Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011"

Transkript

1 Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner kroner og en samlet beskæftigelse på lige godt årsværk. Center for Regional - og Turismeforskning Anders Hedetoft og Jie Zhang

2 I dette notat gennemføres en strukturanalyse, der placerer turismedestinationen Bornholm i en samfundsøkonomisk kontekst. Der fokuseres på turismens omsætning, erhvervets evne til at skabe værdi, erhvervets beskæftigelseseffekt samt den turismeafledte betydning for bidrag til de forskellige offentlige kasser. Samtidig gives et indblik i turisternes forbrug mens de er på Bornholm, fordelt på branchegrupper, produktgrupper, formål, overnatningstyper og nationaliteter. Derudover gives en beskrivelse af turismens afledte effekter for andre dele af samfundsøkonomien. September 2013, Anders Hedetoft og Jie Zhang KORT OG GODT OM TURIS MEN PÅ BORNHOLM Turisme har stor betydning for værdiskabelse og beskæftigelse i Danmark. Bornholm er et af Danmarks mest turismeintensive områder så derfor har turisme endnu større betydning for den bornholmske samfundsøkonomi. Effekt af i mio. kr i Hovedtal turismeforbrug Dansk turisme Mia. kr Multiplikatorer Turismeforbrug 82, Værditilvækst direkte effekter 23, ,28 Værditilvækst inkl. afledte effekter 39, ,48 Personskatter 8, ,10 Vareskatter, moms og selskabsskatter 19, ,24 Skatter i alt 28, ,34 Beskæftigelse, antal årsværk ,45 TABEL 1: HOVEDTAL FOR TURISME I DANMARK OG MULTIPLIKATORER FOR 2011 Hovedtal På Bornholm Effekt af i mio. kr i Multiplikatorer Bornholms turisme Alene turismeforbrug Mio. kr Mio. kr Turismeforbrug Værditilvækst direkte effekter 572, ,31 Værditilvækst inkl. afledte effekter 893, ,49 Personskatter 182, ,1 Vareskatter, moms og selskabsskatter 491, ,26 Skatter i alt 674, ,37 Beskæftigelse, årsværk i alt ,13 TABEL 2: HOVEDTAL FOR TURISME PÅ BORNHOLM OG MULTIPLIKATORER FOR 2011 Turisterne forbruger i alt 1,83 mia. kroner på Bornholm. Dette giver anledning til en samlet værditilvækst (både på Bornholm og udenfor Bornholm) på 893 mio. kroner og en samlet 2

3 beskæftigelse på personer. Værditilvækst og beskæftigelse er fordelt på en hel række brancher, men overnatning, restauration, transport og detailhandel hører til de sektorer der i størst udstrækning har gavn af turismen. Hvis man udelukkende ser på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af den bornholmske turisme på Bornholm dvs. effekten på den bornholmske beskæftigelse og indtjening (kolonne 2 i tabellen) ses det, at der skabes en bornholmsk værditilvækst på 423 mio. kr. såfremt de afledte effekter indregnes og en bornholmsk beskæftigelse på årsværk Den samlede bornholmske værditilvækst lå i 2011 på mio. kr. og turismen bidrog altså ned 423 mio. kr, eller 5,5%. Den samlede bornholmske beskæftigelse 1 var i 2011 på arbejdspladser og turismen bidrog altså med arbejdspladser (6,7%). Multiplikatorerne kan benyttes til at vurdere hvad en given stigning i turismeforbruget vil betyde for den samlede værdiskabelse, skatteindbetalinger samt beskæftigelse. KORT OM DEN ANVENDTE METODE Grundlaget for opgørelsen af turismens direkte og afledte effekter, er det såkaldte regionale turismesatellitregnskab (RTSA), som er udarbejdet efter internationalt anerkendte metoder. Modellen er udviklet i et tæt samarbejde mellem VisitDenmark og Center for Regional- og Turismeforskning. I 2010 præsenteredes de første analyser hvor turismens økonomiske betydning blev opgjort for Bornholms vedkommende. Nærværende notet udgør en opdatering af disse analyser. Der er tale om en såkaldt strukturanalyse, hvor vægten ligger på at få dækket alle afledte effekter af turisme samtidig med, at turismeforbruget afstemmes med vare- og tjenesteudbuddet i landet. Dette gøres efter internationale metoder og retningslinjer fra UNWTO/OECD/EUROSTAT. For at kunne opnå den ønskede dækningsgrad og sikre afstemning med nationalregnskabet har det været nødvendigt at benytte relativt usikre datakilder. Det endelige nationalregnskab foreligger først med flere års forsinkelse og derfor kan et turismeregnskab opstillet efter ovennævnte principper også ført færdiggøres med flere års forsinkelse. Derfor bygger notatet på tal fra 2011 og er således ikke et øjebliksbillede af den seneste udvikling indenfor Bornholms turisme. Til gengæld er vi så sikret et grundigt - og frem for alt sammenhængende billede af turismes rolle i den bornholmske samfundsøkonomi. Et af udgangspunkterne for beregning af turismes økonomiske betydning for værditilvækst og beskæftigelse i samfundet er en landsækkende undersøgelse af turisternes døgnforbrug. Herved afdækkes forskellige turisttypers døgnforbrug. Danmarks Turistråd (det nuværende VisitDenmark) 1 Den såkaldte KRNR-beskæftigelse, beskæftigelsen i det kommunalfordelte nationalregnskab. 3

4 påbegyndte allerede i 1997 en døgnforbrugsundersøgelse blandt turisterne i landet. Populært sagt er fremgangsmåden herefter den, at multiplicere døgnforbruget med antallet af overnatninger fra de officielle overnatningsstatistikker plus det estimerede antal overnatninger på ikke registrerede overnatningskategorier, så som ophold i egen feriehus og ophold og familie og venner. Denne indledende beregning af turismeforbruget vil det, i de fleste tilfælde, være nødvendigt at korrigere på basis kendte statistiske oplysninger. Eksempelvis må turisternes akkumulerede hotelforbrug ikke overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet. I givet fald må det beregnede døgnforbrug være for højt og må efterfølgende nedskrives. Man sammenligner altså efterspørgsel (beregnet turismeforbrug ud fra døgnforbrug) med udbud (virksomhedernes resultater). Virksomhedernes resultater hentes fra nationalregnskabet, men her er problemet så, at nationalregnskabet stort set ikke er geografisk opdelt. Derfor bliver man nødt til at fordele virksomhedernes omsætning og værdiskabelse efter forskellige estimeringsmetoder. En af disse metoder er, at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele branchens tal. Det betyder eksempelvis, at hvis en hotelkæde har et hotel på Strøget i København og et hotel i Allinge og lønsummen på de to arbejdssteder er den samme, så vil virksomhedens omsætning og værdiskabelse blive fordelt ligeligt mellem de to arbejdssteder. Det siger derfor sig selv, at den kommunalfordelte opgørelse af omsætning og værdiskabelse er forbundet med en vis usikkerhed. ANTAL OVERNATNINGER PÅ BORNHOLM Overnatninger på de kommercielle overnatningssteder er i vid udstrækning registeret af Danmarks Statistik. De mindre overnatningssteder er dog ikke forpligtet til at indberette, så for disse steder er der tale om et estimat baseret på spørgeskemadata. For de ikke kommercielle overnatningsformer (overnatning hos familie og venner samt benyttelse af eget eller lånt sommerhus), samt for endagsturismen er der også tale om estimater baseret på ældre spørgeskemaanalyser. (1000*antal) Hotel -ferie 117,68 113,56 113,73 102,71 93,41 93,84 93,31 Hotel -forretning 10,80 7,92 9,84 8,19 7,65 7,31 7,50 Camping 99,05 97,24 94,83 92,75 83,24 79,21 80,02 Vandrerhjem 9,80 7,69 6,50 5,32 4,89 5,04 5,45 Lejet feriehus 381,48 430,65 497,31 477,35 467,57 406,32 468,24 Feriecentre 33,56 25,44 32,78 23,67 15,53 19,09 22,40 Lystbåde 40,88 40,42 24,08 28,44 24,98 28,08 30,23 Bondegårde - 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Krydstogt - - 6,98 6,98 21,85 14,89 18,09 Familie/venner Endagsturister 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 I alt overnatninger 693,25 723,47 786,60 745,96 719,67 654,33 725,79 TABEL 3: UDENLANDSKE OVERNATNINGER PÅ BORNHOLM 4

5 (1000*antal) Hotel -ferie 134,75 164,41 154,49 143,46 137,97 131,78 141,27 Hotel -forretning 27,93 26,95 29,39 25,33 21,97 21,04 21,34 Camping 162,49 212,79 192,07 177,13 160,19 135,14 144,51 Vandrerhjem 40,46 42,43 41,17 36,36 36,75 34,34 39,06 Lejet feriehus 197,17 276,05 277,88 241,41 313,16 280,07 275,25 Egen feriehus 178,35 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 Lånt sommerhus 57,53 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 Feriecentre 155,09 171,89 161,71 150,3 141,14 119,94 117,4 Lystbåde 12,27 16,71 9,68 8,89 8,34 9,03 8,59 Familie/venner 690,42 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 Endagsturister 192,85 192,85 192,85 192,85 192,85 192,85 192,85 Endagsforretninger 20,96 23,18 25,32 26,15 22,51 23,12 11,25 I alt overnatninger 1656, , , , , ,9 1966,98 TABEL 4: DANSKE OVERNATNINGER PÅ BORNHOLM (1000*antal) Hotel -ferie 252,43 277,97 268,22 246,17 231,38 225,62 234,58 Hotel -forretning 38,73 34,87 39,23 33,52 29,62 28,35 28,84 Camping 261,54 310,03 286,90 269,88 243,43 214,35 224,53 Vandrerhjem 50,26 50,12 47,67 41,68 41,64 39,38 44,51 Lejet feriehus 578,65 706,70 775,19 718,76 780,73 686,39 743,49 Egen feriehus 178,35 466,20 466,20 466,20 466,20 466,20 466,20 Lånt sommerhus 57,53 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 Feriecentre 188,65 197,33 194,49 173,97 156,67 139,03 139,80 Lystbåde 53,15 57,13 33,76 37,33 33,32 37,11 38,82 Bondegårde - 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Krydstogt - - 6,98 6,98 21,85 14,89 18,09 Familie/venner 690,42 674,40 674,40 674,40 674,40 674,40 674,40 Endagsturister 200,29 200,29 200,29 200,29 200,29 200,29 200,29 Endagsforretninger 20,96 23,18 25,32 26,15 22,51 23,12 11,25 I alt overnatninger 2349, , , ,4 2758, , ,77 TABEL 5: SAMLET ANTAL OVERNATNINGER PÅ BORNHOLM Det samlede estimerede antal overnatninger på Bornholm udgjorde altså i ,67 mio. Heraf foregik under halvdelen (1,29 mio. stk.) på de registrerede overnatningssteder. Hertil kommer et antal endagsturister på Bornholm der af Visit Denmark er estimeret til besøg om året. Efter CRT vurdering (bl.a. baseret på passagertal på de forskellige ruter til Bornholm) vurderes antallet af endagsturister at ligge noget lavere - omkring besøg (ekskl. krydstogsturister der jo i realiteten også er endagsturister, men inkluderet i tabellen ovenfor). 5

6 Indeks, 2006=100 (1000*antal) Hotel -ferie Hotel -forretning Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Egen feriehus Lånt sommerhus Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Krydstogt Familie/venner Alle overnatningsformer TABEL 6: INDEKS FOR ANTAL OVERNATNINGER PÅ BORNHOLM Målt på antal overnatninger er det i særlig grad camping og feriecentre der har været i tilbagegang. I perioden er et større antal senge på feriecentre konverteret til feriehus, hvilket er med til at forklare nedgangen i feriecenterovernatninger. For så vidt angår brug af eget og lånt sommerhus samt besøg hos venner og familie, skal der gøres opmærksom på at der benyttes estimater der ikke har været ændret siden TURISTERNES DØGNFORBRUG Som nævnt opgøres turisternes døgnforbrug med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse som Visit Denmark løbende gennemfører. I turistundersøgelsen blev der i 2011 foretaget ca interviews med turister på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og feriehuse. Af disse var ca af interviews med udenlandske turister. Interviewstederne er udtrukket af Danmarks Statisk, og undersøgelsen er repræsentativ for turismen i Danmark på de fem overnatningsformer. I turistundersøgelsen svarer turisterne på, hvor mange penge de bruger, og hvad disse penge går til. Turistundersøgelsen bruges til at beregne døgnforbrug på hotel-forretning, hotel-ferie, camping, vandrerhjem og feriehuse. For hver overnatningsform beregnes døgnforbruget på nationalitet og region. Der er dog et krav om, at der skal være mindst 20 interviews før et døgnforbrug kan accepteres. Dette betyder, at beregning af døgnforbrug på hver overnatningsform sker skridtvis på følgende måde: 1. Først beregnes et døgnforbrug for hver region på hver nationalitet. Er der 20 interviews indenfor regionen på nationaliteten, så har man et døgnforbrug.. 2. Hvis kravet om 20 observationer ikke er opfyldt i en bestemt region deles Danmark op i Region Hovedstaden og 'resten af landet'. Hvis der er 20 eller flere interviews på nationaliteten i resten af landet, så bliver turisterne tildelt dette 'uden for Region Hovedstaden' døgnforbrug. 3. Hvis der stadig eksisterer kombinationer af overnatningsformer og nationaliteter der ikke har fået tildelt et døgnforbrug, så beregnes dette på hele landet. Hvis der er 20 interviews på hele landet, så bruges dette landsgennemsnit på de regioner, som mangler et døgnbrug. 6

7 4. Er der ikke 20 interviews på landsplan, så bliver døgnforbruget for nationaliteten gennemsnittet for hele udlandet på overnatningsformen. Døgnforbrug Danmark Udlandet Hotel ferie Hotel forretning Feriecentre Camping Vandrehjem Lejet feriehus Kystbåde Festival Bondegård Krydstogt Eget sommerhus Lånt sommerhus Familie og venner Endagsturister - ferie TABEL 7: DØGNFORBRUG PÅ OVERNATNINGSFORMER FOR 2011, LANDSNIVEAU Det ses at udenlandske turister, indenfor en række overnatningsformer har et højere forbrug end de tilsvarende danske turister. Endvidere er der grund til at fremhæve det markant højere døgnforbrug i gruppen Hoteller og feriecentre. Disse turister bruger ikke blot flere penge til overnatning, men har også specielt på restaurationsområdet et betydeligt højere forbrug end de øvrige turistgrupper. Den afledte økonomiske effekt af hotelturistens forbrug er derfor selvklart større end gældende for de øvrige overnatningsformer. OMSÆTNING OG TURISMEFORBRUG I alt forbrugte turisterne i Danmark i 2011 varer og tjenesteydelser for 82,4 mia. kr. Heraf blev de 34,1 mia. kr. brugt af udlændinge og 48,3 mia. kr. af danskere. Over en årrække har det udenlandske turismeforbrug været faldende og det danske forbrug stigende. De udenlandske turisters forbrug udgør godt 41 % af det samlede turismeforbrug. De udenlandske turisters forbrug gør samtidig turismen til et af de væsentlige eksporterhverv. Ferierejsende stod for cirka 56,9 mia. kr. af det samlede turismeforbrug, svarende til godt to tredjedele af det samlede forbrug, mens forretningsrejsende stod for de resterende godt 25,5 mia. kr (Visit Denmark, 2013). 7

8 På Bornholm udgjorde turisternes samlede forbrug i 2011, i alt 1,83 mia. kr., svarende til godt 2,2 % af det samlede turistforbrug i Danmark. Som det fremgår af tabellen er det kun cirka en tredjedel (611 mio. kr.) af turismeforbruget der kan henføres til de turismekarakteristiske produkter/brancher, resten af turismeforbruget kommer andre brancher til gode. mio. kr Turismekarakteristiske produkter: Overnatning Restaurant Transport Rejseservice Forlystelse i alt Turismeforbundne produkter: Benzin og andre brændstof Føde- drikkevarer og tobak Andet I alt IKKE-turismespecifikke produkter: I alt TABEL 8: TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ PRODUKTGRUPPER, Turisternes forbrug kan også opgøres efter nationalitet, eller, for at gøre det lidt simpelt, i danskernes og udlændingens forbrug. Opgjort på denne måde (Tabel 9) ses det, at udlændinge bidrager med 595 mio. kr. eller 32 % af det samlede turistforbrug på Bornholm i Udenlandske turisters forbrug vægter altså noget mindre på Bornholm end i landet som helhed. Udlænding Danske I alt mio. kr. pct mio. kr. pct mio. kr. pct Ferie % % % Forretning 12 2% % 167 9% I alt TABEL 9: TURISMEFORBRUGET FORDELT PÅ UDLÆNDING/DANSK PÅ BORNHOLM, 2011 En tredje opstillingsform er at fordele turisternes samlede forbrug efter hvilken overnatningsform turisterne anvender. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at forbruget omfatter alle turistens udgifter og altså ikke alene overnatningsudgiften. Som det fremgår af Tabel 10 er de to væsentligste overnatningsformer, med hensyn til at generere omsætning/forbrug hotelferie samt ferie hos familie og venner. Det er således værd at fremhæve den store økonomiske betydning som besøg/ferie hos venner og familie faktisk har, på trods denne overnatningsforms usynlighed i mange økonomiopgørelse. Endvidere kan det fremhæves, at selvom forretningsrejsende og konferencer 8

9 ikke har den samme økonomiske betydning på Bornholm som i de større byer (som eksempelvis København og Århus), så bidrager konference og erhvervsturisme alligevel med 168 mio. kr. (eller 9,2 % af det samlede forbrug) på årsbasis. Udlændinge Danske I alt mio. kr. pct mio. kr. pct mio. kr. pct Hotel -ferie ,4% ,2% ,8% Hotel -forretning/konf. 12 2,0% ,6% 168 9,2% Camping 60 10,1% 45 3,6% 105 5,7% Vandrerhjem 4 0,7% 17 1,4% 21 1,1% Lejet feriehus ,6% ,9% ,8% Eget feriehus 0 0,0% ,2% ,3% Lånt sommerhus 0 0,0% 44 3,6% 44 2,4% Feriecentre 12 2,0% 54 4,4% 66 3,6% Festival 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Lystbåde 12 2,0% 6 0,5% 18 1,0% Bondegårde 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Krydstogt 8 1,3% 0 0,0% 8 0,4% Familie/venner 0 0,0% ,9% ,7% Endagsturister 11 1,8% 23 1,9% 34 1,9% Alle overnatningsformer , ,0% ,0% TABEL 10: TURISMEFORBRUGET FORDELT PÅ OVERNATNINGSFORM, 2011 TURISMEN PÅ BORNHOLM SAMMENLIGNET MED ANDRE ERHVERV Satellitregnskabet for turismen på Bornholm giver mulighed for at beskrive turismens økonomiske betydning i forhold til samfundsøkonomien generelt. Dermed kan turismen sættes i forhold til andre erhverv. Nedenfor beskrives turismens relative betydning: Hvor stor en andel udgør turismen af det samlede udbud på Bornholm? Hvor stor direkte værditilvækst skaber turismeforbruget, og hvor stor en andel udgør dette af samfundets værditilvækst i alt? TURISMEFORBRUGETS ANDEL AF DET SAMLEDE UDBUD Med et samlet forbrug på 1,83 mia. kr. udgør turismen 7,6 pct. af det totale udbud på Bornholm. Udbuddet er udtryk for værdien af den samlede produktion, inkl. import 2 For at etablere det 2 Udbuddet består af dansk produktion plus import, og repræsenterer dermed det der i Danmark enten bliver brugt i produktionen, som privat eller offentligt forbrug, investeringer eller eksport. Skal ikke forveksles med BNP, der er 9

10 samlede udbud af et produkt i Danmark er det nødvendigt at tage produktionen og tillægge import, skatter og afgifter for direkte at kunne sammenligne udbuddet med turismeforbruget 'over disken', der inkluderer moms og afgifter. Turismeforbrugets andel af det samlede udbud inden for hver produktkategori varierer stærkt. Turismen står på landsplan for næsten 93 pct. af det samlede udbud af overnatninger, 23 pct. af restaurantudbuddet og godt 17 pct. af udbuddet af rejseservice. TURISMENS ANDEL AF VÆ RDITILVÆKSTEN Bruttoværditilvækst er en anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet. Bruttoværditilvækst er defineret som den del af forbruget, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget, der er brugt i forbindelse med produktionen, er fratrukket. Af det samlede bornholmske turismeforbrug på 1,83 mia. kr. som løber gennem kasseapparaterne, er der 572 mio. kr. (jf. Tabel 2), eller godt 27 pct. tilbage i direkte værdivækst, dvs. til profit og aflønning af arbejdskraft. Det er ikke hele denne værditilvækst der vil komme bornholmske virksomheder til gavn. Hovedparten vil selvfølgelig opstå på Bornholm, men en del af værditilvæksten vil opstå i andre kommuner, jf Tabel 11 nedenfor. Alle kommune Kommunen selv Andre kommuner Værditilvækst (direkte effekter) Bornholm -572,01-415,72-156,29 Værditilvækst (direkte og afledte effekter) Bornholm -893,77-522,6-371,17 TABEL 11: VÆRDITILVÆKST AFLEDT AF BORNHOLMS TURISME, MIO.KR. dansk produktion minus forbrug i produktion og dermed et mindre beløb. 10

11 I alt A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri D_E Forsyningsvirksomhed F Bygge og anlæg G_I Handel og transport mv J Information og kommunikation K Finansiering og forsikring LA Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme LB Boliger M_N Erhvervsservice O_Q Offentlig administration, undervisning og sundhed R_S Kultur, fritid og anden service TABEL 12: VÆRDITILVÆKST PÅ HOVEDBRANCHER, BORNHOLM Af Tabel 12 ovenfor fremgår at den samlede bornholmske værdiskabelse i 2011 var på 7,68 mia. kr. Turismens bidrag til den samlede værditilvækst fremgår ikke direkte af tabellen, da turisme jo er et fænomen der påvirker omsætning og værdiskabelse inden for en lang række erhverv. Den beregnede direkte værditilvækst fra den bornholmske turisme er turismens umiddelbare bidrag til den totale værditilvækst på Bornholm og beløbet på 415 mio. kr. svarer til 5,8 pct. af den samlede værditilvækst på Bornholm. Beregningen er det tætteste vi kommet på turismens andel af den samlede værdiskabelse på Bornholm. Såfremt man vælger at inddrage de afledte effekter af turismen, er betydningen selvfølgelig større. Afledte effekter fremkommer når en virksomhed, som har solgt en vare eller en ydelse til en turist, bruger en del af sin omsætning på: 1. At købe råvarer i andre virksomheder (indirekte effekter) 2. At aflønne sine ansatte, som derefter bruger en del af deres løn hos andre virksomheder (inducerede effekter) Disse forskellige effekter udgør til sammen de afledte effekter (eller den såkaldte multipikatoreffekt ). Multiplikator (x): = Indregnes den afledte værdiskabelse giver det bornholmske turismeforbrug anledning til en samlet værdiskabelse på 894 mio. kr, heraf 522 mio. kr. på Bornholm. Dette svarer til 6,8 pct. af den samlede bornholmske værdiskabelse. I den forbindelse skal det dog retfærdigvis nævnes, at den økonomiske aktivitet indenfor andre brancher og sektorer også vil have en afledt økonomisk effekt der ikke er medtaget i Tabel 12 ovenfor. 11

12 SKATTEPROVENU FRA TURISMEN Når turisterne bruger penge skaber de, ud over beskæftigelse og værditilvækst også større skattegrundlag for staten og kommunerne. Skatteprovenuet optræder dels gennem moms og afgifter ved det direkte salg til turisten. Der ud over opstår provenuet via de personskatter de turismeskabte ansatte betaler til stat, kommune og kirke, samt via de selskabsskatter, som virksomhederne betaler af deres overskud. I Tabel 13 ses et overblik over de samlede skatte og afgiftsmæssige effekter af den bornholmske turisme. Alt i alt genererede den bornholmske turisme skatter og afgifter for 674 mio. kr. i Heraf falder de 183 mio. kr. som personlige skatter. Af de personlige skatter betales 94 mio. kr. i kommunale skatter og af disse vil cirka 50 pct. tilfalde Bornholms Regionskommune, det vil sige cirka 51 mio. kr. Resten at skatteprovenuet (623 mio. kr.) går enten i statskassen, i form af vareafgifter og moms og, eller til kommuneskatter i andre kommuner. Skatter og vareafgifter i mio. kr. Alle kommuner BRKs Andel Kommuneskatter Kirkeskatter 3 Statsskatter og sundhedsbidrag 86 Personskatter i alt 183 Vareskatter/Punktafgifter 172 Moms/Merværdiafgift 318 I alt 674 TABEL 13: SKATTER OG VAREAFGIFTER DER KAN HENFØRES TIL TURISME, 2011 BESKÆFTIGELSE Beskæftigelse er på samme måde som værdiskabelse et fænomen, der kan opgøres og beskrives på mange forskellige måde. I lighed med opgørelsen af værdiskabelsen læner vi os i dette notat op ad det regionaliserede nationalregnskab. Her er beskæftigelsen som hovedregel gjort op som det samlede antal fuldtidsbeskæftigede på arbejdsstederne i regionen. Dette er ikke det samme som det antal personer, der (på et eller andet tidspunkt i løbet af året) har haft heltids- eller deltidsbeskæftigelse. Antal fuldtidsbeskæftigede i det regionaliserede nationalregnskab (den såkaldte KRNR-beskæftigelse) er således udelukkende en beregnet størrelse, hvor eksempelvis to halvtidsbeskæftigede omregnes til en fuldtidsbeskæftiget. Den samlede såkaldte KRNR-beskæftigelse 4 på Bornholm har i de seneste fire fem år ligget på omkring personer. Overnatnings- og restaurationsbranchen beskæftigede i 2011 i alt cirka 670 personer, svarende til 3,8 % af den samlede beskæftigelse. 3 Beregning af den andel af de kommunale skatter der tilfalder Bornholms Regionskommune er baseret på et skøn der ikke tager højde for de afledte effekter på de mellemkommunale udligninger. 12

13 Alle kommune Bornholm Andre kommuner Arbejdspladser (direkte effekter) Bornholm Arbejdspladser (direkte og afledte effekter) Bornholm TABEL 14: BESKÆFTIGELSESEFFEKT FORDELT PÅ BORNHOLM OG ØVRIGE KOMMUNER I Tabel 14 er der fokuseret på den beregnede beskæftigelseseffekt afledt af turisterne forbrug. Beskæftigelseseffekten er opdelt på antal arbejdspladser relateret til de direkte effekter og antal arbejdspladser relateret til de direkte og afledte effekter. Såfremt der kun ses på de arbejdspladser der genereres af det direkte turismeforbrug, så svarer det til i alt arbejdspladser, heraf opstår de arbejdspladser på Bornholm og de resterende 450 arbejdspladser i landets øvrige kommuner. Indregnes de afledte effekter genererer den bornholmske turisme i alt arbejdspladser, heraf arbejdspladser på Bornholm. I Tabel 15 er der fokuseret på den branchespecifikke beskæftigelse. Men grundlæggende skaber turismeforbruget beskæftigelse, ikke alene direkte i de traditionelle turismeerhverv, men også via afledte effekter i en lang række ikke turismekarakteristiske erhverv og brancher. På landsplan kan antallet af årsværk skabt direkte, indirekte og induceret af turismen på Bornholm beregnes til årsværk. På Bornholm alene er der tale om en samlet på beskæftigelse på Hovedparten af disse job er at finde indenfor overnatningssektoren, restaurationer, kultur og underholdning samt detailhandel, men også en række andre erhverv nyder rent beskæftigelsesmæssigt godt at den bornholmske turisme. Af den samledes KRNR-beskæftigelse på Bornholm i 2011 på arbejdspladser kan de (6,6%) altså henføres til den bornholmske turisme. 4 KRNR-beskæftigelsen er ikke fuldkommen sammenfaldende med den registerbaserede beskæftigelse (RASbeskæftigelsen) der er baseret på en opgørelse af beskæftigelsen på et bestemt tidspunkt af året (ultimo november) 13

14 I alt A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri D_E Forsyningsvirksomhed F Bygge og anlæg G_I Handel og transport mv J Information og kommunikation K Finansiering og forsikring LA Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme LB Boliger M_N Erhvervsservice O_Q Offentlig administration, undervisning og sundhed R_S Kultur, fritid og anden service TABEL 15: KRNR-BESKÆFTIGELSEN PÅ BORNHOLM Siden finanskrisen satte ind i slutningen af 2008 er beskæftigelsen indenfor hotel og restaurationsbranchen selvfølgelig gået ned, i lighed med beskæftigelsen inden for de fleste andre brancher. Men en af styrkerne ved den turismeafledte beskæftigelse er, at der er tale om job der i betydelig udstrækning kan bestrides af ufaglærte, eller folk med en kort uddannelse, hvilket netop er en type job der i stor udstrækning er forsvundet fra Danmark (og i udpræget grad fra Danmarks yderområder) siden finanskrisen satte ind. Hvad der ikke fremgår af ovenstående opstillinger er, at det bornholmske arbejdsmarked er præget af meget store sæsonudsving. Dette gælder både bygge- og anlægsbranchen samt hotel- og restaurationsbranchen, med en afledt effekt for den øvrige handelssektor. Denne kraftige sæsonafhængighed er, ud fra en arbejdsmarkedssynsvinkel, en af de mindre heldige egenskaber ved turismebeskæftigelse. 14

15 FIGUR 1: FULDTIDSLEDIGE (BRUTTOLEDIGHED) PÅ BORNHOLM, KILD: STATISTIKBANKEN. Eksterne Kilder: VisitDenmark, 2013: Turismens økonomiske betydning i Danmark i 2011, revideret udgave (direkte og afledte effekter) Zhag, J. & A. Hedetoft, 2011: Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark. I Økonomi & Politik, nr. 4, december 2011 Zhang, J & A. Hedetoft, 2010: Regionaløkonomisk analyse af turismen på Bornholm. Delrapport under projektet Turismebarometer for Bornholm. 15

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune.

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Skive Kommune Maj 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-97-3

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006. www.visitdenmark.com. - Del 1 (direkte effekter)

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006. www.visitdenmark.com. - Del 1 (direkte effekter) Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 www.visitdenmark.com - Del 1 (direkte effekter) Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Del 1 (direkte effekter) Udgivet af: VisitDenmark Maj 2009 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Fyn 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Destination Fyn August 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Midtjylland Oktober

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region. Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismen i Danmark 2000-2004 - turismens økonomiske betydning nationalt og regionalt

Turismen i Danmark 2000-2004 - turismens økonomiske betydning nationalt og regionalt Turismen i Danmark 2000-2004 - turismens økonomiske betydning nationalt og regionalt ISBN: 87-87393-42-5 VisitDenmark 2006 www.visitdenmark.com Indhold Indhold...1 Indledning...2 1. Satellitregnskab for

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014

Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014 Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Billund 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Billund ErhvervsFremme Oktober 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg og Helsingør kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Aarhus Kommune 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitAarhus August

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Dragør 2013

Turismens økonomiske betydning i Dragør 2013 Turismens økonomiske betydning i Dragør 2013 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Dragør 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Dragør Kommune Marts 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2016 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-22-4

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland 2008

Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland 2008 Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland Esbjerg, Tønder, Fanø, Varde og Vejen kommune Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014

Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitVestsjælland September 2016

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland 2008

Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland 2008 Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING

CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Danmark 2015 Udgivet af: VisitDenmark September 2017 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-26-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere