KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer"

Transkript

1 KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder, at der på hver enkelt kreditorkort skal tages stilling til om købsfakturaer skal kunne modtages elektronisk. Alle Kreditorer oprettes og redigeres centralt i Regnskabskontoret. Ny procedure for oprettelse af elektroniske kreditorer: Hvis der er tale om nyoprettelse af kreditorer i forbindelse med elektroniske fakturaer skal I blot ringe eller maile til Regnskabskontoret og oplyse det Indgående dokumentnr. på den elektroniske faktura som indeholder den Kreditor der skal oprettes. Købsfakturaer fra alle danske kreditorer skal modtages elektronisk. Hvis I modtager en papirfaktura fra en leverandør, skal den IKKE sendes til Regnskabskontoret. I selv sende fakturaen tilbage til den pågældende leverandør vedlagt standardbrevet med angivelse af jeres sted-specifikke EAN-nr. Standardbrevet kan findes på Økonomiportalen: Øvrige Købsfakturaer Almindelige fakturaer fra udenlandske og evt. danske kreditorer godkendes, anvises, konteres, inddateres og klarmeldes som hidtil. 1

2 2. Tilpasning af kreditorstamkortet - Regnskabskontoret Vælg Køb/Kreditorer På fanebladet Betaling skal kreditors CVR nummer tilføjes: For alle kreditorer hvor faktura skal modtages elektronisk skal CVR nummer være angivet. For alle kreditorer hvorfra der skal modtages elektroniske købfakturaer og kreditnotaer, skal der opsættes en BizTalk partner. På kreditorkortet vælges knappen Kreditor / Opret BizTalk partner 2

3 Følgende boks fremkommer: Klik på Yes og der oprettes en BizTalk partner på kreditor Alle eksisterende CVR-kreditorer er rettet til, således at CVR nummer står korrekt og der er ligeledes oprettet en BizTalk partner. 3

4 3. Modtagelse af Elektroniske fakturaer i Navision Stat - fra den 7. juni 2006 Alle elektroniske dokumenter (faktura og kreditnota) indlæses automatisk i Købsmodulet i Navision Stat. Det er den decentrale økonomimedarbejders opgave dagligt at kontrollere, om der ligger købsdokumenter på de Stedspecifikke EAN-numre i Indbakken = Indgående BizTalk-dok Indbakken består af 3 underordnede bakker: Venter: Accepterede: Afvist: her ligger nye dokumenter, samt dokumenter der endnu ikke er overført som købsdokument/købskreditnota. her ligger de dokumenter, der er overført som købsdokument/købskreditnota. her ligger de afviste dokumenter. Indbakken Vælg Køb/Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Venter 4

5 4. Generelt om OIO-faktura / LæsInd-faktura En OIO-faktura har værdien PIE i feltet OIO Dokument Type på indbakkehovedet. Med fakturaen følger en række oplysninger, som kan ses på indbakkehovedet, samt et antal købslinier. En LæsInd faktura har værdien PIP i feltet OIO Dokument Type på indbakkehovedet. I forhold til OIO-fakturaer har disse fakturaer et begrænset indhold. Der dannes ingen købsdokument-linier. Indbakken Vælg Køb/Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Venter Eksempel: Vedrører det et elektronisk OIO-bilag kan man se på fanebladet fakturering, hvem kreditor er. Vedrører det et bilag der er skannet via LæsIndbureau, kan man kun se kreditor ved at vælge Dokument, Vis Originalbilag. 5

6 På Fanebladet Levering findes der oplysninger om Leveringsadresse og Leveringskontakt. Fanebladet Biztalk: Oplysninger om hvornår bilaget er modtaget dato, tidspunkt m.v. 6

7 Feltet Referenceordrenr Dette felt fungerer som reference til en Navision Stat-købsordre. Du kan bruge referencenummeret, hvis du vil opdatere den købsordre, der refereres til. Feltet Sporings-id Dette felt indeholder BizTalk-dokumentets interne sporings-id, som bruges af BizTalk-serveren. Sælger ID Feltet indeholder evt. sælgers EAN lokationsnummer på 13 cifre ellers lig med CVR-nummer Feltet Kreditor CVR Nr. Kreditors CVR eller SE nummer. Hvis CVR er lig med 0 kan fakturaen ikke accepteres Feltet OIO Dokument Type PIE = Dokumentet er en OIO ægte elektronisk faktura. PIP = Dokumentet er en OIO Læs Ind faktura. PCM = Dokumentet er en OIO kreditnota. PCP = Dokumentet er en OIO Læs Ind kreditnota. BuyerPartyID Køberens EAN-nummer. 5. Godkendelse og accept af elektroniske købsbilag AU har endnu ikke noget godkendelsesworkflow til de elektroniske fakturaer. Dette medfører at de elektroniske dokumenter skal udskrives og derefter manuelt udsendes til godkendelse, anvisning og kontering som hidtil. 6. Hvem udskriver hvad? Decentralt: Alle elektroniske dokumenter på de nye Stedspecifikke EAN-numre skal fra den 9. juni 2006 udskrives af de decentrale Navision Stat brugere. På de enkelte Steder anbefales der at der for hvert stedspecifikt EAN-nummer udpeges en ansvarlig E-fakturafordeler. Elektroniske købsdokumenter i Indbakken skal udskrives dagligt og bør aldrig ligge i Indbakken mere end 1 uge i forbindelse med ferie eller sygdom. I disse tilfælde skal der laves aftaler med Institut/Fakultet omkring håndteringen af disse købsdokumenter. Der skal decentralt udarbejdes en procedure for håndteringen af de elektroniske bilag i Navision Stat, som beskriver hvem der har ansvaret for de elektroniske købsdokumenter på de respektive EAN-numre. 7

8 Regnskabskontoret Regnskabskontoret vil løbende kontrollere, at alle de øvrige elektroniske købsdokumenter i Indbakken knyttet til de Stedspecifikke EAN-numre og eventuelle uidentificerbare dokumenter bliver håndteret og accepteret af de decentrale Navision brugere. - Printede OIO-xml originale elektroniske fra Navision Stat Indbakken - håndteres efter proceduren for elektroniske fakturaer. - Printede LæsInd fakturaer - håndteres efter proceduren for elektroniske fakturaer. Den modtagne udprintede elektroniske faktura/kreditnota sendes til manuel godkendelse, anvisning og evt. kontering efter de gældende procedurer. Dokumentet returneres hurtigst muligt til den relevante decentrale Navision Stat bruger. 7. Hvordan finder jeg mine E-fakturaer med stedspecifikke EAN-numre? Vælg Køb/Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Venter Løsning 1 - Ventende BizTalk købsdokument: Tryk på Faneblad BizTalk og stå i Feltet BuyerPartyID - Vælg Tabelfilter = Ctrl F7 eller Flowfilter = Shift F7 Tast det relevante EAN-numre du vil afgrænse på. Det er endvidere en god ide at afgrænse på dato = Bilag modtaget den. Klik OK 8

9 Indbakken og oversigten vil nu kun indeholde de købsdokumenter på det valgte EAN-nummer og det valgte datofilter. Anbefaling: De elektroniske dokumenter kommer i løbet af hele dagen, hvorfor det er en god ide at have følgende procedure: Gå i den elektroniske Indbakke hver morgen og hent de elektroniske købsdokumenter på dine EAN-numre fra dagen før. Forlad aldrig INDBAKKEN med et tomt filter kan give problemer næste gang man vil åbne de ventende BizTalk dokumenter. Løsning 2 - Oversigt over indgående BizTalk købsdokumenter i Indbakken Tast F5: Stå i Kolonnen BuyerPartyID Vælg Tabelfilter = Ctrl F7 9

10 Indbakken og oversigten vil nu kun indeholde de købsdokumenter det valgte EAN-nummer. 8. Hvordan udskriver jeg en elektronisk faktura fra Indbakken? Vælg Køb/Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Venter OIO-faktura = PIE =ægte elektronisk faktura Dokumentet kan udskrives ved at trykke på knappen Dokument og vælge Vis original bilag. 10

11 Her åbnes et nyt dokument, der viser det modtagne dokumentoplysninger. Dokumentet viser de oplysninger der normalt står på en faktura Fakturanummer, Fakturadato, varelinier, Betalingsoplysninger og Betalingsbetingelser m.v. Dokumentet svarer til den originale faktura der normalt modtages og skal udskrives. Vedlagte bilag kan ses som Tiff-bilag under Bilag. Udskrivning sker ved at vælge File og Print, printer ikon eller CTRL P. 11

12 Nogle PIE dokumenter har underbilag. Det ses i feltet Ingen Bilag som vis bilag. LæsInd fakturaer = PIP Dokumentet kan udskrives ved at vælge Dokument og Vis original bilag. Fakturaer fra LæsInd mangler ofte en række oplysninger. Vælg Vis Bilag og få vist den originale faktura 12

13 CTRL-P for udskrivning 13

14 Bemærknings- og statusfelt i Indbakken På modtagne elektroniske købsdokumenter i Indbakken er der mulighed for at tilføje en status for det pågældende købsdokument i forbindelse med print af de elektroniske fakturaer fra Indbakken. Fanebladet generelt. Status kan indeholde følgende værdier: Ej behandlet, Kontering, Godkendelse og Bemærkning. Status er default sat til Ej behandlet. Det er således muligt at vælge f.eks. Godkendelse eller kontering i forbindelse med at Det Elektroniske Købsdokument udskrives. Hvis denne mulighed anvendes konsekvent er det muligt at overvåge status for de ventende elektroniske købsdokumenter. Det anbefales at der besluttes en lokal procedure for anvendelsen af Statusværdier. 9. Godkendelse, anvisning og kontering - decentralt Den udprintede elektroniske faktura/kreditnota på de stedspecifikke EAN-numre sendes til manuel godkendelse, anvisning og evt. kontering efter de gældende procedurer. Der skal altid ske kontering og anvisning på den originale udprintede faktura. Hvis der er tale om en LæsIND faktura, skal kontering og anvisning ske på den udprintede indscannede originale faktura og ikke på den elektroniske del. Kun den udprintede indscannede faktura skal i disse tilfælde fremsendes til Regnskabskontoret. (se s. 13). Dokumentet returneres hurtigst muligt til den relevante decentrale Navision Stat bruger. 14

15 10. Accept elektroniske købsdokumenter og inddatering af købslinier decentralt Stedspecifikke EAN-numre Efter modtagelsen af det anviste Købsdokument, skal det nu accepteres i Indbakken. Proceduren er den samme for købsdokumenter modtaget fra Regnskabskontoret og købsdokumenter som er udprintet decentralt. Find det relevante købsdokument i Indbakken Brug Kreditors fakturanummer det fremgår altid på den printede faktura. Vis Oversigten F5 Søg i kolonnen Kreditors fakturanummer via CTRL+B eller anvend Feltfilter F7 og find den relevante faktura ved at afgrænse på der korrekte fakturanummer. 15

16 Købsfaktura kan nu ses under Køb og Fakturaer med alle de accepterede linier. STANDARD FUNKTIONALITET Vælg Funktion/Accepter Når købsdokumentet accepteres overføres det til købsfakturaer eller købsordrer i Købsmodulet, forudsat at den relevante kreditor er oprettet, i modsat fald vil der fremkomme en fejl. Se procedurebeskrivelse for nyoprettelse og ændring af kreditorer i Navision Stat. Hvis kreditor er korrekt oprettet er proceduren følgende: Når købsdokumentet accepteres fremkommer følgende meddelelse: Årsagen er at det kontrolleres, om der er en ordre den kan matche op i mod. Dette skyldes at der altid skal medsendes et ordrenummer i OIO-fakturaen. 16

17 NY FUNKTIONALITET I NAVISION Hvis der skal ske accept af et købsdokument med mange linier, er der nu mulighed for at acceptere alle linier på en gang. Eksempel: Vælg Funktion/Accepter alle linier Hertil svares Yes. 17

18 Tillæg til afsnit 10 Accept af elektroniske købsdokumenter Find det relevante købsdokument i Indbakken brug søg CTRL+B eller filtre. OIO-købsdokument Der er 2 muligheder for at påføre finanskonto eller anlægsnummer i feltet nummer på købslinien. Metode 1: Finanskonto eller anlægsnummer påføres købsdokumentet i Indbakken inden accept. Fordelen ved denne metode er at finanskonto og beløb kommer med over på den dannede købsfaktura. Vælg kolonnerne Brug Type og Brug nr. (Vis kolonne) Brug Type = Finans eller Anlæg Brug nr. = Finanskontonr. eller Anlægsnummer Metode 2: Brug Type = Blank Brug nr. = Blank Finanskonto eller anlægsnummer påføres IKKE købsdokumentet i Indbakken inden accept. Fordelen er at den fulde kontering med finanskontering og dimensionskontostreng udelukkende foregår på selve købsdokumentet. 18

19 Særligt vedr. GEBYR-koder Beløbet kommer ikke med over på købsdokumentet dermed ens for OIO-dokumenter og LæsInd Dokumenter. Hvis der i det modtagne elektroniske OIO-købsdokument forekommer gebyr-koder som f.eks. GEBYR, AFGIFT, FRAGT, RABAT og TOLD vil disse være forkonteret med finanskonto , når købsdokumentet accepteres og overføres til Købsmodulet som en købsfaktura eller udligning af en købsordre. Når købsdokumentet accepteres fremkommer følgende meddelelse: 19

20 11. Særlig procedure i forbindelse med Rejseforskud Alle Rejseforskud på finanskonto tastes i Regnskabskontoret dette gælder også i forbindelse med de elektroniske købsdokumenter. Elektroniske fakturaer vedrørende rejseforskud må IKKE ACCEPTERES af den decentrale bruger. 12. Typisk fejlmeddelelser ved accept af købsfakturaer i Indbakken Fejltype 1 AU har fået lavet en tilretning som gør det muligt at komme videre, hvis denne fejl opstår. Vælg Funktion/Overfør bankoplysninger Klik Yes 20

21 Vælg herefter igen Funktion/Accepter Fejltype 2 AU har fået lavet en tilretning som gør det muligt at komme videre, hvis denne fejl opstår. Vælg Funktion/ Overfør betalingsmetode Klik Yes Vælg herefter igen Funktion/Accepter 21

22 Fejltype 3 Der er typisk tale om beløbsafvigelser i beløb med og uden moms. Her klikkes OK og Købsdokumentet oprettes i Købsmodulet. Øvrige Fejlmeddelelser Kontakt Regnskabskontoret 13. Håndtering af flere kreditorer med samme CVR-nummer eller anden identifikation Accept af købsbilag fra flere kreditorer med samme CVR-nummer, har tidligere voldt en del problemer, da det ikke var muligt at matche den korrekte kreditor ved accepten i Indbakken, uden at foretage manuelle og periodiske ændringer af kreditorstamdata. Funktion/Accepter Dette er nu løst ved, at der i forbindelse med accept af købsdokumenter i Indbakken gives en advarsel, hvis der findes flere kreditorer med den samme identifikation, dvs. enten flere kreditorer med samme CVR-nummer, samme SE-nummer eller samme P-nummer. Fejlbesked om manglende kreditorentydighed. 22

23 Via et nyt felt på Fanebladet Generelt Entydig Kreditor Nr. kan der vælges den af de kreditorer, indenfor sammenfaldet, som bilaget skal accepteres med. Klik på pilen til højre i feltet for se valgmulighederne. Klik OK for den valgte kreditor og købsdokumentet kan accepteres og overføres til købsmodulet. Hvis der ikke kan vælges en Entydig Kreditor skal kreditor oprettes. 23

24 14. Hvis der findes en Købsordre i Navision Stat: Er der inden modtagelsen af den elektroniske faktura oprettet en købsordre i Navision Stat og dette nummer KORDxxxxxx er opgivet til kreditor, SKAL dette fra kreditors side være påført bilaget. Navision Stat kontrollerer, om det påførte købsordrenummer i feltet Referenceordrenr på den elektroniske faktura i Indbakken matcher med en Købsordre. 24

25 15. Elektronisk købsfaktura Vælg Køb/Fakturaer og find den relevante Faktura Søg Kreditors fakturanummer via CTRL+B eller Vælg evt. Oversigten via F5. og indsæt filtre. Opret købslinier og påfør finanskonto eller anlægsnummer, Momskode samt relevante dimensioner. Vær opmærksom på at konteringen i forhold til faktura beløb er korrekt. Standardprocessen følges: Decentralt: Vælg Funktion / Klarmeld Regnskabskontoret: Vælg Bogføring / Kontroller 25

26 HUSK at udfylde feltet Klarmeldt af..i stedet for Oprettet af Udskriv kontrolrapporten som fremsendes til Regnskabskontoret. Regnskabskontoret: Købsfakturaen kontrolleres vedr. moms og der foretages en generel legalitetskontrol. Faktura kan herefter bogføres. Betaling følger normal procedure via Udbetalingskladden. 16. Elektronisk kreditnota som udligner en elektronisk faktura Hvis der er tale om en elektronisk kreditnota som udligner en elektronisk faktura, skal begge købsdokumenter accepteres i Indbakken og færdiggøres i Købsmodulet af den decentrale økonomimedarbejder efter de almindelige procedurer. Kreditnota og faktura fremsendes samlet til Regnskabskontoret. 26

27 17. Efter bogføring Hvordan kan jeg finde elektroniske købsdokumenter? Vælg Køb/Bogførte fakturaer Der er mulighed for at få vist original bilaget under Faktura/ Vis original Bilag. En anden mulighed at er vælge /Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Accepteret Oversigten - F5 og relevante filtre kan alle accepterede elektroniske købsdokumenter findes her. 27

28 18. Rapport af Udbetalingskladden - Regnskabskontoret Regnskabskontoret kontrollerer at de betalingsoplysninger, der er valgt i udbetalingskladden, passer med dem, som kreditor har angivet på den modtagne elektroniske faktura. Rapport - Check Kladde mod Indbakke: Rapporten giver mulighed for at kontrollere, at de betalingsoplysninger, der er valgt i udbetalingskladden, passer med dem, som kreditor har angivet på den modtagne elektroniske faktura. Disse oplysninger ligger i Navision i den tabel ( indbakke-tabellen ), som fakturaen blev lagt i inden dokumentet blev overført til købsmodulet i Navision. Man behøver altså ikke at finde de originale bilag frem. Man skal blot udskrive denne rapport, når man skal kontrollere, om de oplysninger, der står i specifikationslisten, passer til de originale bilag. Bemærk dog, at rapporten ikke viser de bilag, som er indtastet manuelt. Et manuelt bilag vil ikke ligge i indbakke-tabellen, da det jo netop ikke er indlæst elektronisk i Navision, men er tastet ind. Manuelt indtastede bilag skal således stadig foreligge fysisk, når der skal kontrolleres mod specifikationslisten. 28

29 19. Hvad gør vi, hvis vi ikke modtager kreditors faktura? - Tracking ID købsdokumenter - Når et elektronisk købsdokument er leveret hos AU s VANS-leverandør CSC uden fejl, har vi i juridisk forstand modtaget det og har derfor ansvaret for det. Fejl i Transportlaget på AU s Navision server eller i Navisions Indbakke bliver betegnet Tracking ID fakturaer. Der er tale om fakturaer, der ikke lever op til OIOXML bekendtgørelsens krav. Fakturaen kan normalt udskrives via Dokument/Fejllog. På fanebladet BizTAlk vil der være hak i XML validerings fejl og der vil stå Tracking ID Regnskabskontoret har ansvaret for at udskrive disse Tracking ID fakturaer fra Indbakken under ventende BizTalk-købsdokumenter. Regnskabskontoret vil i forbindelse med udskrift af Tracking ID fakturaer Afvise det elektroniske købsdokument i Indbakken i Navision. Regnskabskontoret vil løbende udskrive og udsende Tracking ID fakturaer til de relevante decentrale Steder disse købsdokumenter vil være stemplet med TRACKING-ID - SKAL INDTASTES i rødt. Decentralt en modtagne udprintede Tracking ID faktura/kreditnota sendes til manuel godkendelse, anvisning og evt. kontering efter de gældende procedurer. Dokumentet returneres hurtigst muligt til den relevante decentrale Navision Stat bruger. Tracking ID købsdokumentet tastes manuelt i Købsmodulet under Køb/fakturaer. 29

30 20. Afvisning af Købsdokumenter i Indbakken Vælg Funktion/Afvis Det kan være nødvendigt at afvise elektroniske købsdokumenter i Indbakken i de tilfælde hvor der er mangelfulde oplysninger på den elektroniske faktura. Hvis det er nødvendigt at afvise et købsdokument i Indbakken skal der fremover skrives en bemærkning, som begrunder afvisningen. Vælg Køb/Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok/Venter Eksempel: Hvis det i eksemplet anvendte købsdokument skal afvises, skal der via Dokument/Bemærkning tilføjes en begrundelse for afvisningen. 30

31 I dette eksempel er der en bemærkning på det elektroniske købsdokument fra leverandøren. Den må ikke slettes! Skriv f.eks.: Dokumentet afvises på grund af mangelfulde oplysninger 21. Oprydning i Den Elektroniske Indbakke Hvis der er tale om korrekte elektroniske fakturaer, SKAL DISSE ALTID ACCEPTERES VIA INDBAKKEN og må ikke tastes manuelt i Købsmodulet. Elektroniske købsdokumenter i Indbakken må kun Afvises, hvis der er tale om mangelfulde oplysninger på den elektroniske faktura. I disse tilfælde kontaktes Regnskabskontoret, som evt. kontakter leverandøren, med krav om fremsendelse af en ny faktura. 31

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Oprettelse og opdatering af kreditorer

Oprettelse og opdatering af kreditorer Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018 Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Denne indledende behandling medfører, at følgende felter findes og identificeres på det indlæste dokument:

Denne indledende behandling medfører, at følgende felter findes og identificeres på det indlæste dokument: I Document Capture bliver købsfakturaer fra leverandører behandlet, så der ud fra de tilsendte leverandørdokumenter bliver dannet købsfakturaer og købskreditnotaer i DMS s købsmodul. Når købsfakturaerne

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Hvordan laver jeg en købskreditnota Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

UDKAST. 21_Accept og klarmeld i NS.doc 19. januar 2009

UDKAST. 21_Accept og klarmeld i NS.doc 19. januar 2009 21. Accept og klarmelding i Navision Når en faktura er godkendt i eprocurement vil den automatisk blive videresendt til den elektroniske Indbakke i Navision: Køb/ Periodiske aktiviteter/indgående BizTalk-dok./Venter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere