Tilsynsrapport. Vuggestuen Toppen Mastrupvej Støvring. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Vuggestuen Toppen Mastrupvej Støvring. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse"

Transkript

1 Center Børn og Unge Hobrovej Støvring Telefon Tilsynsrapport Uanmeldte tilsyn Journalnr: K Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Vuggestuen Toppen Mastrupvej Støvring Kontraktholder Mona Christensen Dato for tilsynsbesøget Tilsynsførende konsulent Rebild kommune MER Institutionsbeskrivelse Aktuelt børnetal Pædagogisk personale. pædagoger, pæd. medhjælpere, o.a. Øvrige beskrivelser, grupper, opdeling o.a. 66 børnehave børn og 25 vuggestue børn 12 pædagoger hvoraf 2 er på barsel og vi har 2 pædagoger pt i barselsvikariater 2 pædagogmedhjælpere i tidsbegrænset pga børnetal 1 køkkenassistent 1 daglig leder der deles med Spiren 1 dagtilbudsleder Vuggestuen er delt op på 2 stuer og der spises med en blandet gruppe i perioden med Covid-19. Side 1 af 8

2 Konsulentens evaluering Da der er tale om et uanmeldt tilsyn, beskrives det der er muligt at opleve, på det givne tidspunkt, under de givne omstændigheder. Umiddelbare indtryk/stemning Umiddelbare indtryk/stemning: Voksen barn relationer Hvordan inddrages læreplanerne i hverdagen? Hvordan inddrages institutionens fysiske rum? Hvordan bruges digitale hjælpemidler i de pædagogiske processer? De fysiske rammer Indeklima Indretning Legeplads Hygiejne Jeg bliver taget godt imod og fornemmer en positiv stemning. Klokken er 8.45, de fleste børn er færdige med formiddags og kommer stille og roligt i garderoben, som de er klar til det. Her bliver de skiftet og kommer i tøjet med gradueret støtte og opfordring til selvhjulpenhed efter deres niveau, således at der arbejdes med zonen for nærmeste udvikling. En voksen går ud og tager imod de børn som er klar, så der bliver en glidende overgang. Nogle af de mindste børn sover formiddagslur. Der er en god stemning. Voksen barn relationer: Vuggestuen anvender ICDP som metode, som bygger på at styrke relationen mellem voksne og børn, hvilket har grundlæggende betydning for børnenes udvikling. Jeg ser mange eksempler på anerkendende kontakt mellem voksne og børn. F.eks. at voksne sætter sig på hug, er i øjenhøjde med børnene og starter en dialog. De følger børnenes initiativer og guider med positivt. Der observeres gradueret støtte. Der er generel en god tone i vuggestuen. Der observeres flere eksempler på børnene får trøst via kram og fysisk beroligende berøring og nærværende samtaler med børnene. Hvordan inddrages læreplanerne i hverdagen. I dette afsnit beskrives observationer på hvordan de seks læreplanstemaer ses i det fælles pædagogiske grundlag jf. Den styrkede pædagogiske læreplan: Kultur, æstetik og fællesskab Alsidig personlig udvikling Social udvikling Kommunikation og sprog Krop bevægelse og sanser Natur, udeliv og science I følgende beskrivelser indgår de seks læreplanstemaer. Der er ofte flere læreplanstemaer til stede under én beskreven værdi. Leg; Der observeres masser af lege på legepladsen og der bliver prioriteret tid til det. De voksne har fordelt sig rundt på legepladsen og støtter de enkelte børn i deres lege, og sætter også en masse små projekter i gang. Nogle eksempler på lege denne formiddag; Leg i sandkasse, at undersøge naturen, lege med blade, cykle, spille bold, lege med legetøjsbiler (udendørs). Indendørs; Undersøgelse af det legetøj, som er tilgængeligt. Der sættes mange små projekter i gang, og tidsintervallerne fremstår som passende. Side 2 af 8

3 Eksempler herpå; at smide blade ned fra kravletrappe, danse til musik, kigge på sæbebobler, undersøge en træstub. Lege med biler, som kører ned af en rutsjebane Børn cykler på bane og i terræn, og ned af en plade, som er sat til formålet Går på sten og bruger kroppen. Voksne sparker og kaster med bold. Voksen slår på tromme og synger med børnene. Læring; Der læres gennem legene, som får plads og opmærksomhed. Aldersgruppen bruger tid på at undersøge de forskellige ting, som de voksne er opmærksomme på. Der sættes også små læringsprojekter i gang imellem legene. Eksempler: Mælkekasser og sprog: Børnene står på mælkekasser og kigger på bilerne på vejen. Alle bilernes navne øves, og der er hængt lamineret billeder op af de forskellige biler, som understøtter udviklingen af sproget, og at inddrage/forstørre børnenes perspektiv (interesse). Endvidere øves kropsbalance ved at bruge mælkekasser. Musik og sæbebobler: Der danses, hoppes og leges med fagter, hvilket øger kropslig og sproglig opmærksomhed Musikken er ikke så højt og passende på tid. Voksen bruger fagter. Mosaikstifter Lille gruppe ca. 7 børn er i kreativt værksted med voksen: Her laver de mosaik stifter med farver, kreative mønstre og der trænes finmotorik. Voksen øver farver og spørger ind til børnenes værker. Taler tydliget og gentager børnenes sprog. Hun har samtaler med børnene og udvider børnenes værker: Du laver en dinosaur Hvad spiser den? Fisk, den har skarpe tænder osv. Hun lader børnene svare. Krible krable: Voksen graver i en træstub og undersøger bænkebidere sammen med en gruppe børn. Boldspil: Der er observeret, at de voksne spiller bold med børnene. Både sparke og kaste. Og at lade børnene spille til hinanden. Tælle: Der er observeret mange eksempler på at der bliver talt tydeligt med fingre. Der tælles langsomt og med fingrene, hvilket understøtter påbegyndende matematisk opmærksomhed. Eks. Barn leger med en bil, som skal ned af rutsjebane. Voksen siger; tæller du med? Og sammen tæller de til tre og så kører bilen. Side 3 af 8

4 Børnefællesskaber; Børnefællesskaber opstår i legene, men også i voksensatte grupper. Observation af samling på en gruppe-samling inden frokost: Der bliver brugt en samlingskuffert, som både understøtter sprog, fortællinger, sang, fagter, krop, sociale spilleregler og kulturel dannelse. Elementer i kufferten; Naturbog, rim og remser og foldebog. Handler om edderkop, bi, sommerfugl, mariehøne Der bruges artefakter og synges om dyret eller gøres som dyret (hopper som en frø, bien stikker alle børn). Sang med fagter Kuffert om den kendte børnehistorie; Kaj bliver væk. Der bruges artefakter ved fortællingen. F.eks. en seng, Mor, Kaj, dukke osv. Voksen spørger ind og børnene er med til at fortælle historien, hvilket udvikler sprog, fantasi, opmærksomhed og et børnefællesskab. Pædagogisk læringsmiljø: Indendørs: Grundet Covid-19 er der færre materialer end normalt. Her er et par observationer: Billeder af børnene med navne på (lægger op til samtaler om familie). Bløde elementer; kravlepuder og madrasser (kroppen) Et par udstillinger af ord og billeder og rim (læring) Gode møbler til vuggestuen (lege uforstyrret, støtter krop i lege) I børnehøjde, kan dele rum op, der er en hule derved. Bøger er udstillet, så de kan pege og voksen hjælpe med at tage en bog ned. Relevante bøger til aldersgruppen; Kajbøger, Totte, Jeppe. Stort spejl på væggen. Vinduer, masser af mulighed for at kigge ud. På legeplads: Der er store træer, så naturen er tilstede. Små køkkenhaver med forklaringer (læring) Stor tavle med kridt; Børnene kan tegne eller man kan skrive tillykke med fødselsdag osv. Bakker, bolde, kravle, cykle, rutsje Arbejder med struktur for at skabe mere plads. Overskuelig legeplads, som er afgrænset fra børnehave grundet coro- Side 4 af 8

5 na. Tidligere brugte vuggestue også legeplads hos børnehaven. En lille gruppe er på tur de skal kigge på høns i en have. Flere af de små sover i dag. Passende med børn, og voksne kan se alle børn ift. Guidning. Værkstedet bliver brugt og der er observeret flere læringselementer: Forstørrelsesglas, sakse, træ, søm, hamre, save, linealer, tusser farveblyanter, malefarver. Materialerne er organiseret og let tilgængelige. Naturellementer: Knogler, gevir, grandkogler Naturudstillinger; f.eks. bøger om snegle naturbingo om planter og bevægelse i naturen. Børn i udsatte positioner; Det observeres, at de voksne er ude på legepladsen hos børnene under hele tilsynet. De går også med ind og støtter børn med toiletbesøg, garderobe mm. De små aktiviteter, som de voksne sætter i gang, kan være en fordel for børn i udsatte positioner. ICDP kan støtte børn i udsatte positioner. Sammenhænge; Det er observeret, at personale fortæller hinanden hvor de er; jeg går lige ind og skifter dette barn osv. Overgang til frokost er rolig. Lidt børn ind ad gangen. Nogle børn laver puslespil imens de venter Der observeres genkendelige rutiner for børnene. Barnesyn; Der arbejder med ICDP som grundlag og de går ofte på tur. Ved den faste tur-dag møder barnet samfundet og naturen udenfor døren, hvilket styrker den almene dannelse. Ved ICDP arbejdes der anerkendende og med den vigtige relation mellem barn og voksne. Dette betyder, at vuggestuen har et børnesyn som beror på, at barnet bliver til ved at indgå i nære og anerkendende relationer. Jeg observerer flere voksne, som sætter sig i knæ og er i øjenhøjde med børnene. Dannelse og børneperspektiv; Eksempel på dialogisk læsning; barn sidder på skød og der er samtale; hvad siger dyrene. Observeret samtaler om personlige erfaringer; hvad l fik i til aftensmad i går? Side 5 af 8

6 Frokost: God stemning, lidt snak. Varieret kost - rugbrød, pålæg og grønsager. Der observeres gradueret støtte og hjælp. Hvordan bruges digitale hjælpemidler i de pædagogiske processer? Voksen hænger lille højtaler med bluetooth i et træ og sætter børnevenligt musik på, som lægger op ti at bruge fagter og bruge kroppen. Aktiviteten fremstår som passende på tid og lydniveau er passende ift. Hensynet for hele børnegruppen. Voksen er tilstede og er aktivt deltagende under hele musikaktiviteten. De fysiske rammer Vask i vuggestuebørnehøjde Mørkt og køligt krybbe-rum med god plads. Indeklima Store lyse rum nyt hus. God lyd. Der virker frisk og rent. Legeplads Se tidligere beskrivelse. Rutsjebaner, cykler, sandkasse med legetøj, bakker, kravletrappe. Værksted; Grundet Covid-19 bliver værkstedet også brugt til formiddagsmad og til at komme lidt ind, når de er meget ude i Coronatid. Bordebænkesæt i børnehøjde. Børnene kan nå med fødderne og får dermed støtte når de laver krea og spiser. Der er ryddet op og organiseret miljø. Hygiejne Hygiejne, ingen anmærkninger. Der er observeret jævnligt håndvask. Evaluering Anbefalinger til institutionen Jeg bliver nysgerrig på, om det vil give mening at bibeholde nogle af de tiltag, som er blevet gjort under Corona? - Hvad gør det ved jeres nærvær for vuggestuebørnene, at I nu opholder jer på den lille legeplads hele tiden? Hvordan evaluerer i arbejdet med ICDP? Hvordan kobler i leg og læring sammen, som den styrkede pædagogiske læreplan læger op til? Side 6 af 8

7 Er det hele personalet som er introduceret til ICDP? Hvordan arbejder i med børn i udsatte positioner? Hvordan arbejder i med børnenes sproglige udvikling, når i opholder jer meget ude? Hvordan samarbejder de to stuer med hinanden? Henstillinger Drøftet i personalegruppen, dato. Evt. kommentarer Opfølgning på uanmeldt tilsyn fra personalemødet d Vuggestuen: Vi holder fast i de fleste tiltag som er gjort under Corona. Håndvask, vask af legetøj, spisesituation, forældre vasker sengetøj, opdeling i mindre grupper, starten på dagen. Børnene har fået ejerskab over afleveringssituationen om morgen. Det skaber klart mere nærvær mellem børn og voksne. Vi mangler motoriske udfordringer, men søger muligheder på nærliggende legepladser. Vi savner søskendekontakt og overgangsarbejde fra vuggestue til børnehave. Vi vil gerne blive meget bedre til evaluering af arbejdet med ICDP. Vi vil have det fast på dagsorden til teammøder. Alt fast personale i vuggestuen er introduceret til ICDP. Vi vægter den frie leg højt og sikrer, at vi hele tiden er på siden af deres leg. Vi har fokus på at dele op i mindre grupper som giver mulighed for nærvær og tilstedeværelse. Vi har fokus på at skabe små læringsrum som ændres løbende. Vi bruger de tværprofessionelle muligheder der er. Vi er obs på tidlig indsats. Vi bruger hinanden til at vende hvad vi ser og får startet samarbejdet op med forældrene. Vi har skiftet al legetøj i sandkassen og har skiftet det ud med køkkenlegetøj for at skabe et nyt sprogligt tema vi kan lege ud fra. Vi tager ud i nærområdet og søger nye oplevelser vi kan snakke om. Vi samarbejder hele tiden på tværs af grupperne. Børnehaven: Der er et ønske om at blive bedre til at bruge digitale hjælpemidler i de pædagogiske processer. Med de ældste bliver det brugt til at søge viden om ting børnene finder på legepladsen. Projektor bliver brugt til samling og højtoplæsning. Corona har sat nogle begrænsning ift. hvad børnene har i hænderne. Der er et ønske om at undersøge hvilke muligheder der er på markedet. I arbejdet mellem pædagoger og vikarer bliver der afstemt med vikarerne hvad deres opgave er. Det er pædagogernes ansvar at tage styringen og anvise hvor vikaren skal hvad/hvilke opgaver der skal klares. Der er altid en fast personale tilstede i de enkelte grupper. Tydelighed om forventninger til deres rolle. Vi snakker om at lave en tjekliste til ex. lukkerutiner så det er nemt for vikarer. Der er fokus på voksenstyret leg med de yngste som ofte tiltrækker de ældre børn også. Personalet fordeler sig på legepladsen for at være til stede i børnenes relationer. Den ekstra normering har gjort det lovligt at fordybe sig i leg. Side 7 af 8

8 Der bliver snakket om, at musikken bliver rammesat. især i forhold til højden på musikken. Hvad vil vi med musikken? Være opmærksom på hvilken slags musik der bliver spillet. Måske skal der skabes et område hvor der spilles musik og danses? Kan der laves en playliste der kan bruges? Kan vi være med til at udvide børnenes musikkendskab? Ved opfølgningsmøde med tilsynskonsulent d og lederne og AMR fra Dagtilbud Støvring syd, blev der drøftet generelle punkter, hvoraf der var enighed om følgende fortsatte fokusområder for dagtilbud syd; Fortsatte fokusområder for dagtilbud syd: Optagethed over hvad Coronakulturen har gjort ved dagtilbuddet. Forældresamarbejdet under Corona hvad er ændret og hvordan arbejder man med det? Fokus på digitale hjælpemidler. Hvor meget og hvordan bruges de digitale hjælpemidler? Drøftet i forældrebestyrelsen, dato. Evt. kommentarer Skemaet returneres efter drøftelserne i respektive fora til tilsynsførende konsulent. Opfølgning Tilsynsrapporten vil blive inddraget i det årlige anmeldte tilsyn, med deltagelse af bestyrelse, ledelse og medarbejderrepræsentanter for samtlige dagtilbud i kontraktområdet. Side 8 af 8

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 21-05-2019 Uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Vuggestue Kronhjorten

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Vuggestue Kronhjorten Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 25-04-2019 Uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Mastrupvej Støvring. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Mastrupvej Støvring. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-7-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 21-01-2019 Uanmeldte

Læs mere

Skovhuset Kenny Bruun Kjæhr. 3 grupper: Yngste 11 (Humlebierne) Mellem 14 (Mariehønsene) Storegruppen 18 (Sommerfuglene)

Skovhuset Kenny Bruun Kjæhr. 3 grupper: Yngste 11 (Humlebierne) Mellem 14 (Mariehønsene) Storegruppen 18 (Sommerfuglene) Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 29-03-2019 Uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Birthe Borup, daglig leder. Dato for tilsynsbesøget 6.maj Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Birthe Borup, daglig leder. Dato for tilsynsbesøget 6.maj Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 06-05-2019 Uanmeldte

Læs mere

Mastrupvej Støvring

Mastrupvej Støvring Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-7-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 18-01-2019 Uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Øster Hornum Børne Univers. Dato for tilsynsbesøget

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Øster Hornum Børne Univers. Dato for tilsynsbesøget Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journaler: 28.09.00-K09-14-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 24-10-2018 Uanmeldte

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 14-05-2019 Uanmeldte

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30 Uanmeldt tilsyn Institution Marthagården Status Selvejende (selvejende/kommunal/privat) Adresse Peter Bangsvej 12 Leder Gitte Friis Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede pladser 3-6 år 68 Pædagogisk konsulent

Læs mere

Børnehaven Græshoppen Nørregade 27, Rørbæk 9500 Hobro

Børnehaven Græshoppen Nørregade 27, Rørbæk 9500 Hobro Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Uanmeldte tilsyn Journaler: 28.09.00-K09-15-17 Ref.: Charlotte Weiergang Teinvig Dato:

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Før. (formål/dannelse) (mål) Emne: Udforske krible krable livet udenfor med fokus på sneglen, bænkebideren, edderkoppen, myren, og regnormen.

Før. (formål/dannelse) (mål) Emne: Udforske krible krable livet udenfor med fokus på sneglen, bænkebideren, edderkoppen, myren, og regnormen. Emne: Udforske krible krable livet udenfor med fokus på sneglen, bænkebideren, edderkoppen, myren, og regnormen. Hvilke børn: 3 drenge og 1 pige Alder: V. 12 mdr, A. 16 mdr, E. 20 mdr, V. 28 mdr Periode:

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Sortebakken Nørager

Børnehaven Regnbuen Sortebakken Nørager Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journaler: 28.09.00-K09-15-17 Ref.: Charlotte Weiergang Teinvig Dato: 18-01-2019 Uanmeldte

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet.

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet. Uanmeldt tilsyn Institution Dansk Tysk Børnehus Status Privat (selvejende/kommunal/privat) Adresse Mariendalsvej 59 A-B Leder Sophia Gravenhorst Normerede pladser 0-3 år 12 Normerede pladser 3-6 år 44

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: Børn og voksne bliver budt godmorgen med smil og øjenkontakt.

Læs mere

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold:

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold: Pædagogiske Indhold: Seks temaer...3 Sociale kompetencer...4 Sproglig udvikling...5 Kulturelle udtryk og værdier...6 Natur og naturfænomener...7 Krop og bevægelse...8 Alsidig personlig udvikling...9 Et

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2018 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Stedfortræder

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Tilsyn for private daginstitutioner

Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn 2018 Tilsynsrapport for: Børnehaven.com Dato for tilsyn: den 7. november 2018 Deltagere: Kristina Holt, leder Inger Lenau, pædagog Sara Lystlund, pædagogmedhjælper

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 vinter 2019 Dagtilbud: Solstrålen Daglig leder: Karen Jepsen Dato og tidspunkt: 7. januar 2019 (observationer) samt møde

Læs mere

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf Grøfthøjparken 2 8260 Viby J Tlf. 4185 5723 Indhold Indledning s. 04 Relationer s. 05 Pædagogens rolle s. 06 Børns kompetencer s. 08 Krop og bevægelse s. 09 Børns venskaber s. 10 Læring og kvalitet s.

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø Tilsynsrapport Børnehuset Arresø April 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Pædagogisk tilsyn i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Troldhøj Adresse: Havnegade 44-46, 3730 Nexø Telefon: 56 49 40 22 Leder: Ingrid Tilsynsdato: 12. november 2012. Tidligere tilsyn:

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge deltager i fælles vokseninitierede aktiviteter veksler mellem at være iagttagende

Læs mere

Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015

Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 Sprogindsatsen muligheder gennem sprog Sammenhæng også i overgange Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Sprogindsatsen

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Telefon: Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Jacob A. Riis Børnehave

Telefon: Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Jacob A. Riis Børnehave Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg www.esbjergkommune.dk 29-06-2017 Telefon: +45 7616 1616 Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Jacob A. Riis Børnehave Tilsynsbesøg planlagt til: 29-06-2017

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder):

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: 25.06.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 27.06.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Anders Johnsen Institutionens navn:

Læs mere

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.:

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.: Pædagogiske læreplaner for Rødkilde Børnehus Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i 2004. Den foreskriver bl.a.: Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer trivsel,

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Frugthaven, børnehaven Daglig leder: Dennis Langelund Clemmensen Dato og tidspunkt: 12. november 2018, fra ca.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 etablere venskaber smiler ved synet af bestemte børn spørger bestemte børn, om de vil

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogisk læreplan for

Pædagogisk læreplan for 1 Pædagogisk læreplan for Børnehusene Buldervang Børnehuset Møllevang/Vuggestue 2014 Udarbejdet efter fælles skabelon for pædagogiske læreplaner i Kalundborg Kommune 2 SMTTE MODEL SAMMENHÆNG Hvad er vilkårene?

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

4 blokke hver deres fokus

4 blokke hver deres fokus Struktur og forløb 6.30 9.30 BLOK 1 9.30 12.00 BLOK 2 12.00 14.00 BLOK 3 14.00 17.00 BLOK 4 Morgen Formiddag Middag Eftermiddag HYGGE KREATIVITET UDELIV FRI LEG 4 blokke hver deres fokus BLOK 1 BLOK 2

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen. Tilsynsbesøg planlagt til: Tilsynstype: EUAT: Uanmeldt tilsyn - dagtilbud Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg www.esbjergkommune.dk Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Afd. Egeknoppen Tilsynsbesøg planlagt til: 12062017 Tilsynstype: Uanmeldt tilsyn Ifølge slovens

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Georgs Vugge

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Georgs Vugge Dato for uanmeldt tilsyn: 29. november 2018 Dato for anmeldt tilsyn: 5. december 2018 Tilsynsførende konsulent: Jette Lund Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Carina Maria True Institutionens

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Personlige forudsætninger.

Personlige forudsætninger. 4 år Guides til at rydde op på stuen og legepladsen. Eget tøj på egen plads. (holde styr på garderobe) Faste rutiner omkring spisesituationen. Skal kunne dække et bord, med hjælp fra en voksen. 4 år 1.

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

MÅL- OG HANDLEPLANSSKEMA

MÅL- OG HANDLEPLANSSKEMA MÅL- OG HANDLEPLANSSKEMA Emne: Personlig udvikling Periode: Feb-marts 2019 Tema: Jeg kan selv Værdisætning det der er vigtigt/betydningsfuldt: Afdeling: Vuggestuen Vi finder det værdifuldt, at børnene

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Spjellerup Privat institution 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud... 3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn... 3 Tilsynsrapportens grundlag... 3

Læs mere

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.:

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: Pædagogisk læreplan Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158274#kap2 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for

Læs mere