Pædagogiske læreplaner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner:"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskelligartede kulturelle udtryk og udtryksformer. Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og dermed lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former of æstetiske formudtryk. Hvordan gør vi det?: Vi har faste traditioner, såsom fastelavn, påsketema, julearrangementer, bedsteforældredag og andre tilbagevendende tiltag hvert år. Vi laver forskellige temaer / arrangementer, hvor kreative aktiviteter inspirere børnenes fantasi. Vi tegner, maler, klistrer og klipper. Gennem vores faste traditioner laves pynt til årstiderne. Vi leger og synger. Vi besøger de mange kulturelle tilbud i Kolding. Vi giver mulighed for at børnene afprøver div. materialer, såsom lim, maling, tusch, farver, fjer og naturmaterialer med sakse, pensler, pinde, træ m.m. Vi laver aktiviteter i forbindelse med årstidstraditioner. Vi udstiller børnenes ting. Vi bibeholder de traditioner, som er kendetegnede for vores institution. Vi lærer børnene om normer gennem relationer og lege samt ved at være gode rollemodeller. Vi synger med børnene på stuerne og til fælles samlinger. At børnene spontant eksperimenter med ting og materialer de finder ude og inde. At børnene er ivrige for at komme til at lave de forskellige aktiviteter. At børnene bruger deres fantasi. At børnene opleves som mangfoldige i deres lyst til kreativitet. At børnene synger spontant. At vi tager billeder, laver collager, billeder osv. Udstillinger fra aktiviteterne. At forældrene kommenterer børnenes ting og eksperimenter. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 1

2 Natur og naturfænomener Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen. Udvikler respekt for naturen. Får kendskab til naturen og naturfænomener. Hvordan gør vi det?: Alle børn og voksne er så vidt muligt på legepladsen hver dag. Alle stuer tager jævnligt på ture ud af huset. Vi tager på fællesudflugt 1 gang om året. Vi viser børnene ting og materialer fra naturen. Vi fortæller børnene om naturen. Vi læser bøger om dyr og natur. Vi præsenterer børnene for naturen og lader dem sanse og udforske den. At børnene er undersøgende/spørgende i forhold til det sted hvor vi er. At børnene er glade/smilende og gerne vil af sted igen. At børnene oplever succes ved at kunne bruge deres krop i naturen. Foto. Børnenes fortællinger. Udstiller ting og materialer fra naturen. Brug af børneintra. Krop og bevægelse Udvikler glæde ved at bruge kroppen. Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Hvordan gør vi det?: Vi deltager i idræt på tværs Vi tager på ture i naturen, hvor der er motoriske udfordringer. Vi bruger vores legeplads hver dag. Vi giver børnene mulighed for at gå i tumleren Vi bruger vores kælder til motorisk udfoldelse. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 2

3 Vi taler med børnene om kroppens funktioner. Vi snakker om kost og sundhed med børnene. Vi laver mad med børnene en gang i måneden. Vi har et årligt motionsløb At børnene er glade. At børnene er aktive og deltagende. At børnene samarbejder. At der opstår færre konflikter. At børnene bliver bedre til at koncentrere sig og derved klar til indlæring. At børnene udviser mere udholdenhed og styrke. Beskrivelser i bøgerne på stuerne og børneintra. Fotos. Diplomer i forbindelse med motionsløb. Sproglig udvikling. Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter. Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. Støtte og udvikler børns interesse for og nysgerrighed i forhold ti tegn, symboler, bogstaver og tal. Hvordan gør vi det: Vi snakker med børnene. Vi skaber rum til at lytte. F.eks. ved de daglige samlinger. Vi læser bøger. Vi synger og bruger rim og remser. Gennem dialog motiverer vi børnene til at bruge sproget til at skabe kontakt. Gemmen motoriske aktiviteter giver vi mulighed for udvikling af kropssprog. Vi tilbyder særlig tilrettelagte sprog aktiviteter gennem vores sprog konsulent og talepædagog. Børnene eksperimenterer med ord, tegn og symboler gennem leg og aktiviteter. Børn bruger det verbale/nonverbale sprog. Børn synger spontant og laver rim og remser. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 3

4 Børnene er spørgende, nysgerrige og undersøgende. Børnene er trygge og fremkommer verbalt med deres ønsker. Rim, remser og sange hænges op på stuen. Foto af aktiviteterne. Vi bruger bogen og børneintra i hverdagen. Personlige kompetencer: Børnene udvikler en positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid Børnene udvikler deres fantasi og kreativitet Børnene udvikler kompetencer til at forstå og håndtere følelser. Hvordan gør vi det: Barnet skal opleve nærværende og synlige voksne Gennem aktiviteter har barnet mulighed for at være i centrum De voksne møder det enkelte barn med respekt Vi snakker med børnene omkring følelser, når de selv er kede af det eller deres venner er det Vi anerkender barnet også når der opstår konflikter Vi opmuntrer og inspirerer barnet igennem aktiviteter Vi udfordrer børnenes individuelle udviklingsbehov for læring af nyt. At barnet udviser sikkerhed, tryghed og mestre ny læring At barnet udstråler lyst til aktiviteter og fællesskab Vi ser børn der vil og tør Vi ser børn der hjælper hinanden Vi ser nysgerrige børn, der eksperimenterer og udforsker Foto Fortællinger fra børnene og forældre Børneintra Sociale kompetencer: Børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt Børnene udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber Børnene udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 4

5 Hvordan gør vi det: Vi holder fredagssamlinger hvor vuggestue og børnehave er sammen Vi bakker op om barnets initiativer Vi motiverer barnet til fællesskab med andre Vi benævner og anerkender barnets følelser Vi laver mindre grupper Vi ser børn der viser glæde, smiler, griner og er aktive Vi ser børn der gerne vil hinanden Vi ser børn der leger på kryds og tværs af stuer, alder køn og nationalitet Vi ser børn der accepterer hinanden Gennem daglige opslag vil vi beskrive dagens oplevelser Vi vil fremvise tegninger, optræde med musik og teater Vi viser fotos fra dagligdagen Vuggestuen Brunebjerg: Kulturelle udtryksformer og værdier: Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskelligartede kulturelle udtryk og udtryksformer. Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og dermed lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former of æstetiske formudtryk. Hvordan gør vi det?: Vi har faste traditioner, såsom fastelavn, påsketema, julearrangementer, bedsteforældredag og andre tilbagevendende tiltag hvert år. Vi laver forskellige temaer / arrangementer, hvor kreative aktiviteter inspirere børnenes fantasi. Vi tegner, maler, klistrer og klipper. Gennem vores faste traditioner laves pynt til årstiderne. Vi leger og synger. Vi besøger de mange kulturelle tilbud i Kolding. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 5

6 Vi giver mulighed for at børnene afprøver div. materialer, såsom lim, maling, tusch, farver, fjer og naturmaterialer med sakse, pensler, pinde, træ m.m. Vi laver aktiviteter i forbindelse med årstidstraditioner. Vi udstiller børnenes ting. Vi bibeholder de traditioner, som er kendetegnede for vores institution. Vi lærer børnene om normer gennem relationer og lege samt ved at være gode rollemodeller. Vi synger med børnene på stuerne og til fælles samlinger. At børnene spontant eksperimenter med ting og materialer de finder ude og inde. At børnene er ivrige for at komme til at lave de forskellige aktiviteter. At børnene bruger deres fantasi. At børnene opleves som mangfoldige i deres lyst til kreativitet. At børnene synger spontant. At vi tager billeder, laver collager, billeder osv. Udstillinger fra aktiviteterne. At forældrene kommenterer børnenes ting og eksperimenter. Natur og naturfænomener Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen. Udvikler respekt for naturen. Får kendskab til naturen og naturfænomener. Hvordan gør vi det?: Alle børn og voksne bruger legepladsen De to stuer tager på tur Vi tager på fællesudflugt en gang om året Vi viser børnene ting og materialer fra naturen Vi fortæller børnene om naturen Vi læser bøger om dyr og natur At børnene er undersøgende og nysgerrige i forhold til det sted hvor vi er. At børnene er glade/smilende og gerne vil af sted igen. At rummet (skoven, stranden osv.9 medvirker til færre konflikter At børnene oplever succes ved at kunne bruge deres krop i naturen. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 6

7 Foto. Børnenes fortællinger ud fra deres sproglige formåen. Udstiller ting og materialer fra naturen. Krop og bevægelse Udvikler glæde ved at bruge kroppen. Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Hvordan gør vi? Vi tager på ture i naturen, hvor der er motoriske udfordringer Vi bruger vores legeplads Vi bruger vores kælder til motorisk udfoldelse Vi opstiller forhindringsbaner ude og inde Vi benævner kroppens dele At børnene er glade At børnene er aktive, nysgerrige og åbne for at være med i aktiviteterne At børnene udviser mere udholdenhed og styrke Beskrivelser på tavlen i fællesrummet Via fotos Sproglig udvikling. Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter. Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. Støtte og udvikler børns interesse for og nysgerrighed i forhold ti tegn, symboler, bogstaver og tal. Hvordan gør vi det: Vi skaber rum til at lytte. Gennem dialog motiverer vi børnene til at bruge sproget til at skabe kontakt Gennem motoriske aktiviteter giver vi mulighed for udvikling af kropssprog Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 7

8 Vi benævner begreber, genstande, tiltaleform, sætter ord på alt. Vi læser bøger og synger (oftest sange med fagter). Vi taler indbyrdes pænt til hinanden, vi er rollemodeller Vi lærer børnene over- og underbegreber. Børnene eksperimenterer med ord, tegn og symboler gennem leg og aktiviteter. Børnene snakker Børnene er trygge og fremkommer verbalt med deres ønsker. At der sker en udvikling gennem vuggestuetiden og vi oplever børnene som spørgende. Børnene oplever at de kan få opfyldt deres behov og ønske At børnene føler sig forstået At børnene opnår en effekt ved at sige noget til et andet barn At barnet selv begynder at synge de sange vi synger eller bruger ord fra sangene. Kopi af sange som gives med hjem Rim, remser og sange hænges op på stuen. Foto af aktiviteterne. Syngene og rimene børn. Personlige kompetencer: Børnene udvikler en positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid Børnene udvikler deres fantasi og kreativitet Børnene udvikler kompetencer til at forstå og håndtere følelser. Hvordan gør vi det: Barnet skal opleve nærværende og synlige voksne Gennem aktiviteter har barnet mulighed for at være i centrum De voksne møder det enkelte barn med respekt De voksne bakker op om barnet Vi sætter ord på børnenes følelser Vi anerkender barnet også når der opstår konflikter Vi opmuntrer og inspirerer barnet igennem aktiviteter Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 8

9 At barnet udviser sikkerhed, tryghed og mestre ny læring At barnet udstråler lyst til aktiviteter og fællesskab Vi ser børn der vil og tør Vi ser børn der hjælper hinanden oftest på opfordring Vi ser nysgerrige børn, der eksperimenterer. Vi ser børns forskellige udtryksformer Foto Børnenes tegn Via opslag Sociale kompetencer: Børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt Børnene udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber Børnene udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber. Hvordan gør vi det: Vi holder fredagssamlinger Vi bakker op om barnets initiativer Vi motiverer barnet til fællesskab med andre Vi benævner og anerkender barnets følelser Vi laver mindre grupper Vi ser børn der viser glæde, smiler, griner og er aktive Vi ser børn der gerne vil hinanden Vi ser børn der leger på kryds og tværs af stuer, alder køn og nationalitet Vi ser børn der accepterer hinanden Gennem daglige opslag vil vi beskrive dagens oplevelser Vi vil fremvise tegninger, optræde med musik og sanglege Vi viser fotos fra dagligdagen Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 9

10 Vuggestuen Agtrupvej: Kulturelle udtryksformer og værdier: Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskelligartede kulturelle udtryk og udtryksformer. Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og dermed lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former of æstetiske formudtryk. Det betyder at børnene skal have mulighed for : at få kendskab til danske traditioner at få kendskab til den danske kulturarv at få kendskab til forskellige materialer. I vuggestuen kan det ses ved: Vi afholder danske årlige traditioner såsom fastelavn, jul og påske Vi synger sange, læser bøger og hører musik Vi maler, klipper, klistrer og børnene møder forskellige materialer gennem deres vuggestuetid Natur og naturfænomener Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen. Udvikler respekt for naturen. Får kendskab til naturen og naturfænomener. Det betyder at børnene skal have mulighed for at øve sig i: At vise glæde ved at være ude i alt slags vejr At børnene bliver udfordret motorisk At børnene møder forskellige sanseoplevelser At børnene så småt begynder at forstå naturens gang I vuggestuen kan det ses ved: Vi bruger årstidens materialer At de voksne viser glæde ved at færdes i naturen Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 10

11 At vi bruger de muligheder der forefindes tær på institutionen At vi giver tid til fordybelse over de små ting i naturen At der bliver skabt muligheder for sanseoplevelser gennem vand, sand, bær, pinde etc. At vi udfordrer børnene motorisk på ture Krop og bevægelse Udvikler glæde ved at bruge kroppen. Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Det betyder at børnene skal have mulighed for at øve sig i: At bevæge sig frit, gå, stå, hoppe, kravle, danse, løbe og gynge At styrke og udvikle deres krop og kropsbevidsthed At udvikle finmotoriske, grovmotoriske og sansemotoriske færdigheder At barnet får sund kost I vuggestuen kan det ses ved: Leg på legepladsen og på gåture i kvarteret Bevægelseslege i gymnastiksalen og på stuen Finmotoriske aktiviteter såsom at male, klippe, klistre, puslespil og leg med modellervoks Opfordre til selvhjulpenhed i garderoben Leg i Multirummet som giver mulighed for at gynge, hoppe og boldlege Økonomaen serverer indbydende, sund og varieret småbørnskost. Sproglig udvikling. Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter. Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. Støtte og udvikler børns interesse for og nysgerrighed i forhold ti tegn, symboler, bogstaver og tal. Det betyder at børnene skal have mulighed for at udvikle sig i: Rim og remser Sange og fagtesange Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 11

12 Højtlæsning Udvikling af ordforråd Udvikle evnen til at forstå og anvende kropssprog og mimik I vuggestuen ses det ved: De voksne synger, rimer, remser og sætter musik og lydbånd på anlæg De voksne sætter ord på barnets initiativ og handlinger Vi fortæller historier og læser højt De voksne bruger krops og mimik, benævner ting, handlinger og stemninger i hverdagen Personlige kompetencer: Børnene udvikler en positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid Børnene udvikler deres fantasi og kreativitet Børnene udvikler kompetencer til at forstå og håndtere følelser. Det betyder at barnet skal have mulighed for at øve sig i: At børnene møder voksne der hjælper dem til at mestre hverdagen At barnets personlighed bliver anerkendt At barnet møder passende udfordringer At barnet oplever at være værdifuld i sig selv og i fællesskab At barnet får mulighed for at sige til og fra for derved at værne om egen integritet I vuggestuen kan det ses ved: Vi respekterer barnets ja/nej i det omfang det er muligt og støtter baarnet i eget valg Vi sætter ord på konflikter og er konfliktløsende Vi anerkender det enkelte barn Vi støtter og guider barnet i dagligdagen f.eks. ved måltider, af/påklædning, toiletbesøg etc. Desuden har vi fokus på barnets egne initiativer Barnet hører til i faste grupper og har voksne der hører til i de grupper. Der skaber de ro, rammer og forudsigelighed Vi opdeler børnene ud fra deres udvikling når vi har temaforløb og til andre tiltag Vi fejrer det enkelte barns fødselsdag Sociale kompetencer: Børnene lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt Børnene udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber Børnene udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 12

13 Det betyder at børnene skal have mulighed for at blive mødt med: At opleve at de hører til i en gruppesammenhæng, hvor der er sociale spilleregler der skal læres Faste kendte voksne, der viser glæde ved at se barnet At de bliver støttet i at udvikle forståelse for andre mennesker, deres følelser og grænser Skal have lov til at sætte egne grænser I vuggestuen kan det ses ved: Vi sætter ord på følelser i hverdagen og ved konfliktløsning og opfordrer barnet til at gøre det Vi guider og vejleder det enkelte barn Vi bruger vores kropssprog i samvær med børnene Små spirende venskaber bliver støttet og vi hjælper på ved mht leg og samspil Vi understøtter begyndende empati. Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg 13

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene.

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene. De 6 læreplanstemaer Sprog Kultur og kulturelle udtryksformer Krop og bevægelse Sociale kompetencer Natur / naturfænomener Personlig alsidig udvikling På vores personaledage i april 2017 har vi haft vuggestuens

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, hvori børnemiljøvurderingen indgår. Den pædagogiske læreplan skal beskrive

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere