Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer"

Transkript

1 Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering

2 Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og Handicapforvaltningens Rolle- og Ansvarsbeskrivelse i hænderne. Vi har rolle- og ansvarsbeskrivelser, fordi Ældre- og Handicapforvaltningen er en kæmpestor organisation, og vi har et ønske om at hjælpe dialogen mellem de forskellige led og dele i vores organisation på vej. Da kravene og forventningerne til os i vores arbejde løbende ændrer sig, vil vi også skulle ændre beskrivelserne på et tidspunkt. Men for nu, er det disse, der gælder. De reviderede beskrivelser er lavet af os, dvs. medarbejdere, ledere og chefer. Der har været inviteret ind til workshops på alle niveauer, og der er med stort engagement arbejdet med at sikre, at beskrivelserne både udtrykker det, vi gør, og det vi gerne vil gøre. Som inspiration er brugt input fra leadership pipeline, Odense Kommunes ledelsesgrundlag, medarbejdergrundlaget og personalepolitikken. Rolle- og Ansvarsbeskrivelserne skal netop ses som et supplement til det, der gælder for os alle som ansatte i Odense Kommune. Vi vil alle gerne levere den bedste støtte til borgerne hver dag, og hvis vi skal det, er det en forudsætning, at vi ved, hvad vores egen rolle og ansvar er, og samtidig hvad andres roller og ansvar består af. For alle har en rolle, og alle har et ansvar - både medarbejderen, der støtter borgeren med en medfødt hjerneskade, og direktøren, der skal sikre grundlaget for politiske drøftelser. Dialogen mellem os om vores roller og vores ansvar er vigtig, og hvis vi skal snakke om det, skal vi ikke bare kende til os selv, men i virkeligheden også kende til rollerne og ansvaret i resten af Ældre- og Handicapforvaltningen. Det er også afgørende, at vi er i stand til at skabe dialog på kryds og tværs af vores organisation, og her skal Rolle- og Ansvarsbeskrivelserne være et redskab. De vil også blive en del af blandt andet de formaliserede dialoger som f.eks. MUS, GRUS og LUS. Det er et fælles anliggende, at vi hjælper med til at støtte kollegaer, ledere og chefer i, at vi når de mål, vi sammen har sat. Det er netop dialogen, symobiliseret ved uendelighedsteget neden for, der er afgørende, og alle har en rolle og et ansvar for denne dialog.

3 Der er udvalgt otte kompetencer, som har stor betydning for, at vi som organisation lykkes. Kompetencerne er: Styring Effekt Politisk og organisatorisk forståelse Strategiarbejde Faglig og tværfaglig ledelse Borger, hverdag og fællesskab mennesker Proces og forandringsledelse Rolle- og Ansvarsbeskrivelserne gælder på tværs for alle faggrupper og arbejdspladser i Ældre- og Handicapforvaltningen. Du er medarbejder, uanset om du er fysioterapeut på et træningscenter, sygeplejerske i en plejebolig eller økonomimedarbejder i administrationen, og du er leder, uanset om det det er i en udekørende gruppe eller i et dagtilbud for demens. I beskrivelserne er ledelsesniveauerne 4 og 5 skrevet sammen. Det er de, fordi det er det enkelte ledelsesteam på arbejdspladsen, der arbejder tæt sammen og aftaler fordelingen af ledelsesopgaven, velvidende, at det i sidste ende er niveau 4-lederen, der har det endelige ledelsesansvar. Med ønsket om en rigtig god dialog, på din arbejdsplads, om roller og ansvar.

4 rehabilitering forretningen en politisk organisation relationer rehabilitering Faglig og tværfaglig ledelse At lede både monofaglighed og tværfaglighed At se forvaltningen som en sammenhængende helhed og etablere værdiskabende, tværgående samarbejde med opgaven i centrum Borger, hverdag og fællesskab At have fokus på borger, pårørende, hverdag og det større samfundsmæssige fællesskab (= civilsamfundet) i opgaveløsningen

5 Faglig og tværfaglig ledelse Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Arbejder fagligt og tværfagligt med udgangspunkt i det faglige grundlag for rehabilitering Har respekt for og indsigt i egen og andres faglighed. Har ansvar for, at driften arbejder efter det faglige grundlag for rehabilitering, så der sker en tværfaglig opgaveløsning til gavn for borgeren. Leder medarbejdere med forskellige faglige baggrunde i et tværfagligt perspektiv afhængig af opgavens karakter og borgernes behov. Har viden om de forskellige fagligheder, kompetencer og forløb og omsætter dette til gavn for den fælles opgaveløsning. Udvikler ensartede, optimerede og systematiserede arbejdsprocesser med udgangspunkt i den rette balance mellem faglighed og tværfaglighed i forhold til borgerens forløb med udgangspunktet i det faglige grundlag for rehabilitering Har ansvar for udvikling, vidensdeling og sparring, som sikrer faglighed og tværfaglighed i den rehabiliterende forvaltning. Skaber, i samarbejde med direktøren, rammerne og vilkår for, at der i organisationen kan arbejdes med faglighed og tværfaglighed for at understøtte den rehabilterende tilgang i ÆHF. Har sammen med Niveau 2- cheferne, det overordende ansvar for, at der i organisationen kan arbejdes med både faglighed og tværfaglighed for at understøtte den rehabiliterende i ÆHF Samarbejder med ledelsen og andre faggrupper og gør nærmeste leder opmærksom på faglige og tværfaglige udfordringer. Understøtter relationer i det tværfaglige samarbejde. Opsøger og stiller viden og kompetencer til rådighed for lederkolleger på tværs. Er i dialog med chefer om udfordringer og muligheder i det faglige og tværfaglige samarbejde. Har ansvar for, at ÆHF præges af en helhedsorienteret rehabiliterende tilgang. Er i dialog med chefer og ledere om udfordringer og muligheder i det faglige og tværfaglige samarbejde. Har ansvar for at sikre fokus på den helhedsorienterede rehabilterende tilgang i ÆHF. Har medansvar for at sikre, at viden om udfordringer og muligheder i det faglige og tværfaglige arbejde er en del af organisatoriske og politiske beslutninger. Formidler helhederne i komplekse processer og de resultater, de skaber i både ÆHF og Odense Kommune. Ansvar for at sikre, at viden om udfordringer og muligheder i det faglige og tværfaglige arbejde er en del af organisatoriske og politiske beslutninger. Deler, opsøger og modtager viden og læring både fra egen og andre fagligheder. Har ansvar for den faglige og tværfaglige udvikling af arbejdspladsen. Har ansvar for den faglige og tværfaglige udvikling indenfor ledelsesområdet. Sætter rammerne for den strategiske kompetenceudvikling i samarbejde med direktøren. Sætter rammerne for den strategiske kompetenceudvikling i samarbejde med niveau 2-cheferne. Udvikler egne og fælles kompetencer i samarbejde med kollegaer og ledelse.

6 Borger, hverdag og fællesskab Medarbejdere Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Indgår i samarbejdet med borgere, brugere, pårørende, frivillige og civilsamfundet. Informerer borgeren om de muligheder, der er, for at blive del af et fællesskab. Har ansvar for, at medarbejderne forstår betydning af samspillet med borgere og civilsamfund, og har ansvaret for, at medarbejderne kan holde sig orienterede om tilbud og netværk i lokalsamfundet. Sætter rammerne for, at borgere og civilsamfund kan involveres i den daglige opgaveløsning. Udvikler og oversætter de strategiske rammer for samarbejdet med borgere og civilsamfund. Sætter de strategiske rammer for samarbejdet med borgere og civilsamfund med afsæt i byrådets effektmål. Deltager i fællesskabet med interne og eksterne samarbejdspartnere og sparer med kollegaer og leder. Er opmærksom på muligheder for at udbygge samarbejde med relevante samarbejdsparter Er opmærksom på og understøtter medarbejdernes behov for sparring og supervision i mødet med civilsamfundet. Er opmærksom på muligheder for at udbygge samarbejde med relevante samarbejdsparter. Understøtter niv 4/5 lederen i samarbejdet med civilsamfundet. Arbejder aktivt på at udbygge samarbejde med relevante samarbejdsparter Understøtter at organiseringen sikrer forbindelsen til civilsamfundet. Er opmærksom på muligheder for at udbygge samarbejde med relevante samarbejdsparter Indgår i og udvikler strategiske samarbejder med relevante parter i civilsamfundet.

7 relationer forretningen en politisk organisation relationer rehabilitering mennesker At sikre trivsel, arbejdsglæde og nærvær At motivere gennem optimal udnyttelse og udvikling af kompetencer og talent. Proces og forandringsledelse Koordinering og styring af tværgående, tværfaglige samarbejdsprocesser og projekter med organisationsinterne og eksterne samarbejdspartnere At lede sikkert gennem forandringer

8 mennesker Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Motiverer og sikrer gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør. Motiverer og sikrer gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør. Motiverer og sikrer gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør Motiverer og sikrer gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør. Motiverer og sikrer gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør. Byder ind med egen faglighed og tager medansvar for egne kompetencer og udvikling, og indgår i dialog med leder herom. Har det overordnede ansvar for bedst mulige udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer og har fokus på talentudvikling. Har det overordnede ansvar for bedst mulige udnyttelse af den enkelte leders kompetencer og har fokus på talentudvikling. Har ansvaret for, at der sker den bedst mulige udnyttelse af den enkelte chefs kompetencer; alene og på tværs af chefgrupperne og har fokus på talentudvikling. Har ansvaret for, at der sker den bedst mulige udnyttelse af den enkelte chefs kompetencer, alene og på tværs af strategisk chefforum og har fokus på talentudvikling. Er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø med trivsel og social kapital. Samarbejder med medarbejderne om trivsel og nærvær samt en høj grad af social kapital i ledelsesområdet. Arbejde med trivsel og nærvær samt en høj grad af social kapital i ledelsesområdet. Har ansvar for, at der kan arbejdes med trivsel og nærvær samt en høj grad af social kapital i forvaltningen. Har ansvar for, at der arbejdes med trivsel og nærvær samt en høj grad af social kapital i ÆHF. Fremmer en kultur, hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartnere og borgere. Fremmer en kultur, hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartnere og borgere. Fremmer en kultur, hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartnere og borgere. Fremmer en kultur, hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartnere og borgere. Fremmer en kultur, hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartnere og borgere.

9 Proces og forandringsledelse Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Bidrager til, at forandringsprocesser kvalificeres ift. praksis ved at bringe egne opgaver og viden i spil. Er medudvikler af en kultur, der er præget af tillid og åbenhed over for forandringer og bringer kreativitet og innovation i spil i hverdagen. Bidrager til, at forandringsprocesser kvalificeres ift. praksis. Skaber en kultur, der er præget af tillid og åbenhed over for forandringer, og skaber gode betingelser for medarbejdernes kreativitet og innovation i hverdagen. Involverer lederne tidligt i forandringsprocesserne for at fremme motivation og forståelse for forandring. Skaber en kultur, der er præget af tillid og åbenhed over for forandringer, og understøtter innovation og kreativitet i forhold til både chefer og ledere. Afkoder og formidler samfundsmæssige udfordringer og tendenser, så udvikling og forandringer sker i overensstemmelse med omverdenen. Skaber en kultur, der er præget af tillid og åbenhed over for forandringer, og understøtter innovation og kreativitet både i forhold til kolleger og chefer. Skaber rammer for, at organisationen kan udvikle sig, og sætter fokus på det næste udviklingsmål i forvaltningen. Skaber en kultur, der er præget at tillid og åbenhed over for forandringer. Deltager aktivt i forandringsprocesser i samspil med kolleger og ledelse. Udvikler procesplaner for forandringer, og har ansvar for at formidle målet med forandringen, så det står klart for medarbejderne, og indgår i dialog om forandringen. Udvikler procesplaner for forandringer og er ansvarlig for implementeringen i samspil med ledere. Styrer tværgående og strategiske forandringsprocesser. Kommunikerer tydeligt, hvorfor forandring og forandringsledelse er vigtig for ÆHF.

10 forretningen forretningen en politisk organisation relationer rehabilitering Styring At have fokus på styring af tilrettelæggelsen af arbejdet og styringen af ressourcerne At sikre omkostningseffektivitet såvel som sammenhæng til effekten af det udførte arbejde på arbejdspladserne At sikre dialog om styring i organisationen Effekt At skabe og dokumentere resultater der realiserer strategiske effektmål

11 Styring Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Loyal over for politiske og organisatoriske beslutninger Implementerer politiske og organisatoriske beslutninger Implementerer politiske og organisatoriske beslutninger Implementerer politiske og organisatoriske beslutninger Implementerer politiske og organisatoriske beslutninger Har medansvar for bedst mulig udnyttelse af ressourcer og handler på en økonomisk ansvarlig måde ud fra de retningslinjer, som er givet af nærmeste leder. Videregiver viden og erfaring om, hvad der virker og ikke virker til kollegaer og leder for at udnytte ressourcer optimalt. Har ansvaret for at udnytte ressourcerne mest effektivt inden for budgetrammen og inden for det besluttede serviceniveau. Niveau 4 har budget- og regnskabsansvar for sit ledelsesområde. Tilpasser løbende ressourcer på baggrund af gensidig information mellem medarbejder og nærmeste ledelse. Har ansvaret for at optimere og udvikle eget ledelsesområde for at sikre den bedste kvalitet inden for den givne økonomi. Har budget- og regnskabsansvar for sit ledelsesområde Har ansvar for, at der er balance mellem omkostninger, effektivitet og effekt for borgerne gennem dialog med ledere og chefer. Har ansvaret for overordnet styring og prioritering af ressourcerne. Har budget- og regnskabsansvar for sit ledelsesområde. Har ansvar for, at der er balance mellem omkostninger, effektivitet og effekt for borgerne. Har ansvar for dialog om styring i ÆHF. Har budget- og regnskabsansvar i ÆHF. Har ansvaret for at skabe en lærende organisation og balance mellem omkostninger og effekt for borgeren. Bruger sine kollegaer, sin leder og sit netværk til sparring om opgaveløsningen. Bruger sine kollegaer, ledere og netværk til sparring om opgaveløsningen og udvikler idéer til optimering. Bruger sine kollegaer, ledere og netværk til sparring om opgaveløsningen og udvikler idéer til optimering. Bruger sine kollegaer, ledere og netværk til sparring om opgaveløsningen og udvikler idéer til optimering. Fremmer en kultur, med netværk og fællesskaber.

12 Effekt Medarbejdere Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Realiserer, koordinerer og evaluerer borgerens mål, så effekt realiseres. Samarbejder med leder og relevante samarbejdspartnere om opfølgning. Omsætter de strategiske effektmål, så medarbejderne forstår, hvilke forventninger der er til at opnå effekt i den daglige praksis. Har ansvar for nærværende ledelse, dialog og sparring med medarbejderne for at fremme rehabilitering og opnå størst mulig effekt hos borgerne. Oversætter de strategiske effektmål, så lederen forstår, hvilken forventning der er til at opnå effekt i den daglige praksis. Har ansvar for, at de specifikke såvel som helhedsorienterede effektmål realiseres. Handler ud fra effektfokus, hvor det at skabe og dokumentere resultater, der realiserer strategiske effektmål, bliver en naturlig del af hverdagen. Har ansvar for, at effekttilgangen er en integreret del af arbejdet i ÆHF. Handler ud fra effektfokus, hvor det at skabe og dokumentere resultater, der realiserer strategiske effektmål, bliver en naturlig del af hverdagen. Har ansvar for, at effekttilgangen er en integreret del af arbejdet i ÆHF. Udfører nødvendig og tilstrækkelig dokumentation for at opnå en forbedret praksis. Har ansvar for, at nødvendig og tilstrækkelig dokumentation udføres for at opnå en forbedret praksis. Har ansvar for, at indsatserne dokumenteres, og at dokumentationen anvendes til at opnå en forbedret praksis. Er med til at udstikke rammer for effektledelse. Har ansvaret for at udstikke rammerne for effektledelse. Udfordrer hverdagens rutiner og stiller forslag til nye løsninger for at skabe bedre effekt for borgerne. Har ansvar for, at der sker en systematisk erfaringsopsamling, som kan oversættes og formidles til en bedre praksis, der opfylder målene på individniveau, og viderebringer relevante idéer og forslag til ændringer. Har ansvar for, at der sker en systematisk erfaringsopsamling, som kan oversættes og formidles til en bedre praksis, og er lydhør over for idéer og ændringer, der skaber den bedste effekt for borgerne. Gør organisationen i stand til at arbejde med effekt og sikrer, at effektarbejdet kobles med de politiske beslutninger. Gør organisationen i stand til at arbejde med effekt og sikrer, at effektarbejdet kobles med de politiske beslutninger. Efterspørger og foreslår værktøjer og metoder efter behov for at opnå bedst mulig effekt. Forstår at få omsat effekt til en forbedret praksis ud fra tilgængelige ressourcer. Og ser sammenhængen i effektarbejdet på tværs. Har ansvar for, at der er balance mellem effekt og ressourcer på tværs af forløb. Har ansvar for, at der er balance mellem effekt og ressourcer på tværs af ÆHF. Har ansvar for, at der er balance mellem effekt og ressourcer på tværs af Odense Kommune og eksterne samarbejdspartnere.

13 en politisk styret organisation forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Politisk og organisatorisk forståelse At have forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en kompleks offentlig organisation og være ledet af folkevalgte politiske ledere, samt evnen til at koble arbejdsopgaverne med denne virkelighed At kunne oversætte og skabe mening i de beslutninger fra den politiske ledelse til de fagprofessionelle logikker og omvendt. Strategiarbejde At sætte retning og implementere strategiske mål i organisationen

14 Politisk og organisatorisk forståelse Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Handler loyalt over for politiske og ledelsesmæssige beslutninger. Handler loyalt over for politiske og ledelsesmæssige beslutninger og oversætter dem i samarbejde med medarbejderne, så beslutningerne kan leves ud i den daglige opgaveløsning. Handler loyalt over for politiske og ledelsesmæssige beslutninger og leder i koblingen mellem det taktiske og operationelle niveau. Handler loyalt over for politiske og ledelsesmæssige beslutninger og leder i koblingen mellem det strategiske og taktiske niveau Handler og leder i koblingen mellem det politiske og det strategisk og administrative niveau i samspil med det næste ledelsesniveau. Bidrager til at skabe helhedsforståelse og formidler politiske og organisatoriske tiltag til borgere, pårørende og omverdenen. Forstår, hvordan ÆHF hænger sammen politisk og organisatorisk og omsætter de politiske beslutninger til drift. Forstår og formidler, hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation. Omsætter og kobler meningsfuldt de politiske prioriteringer og organisatoriske beslutninger med det daglige arbejde i samspil med niveau 4 og 5 lederne, så de kan omsætte det i egen kontekst. Oversætter politiske strategier og beslutninger i ÆHF og oversætter de politiske prioriteringer og de faglige virkeligheder til øvrige ledelseslag. Kobler politiske beslutninger til ÆHF s virkelighed og omvendt - med respekt for både politikken og for organisationen. Holder sig opdateret om kommunens nyheder og væsentlige beslutninger i kommunen. Skaber sammen med medarbejderne rammerne for, at kunne holde sig opdateret om væsentlige nyheder og beslutninger fra kommunen. Skaber sammen med lederne rammerne for, at kunne holde sig opdateret om væsentlige nyheder og beslutninger fra kommunen..skaber sammen med cheferne rammerne for, at kunne holde sig opdateret om væsentlige nyheder og beslutninger fra kommunen. Skaber sammen med strategisk chefforum rammerne for, at kunne holde sig opdateret om væsentlige nyheder og beslutninger fra kommunen. Er forpligtiget på at give input til nærmeste leder om hverdagens opgaveløsning. Giver feedback på de erfaringer og virkninger, de politiske og organisatoriske beslutninger har på arbejdspladsen. Giver feedback på de erfaringer og virkninger, de politiske og organisatoriske beslutninger har i ledelsesområdet. Har forståelse og respekt for samspil og arbejdsvilkår mellem politikere og embedsmænd og giver feedback på de erfaringer og virkninger, de politiske og organisatoriske beslutninger har i forvaltningen. Har forståelse og respekt for samspil og arbejdsvilkår mellem politikere og embedsmænd, og er er ansvarlig for sparring med det politiske niveau samt at yde politisk rådgivning Har medansvar for at finde muligheder i det daglige arbejde og videreformidle til kollegaer og nærmeste leder. Er opmærksom på at videreformidle nye muligheder i ledelsesstrengen, der har relevans for resten af organisationen. Er opmærksom på at videreformidle nye muligheder i ledelsesstrengen, der har relevans for resten af organisationen. Er opmærksom på at videreformidle nye muligheder i ledelsesstrengen. Prioriterer muligheder sammen med niveau 2-cheferne og bringer dem videre til det politiske niveau.

15 Strategiarbejde Medarbejder Niveau 4/5 Niveau 3 Niveau 2 Direktør Har et kendskab til strategier og arbejder loyalt med at omsætte dem til handling. Medvirker til strategi implementering Omsætter strategier og laver handleplaner i samspil med medarbejderne. Faciliterer lokale handleplaner og målsætninger i samarbejde med nærmeste chef, og i tråd med de politiske beslutninger samt sikrer tilbageløb. Kommunikerer og eksekverer strategier, drøftelser og beslutninger, og giver tilbageløb på implementeringen, både opad og nedad. Udvikler, identificerer og videreformidler strategiske potentialer i samarbejdet med alle ledelsesniveauer. Faciliterer lokale handleplaner og målsætninger med ledere. Har ansvaret for at udarbejde strategier, der har fokus på en ønsket udvikling i ÆHF, og som samtidig kobler sig til Odense Kommunes overordnede vision og målsætninger. Er medansvarlig for, at den strategiske retning er tydelig i samarbejde med det strategiske og politiske ledelsesniveau. Sikrer sammenhæng mellem ÆHFs og Odense Kommunes strategi. Har ansvaret for at udarbejde strategier, der har fokus på en ønsket udvikling i ÆHF, og som samtidig kobler sig til Odense Kommunes overordnede vision og målsætninger. Er ansvarlig for, at den strategiske retning er tydelig i samarbejde med det strategiske og politiske ledelsesniveau. Sikrer sammenhæng mellem ÆHFs og Odense Kommunes strategi. Informerer sin leder og kolleger om, hvordan strategien virker i praksis i forhold til borgerne. Og giver idéer og konstruktive forslag til løsninger, hvis den ikke virker. Deltager aktivt i formulering af handleplaner.gør sin indflydelse gældende ved at se sin egen og afdelingens faglighed ind i strategien. Synliggør, når vi lykkes med implementering og værdiskabelse. Og gør nærmeste chef opmærksom på medarbejdernes erfaringer med strategien. Orienterer medarbejderne om, hvad der sker med deres bidrag, og hvad status er på processer. Inddrager medarbejdere i tilblivelsen af formulering af handleplaner Skaber synlighed, når vi lykkes med implementering og værdiskabelse. Og gør nærmeste chef opmærksom på driftens erfaringer med strategien. Anerkender ledere og medarbejdere, når tingene lykkes. Og er lydhør over for medarbejdernes erfaringer. Inddrager ledere og medarbejdere i tilblivelsen af formulering af strategier Skaber synlighed, når vi lykkes med implementering og værdiskabelse. Anerkender, når tingene lykkes. Og er lydhør over for driftens erfaringer. Inddrager chefer og ledere i tilblivelsen af formulering af strategier Skaber synlighed, når vi lykkes med implementering og værdiskabelse Anerkender, når tingene lykkes og tager ansvar, hvis de ikke gør. Sætter ramme for udvikling og realisering af strategier i samarbejde med medarbejdere og borgere.

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE

OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL OMRÅDECHEF BØRNEFAMILIEENHEDEN BRØNSHØJ-HUSUM-VANLØSE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

EFFEKTLEDELSE I ODENSE KOMMUNE

EFFEKTLEDELSE I ODENSE KOMMUNE EFFEKTLEDELSE I ODENSE KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Det gør du som effektleder... Hvad er effektledelse? De politiske effektmål 4 6 8 Konkret sker effektledelse igennem: Narrativer Data (Tvær)faglighed

Læs mere

CENTERCHEF TIL CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK OG PSYKIATRI

CENTERCHEF TIL CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK OG PSYKIATRI KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL CENTERCHEF TIL CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK OG PSYKIATRI SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere