Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015"

Transkript

1 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015

2 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet i beskæftigelsen er vendt til en stigning, der forventes at fortsætte i de kommende år. Og stadig færre borgere har brug for offentlig forsørgelse. Der er dog fortsat store udfordringer at tage fat på: Næsten hver fjerde af de ledige har været ledig i over et år. Og mange har så lang varighed på offentlig forsørgelse, at de risikerer helt at ryge ud af arbejdsmarkedet. Samtidig er der allerede nu optræk til mangel på arbejdskraft inden for flere brancher. Efterspørgslen bliver særligt stor efter den højtuddannede, faglærte og specialiserede arbejdskraft og mindre efter den ufaglærte. Derfor er det afgørende, at alle unge får en relevant uddannelse. Og derfor skal vi samarbejde med virksomhederne om at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft. Så fremgangen på arbejdsmarkedet kan fastholdes og forstærkes. Og så de mest udsatte borgere også kan få en plads. De mange store reformer, som ruller ind over beskæftigelsesindsatsen i disse år, giver os nye muligheder for at tackle udfordringerne. De stiller imidlertid også nye krav til især ledere og medarbejdere, men også til virksomheder og borgere. Om Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplanen 2016 er Esbjerg Kommunes bud på, hvordan udfordringerne på beskæftigelsesområdet skal håndteres. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i kommunens overordnede beskæftigelsespolitik og i de mål, som beskæftigelsesministeren har meldt ud som retningsgivende for kommunernes beskæftigelsesindsats i Med Reformen af Beskæftigelsesindsatsen er alle form- og proceskrav til kommunernes beskæftigelsesplaner dog afskaffet. Derfor har Beskæftigelsesplanen 2016 et lidt andet udtryk end tidligere år. Målet er, at Beskæftigelsesplanen 2016 bliver: Politikernes og borgernes overblik over hovedudfordringer og retning i beskæftigelsesindsatsen Et relevant og retningsgivende arbejdsredskab for medarbejdere i Jobcenter Esbjerg En ramme for dialog og samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer m.fl. Reformerne indebærer et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen: Fra en meget detaljeret proces- og regelstyring til et større fokus på mål og resultater, hvor kommunernes belønnes ekstra for at få borgerne hurtigt tilbage i arbejde. Og hvor borgerne har en høj grad af medbestemmelse, og aktivt skal tage styringen for deres eget forløb med jobcentrets medarbejdere som sparringspartnere. Omstilling, nye roller og nye prioriteringer kommer derfor også til at præge beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

3 3 Rammerne for beskæftigelsesplanen Esbjerg Kommunes Beskæftigelsespolitiske strategi Beskæftigelsesplanen tager afsæt i Esbjerg Kommunes overordnede Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder Det overordnede mål for beskæftigelsespolitikken er, at få så mange borgere som muligt i arbejde. Det skal opnås gennem 5 delmål: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langtidsledigheden skal bekæmpes 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Esbjerg Kommune har, med input fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse og Fanø Kommune, udarbejdet 4 strategier for at nå Beskæftigelsesministerens mål. Den samlede ramme for Beskæftigelsesplan 2016: Beskæftigelsesministerens mål for 2016 Beskæftigelsesplanen tager desuden afsæt i de 4 centrale mål, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2016:

4 4 Status og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsessituationen i Esbjerg og Fanø Kommuner er generelt præget af stabilitet og fremgang. Ledigheden falder fortsat. Flere er kommet i job og uddannelse. Og beskæftigelsen er endelig begyndt at stige. Beskæftigelsesindsatsen i 2016 skal bidrage til, at den positive udvikling fortsætter. Virksomhederne får brug for flere hænder - med de rigtige kvalifikationer. Og de ledige, som har sværest ved at fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, har brug for en fokuseret indsats. Ledigheden falder Ledigheden er fortsat med at falde. I Esbjerg kommune er ledigheden faldet fra 5,4 % (december 2013) til 4,4 % af arbejdsstyrken (december 2014). I Fanø Kommune er ledigheden på 3,7 %. Der er samtidig tegn på, at også langtidsledigheden er begyndt at falde. Det kan dog i nogen grad forklares med, at en gruppe ledige i perioden har opbrugt retten til dagpenge, er gået på særlig uddannelses- eller arbejdsmarkedsydelse eller helt har mistet deres forsørgelsesgrundlag. Beskæftigelsen stiger igen efter flere års fald Flere år med faldende beskæftigelse er nu endelig vendt til en lille stigning. Esbjerg Kommune har i første halvår 2015 fået 607 ekstra stillinger sammenlignet med første halvår Fanø har i samme periode fået 7 ekstra stillinger. Den positive beskæftigelsesfremgang forventes at fortsætte de næste par år. Arbejdsstyrkens størrelse stagnerer Arbejdsstyrken har i flere år været faldende. Mange seniorer har forladt arbejdsmarkedet og færre unge er kommet ind på det. Ikke mindst på grund af tilbagetrækningsreformen er udviklingen nu ved at stagnere. Alligevel viser fremskrivningerne, at arbejdsstyrken ikke umiddelbart kan understøtte en forestående periode med høj beskæftigelse. Erfaringerne har dog vist, at arbejdsstyrken i et vist omfang kan øges, når der er behov for det. Det skal den aktive beskæftigelsesindsats bidrage til. Nye vinde i energisektoren Råstofpriserne falder. Det sætter de brancher og virksomheder, der ellers har drevet væksten i Energi Metropol Esbjerg, under pres. Til gengæld oplever især vindsektoren for tiden stor fremgang. Omvæltningerne stiller nye krav til Jobcentrets indsats for at formidle jobs til energisektoren og hjælpe virksomhederne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Hovedudfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 2016 Den positive udvikling i ledighed og beskæftigelse skal fortsætte Der er brug for en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke for at understøtte fremgangen Der er brug for, at også borgere længst fra arbejdsmarkedet får mulighed for at bidrage

5 5 Beskæftigelsesplanen 2016: Overblik over Indsatsområder & Mål Indsatsområde Status december 2014 Fokus i 2016 Mål for Flere unge skal have en uddannelse unge har ikke en uddannelse og modtager uddannelseshjælp Flertallet af de unge er ikke uddannelsesparate Uddannelsespålæg og uddannelsesrettet indsats til alle med afsæt i den enkeltes behov Effektiv indsats Særlig indsats for forsørgere Højst unge modtager uddannelseshjælp i december 2016 (Fanø: 10 / Esbjerg: 1.040) 2 Langtidsledigheden skal bekæmpes 650 borgere er langtidsledige Relativt mange borgere på A- dagpenge risikerer at miste dagpengeretten Individuel tilgang Hyppig kontakt Virksomhedsnær aktivering Jobrettet ordinær uddannelse Højst 550 er langtidsledige i december 2016 (Fanø: 8 / Esbjerg: 542) 3 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have større tilknytning til arbejdsmarkedet borgere har været mere end 3 år på midlertidig offentlig forsørgelse Risikoen for førtidspension er stor Udvikling af arbejdsevne - Tværfaglighed Virksomhedsnær aktivering Særlig indsats for forsørgere, flygtninge og indvandrere Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet Højst har været mere end 3 år på midlertidig offentlig forsørgelse i december 2016 (Fanø: 12 /Esbjerg 988) Årlig tilgang til førtidspension: 226 (Fanø: 6 / Esbjerg 220) 4 Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes Stigende behov for kvalificeret arbejdskraft risiko for flaskehalse Flere ledige, også med nedsat arbejdsevne, skal på arbejdsmarkedet Opsøgende virksomhedsarbejde Nye serviceprodukter og -koncepter Organisation og kompetencer Dialog og lydhørhed Samarbejde om fremtidige opkvalificeringsbehov Jobcentret samarbejder med 50 % af virksomhederne i Esbjerg Kommune og 45 % procent af virksomhederne i Fanø Kommune

6 6 Indsatsområde 1: Flere unge skal have en uddannelse Esbjerg Kommune har brug for, at flere unge får en uddannelse, som klæder dem på til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked - og tilfredsstiller virksomhedernes behov for arbejdskraft. For alle unge under 30 år, som ikke allerede har en kompetencegivende uddannelse, er uddannelse altid målet for Jobcentrets indsats. Også selvom vejen for nogle af de unge kan være lang. Beskæftigelsesministerens udmelding: Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse Vi skal i 2016 fortsætte den linje, som vi har lagt efter Kontanthjælpsreformen. Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe de unge hurtigt i gang med en relevant uddannelse og sørge for, at de er klædt på til at gennemføre den. Og så skal vi skrue op for forebyggelse og vejledning og for samarbejdet med skoler og ungdomsuddannelser så de unge aldrig kommer ind ad døren i Jobcentret. Status og centrale udfordringer 1200 unge har ikke en uddannelse og modtager uddannelseshjælp En stor gruppe af de unge er aktivitetsparate: De har så mange barrierer, at de ikke vil kunne starte på en uddannelse inden for et år Erhvervsskolereformen har gjort det sværere at komme ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det udfordrer især de svageste unge, og stiller nye krav til Jobcentrets indsats. Jobcentrets mål for 2016 Antallet af unge, der ikke har en uddannelse og modtager uddannelseshjælp skal være maksimalt i december Målgrupperne for Jobcentrets Indsats Unge modtagere af uddannelseshjælp, der er vurderet uddannelsesparate. De kan med den rette hjælp blive klar til at starte på en uddannelse inden for et år. Unge uden barrierer i forhold til uddannelse er åbenlyst uddannelsesparate Unge modtagere af uddannelseshjælp, der er vurderet aktivitetsparate. De forventes som udgangspunkt ikke at kunne blive klar til uddannelse inden for et år. Forsikrede ledige under 25 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse Løbende opfølgning via følgende delmål - Antallet af unge, der afsluttes til uddannelse - Antallet af unge, der fastholdes i uddannelse mindst 6 måneder - Antallet af unge, der skifter kategori fra uddannelsesparat til Aktivitetsparat

7 7 Jobcentrets indsats i 2016 Uddannelsespålæg til alle unge Alle unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse) får et uddannelsespålæg: De skal finde, søge optagelse og gennemføre en uddannelse. Tidsfristen afhænger af den unges forudsætninger. Reglerne om uddannelsespålæg gælder dog ikke forsikrede ledige, der er over 25 år eller forsørgere. Herefter tilrettelægger jobcentret og den unge i fællesskab den indsats, der skal hjælpe den unge i gang med en uddannelse. Uanset hvilken målgruppe, den unge tilhører, er de individuelle behov altid udgangspunktet. Uddannelsesparate unge skal hurtigst muligt i gang og fastholdes Indsatsen for de uddannelsesparate er forankret i Uddannelseshuset tæt på flere uddannelsesinstitutioner. Uddannelseshuset er et tværfagligt hus med myndighed, UU vejledning, fritidsjobindsats og en række tilbud samlet ét sted. De Uddannelsesparate skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse. De Åbenlyst Uddannelsesparate skal så vidt muligt selv at finde en uddannelse, søge ind og forsørge sig selv indtil studiestart. Kan de ikke det, hjælper Uddannelseshuset med at finde et nyttejob eller alternativt en virksomhedspraktik. Gruppen af Uddannelsesparate er bred og forskelligartet. Uanset om deres barrierer for uddannelse er faglige, sociale eller personlige, får de en indsats, der er tilrettelagt netop for at imødekomme deres behov altid med sigte på uddannelse. Kernen i indsatsen er en tæt relation til og hyppige møder med rådgivere og vejledere i Uddannelseshuset. Derudover kan indsatsen kan omfatte FVU undervisning, virksomhedspraktik, brobygningsforløb, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og hjælp til at finde en uddannelsesaftale (læreplads). Mange unge får tilknyttet en fastholdelsesperson fra Uddannelseshuset, når de starter på en uddannelse. Forsikrede ledige uden uddannelse motiveres til at komme i uddannelse. Aktivitetsparate unge skal have en koordineret, tværfaglig indsats De aktivitetsparate unge har typisk flere og komplekse problemer, der skal håndteres, før de kan gå i uddannelse. Det kræver ofte en langsigtet, helhedsorienteret indsats, der går på tværs af flere afdelinger og sektorer. Den unge får en koordinerende sagsbehandler i Jobcentret, som sammen med den unge tilrettelægger et forløb, der gradvist skal nedbryde barriererne for uddannelse. Indsatsen kan også her bestå af FVU undervisning, virksomhedspraktik og særligt tilrettelagte forløb. Derudover af samarbejde med Misbrugscenter, Psykiatri og andre parter, mentorindsats mv. Flygtninge og nytilkomne indvandrere under 30 år vil fra starten af integrationsprogrammet få en indsats med uddannelsesfokus. Mesterlære kan være vejen til uddannelse De nye skærpede krav på erhvervsuddannelserne gør det sværere for især de bogligt svage unge at få en erhvervsuddannelse. Med en plads i Mesterlære kan de alligevel få en chance. Jobcentret vil derfor sætte særligt fokus på muligheden for Mesterlære og arbejde på at formidle flere aftaler mellem unge og arbejdsgivere. Særlig indsats for unge forsørgere I 2016 vil Jobcentret sætte ekstra fokus på unge forsørgere uden uddannelse. Det gælder især unge kvinder på barselsorlov og unge ledige med hjemmeboende børn De har nemlig særlige udfordringer i forhold til at komme i uddannelse og job.

8 Beskæftigelsesministerens udmelding: 8 Indsatsområde 2. Langtidsledigheden skal bekæmpes Langt størstedelen af de næste personer, der årligt henvender sig i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed, kommer heldigvis hurtigt i arbejde igen. Næsten halvdelen er i arbejde igen inden 3 måneder, og næsten 75 % er i arbejde igen inden 6 måneder. Men for en gruppe af de ledige er udsigten til at komme hurtigt i job igen ikke så god. Ved udgangen af 2014 havde hver fjerde af de cirka ledige i Esbjerg/Fanø været ledige i mere end 1 år. Efter så lang tids ledighed er risikoen for helt at miste tilknytning til arbejdsmarkedet stor. Og risikoen for både økonomisk og social marginalisering vokser. Status og centrale udfordringer 650 af de ledige i Jobcenter Esbjerg er langtidsledige, dvs. de har været ledige i mere end ét år. Det svarer til cirka hver fjerde af alle ledige. Efter mere end et års ledighed er risikoen for helt at miste fodfæste på arbejdsmarkedet stor. Forholdsvis mange modtagere af arbejdsløshedsdagpenge er i risiko for at miste retten til dagpenge. Opfølgning Jobcentrets mål for 2016 Langtidsledigheden er fortsat en kæmpe udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en individuel indsats, der kan ruste den enkelte til beskæftigelse. Det forudsætter bl.a. en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme ind på arbejdsmarkedet Målgrupperne for Jobcentrets Indsats Forsikrede ledige over 30 år. Forsikrede ledige under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ledige, der har mistet deres forsørgelsesgrundlag. Det er fx ledige, der har mistet retten til a-dagpenge på grund af langvarig ledighed, eller tidligere sygedagpengemodtagere, der ikke er berettiget til kontanthjælp, bl.a. på grund af formue eller samlevers indtægt. Opfølgning Vi opgør målet via Jobindsats.dk som antal personer (a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere), der har været ledige mere end 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger. Antallet af langtidsledige skal maksimalt være 550 i december 2016

9 9 Jobcentrets indsats i 2016 Indsatsen er brancheopdelt og individuelt tilrettelagt Indsatsen er organiseret i brancher. Det skaber de bedste betingelser for at hjælpe ledige tilbage i job, fordi medarbejderne har et særlig godt kendskab til muligheder, krav og tendenser inden for netop deres branche. Det lykkes heldigvis ofte for en meget stor del af de ledige at komme hurtigt i job igen tit uden ret megen hjælp fra Jobcentret. Hos nogle grupper er risikoen for at blive langtidsledig dog særlig stor. Jobcentrets indsats tilpasses derfor altid den enkelte lediges situation, og tager højde for risici og muligheder for at komme hurtigt i arbejde. Særlig intensiv indsats i de første 6 måneder og efter 17 I indsatsen over for ny-ledige er der særligt fokus på: At spotte risiko for langtidsledighed og afdække barrierer for at komme i job. Alle personer, der tilmelder sig jobcentret, får hurtigst muligt lavet en "profilafklaring" og en vurdering af, hvad der skal til, for at komme i job. Det danner grundlag for den efterfølgende indsats. Hyppig kontakt med samtaler hver måned og et tæt samarbejde med a- kasserne om den enkelte ledige. Jobsøgning. Jobcentret støtter den ledige og vejleder bl.a. til faglig og geografisk mobilitet i jobsøgningen. Efter 6 måneders ledighed som forsikret ledig, nedsætter Jobcentret hyppigheden af samtaler til hver 3. måned. Indsatsen i måned 6-16 har fokus på, at den ledige kommer i job på baggrund af indsatsen i de første 6 måneder, eller måske via yderligere opkvalificering. Efter 17 måneder intensiverer Jobcentret igen indsatsen for at forhindre, at den ledige mister dagpengeretten. Udover ovenstående har vi fokus på: At formidle til ordinære jobs At få den ledige i virksomhedspraktik og løntilskud, især hos private virksomheder At inddrage langtidsledige i rekrutteringen til rotationsprojekter At kompetenceudvikle/ uddanne til konkrete jobs eller områder med gode jobmuligheder. Tværfagligt samarbejde. Samarbejde om ledige, der har mistet forsørgelsesgrundlaget Ledige, der mister deres forsørgelsesgrundlag, har typisk ikke været omfattet af nogen indsats, hverken i Jobcentret eller i a-kassen. Jobcentret vil samarbejde med a-kasserne om at hjælpe disse ledige tilbage på arbejdsmarkedet, bl.a. via information og vejledning om mulighederne. Fokuseret aktivering med sigte på job Jobcentret kan tilbyde ledige aktivering under hele ledighedsperioden. Vi lægger vægt på, at aktiveringen skal tilrettelægges individuelt og bidrage til at hjælpe den ledige tættere på job. Et par eksempler: Nyuddannede har typisk behov for praktisk erhvervserfaring. Virksomhedspraktik, jobrotation og/eller løntilskud vil være særligt relevante for dem. Ledige, der mangler formelle kvalifikationer for at komme i job, har især brug for ordinær uddannelse. Og måske praktik, løntilskud eller lignende. Ledige, der har behov for nye praktiske kvalifikationer eller for at genopfriske/vedligeholde dem de har, vil ofte profitere af virksomhedspraktik og/eller løntilskud. Nogle ledige har mange faglige og personlige kompetencer, men mangler måske erfaring i at søge job og kendskab til forskellige fag og brancher. Målrettet opkvalificering Målrettet opkvalificering er et vigtigt redskab både for at forebygge langtidsledighed og tilfredsstille virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Jobcentret lægger vægt på, at uddannelse, kurser mv., altid målrettes konkrete jobs eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder og tilføjer den ledige reelle kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Jobcentret har særligt fokus på at anvende voksenlærlingeordningen.

10 10 Indsatsområde 3: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have større tilknytning til arbejdsmarkedet Borgere, der i lang tid har været uden for arbejdsmarkedet, har typisk meget svært ved at få fodfæste igen. Mange af dem har komplekse problemer, som ikke kan løses af Jobcentret alene, men kræver en omfattende helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Jobcentret er det naturlig omdrejningspunkt for sådan en indsats. Og Jobcentret vil i 2016 blive endnu bedre til at hjælpe langvarige modtagere af offentlig forsørgelse med at få en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet for indsatsen er altid at hjælpe borgeren ind på arbejdsmarkedet. Og vi vil forebygge, at borgere ender på førtidspension. Status og centrale udfordringer borgere i Esbjerg og Fanø kommuner har været på midlertidig offentlig ydelse (a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse) i mere end 3 år. Beskæftigelsesministerens udmelding: Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere hos nogle grupper end andre. Det gælder fx personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan bl.a. være, at nogle borgere har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er afgørende for implementeringen af kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og styrket integrationsindsats, at kommunerne prioriterer en forebyggende helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Målgrupperne for Jobcentrets Indsats Sygedagpengemodtagere. Modtagere af sygedagpenge kan være personer, der er i arbejde eller forsikrede ledige, der får dagpenge fra a-kassen. 23 % af sygedagpengemodtagerne har været på offentlig ydelse i mere end 1 år. 3 % har været det i mere end 3 år. Risikoen for at ende på førtidspension er stor efter så lang tid uden for arbejdsmarkedet. Jobcentrets mål for 2016 Antallet af personer med mere end 3 år på en midlertidig offentlig ydelse (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge) udgør i december 2016 højst: Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate). 35 % af de aktivitetsparate modtagere af kontant-/ uddannelseshjælp har været på offentlig ydelse i mere en 1 år. 13 % har været det i mere end 3 år. o Herunder særlig indsats for: Forsørgere Flygtninge og indvandrere Tilgangen til førtidspension i 2016 er højst: 220 personer

11 11 Jobcentrets indsats Princippet i Jobcentrets arbejdet med langvarige modtagere af offentlig forsørgelse er den mindst indgribende indsats. Målet er altid at få borgeren ind på arbejdsmarkedet. Tværfaglig indsats skal forebygge førtidspension I indsatsen for at forebygge førtidspension arbejder Jobcentret efter følgende principper: Tværfaglig og sammenhængende indsats tidligt i ledighedsforløbet. Alle muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller via ansættelse på særlige vilkår skal afprøves Udvikling af arbejdsevnen, herunder via en tværfaglig og sammenhængende indsats, skal hjælpe den enkelte borger til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har særligt fokus på de grupper, som har stor risiko for at ende på førtidspension. Hvis borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og der ikke er mulighed for et ordinært arbejde, arbejder Jobcentret på at hjælpe borgeren til et fleksjob og gøre ventetiden til et fleksjob så kort som muligt. Efter behov kan borgeren starte med få timer i ugen og trappe op, hvis det bliver muligt. Mens borgeren venter på et fleksjob, lægger Jobcentret vægt på at vedligeholde arbejdsevnen, fx via samtaler, opkvalificerende forløb og virksomhedspraktik. Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp: Tværfaglighed og empowerment De fleste aktivitetsparate har komplekse problemer, der udgør markante barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Kombinationer af fx helbredsproblemer, psykiske problemer, sociale problemer og misbrugsproblemer kan ikke løses med arbejdsmarkedspolitiske redskaber. Der er behov for en tværfaglig, koordineret indsats. Jobcentret varetager den koordinerende rolle i denne indsats, og samarbejder tæt med andre forvaltningsområder om at finde løsninger for den enkelte borger. Koordinationen skal sikre, at den enkelte borger oplever, at de forskellige indsatser hænger sammen og har fokus målet: At få borgeren ud på det ordinære arbejdsmarked. Jobcentrets indsats er baseret på Empowerment tankesættet: Forudsætningen for at hjælpe er, at borgeren har ejerskab og indflydelse på sin udvikling og sin vej til job eller uddannelse. Tilbudsviften skal være gennemskuelig. Og borgeren skal have én sammenhængende plan på tværs af sektorer.

12 12 Indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Målet med indsatsen er at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen fokuserer særligt på: Individuel tilrettelæggelse Udvikling af arbejdsevnen, via længerevarende udviklingsforløb, der kombinerer forskellige indsatser af beskæftigelsesmæssig, social og sundhedsmæssig karakter. Tværfaglighed i indsatsen, med udgangspunkt i erfaringer fra "Brug for Alle - projektet". At øge tilknytningen til arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik, herunder på virksomhedscentre, indgår som et væsentligt redskab At motivere og støtte den enkelte borger, herunder via mentor. Visitation til længerevarende ressourceforløb. Aktivering ud over de lovpligtige aktiveringstilbud, særligt for borgere med motivation for at komme i arbejde. Indsatsen for aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp Målet med indsatsen er, at øge de unges muligheder for at blive optaget på og gennemføre en uddannelse. Indsatsen fokuserer særligt på: Individuel tilrettelæggelse Personlig udvikling, fx f.eks. i forhold til stabilitet. Tværfaglighed i indsatsen, med udgangspunkt i erfaringer fra "Brug for Alle - projektet". At vejlede og motivere til uddannelse. Virksomhedspraktik, herunder på virksomhedscentre, indgår som et væsentligt redskab til at motivere og afprøve forskellige fremtidige beskæftigelsesområder. At motivere og støtte den enkelte unge - herunder via mentor. Særligt udviklede brobygningsforløb målrettet de svageste unge. Længerevarende ressourceforløb. Særlig indsats for forsørgere i 2016 I 2016 vil Jobcentret sætte ekstra fokus på unge forsørgere uden uddannelse. Det gælder især unge kvinder på barselsorlov og unge ledige med hjemmeboende børn. De har nemlig særlige udfordringer i forhold til at komme i uddannelse og job. For forsørgere over 30 år vil vi især arbejde på at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Indsatsen for flygtninge og indvandrere Flygtninge og indvandrere har særlig stor risiko for at blive langvarigt afhængige af offentlig forsørgelse. Mange kan ikke dansk på tilstrækkeligt højt niveau. Og mange har problemer med at overføre deres uddannelse og erhvervserfaring til en dansk sammenhæng. Jobcentret har fokus på styrke modtagelsen af nye flygtninge og indvandrere for at forebygge langvarig ledighed. Vi samarbejder bl.a. med virksomheder og frivillige om at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen for sygedagpengemodtagere borgere i Esbjerg og Fanø kommuner modtager årligt sygedagpenge i kortere eller længere tid. Det svarer til, at der på en gennemsnitsdag er borgere på sygedagpenge. En stor del af borgerne kommer hurtigt tilbage i arbejde. Men i mere end halvdelen af sagerne er der risiko for, at den sygemeldtes arbejdsevne kan blive nedsat, eller at sagen vil blive langvarig. Og så stiger risikoen for, at den sygemeldte mister først sin ansættelse - og senere hele tilknytningen til arbejdsmarkedet.

13 13 Første prioritet er fastholdelse Jobcentrer prioriterer højt at hjælpe den sygemeldte med at fastholde sin eksisterende ansættelse. Den første indsats er derfor dialog med arbejdsgiveren og den sygemeldte om, hvordan kontakten bevares. Afhængig af situationen kan redskabet være delvis raskmelding, assistance som kan hjælpe den sygemeldte til fortsat at varetage arbejdsfunktioner, eller praktik på virksomheden, hvor den sygemeldte måske bare i få timer - fastholder kontakten. Hvis det ikke er realistisk, at den sygemeldte kan vende tilbage til sit job, drøfter vi andre mulige jobfunktioner i samme virksomhed, eventuelt på baggrund af en opkvalificering. Alternativt sætter vi fokus på helt andre jobmuligheder og drøfter behovet for eventuel opkvalificering. Særligt for de forsikrede ledige er Jobcentret opmærksom på at understøtte det forløb, der allerede er iværksat for at få den ledige i arbejde. Vejledningen tager derfor altid udgangspunkt i den eksisterende jobplan og den sygemeldtes beskæftigelsesmål, og aktiveringstilbud fortsættes så vidt muligt eventuelt på nedsat tid. situation og behov skal udvikle borgerens arbejdsevne og fremme en tilbagevenden til arbejdet. Indsatsen kan kombinere sundhedsindsatser med beskæftigelsestiltag, uddannelse og elementer fra det sociale system. Jobcentrets koordinerende sagsbehandler koordinerer indsatsen. Sideløbende fokus på, at den ledige bliver rask Sideløbende med indsatsen for at fastholde tilknytningen til virksomheden (eller arbejdsmarkedet for de ledige) arbejder Jobcentret på, at den sygemeldte kan blive raskmeldt. Kernen er opfølgningssamtaler og en tværfaglig indsats, der inddrager psykolog og fysioterapeut og efter behov igangsætter korte undervisningsforløb. Jobafklaringsforløb efter 5 måneder Når en borger har modtaget sygedagpenge i fem måneder, kan Jobcentret sammen med borgeren iværksætte et jobafklaringsforløb et helhedsorienteret forløb, der med udgangspunkt i den enkelte borgers

14 Indsatsområde 4: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats skal bidrage til, at ledige kommer i arbejde, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for nu og i fremtiden, og at borgere med nedsat arbejdsevne eller sygdom kan blive på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg og virksomhederne i Esbjerg og Fanø Kommuner er fundamentet for, at vi kan løfte den opgave. Beskæftigelsesministerens udmelding: Der er behov for at styrke Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet mod at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. 14 Jobcenter Esbjerg vil også i 2016 prioritere samarbejdet med virksomhederne højt, udbygge samarbejdet med flere virksomheder og have fokus på at levere virksomhedsservice af høj kvalitet. Status og udfordringer Virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft stiger Ledige borgere har brug for at komme i arbejde Personer med nedsat erhvervsevne eller sygdom skal fastholdes på arbejdsmarkedet Hovedparten af virksomhederne i Esbjerg og Fanø kommuner samarbejder ikke med Jobcentret Målgrupperne for Jobcentrets Indsats Alle offentlige og private virksomheder i Esbjerg Kommune, samt udvalgte private virksomheder uden for Esbjerg Kommune. Opfølgning Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har etableret en måling af jobcentrenes samarbejdsgrad på jobindsats.dk. Samarbejdsgraden måles som andel af virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance. Jobcentrets mål for 2016 Andel af virksomheder i Esbjerg Kommune der ved årets udgang har samarbejdet med Jobcentret: 50 % Andel af virksomheder i Fanø kommune der ved årets udgang har samarbejdet med jobcentret: 45 %

15 15 Jobcentrets indsats Jobcenter Esbjerg prioriterer samarbejdet med virksomhederne højt, med særlig fokus på virksomhedernes ønsker og behov. Virksomhedskontakt og jobformidling bliver derfor centrale opgaver i Jobcentret vil sætte fokus på at opkvalificere lediges kompetencer, så de matcher virksomhedernes efterspørgsel. Samarbejdet med virksomhederne skal desuden bidrage til, at ledige, sygemeldte og personer med nedsat erhvervsevne kan tilbydes relevante, virksomhedsrettede forløb. Fokuspunkter og ambitioner i 2016 Jobcentrets indsatser i 2016 sigter særligt på: At øge omfanget af samarbejdet med virksomhederne, dvs. med særligt fokus på at etablere kontakt til og samarbejde med virksomheder, som Jobcentret ikke før har været samarbejdet med. At styrke kvaliteten og servicen i samarbejdet med virksomhederne, så virksomhederne bliver tilfredse og loyale kunder i forhold til de ydelser og services, som jobcentret kan levere. At sikre de bedst mulige resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen, herunder at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, at ledige kommer i job, og at eventuelle fremtidige flaskehalse forebygges. Det opsøgende arbejde opprioriteres Sammenlignet med resten af landet samarbejder Jobcenter Esbjerg med en stor del af de lokale virksomheder. Men der er stadig et flertal af virksomhederne, som vi ikke samarbejder med. I den forbindelse - og for generelt at styrke det eksisterende virksomhedssamarbejde - vil Jobcentret udvikle lokale (branchespecifikke) serviceprodukter og koncepter, der fastlægger, konkretiser og synliggør jobcentrets ydelser og services på udvalgte områder. Det vil som minimum omfatte de tre servicespor, Rekruttering, opkvalificering og fastholdelse, som er fastlagt i det nye nationale servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomheder, jf. beskæftigelsesreformen. Styrket dialog om behov for arbejdskraft Med henblik på at styrke indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder, vil Jobcentret i 2016 fortsætte udviklingen af redskaber, der kan styrke dialogen med virksomhedernes om deres behov for arbejdskraft. Der vil i dette arbejde være særlig fokus på vækstbrancher, brancher med mange jobåbninger og brancher, hvor der er særlig risiko for flaskehalsproblemer. Jobcentret vil samtidig styrke samarbejdet med lokale og regionale efter - og videreuddannelsesinstitutioner, med henblik på afdækning af virksomhedernes fremadrettet behov og de lediges opkvalificeringsbehov. Organiseringen skal understøtte målene Jobcenter Esbjerg vil løbende tilpasse og udvikle sin organisation, så den bedst muligt understøtter dialogen og samarbejdet med virksomhederne. Det indebærer bl.a. en forsat branchespecialiseringen i den ordinære rekrutterings- og formidlingsindsats, fokuseret af Jobcentrets medarbejdere og et endnu bedre samarbejde mellem de medarbejdere, der har tæt kontakt til virksomhederne, og de medarbejdere, der har tæt kontakt til de ledige. Derfor vil det opsøgende virksomhedsarbejde blive opprioriteret i 2016.

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2016... 2 Rammevilkår og udviklingstendenser for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 2 Væsentlige begreber... 4 Sammenfatning af mål

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning Beskæftigelsesplan 2016 Her er alle muligheder åbne Herning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere