En ny gruppe - hvordan gribes det an

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny gruppe - hvordan gribes det an"

Transkript

1 En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe.

2 En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe. Nye grupper bør oprettes i divisionens regi eller i et tæt samarbejde med divisionen, men konsulenterne kan også lave opsøgende arbejde og senere inspirere divisionen til at gå i gang med arbejdet. Ideen om at starte en ny gruppe opstår Hvis I finder ud af, at der er brug for en gruppe i et område i nærheden, bør I kontakte divisionen. Har jeres gruppe mulighed for at frigøre lederkræfter, vil det være en fin hjælp til divisionen, når denne skal etablere en arbejdsgruppe med henblik på start af en ny gruppe. (se også "arbejdsgruppe findes") Ønsker jeres gruppe selv at foretage et udviklingsarbejde i området, kan I oprette en satellitafdeling eller foretage en udflytning af jeres eksisterende gruppe. En ny gruppe kan starte som en satellit afdeling af en bestående DDS gruppe, og så senere blive til en selvstændig enhed. (se også "hvor er der plads til en ny gruppe") 2 Hvor er der plads til en ny gruppe Find steder på landkortet hvor der ikke er spejdere. Vi kan godt lave nye grupper hvor der er andre spejdere, men det er nemmere, hvis I er alene om tilbudet. Så det er vigtigt at se på børnegrundlaget for området/byen om der er plads til mere børne/ungdomsarbejde. Snak eventuelt med nabogrupperne som er under DDS. Undersøg børnetallet i det område som i vil starte den nye gruppe i, så I kan finde frem til hvilken aldersgruppe I skal satse på. Hvordan er området beliggenhed - køreafstande. Hvilke andre fritidstilbud er der til børn og unge. Hvor kan gruppen holde til her tænkes på grønne områder lokaler. Hvad siger kommunen til det nye tilbud er der et samråd at tale med. Findes der gamle spejdere som bor i området undersøg via korpskontoret eller division. 3 Nedsæt en arbejdsgruppe i divisionens regi, der har tilstrækkelig kapacitet til at starte og»drive«den nye gruppe en tid, uden at der tilføres gruppen nye lederkræfter. Hav den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. 2 Nedsæt en arbejdsgruppe af alle interesserede og lad alle være med i processen. Det skaber fællesskab fra starten af gruppen HUSK at have et kamera med og tage billeder undervejs. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. Arbejdsgruppe findes Der kan startes nye grupper ved voksne som melder sig og som måske ikke har været spejdere. Det kræver at vi som division og korps introducerer dem til spejderverdenen. Her kan konsulenten yde en ekstra indsats for at det lykkes. Tag evt. med nabogruppen til møde eller på tur. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden. Dan en lokal komite (hvis initiativet er startet lokalt). Har der tidligere været spejdere?, så find overlevende. Kontakt Sct. Georgsgilderne, find nogen der kender nogen der vil støtte, eller spørg korpskontoret, om der bor SMUK-medlemmer i området. Skriv i den lokale avis om det nye projekt, skriv et telefonnummer og en kontaktperson som interesserede kan henvende sig til. Via mund til øre metoden i området at få fortalt, at man vil starte en ny spejdergruppe. Meddel i et afgrænset byområde/by i pressen at»nu starter DDS her«. Afvent reaktion -lad den være grundlag for videre arbejde. Få interesserede personer som reflekterer på avisomtalen til eventuelt at tage en person mere med som de kender. Hav divisionen og den lokale udviklingskonsulent med på sidelinien hele tiden.

3 En ny gruppe - hjælp og inspiration til de forskellige trin i arbejdet. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Til dine egne notater: 2 Hjælp til: Hvor er der plads til en ny gruppe Undersøg børnetal (biblioteket eller (Danmarks statistiks sognetal og kommunetal), kommunens hjemmeside, skolernes hjemmesider, telefonbøger over foreninger (andre fritidstilbud i området)). Søg oplysninger om kommunale nøgletal, køreafstande, andre korps 3 Hjælp til: Arbejdsgruppe findes Få hjælp fra korpskontoret (kommunikationspatruljen) eller områdets udviklingskonsulent. Brug evt. pjecen "Velkommen" eller "Spejderideen - også for dit barn" til udlevering. Få inspiration til breve og pjecer mv. i "Blå PR guide". "Bliv spejder" findes på flere sprog. Evt. "Sjove oplevelser" (10x10 cm.) eller "Blå værdier" til udlevering. 3

4 4 Start af arbejdsgruppen Når der er interesserede parter nok, indkaldes til første møde. Der skal I snakke om HVAD er det I vil i gang med? HVILKE forventninger har den enkelte person? HVAD kan den enkelte person bidrage med? HVIS flere er ikke-spejdere, hvordan kan vi hjælpe dem i gang? HUSK det kræver arbejde at starte en ny gruppe, men det er sjovt og udviklende for dem som er med i processen. Hvis den/de personer som går forrest i processen skaber gejsten omkring det nye projekt, så kører det bare der ud af. Husk at afslutte mødet med at repetere de beslutninger I har truffet på mødet: Hvem gør hvad hvornår for at kommer videre? Penge til disse første møder kan enten betales af divisionen eller korpset. Spørg divisionen eller områdets udviklingskonsulent. 5 Planlægning - lav en tidsplan Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan for projektet med udgangspunkt i en brainstorm,»hvad vil vi?«. Der udarbejdes et budget. Lave en god, langsigtet planlægning (3-6 måneder), der fordeler arbejdsbyrden mellem alle, og som giver mulighed for information til nye folk. Der kan søges penge forskellige steder til hjælp af opstarten, tal med korpskontoret. Hvor mange møder der skal til før det reelle spejderarbejde kan gå i gang er en vurdering fra projekt til projekt. Det kan være 3, 5 eller måske 7 møder. Det er i alle tilfælde vigtigt, at I først går i gang når I er klar til det. 6 Snak om alder, antal, ledere Inden I går i gang med den egentlige planlægning af møderne, må l have gjort jeres mål klart, om blandt andet følgende spørgsmål: - For hvilke aldersgrupper vil I i startfasen tilbyde spejderarbejde? (Det er ofte lettest at starte med 2-3 yngstegrene, evt. med aldersudelt arbejde). - Hvor mange spejdere vil I maksimalt have i de enkelte afdelinger? (Opret hellere venteliste end at optage flere børn end ledere og program kan bære). - Hvorledes ønsker l gruppen skal udvikle sig fremover? - Hvor vil I rekruttere kommende ledere fra, og hvilke krav vil I stille? 7 Finde ledere Finde potentielle ledere og styrelsesmedlemmer. Mulige emner findes oftest blandt gamle spejdere, forældre, Sct. Georgs Gilderne. Eller lån en leder i nabogruppen i 2 måneder. Spørg på korpskontoret om nogen i området abonnerer på Broen. Få gruppen registreret så hurtigt det kan lade sig gøre, så de får informationer fra korpset. Startkasse med korpsets arbejdsstof og pjecer om bl.a. spejderbaggrund og ledersamtaler kan fås fra korpskontoret. Lederkampagne Annoncer Pressemeddelelser Egen plakat/løbeseddel i butikker mm Henvendelser på skoler efter lærere som har været spejdere eller på uddannelsessteder efter elever som har været spejdere Korpsets udstilling (bannere) i supermarked, bibliotek og lignende Bod på torvedage og lignende 4

5 5 Hjælp til: Planlægning - lav en tidsplan Skemaer til projekt og handlingsplan kan findes på dds.dk/udvikling under "starte ny gruppe". Eller find hjælp i "Spejd mod år 2000" 6 Hjælp til: Snak om alder, antal, ledere Pjecerne om "Spejderideen" beskriver den metode vi bruger. I pjecerne om "Vores Program" og "Spejdermetoden i praksis" er eksempler på anvendelsen af arbejdsstoffet til forskellige aldersgrupper. kan fås i arbejdsstoffet og i pjecerne om "Sjove oplevelser" (10x10 cm.), "Blå værdier", "Bliv spejder" (på flere sprog), "Kvalitet til børn og unge", "Gruppens værdifulde arbejde", "Patruljeliv", "Hej Leder", 7 Hjælp til: Finde ledere Brug PR-foldere eller sæt jeres egene oplysninger på "Lederevner til udfordringer" (A4 ark). Brug "Ledererklæring" og "Gruppeindberetning" til at registrere ledere og bestyrelse i gruppen. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 5

6 8 Finde lokaler Finde egnede lokaler, kontakt kommunen (fritidsforvaltningen), folk med lokal kendskab, samrådet, firmaer eller andre. Der skal findes et sted for mødeafholdelse, vær opmærksom på Folkeoplysningsloven (kommunens pligt til at anvise lokaler til foreninger for børn og unge). Måske ligger der en udlejningshytte i nærheden som kan bruges som udgangspunkt et stykke jord hvor der kan sættes en skurvogn - eller andre former for lokaler der kan bruges til spejderaktiviteter. 9 Skaffe penge Søg forskellige fonde, lokale banker eller firmaer, kommunen, Sct. Georgs Gilderne, divisionen. Gør opmærksom på, at midlerne skal bruges til start af spejderarbejde i et nyt område. Divisionen kan søge udviklingspuljen i DDS og evt. kommunale puljer. 10 PR-aktiviteter - Låne PR-udstilling (bannere) og rekvirere PR-materiale fra korpskontoret. - Lave velkomstpjece, der samtidig fastlægger hvorledes "man gør" i den nye gruppe. (Indmeldelse, kontingent, ture, mødetider, tørklæder m.m.). Skab opmærksomhed om korpset og om den nye gruppe i særdeleshed. Brug eget materiale kombineret med korpsets PR-materiale. - Lave større PR-arrangementer. - Oprette hjemmeside (evt. eget domæne) til den nye gruppe. 11 Skaffe materiel Lån af nabogrupper, spørg i divisionen, måske ligger den inde med materiel fra tidligere nedlagte grupper. DDS har en startkasse med korpsets arbejdsstof, som gruppen kan få lige fra første møde, tal med korpskontoret om dette. 12 Lave første måneds program Ledergruppen skal have lavet et program for de første 3-4 møder, fundet frem til en målsætning og en vision, som gruppen gerne vil være kendt for. Få inspiration fra andre grupper i divisionen eller spørg udviklingskonsulenten om eksempler. Der skal findes ud af mødeformer for gruppen, og HER er der plads til nytænkning, spejdermøder hver anden lørdag eller søndag, ingen aldersopdeling, møder ude hele året, ja der kan nævnes mange flere sjove ting som kunne være spændende, en ting er VIGTIGT at det bliver en mødeform som er tilpasset børn og ledere og IKKE hvad vi plejer at gøre i spejderbevægelsen. Gentag evt. "Snak om alder, antal, ledere" fra trin 6. Det som gruppen vil være kendt for kunne for eksempel være: "Vi lægger stor vægt på robust fritidsliv, hvor spejderne oplever en alsidig natur tæt på, får motion og lærer at leve sundt", "vi lægger stor vægt på et godt samarbejde, hvor spejderne lærer at respektere hinanden og at tale ordentligt sammen", "vi lægger stor vægt på at give spejderne udfordringer, hvor de bliver indraget i beslutningerne og får lov til at tage ansvar", "vi lægger stor vægt på god kontakt med forældrene, blandt andet ved at alle forældre mindst en gang om året giver en hånd med ved praktisk arbejde for gruppen" eller "vi lægger stor vægt på internationalt arbejde med personlige kontakter med udenlandske spejdere mindst hvert andet år". 6

7 8 Hjælp til: Finde lokaler Folkeoplysningsloven beskriver kommunens forpligtelser. 9 Hjælp til: Skaffe penge Ansøgninger Korpsets udviklingspulje Kommunale puljer DUF 10 Hjælp til: PR-aktiviteter Brug A4 arkene "Sjovt og udfordrende" og "Lederevner til udfordringer" til at sætte lokale oplysninger på. Pjecen "Velkommen" giver en introduktion til DDS og indeholder også indmeldelsesblanket. kan fås på eller i hæftet "Blå PR guide" Brug også pjecen "Spejderideen - også for dit barn" til uddeling. 12 Hjælp til: Lave første måneds program I arbejdsstoffet findes ideer til aktiviteter og hjælp til planlægning af det enkelte møde. "Rygsækken" og "Overlevelsespakken" indeholder eksempler på programmer for møder og ture. "Kvalitet til børn og unge" kan give inspiration til arbejdet for de forskellige aldersgrupper. "Gruppens værdifulde arbejde" og "Patruljeliv" beskriver mere generelt om spejderarbejdet. 7

8 13 Skabe opmærksomhed Invitationer til introduktionsmøde sendes specielt til bl.a. lokale politikere, børn i målgruppen, skolefolk. Skaffe medlemmer og ledere/voksne hjælpere. Annoncer i ugeaviser Pressemeddelelser Optagelse i det sker.. kolonnen i de lokale dagblade og ugeaviser Indslag i lokalradioerne Korpsets udstilling i supermarked, bibliotek og lignende Bod på torvedage, børnedyrskue og lignende Spejder-for-en-dag arrangement Begivenheder med presseomtale Invitere skolefritidsordningen på eftermiddagsbesøg Breve til børnene uddeles på skolen Korpsets PR foldere, - skoleskemaer, - foldet spejderhat eller lignende småsløjd Besøg på skolen Gør jer kendte hos dem, som skal bevilge jer penge: Inviter jer selv til et møder med sagsbehandleren i kommunens fritidsforvaltning, formanden for det lokale samråd og formanden for folkeoplysningsudvalget. Hvis I beder om deres gode råd, vil I altid få en pæn behandling 14 Informationsmøde Starten kan også være et officielt informationsmøde for alle interesserede, beskrive/indkaldes til mødet i den lokale avis, omdele sedler på den lokale skole fritidshjem hænge plakater op i forretninger husomdele foldere. På informationsmødet bør der være PR materialer for DDS kaffe/te kage. Beslut inden indkaldelse til informationsmøde om det kun er for voksne eller der også skal børn med. I startfasen kan det være godt først at få fat i de voksne få NYE LEDERE og STYRELSESMEDLEMMER, men vær fleksible i starten med hvordan de bliver registreret osv., det kommer hen ad vejen. Evt. kan divisionens kasserer være kasserer for gruppen i opstarten. Fokus på forældrearbejde, finde folk, både forældre og andre lokalkendte til gruppestyrelsen. Kan den nedsættes på dagen - så gør det. 15 HVORNÅR starter det reelle spejderarbejde? Det gør det når ledergruppen eventuelt styrelsen er parate til det. Starten kan være en lørdag hvor der deles foldere ud om opstarten og det første møde eller en hel dag med spejderaktiviteter, hvor børn kan melde sig ind i gruppen. Første spejdermøde Der afholdes introduktionsmøde med information om spejderarbejdet og om, hvorledes denne gruppe vil komme til at fungere som beskrevet i trin 14. Hold samtidig (i et lokale ved siden af) et møde for børnene med spejderaktiviteter, få ledere fra divisionen eller andre grupper til at stå for det. 16 PR om "nu er gruppen i gang" HUSK at skrive pressemeddelelser så omverdenen ved at nu er gruppen i gang. HUSK at informere de andre grupper i den division som gruppen startes i, så de tager godt imod lederne og spejderne når de mødes. Skrive en artikel i Broen når gruppen er klar. Oprette hjemmeside (evt. eget domæne) til den nye gruppe. 8

9 13 Hjælp til: Skabe opmærksomhed "Spejderideen - også for dit barn" kan bruges til uddeling, evt. sammen med andre PR-foldere. Brug A4 arkene "Sjovt og udfordrende" og "Lederevner til udfordringer" til at sætte lokale oplysninger på. Få besøg af nabogruppen og lav aktiviteter med dem. Pjecen "Velkommen" giver en introduktion til DDS og indeholder også indmeldelsesblanket. kan fås på eller i hæftet "Blå PR guide" Evt. "Sjove oplevelser" (10x10 cm.) eller "Blå værdier" til uddeling. 14 Hjælp til: Informationsmøde Sæt mødet på lokale kalendere på nettet (ugeavis, kommunen og lignende). Brug PR-foldere, "Spejderideen - også for dit barn" og "Velkommen" som informationsmateriale på mødet. Afhængig af udviklingen på mødet kan der blive brug for "Gruppeindberetning", "Vedtægtsskema" og "Love". "Ledererklæring" og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan gives til evt. ledere og bestyrelsesmedlemmer. Lån Spejderudstyr (evt. fra Spejdersport). 15 Hjælp til: Første spejdermøde "Velkommen" med indmeldelse "Spejderideen - også for dit barn" og "Hej-bøger" Få besøg af nabogruppen og lav aktiviteter med dem. 9

10 17 Arbejdet starter Ugen (/ugerne) efter "første spejdermøde": Møder i afdelingerne starter. Lave åbne møder, hvor spejdermøderne er kombineret med orienterende forældremøder. Ta' med nabogruppen på tur. 18 Få gruppen godkendt Anmodning om godkendelse af gruppen (DDS-håndbogen: "Anerkendelse af gruppe«) ved indsendelse af gruppeindberetning til divisionen. Startbeløb på kr ,- kan fås når gruppen er godkendt på korpskontoret (kan bl.a. bruges til korpsets PR-materiale og udstilling m.m.). Tilbud om rentefrit lån på kr ,- til køb i Spejder Sport. der er ikke sat tid på tilbagebetaling. Dette starttilbud kan leveres, så snart gruppen er anerkendt. (Se DDS-håndbogen:»Anerkendelse af gruppe«). Sørge for at gruppen bliver registret hos kommunen, så den kan få tilskud ifølge Folkeoplysningsloven og andre lokale ordninger. 19 Program for ½ - 1 år Der laves program (1/2-1 år frem) for spejderarbejdet. Afholdelse af leder- og bestyrelsesmøder. 20 Evaluering af starten Måneder efter: Opfølgning på medlemstilgang, evt. åbne møder. "Hvordan går det?«. Opbygning af kontakt til divisionen og andre DDS grupper. Evt. andre lokale spejderkorps (når ressourcerne er til det). "startgruppen" (arbejdsgruppen) bør følge gruppen i det næste år kan også gøres via divisionen, men den personlige kontakt er nu den bedste. 21 Uddannelse og træning for ledere og bestyrelse Dan netværker ved at deltage i møder på divisionsplan og korpsplan. Kursustilbud til den nye ledelse og bestyrelse. Spørg division og nabogrupper om uddannelsesmuligheder Kassererens opgaver og ansvar - deltag på korpsets kassererkursus. 22 Gruppen er etableret Efter startperioden (op til det første år) er gruppen etableret og i drift. Der skal nu være en løbende afholdelse af leder- og bestyrelsesmøder, planlægning, nye handlingsplaner, års-evaluering, økonomi/regnskab. Indkalde og afholde det første ordinære grupperådsmøde. 10

11 17 Hjælp til: Arbejdet starter Arbejdsstof og "Hej-bøger" "Spejderideen", "Vores Program", "Spejdermetoden i praksis", "Overlevelsespakken" 18 Hjælp til: Få gruppen godkendt Kommunen om anerkendelse som tilskudsberettiget forening. "Vedtægtsskema" og "Love" skal normalt vedlægges. Indsende "gruppeindberetning" til division/korps om anerkendelse af gruppe. "Ledererklæring" og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan gives til ledere og bestyrelsesmedlemmer. DDS-håndbogen. 19 Hjælp til: Program for ½ - 1 år I arbejdsstoffet findes ideer til aktiviteter og hjælp til planlægning af det enkelte møde. Hej-bøgerne er en vigtig del af arbejdsstoffet. Her kan både du og spejderne på en enkel måde få et godt overblik over, hvad det hele går ud på. "Rygsækken" og "Overlevelsespakken" indeholder eksempler på programmer for møder og ture. DDS-håndbogen om leder- og bestyrelsesmøder. "Kvalitet til børn og unge" kan give inspiration til arbejdet for de forskellige aldersgrupper. "Gruppens værdifulde arbejde" og "Patruljeliv" beskriver mere generelt om spejderarbejdet. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 21 Hjælp til: Uddannelse og træning for ledere og bestyrelse Kursusavisen og BROEN. Divisionens blad eller hjemmeside (kalender) 22 Hjælp til: Gruppen er etableret Ideer til grupperådsmøde kan fås på "Gruppeindberetning" bliver tilsendt til formanden inden rådsmødet og "Velkommen i gruppens bestyrelse" kan udleveres til nye bestyrelsesmedlemmer. DDS-håndbogen. Ideer og inspiration kan findes på og "Ta' temperaturen - og sæt mål " kan bruges til en årlig evaluering. Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) 11

12 En ny gruppe - hjælp og inspiration til de forskellige trin i arbejdet - oversigt over materialer. Materiale der er nævnt undervejs og som kan rekvireres fra korpskontoret (telefon ): Blå PR-guide Sjove oplevelser (10x10 cm.) og Blå værdier. Spejderidéen - flere pjecer (de grundlæggende principper, mål og rammer) Vores Program (om spejderidéen og spejdermetoden) Spejdermetoden i praksis (sammenhængen mellem spejdermetoden og arbejdsstoffet op gennem grenene) Gruppens værdifulde arbejde (om at formidle værdier) Patruljeliv (en metode der udvikles gennem hele spejdertiden) - pt. udgået. Spejd mod år 2000 (vejledning til at få en god gruppe). Gruppeindberetning (til indberetning og anerkendelse af en ny gruppe) Ledererklæring (til godkendelse og registrering af ledere i DDS) Lederevner til udfordringer (A4 til trykning af egne oplysninger på bagsiden - ledere og voksne) Sjovt og udfordrende (A4 til trykning af egne oplysninger på bagsiden - børn) Velkommen i DDS (indmeldelsesblanket) Velkommen i bestyrelsen DDS Minihåndbog (Den nye struktur og de nye love) Vedtægtsskema og Love (til brug for indsendelse til kommunen) Overlevelsespakken (program for møder og ture med henvisning til arbejdsstoffet) Rygsækken (om patruljearbejde) Ta temperaturen - og sæt mål Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) Bliv spejder (folder om DDS på 8 forskellige sprog til etniske minoriteter) Arbejdsstoffet og Hej-bøger kan du købe i vores egen butik "Spejdersport" (www.spejder-sport.dk). Korpsets udviklingskonsulenter: (dds.dk/udvikling) Lily Bahnsen Sjælland og øerne Tlf Glenn Ullerup Fyn og Sydjylland Tlf Kjeld Krabsen Midt- og Nordjylland Tlf Hæftet er udarbejdet af Lily Bahnsen, Glenn Ullerup og Kjeld Krabsen Foto: DDS fotoarkiv Tryk: Korpskontoret, Det Danske Spejderkorps Oplag: 100 stk. Medlemsudvalget, Det Danske Spejderkorps, januar

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Opstart af ny 4H Klub

Opstart af ny 4H Klub Opstart af ny 4H Klub Forord Dette materiale er tænkt som et arbejdspapir med gode ideer og råd til interesserede, 4Hregionsbestyrelser og konsulenter. At starte en ny klub må bero på lokalkendskabet og

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere