KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 5: DEBITORSTYRING"

Transkript

1 Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes til postering af indbetalinger. Forklare udligning af indbetalinger mod debitorposter. Forklare fremgangsmåden for annullering af udligning. Forklare fremgangsmåden for tilbageførsel af debitorposter posteret ved hjælp af kladder. Forklare opsætning af kontantrabatter i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare transaktioner, der involverer kontantrabatter. Forklare opsætning af betalingstolerance i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare transaktioner, hvor brug af betalingstolerance letter arbejdet. Forklar hvorfor og hvornår rykkere og rentenotaer benyttes. Gennemgå opsætning af rykkere i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare fremgangsmåden for oprettelse og udstedelse af rykkere. Forklare opsætning af rentebetingelser i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare fremgangsmåden for oprettelse og udstedelse af rentenotaer. Forklare debitorposter og detaljerede debitorposter. Dette kapitel omhandler debitorstyring i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Først gennemgås overordnet de skærmbilleder, der er relevante for debitorstyring. Herefter forklares nærmere: Bogføring og udligning af indbetalinger. Annullering af udligning og tilbageførsel af debitorposter. Opsætning og behandling af kontantrabatter og betalingstolerancer. Kapitlet beskriver derudover faciliteter til inddrivelse af tilgodehavende såsom rykkermeddelelser og rentenotaer. 5-1

2 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Til sidst gives et overblik over strukturen af debitorposter og tilhørende detaljerede debitorposter. Bemærk: For at kunne gennemføre eksemplerne i dette afsnit kræves en standard Microsoft Dynamics NAV 5.0 database indeholdende et standard CRONUS-regnskab. Debitorkort og tilgodehavender Debitorstyring er en vigtig del af den samlede økonomiske styring af virksomheden. I Microsoft Dynamics NAV 5.0 benyttes fanebladet Betaling på debitorkortet til at definere hvordan kunders indbetalinger håndteres. FIGUR 5.1 DEBITORKORT, FANEBLADET BETALING På dette faneblad defineres de følgende områder vedrørende håndtering af indbetalinger: Udligningsmetode Betalingsbetingelse og - form Rykker- og renteberegningsbetingelser Om betalingstolerancer accepteres Områderne vil blive nærmere beskrevet i de afsnit, der omhandler funktionaliteten. Overblik over indbetalingskladden Indbetalingskladden benyttes til postering af indbetalinger fra debitorer. I dette afsnit beskrives kladdevinduet som forberedelse til den efterfølgende håndtering af indbetalinger. 5-2

3 Kapitel 5: Debitorstyring Indbetalingskladden kan åbnes fra de følgende to mapper i menuen Økonomistyring: Likviditetsstyring Tilgodehavender I dette afsnit tilgås indbetalingskladden fra mappen Tilgodehavender. FIGUR 5.2 INDBETALINGSKLADDEN De følgende feltværdier er almindeligt brugte ved bogføring af indbetalinger: Bilagstype = Betaling Kontotype = Debitor Modkontotype = Bank De følgende felter i indbetalingskladden er vigtige ved bogføring af indbetalinger: Felt Kladdenavn Bilagsnr. Beløb Beskrivelse Bestemmer standard-modkonto og bilagsnummerserie. Hvis det valgte kladdenavn er sat op til at benytte en nummerserie, bliver dette felt automatisk udfyldt. Hvis feltet Nummerserie i kladdenavnet er tomt skal bilagsnr.- feltet på kladdelinjerne udfyldes manuelt. Indtastes med negativt fortegn. 5-3

4 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Udligning af indbetalinger Indbetalinger kan udlignes mod debitorposter på følgende måder: Samtidigt med bogføring af indbetalingen. Efter at indbetalingen er bogført, såfremt den ikke da blev udlignet mod debitorposter. I dette afsnit beskrives udligningsmetoderne og vinduet Udlign debitorposter forklares. De forskellige måder at udligne indbetalinger i indbetalingskladden gennemgås, herunder: Udlign en indbetaling mod en enkelt faktura. Udlign en indbetaling mod flere fakturaer. Udlign en delindbetaling mod en enkelt faktura. Udlign en delindbetaling mod flere fakturaer. Bemærk: De fire ovennævnte procedurer vedrører ikke specifikke indbetalinger og fakturaer. For at undgå konflikter med de øvrige eksempler i dette afsnit bør debitorer med numrene ikke benyttes når de fire procedurer afprøves. Det sidste afsnit forklarer udligning af bogførte betalinger, kreditnotaer og refusioner, der ikke blev udlignet samtidigt med bogføring af indbetalingskladden. Udligningsmetoder Det er muligt at bogføre indbetalinger på en debitors konto uden at udligne mod en debitorpost. I dette tilfælde bestemmer værdien i feltet Udligningsmetode på fanebladet Betaling på debitorkortet, hvordan den åbne indbetalings debitorpost behandles. Mulighederne for udligningsmetode er: Åben post Saldo Vælges Åben post vil bogføring af en indbetaling på en debitors konto ikke blive udlignet mod en faktura, men blive bogførte som en åben debitorpost. Vælges Saldo vil bogføring af en indbetaling på en debitors konto automatisk blive udlignet mod de(n) ældste af debitorens åbne debitorposter. Såfremt udligning foretages samtidigt med bogføring af indbetalingen vil valget af udligningsmetode på debitorkortet altså ikke have nogen betydning. Men hvis udligningen ikke foretages samtidigt med bogføring af indbetalingen, er det 5-4

5 Kapitel 5: Debitorstyring vigtigt at forstå, hvordan de åbne debitorposter påvirkes af valget af udligningsmetode. Vinduet Udlign debitorposter Vinduet Udlign debitorposter bruges til at udligne åbne debitorposter for den valgte debitor. Vinduet kan åbnes fra forskellige steder i Microsoft Dynamics NAV 5.0. I dette afsnit åbnes vinduet fra de følgende to vinduer: Indbetalingskladden, for at udligne indbetalinger samtidigt med bogføringen. Vinduet Debitorposter, for at udligne åbne indbetalinger efter at disse er bogført. Klik Funktion > Udlign for at åbne vinduet Udlign debitorposter fra ét af de to ovennævnte vinduer. FIGUR 5.3 VINDUET UDLIGN DEBITORPOSTER I dette afsnit åbnes vinduet Udlign debitorposter fra begge ovennævnte vinduer afhængigt af, om udligning foretages samtidigt med eller efter bogføring af indbetalingen. Vinduet Udlign debitorposter er inddelt i fire områder: Et hoved med fanebladet Generelt Debitorpost-linjer 5-5

6 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Sumfelter vedrørende udligningen Menuknapper Fanebladet Generelt indeholder oplysninger om den udlignende post og debitoren. Oplysningerne her bestemmer håndtering af: Kontantrabatter Betalingstolerancer Realiserede tab eller gevinst på fremmed valuta. Feltet Vis kun de valgte poster, der skal udlignes bruges som filter til kun at få vist de poster der er valgt til at skulle udlignes af den udlignende post i hovedet. Området med debitorpostlinjer viser alle åbne debitorposter og bruges til at udpege hvilke poster, der skal udlignes af den udlignende post i hovedet. Der kan indtastes eller ændres i følgende felter: Felt Udlignings-id Beløb, der skal udlignes Forfaldsdato Kont.rabatdato Kontantrabat-tolerancedato Mulig restkontantrabat Maks. betalings-tolerance Beskrivelse Identificerer hvem eller hvad, der udligner debitorposten og kræves udfyldt for at kunne bogføre udligningen. Benyttes ved delindbetaling er til at specificere hvor stort et beløb af det samlede debitorpostbeløb, der skal udlignes. Viser hvornår en debitorpost forfalder til betaling. Viser seneste dato for hvornår en debitorpost skal betales for at kunne udnytte kontantrabat. Viser seneste dato inklusive eventuel toleranceperiode for hvornår en debitorpost skal betales for at kunne udnytte kontantrabat. Viser tilbageværende mulige kontantrabat, der kan opnås hvis betaling sker inden kontantrabatdatoen. Viser det maksimalt tolererede beløb, som beløbet i posten kan afvige fra det beløb, der angivet på fakturaen eller kreditnotaen. Under debitorpostlinjerne ses de følgende sumfelter, der viser løbende opdaterede summer for den aktuelle udligning: Udlign. valuta Beløb, der skal udlignes Kontantrabatbeløb Afrunding 5-6

7 Kapitel 5: Debitorstyring Udligningsbeløb Beløb til rådighed Saldo Tryk F1 for online-hjælp for mere information om felterne. I bunden af vinduet Udlign debitorposter ses de følgende Menuknapper: Post Udligning Naviger Hjælp Menuknappen Post giver adgang til yderligere information om den valgte linje. Menuknappen Udligning indeholder de følgende muligheder: Menupunkt Angiv udlignende post Fjern udlignende post Sæt udlignings-id Efterudlign Funktion Benyttes til at angive hvilken post, der skal fungere som den udlignende post i fanebladet Generelt. Det er nødvendigt når allerede bogførte debitorposter skal udlignes. Benyttes til at fjerne den udlignende post fra fanebladet Generelt. Benyttes til at sætte Udlignings-id på de linjer, der skal udlignes mod den udlignende post i fanebladet Generelt. Benyttes til at bogføre udligningen, når der er tale om udligning af allerede bogførte debitorposter. Menuknappen Naviger åbner vinduet Naviger for posten i den valgte linje. Menuknappen Hjælp åbner den til vinduet hørende online-hjælp. Udlign en indbetaling mod en enkelt faktura Følg nedenstående trin for at bogføre en indbetaling og udligne hele beløbet mod en enkelt faktura: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Kontroller at det korrekte kladdenavn er valgt i feltet Kladdenavn. 3. Indtast datoen for modtagelsen af indbetalingen i feltet Bogføringsdato. 4. Vælg Betaling i feltet Bilagstype. 5. Ret om nødvendigt feltet Bilagsnr.. 6. Vælg Debitor i feltet Kontotype. 5-7

8 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik på Assistknappen i feltet Kontonr. og vælg debitoren. 8. Klik OK. 9. Klik Funktion > Udlign Klik på linjen med fakturaen, der skal udlignes med betalingen. 11. Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 12. Klik OK. 13. Bemærk at feltet Beløb indeholder fakturaens beløb. Kontroller at dette beløb svarer til det indbetalte beløb. 14. Kontroller at felterne Modkontotype og Modkonto peger på den korrekte bankkonto. 15. Klik Bogføring > Bogfør. 16. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 17. Klik OK. 18. Luk indbetalingskladden. Udlign en indbetaling mod flere fakturaer Følg nedenstående trin for at bogføre en indbetaling og udligne hele beløbet mod flere fakturaer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Kontroller at det korrekte kladdenavn er valgt i feltet Kladdenavn. 3. Indtast datoen for modtagelsen af indbetalingen i feltet Bogføringsdato. 4. Vælg Betaling i feltet Bilagstype. 5. Ret om nødvendigt feltet Bilagsnr.. 6. Vælg Debitor i feltet Kontotype. 7. Klik på Assistknappen i feltet Kontonr. og vælg debitoren. 8. Klik OK. 9. Klik Funktion > Udlign Klik på linjen med fakturaen, der skal udlignes med betalingen. 11. Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 12. Klik OK. 13. Gentag trin for de øvrige fakturalinjer. 14. Kontroller at feltet Saldo i bunden af vinduet viser 0 (nul). 15. Klik OK. 16. Kontroller at felterne Modkontotype og Modkonto peger på den korrekte bankkonto. 17. Klik Bogføring > Bogfør. 18. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 19. Klik OK. 20. Luk indbetalingskladden. 5-8

9 Kapitel 5: Debitorstyring Udlign en delindbetaling mod en enkelt faktura Følg nedenstående trin for at bogføre en delindbetaling og udligne hele beløbet mod en enkelt faktura: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Kontroller at det korrekte kladdenavn er valgt i feltet Kladdenavn. 3. Indtast datoen for modtagelsen af indbetalingen i feltet Bogføringsdato. 4. Vælg Betaling i feltet Bilagstype. 5. Ret om nødvendigt feltet Bilagsnr.. 6. Vælg Debitor i feltet Kontotype. 7. Klik på Assistknappen i feltet Kontonr. og vælg debitoren. 8. Klik OK. 9. Indtast det indbetalte beløb i feltet Beløb med negativt fortegn. 10. Klik Funktion > Udlign Klik på linjen med fakturaen, der skal del-udlignes med betalingen. 12. Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 13. Klik OK. 14. Kontroller at felterne Modkontotype og Modkonto peger på den korrekte bankkonto. 15. Klik Bogføring > Bogfør. 16. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 17. Klik OK. 18. Luk indbetalingskladden. Udlign en delindbetaling mod flere fakturaer Følg nedenstående trin for at bogføre en delindbetaling og udligne hele beløbet mod flere fakturaer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Kontroller at det korrekte kladdenavn er valgt i feltet Kladdenavn. 3. Indtast datoen for modtagelsen af indbetalingen i feltet Bogføringsdato. 4. Vælg Betaling i feltet Bilagstype. 5. Ret om nødvendigt feltet Bilagsnr.. 6. Vælg Debitor i feltet Kontotype. 7. Klik på Assistknappen i feltet Kontonr. og vælg debitoren. 8. Klik OK. 9. Klik Funktion > Udlign Klik på linjen med fakturaen, der skal udlignes med betalingen. 11. Klik i feltet Beløb, der skal udlignes. 5-9

10 Finans i Microsoft Dynamics NAV Tryk F Indtast den del af det indbetalte beløb, der skal udlignes mod denne faktura som et positivt beløb. 14. Gentag trin for de øvrige fakturalinjer. 15. Klik OK. 16. Bemærk, at feltet Beløb viser den negative sum af alle valgte fakturaer. Kontroller at beløbet svarer til det indbetalte beløb. 17. Kontroller at felterne Modkontotype og Modkonto peger på den korrekte bankkonto. 18. Klik Bogføring > Bogfør. 19. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 20. Klik OK. 21. Luk indbetalingskladden. Udlign en refusion Åbne kreditnotaer kan sammen med åbne fakturaer udlignes mod den samme indbetalingslinje hvis man benytter samme fremgangsmåde som ved udligning af indbetalinger mod flere fakturaer. Fakturaer og kreditnotaer kan også udlignes mod en refusion i Microsoft Dynamics NAV. De eneste forskelle og forudsætninger i udligningsprocessen er disse: I vinduet Indbetalingskladde: Bilagstype skal være Refusion. Feltet Beløb skal være positivt. Summen af udlignede kreditnotaer skal være større end summen af udlignede fakturaer. Demonstration: Efterudligning af bogførte debitorposter Når en betaling, kreditnota eller refusion bogføres uden at blive udlignet mod en åben debitorpost kan den efterfølgende udlignes fra vinduet Udlign debitorposter. Scenario Den. 18 januar, 2008 modtager debitorbogholderen hos CRONUS Danmark A/S en indbetaling fra debitor på kr ,29. Da han ikke ved hvilke fakturaer betalingen vedrører, bogfører han indtil videre betalingen på debitorens konto. Senere vil han foretage en efterudligning. 5-10

11 Kapitel 5: Debitorstyring To dage senere bliver han adviseret om, at betalingen vedrører: Faktura 00-11, kr ,2963,47 Kreditnota , kr ,00 I denne gennemgang bliver betalingen først bogført på debitorens konto for efterfølgende at blive udlignet. Trin Følg denne fremgangsmåde for at bogføre betalingen i denne gennemgang: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes , Klik Bogføring > Bogfør. 9. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 10. Klik OK. 11. Luk indbetalingskladden. Følg denne fremgangsmåde for at efterudligne den bogførte betaling mod den åbne faktura og kreditnota: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitor nummer Klik Debitor > Poster. 4. Klik Funktion > Udlign. 5. Klik på betalingslinjen med datoen og beløbet , Klik Udligning > Angiv udlignende post. 7. Bemærk: Fanebladet Generelt er udfyldt med information om betalingen. Betalingslinjen er fjernet fra linjerne så man ikke længere kan sætte udlignings-id for den. 8. Klik på linjen med faktura og beløbet , Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 10. Bemærk, at feltet Saldo i bunden af vinduet viser 2.508,00. Det er kreditnotaens beløb. 11. Klik på linjen med kreditnota Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 13. Bemærk af feltet Saldo i bunden af vinduet nu viser

12 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Følg denne fremgangsmåde for at bogføre udligningen: 1. Klik Udligning > Efterudlign Gennemse værdierne i vinduet Efterudlign: Bilagsnr. er det samme som Bilagsnr. for betalingen på fanebladet Generelt. Bogføringsdato er den samme som for betalingen på fanebladet Generelt. 3. Disse felter kan ændres, hvis det ønskes: Udlign poster i lukkede regnskabsperioder ved at ændre Bogføringsdato til en dato i en åben periode. Ret Bilagsnr. for at benytte et andet nummer til at identificere udligningsposterne. 4. Klik OK. 5. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 6. Luk vinduet Udlign debitorposter. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse den bogførte udligning: 1. Gennemse de udlignede linjer i vinduet Debitorposter. Bemærk at feltet Restbeløb viser 0 for: Den fuldt betalte faktura Kreditnota Betalingslinjen dateret Klik på betalingslinjen og klik Post > Udlignede poster. 3. Bemærk at både fakturaen og kreditnotaen vises. 4. Luk vinduet Udlignede deb.poster. 5. klik på linjen med fakturaen og klik Post > Udlignede poster. 6. Bemærk at kun betalingslinjen vises. 7. Luk vinduet Udlignede deb.poster. 8. klik på linjen med kreditnotaen og klik Post > Udlignede poster. 9. Bemærk at kun betalingslinjen vises. 10. Luk vinduerne Udlignede deb.poster, Debitorposter og Debitorkort. 5-12

13 Kapitel 5: Debitorstyring Bemærk: Hvis betalingstolerance-faciliteten ikke benyttes bliver indbetalte beløb udlignet således: Hvis indbetalingen er større end summen af beløbene fra de fakturaer den udlignes mod bliver differencen gemt i feltet Restbeløb på betalingslinjen og alle fakturalinjer bliver lukket. Hvis indbetalingen er mindre end summen af beløbene fra de fakturaer den udlignes mod bliver fakturaerne udlignet og lukket i datorækkefølge med den ældste først. Differencen gemmes i feltet Restbeløb på de fakturaer, der ikke bliver fuldt udlignet. Udlign en allerede bogført delindbetaling Følg denne fremgangsmåde for at efterudligne en delbetaling: 1. Bogfør en delbetaling i indbetalingskladden uden at udligne indbetalingen mod en faktura. 2. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 3. Find debitoren. 4. Klik Debitor > Poster. 5. Klik Funktion > Udlign. 6. Vælg betalingen, der endnu ikke er blevet udlignet og klik Udligning > Angiv udlignende post. 7. Vælg linjen med fakturaen, som delindbetalingen skal udlignes mod og klik Udligning > Sæt udlignings-id. Bemærk at fakturaens fulde beløb er udfyldt i feltet Beløb til udligning. 8. Klik i feltet Beløb til udligning og tryk F2. 9. Ret beløbet til størrelsen på delindbetaling en. Feltet Saldo i bunden af vinduet viser nu

14 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Udlign og bogfør en indbetaling Scenario Den 25. januar modtager du en indbetaling på kr ,90 fra debitor nummer 30000, Lauritzen Kontormøbler A/S. Indbetalingen vedrører de følgende fakturaer: Faktura/Bilagsnr. Indbetalt beløb , ,75 Som debitorbogholder hos CRONUS Danmark A/S skal du nu udligne betalingen mod debitorens fakturaer og bogføre den. Benyt kladdenavnet Bank i bogføringen. Gennemse de dannede debitorposter efter bogføring. TIP: Du skal trykke F2 for at ændre feltet Beløb, der skal udlignes. Giv dig selv en udfordring 1. Indtast kladdelinjen med indbetalingen fra debitor Udlign både den fulde indbetaling og delindbetaling en. 3. Bogfør kladdelinjen. 4. Gennemse debitorposterne. Brug for hjælp? 1. Åbn kladdenavnet Bank i indbetalingskladden. 2. Indtast kladdelinjen med indbetalingen fra debitor Undlad at indtaste noget i feltet Beløb. 3. Åbn vinduet Udlign debitorposter. 4. Udlign bilagsnr fuldt ud. 5. Del-udlign bilagsnr Luk vinduet Udlign debitorposter. 7. Bogfør kladdelinjen. 8. Åbn vinduet Debitorkort. 9. Åbn herfra vinduet Poster. 10. Gennemse debitorposterne vedrørende bogføringen af betalingen. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 5-14

15 Kapitel 5: Debitorstyring 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes , Klik Funktion > Udlign Klik i linjen for Bilagsnr Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 11. Klik i linjen for Bilagsnr Klik i feltet Beløb, der skal udlignes og tryk F Indtast , Kontroller at feltet Saldo i bunden af vinduet viser 0, Klik OK. 16. Klik Bogføring > Bogfør. 17. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 18. Klik OK. 19. Luk indbetalingskladden. 20. Klik på Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 21. Find debitor Lauritzen Kontormøbler A/S. 22. Klik Debitor > Poster. 23. Gennemse de bogførte poster. Bemærk at: a. Bilagsnr har et Restbeløb på 0,00. b. Bilagsnr har et Restbeløb på ,35. c. Betalingslinjen bogført den har et Restbeløb på 0, Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. 5-15

16 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Efterudlign en indbetaling Scenario Den 31. januar 2008 modtager du endnu en indbetaling fra debitor Indbetalingen er på kr ,61. Da indbetalingen ikke refererer til hvilke fakturaer, den vedrører, kontakter du din kundes kreditorbogholderi. Desværre har kreditorbogholderen fri. Da det er sidste dag i måneden, beslutter du dig for at bogføre indbetalingen på debitorens konto, men foretage udligningen på et senere tidspunkt. Den følgende uge ringer kreditorbogholderen fra Lauritzen Kontormøbler A/S og oplyser at indbetalingen dækker det fulde beløb på faktura men kun kr ,61 af faktura De har returneret en del af varerne og forventer at modtage en kreditnota på fakturaens restbeløb. Som debitorbogholder hos CRONUS Danmark A/S er det nu din opgave at bogføre indbetalingen til kundens konto og foretage en efterudligning. Benyt kladdenavnet Bank til bogføringen. Giv dig selv en udfordring 1. Bogfør indbetalingen som omtalt i scenariet. 2. Udlign betalingen mod fakturaerne omtalt i scenariet via vinduet Debitorkort. 3. Bogfør udligningen. Brug for hjælp? 1. Åbn kladdenavnet Bank i indbetalingskladden. 2. Indtast kladdelinjen med indbetalingen fra debitor Undlad at udligne indbetalingen. 3. Åbn vinduet Udlign debitorposter. 4. Anvend indbetalingen som den udlignende post. 5. Udlign fuldt ud den ene faktura som beskrevet i scenariet. 6. Udlign delvis den anden faktura som beskrevet i scenariet. 7. Bogfør udligningen. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes ,

17 Kapitel 5: Debitorstyring 8. Klik Bogføring > Bogfør. 9. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 10. Klik OK. 11. Luk indbetalingskladden. 12. Klik på Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 13. Find debitor Klik Debitor > Poster. 15. Klik Funktion > Udlign. 16. Klik i betalingslinjen dateret med beløbet , Klik Udligning > Angiv udlignende post. 18. Klik i linjen for Bilagsnr med beløbet Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 20. Find linjen for Bilagsnr Klik i feltet Beløb, der skal udlignes og tryk F Indtast ,61 og tryk TAB eller RETUR. 23. Klik Udligning > Efterudlign Klik OK. 25. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 26. Luk vinduerne Udlign debitorposter, Debitorposter og Debitorkort. 5-17

18 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Annuller udligning Funktionen til annullering af udligning gør det muligt at tilbageføre poster vedrørende en specifik udligning. Funktionen er tilgængelig fra to forskellige vinduer: Debitorposter Detaljerede debitorposter Ved at annullere en bogført udligning bliver lukkede debitorposter igen åbne. Alle finansposter den fejlagtige udligning måtte have afstedkommet, såsom kontantrabatter og valutakurstab eller -gevinst, bliver ligeledes rettet, når en udligning annulleres. Det er vigtigt at forstå, at det kun er muligt at annullere en udligning nedefra og op. Hvis en post derfor er udlignet mere end én gang skal den seneste udligning annulleres først. Annuller udligning af en debitorpost Følg denne fremgangsmåde for at annullere udligning af debitorposter: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitoren med udligninger, der skal annulleres. 3. Klik Debitor > Poster. 4. Klik i linjen med posten hvis udligning skal annulleres. 5. Klik Funktion > Annuller udligning... Vinduet Annuller udligning af debitorposter viser de tilhørende detaljerede debitorposter, der kan benyttes til annullering af udligningen. 6. Klik i linjen med den tilhørende detaljerede post hvis udligning skal annulleres. 7. Klik Annuller udligning. 8. Klik Ja for at annullere udligningen. Når udligningen annulleres bliver der skabt en ny post med modsat fortegn i feltet Beløb. 9. Klik OK til meddelelsen om at udligningen af posterne blev annulleret. 10. i vinduet Debitorposter gennemses posterne hvis udligning blev annulleret: Feltet Restbeløb indeholder igen det korrekte ikke-udlignede beløb. Feltet Åben er markeret, hvilket viser, at de ikke-udlignede poster igen er åbne. Det er nu muligt at udligne den nyåbnede post mod den korrekte post på normal vis i vinduet Udlign debitorposter. 5-18

19 Øvelse Annuller en bogført udligning Scenario Kapitel 5: Debitorstyring I slutningen af januar modtager du fra debitor Ravel Møbler en indbetaling på kr ,43 vedrørende bilagsnr Da du påbegynder udligning af indbetalingen mod fakturaen, opdager du at en kollega allerede fejlagtigt har udlignet to kreditnotaer mod samme faktura. Efter at have undersøgt sagen nærmere finder du ud af, at kreditnotaerne i stedet skulle have været udlignet mod to andre fakturaer hvis beløb stemmer med kreditnotaernes. Fakturaerne og kreditnotaerne, samt rækkefølgen de blev udlignet i, er: Kreditnota Faktura/Bilagsnr. Beløb , ,70 Som debitorbogholder er det nu din opgave at rette denne fejl. Benyt funktionen til annullering af udligninger og foretag derefter den korrekte udligning af kreditnotaerne mod fakturaerne. Indbetalingen vedrørende bilagsnr skal ikke bogføres i denne øvelse. Giv dig selv en udfordring 1. Annuller udligningen af de to kreditnotaer mod faktura 00-8 som beskrevet i scenariet. 2. Udlign de to kreditnotaer mod de korrekte fakturaer som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn debitorposterne for debitor Vælg den senest udlignede kreditnota og åbn vinduet Annuller udligning af debitorposter. 3. Annuller udligningen. 4. Vælg den først udlignede kreditnota og åbn vinduet Annuller udligning af debitorposter. 5. Annuller udligningen. 6. Åbn vinduet Udlign debitorposter og angiv kreditnota som den udlignende post. 7. Sæt udlignings-id for bilagsnr Bogfør udligningen og luk vinduet Udlign debitorposter. 9. Åbn vinduet Udlign debitorposter og angiv kreditnota som den udlignende post. 10. Sæt udlignings-id for bilagsnr Bogfør udligningen og luk vinduet Udlign debitorposter. 5-19

20 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Klik i linjen for kreditnota med beløbet , Klik Funktion > Annuller udligning Klik Annuller udligning. 7. Klik Ja for at annullere udligningen. 8. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev annulleret. 9. Klik i linjen for kreditnota med beløbet , Klik Funktion > Annuller udligning Klik Annuller udligning. 12. Klik Ja for at annullere udligningen. 13. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev annulleret. 14. Mens linjen for kreditnota stadigt er aktiv klik Funktion > Udlign. 15. Mens linjen for kreditnota er aktiv klik Udligning > Angiv udlignende post. 16. Klik i linjen for bilagsnr Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 18. Klik Udligning > Efterudlign klik OK for at bogføre udligningen Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 21. Luk vinduet Udlign debitorposter. 22. Klik i linjen for bilagsnr Klik Funktion > Udlign. 24. Mens linjen for kreditnota er aktiv klik Udligning > Angiv udlignende post. 25. Klik i linjen for bilagsnr Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 27. Klik Udligning > Efterudlign klik OK for at bogføre udligningen Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 30. Luk vinduerne Udlign debitorposter, Debitorposter og Debitorkort. 5-20

21 Kapitel 5: Debitorstyring Tilbageførsel af bogførte kladder I Microsoft Dynamics NAV 5.0 kan fejlagtige debitorposter posteret ved hjælp af en kladde, såsom salgs- eller indbetalingskladden, tilbageføres. Der er følgende betingelser for at kunne benytte tilbageføringsfunktionen: Posterne skal være bogført fra en kladde eller fra en tidligere tilbageførsel. Debitorposter må ikke være udlignede. Bankposter må ikke være blevet lukket af en afstemning. Summen af beløbsfelterne på finansposterne skal være 0,00. Før en udlignet debitorpost kan tilbageføres, skal udligningen annulleres. I forbindelse med tilbageførslen bliver der for hver kladdelinje bogført korrigerende poster med samme bilagsnummer og bogføringsdato som originalposterne. Efter tilbageførslen skal de korrekte kladdelinjer indtastes og bogføres manuelt. Dette afsnit beskriver hvordan debitorposter tilbageføres. Tilbagefør en bogført kladde Følg denne fremgangsmåde for at tilbageføre en bogført kladde: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitoren. 3. Klik Debitor > Poster. 4. Annuller udligningen af de poster, der ønskes tilbageført. 5. Klik på posten, der ønskes tilbageført. 6. Klik Funktion > Tilbagefør transaktion... Vinduet Tilbagefør transaktionsposter viser alle de poster, der er knyttet sammen af det samme transaktionsnummer. 7. Klik Tilbageførsel > Tilbagefør. 8. Klik Ja for at tilbageføre posterne. 9. Klik OK til meddelelsen om, at posterne blev tilbageført. 10. Gennemse de originale og de korrigerende poster i vinduet Debitorposter: En ny korrigerende post, der tilbagefører originalposten ses. Feltet Restbeløb er 0,00 for begge poster. Feltet Åben er ikke markeret, hvilket viser at begge poster er lukkede. 5-21

22 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Tilbagefør en bogført kladde Scenario Da åbningsbalancen per for debitor blev bogført skete det med en fejl vedrørende faktura Et syvtal blev forbyttet med et tretal og som følge heraf blev det forkerte beløb kr ,72 bogført i stedet for det korrekte kr ,72. Fakturaen blev indbetalt den på bilagsnummer 2596 og denne indbetaling skal nu tilbageføres. Bogholderen beder dig nøjes med at tilbageføre indbetalingen, men vil selv foretage den korrekte bogføring senere. Før du kan tilbageføre posten skal du annullere udligningen af indbetalingen. Bemærk: Efterudlign ikke de andre fakturaer hvis udligning annulleres samtidigt med faktura Disse åbne fakturaer benyttes i en senere demonstration Giv dig selv en udfordring 1. Annuller udligning af fakturaen som beskrevet i scenariet. 2. Tilbagefør kladden som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Debitorposter for debitor Benyt vinduet Annuller udligning af debitorposter til at annullere udligningen af faktura 00-1 med betaling Tilbagefør posten 00-1 fra vinduet Debitorposter. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Klik i linjen for Bilagsnr Klik Funktion > Annuller udligning Klik i den første linje, der vedrører Bilagsnr (bemærk at feltet Oprindeligt bilagsnr. viser 00-1). 7. Klik Annuller udligning. 8. Klik Ja for at annullere udligningen. 9. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev annulleret. 10. Mens linjen for Bilagsnr stadigt er aktiv klik Funktion > Tilbagefør transaktion klik Tilbageførsel > Tilbagefør. 5-22

23 Kapitel 5: Debitorstyring 12. Klik Ja for at tilbageføre posterne. 13. Klik OK til meddelelsen om at posterne blev tilbageført. 14. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. 5-23

24 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Opsætning af kontantrabatter Formålet med at tilbyde kontantrabatter er at give kunder et incitament til at betale deres skyldige beløb tidligere. Der er følgende muligheder for at angive kontantrabat for en given faktura: Hvis kontantrabatten er kendt på tidspunktet for indtastningen af fakturaen eller salgsordren: Vælg en eksisterende betalingsbetingelse. Opret en ny betalingsbetingelse for fakturaen eller salgsordren. Hvis kontantrabatten ikke kendes før tidspunktet for fakturaens betaling: Kunden kan have reduceret betalingen uden forudgående aftale om kontantrabat. Hvis reduktionen er acceptabel så ret fakturaens betalingsbetingelse efter at den er bogført. Det er også muligt at beregne sig kontantrabat af udstedte kreditnotaer. Derved kan man automatisk nedbringe den kontantrabat der blev givet på den faktura, som kreditnotaen udligner. I dette afsnit sættes kontantrabatter op. Fastlæg beregningsgrundlaget for kontantrabatter Finanskonti til kontantrabatter skal sættes forskelligt op afhængigt af om kontantrabatter beregnes af beløb: Inklusive moms Eksklusive moms Opsætningen er bestemt af følgende felter i vinduet Regnskabsopsætning: Kont.rabat før moms Reguler moms ved kontantrabat Opsætningen af hver mulighed forklares i dette afsnit. 5-24

25 Kapitel 5: Debitorstyring Bemærk: I vinduet Regnskabsopsætning er felterne Kont.rabat før moms og Reguler moms ved kontantrabatgensidigt udelukkende. Det betyder at højst et af felterne kan være markeret. Begge felter må dog gerne være tomme samtidigt. Som konsekvens heraf kan kontantrabatkonti ikke indsættes i vinduet Debitorbogføringsgrupper hvis feltet Reguler moms ved kontantrabat er markeret. Tilsvarende kan kontantrabatkonti ikke indsættes i vinduet Bogføringsopsætning hvis feltet Kont.rabat før moms er markeret. Beregn kontantrabat af beløb eksklusive moms Følg denne fremgangsmåde for at sætte beregningsgrundlaget for kontantberegning til at være beløb eksklusive moms: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning. 2. Marker feltet Kont.rabat før moms for at beregne kontantrabat på grundlag af: Feltet Beløb i salgsdokumenter. Feltet Salg/køb (RV) i kladder. 3. Lad feltet Kont.rabat før momsvære tomt for at beregne kontantrabat på grundlag af: Feltet Beløb Inkl. moms i salgsdokumenter. Feltet Beløb i kladder. 4. Luk vinduet Regnskabsopsætning. Bemærk: Hvis kladder benyttes til registrering af salgstransaktioner og feltet Kont.rabat før moms er markeret, så skal der indtastes et beløb i feltet Salg/køb (RV) på kladdelinjen. Hvis der ikke indtastes et beløb bliver kontantrabatten altid 0,

26 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Hvis feltet Kont.rabat før moms er markeret, skal disse kontantrabatkonti sættes op i vinduet Debitorbogføringsgruppe: Felt Kont.rabatdebetkonto Kont.rabatkreditkonto Beskrivelse Finanskonto, som kontantrabatter skal bogføres på, når indbetalinger fra kunder i den givne debitorbogføringsgruppe bogføres. Finanskonto, som nedsættelser af kontantrabatter skal bogføres på, når indbetalinger fra kunder i den givne debitorbogføringsgruppe bogføres. Følg denne fremgangsmåde for at sætte kontantrabatkonti op på debitorbogføringsgrupper: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Bogføringsgrupper > Debitor. 2. For hver debitorbogføringsgruppe, der benytter kontantrabatter: Klik Assistknappen i feltet Kont.rabatdebetkonto og vælg den ønskede finanskonto. Klik Assistknappen i feltet Kont.rabatkreditkonto og vælg den ønskede finanskonto. 3. Luk vinduet Debitorbogføringsgrupper. Beregn kontantrabat af beløb inklusive moms Følg denne fremgangsmåde for at sætte programmet op til at genberegne momsbeløb når kontantrabatter bogføres: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning. 2. Marker feltet Reguler moms ved kontantrabat for at aktivere funktionaliteten. 3. Luk vinduet Regnskabsopsætning. 4. Vælg Opsætning > Momsbogføringsgruppe > Bogføringsopsætning. 5. For hver relevant kombination af momsbogføringsgrupper markeres feltet Reguler moms ved kontantrabat. 6. Luk vinduet Momsbogf.opsætning. 5-26

27 Kapitel 5: Debitorstyring Hvis feltet Reguler moms ved kontantrabatter markeret skal følgende to salgskontantrabatkonti sættes op i vinduet Bogføringsopsætning: Felt Kont.rabatdebetkonto Kont.rabatkreditkonto Beskrivelse Finanskonto, der skal bogføres ydede salgskontantrabatter på, når betaling for salg med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktgruppe bogføres. Finanskonto, som der skal bogføres reduktioner af salgskontantrabatter på, når betaling for salg med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktgruppe bogføres. Følg denne fremgangsmåde for at sætte kontantrabatkonti op i vinduet Bogføringsopsætning: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Bogføringsgrupper > Generelt > Bogføringsopsætning. 2. For hver kombination af bogføringsgrupper, der benytter kontantrabatter: Klik Assistknappen i feltet Kont.rabatdebetkonto og vælg den ønskede finanskonto. Klik Assistknappen i feltet Kont.rabatkreditkonto og vælg den ønskede finanskonto. 3. Luk vinduet Bogføringsopsætning. Betalingsbetingelser med kontantrabat Kontantrabat til debitorer bestemmes af opsætningen af betalingsbetingelseskoden på debitorkortet og/eller ved indtastning i hovedet på salgsordren eller -fakturaen. Dette afsnit giver et kort overblik over vinduet Betalingsbetingelser for at forklare hvordan kontantrabatter sættes op. 5-27

28 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 For at åben vinduet Betalingsbetingelser vælges Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Betalingsbetingelser. FIGUR 5.4 VINDUET BETALINGSBETINGELSER Den eneste betalingsbetingelse der til en start er sat op med kontantrabat er 1M(8D). Den er sat således op: Betaling er forfalden en måned efter den bogførte fakturas bilagsdato Hvis betaling modtages inden 8 dage efter bilagsdatoen på den bogførte faktura, kan der opnås 2% kontantrabat. Kontantrabat på kreditnotaer kan ikke opnås med denne betalingsbetingelse, fordi feltet Beregn kont.rabat på kred.notaer ikke er markeret. Opsætning af kontantrabatter på debitorer og salgsdokumenter Når kontantrabat skal ydes til bestemte debitorer sættes betalingsbetingelsen op på debitorernes debitorkort. Når en salgsordre eller -faktura så oprettes til debitoren: Overføres betalingsbetingelsen til salgsdokumentets hoved. Opnåelige kontantrabatter bliver automatisk registreret ved bogføring. Følg denne fremgangsmåde for at sætte betalingsbetingelser op for debitorer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitoren, der skal have tilknyttet en betalingsbetingelse. 3. Klik på fanebladet Betaling. 4. Klik på Assistknappen i feltet Betalingsbeting.kode og vælg den ønskede betalingsbetingelse. 5. Luk vinduet Debitorkort. 5-28

29 Kapitel 5: Debitorstyring Håndter kontantrabatter Alternativt kan betalingsbetingelsen tilknyttes på salgsordre- eller fakturahovedet, hvis: Betalingsbetingelsen ikke er blevet tilknyttet debitorkortet. En anden betalingsbetingelse skal benyttes for den specifikke salgsordre eller -faktura. Spørgsmål med flere svarmuligheder: Opsætning af kontantrabatter 1. Hvilket felt i vinduet Regnskabsopsætning skal være markeret for at kunne indsætte kontantrabatkonti i vinduet Debitorbogføringsgrupper? ( ) Reguler moms ved kontantrabat ( ) Kont.rabat efter moms ( ) Kont.rabat før moms ( ) Tillad kontantrabat 2. Hvilket felt i vinduet Regnskabsopsætning skal være markeret for at kunne indsætte kontantrabatkonti i vinduet Bogføringsopsætning? ( ) Reguler moms ved kontantrabat ( ) Kont.rabat efter moms ( ) Kont.rabat før moms ( ) Tillad kontantrabat 3. Gør følgende i vinduet Betalingsbetingelser for at yde en kontantrabat på 3% hvis betaling modtages inden 10 dage fra bilagsdatoen: ( ) Indtast D10 i feltet Kont.rabat datoform. og 3 i feltet Rabatpct.. ( ) Indtast 10D i feltet Kont.rabat datoform. og 3 i feltet Rabatpct.. ( ) Indtast 10D i feltet Kont.rabat datoform. og 0,03 i feltet Rabatpct.. ( ) Indtast D10 i feltet Kont.rabat datoform. og 0,03 i feltet Rabatpct.. Microsoft Dynamics NAV 5.0 kontrollerer indholdet af feltet Kont.rabatdato på debitorposten i forbindelse med udligning af debitorposten mod: Indbetalinger Refusioner Kreditnotaer 5-29

30 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Hvis bogføringsdatoen for udligningen er lig med eller tidligere end Kont.rabatdato på den udlignede debitorpost, bliver der beregnet kontantrabat såfremt udligningen sker fuldt ud. Når salgsdokumenter bogføres, bliver den opnåelige kontantrabat indsat på debitorposten i de følgende felter: Oprindelig mulig kont.rabat Mulig restkontantrabat I dette afsnit beskrives håndteringen af kontantrabatter. Demonstration: Bogfør en indbetaling med kontantrabat Scenario Kontorcentralen A/S, debitor 10000, i CRONUS Danmark A/S, er sat op med en betalingsbetingelse, der giver mulighed for 2% i kontantrabat, hvis der betales inden otte dage fra bilagsdatoen på fakturaer. Den 28. januar 2008 modtager debitorbogholderen hos CRONUS Danmark A/S en indbetaling på kr ,47 vedrørende faktura Det fulde fakturabeløb på faktura er ,50, men da Kontorcentralen A/S betalte inden 8 dage, har de udnyttet kontantrabatten på 2% og fratrukket kr ,03 fra indbetalingen. I denne demonstration kommer debitorbogholderen ved en fejl til at bogføre indbetalingen per og bemærker da, at kontantrabatten ikke kan udnyttes. Han ændrer derfor datoen til og gennemfører både udligningen og bogføringen. Trin Følg denne fremgangsmåde for at indtaste og udligne kontantrabatten: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,47 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 5-30

31 Kapitel 5: Debitorstyring 11. Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet ikke stemmer, da det viser 1.394,03 svarende til den fratrukne kontantrabat. 12. Luk vinduet Udlign debitorposter. 13. Indtast i feltet Bogføringsdato, hvilket er inden for den periode, hvor kontantrabat kan udnyttes. 14. Klik Funktion > Udlign Bemærk at feltet Kontantrabatbeløb i bunden af vinduet viser ,03 og feltet Saldo viser 0, Klik OK. Følg denne fremgangsmåde for at bogføre indbetalingen med kontantrabatten fratrukket: 1. Klik Bogføring > Bogfør. 2. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 3. Klik OK. 4. Luk indbetalingskladden. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse debitorposterne vedrørende indbetalingen: 1. Klik Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Tryk CTRL+END for at gå til de seneste poster. 5. Gennemse linjen med faktura : Felterne Oprindeligt beløb og Beløb viser det fulde fakturabeløb. Feltet Restbeløb viser 0, Gennemse linjen med betalingen dateret : Feltet Oprindeligt beløb viser det indbetalte beløb. Feltet Beløb viser det indbetalte beløb tillagt kontantrabatten. Feltet Restbeløb viser 0, Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. Demonstration: Bogfør en delindbetaling med kontantrabat Scenario Debitor 40000, Kvalitetsmøbler A/S, har en ubetalt faktura på kr ,00. Hvis fakturaen betales senest 18. december 2007, kan der udnyttes en kontantrabat på kr. 227,

32 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Den 12. december 2007 indbetaler virksomheden kr ,75, hvilket er halvdelen af det skyldige beløb fratrukket kontantrabat ((11.375,00-227,50) / 2 = 5.573,75). Den 18. december indbetales den anden halvdel. Debitorbogholderen bogfører begge indbetalinger og fratrækker kontantrabat, da begge indbetalinger er modtaget senest den 18. december Bemærk: I denne demonstration bogføres posterne i år Trin Følg denne fremgangsmåde for at bogføre den første delindbetaling af en faktura med opnåelig kontantrabat: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,75 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 10. Bemærk felterne i bunden af vinduet: Kontantrabatbeløb viser 0,00. Saldo stemmer ikke, men viser 5.801,25 svarende til den anden halvdel af det skyldige beløb før eventuel kontantrabat er fratrukket. 11. Klik OK. 12. Klik Bogføring > Bogfør. 13. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 14. Klik OK. Følg denne fremgangsmåde for at bogføre den resterende betaling af en faktura med en opnåelig kontantrabat: 1. Indtast i feltet Bogføringsdato i indbetalingskladden. 2. Indtast i feltet Kontonr.. 3. Indtast ,75 i feltet Beløb. 4. Klik Funktion > Udlign Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 5-32

33 Kapitel 5: Debitorstyring 6. Bemærk felterne i bunden af vinduet: Kontantrabatbeløb viser kontantrabatbeløbet på -227,50. Saldo viser 0,00 da fakturaen blev fuldt betalt senest på datoen i feltet Kont.rabatdato i debitorposten. 7. Klik OK. 8. Klik Bogføring > Bogfør. 9. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 10. Klik OK. 11. Luk vinduet Indbetalingskladde. Da begge delindbetaling er blev modtaget senest på datoen i feltet Kont.rabatdato er kontantrabatten opnåelig. Bemærk: Hvis en faktura ikke er fuldt betalt inden for kontantrabatperioden kan kontantrabat ikke opnås. Demonstration: Tilføj kontantrabat efter bogføring af salgsdokumenter Scenario Den 21. januar 2008 opnår debitor en aftale om kontantrabat med CRONUS Danmark A/S. En kontantrabat på 2% kan opnås, hvis betaling er modtaget inden 8 dage fra faktureringstidspunktet. Samme dag bogføres faktura før betalingsbetingelserne er blevet ændret på debitorkortet. Den 29 januar 2008 modtager debitorbogholderen en indbetaling på kr ,44, hvilket er kr ,78 mindre end fakturabeløbet. Da han kontrollerer fakturaen indser han, at de korrekte betalingsbetingelser ikke var blevet benyttet og at differencen udgøres af de 2% kontantrabat. Han ændrer kontantrabatfelterne på debitorposten for denne faktura og bogfører betalingen fratrukket kontantrabat. Bemærk: Vær sikker på at benytte år 2008 i denne demonstration i modsætning til den tidligere demonstration, hvor år 2007 blev benyttet. Trin Følg denne fremgangsmåde for at ændre kontantrabatter på debitorposter: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Klik i feltet Kont.rabatdato i linjen med Bilagsnr

34 Finans i Microsoft Dynamics NAV Tryk F2 og indtast Indtast 1.187,78 i feltet Mulig restkontantrabat. Bemærk at dette beløb skal indtastes i samme valuta som fakturaen 7. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. Følg denne fremgangsmåde for at indtaste og bogføre indbetalingen fratrukket kontantrabat: 1. Vælg Indbetalingskladder i Tilgodehavender-mappen. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,44 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 11. Bemærk felterne i bunden af vinduet: Kontantrabatbeløb viser ,78. Saldo viser 0,00 da indbetaling skete inden for kontantrabatperioden. 12. Klik OK. 13. Luk vinduet Udlign debitorposter. 14. Klik Bogføring > Bogfør. 15. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 16. Klik OK. 17. Luk vinduet Indbetalingskladde. Demonstration: Udlign bogførte indbetalinger mod salgsdokumenter med kontantrabat Når en indbetaling eller refusion udlignes og bogføres i samme proces tager Microsoft Dynamics NAV 5.0 automatisk højde for kontantrabatter på fakturaer og kreditnotaer. Bemærk: Når bogførte indbetalinger og refusioner efterudlignes mod debitorposter med kontantrabatter anbefales det at udligne en indbetaling eller refusion ad gangen. 5-34

35 Kapitel 5: Debitorstyring Scenario Den 25. januar 2008 modtages en indbetaling på kr ,28 fra debitor Det er sidst på dagen og debitorbogholderen kan ikke umiddelbart matche dette beløb med en faktura blandt debitorposterne. Derfor beslutter han sig for at bogføre indbetalingen på kundens konto nu og foretage udligningen senere, når han har fundet årsagen til differencen. Da han har bogført indbetalingen, opdager han at indbetalingen er for faktura Sammenhængen er som følger: Fakturabeløb: ,75 2% kontantrabat på 702,38 var fejlagtigt fratrukket med 702,47 Det indbetalte beløb er derfor ,28 (35.118,75-702,47) Debitorbogholderen bemærker derudover, at indbetalingen modtages en dag senere end kontantrabatdatoen. Han drøfter dette med økonomichefen, der beder ham om at acceptere den fratrukne kontantrabat, da debitoren er en af virksomhedens bedste kunder. Da CRONUS Danmark A/S ikke pt. er sat op til at håndtere betalingstolerancer justerer debitorbogholderen i stedet værdien i feltet Mulig restkontantrabat så den stemmer med den faktisk fratrukne kontantrabat. Han justerer derudover Kont.rabatdato til 25. januar For at spare tid justerer debitorbogholderen kontantrabat-felterne i vinduet Udlign debitorposter og efterudligner derefter indbetalingen mod fakturaen. Trin Følg denne fremgangsmåde for at bogføre indbetalingen til debitoren konto: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes , Klik Bogføring > Bogfør. 9. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 10. Klik OK. 11. Luk indbetalingskladden. 5-35

36 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Følg denne fremgangsmåde for at justere, tildele og bogføre kontantrabatten: 1. Vælg Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Klik Funktion > Udlign. 5. Klik i feltet Kont.rabatdato i linjen med Bilagsnr Tryk F2 og indtast Indtast 702,47 i feltet Mulig restkontantrabat. 8. Tryk TAB eller RETUR for at gemme den indtastede værdi. 9. Klik på betalingslinjen med datoen og beløbet , Klik Udligning > Angiv udlignende post. 11. Klik i linjen med Bilagsnr Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 13. Bemærk felterne i bunden af vinduet: Feltet Kontantrabatbeløb viser 702,47. Feltet Saldo viser 0,00 da kontantrabat-oplysningerne blev ændret til at matche det faktisk fratrukne beløb og datoen for indbetalingen. 14. Klik Udligning > Efterudlign Klik OK. 16. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 17. Luk vinduerne Udlign debitorposter, Debitorposter og Debitorkort. Udlign kreditnotaer med kontantrabatter Når en kreditnota med kontantrabat bogføres og udlignes mod en faktura, bliver feltet Mulig restkontantrabat i fakturaens debitorpost reduceret med kreditnotaens kontantrabat. Følg denne fremgangsmåde for at udligne en bogført kreditnota med kontantrabat mod en faktura: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find den relevante debitor. 3. Klik Debitor > Poster. 4. Klik Funktion > Udlign. 5. Klik i linjen med den relevante kreditnota og klik Udligning > Angiv udlignende post. 6. Klik i linjen med fakturaen, der skal udlignes af kreditnotaen og klik Udligning > Sæt udlignings-id. 7. Klik Udligning > Efterudlign

37 Kapitel 5: Debitorstyring 8. Klik OK for at udligne posterne. 9. Klik OK til meddelelsen om at posterne blev bogført. 10. Luk vinduet Udlign debitorposter. 11. Gennemse de udlignede poster i vinduet Debitorposter. Bemærk at værdien i feltet Mulig restkontantrabat på fakturalinjen er reduceret med kontantrabatten på kreditnotaen. 12. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. 5-37

38 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Bogfør en betaling med kontantrabat Scenario Den 8. januar 2008 kontakter kreditorbogholderen hos debitor dig for at spørge om 2% kontantrabatten på bilag 00-9 stadig kan udnyttes, hvis indbetalingen modtages den selvom det er en dag senere end kontantrabatdatoen. Da det er en af dine bedste kunder, svarer du bekræftende. Den 9. januar 2008 modtager du indbetalingen på kr ,43. Juster kontantrabatdatoen, når du udligner indbetalingen. Giv dig selv en udfordring 1. Indtast indbetalingen som beskrevet i scenariet. 2. Juster og udlign fakturaen som beskrevet i scenariet. 3. Bogfør indbetalingskladden. Brug for hjælp? 1. Indtast i indbetalingskladden indbetalingen som beskrevet i scenariet. 2. Åbn vinduet Udlign debitorposter. 3. Juster kontantrabatdatoen som beskrevet i scenariet. 4. Udlign fakturaen mod indbetalingen. 5. Bogfør indbetalingskladden. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes , Klik Funktion > Udlign Klik i feltet Kont.rabatdato i linjen for Bilagsnr Tryk F2 og indtast Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 12. Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet viser 0, Klik OK. 14. Klik Bogføring > Bogfør. 15. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 16. Klik OK. 17. Luk indbetalingskladden. 5-38

39 Kapitel 5: Debitorstyring Øvelse Udlign en bogført delindbetaling med kontantrabat Scenario Den 8. januar 2008 modtager du fra debitor en indbetaling på kr ,62. Selvom du ikke umiddelbart kan se, hvad indbetalingen vedrører, bogfører du indbetalingen på debitorens konto. Senere erfarer du, at indbetalingen vedrører bilag og da indbetalingen skete var hele kontantrabatten på kr ,63 opnåelig. Der er imidlertid sket en mindre fejl i beregningen af kontantrabatten og debitoren har følgelig fratrukket en for stor kontantrabat. Da der er tale om en god debitor, justerer du den mulige kontantrabat til det faktisk fratrukne: 5.800,00. Bogfør først indbetalingen uden at udligne den mod en faktura. Juster derefter kontantrabatbeløbet, når du efterudligner indbetalingen og fakturaen. Giv dig selv en udfordring 1. Indtast indbetalingen som beskrevet i scenariet. 2. Udlign fakturaen som beskrevet i scenariet. Husk at justere kontantrabatbeløbet. 3. Bogfør indbetalingskladden. Brug for hjælp? 1. Indtast i indbetalingskladden indbetalingen som beskrevet i scenariet. Undlad at udligne indbetalingen mod en faktura. 2. Åbn vinduet Udlign debitorposter. 3. Angiv indbetalingen som den udlignende post 4. Juster kontantrabatbeløbet på Bilagsnr Sæt udlignings-id på bilag Bogfør indbetalingskladden. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Vælg kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. I feltet Kontotype vælges Debitor. 6. I feltet Kontonr. indtastes I feltet Beløb indtastes , Klik Bogføring > Bogfør. 9. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 10. Klik OK. 5-39

40 Finans i Microsoft Dynamics NAV Luk indbetalingskladden. 12. Klik på Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 13. Find debitor Klik Debitor > Poster. 15. Klik Funktion > Udlign. 16. Klik i betalingslinjen dateret med beløbet , Klik Udligning > Angiv udlignende post. 18. Klik i feltet Mulig restkontantrabat i linjen for Bilagsnr Tryk F2 og indtast 5.800, Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 21. Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet viser 0, Klik Udligning > Efterudlign Klik OK. 24. Klik OK til meddelelsen om at udligningen blev bogført. 25. Luk vinduerne Udlign debitorposter, Debitorposter og Debitorkort. 5-40

41 Kapitel 5: Debitorstyring Opsætning af betalingstolerance Fra tid til anden vil en debitor måske over- eller underbetale en faktura. Når det sker, er der to muligheder: Bogfør indbetalingen med et restbeløb. Benyttes denne metode skal restbeløbet udlignes på en anden måde såsom bogføring af en justering og/eller ved at bede kunden indbetale differencen. Sæt betalingstolerancer op til at udligne forskelle, der skyldes differencer mellem det indbetalte og det skyldige beløb. Benyttes denne metode vil opsætningsparametre for acceptable differencer blive benyttet for at bogføre differencerne til finanskonti. Faciliteten til håndtering af betalingstolerance indeholder: Mulighed for at vælge betalingstoleranceprocent, kontantrabattolerance og maksimalt betalingstolerancebeløb. Mulighed for at bestemme om der ønskes en advarsel, når udligning sker ved hjælp af udnyttet betalingstolerance. Mulighed for at bestemme hvilken finanskonto udnyttede betalingstolerancebeløb bogføres på for således at kunne følge op på beløbsstørrelse og hyppighed af betalingstolerancer. Mulighed for at vælge forskellige betalingstolerancer for forskellige valutaer. Mulighed for at arbejde med betalingstolerance på fakturaer, betalinger, kreditnotaer og refusioner. Mulighed for at bestemme at betalingstolerance skal tillades eller forhindres for specifikke debitorer. I Microsoft Dynamics NAV 5.0 er der to typer af betalingstolerancer: Kontantrabattolerance: Tillader at en debitor udnytter en kontantrabat selvom kontantrabatdatoen er overskredet. Betalingstolerance: Tillader mindre afvigelser i et indbetalt beløb som fuld udligning af en åben faktura. I dette afsnit sættes betalingstolerance op i disse vinduer: Debitorkort Regnskabsopsætning Kontoplan Debitorbogføringsgrupper 5-41

42 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Opsætning af betalingstolerance på debitorkort Betalingstolerance er som standard tilladt for alle debitorer. Denne standardindstilling kan ændres på debitorkortet. Følg denne fremgangsmåde for at forhindre betalingstolerance: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitoren, hvor betalingstolerance skal forhindres. 3. Klik på fanebladet Betaling. 4. Marker feltet Ingen betalingstolerance. 5. En meddelelsesboks viser sig med spørgsmålet om betalingstolerance skal forhindres på alle åbne poster. Klik enten: Ja for at forhindre betalingstolerance på åbne nuværende poster og fremtidige fakturaer. Nej for at bevare tilladelsen til betalingstolerance på åbne nuværende poster men forhindre betalingstolerance på fremtidige fakturaer. Følg denne fremgangsmåde for igen at tillade betalingstolerance: 1. Fjern markeringen i feltet Ingen betalingstolerance. 2. En meddelelsesboks viser sig med spørgsmålet om betalingstolerance skal tillades på alle åbne poster. Klik enten: Ja for at tillade betalingstolerance på åbne nuværende poster og fremtidige fakturaer. Nej for forhindre betalingstolerance på åbne nuværende poster men tillade betalingstolerance på fremtidige fakturaer. Opsætning af betalingstolerance i regnskabsopsætningen På debitorkortet kan betalingstolerance tillades eller forhindres for specifikke debitorer. Betalingstolerance-parametre på virksomhedsniveau sættes derimod op i vinduet Regnskabsopsætning. På fanebladet Udligning specificeres parametrene: Toleranceadvarsler Toleranceprocenter og -maksimumbeløb Respitperiode på kontantrabatter Betalingstolerancens bogføringsmetode 5-42

43 Kapitel 5: Debitorstyring For at få adgang til parametrene vælges Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning > fanebladet Udligning. FIGUR 5.5 REGNSKABSOPSÆTNING, FANEBLADET UDLIGNING Felt Kont.rabattolerance - advarsel Bogf. af kont.rabattolerance Beskrivelse Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at der vises en advarsel, hver gang der forekommer en udligning mellem de datoer, der er angivet i feltet Kont.rabatdato og feltet Kontantrabattolerancedato Undlad at markere feltet hvis betalingstolerancer normalt tillades. Dette felt indeholder den bogføringsmetode, som anvendes til bogføring af en betalingstolerance. Der er følgende muligheder: Betalingstolerancekonti: Kontantrabattolerancen bogføres på en bestemt finanskonto, der er oprettet til betalingstolerancer. Kontantrabatkonti: Programmet bogfører kontantrabattolerancer som kontantrabatter. Disse finanskonto er specificeret på debitorbogføringsgrupper eller i bogføringsopsætningen såfremt moms skal reguleres ved kontantrabat. 5-43

44 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Felt Kontantrabat - respitperiode Betalingstolerance - advarsel Bogf. af betalingstolerance Betalingstolerancepct. Maks. betalingstolerancebeløb Beskrivelse Feltet indeholder det antal dage, som en betaling eller refusion kan overskride forfaldsdatoen for kontantrabatten med, uden at kontantrabatten mistes. Indtastes som en datoformel. For eksempel: indtast 5D for at tillade 5 dages respit. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at der vises en advarsel, hver gang en udligning indeholder et saldobeløb inden for den tolerance, der er angivet i feltet Maks. betalingstolerance i tabellen Regnskabsopsætning. Dette felt indeholder den bogføringsmetode, som anvendes til bogføring af en betalingstolerance. Der er følgende muligheder: Betalingstolerancekonti: Betalingstolerancen bogføres på en bestemt finanskonto, der er oprettet til betalingstolerancer. Kontantrabatkonti: Betalingstolerancen bogføres som en kontantrabat. Disse finanskonto er specificeret på debitorbogføringsgrupper eller i bogføringsopsætningen såfremt moms skal reguleres ved kontantrabat. Dette felt indeholder den procentdel, som betalingen eller refusionen kan afvige fra det beløb, der står på fakturaen eller kreditnotaen. Feltet er ikke editerbart, men værdien kan ændres af kørslen Skift betalingstolerance. Dette felt indeholder det maksimalt tilladte beløb, som betalingen eller refusionen kan afvige fra det beløb, der angivet på fakturaen eller kreditnotaen. Feltet er ikke editerbart, men værdien kan ændres af kørslen Skift betalingstolerance. 5-44

45 Kapitel 5: Debitorstyring Bemærk: Bortset fra bogføringsmetoderne kan brugen af disse felter kombineres frit. Opsætning af betalingstoleranceprocent og - maksimumbeløb Afvikl kørslen Skift betalingstolerance for at ændre betalingstolerancemaksimumbeløbet eller -procenten, eventuelt filtreret per valuta. Kørslen afvikles fra vinduet Regnskabsopsætning. Følg denne fremgangsmåde for at afvikle kørslen: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning. 2. Klik Funktion > Skift betalingstolerance. 3. Marker feltet Alle valutaer for at ændre betalingstolerance for både den lokale og fremmede valutaer. 4. Klik på Assistknappen i feltet Valutakode og vælg en valuta, hvis betalingstolerance kun skal ændres for en enkelt valuta. 5. I feltet Betalingstolerancepct. indtastes den procentsats som indbetalinger eller refusioner må afvige fra faktura- eller kreditnotabeløbet. 6. I feltet Maks. betalingstolerancebeløb indtastes det maksimale beløb som indbetalinger eller refusioner må afvige fra faktura- eller kreditnotabeløbet. 7. Klik OK. 8. Til spørgsmålet om alle åbne poster skal ændres for ikke-spærrede debitorer og kreditorer svares Ja eller Nej som det ønskes. Bemærk: Eksisterende åbne poster behøver ikke blive ændret. Hvis betalingstoleranceprocent eller -maksimumbeløb kun ønskes tilladt på nye poster vælges blot Nej til at ændre eksisterende åbne poster. Opsætning og tildeling af finanskonti til betalingstolerance For at bogføre betalingstolerancer til andre finanskonti end kontantrabatkontiene skal finanskontiene oprettes i kontoplanen. Når kontiene er oprettet skal de indsættes i de følgende felter i de debitorbogføringsgrupper, hvor betalingstolerancer tillades: Bet.tolerance - debetkonto Bet.tolerance - kreditkonto 5-45

46 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Bemærk: I CRONUS Danmark A/S er kontiene 9260 og 9270 allerede oprettet og indsat på debitorbogføringsgrupper. Demonstration: Opsætning af betalingstolerance Scenario bogholderen hos CRONUS Danmark A/S er blevet bedt om at sætte betalingstolerance op da adskillige under-indbetalinger relateret til kontantrabatter er blevet modtaget. Det er besluttet at tillade 1% betalingstolerance på indbetalinger. Den tilladte tolerance må dog ikke overstige kr. 500,00. Der er yderligere et krav om at: Der modtages advarsel om at kontantrabattolerance eller betalingstolerance er opnåelig. Der benyttes særlige finanskonti til bogføring af betalingstolerance. Der tillades en 5-dages respitperiode på udnyttelsen af kontantrabatter. I denne demonstration sættes de nye betalingstolerancer op. Trin Følg denne fremgangsmåde for at sætte betalingstolerance op: 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning. 2. Klik på fanebladet Udligning. 3. Marker feltet Kont.rabattolerance - advarsel. 4. Kontroller at feltet Bogf. af kont.rabattolerance er sat til Betalingstolerancekonti. 5. Indtast 5D i feltet Kontantrabat - respitperiode. 6. Klik Ja til at ændre eksisterende åbne debitor- og kreditorposter. 7. Marker feltet Betalingstolerance - advarsel. 8. Kontroller at feltet Bogf. af betalingstolerance er sat til Betalingstolerancekonti. 9. Klik Funktion > Skift betalingstolerance. 10. Indtast 1 i feltet Betalingstolerancepct Indtast 500 i feltet Maks. betalingstolerancebeløb. 12. Klik OK for at afvikle kørslen. 13. Klik Ja til at ændre eksisterende debitor- og kreditorposter. 5-46

47 Kapitel 5: Debitorstyring 14. Bemærk at felterne Betalingstolerancepct. og Maks. betalingstolerancebeløb i vinduet Regnskabsopsætning nu indeholder værdierne, der blev indtastet i Skift betalingstolerancekørslen. 15. Luk vinduet Regnskabsopsætning. 5-47

48 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Opsætning af betalingstolerance Scenario Økonomichefen hos CRONUS Danmark A/S indser at den eksisterende betalingstolerance er for restriktiv, hvilket har resulteret i for mange åbne restbeløb, som det ikke er værd at forsøge at inddrive. Som regnskabschef er du nu blevet bedt om at ændre den eksisterende betalingstoleranceprocent til 3% og det maksimale betalingstolerancebeløb til kr ,00. De andre betalingstolerance-parametre skal ikke ændres, men alle åbne poster skal ændres til at benytte den nye tolerance. Giv dig selv en udfordring 1. Afvikl kørslen Skift betalingstolerance som beskrevet i scenariet. 2. Opdater alle åbne debitor- og kreditorposter. Brug for hjælp? 1. Åbn kørslen Skift betalingstolerance.. 2. Indtast toleranceprocent og maksimumbeløb som beskrevet i scenariet. 3. Afvikl kørslen. 4. Opdater alle åbne debitor- og kreditorposter. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Opsætning > Regnskabsopsætning. 2. Klik Funktion > Skift betalingstolerance. 3. Indtast 3 i feltet Betalingstolerancepct.. 4. Indtast i feltet Maks. betalingstolerancebeløb. 5. Klik OK for at afvikle kørslen. 6. Klik Ja til at ændre eksisterende debitor- og kreditorposter. 7. Luk vinduet Regnskabsopsætning. 5-48

49 Kapitel 5: Debitorstyring Håndter betalingstolerancer Når indbetalinger ikke stemmer med fakturabeløb kan det være fordi debitoren har: Fratrukket kontantrabat selvom kontantrabatdatoen er overskredet. Beregnet forkert kontantrabat. Lavet sammentællingsfejl af to åbne fakturaer og indbetalt for lidt. I dette afsnit beskrives hvordan ovenstående betalingsdifferencer håndteres og hvordan Microsoft Dynamics NAV 5.0 behandler dem. Bemærk: For at følge denne demonstration skal følgende øvelser og demonstrationer være gennemført: Øvelse 5.1: Udlign og bogfør en indbetaling, Øvelse 5.4: Tilbagefør en bogført kladde, Demonstrationen: Opsætning af betalingstolerance, Øvelse 5.7: Opsætning af betalingstolerance. Demonstration: Kontantrabat fratrukket efter kontantrabatdatoen Scenario Den 10. januar 2008 modtager debitorbogholderen en indbetaling fra Kontorcentralen A/S på kr ,48 vedrørende faktura Fakturabeløbet er imidlertid på kr ,43. Kontorcentralen A/S har fratrukket kontantrabat to dage senere end kontantrabatdatoen 8. januar Da CRONUS Danmark A/S har valgt at benytte en respitperiode for kontantrabatter på 5 dage, er betalingsdifferencen acceptabel. Trin Følg denne fremgangsmåde for at bogføre indbetalingen ved hjælp af betalingstolerance: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,48 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 5-49

50 Finans i Microsoft Dynamics NAV Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet ikke stemmer, da det viser 8.694,95 svarende til den fratrukne kontantrabat. 12. Klik OK. Vinduet Betalingstolerance - advarsel åbner og giver mulighed for at acceptere eller afvise den forsinkede kontantrabat. 13. Vælg Bogfør som kontantrabat for at acceptere den forsinkede kontantrabat. 14. Klik OK. 15. Klik Bogføring > Bogfør. 16. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 17. Klik OK. 18. Luk indbetalingskladden. Gennemse de bogførte betalingstoleranceposter Når poster udlignes og eventuelle saldi bogføres som betalingstolerancer eller kontantrabattolerancer bliver der oprettet en særskilt detaljeret debitorpost indeholdende tolerancebeløbet. Posttyperne for toleranceposterne er: Kontantrabattolerance: indeholder kontantrabatbeløb, der blev accepteret selvom kontantrabatdatoen var overskredet. Betalingstolerance: indeholder indbetalingsdifferencen, der blev accepteret i udligningen af posten. Hvis Microsoft Dynamics NAV 5.0 er sat op til at regulere moms ved kontantrabat bliver momsbeløbene også justeret for de accepterede tolerancer. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse de bogførte poster fra demonstrationen af håndtering af kontantrabat fratrukket efter kontantrabatdatoen: 1. Klik på Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Bemærk at feltet Restbeløb er 0,00 for: Bilagsnr Betalingen dateret Klik i betalingslinjen og klik derefter Post > Detaljerede poster. 5-50

51 Kapitel 5: Debitorstyring 6. Gennemse linjerne og bemærk værdierne i feltet Posttype: Den første linje er indbetalingens startpost og viser det indbetalte beløb. Den anden linje er kontantrabattolerancen og viser det accepterede kontantrabatbeløb. Den tredje linje er udligningen og viser nettobeløbet af de to øvrige linjer, hvilket stemmer med fakturabeløbet. 7. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. Hvis indbetalingsdifferencen ikke var blevet accepteret som en kontantrabat ville differencen på kr ,95 have fremgået som et restbeløb på fakturalinjen. Ved at acceptere den forsinkede kontantrabat er både betalingen og fakturaen imidlertid blevet lukket. Demonstration: Fejlberegnet kontantrabat Scenario Den 7. januar modtager debitorbogholderen en indbetaling fra Kontorcentralen A/S på kr ,82 vedrørende faktura Det fakturerede beløb lyder imidlertid på kr ,24. Debitorbogholderen undersøger det mulige kontantrabatbeløb men finder, at selvom indbetalingen blev modtaget før kontantrabatdatoen, så er kontantrabatten blevet fejlberegnet. Kontorcentralen A/S har fratrukket en kontantrabat på 2,25% i stedet for 2%. Da CRONUS Danmark A/S imidlertid accepterer betalingstolerancer på 3% bliver den fratrukne kontantrabat accepteret. Følg denne fremgangsmåde for at bogføre indbetalingen ved hjælp af betalingstolerance: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,82 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 11. Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet ikke stemmer, da det viser ,42 svarende til den fratrukne kontantrabat. 5-51

52 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik OK. Vinduet Betalingstolerance - advarsel åbner og giver mulighed for at acceptere betalingstolerancen eller lade den blive stående som restbeløb på fakturaen. 13. Vælg Bogfør saldoen som betalingsdifference for at acceptere betalingstolerancen. 14. Klik OK. 15. Klik Bogføring > Bogfør. 16. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 17. Klik OK. 18. Luk indbetalingskladden. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse de bogførte poster: 1. Klik Debitorer i mappen Tilgodehavender. 2. Find debitor Klik Debitor > Poster. 4. Bemærk at feltet Restbeløb er 0,00 for: Bilagsnr Betalingen dateret Klik i betalingslinjen og klik derefter Post > Detaljerede poster. 6. Gennemse linjerne og bemærk værdierne i feltet Posttype: Den første linje er indbetalingens startpost og viser det indbetalte beløb. Den anden linje er betalingstolerancen og viser den accepterede betalingstolerancen udover den kontantrabatbeløbet. Den tredje linje er kontantrabatten og viser det oprindelige kontantrabatbeløb. Den fjerde linje er udligningen og viser nettobeløbet af de tre øvrige linjer, hvilket stemmer med fakturabeløbet. 7. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. Hvis indbetalingsdifferencen ikke var blevet accepteret som en betalingstolerance ville differencen på kr ,42 have fremgået som et restbeløb på fakturalinjen. Ved at acceptere betalingstolerance er både betalingen og fakturaen imidlertid blevet lukket. 5-52

53 Kapitel 5: Debitorstyring Demonstration: Fejl i sammentælling af to fakturaer Scenario Den 30. januar 2008 modtager debitorbogholderen en indbetaling fra Lauritzen Kontormøbler A/S på kr ,25 vedrørende fakturaerne: Bilagsnr , kr ,10 Bilagsnr , kr ,15 Under bogføringen opdager debitorbogholderen at indbetalingen er kr. 25 mindre end summen af de to fakturabeløb. Da dette er inden for den accepterede betalingstolerance fortsætter han med at udligne og bogføre posterne. Trin Følg denne fremgangsmåde for at bogføre indbetalingen ved hjælp af betalingstolerance: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Indbetalingskladder. 2. Benyt kladdenavnet Bank. 3. Indtast i feltet Bogføringsdato. 4. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 5. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 6. Indtast i feltet Kontonr.. 7. Indtast ,25 i feltet Beløb. 8. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 11. Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 13. Bemærk at feltet Saldo i bunden af vinduet ikke stemmer, da det viser 25 svarende til indbetalingsdifferencen. 14. Klik OK. Vinduet Betalingstolerance - advarsel åbner. 15. Vælg Bogfør saldoen som betalingsdifference for at acceptere betalingstolerancen. 16. Klik OK. 17. Klik Bogføring > Bogfør. 18. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 19. Klik OK og luk vinduet Indbetalingskladde. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse de bogførte poster: 1. Klik Debitorer i mappen Tilgodehavender. 2. Find debitor

54 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik Debitor > Poster. 4. Bemærk at feltet Restbeløb er 0,00 for: Bilagsnr Bilagsnr Betalingen dateret Klik i betalingslinjen og klik derefter Post > Detaljerede poster. 6. Gennemse linjerne og bemærk: Den første linje er indbetalingens startpost og viser det indbetalte beløb. Den anden linje er betalingstolerancen og viser den accepterede betalingstolerancen udover den kontantrabatbeløbet. Den fjerde linje er udligningen og viser nettobeløbet af de to øvrige linjer, hvilket stemmer med summen af fakturabeløbene. 7. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. Hvis indbetalingsdifferencen ikke var blevet accepteret som en betalingstolerance ville differencen på kr. 25 have fremgået som et restbeløb på linjen for faktura 00-15, da det var den sidst udlignede faktura. Ved at acceptere betalingstolerance er både betalingen og fakturaerne imidlertid blevet lukket. Gennemse Betalingstolerancehistorikken For at vise en given debitors historik vedrørende accepterede betalingstolerancer over tid, giver debitorstatistikken periodiske og totale sammentællinger heraf i regnskabsvalutaen. Følg denne fremgangsmåde for at se en debitors debitorstatistik: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find den ønskede debitor. 3. Klik Debitor > Statistik. 4. Klik på fanebladet Salg. Felterne relateret til kontantrabatter og betalingstolerancer er: Felt Kontantrabat (RV) Kont.rab.tolerance (RV) Betalingstolerancer (RV) Beskrivelse Viser værdien i RV af kontantrabatter udnyttet inden kontantrabatdatoen. Viser værdien i RV af kontantrabatter udnyttet efter kontantrabatdatoen men inden for respitperioden for kontantrabatter Viser værdien i RV af over- eller underbetalinger accepteret som betalingstolerancer 5-54

55 Kapitel 5: Debitorstyring Øvelse Håndter en betalingstolerance Scenario I slutningen af december 2007 underskrives en aftale med debitor 20000, Ravel Møbler, om at debitoren skal have 2% kontantrabat på alle indbetalinger, der modtages inden 8 dage efter fakturaens bilagsdato. Før ændringen blev foretaget på debitorens debitorkort, blev bilagsnr bogført. Din første opgave er at tilføje følgende til fakturaen: En kontantrabatdato den 8. januar Et kontantrabatbeløb på kr ,95 Den 7. januar 2008 modtager du en indbetaling for fakturaen på kr ,61. Selvom indbetalingen en modtaget før kontantrabatdatoen er den fratrukne kontantrabat (9.781,82) større end den mulige kontantrabat (8.694,95). Selvom underbetalingen ligger inden for det accepterede toleranceområde, beslutter regnskabschefen at debitoren selv er ansvarlig for afvigelsen, da debitoren har fratrukket 2,25% i stedet for 2% i kontantrabat. Du skal derfor udligne og bogføre indbetalingen med et restbeløb. Du må senere kontakte debitoren og bede dem indbetale restbeløbet samtidig med at du minder dem om den aftalte kontantrabat. Giv dig selv en udfordring 1. Juster kontantrabatdatoen og -beløbet for debitor som beskrevet i scenariet. 2. Indtast og udlign indbetalingen som beskrevet i scenariet. 3. Afvis at tillade betalingstolerancen og bogfør kladdelinjen. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Debitorposter for debitor Juster felterne Kont.rabatdato og Mulig restkontantrabat for bilagsnr som beskrevet i scenariet. 3. Åbn vinduet Indbetalingskladde. 4. Indtast indbetalingen som beskrevet i scenariet. 5. Åbn vinduet Udlign debitorposter. 6. Udlign Bilagsnr mod betalingen. 7. Afvis at acceptere betalingstolerancen. 8. Bogfør kladdelinjen. Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Debitorer. 2. Find debitor

56 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik Debitor > Poster. 4. Klik i feltet Kont.rabatdato i linjen med Bilagsnr Tryk F2 og indtast Indtast 8.694,95 i feltet Mulig restkontantrabat. 7. Luk vinduerne Debitorposter og Debitorkort. 8. Klik Indbetalingskladder i mappen Tilgodehavender. 9. Benyt kladdenavnet Bank. 10. Indtast i feltet Bogføringsdato. 11. Klik på Assistknappen i feltet Bilagstype og vælg Betaling. 12. Klik på Assistknappen i feltet Kontotype og vælg Debitor. 13. Indtast i feltet Kontonr Indtast ,61 i feltet Beløb. 15. Klik Funktion > Udlign Klik i linjen med faktura Klik Udligning > Sæt udlignings-id. 18. Klik OK. Vinduet Betalingstolerance - advarsel åbner. 19. Vælg Lad saldoen stå som restbeløb for at afvise at acceptere betalingstolerancen. 20. Klik OK. 21. Klik Bogføring > Bogfør. 22. Klik Ja for at bogføre kladdelinjerne. 23. Klik OK. 24. Luk indbetalingskladden. 5-56

57 Kapitel 5: Debitorstyring Rykkere og rentenotaer Debitorstyring involverer kontrol med om forfaldne tilgodehavender indbetales rettidigt. Hvis debitorer har forfaldne beløb, må man beslutte hvornår og hvordan man sender rykkere. Hertil kommer at det kan være nødvendigt at tilskrive debitorkontiene renter og/eller gebyrer. Microsoft Dynamics NAV 5.0 giver mulighed for at generere rykkere og rentenotaer. Rykkere benyttes til at påminde debitorer om forfaldne beløb og til at informere om mulig rentetilskrivning på dette beløb. Hvis debitorer afviser at betale forfaldne beløb efter at have modtaget rykkere, kan en rentenota med rentetilskrivningen på de forfaldne beløb udstedes. I de følgende afsnit bliver rykkere og rentenotaer sat op, oprettet og udstedt. Opsætning af rykkere og rentenotaer Rykkerbetingelser angiver hvornår og hvordan rykkere skal dannes. For eksempel kan en rykkerbetingelse være sat op med 3 rykkerniveauer og med en begrænsning på maksimalt fem rykkere: Microsoft Dynamics NAV 5.0 tillader en given faktura at optræde på op til fem rykkere (Første gang på rykkerniveau 1, anden gang på rykkerniveau 2 og resten på rykkerniveau 3). Når en faktura optræder på den femte rykker bliver alle yderligere rykkere til debitoren blokeret indtil fakturaen er betalt. Selv hvis debitoren har andre forfaldne fakturaer, der endnu ikke er blevet rykket fem gange kan der ikke længere sendes rykkere herfor. Når rykkerbetingelserne er oprettet, indsættes Rykkerbetingelseskoden på de ønskede debitorkort. I dette afsnit sættes rykkerbetingelser op. 5-57

58 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Rykkerbetingelser For at få adgang til opsætning af rykkerbetingelser vælges Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rykkerbetingelser. FIGUR 5.6 VINDUET RYKKERBETINGELSER Vinduet Rykkerbetingelser indeholder følgende felter: Felt Kode og Beskrivelse Maks. antal rykkere Bogfør rente Bogfør opkrævningsgebyr Min. beløb (RV) Beskrivelse Unikt ID og kort beskrivelse af rykkerbetingelsen. Det maksimale antal rykkere en faktura kan optræde på. Hvis feltet er markeret, bliver rentetilskrivning på rykkeren bogført på finans- og debitorkonti, når rykkeren udstedes. Hvis feltet er markeret, bliver opkrævningsgebyr på rykkeren bogført på finans- og debitorkonti, når rykkeren udstedes. Det minimumsbeløb, der skal være til gode for at rykkere oprettes. Rykkerniveauer Rykkerniveauer benyttes til at definere, hvornår rykkere skal oprettes og hvilke opkrævninger og tekster, de skal indeholde. 5-58

59 Kapitel 5: Debitorstyring Klik på Niveauer i vinduet Rykkerbetingelser for at få adgang til opsætning af rykkerniveauer. FIGUR 5.7 VINDUET RYKKERNIVEAUER Vinduet Rykkerniveauer indeholder følgende felter: Felt Nummer Beskrivelse Feltet viser nummeret på dette rykkerniveau. Når et nyt rykkerniveau oprettes, får det automatisk tildelt det næste nummer i rækken. Niveau 1 er den første rykker, der sendes for at opkræve et forfaldent beløb. Niveau 2 er den anden rykker osv. Ved oprettelse af rykkere styrer programmet selv, hvor mange rykkere der hidtil er blevet oprettet, og bruger det aktuelle niveaunummer som grundlag for de betingelser, der skal være gældende for rykkeren. Når en rykker på sidste niveau er udstedes, vil betingelserne for dette niveau være gældende for de efterfølgende rykkere, du opretter. 5-59

60 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Felt Respitperiode Forfaldsdatoformel Beregn rente Opkrævningsgebyr (RV) Beskrivelse Angiver længden på respitperioden for det pågældende rykkerniveau. Respitperioden er den tid, der skal gå fra forfaldsdatoen eller den seneste rykkerdato, inden en ny rykker bliver oprettet. Feltet skal udfyldes på hvert niveau. Når Microsoft Dynamics NAV 5.0 bestemmer datoen for den første rykker, bliver bilagsdatoen på rykkerhovedet automatisk sammenlignet med en dato, der beregnes som forfaldsdatoen på den udestående faktura plus første niveaus respitperiode. Efterfølgende rykkere vil blive oprettet, hvis bilagsdatoen ligger senere end datoen for den sidst udstedte rykker plus respitperioden. Indeholder datoformelen, der skal anvendes til beregning af forfaldsdatoen på rykkeren. Forfaldsdatoen beregnes på baggrund af bilagsdatoen. Hvis feltet er markeret bliver renter tilskrevet på rykkerlinjerne og vist på rykkeren. Renten beregnes på grundlag af den valgte rentebetingelseskode på debitorkortet. Angiver opkrævningsgebyret i RV, der vil skal fremgå af rykkeren. Det følgende viser hvordan respitperiode- og forfaldsdatoberegning sker for en faktura dateret 29. januar (29/01): Rykkerniveau Forfaldsdato/ Sidste rykkerforfaldsdato Respitperiode ifølge rykkerbetingelsen Forfaldsdatoformel på rykkerbetingelsen Rykkerens bilagsdato 1 29/01 3D 5D 02/02 07/ /02 5D 1U 13/02 20/ /02 5D 2D 26/02 28/02 Rykkerens forfaldsdato 5-60

61 Kapitel 5: Debitorstyring Rykkere og valuta Også rykkergebyrer i fremmed valuta kan også oprettes for rykkerniveauerne. Klik Niveau > Valuta for at åbne vinduet Valutaer til rykkerniveau For hver rykkerbetingelseskode og tilhørende rykkerniveau kan defineres et opkrævningsgebyr i fremmed valuta ved at angive valutakoden og opkrævningsgebyret. Start- og sluttekster Start- og sluttekstlinjer kan: Tilføjes hvert rykkerniveau på hver rykkerbetingelse. Indeholde anvisninger vedrørende betaling og konsekvenserne ved undladt betaling. Indeholde flere prædefinerede tekstvariable. Klik Niveau > Starttekst eller Sluttekst i vinduet Rykkerniveauer for at få adgang til start- og sluttekster. De følgende tekstvariable kan angives i vinduerne Startrykkertekst og Slutrykkertekst: %1 = Bilagsdato (fra rykkerhovedet) %2 = Forfaldsdato (fra rykkerhovedet) %3 = Rentesats (fra rentebetingelsen) %4 = Restbeløb (fra rykkerhovedet) %5 = Rentebeløb (fra rykkerhovedet) %6 = Opkrævningsgebyr (fra rykkerhovedet) %7 = Total (Restbeløb + Rentebeløb+ Opkrævningsgebyr + Momsbeløb) %8 = Rykkerniveau (fra rykkerhovedet) %9 = Valutakode (fra rykkerhovedet) %10 = Bogføringsdato (fra rykkerhovedet) Demonstration: Opret en rykkerbetingelse Scenario Debitorbogholderen bliver bedt om at sætte en ny rykkerbetingelse op for debitorer, der er notorisk sene betalere. Navnet på rykkerbetingelsen skal være Sene med beskrivelsen Notorisk sene betalere. 5-61

62 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Denne rykkerbetingelse skal indeholde tre rykkerniveauer med følgende betingelser: Niveau Respitperiode Forfaldsdato Gebyr Starttekst Sluttekst 1 3 dage 5 dage 100,00 Indbetal venligst straks. 2 5 dage 1 uge 150,00 Betaling forfaldt (indsæt forfaldsdato fra hovedet). Indbetal venligst straks. 3 5 dage 2 dage 200,00 Dette er rykker nr. (indsæt rykkerniveau fra hovedet) vi har sendt. Vores tilgodehavende er overgivet til inkasso. Opkrævningsgebyrer ønskes ikke bogført på finans- eller debitorkonti. Rentetilskrivning skal ske på alle rykkerniveauer, men ønskes heller ikke bogført. Efter oprettelsen indsætter debitorbogholderen den nye rykkerbetingelse på debitor 20000, Ravel Møbler. Trin Følg denne fremgangsmåde for at oprette en rykkerbetingelseskode med de to første rykkerniveauer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rykkerbetingelser. 2. Tryk F3 for at indsætte en linje. 3. Indtast Sene i feltet Kode. 4. Indtast Notorisk sene betalere i feltet Beskrivelse. 5. Klik Niveauer. 6. Indtast 3D i feltet Respitperiode på niveau Indtast 5D i feltet Forfaldsdato. 8. Marker feltet Beregn rente. 9. Indtast 100 i feltet Opkrævningsgebyr (RV). 5-62

63 Kapitel 5: Debitorstyring 10. Klik Niveau > Starttekst. 11. Indtast Indbetal venligst straks i første linje. 12. Tryk TAB eller RETUR. 13. Luk vinduet Startrykkertekst. 14. Klik i den næste linje. 15. Indtast 5D i feltet Respitperiode på niveau Indtast 1U i feltet Forfaldsdato. 17. Marker feltet Beregn rente. 18. Indtast 150 i feltet Opkrævningsgebyr (RV). 19. Klik Niveau > Sluttekst. 20. Indtast Betaling forfaldt d. %2. Indbetal venligst straks. i første linje. 21. Tryk TAB eller RETUR. 22. Luk vinduet Slutrykkertekst. Følg denne fremgangsmåde for at oprette niveau 3: 1. Klik på den næste linje i vinduet Rykkerniveauer 2. Indtast 5D i feltet Respitperiode på niveau Indtast 2D i feltet Forfaldsdato. 4. Marker feltet Beregn rente. 5. Indtast 200 i feltet Opkrævningsgebyr (RV). 6. Klik Niveau > Sluttekst. 7. Indtast Dette er rykker nr. %8, vi har sendt. i første linje. 8. Indtast Vores tilgodehavende er overgiver til inkasso. 9. Tryk TAB eller RETUR. 10. Luk vinduerne Slutrykkertekst, Rykkerniveauer og Rykkerbetingelser. Følg denne fremgangsmåde for at indsætte rykkerbetingelsen på debitor 20000: 1. Klik Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 2. Find debitor Klik på fanebladet Betaling. 4. Klik på Assistknappen i feltet Rykkerbetingelseskode og vælg SENE. 5. Klik OK. 6. Luk vinduet Debitorkort. 5-63

64 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Opsætning af rykkerbetingelse Scenario CRONUS Danmark A/S har tre besværlige debitorer, der altid betaler deres fakturaer for sent. Som debitorbogholder er du blevet bedt om at sætte en ny rykkerbetingelse op med koden TOP3 og beskrivelsen Top 3 sene betalere. Du skal sende rykkere hver 14. dag med maksimalt fire rykkere før tilgodehavendet sendes til inkasso. Denne rykkerbetingelse skal kun indeholde et enkelt rykkerniveau med en sluttekst, der informere debitoren om det aktuelle rykkernummer, samt at tilgodehavendet sendes til inkasso efter den fjerde rykker afsendes. Når rykkerbetingelsen er oprettet, skal den indsættes på debitorerne 10000, og Bemærk: Brug den dertil egnede tekstvariabel til at indsætte rykkerniveauet i slutteksten. Giv dig selv en udfordring 1. Opret en ny rykkerbetingelse som beskrevet i scenariet. 2. Opret niveauerne som beskrevet i scenariet. 3. Indsæt rykkerbetingelseskoden på de tre debiteret som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Rykkerbetingelser. 2. Opret den nye rykkerbetingelse som beskrevet i scenariet. 3. Åbn vinduet Niveauer. 4. Opret niveauet som beskrevet i Scenario. 5. Benyt den dertil egnede tekstvariabel i vinduet Slutrykkertekst. 6. Åbn debitorkortet for debitor Indsæt TOP3 i feltet rykkerbetingelseskode. 8. Indsæt samme kode på debitor og Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rykkerbetingelser. 2. Tryk F3 for at indsætte en linje. 3. Indtast TOP3 i feltet Kode. 4. Indtast Top3 sene betalere i feltet Beskrivelse. 5. Indtast 4 i feltet Maks. antal rykkere. 6. Klik Niveauer. 7. Indtast 1U i feltet Respitperiode på niveau

65 Kapitel 5: Debitorstyring 8. Klik Niveau > Sluttekst. 9. Indtast Dette er rykker nr. %8, vi har sendt. i første linje. 10. Indtast Efter fjerde rykker overgives tilgodehavendet til inkasso. i anden linje. 11. Tryk TAB eller RETUR. 12. Luk vinduerne Slutrykkertekst, Rykkerniveauer og Rykkerbetingelser. 13. Klik Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 14. Find debitor Klik på fanebladet Betaling. 16. Klik på Assistknappen i feltet Rykkerbetingelseskode og vælg TOP Klik OK. 18. Gentag trin for debitor og Luk vinduet Debitorkort. 5-65

66 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Opret og udsted rykkere I Microsoft Dynamics NAV 5.0 svarer en rykker til en faktura. For at oprette en rykker skal rykkerhovedet og en eller flere rykkerlinjer udfyldes. Rykkere kan oprettes på følgende måder: Automatisk ved hjælp af kørslen Opret rykkere. Ved manuelt at udfylde rykkerhovedet og benytte kørslen Foreslå rykkerlinjer til at få udfyldt linjerne. Kørslen Opret rykkere benyttes for at oprette rykkere for alle debitorer. Rykkere bliver typisk oprettet manuelt, når kun en enkelt rykker til en enkelt debitor ønskes oprettet. I dette afsnit bliver rykkere oprettet ved hjælp af begge metoder. Overblik over kørslen Opret rykkere Kørslen Opret rykkere benytter information fra debitorkortet for at bestemme de relevante rykkerbetingelser. Den tager derudover højde for flere forskellige forhold: Indsættelse af prædefinerede tekstvariable. Forskellige rentesatser. Opkrævningsgebyrer. Om rentetilskrivning og opkrævningsgebyrer skal bogføres på finans- og debitorkonti. Følg denne fremgangsmåde for at starte kørslen Opret rykkere: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rykkere. 2. Klik Funktion > Opret rykkere... Anfordringsvinduet til kørslen Opret rykkere indeholder tre faneblade: Debitor Debitorpost Indstillinger Fanebladene Debitor og Debitorpost benyttes til at filtrere på informationen, der bruges ved oprettelsen af rykkere. Bemærk at uanset hvilke filtre, der indsættes, vil der kun blive oprettet rykkere for debitorer med forfaldne beløb. 5-66

67 Kapitel 5: Debitorstyring Fanebladet Indstillinger indeholder de følgende felter: Felt Bogføringsdato Bilagsdato Kun poster med forfaldne beløb Brug hovedniveau Beskrivelse Bogføringsdato, som skal fremgå på rykkerhovedet på de rykkere, som oprettes af kørslen. Dato, der skal være bilagsdato på de rykkere, som oprettes i af kørslen. Datoen bruges til renteberegning og til at angive rykkerens forfaldsdato. Marker feltet, hvis kørslen kun skal indsætte åbne debitorposter med en forfaldsdato, der er tidligere end den bilagsdato, der er angivet i feltet ovenfor. Hvis feltet ikke markeres vil rykkeren nederst indeholde beløb, debitoren skylder, men som endnu ikke er forfaldne. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis kørslen skal anvende rykkerniveauet fra hovedet til at bestemme om rentetilskrivning skal beregnes på rykkerlinjerne. Hvis feltet ikke markeres, er det rykkerniveauet fra de enkelte rykkerlinjer, der bestemmer om rentetilskrivning skal beregnes eller ej. Eksempel på brug af indstillingen Brug hovedniveau En debitor har to forfaldne beløb: Det første beløb fremgik allerede på en tidligere rykker og vil være på rykkerniveau 2, når den næste rykker oprettes. Det andet beløb har der ikke været rykket for før og beløbet vil derfor være på rykkerniveau 1, når den næste rykker oprettes. I denne situation har rykkerhovedet et rykkerniveau på 2, da det benytter det højeste niveau, der optræder på linjerne. Hvis rykkerbetingelsen er sat sådan op, at niveau 1 ikke benytter renteberegning, mens niveau 2 gør, så vil en markering i feltet Brug hovedniveau medføre at kørslen: Benytter rykkerniveauet fra hovedet. Renteberegner begge rykkerlinjer. 5-67

68 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Bemærk: Kørslen indsætter kun debitorposter med samme valutakode som i rykkerhovedet. Kørslen opretter en rykker for hver valuta, hvor der er forfaldne debitorposter. Demonstration: Opret rykkere automatisk Scenario Begyndende med år 2008 skal debitorbogholderen oprette rykkere for alle forfaldne debitorposter. Det er nu 1. februar 2008 og han skal afvikle rykkerkørslen per 31. januar Det er første gang kørslen afvikles, så alle debitorer benytter rykkerniveau 1. Efter at have kørt kørslen Opret rykkere gennemser han rykkerne for debitor Trin Følg denne fremgangsmåde for at oprette rykkere ved hjælp af kørslen Opret rykkere: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rykkere. 2. Klik Funktion > Opret rykkere Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Indtast i feltet Bogføringsdato. 5. Indtast i feltet Bilagsdato. 6. Marker feltet Kun poster med forfaldne beløb. 7. Klik OK. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse en rykker baseret på debitoropsætning: 1. Find en rykker for debitor 30000, Lauritzen Kontormøbler A/S. 2. Bemærk at da kun forfaldne beløb skulle fremgå af rykkeren, ligger alle forfaldsdatoer før eller på den 31. januar Klik på fanebladet Bogføring. 4. Bemærk at Rykkerbetingelseskoden er DANMARK. Klik på Assistknappen i dette felt. 5. Klik Niveauer og kontroller Opkrævningsgebyret for niveau 1. Bemærk at gebyret er kr. 43, Klik Niveau > Starttekst. 7. Bemærk at der ikke er sat nogen starttekst op for dette rykkerniveau. 8. Luk vinduet Startrykkertekst. 9. Klik Niveau > Sluttekst. 5-68

69 Kapitel 5: Debitorstyring 10. Bemærk at teksten lyder Send venligst betaling for %7 så hurtigt som muligt.. Tekstvariablen %7 repræsenterer en summation (Restbeløb + Rentebeløb+ Opkrævningsgebyr + Momsbeløb). Denne tekst fremgår af rykkeren. 11. Luk vinduerne Slutrykkertekst, Rykkerniveauer og Rykkerbetingelser. 12. Bemærk de følgende linjer baseret på rykkerbetingelserne i vinduet Rykkermeddelelse: Opkrævningsgebyret på kr. 43,00. Slutteksten Send venligst betaling for (summeret beløb) så hurtigt som muligt. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse en anden rykker baseret på debitoropsætning: 1. Find en rykker for debitor , Antarcticopy. 2. Bemærk at da kun forfaldne beløb fremgår af rykkeren. 3. Klik på fanebladet Bogføring. 4. Bemærk at Rykkerbetingelseskoden er UDLAND. Klik på Assistknappen i dette felt. 5. Klik Niveauer og kontroller Opkrævningsgebyret for niveau 1. Bemærk at der ikke er oprettet et gebyr. 6. Klik Niveau > Valutaer. 7. Bemærk at der er oprettet et gebyr på EUR 4, Luk vinduet Valutaer til rykkerniveau. 9. Klik Niveau > Starttekst. 10. Bemærk at der ikke er sat nogen starttekst op for dette rykkerniveau. 11. Luk vinduet Startrykkertekst. 12. Klik Niveau > Sluttekst. 13. Bemærk at slutteksten er den samme som i rykkerbetingelsen DANMARK. 14. Luk vinduerne Slutrykkertekst, Rykkerniveauer og Rykkerbetingelser. 15. Bemærk følgende vinduet Rykkermeddelelse: I hovedet er valutakoden for denne debitor EUR. I linjerne: Et opkrævningsgebyr på 4,50 i valutaen. En sluttekst: Send venligst betaling for 2.966,92 så hurtigt som muligt

70 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Opret rykkere manuelt Rykkere kan oprettes manuelt direkte i vinduet Rykkermeddelelse. Når hovedet er oprettet, kan fakturalinjerne tilføjes ved hjælp af kørslen Foreslå rykkerlinjer. Kørslen Foreslå rykkerlinjer opretter rykkerlinjer med samme muligheder som kørslen Opret rykkere: Filter på debitorposternes bilagstype. Vis kun poster med forfaldne beløb. Bemærk: Marker feltet Brug hovedniveau i rykkerhovedet før afvikling af kørslen Foreslå rykkerlinjer for at beregne rentetilskrivning på grundlag af feltet Rykkerniveau i hovedet i stedet for på grundlag af de enkelte rykkerlinjers rykkerniveau. Tryk F1 for online hjælp for at få mere information om kørslen Foreslå rykkerlinjer. Følg denne fremgangsmåde for at oprette rykkere manuelt: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rykkere. 2. Tryk F3 og RETUR for at indsætte en ny rykker. 3. Klik på Assistknappen i feltet Debitornr. og vælg den ønskede debitor. 4. Klik OK. 5. Tryk TAB eller RETUR for at få udfyldt felterne hovedet. 6. Indtast den ønskede udstedelsesdato i feltet Bogføringsdato. 7. Indtast oprettelsesdatoen i feltet Bilagsdato. Husk at denne dato benyttes til at: Afgøre om en rykker er oprettet. Beregne rentetilskrivning. Beregne rykkerens forfaldsdato. 8. Marker feltet Brug hovedniveau for at benytte hovedets rykkerniveau som grundlag for beregning af rentetilskrivning. 9. Klik Funktion > Foreslå rykkerlinjer. 10. Klik på fanebladet Debitorpost. 11. Indsæt eventuelt ønsket filter på bilagstyperne, der skal indgå i rykkerlinjerne. 12. Klik på fanebladet Indstillinger. 5-70

71 Kapitel 5: Debitorstyring 13. Marker feltet Kun poster med forfaldne beløb for kun at inkludere rykkerlinjer med forfaldne fakturaer. 14. Klik OK for at oprette rykkerlinjerne. Ændre start- og sluttekster Start- og slutteksterne kan ændres på rykkeren ved hjælp af kørslen Opdater rykkertekst. Kørslen ændrer teksterne tilknyttet ét rykkerniveau til teksterne, der er tilknyttet et andet rykkerniveau. Bemærk: Rykkerniveauet er sammenkædet med feltet Rykkerbetingelseskode i rykkerhovedet. Følg denne fremgangsmåde for at ændre rykkerens tekster: 1. Klik Funktion > Opdater rykkertekst i vinduet Rykkermeddelelse efter at hovedet og linjerne er oprettet. 2. Klik på fanebladet Indstillinger. 3. Indtast rykkerniveauet, der har de ønskede tekster i feltet Rykkerniveau. 4. Klik OK. Rykkerlinjerne er nu opdateret med den nye tekst. Udsted rykkere Når rykkerhovedet og de tilhørende rykkerlinjer er oprettet, skal rykkeren udstedes. Når en rykker udstedes bogfører Microsoft Dynamics NAV 5.0 posterne i henhold til opsætningen af rykkerbetingelserne, såsom om renter og/eller opkrævningsgebyrer skal bogføres på finans- og debitorkonti. Før en rykker udstedes kan en kontrolrapport dannes og kontrolleres. Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en kontrolrapport: 1. Vælg rykkeren, der ønskes kontrolleret i vinduet Rykkermeddelelse. 2. Klik Udstedelse > Kontroller Klik Vis udskrift for at se rapporten på skærmen eller Udskriv for at udskrive rapporten. 4. Luk de åbne vinduer. Følg denne fremgangsmåde for at udstede rykkerne: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rykkere. 2. Vælg rykkeren, der ønskes udstedt. 3. Klik Udstedelse > Udsted

72 Finans i Microsoft Dynamics NAV Fanebladet Rykkermeddelelse viser nummeret på den valgte rykker. Flere rykkere kan udstedes samlet ved at angive et nummerinterval i feltet Nummer. 5. Klik på fanebladet Indstillinger. 6. Marker feltet Udskriv for at udskrive de udstedte rykkere. 7. Marker feltet Erstat bogføringsdato for at ændre den eksisterende bogføringsdato på rykkerhovederne. 8. Hvis bogføringsdatoen skal ændres, skal den nye dato indtastes i feltet Bogføringsdato. 9. Klik OK. Følg denne fremgangsmåde for samtidigt at udstede flere eller alle rykkerne i vinduet Rykkeroversigt: 1. Klik Rykker > Oversigt for at åbne vinduet Rykkeroversigt. 2. Marker alle de ønskede linjer og klik Udstedelse > Udsted Klik på fanebladet Indstillinger og udfyld felterne som ønsket. 4. Klik OK. 5. Luk vinduet Rykkermeddelelse. Gennemse eller udskriv udstedte rykkere Udstedte rykkere kan gennemses eller udskrives fra vinduet Udstedte rykkere. Der kan ikke indtastes, ændres eller slettes information i dette vindue. Følg denne fremgangsmåde for at se en udstedt rykker: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Udstedte rykkere. 2. Find den udstedte rykker. Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en udstedt rykker: 1. Find den ønskede rykker i vinduet Udstedt rykker. 2. Klik Udskriv. 3. Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Marker feltet Vis interne oplysninger for at inkludere interne oplysninger, såsom dimensioner, på den udskrevne rykker. 5. Marker feltet Logfør interaktion for at oprette en rykkerinteraktionspost på debitorkortets tilknyttede kontaktkort (hvis kontakter anvendes). 6. Klik Udskriv. 7. Luk vinduet Udstedt rykker. 5-72

73 Kapitel 5: Debitorstyring Øvelse Opret og udsted rykkere Scenario Det er starten af marts 2008 og rykkere skal oprettes og udstedes for forfaldne debitorposter per 29. februar Betingelserne fra rykkerhovederne skal benyttes på alle rykkerlinjerne. Udsted kun rykkere for debitorerne og uden at udskrive dem eller ændre bogføringsdatoen. Gennemse de udstedte rykkere. Giv dig selv en udfordring 1. Afvikl kørslen Opret rykkere som beskrevet i scenariet. 2. Udsted rykkerne som beskrevet i scenariet. 3. Find og gennemse de udstedte rykkere som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Rykkermeddelelse. 2. Afvikl kørslen Opret rykkere for alle debitorposter, der var forfaldne per 29. februar Udsted rykkeren for debitor Udsted rykkeren for debitor Åbn vinduet Udstedt rykker. 6. Find og gennemse de udstedte rykkere for debitorerne og Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rykkere. 2. Klik Funktion > Opret rykkere Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Indtast i feltet Bogføringsdato. 5. Indtast i feltet Bilagsdato. 6. Kontroller at feltet Kun poster med forfaldne beløb er markeret. 7. Marker feltet Brug hovedniveau. 8. Klik OK. 9. Vælg rykkeren for debitor Klik Udstedelse > Udsted Klik OK. 12. Vælg rykkeren for debitor Klik Udstedelse > Udsted Klik OK. 15. Luk vinduet Rykkermeddelelse. 5-73

74 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik Udstedte rykkere i mappen Periodiske Aktiviteter. 17. Find og gennemse de udstedte rykkere for debitorerne og Luk vinduet Udstedt rykker. 5-74

75 Kapitel 5: Debitorstyring Opsætning og tildeling af rentebetingelser En rentenota: Er et dokument, der viser den beregnede rentetilskrivning på en åben balance. Benyttes til at meddele debitoren at dennes åbne balance er blevet forhøjet med de tilskrevne renter. Før rentenotaer kan oprettes skal grundlaget for renteberegningen sættes op i vinduet Rentebetingelser. Når rentebetingelserne er sat op skal de indsættes på debitorkort for at de kan benyttes ved beregning af rentetilskrivning på debitorens åbne poster. I dette afsnit bliver rentebetingelser forklaret og sat op. Rentebetingelser Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rentebetingelser for at få adgang til opsætning af rentebetingelser. FIGUR 5.8 VINDUET RENTEBETINGELSER Vinduet Rentebetingelser indeholder følgende felter: Felt Kode og beskrivelse Renteberegning Beskrivelse Unikt ID og kort beskrivelse af rentebetingelsen. Bestemmer hvilke poster, der danner grundlag for renteberegningen på rentenotaer. Mulighederne er: Åbne debitorposter Lukkede debitorposter Både åbne og lukkede debitorposter 5-75

76 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Felt Renteberegningsmetode Rentesats Renteperiode (dage) Min. beløb (RV) Opkrævningsgebyr (RV) Respitperiode Forfaldsdatoformel Rentetekst Bogfør rente Bogfør opkrævningsgebyr Beskrivelse Bestemmer hvilken renteberegningsmetode, der benyttes for denne rentebetingelser. De to mulige principper er: Saldorente: rentetilskrivningen beregnes som en procentsats af den forfaldne saldo. Rente = Forfalden saldo x (Rentesats / 100). Kreditkronedage: rentetilskrivningen beregnes under hensyntagen til, hvor mange dage betalingsfristen er overskredet. Rente = Forfalden saldo x (Kreditdage / Renteperiode) x (Rentesats / 100). Rentesats, der benyttes af denne rentebetingelse. Indeholder den periode som rentesatsen er opgivet for. For eksempel 12% for 360 dage eller 1% for 30 dage. Indeholder minimiumrentebeløbet i RV. Beregnede renter mindre end minimumrentebeløbet bliver ikke tilskrevet. Indeholder eventuelt opkrævningsgebyr, der skal tillægges rentetilskrivningen. Bestemmer antallet af dage en debitors faktura må være forfalden uden at der tilskrives renter. Indeholder datoformlen, der benyttes til beregning af forfaldsdatoen på rentenotaen. Datoformlen taber udgangspunkt i bilagsdatoen. Indeholder en tekst, der indsættes i feltet Beskrivelse på rentenotalinjerne. Tekstvariable kan benyttes i teksten. Tryk F1 for online-hjælpen til tekstvariablene. Hvis feltet er markeret, bliver renterne på rentenotaen bogført på finans- og debitorkonti, når rentenotaen udstedes. Hvis feltet er markeret, bliver eventuelle opkrævningsgebyr på rentenotaen bogført på finans- og debitorkonti, når rentenotaen udstedes. 5-76

77 Kapitel 5: Debitorstyring Demonstration: Opret en rentebetingelse Scenario For to dage siden satte debitorbogholderen nye rykkerbetingelser op for debitorer, der er notorisk sene betalere. Han skal nu også for disse debitorer sætte en rentebetingelse op med følgende kriterier: Rente beregnes for åbne debitorposter efter kreditkronedageprincippet. Rentesatsen er 11% per renteperiode, der består af 360 dage. Renteteksten skal lyde: (Rentesats)% af (Sum af restbeløb på debitorposterne).. Tilskrevne renter skal bogføres. Slutteksten skal lyde: Indbetal venligst kr. (Total (Restbeløb + Rentebeløb+ Opkrævningsgebyr + Momsbeløb)).. I denne demonstration bliver rentebetingelsen 11_SENE oprettet og tildelt debitor Trin Følg denne fremgangsmåde for at oprette rentebetingelsen: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rentebetingelser. 2. Tryk F3. 3. Indtast 11_SENE i kodefeltet. 4. Indtast Notorisk sene betalere i feltet Beskrivelse. 5. Kontroller at feltet Renteberegning er sat til åbne poster. 6. Kontroller at feltet Renteberegningsmetode er sat til Kreditkronedage. 7. Indtast 11 i feltet Rentesats. 8. Indtast 360 i feltet Renteperiode (dage). 9. Indtast %4% af %6 i feltet Beskrivelse. 10. Kontroller at feltet Bogfør rente er markeret. 11. Fjern markeringen i feltet Bogfør opkrævningsgebyr. 12. Klik Betingelser > Sluttekst. 13. Indtast: Indbetal venligst kr. %7. i den første linje. 14. Luk vinduerne Slutrentenotatekst og Rentebetingelser. Følg denne fremgangsmåde for at tildele rentebetingelsen til debitor 20000: 1. Klik Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 2. Find debitor

78 Finans i Microsoft Dynamics NAV Klik i fanebladet Betaling. 4. Klik på Assistknappen i feltet Rentebetingelseskode og vælg 11_SENE. 5. Klik OK. 6. Tryk TAB eller RETUR. 7. Luk vinduet Debitorkort. 5-78

79 Kapitel 5: Debitorstyring Øvelse Opsætning af rentebetingelse Scenario I øvelse 5.9 oprettede du rentebetingelsen TOP3. Du skal nu oprette en rentebetingelse, der skal tilknyttes de samme debitorer. Opret rentebetingelsen med disse kriterier: Kode: 10_TOP3, Beskrivelse: Top 3 sene betalere. Rente skal beregnes af alle debitorposter efter kreditkronedageprincippet. Benyt en rentesats på 10% per renteperiode på 180 dage. Opkrævningsgebyr på kr Renteteksten skal lyde: (Rentesats)% af (Sum af restbeløb på debitorposterne).. Tilskrevne renter og opkrævningsgebyrer skal bogføres. Slutteksten skal lyde: Indbetal venligst kr. (sum af alle beløb inkl. renter og gebyrer).. Når rentebetingelsen er oprettet skal den tildeles til debitorerne 10000, og Giv dig selv en udfordring 1. Opret rentebetingelsen som beskrevet i scenariet. 2. Tildel den nye rentebetingelse som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Rentebetingelser. 2. Indtast den nye rentebetingelse som beskrevet i scenariet. 3. Åbn vinduet Slutrentenotatekst. 4. Indtast slutteksten som beskrevet i scenariet. 5. Åbn debitorkortet for debitor og tildel rentebetingelseskoden 10_TOP3 6. Tildel rentebetingelseskoden 10_TOP3 til debitorerne eller Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Opsætning > Rentebetingelser. 2. Tryk F3. 3. Indtast 10_TOP3 i kodefeltet. 4. Indtast Top 3 sene betalere i feltet Beskrivelse. 5. Klik på Assistknappen i feltet Renteberegning og vælg Alle poster. 5-79

80 Finans i Microsoft Dynamics NAV Kontroller at feltet Renteberegningsmetode er sat til Kreditkronedage. 7. Indtast 10 i feltet Rentesats. 8. Indtast 180 i feltet Renteperiode (dage). 9. Indtast 200 i feltet Opkrævningsgebyr (RV). 10. Indtast %4% af %6 i feltet Beskrivelse. 11. Kontroller at felterne Bogfør rente og Bogfør opkrævningsgebyr er markeret. 12. Klik Betingelser > Sluttekst. 13. Indtast: Indbetal venligst kr. %7. i den første linje. 14. Luk vinduerne Slutrentenotatekst og Rentebetingelser. 15. Klik Debitorer i Tilgodehavender-mappen. 16. Find debitor Klik i fanebladet Betaling. 18. Klik på Assistknappen i feltet Rentebetingelseskode og vælg 10_TOP Klik OK. 20. Gentag trin for debitor og Luk vinduet Debitorkort. 5-80

81 Kapitel 5: Debitorstyring Opret og udsted rentenotaer Rentenotaer er sammensat af et hoved og linjer og oprettes på en måde, der minder om oprettelsen af rykkere. Rentenotaer kan oprettes på følgende måder: Automatisk ved hjælp af kørslen Opret rentenotaer. Ved manuelt at udfylde rentenotahovedet og benytte kørslen Foreslå rentenotalinjer til at få udfyldt linjerne. Kørslen Opret rentenotaer benyttes for at oprette rentenotaer for alle debitorer. Rentenotaer bliver typisk oprettet manuelt, når kun en enkelt rentenota til en enkelt debitor ønskes oprettet. I dette afsnit bliver rentenotaer oprettet ved hjælp af begge metoder. Overblik over kørslen Opret rentenotaer Kørslen Opret rentenotaer oprettet rentenotaer for debitorer med forfaldne beløb, herunder: Kørslen: Åbne forfaldne poster. Lukkede poster, der blev betalt for sent. Benytter information fra debitorkortet for at bestemme de relevante rentebetingelser. Beregner rentetilskrivningen på grundlag af debitorens rentebetingelse. Kontrollerer debitorposter for forfaldne beløb (eller for lukkede poster: om beløbene var overforfaldne, da debitoren betalte). Indsætter forfaldne debitorposter på rentenotalinjer og beregner rentetilskrivningen for hver linje. Bemærk: Kontroller at alle åbne kreditnotaer er udlignet mod åbne fakturaer før beregning af rentetilskrivning. Da kreditnotaer har negativ saldo vil renteberegningsfunktionen stoppe med en fejl, når den forsøger at beregne rentetilskrivningen på disse poster. Følg denne fremgangsmåde for at afvikle kørslen Opret rentenotaer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rentenotaer. 2. Klik Funktion > Opret rentenotaer

82 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Anfordringsvinduet til kørslen Opret rentenotaer indeholder 3 faneblade: Debitor Debitorpost indstillinger Fanebladene Debitor og Debitorpost benyttes til at filtrere på informationen, der bruges ved oprettelsen af rentenotaer. Fanebladet Indstillinger indeholder følgende felter: Felt Bogføringsdato Bilagsdato Beskrivelse Bogføringsdato, der skal fremgå af hovedet på rentenotaer oprettet af kørslen. Bilagsdato, der skal fremgå af hovedet på rentenotaer oprettet af kørslen. Datoen bruges til at: Beregne forfaldsdatoen på rentenotaen. Bestemme hvilke debitorposter, der skal indsættes på rentenotalinjerne. Hvis kreditkronedageprincippet benyttes, bruges datoen til at beregne rentetilskrivningen på hver af de forfaldne debitorposter. Bemærk: Kørslen indsætter kun debitorposter med samme valutakode som i rentenotahovedet. Kørslen opretter en rentenota for hver valuta, hvor der er debitorposter, der skal rentetilskrives. Demonstration: Opret rentenotaer automatisk Scenario Begyndende med år 2008 skal debitorbogholderen oprette rentenotaer for alle åbne debitorposter. Det er 1. februar 2008 og han skal oprette rentenotaerne per 31. januar Efter afvikling af kørslen Opret rentenotaer gennemser han rentenotaen for debitor

83 Kapitel 5: Debitorstyring Trin Følg denne fremgangsmåde for at oprette en rentenotaer ved hjælp af kørslen Opret rentenotaer: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rentenotaer. 2. Klik Funktion > Opret rentenotaer Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Indtast i feltet Bogføringsdato. 5. Indtast i feltet Bilagsdato. 6. Klik OK. Følg denne fremgangsmåde for at gennemse en rentenota: 1. Find rentenotaen for debitor 30000, Lauritzen Kontormøbler A/S. 2. Bemærk at alle fakturaerne er overforfaldne per 31. januar Klik på fanebladet Bogføring. 4. Bemærk at feltet Rentebetingelseskode viser 1,5 DANSK. Klik på Assistknappen i feltet. 5. Bemærk: at rentesatsen på 1,5% tilskrives per renteperiode á 30 dage. Opkrævningsgebyret på kr. 86,00. En rentetekst der med tekstvariable refererer til rentesatsen og det totale skyldige beløb. 6. Klik Betingelser > Starttekst. 7. Bemærk at der ikke er oprettet en starttekst for denne rentebetingelse. 8. Luk vinduet Startrentenotatekst. 9. Klik Betingelser > Sluttekst. 10. Bemærk at teksten angår indbetaling af det fulde skyldige beløb inklusive renter og opkrævningsgebyrer. 11. Luk vinduerne Slutrentenotatekst og Rentebetingelser. 12. Bemærk i vinduet Rentenota de følgende linjer baseret på rentebetingelsen: Linjebeskrivelsen 1,5% rente af (forfaldent fakturabeløb).. Opkrævningsgebyret på kr. 86,00. Slutteksten Betal venligst det fulde beløb af (summeret beløb)

84 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Opret rentenotaer manuelt Rentenotaer kan oprettes manuelt direkte i vinduet Rentenota. Når hovedet er oprettet, kan fakturalinjerne tilføjes ved hjælp af kørslen Foreslå rentenotalinjer. Kørslen Foreslå rentenotalinjer opretter rykkerlinjer med samme muligheder som kørslen Opret rentenotaer: Filter på debitorposternes bilagstype. Vis kun poster med forfaldne beløb. Bemærk: Kørslen begynder med at slette eventuelt eksisterende linjer i rentenotaen, før der indsættes nye linjer oprettet af kørslen. Tryk F1 for online-hjælp for yderligere information om kørslen Opret rentenotaer. Følg denne fremgangsmåde for at oprette rentenotaer manuelt: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rentenotaer. 2. Tryk F3 og RETUR for at oprette en ny rentenota. 3. Klik på Assistknappen i feltet Debitornr. og vælg den ønskede debitor. 4. Klik OK. 5. tryk TAB eller RETUR for at udfylde felterne i hovedet. 6. Indtast den ønskede udstedelsesdato i feltet Bogføringsdato. 7. Indtast oprettelsesdatoen i feltet Bilagsdato. Husk at denne dato benyttes til at: Beregne rentetilskrivning. Beregne rentenotaens forfaldsdato. 8. Klik Funktion > Foreslå rentenotalinjer Klik på fanebladet Debitorpost. 10. Indsæt eventuelt ønsket filter på bilagstyperne, der skal indgå i rentenotalinjerne. 11. Klik OK for at oprette rentenotalinjerne. Ændre start- og sluttekster Hvis start- og slutteksterne på rentenotaen ved en fejl er blevet ændret, kan kørslen Opdater rentenotatekst... afvikles for at genskabe den originale tekst fra rentebetingelsen 5-84

85 Kapitel 5: Debitorstyring Følg denne fremgangsmåde for at ændre rentenotaens tekster: 1. Klik Funktion > Opdater rentenotatekst... i vinduet Rentenota efter at hovedet og linjerne er oprettet. 2. Klik OK. Rentenotalinjerne er nu opdateret med den oprindelige tekst. Bemærk: Hvis teksterne er blevet ændret på rentenotaen anbefales det at afvikle kørslen Opret rentenotalinjer for at opdatere linjerne. Udsted rentenotaer Når rentenotahovedet og de tilhørende rykkerlinjer er oprettet, skal rentenotaen udstedes. Når en rentenota udstedes bogfører Microsoft Dynamics NAV 5.0 posterne i henhold til opsætningen af rentebetingelserne, såsom om renter og/eller opkrævningsgebyrer skal bogføres på finans- og debitorkonti. Før en rentenota udstedes kan en kontrolrapport dannes og kontrolleres. Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en kontrolrapport: 1. Vælg rentenotaen, der ønskes kontrolleret i vinduet Rentenota. 2. Klik Udstedelse > Kontroller Klik Vis udskrift for at se rapporten på skærmen eller Udskriv for at udskrive rapporten. 4. Luk de åbne vinduer. Følg denne fremgangsmåde for at udstede rentenotaerne: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rentenotaer. 2. Vælg rentenotaen, der ønskes udstedt. 3. Klik Udstedelse > Udsted Fanebladet Rentenota viser nummeret på den valgte rentenota. Flere rentenotaer kan udstedes samlet ved at angive et nummerinterval i feltet Nummer. 5. Klik på fanebladet Indstillinger. 6. Marker feltet Udskriv for at udskrive de udstedte rentenotaer. 7. Marker feltet Erstat bogføringsdato for at ændre den eksisterende bogføringsdato på rentenotahovederne. 8. Hvis bogføringsdatoen skal ændres, skal den nye dato indtastes i feltet Bogføringsdato. 9. Klik OK. 5-85

86 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Følg denne fremgangsmåde for samtidigt at udstede flere eller alle rentenotaerne i vinduet Rentenotaliste: 1. Klik Nota > Oversigt i vinduet Rentenota. 2. Marker alle ønskede linjer og klik Udstedelse > Udsted Fanebladet Rentenota viser filteret for afmærkede rentenotaer. 4. Klik på fanebladet Indstillinger og udfyld felterne som ønsket. 5. Klik OK og luk vinduet Rentenota. Gennemse eller udskriv udstedte rentenotaer udstedte rentenotaer kan gennemses eller udskrives fra vinduet Udstedt rentenota. Der kan ikke indtastes, ændres eller slettes information i dette vindue. Følg denne fremgangsmåde for at se en udstedt rentenota: 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Udstedte rentenotaer. 2. Find den udstedte rentenota. Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en udstedt rentenota: 1. Find den ønskede rentenota i vinduet Udstedt rentenota. 2. Klik Udskriv. 3. Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Marker feltet Vis interne oplysninger for at inkludere interne oplysninger på den udskrevne rykker. 5. Marker feltet Logfør interaktion for at oprette en rentenotainteraktionspost på debitorkortets tilknyttede kontaktkort (hvis kontakter anvendes). 6. Klik Udskriv. 7. Luk vinduet Udstedt rentenota. Renteberegningen i rentenotaer De foreslåede rentenotalinjer og den beregnede rentetilskrivning afhænger af de valgte værdier i felterne Renteberegning og Renteberegningsmetode i vinduet Rentebetingelser. Reglerne for renteberegning i rentenotaer er som følger: Renteberegningsmetode Renteberegning Debitorposter foreslået i rentenota Saldo Åbne poster Åbne poster på rentenotaens Bilagsdato Grundlag for renteberegning Restbeløb for hver rentenotalinje 5-86

87 Kapitel 5: Debitorstyring Renteberegningsmetode Renteberegning Debitorposter foreslået i rentenota Saldo Lukkede poster Rentenota oprettes ikke Saldo Alle poster Åbne poster på rentenotaens Bilagsdato Kreditkronedage Kreditkronedage Kreditkronedage Åbne poster Lukkede poster Alle poster Åbne poster på rentenotaens Bilagsdato Lukkede poster på rentenotaens Bilagsdato, som var åbne på deres Forfaldsdato De samlede indstillinger for Åbne poster og Lukkede Poster Grundlag for renteberegning Rentenota oprettes ikke Restbeløb for hver rentenotalinje Restbeløb for hver rentenotalinje Restbeløb på hver af de foreslåede, lukkede posters Forfaldsdato Samme grundlag som for indstillingerne Åbne poster og Lukkede poster Renteberegningen i rykkere I modsætning til rentenotaer er det kun åbne debitorposter på rykkerens Bilagsdato, der bliver forslået som linjer i rykkere. Hvis rykkeren er tildelt en rentebetingelse med Renteberegningsmetoden: Saldo Har feltet Renteberegning ingen effekt. Baseres det beregnede rentebeløb på hver foreslået linje på rykkerlinjens Restbeløb. Kreditkronedage, har feltet Renteberegning følgende effekt: Hvis Åbne poster eller Alle poster er valgt i feltet Renteberegning baseres det beregnede rentebeløb på hver foreslået linje beregnet på rykkerlinjens Restbeløb. Hvis Lukkede poster er valgt i feltet Renteberegning baseres det beregnede rentebeløb på hver foreslået linje på feltet Restbeløb på den tilhørende debitorpost på dennes Forfaldsdato. Dette gør det muligt at beregne renten på grundlag af det fulde fakturabeløb for delvist udlignede poster, hvis de var forfaldne på det tidspunkt, hvor den delvise betaling blev udlignet. 5-87

88 Finans i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse Opret og udsted rentenotaer Scenario Det er starten af marts 2008 og rentenotaer skal oprettes og udstedes for forfaldne debitorposter per 29. februar Udsted kun en rentenota til debitor uden at udskrive den eller ændre på bogføringsdatoen. Gennemse den dannede rentenota. Giv dig selv en udfordring 1. Afvikl kørslen Opret rentenotaer som beskrevet i scenariet. 2. Udsted rentenotaen som beskrevet i scenariet. 3. Find og gennemse den udstedte rentenota som beskrevet i scenariet. Brug for hjælp? 1. Åbn vinduet Rentenota. 2. Afvikl kørslen Opret rentenotaer for alle forfaldne poster per 29. januar Udsted rentenotaen for debitor Åbn vinduet Udstedte rentenotaer. 5. Find og gennemse rentenotaen for debitor Trin for trin 1. Vælg Økonomistyring > Tilgodehavender > Periodiske aktiviteter > Rentenotaer. 2. Klik Funktion > Opret rentenotaer Klik på fanebladet Indstillinger. 4. Indtast i feltet Bogføringsdato. 5. Indtast i feltet Bilagsdato. 6. Klik OK. 7. Find rentenotaen for debitor Klik Udstedelse > Udsted Klik OK. 10. Luk vinduet Rentenota. 11. Klik Udstedte rentenotaer i mappen Periodiske Aktiviteter. 12. Find og gennemse den udstedte rentenota for debitor Luk vinduet Udstedte rentenotaer. 5-88

89 Kapitel 5: Debitorstyring Analyse af debitorposter Debitorposter er bogførte poster fra salgsordrer, -fakturaer, -kreditnotaer, kladdelinjer, rentenotaer, rykkere og refusioner. Beløbet på hver debitorpost er et flowfield, der summerer information fra tilhørende detaljerede debitorposter. Hierarkiet mellem de bogførte debitorposter er som følger: FIGUR 5.9 STRUKTUREN I BOGFØRTE DEBITORPOSTER De detaljerede debitorposter indeholder de faktiske beløb fra de bogførte poster. Foruden den oprindelige post og den udlignende post indeholder de detaljerede poster også alle justeringer til debitorposten, herunder: Kontantrabatter Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab. Udligningsafrundinger og korrektioner for afrunding i fremmed valuta. I dette afsnit gennemses debitorposter og detaljerede debitorposter. 5-89

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

KAPITEL 9: VALUTASTYRING Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50 Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Finans AGIDON Kursushæfte Effekviser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Introduktion 8 Velkommen... 8 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics... 9 Dokumentationskonventioner... 10 Målsætninger

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 ØKONOMISTYRING Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision kan du fokusere på din forretning. Fordele Du kan skræddersy softwaren, så den passer til netop dine behov. Få

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre : Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL Kapitel 2: Udlæsning til Word og Excel 0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL 1Målsætninger Målsætningerne er at: Integrere med Microsoft Word. Integrere med Microsoft Excel. Integrere med andre Microsoft-produkter.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere