R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016."

Transkript

1 R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

2 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning Beskæftigelse... 4 Jobcenteret... 5 Unge på Broen Din vej til uddannelse... 5 Virksomhedspraktik... 6 Vejledning og opkvalificering... 7 Mentorstøtte... 8 Integration... 9 Ungdomsklasse i Herning... 9 Forberedende voksenundervisning (FVU) med SU Dagtilbud og Undervisning...11 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse...12 EGU - erhvervsgrunduddannelsen...13 Klar parat - start...14 Mentorindsats inden for Sundhed og Omsorg Børn og Familie Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg...19 Misbrugsafdelingen på Sundhedscenter Vest...19

3 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 3 1. Indledning Det følgende er en udredning af de aktiveringstilbud, som Ringkøbing-Skjern Kommune i skrivende stund tilbyder unge borgere mellem 16 og 30 år for at få dem i uddannelse, beskæftigelse eller videre i livet. Der er lagt fokus på de tilbud, som kommunen tilbyder denne gruppe eksklusivt, dvs. tilbud som øvrige borgere ikke får tilbudt. Derfor er der ikke medtaget tilbud, som tilbydes borgere i øvrigt. Det er hensigten, at det med denne udredning bliver klarlagt, hvilke tilbud kommunen tilbyder dens borgere i den nævnte aldersgruppe, for at få tydeliggjort, om der er grundlag for et ydereligere samarbejde på tværs af fagområderne. Ligeledes er det hensigten med nærværende udredning at skabe klarhed over det eksisterende samarbejde på området.

4 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 4 2. Beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Beskæftigelse... 4 Jobcenteret... 5 Unge på Broen Din vej til uddannelse... 5 Virksomhedspraktik... 6 Vejledning og opkvalificering... 7 Mentorstøtte... 8 Integration... 9 Ungdomsklasse i Herning... 9 Forberedende voksenundervisning (FVU) med SU...10

5 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 5 Jobcenteret Unge på Broen Din vej til uddannelse Unge på Broen Din vej til uddannelse. Organisatorisk forankring Beskæftigelse, Jobcentret, Kontanthjælp, særlig indsats og kontaktperson Kontaktperson: Joan Thyregaard Målgruppe for tilbuddet Unge under 30 år på uddannelseshjælp, som er uddannelsesparate, og som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Beskrivelse af tilbuddet Formålet er brobygning for uddannelsesparate unge til ungdomsuddannelser. I brobygningsfasen har de unge brug for at udvikle kompetencer på det faglige, det sociale eller det personlige område. Dette med formålet at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Tilbuddet er et samarbejde mellem Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Forløbet indeholder: - Opgradering af boglige fag. - Introduktion til det faglige miljø på erhvervsuddannelsernes værksteder. - Snusevirksomhedspraktikker - Personlige udvikling. - Udvikling af arbejdsmarkedskompetencer. Den unge får tilknyttet en mentor igennem forløbet. Mentorerne skal være støttende, herunder bl.a. hjælpe til struktur, styr på tider mv. Jobcentret visiterer til dette tilbud. Samarbejde mellem Beskæftigelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning fagområder (UU). Kapacitet og forbrug Kapacitet: 60 helårspersoner Forbrug: Ca. 50 helårspersoner (140 har været tilknyttet i løbet af 2015)

6 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 6 Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Organisatorisk Beskæftigelse, Jobcentret, Kontanthjælp, særlig indsats forankring og Kontaktperson: Joan Thyregaard kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Unge under 30 år på uddannelseshjælp Beskrivelse af tilbuddet Hvis virksomhedspraktik etableres for en unge under 30 år, skal det være som led i en uddannelsesrettet indsats. Den unge kan få tilbud om virksomhedspraktik, der er behov for at få afklaret uddannelsesmål (beskæftigelsesmål), eller hvis den unge mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne gå i uddannelse (få et job.) Virksomhedspraktik kan iværksættes på en offentlig eller i en privat virksomhed. Virksomhedspraktik er som hovedregel kortvarig. Ud over individuelle aftaler om virksomhedspraktikker har Jobcentret også flere virksomhedscentre med faste pladser med mentorstøtte. Jobcentret visiterer til dette tilbud. Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug Beskæftigelse, og i nogle tilfælde UU, B&F og H&P Efter behov ift. Jobcentrets målgruppe

7 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 7 Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering Organisatorisk Beskæftigelse, Jobcentret, Kontanthjælp, særlig indsats forankring og Kontaktperson: Joan Thyregaard kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Unge under 30 år på uddannelseshjælp Beskrivelse af tilbuddet Vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række tilbud. Det kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter (Som eksempler kan nævnes kommunens beskæftigelsesprojekter (Vejen, Derudad, Fredensgade)), og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. Det kan også være ordinære uddannelsesforløb, som blandt andet omfatter almen voksenuddannelse, AMUkurser og erhvervskompetencegivende uddannelser. Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug Formålet med opkvalificering og vejledning er at afdække eller udvikle den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så den unge kan komme i uddannelse. Beskæftigelse, og i nogle tilfælde UU, B&F og H&P Efter behov ift. Jobcentrets målgruppe

8 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 8 Mentorstøtte Organisatorisk forankring og kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet Mentorstøtte Beskæftigelse, Kompetencecenter Skjern. Mentorteam Kontaktperson: Mona Rosenbeck eller Gitte Tang Vestergaard Unge under 30 år på uddannelseshjælp Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et uddannelsesrettet (beskæftigelsesrettet) forløb En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp i uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret. Jobcentret visiterer til mentorstøtte Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug Beskæftigelse, og i nogle tilfælde UU, B&F og H&P Efter behov ift. Jobcentrets målgruppe

9 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 9 Integration Ungdomsklasse i Herning Organisatorisk forankring og kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet Ungdomsklasse i Herning Integrationsteamet, Social og Integration, Beskæftigelse. Unge udlændinge mellem 16 og 25 år. Forløbet er for unge udlændinge, der ikke kan påbegynde en ungdomsuddannelse, på grund af manglende sprogfærdigheder eller manglende kendskab til det danske samfund. Undervisningen er projektorienteret og forbereder kursisterne til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Basisundervisningen er dansk, suppleret med engelsk, matematik, EDB og sport ligesom ekskursioner indgår som en naturlig del af dagligdagen. Der arbejdes pt. på i samarbejde med dagtilbud og undervisning - at få etableret et tilbud i kommunen. Sagen er på vej gennem det politiske niveau. Planen er at det skal i gang efter sommerferien. Og dermed afsluttes samarbejdet omkring ungdomsklassetilbuddet i Herning. Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug Kapacitet: Efter behov (ekstern ydelse). Forbrug: 10 personer pt.

10 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 10 Forberedende voksenundervisning (FVU) med SU Forberedende voksenundervisning (FVU) med SU Organisatorisk Integrationsteamet, Social og Integration, Beskæftigelse. forankring og kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Unge udlændige under 20 år, der har afsluttet sprogkurset, men endnu ikke har lært sprog på et niveau, der muliggør videre integration. Beskrivelse af tilbuddet Udlændinge, der har for dårlige sproglige kundskaber, bliver visiteret til et FVU-forløb, hvor der vælges flere kurser. Kursisten opnår derved ret til SU under forløbet. Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug Kapacitet: Efter behov (ekstern ydelse). Forbrug: ca. 7 personer.

11 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e Dagtilbud og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE 3. Dagtilbud og Undervisning...11 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse...12 EGU - erhvervsgrunduddannelsen...13 Klar parat - start...14 Mentorindsats inden for Sundhed og Omsorg...15

12 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 12 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Organisatorisk forankring og Pernille Pletbjerg, STU-vejleder, kontaktperson Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Målgruppe for tilbuddet Unge udviklingshæmmede og andre unge (16-25 år), der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Beskrivelse af tilbuddet Formålet med STU er, at den unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter. Herunder botræning og praktik på virksomheder og i institutioner. Eleven vil få udviklet sine: - Muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. - Evner til at indgå i sociale sammenhænge, og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv. - Faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse. Samarbejde mellem fagområder Børn og Familie, Beskæftigelse, Dagtilbud og Undervisning, Handikap og Psykiatri. Kapacitet og forbrug Kapacitet: Efter behov (lovkrav og afhængig af målgruppevurdering.) Forbrug: gennemsnitlig ca. 22 personer pr. år.

13 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 13 EGU - erhvervsgrunduddannelsen Organisatorisk forankring og kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet Samarbejde mellem fagområder Kapacitet og forbrug EGU erhvervsgrunduddannelsen. Forankret i Produktionsskolen. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder og er tovholdere på hvert enkelt forløb. Unge under 30 år, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge skal være brancheafklaret, og skal kunne arbejde fuld tid på en arbejdsplads. De unge, som kan have gavn af EGU kan f.eks. være unge som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund, unge med personlige og sociale problemer, skoletrætte unge. Det er unge, som har brug for et individuelt tilrettelagt og støttende forløb. Gennem EGU er formålet at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer, som gør den unge i stand til at komme i beskæftigelse eller i videre uddannelse. EGU er et 2-årigt uddannelsesforløb, hvor der tages udgangspunkt i praktisk arbejde. - I praktikperioderne kan den unge arbejde på en privat eller offentlig virksomhed. - I forløbet skal indgå uger skole/kursus. Afsluttet EGU giver adgang til medlemskab af A-kasse. Produktionsskolen og UU. Kapacitet: Efter behov (lovkrav og afhængig af målgruppevurdering.) Forbrug: gennemsnitlig ca. 25 personer pr. år.

14 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 14 Klar parat - start Klar parat - start Organisatorisk forankring og Udbydes i Produktionsskolen. Ungdommens kontaktperson Uddannelsesvejledning (UU) vejleder og visiterer. Målgruppe for tilbuddet Ikke-uddannelsesparate unge mellem 9.klasse og 18 år. Beskrivelse af tilbuddet Formålet med forløbet er, at gøre den unge uddannelsesparat. Det er et særligt tilrettelagt forløb for de yngste ikke-uddannelsesparate. KPS starter med et 2-ugers socialt introforløb. Undervisningen foregår på skolens værksteder. Læringen er meget praktisk orienteret og har fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Virksomhedspraktik indgår som et vigtigt afklaringsredskab. KPS tilrettelægges individuelt og varer normalt 20-uger, men kan forlænges med op til 20-uger mere. Samarbejde mellem fagområder Produktionsskole og UU. Kapacitet og forbrug Kapacitet: Efter behov. Forbrug ca. 15 personer pr. år.

15 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 15 Mentorindsats inden for Sundhed og Omsorg Mentorindsats inden for Sundhed og Omsorg. Organisatorisk forankring og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kontaktperson Målgruppe for tilbuddet Målgruppen er unge, som har brug for voksenstøtte ud over den uddannelsesmæssige støtte. Beskrivelse af tilbuddet Målet er hjælp til fastholdelse på en kurs, som peger imod gennemført uddannelse. Det hovedsagelige indsatsområde er blandt elever og studerende inden for sundhed og omsorg. Herunder: - Mentor for grundforløbselever fra Ringkøbing-Skjern Kommune. - Mentor for SOSU-elever - Støtte til praktiksansvarlige Mentorens rolle er langt overvejende støttende. Det kan være at hente den unge på bopælen, hvis vedkommende ikke møder i skole / i praktik. Mentoren mødes med den unge, og skal hjælpe denne til at fortsætte eller komme godt i gang med uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning er i løbende samarbejde med mentor, så fokus bliver holdt på uddannelse og beskæftigelse. Samarbejde mellem fagområder Sundhed og Omsorg, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

16 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e Børn og Familie I Børn og Familie eksisterer der pt. ingen specielle tilbud, der kører som projekter eller er specielt målrettet den aktuelle målgruppe. Derimod har Børn og Familie (nærmere bestemt socialrådgivningen) en række redskaber indlejret i loven om social service. Redskaberne er: 1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 4) Døgnophold. 5) Aflastningsordning. 6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. 7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. 8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Socialrådgivningen oplyser, at det specielt er pkt. 6 (kontaktperson), 8 (praktikforløb med arbejdsdusør) og i tilfælde skole- og fritidstilbud, jf. pkt. 1, der anvendes ved unge i målgruppen. I forhold til opfølgning på de forebyggende indsatser benyttes handleplaner, og i udgangspunktet kan foranstaltningerne ikke kan iværksættes, uden forudgående gennemførsel af en børnefaglig undersøgelse, efter lov om social services 50. Herudover har socialrådgivningen konsultative tilbud, der også anvendes ved unge i målgruppen. Af øvrig relevans for målgruppen er efterværnsopgaverne, hvor man kan forlænge anbringelse eller kontaktpersonen frem til det fyldte 23. år. Anbringelser kan også konverteres til kontaktperson. Der kan ligeledes gives forældre- og/eller ungepålæg, hvor med forældrene eller den unge skal følge en nærmere defineret handleplan. I overgangsfasen mellem barn (indtil 18 år) og voksen (over 18 år) foregår der et overdragelsessamarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Beskæftigelse og UU for at forberede hinanden på kommende brugere. I disse Samarbejdsfora med halvårligt interval deltager socialrådgivningen børn/familie, beskæftigelse, VOK og UU. Her drøftes de aktive sager i socialrådgivningen med unge i aldersgruppen drøftes, hvor der antages at være et særligt behov for støtte efter det 18 år.

17 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 17 Den overvejende del af udførelsen (kontaktpersoner og efterværn) i Børn og Familie for den aktuelle målgruppe ligger hos Familiecentret Ringkøbing-Skjern. Her varetager Familiecentrets Ungeteam opgaver, der vedrører de årige. Der er et tæt og naturligt samarbejde mellem Ungeteamets medarbejdere, den unge, UU vejledere, Beskæftigelse m.v. i de konkrete sager.

18 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e Handicap og Psykiatri I Handicap & Psykiatri findes der ingen målrettede tilbud til unge mennesker i den relevante aldersgruppe. Antallet af personer i den relevante alder er lavt, hvorfor der ikke er grundlag for specielle ungetilbud. Brugerne af tilbuddene i aldersgruppen optages overordnet i det almindelige tilbud, der gives til alle brugerne, dog med tilpasning til de interesser og det sted i livet, som de unge brugere befinder sig. Dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri visiteres efter Lov om Socialservice 103 og 104. Der findes følgende: Tilbud til personer med Sindslidelse, ADHD eller Autismespektrumforstyrrelser: Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, Skjern: Dagtilbuddet på Rosengården og dagtilbuddet i Drosselvej. Der er endvidere dagtilbuddet Priorgården, Ringkøbing til personer, der kan indgå i at passe en butik. Tilbud til personer med udviklingshæmning: Center Bakkehuset, Videbæk: Dagtilbuddet Kernen Å-center Syd, Skjern: Me-tri, Skjern Industriservice og Skovbrynet Center Vest, Ringkøbing: MSM og Hatkjærhus. Der er indgået aftale om salg af ydelser til Beskæftigelse, når Beskæftigelse finder det relevant. Der er kan indgås aftale om, at dagtilbuddene er udfører på STU, når det findes relevant.

19 A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e Sundhed og Omsorg Misbrugsafdelingen på Sundhedscenter Vest I misbrugsafdelingen er langt de fleste af stofmisbrugerne i behandling i aldersgruppen år. Men der forefindes ikke et decideret tilbud til unge personer i målgruppen, udover den naturlige tilpasning qua aldersfordelingen i brugergruppen, hvorfor de optages i de eksisterende generelle tilbud. Generelt tilbyder misbrugsafdelingen: Anonym og gratis rådgivning Afklarings- og motivationsforløb Individuelle, strukturerede samtaleforløb for misbrugere Individuelle, strukturerede samtaleforløb for pårørende Kursus og behandlingsforløb i grupper Visitation til døgnbehandling, inkl. opfølgning Efterbehandlingsforløb I efteråret 2015 har der været et tilbud til unge, som er aktivitetsparate, og som har et problematisk forbrug af rusmidler. Tilbuddet har været en succes for så vidt angår afklaring af den fremtidige beskæftigelse og nedbringelse af rusmiddelforbrug. Det er et ønske, at der fortløbende er et tilbud til denne målgruppe, og Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest samarbejder om dette.

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde BSU/EBU februar 2018 www.ballerup.dk Ballerup Kommunes 0-25 års strategi Sammenhængen i udviklingen 0-25 år Forpligtende samarbejder Fællesskab for Alle Alle i Fællesskab

Læs mere

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed HVAD ER STU FOR UNGE MED DØVBLINDHED: Unge med døvblindhed og andre unge med særlige behov har krav på en ungdomsuddannelse (Særlig Tilrettelagt

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Bedre veje til Uddannelse og Job

Bedre veje til Uddannelse og Job Bedre veje til Uddannelse og Job Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om Bedre veje til uddannelse og

Læs mere

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nedenstående er en oversigt over de indsatser, som Jobcenter Varde har til unge uden erhvervskompetencegivende

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Beskæftigelse (1.000 kr.) Funktion Serviceudgifter U/I Korr. budget ekskl. overførsler

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Særligt tilrettelagt uddannelse med jobgaranti

Særligt tilrettelagt uddannelse med jobgaranti en særlig vej i job Særligt tilrettelagt uddannelse med jobgaranti for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser med støtte fra Klar til Start Det bedste tilbud med JOBGARANTI Klar til Start tilbyder

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: RCT Adm. & Service NOTATARK Hjørring, september 2015 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Slutstatus Partnerskabets

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Faxe Sociale Udviklingscenter STU uddannelsen maj 2013 1 Indledning og formålserklæring... 3 Målgruppe... 3 Lovgrundlag... 4 Et lokalt tilbud om STU... 4 Afklaringsforløb...

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 I denne kolonne kan stå navnet på Konsulentbistand 1. Lovgrundlag Servicelovens 40, stk. 2, nr. 1 Følgeudgifter i henhold til servicelovens

Læs mere

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN - en folder til dig og dit netværk BØRNEOMRÅDET VOKSENOMRÅDET Aarhus Kommune Oplag 1 Marts 2019 BAGGRUNDSTEKST OM OVERGANG TIL VOKSEN Vi har lavet denne folder til dig,

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED Uddann else Arbejde Handleplan Bolig g in Vejledn LIGEVÆRD MERE VÆRD Støtte Ret og pligt Fritid 51 r e d e h g i l u m e n i d l i Find vej t BEHOV E IG L R Æ S NGE MED U IL T R E IS VE JV ORD LIGEVÆRD

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011 børn og unge Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Fra barn til voksen i kommunen... 7 Hvem er hvem?... 9 Når den unge er mellem

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Ungeenheden Ringsted 2011 Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Aktører Ungeenheden i Ringsted, og flere samarbejdsparter end der var kasser til blandt andet børneområdet, det voksensociale

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag A3 Kravspecifikation for Brobygning til uddannelse 2017 - Brobygning til hovedindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik på erhvervsuddannelsesinstitution, der udbyder grundforløb på hovedområdet Sundhed,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere