En ny gruppe - hvordan gribes det an

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny gruppe - hvordan gribes det an"

Transkript

1 En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe.

2 En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe. Nye grupper bør oprettes i divisionens regi eller i et tæt samarbejde med divisionen, men konsulenterne kan også lave opsøgende arbejde og senere inspirere divisionen til at gå i gang med arbejdet. Ideen om at starte en ny gruppe opstår Hvis I finder ud af, at der er brug for en gruppe i et område i nærheden, bør I kontakte divisionen. Har jeres gruppe mulighed for at frigøre lederkræfter, vil det være en fin hjælp til divisionen, når denne skal etablere en arbejdsgruppe med henblik på start af en ny gruppe. (se også "arbejdsgruppe findes") Ønsker jeres gruppe selv at foretage et udviklingsarbejde i området, kan I oprette en satellitafdeling eller foretage en udflytning af jeres eksisterende gruppe. En ny gruppe kan starte som en satellit afdeling af en bestående DDS gruppe, og så senere blive til en selvstændig enhed. (se også "hvor er der plads til en ny gruppe") 2 Hvor er der plads til en ny gruppe Find steder på landkortet hvor der ikke er spejdere. Vi kan godt lave nye grupper hvor der er andre spejdere, men det er nemmere, hvis I er alene om tilbudet. Så det er vigtigt at se på børnegrundlaget for området/byen om der er plads til mere børne/ungdomsarbejde. Snak eventuelt med nabogrupperne som er under DDS. Undersøg børnetallet i det område som i vil starte den nye gruppe i, så I kan finde frem til hvilken aldersgruppe I skal satse på. Hvordan er området beliggenhed - køreafstande. Hvilke andre fritidstilbud er der til børn og unge. Hvor kan gruppen holde til her tænkes på grønne områder lokaler. Hvad siger kommunen til det nye tilbud er der et samråd at tale med. Findes der gamle spejdere som bor i området undersøg via korpskontoret eller division. 3 Nedsæt en arbejdsgruppe i divisionens regi, der har tilstrækkelig kapacitet til at starte og»drive«den nye gruppe en tid, uden at der tilføres gruppen nye lederkræfter. Hav den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. 2 Nedsæt en arbejdsgruppe af alle interesserede og lad alle være med i processen. Det skaber fællesskab fra starten af gruppen HUSK at have et kamera med og tage billeder undervejs. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. Arbejdsgruppe findes Der kan startes nye grupper ved voksne som melder sig og som måske ikke har været spejdere. Det kræver at vi som division og korps introducerer dem til spejderverdenen. Her kan konsulenten yde en ekstra indsats for at det lykkes. Tag evt. med nabogruppen til møde eller på tur. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. Dan en lokal komite (hvis initiativet er startet lokalt). Har der tidligere været spejdere?, så find overlevende. Kontakt Sct. Georgsgilderne, find nogen der kender nogen der vil støtte, eller spørg korpskontoret, om der bor SMUK-medlemmer i området. Skriv i den lokale avis om det nye projekt, skriv et telefonnummer og en kontaktperson som interesserede kan henvende sig til. Via mund til øre metoden i området at få fortalt, at man vil starte en ny spejdergruppe. Meddel i et afgrænset byområde/by i pressen at»nu starter DDS her«. Afvent reaktion -lad den være grundlag for videre arbejde. Få interesserede personer som reflekterer på avisomtalen til eventuelt at tage en person mere med som de kender. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden.

3 En ny gruppe - hjælp og inspiration til de forskellige trin i arbejdet. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Til dine egne notater: 2 Hjælp til: Hvor er der plads til en ny gruppe Undersøg børnetal (biblioteket eller (Danmarks statistiks sognetal og kommunetal), kommunens hjemmeside, skolernes hjemmesider, telefonbøger over foreninger (andre fritidstilbud i området)). Søg oplysninger om kommunale nøgletal, køreafstande, andre korps 3 Hjælp til: Arbejdsgruppe findes Få hjælp fra korpskontoret (kommunikationspatruljen) eller områdets udviklingskonsulent. Brug evt. pjecen "Velkommen" eller "Spejderideen - også for dit barn" til udlevering. Få inspiration til breve og pjecer mv. i "Blå PR guide". "Bliv spejder" findes på flere sprog. Evt. "Sjove oplevelser" (10x10 cm.) eller "Blå værdier" til udlevering. 3

4 4 Start af arbejdsgruppen Når der er interesserede parter nok, indkaldes til første møde. Der skal I snakke om HVAD er det I vil i gang med? HVILKE forventninger har den enkelte person? HVAD kan den enkelte person bidrage med? HVIS flere er ikke-spejdere, hvordan kan vi hjælpe dem i gang? HUSK det kræver arbejde at starte en ny gruppe, men det er sjovt og udviklende for dem som er med i processen. Hvis den/de personer som går forrest i processen skaber gejsten omkring det nye projekt, så kører det bare der ud af. Husk at afslutte mødet med at repetere de beslutninger I har truffet på mødet: Hvem gør hvad hvornår for at kommer videre? Penge til disse første møder kan enten betales af divisionen eller korpset. Spørg divisionen eller områdets udviklingskonsulent. 5 Planlægning - lav en tidsplan Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan for projektet med udgangspunkt i en brainstorm,»hvad vil vi?«. Der udarbejdes et budget. Lave en god, langsigtet planlægning (3-6 måneder), der fordeler arbejdsbyrden mellem alle, og som giver mulighed for information til nye folk. Der kan søges penge forskellige steder til hjælp af opstarten, tal med korpskontoret. Hvor mange møder der skal til før det reelle spejderarbejde kan gå i gang er en vurdering fra projekt til projekt. Det kan være 3, 5 eller måske 7 møder. Det er i alle tilfælde vigtigt, at I først går i gang når I er klar til det. 6 Snak om alder, antal, ledere Inden I går i gang med den egentlige planlægning af møderne, må l have gjort jeres mål klart, om blandt andet følgende spørgsmål: - For hvilke aldersgrupper vil I i startfasen tilbyde spejderarbejde? (Det er ofte lettest at starte med 2-3 yngstegrene, evt. med aldersudelt arbejde). - Hvor mange spejdere vil I maksimalt have i de enkelte afdelinger? (Opret hellere venteliste end at optage flere børn end ledere og program kan bære). - Hvorledes ønsker l gruppen skal udvikle sig fremover? - Hvor vil I rekruttere kommende ledere fra, og hvilke krav vil I stille? 7 Finde ledere Finde potentielle ledere og styrelsesmedlemmer. Mulige emner findes oftest blandt gamle spejdere, forældre, Sct. Georgs Gilderne. Eller lån en leder i nabogruppen i 2 måneder. Spørg på korpskontoret om nogen i området abonnerer på Broen. Få gruppen registreret så hurtigt det kan lade sig gøre, så de får informationer fra korpset. Startkasse med korpsets arbejdsstof og pjecer om bl.a. spejderbaggrund og ledersamtaler kan fås fra korpskontoret. Lederkampagne Annoncer Pressemeddelelser Egen plakat/løbeseddel i butikker mm Henvendelser på skoler efter lærere som har været spejdere eller på uddannelsessteder efter elever som har været spejdere Korpsets udstilling (bannere) i supermarked, bibliotek og lignende Bod på torvedage og lignende 4

5 5 Hjælp til: Planlægning - lav en tidsplan Skemaer til projekt og handlingsplan kan findes på dds.dk/udvikling under "starte ny gruppe". Eller find hjælp i "Spejd mod år 2000" 6 Hjælp til: Snak om alder, antal, ledere Pjecerne om "Spejderideen" beskriver den metode vi bruger. I pjecerne om "Vores Program" og "Spejdermetoden i praksis" er eksempler på anvendelsen af arbejdsstoffet til forskellige aldersgrupper. kan fås i arbejdsstoffet og i pjecerne om "Sjove oplevelser" (10x10 cm.), "Blå værdier", "Bliv spejder" (på flere sprog), "Kvalitet til børn og unge", "Gruppens værdifulde arbejde", "Patruljeliv", "Hej Leder", 7 Hjælp til: Finde ledere Brug PR-foldere eller sæt jeres egene oplysninger på "Lederevner til udfordringer" (A4 ark). Brug "Ledererklæring" og "Gruppeindberetning" til at registrere ledere og bestyrelse i gruppen. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 5

6 8 Finde lokaler Finde egnede lokaler, kontakt kommunen (fritidsforvaltningen), folk med lokal kendskab, samrådet, firmaer eller andre. Der skal findes et sted for mødeafholdelse, vær opmærksom på Folkeoplysningsloven (kommunens pligt til at anvise lokaler til foreninger for børn og unge). Måske ligger der en udlejningshytte i nærheden som kan bruges som udgangspunkt et stykke jord hvor der kan sættes en skurvogn - eller andre former for lokaler der kan bruges til spejderaktiviteter. 9 Skaffe penge Søg forskellige fonde, lokale banker eller firmaer, kommunen, Sct. Georgs Gilderne, divisionen. Gør opmærksom på, at midlerne skal bruges til start af spejderarbejde i et nyt område. Divisionen kan søge udviklingspuljen i DDS og evt. kommunale puljer. 10 PR-aktiviteter - Låne PR-udstilling (bannere) og rekvirere PR-materiale fra korpskontoret. - Lave velkomstpjece, der samtidig fastlægger hvorledes "man gør" i den nye gruppe. (Indmeldelse, kontingent, ture, mødetider, tørklæder m.m.). Skab opmærksomhed om korpset og om den nye gruppe i særdeleshed. Brug eget materiale kombineret med korpsets PR-materiale. - Lave større PR-arrangementer. - Oprette hjemmeside (evt. eget domæne) til den nye gruppe. 11 Skaffe materiel Lån af nabogrupper, spørg i divisionen, måske ligger den inde med materiel fra tidligere nedlagte grupper. DDS har en startkasse med korpsets arbejdsstof, som gruppen kan få lige fra første møde, tal med korpskontoret om dette. 12 Lave første måneds program Ledergruppen skal have lavet et program for de første 3-4 møder, fundet frem til en målsætning og en vision, som gruppen gerne vil være kendt for. Få inspiration fra andre grupper i divisionen eller spørg udviklingskonsulenten om eksempler. Der skal findes ud af mødeformer for gruppen, og HER er der plads til nytænkning, spejdermøder hver anden lørdag eller søndag, ingen aldersopdeling, møder ude hele året, ja der kan nævnes mange flere sjove ting som kunne være spændende, en ting er VIGTIGT at det bliver en mødeform som er tilpasset børn og ledere og IKKE hvad vi plejer at gøre i spejderbevægelsen. Gentag evt. "Snak om alder, antal, ledere" fra trin 6. Det som gruppen vil være kendt for kunne for eksempel være: "Vi lægger stor vægt på robust fritidsliv, hvor spejderne oplever en alsidig natur tæt på, får motion og lærer at leve sundt", "vi lægger stor vægt på et godt samarbejde, hvor spejderne lærer at respektere hinanden og at tale ordentligt sammen", "vi lægger stor vægt på at give spejderne udfordringer, hvor de bliver indraget i beslutningerne og får lov til at tage ansvar", "vi lægger stor vægt på god kontakt med forældrene, blandt andet ved at alle forældre mindst en gang om året giver en hånd med ved praktisk arbejde for gruppen" eller "vi lægger stor vægt på internationalt arbejde med personlige kontakter med udenlandske spejdere mindst hvert andet år". 6

7 8 Hjælp til: Finde lokaler Folkeoplysningsloven beskriver kommunens forpligtelser. 9 Hjælp til: Skaffe penge Ansøgninger Korpsets udviklingspulje Kommunale puljer DUF 10 Hjælp til: PR-aktiviteter Brug A4 arkene "Sjovt og udfordrende" og "Lederevner til udfordringer" til at sætte lokale oplysninger på. Pjecen "Velkommen" giver en introduktion til DDS og indeholder også indmeldelsesblanket. kan fås på eller i hæftet "Blå PR guide" Brug også pjecen "Spejderideen - også for dit barn" til uddeling. 12 Hjælp til: Lave første måneds program I arbejdsstoffet findes ideer til aktiviteter og hjælp til planlægning af det enkelte møde. "Rygsækken" og "Overlevelsespakken" indeholder eksempler på programmer for møder og ture. "Kvalitet til børn og unge" kan give inspiration til arbejdet for de forskellige aldersgrupper. "Gruppens værdifulde arbejde" og "Patruljeliv" beskriver mere generelt om spejderarbejdet. 7

8 13 Skabe opmærksomhed Invitationer til introduktionsmøde sendes specielt til bl.a. lokale politikere, børn i målgruppen, skolefolk. Skaffe medlemmer og ledere/voksne hjælpere. Annoncer i ugeaviser Pressemeddelelser Optagelse i det sker.. kolonnen i de lokale dagblade og ugeaviser Indslag i lokalradioerne Korpsets udstilling i supermarked, bibliotek og lignende Bod på torvedage, børnedyrskue og lignende Spejder-for-en-dag arrangement Begivenheder med presseomtale Invitere skolefritidsordningen på eftermiddagsbesøg Breve til børnene uddeles på skolen Korpsets PR foldere, - skoleskemaer, - foldet spejderhat eller lignende småsløjd Besøg på skolen Gør jer kendte hos dem, som skal bevilge jer penge: Inviter jer selv til et møder med sagsbehandleren i kommunens fritidsforvaltning, formanden for det lokale samråd og formanden for folkeoplysningsudvalget. Hvis I beder om deres gode råd, vil I altid få en pæn behandling 14 Informationsmøde Starten kan også være et officielt informationsmøde for alle interesserede, beskrive/indkaldes til mødet i den lokale avis, omdele sedler på den lokale skole fritidshjem hænge plakater op i forretninger husomdele foldere. På informationsmødet bør der være PR materialer for DDS kaffe/te kage. Beslut inden indkaldelse til informationsmøde om det kun er for voksne eller der også skal børn med. I startfasen kan det være godt først at få fat i de voksne få NYE LEDERE og STYRELSESMEDLEMMER, men vær fleksible i starten med hvordan de bliver registreret osv., det kommer hen ad vejen. Evt. kan divisionens kasserer være kasserer for gruppen i opstarten. Fokus på forældrearbejde, finde folk, både forældre og andre lokalkendte til gruppestyrelsen. Kan den nedsættes på dagen - så gør det. 15 HVORNÅR starter det reelle spejderarbejde? Det gør det når ledergruppen eventuelt styrelsen er parate til det. Starten kan være en lørdag hvor der deles foldere ud om opstarten og det første møde eller en hel dag med spejderaktiviteter, hvor børn kan melde sig ind i gruppen. Første spejdermøde Der afholdes introduktionsmøde med information om spejderarbejdet og om, hvorledes denne gruppe vil komme til at fungere som beskrevet i trin 14. Hold samtidig (i et lokale ved siden af) et møde for børnene med spejderaktiviteter, få ledere fra divisionen eller andre grupper til at stå for det. 16 PR om "nu er gruppen i gang" HUSK at skrive pressemeddelelser så omverdenen ved at nu er gruppen i gang. HUSK at informere de andre grupper i den division som gruppen startes i, så de tager godt imod lederne og spejderne når de mødes. Skrive en artikel i Broen når gruppen er klar. Oprette hjemmeside (evt. eget domæne) til den nye gruppe. 8

9 13 Hjælp til: Skabe opmærksomhed "Spejderideen - også for dit barn" kan bruges til uddeling, evt. sammen med andre PR-foldere. Brug A4 arkene "Sjovt og udfordrende" og "Lederevner til udfordringer" til at sætte lokale oplysninger på. Få besøg af nabogruppen og lav aktiviteter med dem. Pjecen "Velkommen" giver en introduktion til DDS og indeholder også indmeldelsesblanket. kan fås på eller i hæftet "Blå PR guide" Evt. "Sjove oplevelser" (10x10 cm.) eller "Blå værdier" til uddeling. 14 Hjælp til: Informationsmøde Sæt mødet på lokale kalendere på nettet (ugeavis, kommunen og lignende). Brug PR-foldere, "Spejderideen - også for dit barn" og "Velkommen" som informationsmateriale på mødet. Afhængig af udviklingen på mødet kan der blive brug for "Gruppeindberetning", "Vedtægtsskema" og "Love". "Ledererklæring" og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan gives til evt. ledere og bestyrelsesmedlemmer. Lån Spejderudstyr (evt. fra Spejdersport). 15 Hjælp til: Første spejdermøde "Velkommen" med indmeldelse "Spejderideen - også for dit barn" og "Hej-bøger" Få besøg af nabogruppen og lav aktiviteter med dem. 9

10 17 Arbejdet starter Ugen (/ugerne) efter "første spejdermøde": Møder i afdelingerne starter. Lave åbne møder, hvor spejdermøderne er kombineret med orienterende forældremøder. Ta' med nabogruppen på tur. 18 Få gruppen godkendt Anmodning om godkendelse af gruppen (DDS-håndbogen: "Anerkendelse af gruppe«) ved indsendelse af gruppeindberetning til divisionen. Startbeløb på kr ,- kan fås når gruppen er godkendt på korpskontoret (kan bl.a. bruges til korpsets PR-materiale og udstilling m.m.). Tilbud om rentefrit lån på kr ,- til køb i Spejder Sport. der er ikke sat tid på tilbagebetaling. Dette starttilbud kan leveres, så snart gruppen er anerkendt. (Se DDS-håndbogen:»Anerkendelse af gruppe«). Sørge for at gruppen bliver registret hos kommunen, så den kan få tilskud ifølge Folkeoplysningsloven og andre lokale ordninger. 19 Program for ½ - 1 år Der laves program (1/2-1 år frem) for spejderarbejdet. Afholdelse af leder- og bestyrelsesmøder. 20 Evaluering af starten Måneder efter: Opfølgning på medlemstilgang, evt. åbne møder. "Hvordan går det?«. Opbygning af kontakt til divisionen og andre DDS grupper. Evt. andre lokale spejderkorps (når ressourcerne er til det). "startgruppen" (arbejdsgruppen) bør følge gruppen i det næste år kan også gøres via divisionen, men den personlige kontakt er nu den bedste. 21 Uddannelse og træning for ledere og bestyrelse Dan netværker ved at deltage i møder på divisionsplan og korpsplan. Kursustilbud til den nye ledelse og bestyrelse. Spørg division og nabogrupper om uddannelsesmuligheder Kassererens opgaver og ansvar - deltag på korpsets kassererkursus. 22 Gruppen er etableret Efter startperioden (op til det første år) er gruppen etableret og i drift. Der skal nu være en løbende afholdelse af leder- og bestyrelsesmøder, planlægning, nye handlingsplaner, års-evaluering, økonomi/regnskab. Indkalde og afholde det første ordinære grupperådsmøde. 10

11 17 Hjælp til: Arbejdet starter Arbejdsstof og "Hej-bøger" "Spejderideen", "Vores Program", "Spejdermetoden i praksis", "Overlevelsespakken" 18 Hjælp til: Få gruppen godkendt Kommunen om anerkendelse som tilskudsberettiget forening. "Vedtægtsskema" og "Love" skal normalt vedlægges. Indsende "gruppeindberetning" til division/korps om anerkendelse af gruppe. "Ledererklæring" og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan gives til ledere og bestyrelsesmedlemmer. DDS-håndbogen. 19 Hjælp til: Program for ½ - 1 år I arbejdsstoffet findes ideer til aktiviteter og hjælp til planlægning af det enkelte møde. Hej-bøgerne er en vigtig del af arbejdsstoffet. Her kan både du og spejderne på en enkel måde få et godt overblik over, hvad det hele går ud på. "Rygsækken" og "Overlevelsespakken" indeholder eksempler på programmer for møder og ture. DDS-håndbogen om leder- og bestyrelsesmøder. "Kvalitet til børn og unge" kan give inspiration til arbejdet for de forskellige aldersgrupper. "Gruppens værdifulde arbejde" og "Patruljeliv" beskriver mere generelt om spejderarbejdet. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 21 Hjælp til: Uddannelse og træning for ledere og bestyrelse Kursusavisen og BROEN. Divisionens blad eller hjemmeside (kalender) 22 Hjælp til: Gruppen er etableret Ideer til grupperådsmøde kan fås på "Gruppeindberetning" bliver tilsendt til formanden inden rådsmødet og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan udleveres til nye bestyrelsesmedlemmer. DDS-håndbogen. Ideer og inspiration kan findes på og "Ta' temperaturen - og sæt mål " kan bruges til en årlig evaluering. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 11

12 En ny gruppe - hjælp og inspiration til de forskellige trin i arbejdet - oversigt over materialer. Materiale der er nævnt undervejs og som kan rekvireres fra korpskontoret (telefon ): Blå PR-guide Sjove oplevelser (10x10 cm.) og Blå værdier. Spejderidéen - flere pjecer (de grundlæggende principper, mål og rammer) Vores Program (om spejderidéen og spejdermetoden) Spejdermetoden i praksis (sammenhængen mellem spejdermetoden og arbejdsstoffet op gennem grenene) Gruppens værdifulde arbejde (om at formidle værdier) Patruljeliv (en metode der udvikles gennem hele spejdertiden) - pt. udgået. Spejd mod år 2000 (vejledning til at få en god gruppe). Gruppeindberetning (til indberetning og anerkendelse af en ny gruppe) Ledererklæring (til godkendelse og registrering af ledere i DDS) Lederevner til udfordringer (A4 til trykning af egne oplysninger på bagsiden - ledere og voksne) Sjovt og udfordrende (A4 til trykning af egne oplysninger på bagsiden - børn) Velkommen i DDS (indmeldelsesblanket) Velkommen i bestyrelsen DDS Minihåndbog (Den nye struktur og de nye love) Vedtægtsskema og Love (til brug for indsendelse til kommunen) Overlevelsespakken (program for møder og ture med henvisning til arbejdsstoffet) Rygsækken (om patruljearbejde) Ta temperaturen - og sæt mål Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) Bliv spejder (folder om DDS på 8 forskellige sprog til etniske minoriteter) Arbejdsstoffet og Hej-bøger kan du købe i vores egen butik "Spejdersport" (www.spejder-sport.dk). Korpsets udviklingskonsulenter: (dds.dk/udvikling) Lily Bahnsen Sjælland og øerne Tlf Glenn Ullerup Fyn og Sydjylland Tlf Kjeld Krabsen Midt- og Nordjylland Tlf Hæftet er udarbejdet af Lily Bahnsen, Glenn Ullerup og Kjeld Krabsen Foto: DDS fotoarkiv Tryk: Korpskontoret, Det Danske Spejderkorps Oplag: 100 stk. Medlemsudvalget, Det Danske Spejderkorps, januar

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps.

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Gruppen holder til i Rødovre Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen og gruppeledelsen i Hawerthi-1.

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Samtaleguider til ledersamtaler

Samtaleguider til ledersamtaler Samtaleguider til ledersamtaler Forslag til spørgsmål under forskellige typer ledersamtaler Der er fire samtaleguider, som alle er skrevet til gruppeledere, idet det er dem, som er ansvarlige for at afholde

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen Referat af Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 19:30 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg) Til stede: Søren, Niels BP, Jesper H, Dorthe, Kirstine, Stinne, Knud-Erik, Sofie, Casper, Trine, Niels A, Daniel,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Kompetente unge og voksne

Kompetente unge og voksne Det Danske Spejderkorps tiltrækker Kompetente unge og voksne Hvad er kompetente unge og voksne Interview med unge og voksne Gode spørgsmål at diskutere kompetente unge og voksne 01 Kompetente unge og voksne

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub!

Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub! Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub! Indledning Ønsker din klub nye ungdomsspillere, så skal du glæde dig til at læse denne folder, hvor du vil lære meget mere om Badminton

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017

STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017 STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017 Hej alle sammen! Hermed den nye Stafetten for de næste 3 mdr. samt fællesdatoer for det næste år, så læg datoer ind i jeres kalender allerede nu. Julen er

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Nordjylland 4. nov Opsamling gruppearbejde

Nordjylland 4. nov Opsamling gruppearbejde Nordjylland 4. nov. 2012 Opsamling gruppearbejde Gruppearbejde 1 Hvad gør afdelingen i dag, som fastholder/hverver medlemmer? Hvilke ideer til aktiviteter der fastholder/hverver vil I gerne sætte i gang

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere