LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre."

Transkript

1 LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve Kommunes samlede ledelse. I ledelsesgrundlaget kan du se, hvad der forventes af dig som leder; Det kan du læse i lederprofilen for det niveau, du er leder på. Du kan også se, hvordan rolle- og ansvarsfordelingen er mellem de 4 ledelsesniveauer; Det kan du læse om i ledelseskæderne ud fra hver af de 7 kompetencer. Ledelsesgrundlaget og ambitionerne for ledelse I Greve Kommune arbejder vi for at skabe den bedst mulige effekt for borgere og virksomheder inden for de seks liv. Det kan vi kun lykkes med, fordi vi har fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, der bliver mødt af god ledelse. Ledelsesgrundlaget sætter en fælles retning for den samlede ledelse af Greve Kommune og understøtter, at vi sammen skaber bedst mulig effekt for borgere og Ledelsesgrundlaget skaber klarhed om roller og ansvar på alle lederniveauer, så det bliver tydeligere, hvad vi hver især skal. Derved er ledelsesgrundlaget også med til at sikre, at vi har rette ledelseskompetencer på rette sted. Ledelsesgrundlaget understøtter, at ledelse af Greve Kommune er et fælles ansvar lederne imellem og på tværs af centre. Sidst men ikke mindst giver ledelsesgrundlaget et fælles sprog om ledelse, der bidrager til at skabe en fælles ledelseskultur.

2 LEDELSESGRUNDLAG Ledelseskonceptet Ledelsesgrundlaget kan ikke stå alene. Derfor har mange ledere været med til at udvikle et samlet ledelseskoncept. Ledelseskonceptet består ud over ledelsesgrundlaget af en række redskaber. Redskaberne giver liv til ledelsesgrundlaget, støtter op om og sætter retning for din daglige ledelse. Ledelsesgrundlagets forventninger til dig som leder er indarbejdet i alle redskabernes elementer. Ledelseskonceptet bygger både på vores ambitioner for ledelse i organisationen og på de erfaringer, vi har med ledelse i det daglige virke. Konceptet bliver suppleret med intro for nye ledere og kompetenceudvikling på alle lederniveauer. Redskaberne i ledelseskonceptet Er du ansvarlig for en eller flere ledere, får du redskaber, der hjælper dig i arbejdet med de ledere, der refererer til dig. Redskaberne er, uanset hvilket niveau du er leder på, også en hjælp til at støtte dig i din egen ledelse. Redskaberne skal du bruge i arbejdet med: Den årlige Leder Udviklings Samtale (LUS) Den strukturerede ledelsesdialog Rekruttering af ledere

3 HOVEDOPGAVER Gå til lederprofiler Gå til ledelseskæder LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Som leder af medarbejdere har du ansvar for, at arbejdet i din enhed bygger på styringsgrundlaget og skaber bedst mulig effekt og resultater for enhedens målgrupper i de seks liv. Du oversætter vores strategiske målsætninger og politikker til medarbejderne og sikrer faglighed og lovmæssighed i udmøntningen af beslutningerne. Du har ansvar for, at din enhed tilpasser og udvikler sig i overensstemmelse med den samlede organisations nuværende og fremtidige behov. Du sikrer stabilitet og ansvarlighed i enhedens økonomi og drift, handler på afvigelser og holder nærmeste leder orienteret og ajour om risici, muligheder og aktiviteter indenfor dit område. Du har en særlig opgave i at sætte klare mål, rammer og retning for dine medarbejdere, støtte og lede dine medarbejdere og sikre deres kompetenceudvikling. Du har også ansvar for dine medarbejderes motivation og trivsel på arbejdspladsen. Som leder af medarbejdere kommunikerer du relevant og loyalt til dine medarbejdere om politiske prioriteringer, administrative beslutninger og om kursen for den samlede organisation. Du går selv forrest som rollemodel og kulturbærer. Som leder af ledere har du ansvar for, at arbejdet på dit område bygger på styringsgrundlaget og skaber bedst mulig effekt og resultater for borgere og virksomheder inden for de seks liv. Du oversætter vores strategiske målsætninger og politikker til områdets kontekst og sikrer faglighed og lovmæssighed i udmøntningen af dem. Du har ansvar for, at dit område tilpasser og udvikler sig i overensstemmelse med den samlede organisations nuværende og fremtidige behov. Du sikrer stabilitet og ansvarlighed i områdets økonomi og drift, handler på afvigelser og holder din nærmeste chef orienteret og ajour om risici, muligheder og aktiviteter indenfor dit område. Som leder af ledere har du et særligt ansvar for at støtte og udvikle dine ledere i deres ledelsesopgave og ansvar for deres trivsel på arbejdspladsen. Som leder af ledere kommunikerer du relevant og loyalt til dine ledere om politiske prioriteringer, administrative beslutninger og om kursen for den samlede organisation. Du går selv forrest som rollemodel og kulturbærer. For at skabe bedst mulig effekt for borgere og virksomheder har du som centerchef ansvar for, at arbejdet i dit center og på tværs af centre bygger på styringsgrundlaget og sigter mod vores strategiske målsætninger og politikker. Du faciliterer det faglige samarbejde med det politiske niveau, sikrer lovmæssighed i politiske beslutninger og oversætter de politiske beslutninger til centrets kontekst. Du har ansvar for, at centret tilpasser og udvikler sig i overensstemmelse med den samlede organisations nuværende og fremtidige behov. Du sikrer stabilitet og ansvarlighed i centrets økonomi og drift, handler på afvigelser og holder direktionen orienteret og ajour om risici, muligheder og aktiviteter i dit center. Du bidrager i chefgruppen til at løse økonomiske udfordringer og se muligheder på tværs af organisationen. Som centerchef har du et særligt ansvar for at støtte og udvikle dine ledere i deres ledelsesopgave og ansvar for deres trivsel på arbejdspladsen. Du kommunikerer relevant og loyalt i centret om politiske prioriteringer, administrative beslutninger og om kursen for den samlede organisation. Du går selv forrest som rollemodel og kulturbærer. For at skabe bedst mulig effekt for borgere og virksomheder skal du som direktør sikre, at arbejdet i organisationen bygger på styringsgrundlaget og sigter mod vores strategiske målsætninger og politikker for de seks liv. Du rådgiver Byrådet, er brobygger mellem det politiske niveau og organisation og styrer balancen mellem det politiske og administrative råderum. Som direktør har du det overordnede ansvar for den samlede organisations økonomi, ledelse, drift og udvikling. Du har ansvar for at ruste organisationen til at imødekomme nye udviklingstendenser, krav og muligheder, og du sikrer stabilitet og ansvarlighed i et tværgående og strategisk perspektiv. Som direktør har du et særligt ansvar for at støtte og udvikle centercheferne i deres ledelsesopgave og for centerchefernes trivsel på arbejdspladsen. Som direktør kommunikerer du til den samlede organisation for at skabe en fælles forståelse af, hvor vi som organisation er på vej hen og hvorfor. Du går selv forrest som rollemodel og kulturbærer. Udadtil repræsenterer du kommunen i forhold til omverdenen, og udtaler dig på Greve Kommunes vegne.

4 Leder af ledere VI HAR POLITISK TÆFT Leverer bedst mulig effekt for borgere og virksomheder inden for den ramme, politikerne har besluttet. Ser egen enhed som en del af den samlede politisk styrede organisation og sikrer, at medarbejderne har fuld forståelse for betydningen af at arbejde i en politisk organisation. Klæder nærmeste leder på med fagligt indspil til samspillet med det politiske niveau. LEDER AF MEDARBEJDERE Centerchef VI SKABER TVÆRGÅENDE LØSNINGER Styrer processer, der inddrager medarbejdere på tværs af fagligheder og enheder for at skabe tværgående løsninger. Opbygger relationer i organisationen, går forrest i samarbejde om tværgående løsninger og sikrer, at de står på et fagligt fundament. Inddrager virksomheder, borgere, foreninger m.m. i at udvikle og eksekvere initiativer, der skaber resultater på tværs af de seks liv. Direktør VI BEDRIVER FAGLIG LEDELSE Sikrer, at enhedens arbejde bygger på faglighed og erfaring. Sætter mål, vurderer indsats og giver feedback til sine medarbejdere med fokus på at skabe effekt for borgere og Sikrer faglig udvikling af medarbejdere. Udfordrer vanetænkningen, tør eksperimentere for at skabe effekt og sikrer, at læring bliver brugt til gavn for borgere og VI ETABLERER TYDELIGE LEDELSESRUM Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem enhedens faglighed og organisatoriske rammer og forvent- ninger. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for sin enheds mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Skaber plads til og respekterer medarbejdernes selvledelse. VI ARBEJDER STRATEGISK Identificerer og formidler udfordringer og muligheder, der bør indgå i udvikling af strategiske målsætninger for de seks liv. Sikrer, at data videst muligt understøtter indsatser og indsamler tilstrækkelig data til at underbygge det strategiske arbejde. Sikrer, at både drift og indsatser i egen enhed understøtter strategiske målsætninger og politikker, følger op og justerer undervejs. VI EKSEKVERER Leverer, gennem medarbejder, resultater, der skaber bedst mulig effekt for borgere og Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem opgaver og afslutter i samarbejde med nærmeste leder de opgaver, der ikke skaber effekt. VI KOMMUNIKERER TYDELIGT Oversætter politiske og strategiske beslutninger til medarbejderne i deres arbejde med at skabe bedst mulig effekt for borgere og Håndterer bevågenhed fra borgere og omverden og skaber forståelse for politiske og faglige beslutninger. Oversætter fagsprog, så det kan forstås af andre, der ikke har samme fagterminologi og fagkundskab. Sikrer, at medarbejdere gør det samme.

5 Leder af medarbejdere VI HAR POLITISK TÆFT LEDER AF LEDERE Direktør VI SKABER TVÆRGÅENDE LØSNINGER Centerchef VI BEDRIVER FAGLIG LEDELSE Kender sit fagområde og sikrer, at arbejdet på området bygger på faglighed og erfaringer. Ser sit område i sammenhæng med andre dele af organisationen og udfordrer sine ledere af medarbejdere med tværgående målsætninger, der skaber bedst mulig effekt for borgere og Udfordrer vanetænkningen, tør eksperimentere for at skabe effekt og sikrer, at læring bliver brugt. Sikrer, at området leverer bedst mulig effekt for borgere og virksomheder inden for den ramme, politikerne har besluttet. Klæder nærmeste chef på til fagligt at understøtte og udfordre samspillet med det politiske niveau. Vurderer, på hvilket ledelsesniveau, en beslutning skal træffes, og dirigerer den dertil. Leder processer på tværs af fagområder, for at udmønte vores målsætninger. Opbygger relationer i organisationen, går forrest i samarbejde om tværgående løsninger og sikrer, at de står på et fagligt fundament. Sikrer, at virksomheder, borgere, foreninger m.m. bliver inddraget i at udvikle og eksekvere initiativer, der skaber resultater på tværs af de seks liv. VI ETABLERER TYDELIGE LEDELSESRUM Skaber eget ledelsesrum, der sikrer udøvelse af ledelse på tværs af fagligheder. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for sit områdes mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Udvikler ledere af medarbejderes fælles ledelsesrum med klare roller og ansvar i et samarbejdende lederteam. VI ARBEJDER STRATEGISK Identificerer og formidler analyse og data til arbejdet med at udvikle strategiske målsætninger for de seks liv. Samarbejder om at udvikle strategiske målsætninger inden for de seks liv med ledelseslag over, under og sideordnet. Sikrer at områdets opgaveløsning udmønter vores strategiske målsætninger og politikker inden for de seks liv og eget område, og at der bliver fulgt op og justeret undervejs. VI EKSEKVERER Sikrer, at der bliver skabt resultater for borgere og virksomheder indenfor eget område. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem aktiviteter og afslutter i samarbejde med ledere af medarbejdere aktiviteter på eget område, der ikke har tilstrækkelig effekt. Bidrager til nærmeste chefs overblik over, hvad der bør lukkes ned. VI KOMMUNIKERER TYDELIGT Oversætter politiske prioriteringer og strategiske beslutninger, så de bliver operationelle for dit område. Håndterer bevågenhed fra borgere, politikere og omverden. Vurderer, hvad der er relevant for andre ledelsesniveauer og kommunikerer til disse. Sikrer, at fagsprog bliver oversat, så det kan forstås af andre, der ikke har samme fagterminologi og fagkundskab.

6 Leder af ledere VI HAR POLITISK TÆFT CENTERCHEFER Leder af medarbejdere VI SKABER TVÆRGÅENDE LØSNINGER Direktør VI BEDRIVER FAGLIG LEDELSE Ser centrets fagområde i sammenhæng med resten af organisationen, og sikrer at fagligheden bygger på viden og erfaringer. Sætter retning, udviser nysgerrighed i eget center og deler faglige rationaler med chef kolleger. Udfordrer sine ledere af ledere med tværgående målsætninger og giver plads til at eksperimentere for at skabe bedst mulig effekt for borgere og Understøtter og udfordrer samarbejdet mellem politikere og administration for at skabe bedst mulig effekt for borgere og Besvarer spørgsmål i faglige sager med politisk forståelse og sikrer, at de politiske beslutninger bygger på et fagligt grundlag. Vurderer, hvornår en beslutning kan træffes på fagligt niveau, og hvornår den skal træffes politisk. Koordinerer initiativer på tværs af centre, sikrer at de står på et fagligt fundament og fjerner barrierer for samarbejdet. Agerer på mulighederne for samspil med omverdenen interesseorganisationer, borgere, medier, tænketanke m.m. Understøtter processer internt og med borgere, foreninger, virksomheder m.m., der giver nye muligheder for at nå vores målsætninger. VI ETABLERER TYDELIGE LEDELSESRUM Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem faglighed og politik. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for centrets mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Udvikler ledere af lederes fælles ledelsesrum med klare roller og ansvar i et samarbejdende lederteam. VI ARBEJDER STRATEGISK Sikrer, at faglige mål i eget center og på tværs af centrene understøtter de strategiske målsætninger og politikker. Tilvejebringer data og analyser til det strategiske arbejde, og omsætter dem til strategiske målsætninger for de seks liv i samarbejde med chefgruppen. Sikrer, at arbejdet i eget center udmønter vores strategiske mål og politikker, og at der bliver fulgt op og justeret undervejs. VI EKSEKVERER Skaber resultater på tværs af de seks liv indenfor eget center og i samarbejde med andre centre. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem initiativer og afslutter i samarbejde med ledere af ledere initiativer indenfor eget center, der ikke har tilstrækkelig effekt. Bidrager til chefgruppens overblik over, hvad der bør lukkes ned. VI KOMMUNIKERER TYDELIGT Oversætter beslutninger og prioriteringer til centrets kontekst, og oversætter faglige logikker til politisk niveau. Håndterer på et fagligt niveau omverdenens bevågenhed. Læser den organisatoriske kontekst, vurderer, hvad der er relevant for direktører, for chefgruppen og for ledere på andre lederniveauer og kommunikerer ud fra en respekt for helheden.

7 Centerchef VI HAR POLITISK TÆFT DIREKTØRER Leder af ledere VI SKABER TVÆRGÅENDE LØSNINGER Leder af medarbejdere VI BEDRIVER FAGLIG LEDELSE Leder en effektiv organisation, der skaber bedst mulig effekt for borgere og virksomheder i samspillet mellem politik og faglighed. Forstår og respekterer faglige rationaler og logikker, og navigerer fagligt på et overordnet niveau. Ser mulige udfordringer og motiverer til at eksperimentere med at skabe løsninger, der sikrer bedst mulig effekt for borgere og Understøtter og udfordrer konstruktivt og kritisk den politiske proces med fokus på at skabe bedst mulig effekt for borgere og Sikrer sammenhæng mellem vores strategiske målsætninger og politikker, indsatser, der skaber bedst mulig effekt og organisationens forudsætninger for at levere resultater. Læser og navigerer i skiftende politiske dagsordener, målsætninger og prioriteringer. Sætter med særligt fokus på udvikling, rammer for tværgående organisatorisk samarbejde og tværgående politisk samarbejde. Sikrer, at det tværgående arbejde står på et fagligt fundament og understøtter vores strategiske målsætninger og politikker. Motiverer politikere, organisation og borgere til at indgå i processer i nye roller for at skabe tværgående løsninger for borgere og VI ETABLERER TYDELIGE LEDELSESRUM Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem politikere og organisation, herunder MEDorganisationen. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum. Engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for organisationens evne til at skabe resultater. Faciliterer chefgruppens ledelsesrum, skaber følgeskab og lader sig forstyrre af chefgruppen. VI ARBEJDER STRATEGISK Formulerer og justerer i samarbejde med politikere og organisation, den strategiske retning for de seks liv. Sikrer, at retningen bygger på både politiske holdninger, faglig viden og data. Omsætter retning for de seks liv til rammer for centrenes arbejde med at udmønte vores strategiske målsætning og politikker. Vurderer og prioriterer mellem udfordringer, der møder Greve Kommune på kort og på lang sigt. VI EKSEKVERER Følger op på organisationens evne til at levere resultater inden for vores målsætninger og i den løbende drift. Prioriterer mellem initiativer og afslutter, med blik for den samlede organisation, initiativer, der ikke har tilstrækkelig effekt. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. VI KOMMUNIKERER TYDELIGT Sikrer gennem sin kommunikation en fælles forståelse for udfordringer, borgere og virksomheders behov, politiske prioriteringer, administrative beslutninger og kursen for organisationen. Vurderer behov for at agere på omverdenens bevågenhed og delegerer til rette ledelsesniveau. Kommunikerer politiske prioriteringer og oversætter politiske beslutninger til organisation og chefgruppe.

8 VI HAR POLITISK TÆFT Vi understøtter og udfordrer den politiske proces, de politiske beslutninger og samarbejdet mellem det politiske niveau og organisation. Vi rådgiver politikerne med fokus på bedst mulig effekt for borgere og Vi eksekverer loyalt politiske beslutninger. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Leverer bedst mulig effekt for borgere og virksomheder inden for den ramme, politikerne har besluttet. Ser egen enhed som en del af den samlede politisk styrede organisation og sikrer, at medarbejderne har fuld forståelse for betydningen af at arbejde i en politisk organisation. Klæder nærmeste leder på med fagligt indspil til samspillet med det politiske niveau. Sikrer, at området leverer bedst mulig effekt for borgere og virksomheder inden for den ramme, politikerne har besluttet. Klæder nærmeste chef på til fagligt at understøtte og udfordre samspillet med det politiske niveau. Vurderer, på hvilket ledelsesniveau, en beslutning skal træffes og dirigerer den dertil. Understøtter og udfordrer samarbejdet mellem politikere og administration for at skabe bedst mulig effekt for borgere og Besvarer spørgsmål i faglige sager med politisk forståelse og sikrer, at de politiske beslutninger bygger på et fagligt grundlag. Vurderer, hvornår en beslutning kan træffes på fagligt niveau, og hvornår den skal træffes politisk. Understøtter og udfordrer konstruktivt og kritisk den politiske proces med fokus på at skabe bedst mulig effekt for borgere og Sikrer sammenhæng mellem vores strategiske målsætninger og politikker, indsatser, der skaber bedst mulig effekt og organisationens forudsætninger for at levere resultater. Læser og navigerer i skiftende politiske dagsordener, strategiske mål og prioriteringer.

9 VI ARBEJDER STRATEGISK Det strategiske arbejde bygger på politiske holdninger, faglig viden og data. På denne baggrund udvikler vi strategi i samspil med politikere, den faglige del af organisationen og andre interessenter. Vi arbejder sammen om at nå Greve Kommunes strategiske mål inden for de seks liv. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Identificerer og formidler udfordringer og muligheder, der bør indgå i udvikling af strategiske målsætninger for de seks liv. Sikrer, at data videst muligt understøtter indsatser og indsamler tilstrækkelig data til at underbygge det strategiske arbejde. Sikrer, at både drift og indsatser i egen enhed, understøtter vores strategiske målsætninger og poltikker, følger op og justerer undervejs. Identificerer og formidler analyse og data til arbejdet med at udvikle strategiske målsætninger for de seks liv. Samarbejder om at udvikle strategiske målsætninger inden for de seks liv med ledelseslag over, under og sideordnet. Sikrer, at områdets opgaveløsning udmønter vores strategiske målsætninger og poltikker, og at der bliver fulgt op og justeret undervejs. Sikrer, at faglige mål i eget center og på tværs af centrene understøtter de strategiske målsætninger og politikker. Tilvejebringer data og analyser til det strategiske arbejde, og omsætter dem til strategiske målsætninger for de seks liv i samarbejde med chefgruppen. Sikrer, at arbejdet i eget center udmønter vores strategiske målsætninger og politikker, og at der bliver fulgt op og justeret undervejs. Formulerer og justerer i samarbejde med politikere og organisation, den strategiske retning for de seks liv. Sikrer, at retningen bygger på både politiske holdninger, faglig viden og data. Omsætter retning for de seks liv til rammer for centrenes arbejde med at udmønte vores strategiske målsætning og politikker. Vurderer og prioriterer mellem udfordringer, der møder Greve Kommune på kort og på lang sigt.

10 VI SKABER TVÆRGÅENDE LØSNINGER Vi baner vejen for processer på tværs af organisatoriske skel. Vi leder processer, der åbner for nye, tværgående løsninger og sikrer os, at løsningerne står på et fagligt fundament. Vi samskaber organisatorisk og med borgere og LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Styrer processer, der inddrager medarbejdere på tværs af fagligheder og enheder for at skabe tværgående løsninger. Opbygger relationer i organisationen, går forrest i samarbejde om tværgående løsninger og sikrer, at de står på et fagligt fundament. Inddrager virksomheder, borgere, foreninger m.m. i at udvikle og eksekvere initiativer, der skaber resultater på tværs af de seks liv. Leder processer på tværs af fagområder for at udmønte vores målsætninger. Opbygger relationer i organisationen, går forrest i samarbejde om tværgående løsninger og sikrer, at de står på et fagligt fundament. Sikrer, at virksomheder, borgere, foreninger m.m. bliver inddraget i at udvikle og eksekvere initiativer, der skaber resultater på tværs af de seks liv. Koordinerer initiativer på tværs af centre, sikrer at de står på et fagligt fundament og fjerner barrierer for samarbejdet. Agerer på mulighederne for samspil med omverdenen interesseorganisationer, borgere, medier, tænketanke m.m. Understøtter processer internt og med borgere, foreninger, virksomheder m.m., der giver nye muligheder for at nå vores målsætninger. Sætter, med særligt fokus på udvikling, rammer for tværgående organisatorisk samarbejde og tværgående politisk samarbejde. Sikrer, at det tværgående arbejde står på et fagligt fundament og understøtter vores strategiske målsætninger og politikker. Motiverer politikere, organisation og borgere til at indgå i processer i nye roller for at skabe tværgående løsninger for borgere og

11 VI EKSEKVERER Vi tager ansvar for både resultat og proces ved at handle, når der er brug for det, skabe følgeskab og tage ejerskab. Vi er parate til at lukke initiativer, der ikke har tilstrækkelig effekt. Vi handler og følger op på beslutninger, så vi opnår bedst mulig effekt. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Leverer, gennem medarbejdere, resultater, der skaber bedst mulig effekt for borgere og Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem opgaver og afslutter i samarbejde med nærmeste leder de opgaver, der ikke skaber effekt. Sikrer, at der bliver skabt resultater for borgere og virksomheder inden for eget område. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem aktiviteter og afslutter i samarbejde med ledere af medarbejdere aktiviteter på eget område, der ikke har tilstrækkelig effekt. Bidrager til nærmeste chefs overblik over, hvad der bør lukkes ned. Skaber resultater på tværs af de seks liv inden for eget center og i samarbejde med andre centre. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger. Prioriterer mellem initiativer og afslutter i samarbejde med ledere af ledere initiativer indenfor eget center, der ikke har tilstrækkelig effekt. Bidrager til chefgruppens overblik over, hvad der bør lukkes ned. Følger op på organisationens evne til at levere resultater inden for vores målsætninger og i den løbende drift. Prioriterer mellem initiativer og afslutter, med blik for den samlede organisation, initiativer, der ikke har tilstrækkelig effekt. Sikrer, at der bliver handlet og fulgt op på politiske og administrative beslutninger.

12 VI BEDRIVER FAGLIG LEDELSE Vi sikrer bedst mulig effekt for borgere og virksomheder på baggrund af faglighed og erfaringer. Vi sætter faglighed i spil på tværs af organisationen, udfordrer vores vaner og tør eksperimentere for at opnå effekt. Vi sikrer læring gennem systematisk opfølgning og deler den viden, vi får. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Sikrer, at enhedens arbejde bygger på faglighed og erfaring. Sætter mål, vurderer indsats og giver feedback til sine medarbejdere med fokus på at skabe effekt for borgere og Sikrer faglig udvikling af medarbejdere. Udfordrer vanetænkningen, tør eksperimentere for at skabe effekt og sikrer, at læring bliver brugt til gavn for borgere og Kender sit fagområde og sikrer, at arbejdet på området bygger på faglighed og erfaringer. Ser sit område i sammenhæng med andre dele af organisationen og udfordrer sine ledere af medarbejdere med tværgående målsætninger, der skaber bedst mulig effekt for borgere og Udfordrer vanetænkningen, tør eksperimentere for at skabe effekt og sikrer, at læring bliver brugt. Ser centrets fagområde i sammenhæng med resten af organisationen, og sikrer at fagligheden bygger på viden og erfaringer. Sætter retning, udviser nysgerrighed i eget center og deler faglige rationaler med chef kolleger. Udfordrer sine ledere af ledere med tværgående målsætninger og giver plads til at eksperimentere for at skabe bedst mulig effekt for borgere og Leder en effektiv organisation, der skaber bedst mulig effekt for borgere og virksomheder i samspillet mellem politik og faglighed. Forstår og respekterer faglige rationaler og logikker, og navigerer fagligt på et overordnet niveau. Ser mulige udfordringer og motiverer til at eksperimentere med at skabe løsninger, der sikrer bedst mulig effekt for borgere og

13 VI ETABLERER TYDELIGE LEDELSESRUM Vi skaber vores eget ledelsesrum, tydeligt defineret ud fra ens ledelsesopgave og det område og de mennesker, man har ansvar for. Vi inviterer andre, der kan udfordre os, ind i vores ledelsesrum, og vi optræder i andres ledelsesrum som konstruktiv sparringspartner. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDERE AF LEDER CENTERCHEF DIREKTØR Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem enhedens faglighed og organisatoriske rammer og forventninger. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for sin enheds mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Skaber plads til og respekterer medarbejdernes selvledelse. Skaber eget ledelsesrum, der sikrer udøvelse af ledelse på tværs af fagligheder. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for sit områdes mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Udvikler ledere af medarbejderes fælles ledelsesrum med klare roller og ansvar i et samarbejdende lederteam. Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem faglighed og politik. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum, og engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for centrets mulighed for at bidrage til at skabe resultater. Udvikler ledere af lederes fælles ledelsesrum med klare roller og ansvar i et samarbejdende lederteam. Skaber eget ledelsesrum i krydsfeltet mellem politikere og organisation, herunder MEDorganisationen. Lader sig udfordre i sit ledelsesrum. Engagerer sig i andres ledelsesrum som sparringspartner med blik for organisationens evne til at skabe resultater. Faciliterer chefgruppens ledelsesrum, skaber følgeskab og lader sig forstyrre af chefgruppen.

14 VI KOMMUNIKERER TYDELIGT Vi kommunikerer loyalt ud fra den politiske dagsorden og kursen for organisationen. Vi håndterer omverdenens bevågenhed, og vi afstemmer forventninger med borgere ved at oversætte politiske budskaber og beslutninger. Vi kommunikerer, så personer, der ikke har samme faglige indsigt, forstår os. LEDER AF MEDARBEJDERE LEDER AF LEDERE CENTERCHEF DIREKTØR Oversætter politiske og strategiske beslutninger til medarbejderne i deres arbejde med at skabe bedst mulig effekt for borgere og Håndterer bevågenhed fra borgere og omverden og skaber forståelse for politiske og faglige beslutninger. Oversætter fagsprog, så det kan forstås af andre, der ikke har samme fagterminologi og fagkundskab. Sikrer, at medarbejdere gør det samme. Oversætter politiske prioriteringer og strategiske beslutninger, så de bliver operationelle for dit område. Håndterer bevågenhed fra borgere, politikere og omverden. Vurderer, hvad der er relevant for andre ledelsesniveauer og kommunikerer til disse. Sikrer, at fagsprog bliver oversat, så det kan forstås af andre, der ikke har samme fagterminologi og fagkundskab. Oversætter beslutninger og prioriteringer til centrets kontekst, og oversætter faglige logikker til politisk niveau. Håndterer på et fagligt niveau omverdenens bevågenhed. Læser den organisatoriske kontekst, vurderer, hvad der er relevant for direktører, for chefgruppen og for ledere på andre lederniveauer og kommunikerer ud fra en respekt for helheden. Sikrer gennem sin kommunikation en fælles forståelse for udfordringer, borgere og virksomheders behov, politiske prioriteringer, administrative beslutninger og kursen for organisationen. Vurderer behov for at agere på omverdenens bevågenhed og delegerer til rette ledelsesniveau. Kommunikerer politiske prioriteringer og oversætter politiske beslutninger til organisation og chefgruppe.

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse.

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse. Ledelsesgrundlag 2016 Ordentlighed Samskabelse Potentiale udvikling Politisk tæft Kerneopgaven Tænk smart Tydelig ledelse Meningsskabelse Resultatskabelse Forord God ledelse er en forudsætning for at skabe

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

STYRINGSGRUNDLAG. Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem

STYRINGSGRUNDLAG. Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem STYRINGSGRUNDLAG Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem Resumé Du sidder med Greve Kommunes Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget er dit politiske og faglige

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion.

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET Forord en hjælp til at navigere For AAU er god ledelse afgørende. Vi skal indfri vores ambitioner i en foranderlig verden og vil skabe sammenhæng mellem den overordnede

Læs mere

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Styring og Lederskab Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Vi leder med udsyn og helhed Vi leder med udsyn og helhed. Derfor er tiden moden til, at vi opdaterer vores styringsfilosofi og moderniserer sproget,

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Evaluering af topledelsen i Glostrup Kommune. Resultater og perspektiver

Evaluering af topledelsen i Glostrup Kommune. Resultater og perspektiver Evaluering af topledelsen i Glostrup Kommune Resultater og perspektiver Indhold Introduktion og baggrund for forløbet Resultater fra de fire evalueringstemaer Kommunikation Kultur Helhedsblikket og tværgående

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere