Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen"

Transkript

1 Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18

2 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling Overordnede mål: At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever, at der er stor fokus på ydre ting udseende og påklædning. Derfor vil vi hjælpe børnene til at tro på sig selv, hvile i sig selv - være i balance. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At styrke /udvikle barnets selvværd. Børnegårdens vuggestue Vi vil arbejde med anerkendende pædagogik: Vi ønsker at møde barnet for den person det er. Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på følelser både de positive og de negative. Vi vil hjælpe børnene med at komme i gang med leg samt byde andre børn indenfor i legen med tiden vil den voksne trække sig ud af legen. Børnehuset Vuggestuen Vi vil arbejde med Marte Meo metoden Vi vil være bevidste om at møde barnet som det er uanset det ydre. Vi vil sammen med børnene have fokus på hvem der er her/mangler ved f.eks. opråbning og sanglege. Børnehusets børnehave Ved gruppeaktiviteter stå frem enten enkeltvis eller flere sammen. Lege/konkurrere hvor der er mulighed for både at vinde og tabe. Musikprojekter. Stille børnene alderssvarende krav. Side 2 af 18

3 arbejde med den anerkendende tilgang til børnene vi vil møde og se barnet som det er vi vil stille alderssvarende krav, så barnet kan opleve at det lykkes Vi vil arbejde med anerkendelse som metode Vi vil lave trin for trin med de kommende skolebørn Vi vil lave fælles samling, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig, være i centrum, f.eks. turde synge alene eller i en lille gruppe Vi vil lære børnene at være ansvarsbevidste ved borddækning og oprydning efter måltiderne, samt give dem kendskab til ritualer og gode spisevaner Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens vuggestue Vi vil gerne se børn der hviler i sig selv og som viser initiativ, altså børn der tør sige til og fra, der er selvhjulpen og som viser omsorg for de øvrige børn. Vi ønsker at se børn der selv tager initiativ til leg og som kan invitere andre børn indenfor i legen. Børnehuset Vuggestue Vi vil gerne se børn der udviser glæde ved at se hinanden Børn der begynder at sætte ord på følelser Vi håber at se børn der er mere sikre på sig selv Vi vil gerne se børn der tager initiativer Børnehusets børnehave Turde stå frem. Turde være på. Turde tage en udfordring. Turde lave forkert. Tage selvstændige initiativer uden at skulle bekræftes hele tiden. Turde sige fra. Kunne håndtere et nederlag.. at børnene viser at de lykkes med opgaven at barnet viser at det har det godt med sig selv og ved at omtaler sig selv positivt Side 3 af 18

4 at børnene giver udtryk for deres følelser at børnene giver udtryk for at de kender deres styrker og svagheder at børnene udviser selvstændighed og vilje Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 4 af 18

5 Tema: Sociale Pædagogisk lærerplaner kompetencer Overordnede mål: At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever at børn har brug for at blive bedre til at tilsidesætte egne behov, samt lære de sociale kompetencer og spilleregler der eksisterer, for at kunne begå sig i større eller mindre grupper i samfundet. Vi oplever ligeledes at børn i dag har brug for at blive mere opmærksomme på nødvendigheden af at respektere hinanden i et fællesskab. De har brug for at udvikle deres forståelse for, at vi alle har indflydelse, samt en værdi, i et fællesskab. Det forudsætter fokus på empati og på at give plads til hinanden Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Med udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger og kompetencer, vil vi udvikle de sociale færdigheder der er nødvendige for at begå sig i hverdagens sammenhæng. Børnegårdens vuggestue: Morgensamling: Vente på tur Snakke om hvem er/mangler -være opmærksom. Lytte til hinanden Børnehuset Vuggestuen Marte Meo metoden (Triangulering- positiv ledelse) Aktiviteter i små grupper Familie billeder Hvem er her - hvem er her ikke. Børnehusets børnehave Registrere og være opmærksom på hvilke børn der er til stede. Opfordre børnene til at trøste hinanden. Opfordre børnene til at hjælpe hinanden. Vi voksne skal være gode rollemodeller. Bruge samlingerne til at lære at lytte til hvad andre siger. Lære børnene sociale omgangsformer/toner Vise børnene at man skal hjælpe hinanden når noget er svært Hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise Side 5 af 18

6 barnet andre muligheder. vi vil arbejde med venskaber vi vil arbejde med trin for trin med førskolebørnene vi vil øve børnene i at sige til og fra vi vil støtte børnene i at knytte venskaber vi vil arbejde i grupper, hvor der er fælles spilleregler, der skal overholdes f.eks. når vi spiser, leger sanglege, spiller spil, dækker bord, passe på egne og andres ting. hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise barnet andre muligheder. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Udvise empati Drage omsorg hjælpe hinanden Vise glæde ved at være sammen med de øvrige børn på stuen vise glæde ved genkendelighed. Børnehuset Vuggestuen Glæde ved gensyn sætte ord på følelser Sige til og fra vente på tur Lytte til andre Børnehusets børnehave Tage hensyn til hinanden. Udvise empati og forståelse for hinanden. Vente på tur. Være en god kammerat Barnet er unikt i en større gruppe. Hjælpsom Drage omsorg for hinanden Trøste og vise omsorg. at børnene har venner og bruger ordet ven at de største viser at de kan aflæse og tage hensyn til de andre at børnene klarer at sig til og fra i legen at alle børn har en ven og at de snakker om at have en ven at børnene viser fælles ansvar, i og for gruppen og overholder fælles regler at børnene selv viser at de kan klare et afslag Side 6 af 18

7 Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 7 af 18

8 Tema: Sprog Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Pædagogisk læreplan Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsprog lige verden, herunder bogstaver og tal Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler Vi oplever at flere børn mangler nærvær i samværet med deres forælder, hvilket resulterer i flere 1 og 2 sproget børn med talevanskeligheder og sprogforståelsesvanskeligheder. Ligeledes modtager vi flere og flere 2 sproget børn/ børn med anden etnisk baggrund end dansk. Alt dette gør at vi i daginstitutionen er nød til at sætte større fokus på den sproglige udvikling. At børn lære at bruge sproget til at begå sig i sociale relationer. Børnegårdens Vuggestue Vi vil gerne synge med børnene hver dag. Vi vil sætte ord på alle de dagligdags ting i hverdagen. : Gennem Dialog Sætte ord på ting og handlinger Spille spil Rim og Remser Børnehuset Vuggestue: Tirsdags musik + sang på stuen Rim/remser Fagte sange Marte Meo (sæt ord på) vi vil give børnene mulighed for at udvikle og udfordrer sproget således at de bliver i stand til at anvende sproget som kommunikationsmiddel vi vil tale med barnet om oplevelser. sætte ord på ting og handlinger. Side 8 af 18

9 vi vil stille relevante spørgsmål G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehaven Vi vil gennem dialogisk oplæsning og spil (fx billedlotteri og vendespil) sætte ord på dagligdags ting og begreber. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Vi ønsker at børnene kan fagterne til sangene, og senere begynder at udtale ord fra sangene. Vi ønsker at børnene selv begynder at sætte ord på tingene i dagligdagen. : At børnene bruger sproget i legen og til konfliktløsning At børnene får et større ordforråd. Børnehuset Vuggestue: Børnene synger selv Sprogforståelse Fortælle om oplevelser Udtrykke behov at børnene bruger sproget i legen at børnene kan lide at fortælle og at de udtrykker sig forståeligt at børnene viser at de forstår begreber at børnene selv går i gang med at synge Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for Børnehuset Børnehaven at børnene udviser interesse for at bruge og eksperimentere med sproget. at børnene bruger ord og vendinger i de rigtige sammenhænge, og at de bruger længere sætninger. at der er øget aktivitet (kommunikation) ved samlinger. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for Side 9 af 18

10 at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Krop og bevægelse Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse At børnene med alle sanser tilegner sid den fysiske, kulturelle og sociale omverden Det er vigtigt for børnenes velbefindende, at de får nogle gode og sunde vaner. Det styrker det sociale fællesskab. Motion skaber glæde ( fysisk / Psykisk ) Sundhed Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At give børnene lyst til at bevæge sig og derigennem opleve glæden ved at bruge kroppen. Børnegårdens Vuggestue: Gymnastik i fællesrummet: Løbe Lave motorik bane Grunden løbe op og ned af bakker, gå på line, på træstammer, lære at gå på ujævnheder, gå op og ned af trapper. Børnehuset Vuggestue: Projekt på græs Besøg fra instruktør fra DGI Vesthallen Aktive sang lege Legeplads + nærområde vi vil tage på ture hvor der er forskellige bevægemuligheder vi vil lave fælles lege på legepladsen vi vil lave motorikforløb vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at gynge, kravle, gå på trapper, komme højt op og hoppe ned, slå kolbøtter, løbe, hoppe, Side 10 af 18

11 spille bold, rutche og kravle i træer vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at tegne, male, klippe og klistre Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: At være frie Balance Tør at udfolde sig Styrke motorikken. Børnehuset Vuggestue: Selvhjulpenhed Kravle, gå, løbe at børnene efterspørger fælles lege eller selv går i gang med legene at børnene bevæger sig frit og viser glæde ved at bevæge sig vi ser glade børn, der bevæger sig meget børn der selv efterspørger fysiske aktiviteter børn der er selvhjulpne med toiletbesøg, tøj, overtøj, spisesituation, pudse næse, pakke taske osv. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 11 af 18

12 Tema: Naturen og naturfænomener Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Pædagogisk læreplan At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø Grundet det store fokus på miljø og forurening er det vigtigt, at børnene får kendskab til naturen og får respekt for denne på en positiv måde. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At lære børnene at bruge og respektere naturen. At give børnene en positiv tilgang og glæde til at færdes i naturen Børnegårdens Vuggestue: Ud i naturen: Grunden løbe på bakker, løfte sten, se på små dyr Respekt % smide affald Snakke om de fire årstider Snakke og føle på naturen tage naturen med ind. Børnehuset Vuggestuen Gå tur i naturen (evt. 4 uger) Samle kastanier, farve dem og lave dyr Samle bær og grene Finde insekter vi vil tage på tur til skov og strand vi vil tage på ture i nærmiljøet vi vil tale med og vise børnene hvordan de kan passe på naturen vi vil tage på ture ud i naturen året rundt, for at få kendskab til dyr og planter. vi vil lære børnene, at bruge legepladsen i de forskellige årstider. Vi vil lære børnene at blive miljøbevidste. vi vil tage I skovbørnehave, strandbørnehave, kælketure. at informere børnene om vejrfænomener(sne, blæst, regn Side 12 af 18

13 osv.) G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehave Lave eksperimenter i naturen og ud af naturmaterialer. Fortælle hvor f.eks. madvarer kommer fra. Så og dyrke frø og planter. Lave bål og besøge vandløb. Kan du ikke komme i naturen, kan du ta naturen ind. Ta årstidstemaer med i aktiviteterne og følge årets gang. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Glæde vi skal ud Nysgerrighed løfte sten, se de små dyr under Børnehuset Vuggestue At børnene får en viden om hvordan naturen ser og få glæde ved den. at børnene taler om og efterspørger ture ud i naturen at børnene viser at de passer på naturen Vi ser børn der færdes med respekt i naturen. børn der er miljøbevidste eks. ved at lære at slukke lyset, lukke for vandet, at man ikke smider affald i naturen. børn der eksperimenterer med naturen. børn der taler om forskellige vejrfænomener Børnehuset Børnehaven At børnene lærer at vurdere, hvad der må smides i naturen og hvad der ikke må. At børnene efterspørger at komme ud i naturen. Se børnene finder ro og fordybelse. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Side 13 af 18

14 bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud Det er vigtigt at bevidstgøre børn I danske traditioner og kultur. Og det findes andre kultur og traditioner i andre lander. Vi vil arbejde med at udvikle børnenes kulturelle bevidsthed i deres nærmiljø. At børnene lærer om dansk traditioner højtider. At børnene lærer at respektere andres kultur og forskeligheder. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Vi vil gerne tegne og lime med forskellige materialer. Børnene er selv med til at udsmykke stuen / institutionen til højtider fx jul, påske mm. Børnehuset Vuggestuen: Vi har valgt at vi til forår vil lave en koncert med de største af børnene. Vi vil optræde med sange og fagter. I uge 15 vil børnene optræde for de andre børn i huset og en lille gr. børnehavebørn fra huset. Der vil blive evalueret på et torsdagsmøde. Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Børnegårdens vuggestue: Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med højtider, traditioner. (Jul, påske, fastelavn, Sct. Hans, FN fredsdag) Vi vil lave sang og musik på tværs af stuerne (onsdage) På stuerne planlagte og spontan musik og sang. Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med danske traditioner og højtider Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra Vi vil besøge bibliotek, museum, m.m. Side 14 af 18

15 Vi vil lave kreative aktiviteter G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Vi vil lave forskellige aktiviteter der hører årstiderne og højtiderne til. Vi vil besøger museer, koncerter, forestillinger. Vi vil give børnene mulighed for kreativt/aktivt selv at skabe kunst. At give børnene kendskab til medieverdenen. Børnehusets børnehave Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Vi vil synge sange med børnene som passer til højtiderne Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra. Børnene viser glad de ting frem som de har været med til at producere. At børnene begynder at gengive sangene, samt forbinder fx julen med et juletræ osv. Børnehusets Børnehave Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnehuset Vuggestuen: Vi forventer at børnene selv begynder at synge og lave fagter. Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnegårdens vuggestue: At børnene viser glæde ved at synge. At de lærer nye sange at kende. at børnene taler om og glæder sig til højtiderne at de udenlandske børn viser glæde ved at fortælle om deres traditioner at børnene fortæller om oplevelser fra besøg på bibliotek og museum Vi ser børn der viser glæde når de viser andre hvad kan eller har lavet Side 15 af 18

16 vi ser børn, der er nysgerrige på udstillinger m.m. vi ser børn der viser gensynsglæde, når de oplever årstiden eller højtidens aktiviteter. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 16 af 18

17 Tema Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Pædagogisk læreplan Børn skal gennem social deltagelse have mulighed for at udvikle sine ressourcer mest muligt og i bredeste forstand. Børn skal have mulighed for deltagelse i fællesskaber for derved at udvikle potentialer og kompetencer. Vi oplever et stigende/stort antal af børn med sociale, følelsesmæssige og /eller sproglige vanskeligheder. Samt børn der ikke har lært de sociale spilleregler hjemmefra (manglende sociale kompetencer) Dette kan være betydningsfuldt i forhold til børnenes evne til at indgå i sociale relationer og dannelse af venskaber. At lære børn med behov for en særlig pædagogisk indsats at kunne indgå i det sociale fællesskab. At vi har fokus på barnets styrkesider og på de vanskeligheder barnet er i. At vi er tydelige voksne og har en positiv tilgang til barnet ved hjælp af guidning. Inddragelse af forældrene, så de føler et medansvar. At styrke det tværfaglige samarbejde, fx ved hjælp af konferencerne. At barnet får lysten til at være sammen med andre. At barnet bliver bedre til at sige til og fra. At barnet hjælpes til at læse andres signaler. At barnet bliver bedre til at danne og være i sociale relationer og fastholde disse. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 Side 17 af 18

18 med bestyrelsen. G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Side 18 af 18

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS KUNDBY BØRNEHUS INTEGRERET DAGINSTITUTION TRØNNINGEVEJ 11 B-C, KUNDBY, 4520 SVINNINGE KONTOR 72 36 72 10 BØRNEHAVE 72 36 76 13 FRITTER 72 36 76 18 DAGPLEJEN 72 36 76 16 E-MAIL: KUNDBYBOERNEHUS@HOLB.DK

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER

KLAR TIL SKOLE!   FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER www.struer.dk Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi har for de tre afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning og værdigrundlag. Skalmejegårdens værdigrundlag: Vi er

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere