvordan flytter man en 200 år gammel betonklods? Thomas Kirkeskov tk@kfumspejderne.dk

Hvordan flytter man en 200 år gammel betonklods? Thomas Kirkeskov tk@kfumspejderne.dk Hvordan flytter man en 200 år gammel betonklods? Thomas Kirkeskov tk@kfumspejderne.dk Vores foreningsdemokratiske selvforståelse hvordan ser den ud? Vores foreningsdemokratiske selvforståelse hvordan ser

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 Punkt 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for fem aktivitetsprofiler: Musik og Performance Festivaler og lejre

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Unge bekæmper korruption

Unge bekæmper korruption Unge bekæmper korruption Konceptnote til Operation Dagsværk 2014 Tema Formålet er at styrke og uddanne de unge i Malawi, så de kan gå forrest i kampen om at ændre holdningen til korruption både blandt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Bistand, investering eller Højskole - oplevelser fra Ghana

Bistand, investering eller Højskole - oplevelser fra Ghana Bistand, investering eller Højskole - oplevelser fra Ghana Har udviklingsbistanden spillet sit sidste kort? Og har kineserne sat vesten skakmat? Hvis man skal være med til at sætte en anden dagsorden i

Læs mere

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling SUDAN En krig, en fred en ny mulighed Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kviksølv, guld og sushi

Kviksølv, guld og sushi Kviksølv, guld og sushi - en historie om, hvordan kviksølvforurening fra guldgravere i Filippinerne ender i din tunfisk og vil give dine børn hjerneskader, og et projekt om hvordan Operation Dagsværk kan

Læs mere

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change TEMA Youth for Change giver unge cambodjanere under 25 år viden og værktøjer til at forsvare egne rettigheder og sikre indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda.

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda. D.U.C CVR-nummer: 36997001 Yusuf Matovu Jyllandsgade 56. St 7000 Fredericia Denmark phone: 0045 60173826 E-mail : Academyduc@outlook - Website: http://www.duchrdc.dk/ - Video: https://www.youtube.com/watch?v=3k6urhaeqac

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16 vores mål 2015 2018 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER?

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? BYPLANMØDET 2016 PETER ANDREAS NORN, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING Hvad er politisk lederskab? Det er noget, som vi skaber sammen HVORDAN MOBILISERER,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere