Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko"

Transkript

1 47 Om kalkuler for malkekvæg Kalkulerne for malkekvæg er beregnet for 4 foderplaner for både stor race og Jersey. De viste kalkuler for 2009/2010 svarer til det forventede gennemsnitlige ydelsesniveau i de ydelseskontrollerede besætninger i 2008/09 Den producerede mængde EKM er lig med den leverede mængde, forbrug til kalve og ikke brugt mælk. De 3 øre som indsættes på "ejerbeviset" er indregnet i den samlede mælkepris, ligesom der er regnet med et gennemsnitligt kvalitetstillæg på 2 % af råvareværdien. Leveringsprocenten er sat til 95 og forbrug til kalve på 210 kg. Mælk til kalve afregnes med afregningsprisen. Der er kalkuler for 1 årsko incl.opdræt, samt for 1 årsko alene og for 1 årsopdræt alene. Grovfoderprisen 2008 var 1,2 kr/fe. Den gennemsnitlige grovfoderpris i 2009 sættes til 1,10 kr/fe, da forventet grovfoderpris ultimo 2009 er 1,00 kr/fe. Forventet grovfoderpris ultimo 2010 er også 1,00 kr/fe, hvilket medfører at gennemsnitprisen i 2010 er 1,00 kr/fe. Ved beregning af foderforbruget er der regnet med foderspild på 3%. Derudover skal man være opmærksom på, at når ydelsen er over kg mælk pr. år, bruges der flere FE til den sidst produceret kg mælk end den første. I foderplaner til Jersey anvendes ca. 2 FE grovfoder mindre pr. ko pr. dag, idet de har et lavere foderforbrug Ved beregning af foderbehov er det forudsat, at dyrene går i løsdrift. Foderbehovet til vedligehold er mindre, hvis køerne er opstaldet i bindestald. Gødningsværdien er ikke længere indregnet i dækningsbidraget, da hovedparten af kvægbrugene anvender det meste af gødningen internt i bedriften. Udover de fire almindelige foderplan er der også beregnet en foderplan med DLBR NorFor. Man skal være forsigtig med at sammenligne foderplaner, der er beregnet henholdsvis i DLBR Bedriftsløsning og NorFor, idet ikke alle forudsætninger er ens. F.eks indgår foderudnyttelsen på forskellig vis mellem de to systemer. For DLBR NorFor er der kun beregnet en kalkule henholdsvis for malkekøer med majs/græs. Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko Sommer Vinter NorFor afgræsn 1/2 majs- og 3/4 majs og Kl.græsens. Staldfodring Staldfodring Foderplan: 1/2 græsens. 1/4 græsens. majs-og kolbe-ens. Majs/græs Majs/græs Foder: FE pr dag (gns. af hele laktationen) Kg tørstof pr. dag Kløvergræsens. 2,4 6,2 3,3 6,0 4,2 3,1 Kløvergræs 6,6 Majsensilage 5,1 6,2 9,9 4,5 8,1 9,2 Majskolbeensilage 4,0 C-blanding 2,3 2,5 1,2 1,4 A-blanding 2,1 4,2 Sojaskrå 1,5 2,0 2,5 2,2 Valset byg 2,5 2,5 1,0 2,7 2,3 I alt 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,2

2 48 Malkekvæg, stor race, 50% majsensilage og 50% græsprodukter 1 årsko+1,1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: ,89 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,85 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. 1,99 kr./kgekm 2,25 kr./kgekm Kg mælk leveret i kg og i EKM , , Fedt % 4,20 Protein % 3,40 Udsætterkøer á 584 kg 280 0,42 17, , Spædkalve á 40 kg 0, Slagtekvier á 454 kg 230 0,05 21, , Kælvekvier à 600 kg Sødmælk til kalve , , I alt C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Silomajs ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,83 1,17 0,34 Dækningsbidrag/kg produceret mælk 0,79 1,11 0,33 Malkekøer, stor race, uden opdræt, 1 årsko Kg mælk leveret i kg og i EKM , , Fedt % 4,20 Protein % 3,40 Udsætterkøer á 584 kg 280 0,42 17, , Spædkalve á 40 kg 1, Kælvekvier à 600 kg -0, I alt C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Silomajs ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,65 0,97 0,32 Dækningsbidrag/kg produceret mælk 0,62 0,93 0,31 Bemærkning: Den producerede mælk er korrigeret med et spild på 3% og mælk til kalve på 2% Kalkule for 1,1 årsopdræt (kælvekvier) er diff. på de to ovenstående kalkuler

3 49 NORFOR fodertabel som grundlag for kalkulen Malkekvæg, stor race, 75% majsensilage vinter og 25% græsprodukter 1 årsko uden opdræt Produceret kg EKM: ,89 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. 1,99 kr./kgekm 2,25 kr./kgekm Kg mælk leveret , , Fedt % 4,20 Protein % 3,40 Udsætterkøer á 584 kg 280 0,42 17, , Spædkalve á 40 kg 1, Kælvekvier à 600 kg -0, I alt Stykomkostninger MJ Kg C-blanding ,85 1,54 A-blanding 0 1,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding 100 1,98 1,55 Mineralblanding Majsensilage ,32 0,29 Afgræsning 0 0,00 0,00 Kløvergræsensilage ,33 0,30 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,65 0,99 Bemærkning: Den producerede mælk er korrigeret med et spild på 3% og mælk til kalve på 2% Omregningen fra FE til kg i Norfor, medfører en pris på 0, kr pr. kg ved majsensilage og og 0,32868 kr pr. kg ved kløvergræsensilage. I 2010 er værdier for hhv. majsensilage og kløvergræsensilage beregnet til 0,28896 kr pr. kg og 0,2988 kr pr. kg. Denne kalkule kan evt sammenlignes med "Malkekvæg, stor race,(side 53) ensilagefodring, majs- og kl.græs, u. afgræsn." Husk at det er uden opdræt. Yderligere oplysninger om NorFor kan findes i "Håndbogen til Kvæghold 2008".

4 50 Malkekøer, stor race, afgræsning, 75% majsensil. om vinteren* 1 årsko+1,1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,85 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. på forrige side C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,73 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,82 1,17 Malkekøer, stor race, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. på forrige side C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Soyaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,65 0,98 Opdræt, stor race, 1,1 stk årsopdræt, 26 mdr. og 600 kg ved kælvning Slagtekvier á 454 kg 230 0,05 21, , Spædkalve á 40 kg -0, Kælvekvier à 600 kg 0, I alt C-blanding ,85 1,54 A-blanding 0 0 1,70 1,46 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Majsensilage 651 1,10 1,00 Afgræsning 654 1,10 1,00 Kløvergræsensilage 181 1,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr 1,1 årsopdræt Dækningsbidrag pr årsopdræt *Fordeling af foder se side 47 hvor sommer og vinterfoderplan er vist.

5 Malkekvæg, stor race, afgræsning, kl.græsens., majs og kolbemajs ensilage 1 årsko+1,1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,85 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for stor race C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå 0 0 1,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Afgræsning ,10 1,00 Majsensilage ,10 1,00 Majskolbeensilage 820 1,25 1,10 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,80 1,15 Malkekøer, stor race, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for stor race C-blanding 0 0 1,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Afgræsning ,10 1,00 Majsensilage ,10 1,00 Majskolbeensilage 820 1,25 1,10 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,63 0,96 Opdræt, stor race, 1,1 stk årsopdræt, 26 mdr. og 600 kg ved kælvning Udbytte i alt, se spec. på forrige side C-blanding ,85 1,54 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Afgræsning 654 1,10 1,00 Majsensilage 651 1,10 1,00 Kløvergræsensilage 181 1,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr 1,1 årsopdræt Dækningsbidrag pr årsopdræt

6 52 Malkekvæg, stor race, ensilagefodring, majs- og kl.græs, u. afgræsn. 1 årsko+1,1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,85 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for stor race C-blanding ,85 1,54 A-blanding 0 1,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Byghelsæd 1,10 1,00 Majsensilage ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,79 1,15 Malkekøer, stor race, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for stor race C-blanding ,85 1,54 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning 0 1,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,64 0,97 Opdræt, stor race, 1,1 stk årsopdræt, 26 mdr. og 600 kg ved kælvning Udbytte i alt, se spec. i 2. kalkule for stor race C-blanding ,85 1,54 Vårbyg ,10 1,15 Byg, købspris 0 0 1,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,63 1,84 Mineralblanding Majsensilage 808 1,10 1,00 Kløvergræsensilage 745 1,10 1,00 Afgræsning 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr 1,1 årsopdræt Dækningsbidrag pr årsopdræt

7 53 Malkekvæg, Jersey, 50% majsensilage og 50% græsprodukter 1 årsko+1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: ,92 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,87 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. 2,02 kr./kgekm 2,34 kr./kgekm Kg mælk leveret i kg og i EKM , , Fedt % 6,00 Protein % 4,10 Udsætterkøer á 356 kg 170 0,38 14, , Spædkalve á 22 kg 0, Slagtekvier á 296 kg 150 0,05 17, , Kælvekvier à 385 kg 0, Sødmælk , , I alt C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå 0 0 1,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,82 1,23 0,41 Dækningsbidrag/kg produceret mælk 0,78 1,17 0,39 Malkekøer, Jersey, uden opdræt, 1 årsko Kg mælk leveret i kg og i EKM , , Fedt % 6,00 Protein % 4,10 Udsætterkøer á 356 kg 170 0,38 14, , Spædkalve á 22 kg 1, Kælvekvier à 385 kg -0, I alt C-blanding ,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Majsensilage ,10 1, Afgræsning ,10 1, Kløvergræsensilage ,10 1, Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,62 1,01 0,39 Dækningsbidrag/kg produceret mælk 0,59 0,96 0,37 Bemærkning: Den producerede mælk er korrigeret med et spild på 3% og mælk til kalve på 2% Kalkule for 1 årsopdræt (kælvekvier) er diff. på de to ovenstående kalkuler.

8 54 Malkekvæg, Jersey, afgræsning, 75% majsensilage og kl. græs 1 årsko+1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: 9410 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse: 0,87 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. på forrige side A-blanding ,70 1,46 C-blanding ,85 1,54 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage 804 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,82 1,24 Malkekøer, Jersey, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. på forrige side A-blanding ,70 1, C-blanding ,85 1,54 Byg, købspris ,10 1, Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage 637 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,62 1,02 Opdræt, Jersey, 1 stk årsopdræt, 24 mdr. og 385 kg ved kælvning Slagtekvier á 296 kg 150 0,05 17, , Spædkalve á 22 kg -0, Kælvekvier à 385 kg 0, I alt Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage 453 1,10 1,00 Afgræsning 410 1,10 1,00 Kløvergræsensilage 167 1,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsopdræt

9 55 Malkekvæg, Jersey, afgræsning, kl.græsens., majs og kolbemajsens. 1 årsko+1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: 9410 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse 0,87 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for Jersey C-blanding 0 0 1,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Majskolbeensilage 615 1,25 1,10 Afgræsning ,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,80 1,22 Malkekøer, Jersey, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for Jersey C-blanding 0 1,85 1,54 A-blanding ,70 1,46 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Majskolbeensilage 615 1,25 1,10 Afgræsning ,10 1, Kløvergræsensilage ,10 1, Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,60 1,01 Opdræt, Jersey, 1 stk årsopdræt, 24 mdr. og 385 kg ved kælvning Udbytte i alt, se spec. på forrige side C-blanding 0 1,85 1,54 A-blanding 0 0 1,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage 453 1,10 1,00 Afgræsning 410 1,10 1, Kløvergræsensilage 167 1,10 1, Byghalm 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsopdræt

10 56 Malkekvæg, Jersey, ensilagefodring, majs og kl. græs u. afgræsn. 1 årsko+1 stk årsopdræt Produceret kg EKM: 9410 Året 2009 Året 2010 Ændring Foderudnyttelse 0,87 Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for Jersey C-blanding ,85 1,54 A-blanding 0 1,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage ,10 1, Afgræsning 0 1,10 1, Kløvergræsensilage ,10 1, Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,83 1,24 Malkekøer, Jersey, uden opdræt, 1 årsko Udbytte i alt, se spec. i 1. kalkule for Jersey C-blanding ,85 1,54 A-blanding 0 0 1,70 1,46 Byg, købspris ,10 1,15 Mineralblanding Majsensilage ,10 1,00 Afgræsning 0 1,10 1,00 Kløvergræsensilage ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsko Dækningsbidrag/kg EKM 0,63 1,03 Opdræt, Jersey, 1 stk årsopdræt, 24 mdr. og 385 kg ved kælvning Udbytte i alt, se spec. i 2. kalkule for Jersey A-blanding 0 1,70 1,46 Sojaskrå ,99 1,50 Byg, købspris ,10 1,15 Kalveblanding ,98 1,55 Sødmælk ,10 2,43 Mineralblanding Majsensilage 497 1,10 1,00 Kløvergræsensilage 514 1,10 1,00 Afgræsning 0 1,10 1,00 Byghalm 0 0 0, , Dyrlæge, avl, kontrol I alt Dækningsbidrag pr årsopdræt

11 57 Variationer i DB for malkekvæg I følsomhedsanalysen er anført, hvilken betydning nogle af de vigtigste tekniske og økonomiske nøgletal har for dækningsbidragene. I kalkulerne er leveringsprocenten 100, og mælk til kalve er afregnet med afregningsprisen. Følsomhedsanalyse for 2010 Øre/kg mælk Kr./årsko+opdræt Stor race Jersey St. race Jersey -5 % i mælkeudnyttelse -11,5-15, kg mælk 5,3 9, ,05 i protein:fedtforhold (prot.%/fedt%) 6,2 4, øre pr kg mælk 10,0 10, øre pr FE -9,9-11, ,1 kælvninger pr årsko 1,9 2, * + 0,1 død ko -5,3-3, * + 0,1 død kvie -1,8-1, * + 5 % foderudnyttelse (køer) 5,2 6, * Excl. hensyn til ydelseseffekt. Tabellerne viser den samlede ændring i dækningsbidraget i øre/kg mælk og kr./årsko+opdræt ved en ændring i prisen på foder, foderudnyttelse og ydelsesniveau. Stor race Foderudn. Kg mælk pr. årsko Øre/FE i pct (køer) Ændring i dækningsbidrag a) b) a) b) a) b) Jersey Foderudn. Kg mælk pr. årsko Øre/FE i pct Ændring i dækningsbidrag a) b) a) b) a) b) a) = øre pr. kg mælk, b) = kr. pr. årsko + opdræt Følsomhedsanalysen er beregnet på priser fra 2010, og gælder for foderplanerne med majs og græsprodukter. Niveaueffekten kan dog overføres til andre kalkuler. Ydelsesstigning forudsætter ubegrænset mælkekvote.

12 58 Om kalkuler for slagte- og ammekvæg Ungtyre og Dansk kalv Kalkulerne for ungtyre er beregnet for stor race og for Jersey. Tilvækst-niveauet er fastlagt lidt over gns. i kontrollerede besætninger. Ungtyrene er slagtet ved en alder under 12 måneder. Pris på grovfoder er ansat til 1,10 kr./fe og 1,00 kr/fe for hhv og Prisen på grovfoder er afhængig af prisen på foderbyg, hvilket betyder at prisen på grovfoder evt skal justeres til i de tilfælde hvor prisen på byg falder i pris. Kalkulerne for Dansk Kalv (lette kalve) er beregnet for stor race. Tilvækstniveauet er fastsat, så kalvene når en levende vægt på 375 kg (=191 kg slagtet vægt) på ca. 9 måneder fra fødsel til slagtning. Antallet af "dumpere" (som ikke opfylder kriterierne) er sat til 20 % for stor race. Stude Kalkulerne for stude er beregnet for stor race. Der er en kalkule for stude på sædskiftegræs og for stude på varigt græs. Kalvene indkøbes 3 måneder gamle og studes efter indkøb. Studene slagtes 23 mdr. gamle. I kalkulerne er forudsat en kontinuerlig produktion, hvilket vil sige et gns. af vinter-, forårs-, sommer- og efterårsfødte kalve. Der kan være stor forskel i fordelingen mellem forbruget af vinter- og sommerfoder afhængig af kalvens fødselstidspunkt. Ammekvæg Der er beregnet kalkuler for 1 årsko, 1 årskvie og 1 produceret ungtyr samt beregnet en samlet kalkule for 1 kødproducerende enhed (KPE), som omfatter 1 årsko +1,0 årsopdræt + 0,47 produceret ungtyr. Foderplanerne er meget enkle med hovedvægten på afgræsning i sommerperioden og byghalm om vinteren. Grovfoder hentes ofte fra afgræsning af varige arealer JB 1&3. Anvendes der sædskiftegræs - fx 1.slæt+afgræsning - vil arealkravet være lavere. Samtidig vil jorden være i omdrift og derfor vil reduktionen for alternativ dækningsbidrag af arealet være større pr hektar. Handyr- og ammekopræmier Vær opmærksom på, at der ikke længere kan søges om ammekopræmie, hvilket betyder at DB for ammekøer er faldet betydeligt. Det er fortsat muligt at søge handyr og studepræmie. Præmien er skønnet til at være 950,- kr. for handyr og 1355,- kr. for stude i både 2009 og 2010.

13 59 Dansk kalv, stor race, kalveblanding Fodring med kalveblanding (80% godkendt) **) 328 kg tilv. pr dyr, 4,4 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 255 foderdage, 1285 g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Spædkalve à 55 kg -1, Ungtyre á 383 kg 197 0,965 24, , Handyrpræmie 0, I alt Kalveblanding ,75 1,40 Kalvestartblanding ,20 1,70 Komælkserstatning ,00 13,00 Råmælk *) *) *) Hø 10 1,10 1,00 Byghalm , , Strøhalm 550 0, , Dyrlæge, diverse I alt 1443 FE Dækningsbidrag pr prod. kalv Dækningsbidrag/foderdag 255 dage 5,80 7,75 1,95 34 Handyrpræmien er eksklusiv graduering men med forventelig overskridelse af budgetloft. *) Råmælk ikke medregnet **) Afregningsprisen er udregnet i forholdet 80 % efter Dansk kalv pris og 20 % efter notering for ungtyre Dansk kalv, stor race, kolbemajs Fodring med kalveblanding/kolbemajs (80% godkendt) **) 328 kg tilv. pr dyr, 4,4 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 255 foderdage, 1285 g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Spædkalve à 55 kg -1, Ungtyre á 383 kg 197 0,965 24, , Handyrpræmie 0, I alt Kalveblanding ,85 1,50 Kalvestartblanding ,20 1,70 Kolbemajs 547 1,25 1,10 Komælkserstatning ,00 13,00 Råmælk *) *) *) Hø 10 1,10 1,00 Byghalm , , Strøhalm 550 0, , Dyrlæge, diverse I alt 1443 FE Dækningsbidrag pr prod. kalv Dækningsbidrag/foderdag 255 dage 6,80 8,31 1,50 22 Handyrpræmien er eksklusiv graduering men med forventelig overskridelse af budgetloft. *) Råmælk ikke medregnet **) Afregningsprisen er udregnet i forholdet 80 % efter Dansk kalv pris og 20 % efter notering for ungtyre

14 60 Ungtyre, stor race, kalveblanding Fodring med kalveblanding 355 kg tilv. pr dyr, 4,5 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 288 foderdage, g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Spædkalve à 55 kg -1, Ungtyre á 400 kg 205 0,965 22, , Handyrpræmie 0, I alt Kalveblanding ,75 1,40 Byg, købspris 0 0 1,10 1,15 Kalvestarterblanding ,20 1,70 Komælkserstatning ,00 13,00 Råmælk *) *) *) Hø 10 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt 1589 FE Dækningsbidrag pr prod. ungtyr Dækningsbidrag/foderdag 288 dage 4,06 5,95 1,90 47 *) Råmælk ikke medregnet Ungtyre, Jersey, kalveblanding Fodring med kalveblanding 358 kg tilv. pr dyr, 5,2 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 398 foderdage, 900 g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Spædkalve à 22 kg -1, Ungtyre á 380 kg 190 0,965 18, , Handyrpræmie 0, I alt Kalveblanding ,75 1,40 Byg, købspris 0 0 1,10 1,15 Kalvestarterblanding ,20 1,70 Komælkserstatning ,00 13,00 Råmælk *) *) *) Hø 10 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt 1850 FE Dækningsbidrag pr prod. ungtyr Dækningsbidrag/foderdag 398 dage 0,00 1,24 0,00 2,85 1, *) Råmælk ikke medregnet Bemærkning: Se variationer i DB på næste side.

15 Variationer i DB for ungtyre I følsomhedsanalysen er anført, hvilken betydning nogle af de vigtigste tekniske og økonomiske nøgletal har for dækningsbidragene. Følsomhedsanalyse 61 Kr. pr. foderdag Kr. pr. prod.kalv Stor race Jersey Stor race Jersey UngtyreDk kalv Ungtyre Ungtyre Dk kalv Ungtyre gram daglig tilvækst 1,34 1,64 0, øre pr FE -0,55-0,57-0, kr. i slagtenotering 0,69 0,75 0, ,1 død kalv -0,74-0,85-0, T-talsenhed over/under 100 0,06 0,07 0, * + 1 U-talsenhed over/under 100 0,02 0,02 0, * * Ikke beregnet på disse aktuelle kalkuler. Tabellerne viser den samlede ændring i dækningsbidraget i kr. pr. foderdag og kr. pr. årskalv, ved en ændring i prisen på foder, dødelighed og daglig tilvækst. Stor race Gram daglig tilvækst Øre/ FE Pct. døde Ændring i dækningsbidrag a) b) a) b) a) b) +5-4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Jersey Gram daglig tilvækst Øre/FE Pct. døde Ændring i dækningsbidrag a) b) a) b) a) b) 5-1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a) = kr. pr. foderdag, b) = kr. pr. årskalv Følsomhedsanalysen er beregnet på priser fra 2010, og gælder for foderplanerne med kalvebland. Niveaueffekten kan dog overføres til andre kalkuler.

16 62 Stude, stor race. Kontinuerlig produktion Indkøbes som 96 kg s kalve (90 dage) og slagtes ved en alder på 23 mdr. (700 dage). Fodring med 2 års kløvergr. 70 pct. afgræsset 477 kg tilv. pr dyr, 6,92 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 610 foderdage, 782 g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Indkøbte kalve à 96 kg -1, Stude á 573 kg lev.vægt. Sl.v ,980 20, , Studepræmie, 2 stk 0, I alt år 199 kg tilvækst og 2. år 278 kg tilvækst Kalveblanding ,75 1,40 Byg, købspris ,10 1,15 Kalvestartblanding ,20 1,70 Mineralblanding Græsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, studning m.m I alt måned 3300 FE Dækningsbidrag pr prod. stud Dækningsbidrag/foderdag 610 dage 2,02 2,48 0,45 22 Resultat uden præmier: Dækningsbidrag pr prod. stud Dækningsbidrag/foderdag 610 dage -0,16 0,30 0, Fodring med varigt græs 100 pct. afgræsset 442 kg tilv. pr dyr, 6,96 FE pr kg tilvækst Året 2009 Året 2010 Ændring 610 foderdage, 725 g daglig tilvækst Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Indkøbte kalve à 96 kg -1, Stude á 538 kg lev.vægt. Sl.v ,980 19, , Studepræmie, 2 stk 0, I alt 3075 FE år 179 kg tilvækst og 2. år 263 kg tilvækst Kalveblanding ,75 1,40 Byg, købspris ,10 1,15 Kalvestarterblanding ,20 1,70 Mineralblanding Græsensilage ,10 1,00 Afgræsning ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, studning m.m I alt måned 3075 FE Dækningsbidrag pr prod. stud Dækningsbidrag/foderdag 610 dage 0,00 0,98 0,00 1,24 0,26 27 Resultat uden præmier: Dækningsbidrag pr prod. stud Dækningsbidrag/foderdag 610 dage -1,20-0,94 0,26-22 Bemærkning: Kalkulerne gælder for en kontinuerlig produktion. Der kan være stor forskel i fordelingen mellem forbruget af vinter- og sommerfoder afhængig af kalvens fødselstidspunkt. 1. år = måned og 2. år = måned. Der er forudsat 2 mdrs slutfedning for stude på sædskiftearealer og 3 mdrs slutfedning for stude på vedv. græsarealer.

17 63 Ammekvæg, krydsningsproduktion 1 ammeko, vægt 700 kg Året 2009 Året 2010 Ændring Forårskælvere, kg mælk Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udsætterkøer á 700 kg 378 0,22 18, , Levendefødte kalve à 44 kg 0, Kælvekvier à 644 kg -0, I alt Græsensilage 210 1,10 1,00 Hø 210 1,10 1,00 Mineralblanding Græs, afgræsning ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt Dækningsbidrag/års-ammeko stk årsopdræt, 27 mdr. og 644 kg ved kælvning Slagtekvier á 530 kg 297 0,20 24, , Spædkalve à 42 kg -0, Kælvekvier à 644 kg 0, I alt 1900 FE Græsensilage 426 1,10 1,00 Hø 426 1,10 1,00 Sødmælk (fra ko) *) *) Mineralblanding Græs, afgræsning 620 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt Dækningsbidrag/årsopdræt Ungtyr, gram daglig tilvækst, 4,5 FE/kg tilvækst og 353 foderdage (0,967 årstyr) Spædkalve à 46 kg -1, Ungtyre á 470 kg 263 0,965 24, , Handyrpræmie 0, I alt Rapskage ,60 1,40 Byg, købspris ,10 1,15 Sødmælk (fra ko) *) *) Mineralblanding Græs, afgræsning 200 1,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt Dækningsbidrag/prod.ungtyr *) Mælk er ikke sat til værdi

18 64 Ammekvæg, krydsningsproduktion 1 års-ammeko + 0,9 årsopdræt + 0,47 prod.ungtyr = 1 KPE Forårskælvere, kg mælk Året 2009 Året 2010 Ændring 27 mdr. ved kælvning, g tilv./dag Pris Kroner Pris Kroner Kr. Pct. Udsætterkøer á 700 kg 378 0,220 18, , Ungtyre á 470 kg 263 0,454 24, , Kælvekvier à 644 kg 0, Slagtekvier á 530 kg 297 0,200 24, , Handyrpræmie 0, I alt *) 6217 *) Græsensilage 636 1,10 1,00 Hø 636 1,10 1,00 Rapskager ,60 1,40 Byg, købspris ,10 1,15 Sødmælk (fra ko) *) *) Mineralblanding Græs, afgræsning ,10 1,00 Byghalm , , Dyrlæge, diverse I alt Dækningsbidrag pr KPE *) Mælk er ikke sat til værdi Variationer i DB for ammekvæg Følsomhedsanalysen viser hvilken betydning nogle af de vigtigste tekniske og økonomiske nøgletal har for dækningsbidraget. Følsomhedsanalyse Kr./KPE gram daglig tilvækst hos ungtyrene øre pr. FE græs (sommerfoder) øre pr. FE tilskudsfoder (vinterfoder) kr. i slagtenotering på alle slagtedyr ,1 død kalv ved fødsel ,1 levendefødt kalv/årsko kg tilvækst pr KPE 648 Tabellen viser den samlede ændring i dækningsbidraget i kr. pr. KPE ved en ændring i prisen på vinterfoder, tilvækst pr. KPE og antal levende fødte kalve pr. årsko. Kg tilvækst Øre pr. FE Levende fødte kalve pr. årsko pr. KPE (Vinterfoder) -0,15 0,97 +0,15 Ændring i dækningsbidrag a) (a) = kr. pr. KPE, 1 KPE = 1 års-ammeko+1,0 årsopdræt+0,47 prod. ungtyr Følsomhedsanalyserne er beregnet på priser for 2010.

19 65 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2009 Året 2010 Stigning Malkekvæg af stor race Dækningsbidrag = DB *) Kr Pct malkeko incl.opdræt, stor race Majsens.+græs , , , malkeko excl.opdræt, stor race Majsens.+græs , , , malkeko excl.opdræt, stor race NorFor , , , malkeko incl.opdræt, stor race Majsensilage , , , malkeko excl.opdræt, stor race Majsensilage , , , hundyropdræt, stor race Majsensilage , malkeko incl.opdræt, stor race Kl.græs+majs , , , malkeko excl.opdræt, stor race Kl.græs+majs , , , hundyropdræt, stor race Kl.græs+majs , malkeko incl.opdræt, stor race Ensilagefodring , , , malkeko excl.opdræt, stor race Ensilagefodring , , , hundyropdræt, stor race Ensilagefodring ,2 Jersey-malkekvæg 52 1 malkeko incl.opdræt, Jersey Majsens.+græs , , , malkeko excl.opdræt, Jersey Majsens.+græs , , , malkeko incl.opdræt, Jersey Majsensilage , , , malkeko excl.opdræt, Jersey Majsensilage , , , hundyropdræt, Jersey Majsensilage malkeko incl.opdræt, Jersey Kl.græs+majs , , , malkeko excl.opdræt, Jersey Kl.græs+majs , , , hundyropdræt, Jersey Kl.græs+majs malkeko incl.opdræt, Jersey Ensilagefodring , , , malkeko excl.opdræt, Jersey Ensilagefodring , , , hundyropdræt, Jersey Ensilagefodring Slagtekalve 58 Dansk kalv, stor race Kalveblanding , , ,6 59 Ungtyre, stor race Kalveblanding , , ,7 59 Ungtyre, Jersey Kalveblanding 493 1, , ,4 Ammekvæg 61 Stude , årsopdræt, kødkvæg , ungtyr, kødkvæg , ammeko+opdræt+kalve ,7 *) Tal i kursiv er dækningsbidrag/kg EKM, pr årsopdræt, pr foderdag

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Karen Jørgensen,

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Tre år med Studielandbrug med ammekvæg det har vi lært om produktion

Tre år med Studielandbrug med ammekvæg det har vi lært om produktion Tre år med Studielandbrug med ammekvæg det har vi lært om produktion Tema 4 Kødkvæget overlever Konsulent Hanne Bang Bligaard Dansk Kvæg Ammekøer og græsarealet er tæt knyttet Udnyttelse af græsarealer

Læs mere

Opnået

Opnået Driftsenhed: 99999 Kvæg Opdateret: 27.05.2015 Besætning(er): 99999 KPO Rapport Dækningsbidrag, pr. årsko inkl. opdræt (1) Bruttoudbytte 33.109 32.517 30.735 31.961 36.844 Sum mælk Kr 30.917 29.458 28.510

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion Landskonsulent Arne Munk Tema 4: Økonomien blomstrer! Dansk Kvægs Kongres 2007 Disposition Optimisten blomstrer inkl. tilskud! Vigtige produktionsfaktorer

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr.

Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr. Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr. Per Spleth Teamleder, Kødproduktion Hvad gøres der i praksis? De fleste vælger at lade kalvene gå ved koen i 5-7 mdr. De fleste

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Selvforsyning i kødproduktionen En vigtig forudsætning for stabil økonomi

Selvforsyning i kødproduktionen En vigtig forudsætning for stabil økonomi i kødproduktionen En vigtig forudsætning for stabi økonomi v. Erik Andersen Chefkonsuent Jysk Økoogi Mobi. 20132119 E-mai. era@jbr.dk Sevforsyning, godt for økoogien og økonomien Udfordringer i kødproduktionen

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGET 2017 Specifikationer og analyser 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD SPECIFIKATIONER OG ANALYSER 3 Produktionsbudget...3

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering. Malkekøer Holstein,.00 kg EKM Energibehov,

Læs mere

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Betydning af foderniveau og udskiftning af køer for det økonomiske resultat i ammekoproduktionen V/ konsulent Marlene Trinderup, S:\Prodsyst\Kongres2003\Tema2MATOH.ppt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 Rik Kool, Kvægkonsulent Forudsætninger Baseret på opgørelser for 2016 118 besætninger 46 Jersey 69 stor race 3 økologer Valgt ud fra dominerende race

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN Markeds og prisforhold 2016 Langsigtede Budgetproces Planlægning og forløb Optimeringsprocesser Rating og risikosignaler Kend dine nøgletal

Læs mere

Generelle forudsætninger for sohold

Generelle forudsætninger for sohold Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Nettoudbytte og foderværdi

Nettoudbytte og foderværdi Nettoudbytte og foderværdi Græs Fem slæt Græs Tre slæt vedehelsæd Nettoudbytte, FE pr. ha 8.000 9.000 8.0 Fordøjelighed, FK organisk stof 79 74 70 Foderværdi, kg tørstof pr. FE 1,10 1,25 1,34 Pris pr.

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

25. Økologisk kød på handyr KVÆGKONGRES 2019

25. Økologisk kød på handyr KVÆGKONGRES 2019 25. Økologisk kød på handyr KVÆGKONGRES 2019 KVÆGKONGRES 2019 Økologisk kød på handyr Mogens Vestergaard og Arne Munk, SEGES Herning, 25. februar 2019 Foto: Kirstine F. Jørgensen KVÆGKONGRES 2019 Vores

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed?

Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed? Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed? Per Spleth, Teamleder i Kødproduktion. Udfordringer kødkvæg 10.000 besætninger med 100.000 moderdyr 1-30 køer Svært at lave en effektiv

Læs mere

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 DLBR Kortperiodisk opgørelse Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Dette hæfte er en oversigt, omfattende de hyppigst anvendte konto nr. til produktionsgrenkode

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

1. hovedforløb Kvier

1. hovedforløb Kvier 1. hovedforløb 2018 Kvier Kvie fra fødsel til ko Målet med opdræt af kvier er følgende: At få nye og gode (bedre) køer At lave gode kælvekvier Nem overgang fra kvie til ko uden problemer Køer med et stort

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

SEGES P/S seges.dk FORBEDRET ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE? INTRODUKTION

SEGES P/S seges.dk FORBEDRET ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE? INTRODUKTION Teamleder Per Spleth; SEGES Specialkonsulent Morten Kargo,SEGES og AU Seniorforsker, Mogens Vestergaard, AU Møde GEFION KVÆG 9.9.215 FORBEDRET ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE? INTRODUKTION Øget brug af kønssorteret

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

BEDRE ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE

BEDRE ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE Indlæg på KvægKongres 2015 Specialkonsulent Morten Kargo,SEGES og AU Teamleder Per Spleth; SEGES Seniorforsker, Mogens Vestergaard, AU BEDRE ØKONOMI MED KRYDSNINGSKALVE INTRODUKTION Øget brug af kønssorteret

Læs mere

KvægNøglemøde. 17. april 2018

KvægNøglemøde. 17. april 2018 KvægNøglemøde 17. april 2018 Program Velkomst v/ Niels Borello Lausen, afdelingschef Forretningsudvikling og Kvæg Kvægnøgleresultater 2017 v/ Inger-Marie Antonsen, kvægkonsulent Årets regnskabsresultater

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT Fodringsdag, Herning Kongrescenter Tirsdag den Rudolf Thøgersen Nicolaj Ingemann Nielsen Camilla Engell-Sørensen Nikolaj Hansen PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT AKTUELT AT VURDERE ØKONOMIEN

Læs mere

DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET. Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017

DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET. Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017 DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017 Følgende gennemgang kan blive UBEHAGELIG, og kan også give bivirkninger, som: Mere likviditet Færre omkostninger

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig.

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/17 01-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Indledning og baggrund En stigende interesse for landbrugets

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Fodringsteknologier og ny DE-

Fodringsteknologier og ny DE- Fodringsteknologier og ny DE- beregning på kvæg Miljøgodkendelse / Kvæg Tirsdag den 17. marts 2009 Borbjerg Mølle Kro Ole Aaes Landscentret, Dansk Kvæg Tiltag i miljøloven med relation til ernæring af

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11)

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11) Definition til produktionsgrensopgørelse Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE KvægKongres 2016 Herning, 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ERFARINGER FRA PROJEKTET STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

- I pct. af ugen før... 98,2 98,7 101,4 101,5 99,5 98,8 - I pct. af samme uge sidste år 94,8 94,0 96,7 96,3 95,9 92,5

- I pct. af ugen før... 98,2 98,7 101,4 101,5 99,5 98,8 - I pct. af samme uge sidste år 94,8 94,0 96,7 96,3 95,9 92,5 Priser og produktionstal for oksekød Nr. / -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 6.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Øvelser vedrørende nøgletal

Øvelser vedrørende nøgletal Øvelser vedrørende nøgletal Tema: Husdyrproduktion 1. Ydelsesresultater. Et af de nøgletal, der optræder på nøgletalsudskriften fra Landskontoret for Kvæg, er "kg. EKM" pr. dag for de køer, der har afsluttet

Læs mere

Økologisk kød på handyr

Økologisk kød på handyr KVÆGKONGRES 2019 Økologisk kød på handyr Mogens Vestergaard og Arne Munk, SEGES Herning, 25. februar 2019 Foto: Kirstine F. Jørgensen KVÆGKONGRES 2019 Vores præsentation Mere økologisk kød på handyr Status

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Ammekoholder gør IKKE som du plejer!

Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Dansk Kødkvæg aftenmøde Fremtiden for kødkvægsproducenter efter EU-reformens gennemførelse Kvægbrugskonsulent Kjell Elkjær Klemmensen, Sydvestjysk Landboforening Situationen

Læs mere

FRISTELSER VED AFGRÆSNING

FRISTELSER VED AFGRÆSNING FRISTELSER VED AFGRÆSNING Thomas Andersen, Kvæg Herning kongrescenter 1. marts 2015 KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Strategiske overvejelser Økonomi Forventet produktion Arbejdsindsats Andre effekter 2... AFGRÆSNING

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking. v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking. v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2010-2011 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Aktuelt om kødkvæg - fodring og andre ting

Aktuelt om kødkvæg - fodring og andre ting Som tidligere, har vi fået mulighed for at videregive Jakobs artikel. I 2017 skrev Jakob om årets gang i medlemsbladet Angus Kontakt. Nu har han skrevet flere artikler til andre kødkvægsforeningers medlemsblade

Læs mere

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007 Nøgletalskataloget Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek Oktober 2007 Indhold 1. Økonomi, pr. årsdyr... 3 2. DB pr. årsdyr (Bes. std.)... 5 3. Økonomi kr. pr. kg EKM produceret... 5 4. Økonomi

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

Slagtekalve resultater og økonomi

Slagtekalve resultater og økonomi Slagtekalve resultater og økonomi Kevin Byskov Steen Hansen Per Spleth Morten Kargo Anders Fogh Disposition Krydsningskalve Resultater Økonomi Malkeracekalve Differentieret afregning 2... Krydsningskalve

Læs mere

Københavns Universitet. Konsekvenser af afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Konsekvenser af afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Konsekvenser af afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle

Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle 1 af 6 15-01-2018 09:46 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Miljø > Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle Kvæginfo - 2532 Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for

Læs mere

Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2

Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2 Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Dette hæfte er en oversigt, omfattende de hyppigst anvendte konto nr. til produktionsgrenkode

Læs mere

Ammekalve fravænnet ved 3 måneder klarer sig fint

Ammekalve fravænnet ved 3 måneder klarer sig fint Ammekalve fravænnet ved 3 måneder klarer sig fint af Finn Strudsholm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Et nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter viser, at kalve som er fravænnet ved 3 måneder klarer sig mindst

Læs mere

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2011-2012 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Permanent græs og naturpleje - en forudsætning for kødkvægproduktionen

Permanent græs og naturpleje - en forudsætning for kødkvægproduktionen Permanent græs og naturpleje - en forudsætning for kødkvægproduktionen Tema 4 Kødkvægproduktion under forandring Landskonsulent Arne Munk Dansk Kvæg Disposition! Kvægtillægget reduceres og præmien for

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

ÅRSMØDE FOR MÆLKEPRODUCENTER. Kannikegården den 28. marts 2019

ÅRSMØDE FOR MÆLKEPRODUCENTER. Kannikegården den 28. marts 2019 ÅRSMØDE FOR MÆLKEPRODUCENTER Kannikegården den 28. marts 2019 Program Velkomst og kaffe v. Jens-Axel Hjorth-Larsen og Marianne Dyreholt Opfølgning på strategi i dansk kvæg v. Thomas Bay & Jens-Axel Hjorth-Larsen

Læs mere

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 Told- og Skattestyrelsen 28. oktober 2005 Østbanegade 123, J.nr. 911-00836 /39 2100 København Ø Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 På vegne af Landsforeningen

Læs mere

Effektiv økologisk studeproduktion

Effektiv økologisk studeproduktion DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING, LANDSCENTRET ØKOLOGI Effektiv økologisk studeproduktion Eksempler fra 4 bedrifter Forfattere: Layout og grafik: Fotos: Udgivet af: Tryk: Kirstine Flintholm Jørgensen, Landscentret,

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017)

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Peter Lund 1 & Ole Aaes 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab 2 SEGES,

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

Kan vi fastholde det nuværende prisniveau og hvad med produktionen og afsætningen?

Kan vi fastholde det nuværende prisniveau og hvad med produktionen og afsætningen? Analyse af af oksekødsektoren i i 2008 Kan vi fastholde det nuværende prisniveau og hvad med produktionen og afsætningen? Afdelingschef K.B. Lind Pedersen Disposition Periode til og med 2008 Forudsætninger

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17 05-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Slagtekalve - 1. Hovedforløb 2018

Slagtekalve - 1. Hovedforløb 2018 Slagtekalve - 1. Hovedforløb 2018 Plan/program Formål med tyrekalve Kort om kalven Div. intro om kalve/ungtyre-produktion Fodring Sygdomme Slagtning og klassificering Andre slagtedyr (køer, krydsningskalve,

Læs mere

FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN (10 TIL 18 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE?

FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN (10 TIL 18 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE? FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN ( TIL 8 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE? ANNEDORTE JENSEN, NATASHA DRAKE OG MOGENS VESTERGAARD EFTERÅRSMØDER DLBR SLAGTEKALVE 7 HVORFOR INTERESSERE

Læs mere

Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion

Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion KvægInfo nr.: 1480 Dato: 18-05-2005 Forfatter: Lisbeth Mogensen,Troels Kristensen Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion - Kvaliteten af grovfoder bestemmer det optimale niveau af tilskudsfoder,

Læs mere

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Arne Munk, VFL Økologi Lisbeth Tønning, Jysk Økologi Kvægkongressen Herning 25. februar 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Disposition Selvforsyningsgrad

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Fodermøde - kvæg. 11. november 2014

Fodermøde - kvæg. 11. november 2014 Fodermøde - kvæg 11. november 2014 Program 19.30 - Velkomst v. Louise Foged Kornfelt, kvægkonsulent 19.40 - Årets høst og kerneknusningsprojekt v. Louise Foged Kornfelt, kvægkonsulent 20.00 - Erfaringer

Læs mere